Translation

The field category determines where the field is placed in the editor.
54/700
Context English Swedish State
53
A <i>Date</i> field can be used for values with a day, month, and year.
Ett <i>Datum</i> -fält kan användas för värden med dag, månad och år.
54
A <i>Rating</i> field uses stars to show a rating number.
Ett <i>Omdömes</i>-fält utnyttjar stjärnor till att visa omdömesnivån.
55
A <i>Dependent</i> field depends on the values of other fields, and is formatted according to the field description.
Ett <i>Beroende</i> -fält beror på värden i andra fält, och formateras enligt fältbeskrivningen.
56
A <i>Read Only</i> is for internal values, possibly useful for import and export.
Ett <i>Skrivskyddat</i> fält är till för interna värden, möjligen användbart till import och export.
57
Cate&gory:
Kate&gori:
58
The field category determines where the field is placed in the editor.
Fältkategorin bestämmer var fältet placeras i editorn.
59
Descr&iption:
Beskr&ivning:
60
The description is a useful reminder of what information is contained in the field. For <i>Dependent</i> fields, the description is a format string such as "%{year} %{title}" where the named fields get substituted in the string.
Beskrivningen är en användbar påminnelse om vilken information som finns i fältet. För <i>Beroende</i>-fält, är beskrivningen en formatsträng sådan som "%{year} %{title}" där de benämnda fälten byts ut i strängen.
61
&Default value:
Stan&dardvärde:
62
<qt>A default value can be set for new entries.</qt>
</qt>Ett standardvärde kan tilldelas för nya poster.</qt>
63
A&llowed values:
Ti&llåtna värden:

Loading…

Loading…

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
collectionfieldsdialog.cpp:162
Source string age
a year ago
Translation file
po/sv.po, string 58