summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/bg/messages/k3b.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'bg/messages/k3b.po')
-rw-r--r--bg/messages/k3b.po15436
1 files changed, 7502 insertions, 7934 deletions
diff --git a/bg/messages/k3b.po b/bg/messages/k3b.po
index bf4ba08..191dfc1 100644
--- a/bg/messages/k3b.po
+++ b/bg/messages/k3b.po
@@ -16,1607 +16,336 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3b\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-01 02:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-20 17:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-14 08:43+0000\n"
"Last-Translator: Zlatko Popov <zlatkopopov@fsa-bg.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
+"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:80
-msgid "Audio Project Conversion"
-msgstr "Конвертиране на аудио проект"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:571 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:81
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:108 rip/k3bvideocdview.cpp:317
-msgid ""
-"_n: 1 track (%1)\n"
-"%n tracks (%1)"
-msgstr ""
-" 1 запис (%1)\n"
-"%n записа (%1)"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:102
-msgid "Filename (relative to base directory)"
-msgstr "Име на файла (отнасящ се до директорията)"
-
-#: k3baudioplayer.cpp:117 k3bdiskinfoview.cpp:223
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:134 rip/k3baudiocdlistview.cpp:38
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:103
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:128 rip/k3bvideocdview.cpp:168
-msgid "Length"
-msgstr "Времетраене"
-
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:89 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:104
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:129
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:82
-msgid "File Size"
-msgstr "Размер на файл"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 166
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:121 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:262
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:275 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:104
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:68 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:205
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:218 option/k3boptiondialog.cpp:44
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:82 projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:177
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:271 projects/k3bvcdburndialog.cpp:446
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:476 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:452
-#: rc.cpp:748 rc.cpp:1175 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:112
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:138 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:108
-#, no-c-format
-msgid "Settings"
-msgstr "Настройки"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:118
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:144
-msgid "File Naming"
-msgstr "Именуване на файл"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:148
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:224
-msgid "Please check the naming pattern. All filenames need to be unique."
-msgstr ""
-"Моля, проверете шаблона за именуване. Всички имена на файловете трябва да са "
-"различни."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:166
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:242
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:583
-msgid "Do you want to overwrite these files?"
-msgstr "Искате ли тези файлове да бъдат презаписани?"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:181
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
-msgid "Files Exist"
-msgstr "Вече има такива файлове"
-
-#: k3b.cpp:944 k3bdebuggingoutputdialog.cpp:142 k3bemptydiscwaiter.cpp:346
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:416 misc/k3bcdcopydialog.cpp:299
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:307 option/k3bthemeoptiontab.cpp:191
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:185 projects/k3bdvdburndialog.cpp:287
-#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:230 projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:197
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:583 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:185
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Презапис"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:353 rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:154
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:248
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:286
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:337 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:395
-#: rip/k3bpatternparser.cpp:122 rip/k3bpatternparser.cpp:156
-#: rip/k3bpatternparser.cpp:164 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:275
-msgid "unknown"
-msgstr "неизвестно"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:259
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:347
-msgid "Cue-file"
-msgstr "Cue файл"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:307
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:414 rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:56
-msgid "Playlist"
-msgstr "Списък с изпълнители"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:50
-msgid "Video CD Ripping"
-msgstr "Извличане на VCD"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:75
-msgid "Destination Directory"
-msgstr "Целева директория"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:82
-msgid "Rip files to:"
-msgstr "Извличане на файловете в:"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 219
-#: rc.cpp:63 rc.cpp:123 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:91
-#, no-c-format
-msgid "Free space in directory:"
-msgstr "Свободно място в директорията:"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:97
-msgid "Necessary storage size:"
-msgstr "Необходимо място за съхранение:"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:110
-msgid "Ignore /EXT/PSD_X.VCD"
-msgstr "Пренебрегване /EXT/PSD_X.VCD"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:112
-msgid "Use 2336 byte sector mode for image file"
-msgstr "Използване на режим \"2336 байта/сектор\" за образа"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:117
-msgid "Extract XML structure"
-msgstr "Извличане на XML структура"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:248 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124 rip/k3bvideocdview.cpp:337
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:233
-msgid "Start Ripping"
-msgstr "Начало"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124
-msgid "Starts extracting the selected VideoCd tracks"
-msgstr "Започва извличането на маркираните записи от VCD диска"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:135
-#, c-format
-msgid "Free space on destination directory: %1"
-msgstr "Свободно място в целевата директория: %1"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:137
-msgid "Necessary space for extracted files"
-msgstr "Необходимо място за извлечените файлове"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:139
-msgid "Ignore extended PSD"
-msgstr "Игнориране на разширен PSD"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:140
-msgid ""
-"<p>Ignore extended PSD (located in the ISO-9660 filesystem under "
-"`/EXT/PSD_X.VCD') and use the <em>standard</em> PSD.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Игнорира разширените PSD (намиращи се във файловата система ISO-9660 под "
-"`/EXT/PSD_X.VCD\") и използва <em>стандартен</em> PSD.</p>"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:142
-msgid "Assume a 2336-byte sector mode"
-msgstr "Приемане на режим \"2336 байта/сектор\""
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:143
-msgid ""
-"<p>This option only makes sense if you are reading from a BIN CD disk image. "
-"This indicates to `vcdxrip' to assume a 2336-byte sector mode for image "
-"file.</p><b>Note: This option is slated to disappear.</b>"
-msgstr ""
-"<p>Тази опция има смисъл само ако четете BIN CD образ. Това указва на`vcdxrip\" "
-"да работи в режим \"2336 байта/сектор\" за образ.</p><b>"
-"Забележка: Тази опция скоро ще бъде премахната.</b>"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:146
-msgid "Create XML description file."
-msgstr "Създаване на XML файл с описание."
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:147
-msgid ""
-"<p>This option creates an XML description file with all video CD "
-"information.</p>"
-"<p>This file will always contain all of the information.</p>"
-"<p>Example: If you only extract sequences, the description file will also hold "
-"the information for files and segments.</p>"
-"<p>The filename is the same as the video CD name, with a .xml extension. The "
-"default is VIDEOCD.xml.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Тази опция създава XML файл с описание на цялата информация за VCD диска.</p> "
-"<p>Този файл винаги ще съдържа цялата информация.</p> "
-"<p>Пример: Ако извличате само последователността на сцените, файлът с "
-"описанието също така ще съдържа и информация за файловете и сегментите.</p> "
-"<p> Името на файла е същото като името на VCD диска и е с окончание \".xml\". "
-"Настройката по подразбиране е VIDEOCD.xml.</p>"
-
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:202 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:160
-msgid "Image folder '%1' does not exist. Do you want K3b to create it?"
-msgstr ""
-"Директорията с образи \"%1\" не съществува. Искате ли K3b да я създаде?"
-
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:205 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:163
-msgid "Failed to create folder '%1'."
-msgstr "Директория \"%1\" не може да бъде създадена."
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:179
-msgid "Continue although the folder is not empty?"
-msgstr "Продължение, въпреки че папката не е празна?"
-
-#: rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:107
-msgid "Wave"
-msgstr "Wave"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:166
-msgid "Item Name"
-msgstr "Име на елемент"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:167
-msgid "Extracted Name"
-msgstr "Извлечено име"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 77
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:72 projects/k3bmovixlistview.cpp:176
-#: rc.cpp:721 rip/k3baudiocdlistview.cpp:39 rip/k3bvideocdview.cpp:169
-#, no-c-format
-msgid "Size"
-msgstr "Размер"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:216 rip/k3bvideocdview.cpp:393
-msgid "Video CD MPEG tracks"
-msgstr "MPEG записи от VCD"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:217
-msgid "Video CD DATA track"
-msgstr "Запис от VCD с данни"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:235
-#, c-format
-msgid "Sequence-%1"
-msgstr "Сцена- %1"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:241 rip/k3bvideocdview.cpp:401
-msgid "Segments"
-msgstr "Сегменти"
-
-#: k3bdirview.cpp:250 k3bdirview.cpp:251 k3bmedium.cpp:323
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:68 rip/k3bvideocdrippingoptions.h:28
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:315
-msgid "Video CD"
-msgstr "VCD"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:329
-msgid "Dese&lect All"
-msgstr "Размаркиране на вси&чко"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:330
-msgid "Select Track"
-msgstr "Маркиране на запис"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:333
-msgid "Deselect Track"
-msgstr "Размаркиране на запис"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:318 rip/k3bvideocdview.cpp:409
-msgid "Please select the tracks to rip."
-msgstr "Моля, изберете записи за извличане."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:319 rip/k3bvideocdview.cpp:409
-msgid "No Tracks Selected"
-msgstr "Не са маркирани записи"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:70 rip/k3bpatternparser.cpp:131
-#, c-format
-msgid "Track %1"
-msgstr "Запис %1"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:144
-msgid "Searching for Artist information..."
-msgstr "Търсене на информация за изпълнителя..."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:214
-msgid "Found Cd-Text. Do you want to use it instead of querying CDDB?"
-msgstr "Намерен е CD-текст. Искате ли да го използвате вместо търсене в CDDB?"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:215
-msgid "Found Cd-Text"
-msgstr "Намерен е CD-текст"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:216
-msgid "Use CD-Text"
-msgstr "Използване на CD-текст"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:217
-msgid "Query CDDB"
-msgstr "Търсене в CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:229 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:221
-msgid "Check All"
-msgstr "Маркиране на всички"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:232 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:224
-msgid "Uncheck All"
-msgstr "Размаркиране на всички"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:235 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:227
-msgid "Check Track"
-msgstr "Маркиране на запис"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:238 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:230
-msgid "Uncheck Track"
-msgstr "Размаркиране на запис"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:241
-msgid "Edit Track cddb Info"
-msgstr "Редактиране на информацията в CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:244
-msgid "Edit Album cddb Info"
-msgstr "Редактиране на информацията за албума в CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:251
-msgid "Query cddb"
-msgstr "Търсене в CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:254
-msgid "Save Cddb Entry Locally"
-msgstr "Локално съхранение на информацията в CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:338
-#, c-format
-msgid "Cddb Track %1"
-msgstr "Запис %1 в CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:352 rip/k3baudiocdview.cpp:402
-msgid "Title:"
-msgstr "Заглавие:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:355 rip/k3baudiocdview.cpp:405
-msgid "Artist:"
-msgstr "Изпълнител:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:357 rip/k3baudiocdview.cpp:407
-msgid "Extra info:"
-msgstr "Допълнителна информация:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:376
-msgid "Album Cddb"
-msgstr "CDDB за албум"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:409
-msgid "Genre:"
-msgstr "Жанр:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:411
-msgid "Year:"
-msgstr "Година:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:413
-msgid "Category:"
-msgstr "Категория:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:465
-msgid ""
-"<p>No CDDB entry found. Enable remote CDDB queries in the K3b settings to get "
-"access to more entries through the internet."
-msgstr ""
-"<p>Не е намерен CDDB запис, но можете да потърсите в Интернет като включите "
-"опцията \"Търсене в отдалечена CDDB\" в настройките на K3b."
-
-#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
-#: option/k3boptiondialog.cpp:157 rip/k3baudiocdview.cpp:466
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:468 rip/k3baudiocdview.cpp:521
-msgid "CDDB"
-msgstr "CDDB"
-
-#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:468
-msgid "No CDDB entry found."
-msgstr "Не е намерена информация в CDDB."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:471
-msgid "CDDB Error"
-msgstr "CDDB - грешка"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:482
-msgid "Please set the category before saving."
-msgstr "Моля, изберете категория преди да запишете."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:487
-msgid "Please set CD artist and title before saving."
-msgstr "Моля, въведете името на изпълнителя и заглавието преди да запишете."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:505
-msgid "Please set at least artist and title on all tracks before saving."
-msgstr ""
-"Моля, въведете поне имената на изпълнителите и заглавията на песните преди да "
-"запишете."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:518
-msgid "Saved entry (%1) in category %2."
-msgstr "Въведените данни (%1) са записани в категория %2."
-
-#: k3bdirview.cpp:263 k3bdirview.cpp:264 k3bmedium.cpp:307 k3bmedium.cpp:310
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:568
-msgid "Audio CD"
-msgstr "Аудио CD"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:61
-msgid "Job canceled by user."
-msgstr "Задачата е отменена от потребителя."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:90
-msgid "Check files"
-msgstr "Проверка на файловете"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:100
-msgid "Could not find %1 executable."
-msgstr "Изглежда %1 е неизпълним."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:101
-#, c-format
-msgid "To rip VideoCD's you must install VcdImager Version %1."
-msgstr "За да извличате VCD дискове трябва да инсталирате VcdImager версия %1."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:102 rip/k3bvideocdrip.cpp:111
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
-"You can find this on your distribution disks or download it from "
-"http://www.vcdimager.org"
-msgstr ""
-"Можете да го намерите на дисковете с вашата дистрибуция или да го свалите от "
-"http://www.vcdimager.org"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:110
-msgid "%1 executable too old! Need version %2 or greater"
-msgstr "%1 е твърде стара! Необходима е версия %2 или по-нова"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:118
-msgid "Using %1 %2 - Copyright (C) %3"
-msgstr "Използва се %1 %2 - Авторско право %3"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:173
-msgid "Extracting"
-msgstr "Извличане"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:174
-msgid "Start extracting."
-msgstr "Начало на извличането."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:175
-msgid "Extract files from %1 to %2."
-msgstr "Извличане на файлове от %1 в %2."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:179
-#, c-format
-msgid "Could not start %1."
-msgstr "%1 не може да бъде стартиран."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:269
-msgid "Files successfully extracted."
-msgstr "Файловете бяха извлечени успешно."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:272
-msgid "%1 returned an unknown error (code %2)."
-msgstr "%1 даде неизвестна грешка (код %2)."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:273
-msgid "Please send me an email with the last output..."
-msgstr "Моля, изпратете ми е-поща с последните данни..."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:279
-msgid "%1 did not exit cleanly."
-msgstr "Ненормално спиране на %1."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:293
-msgid "%1 encountered non-form2 sector"
-msgstr "%1 откри non-form2 сектор"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:294
-msgid "leaving loop"
-msgstr "разрешение на цикъла"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:302
-msgid "detected extended VCD2.0 PBC files"
-msgstr "открити са VCD2.0 PBC файлове с разширения"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:329 rip/k3bvideocdrip.cpp:347
-#, c-format
-msgid "Extracting %1"
-msgstr "Извличане на %1"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:340
-msgid "Extracting %1 to %2"
-msgstr "Извличане на %1 в %2"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:50
-msgid "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
-msgstr "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:51
-msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{number} - %{artist} - %{title}"
-msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{number} - %{artist} - %{title}"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:52
-msgid "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Track%{number}"
-msgstr "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Track%{number}"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:53
-msgid "music/ripped-tracks/%a - %t"
-msgstr "Музика/Свалени песни/%a - %t"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:55
-msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}"
-msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:57
-msgid "playlists/%{albumartist}/%{albumtitle }"
-msgstr "playlists/%{albumartist}/%{albumtitle }"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:132
-msgid ""
-"<p><b>Pattern special strings:</b>"
-"<p>The following strings will be replaced with their respective meaning in "
-"every track name."
-"<br><em>Hint:</em> %A differs from %a only on soundtracks or compilations."
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr>"
-"<td></td>"
-"<td><em>Meaning</em></td>"
-"<td><em>Alternatives</em></td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%a</td>"
-"<td>artist of the track</td>"
-"<td>%{a} or %{artist}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%t</td>"
-"<td>title of the track</td>"
-"<td>%{t} or %{title}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%n</td>"
-"<td>track number</td>"
-"<td>%{n} or %{number}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%y</td>"
-"<td>year of the CD</td>"
-"<td>%{y} or %{year}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%c</td>"
-"<td>extended track information</td>"
-"<td>%{c} or %{comment}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%g</td>"
-"<td>genre of the CD</td>"
-"<td>%{g} or %{genre}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%A</td>"
-"<td>album artist</td>"
-"<td>%{A} or %{albumartist}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%T</td>"
-"<td>album title</td>"
-"<td>%{T} or %{albumtitle}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%C</td>"
-"<td>extended CD information</td>"
-"<td>%{C} or %{albumcomment}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%d</td>"
-"<td>current date</td>"
-"<td>%{d} or %{date}</td></tr></table>"
-msgstr ""
-"<p><b>Специални шаблонни низове:</b>"
-"<p>Следният низ ще бъде заместен със съответното му значение в името на всеки "
-"запис."
-"<br><em>Подсказка:</em> %A се отличава от %a само за саундтракове или "
-"компилации."
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr>"
-"<td></td>"
-"<td><em>Значение</em></td>"
-"<td><em>Алтернативи</em></td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%a</td>"
-"<td>изпълнител (запис)</td>"
-"<td>%{a} или %{artist}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%t</td>"
-"<td>заглавие на запис</td>"
-"<td>%{t} или %{title}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%n</td>"
-"<td>номер на запис</td>"
-"<td>%{n} или %{number}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%y</td>"
-"<td>година на CD</td>"
-"<td>%{y} или %{year}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%c</td>"
-"<td>коментар</td>"
-"<td>%{c} или %{comment}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%g</td>"
-"<td>жанр на CD</td>"
-"<td>%{g} или %{genre}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%A</td>"
-"<td>изпълнител (албум)</td>"
-"<td>%{A} или %{albumartist}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%T</td>"
-"<td>заглавие на албум</td>"
-"<td>%{T} или %{albumtitle}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%C</td>"
-"<td>коментар за албума</td>"
-"<td>%{C} или %{albumcomment}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%d</td>"
-"<td>дата</td>"
-"<td>%{d} или %{date}</td></tr></table>"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:153
-msgid ""
-"<p><b>Conditional inclusion:</b>"
-"<p>These patterns make it possible to selectively include texts, depending on "
-"the value of CDDB entries. You can choose only to include or exclude texts if "
-"one of the entries is empty, or if it has a specific value. Examples:"
-"<ul>"
-"<li>@T{TEXT} includes TEXT if the album title is specified"
-"<li>!T{TEXT} includes TEXT if the album title is not specified"
-"<li>@C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if the CD's extended information is "
-"named Soundtrack"
-"<li>!C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if the CD's extended information is "
-"anything else but Soundtrack"
-"<li>It is also possible to include special strings in texts and conditions, "
-"e.g. !a='%A'{%a} only includes the title's artist information if it does not "
-"differ from the album artist.</ul>"
-"<p>Conditional includes make use of the same characters as the special strings, "
-"which means that the X in @X{...} can be one character out of [atnycgATCd]."
-msgstr ""
-"<p><b>Избирателно въвеждане:</b>"
-"<p>Тези шаблони дават възможност избирателно да се въвежда текст в зависимост "
-"от записите в CDDB. Можете да въвеждате или изваждате текст само ако някое от "
-"местата е празно или има определена стойност. Примери:"
-"<ul>"
-"<li>@T{TEXT} въвежда TEXT, ако е посочено заглавие на албума"
-"<li>!T{TEXT} въвежда TEXT, ако не е посочено заглавие на албума"
-"<li>@C=\"Soundtrack\"{TEXT} въвежда TEXT, ако коментарът за компактдиска е "
-"\"Soundtrack\" "
-"<li>!C='Soundtrack'{TEXT} въвежда TEXT, ако допълнителната информация за "
-"компактдиска не е друга освен Soundtrack"
-"<li>Възможно е и въвеждането на специални низове в текстовете; напр. "
-"!a=\"%A\"{%a} въвежда само изпълнителя на записа, ако не се различава от "
-"изпълнителя на албума.</ul>"
-"<p>Тази функция използва същите символи като специалните низове, което означава "
-"че X в @X{...} може да бъде символ от [atnycgATCd]."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:129
-msgid "Extracting Digital Audio"
-msgstr "Извличане на цифров звук"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:136
-msgid "Could not load libcdparanoia."
-msgstr "libcdparanoia не можа да бъде заредена."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:149
-msgid "Reading CD table of contents."
-msgstr "Четене съдържанието на компактдиска."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:153
-#, c-format
-msgid "Could not open device %1"
-msgstr "Устройство %1 не може да бъде отворено"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:161
-#, c-format
-msgid "You need write access to %1"
-msgstr "Необходими са ви права за запис в %1"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:178 rip/k3baudioripthread.cpp:267
-msgid "Searching index 0 for all tracks"
-msgstr "Търсене на индекс 0 за всички записи"
-
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:130 rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:113
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:199
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:307 rip/k3baudioripthread.cpp:200
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:303 rip/k3baudioripthread.cpp:450
-#, c-format
-msgid "Unable to create directory %1"
-msgstr "Директория %1 не може да бъде създадена"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:140
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:229
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:365 rip/k3baudioripthread.cpp:229
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:333 rip/k3baudioripthread.cpp:508
-msgid "Unable to open '%1' for writing."
-msgstr "%1 не може да бъде отворен за запис."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:235
-msgid "Ripping to single file '%1'."
-msgstr "Извличане в един единствен файл \"%1\"."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:238
-msgid "Starting digital audio extraction (ripping)."
-msgstr "Започва извличането на цифров звук."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:257
-#, c-format
-msgid "Successfully ripped to %2."
-msgstr "Успешно извлечено в %2."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:340
-msgid "Ripping track %1 (%2 - %3)"
-msgstr "Извличане на запис %1 (%2 - %3)"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:342
-#, c-format
-msgid "Ripping track %1"
-msgstr "Извличане на запис %1"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:355
-#, c-format
-msgid "Successfully ripped track %1."
-msgstr "Запис %1 беше извлечен успешно."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:357
-msgid "Successfully ripped track %1 to %2."
-msgstr "Запис %1 беше извлечен успешно в %2."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:268 rip/k3baudioripthread.cpp:374
-#, c-format
-msgid "Error while encoding track %1."
-msgstr "Грешка при кодиране на запис %1."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:390
-#, c-format
-msgid "Unrecoverable error while ripping track %1."
-msgstr "Непоправима грешка при извличане на запис %1."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:397
-msgid "Error while initializing audio ripping."
-msgstr "Грешка при стартирането на извличането."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:411
-msgid "Cancellation could take a while..."
-msgstr "Отмяната на операцията може да отнеме известно време..."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:183 rip/k3baudioripthread.cpp:438
-msgid "Removed partial file '%1'."
-msgstr "Премахване на незавършения файл \"%1\"."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:311 rip/k3baudioripthread.cpp:454
-#, c-format
-msgid "Writing playlist to %1."
-msgstr "Запис на списъка с изпълнители в %1."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:412 rip/k3baudioripthread.cpp:554
-#, c-format
-msgid "Writing cue file to %1."
-msgstr "Запис на cue файл в %1."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:587
-msgid "Ripping Audio Tracks"
-msgstr "Извличане на песни"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:589
-msgid "Ripping Audio Tracks From '%1'"
-msgstr "Извличане на песни от \"%1\""
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:454 rip/k3baudioripthread.cpp:596
-msgid ""
-"_n: 1 track (encoding to %1)\n"
-"%n tracks (encoding to %1)"
-msgstr ""
-" 1 запис (кодиране в %1)\n"
-"%n записа (кодиране в %1)"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:457 rip/k3baudioripthread.cpp:599
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: 1 track\n"
-"%n tracks"
-msgstr ""
-" 1 запис\n"
-"%n записа"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:107
-msgid "CD Ripping"
-msgstr "Извличане на CD"
-
-#: k3baudioplayer.cpp:116 projects/k3baudiotrackview.cpp:135
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:90 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:389
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:127
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:83
-msgid "Filename"
-msgstr "Име на файл"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 262
-#: k3bdiskinfoview.cpp:220 projects/k3baudiotrackview.cpp:133
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:71 projects/k3bmovixlistview.cpp:175
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:437 projects/k3bvcdlistview.cpp:83 rc.cpp:411
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:130
-#, no-c-format
-msgid "Type"
-msgstr "Вид"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 421
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:309 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:770
-#: option/k3boptiondialog.cpp:129 projects/k3baudioburndialog.cpp:104
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:178 projects/k3bvcdburndialog.cpp:429
-#: rc.cpp:444 rc.cpp:1202 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:154
-#, no-c-format
-msgid "Advanced"
-msgstr "Разширени"
-
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:163 projects/k3baudioburndialog.cpp:97
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:158
-msgid "Ignore read errors"
-msgstr "Игнориране на грешките при четене"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:159
-msgid "Don't read pregaps"
-msgstr "Без четене на паузите между песните"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:182 projects/k3baudioburndialog.cpp:91
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:161
-msgid "Paranoia mode:"
-msgstr "Режим параноя:"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:167 misc/k3bcdcopydialog.cpp:177
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:161 projects/k3baudioburndialog.cpp:95
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:163
-msgid "Read retries:"
-msgstr "Опити за препрочитане:"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
-msgid "Starts copying the selected tracks"
-msgstr "Копиране на маркираните писни"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:186
-msgid "Maximal number of read retries"
-msgstr "Максимално опити за препрочитане"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:187
-msgid ""
-"<p>This specifies the maximum number of retries to read a sector of audio data "
-"from the cd. After that K3b will either skip the sector if the <em>"
-"Ignore Read Errors</em> option is enabled or stop the process."
-msgstr ""
-"<p>Задава максималният брой опити за препрочитане на сектор с аудио данни от "
-"CD. След това K3b или ще пропусне сектора, ако е включена опция <em>"
-"Игнориране на грешките при четене</em> или ще спре процеса."
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:191
-msgid "Do not read the pregaps at the end of every track"
-msgstr "Без четене на паузите в края на всеки запис"
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Златко Попов"
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:192
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will not rip the audio data in the pregaps. "
-"Most audio tracks contain an empty pregap which does not belong to the track "
-"itself.</p>"
-"<p>Although the default behaviour of nearly all ripping software is to include "
-"the pregaps for most CDs it makes more sense to ignore them. When creating a "
-"K3b audio project you will regenerate these pregaps anyway.</p>"
-msgstr ""
-"<p> Ако е включена тази опция, K3b няма да извлича аудио данните в паузите "
-"между песните. В повечето случаи има празно място между песните, което не е "
-"включено към никоя от тях.</p> "
-"<p>Въпреки че по подразбиране почти всеки софтуер за извличане на музика "
-"включва паузите между песните, за повечето компактдискове е по-логично те да "
-"бъдат пренебрегнати. Когато създавате аудио проект в K3b, така или иначе ще "
-"бъдат поставени паузи между песните.</p>"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:328
-msgid "Album"
-msgstr "Албум"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:258 misc/k3bcdcopydialog.cpp:172
-#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:638 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:338
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:345
-msgid "Audio"
-msgstr "Аудио"
-
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:386
-#, c-format
-msgid "Track%1"
-msgstr "Запис %1"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:270 misc/k3bcdcopydialog.cpp:162
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
-msgid "Data"
-msgstr "Данни"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:98
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:445
-msgid "Converting Audio Tracks"
-msgstr "Конвертиране на аудио песни"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:145
-msgid "Converting to single file '%1'."
-msgstr "Конвертиране в един единствен файл \"%1\"."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:158
-#, c-format
-msgid "Successfully converted track %1."
-msgstr "Запис %1 беше конвертиран успешно."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:237
-msgid "Converting track %1 (%2 - %3)"
-msgstr "Конвертиране на запис %1 (%2 - %3)"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:242
-#, c-format
-msgid "Converting track %1"
-msgstr "Конвертиране на запис %1"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:447
-msgid "Converting Audio Tracks From '%1'"
-msgstr "Конвертиране на аудио записи от \"%1\""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "zlatkopopov@fsa-bg.org"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:68
-msgid "Keep original dimensions"
-msgstr "Запазване на оригиналните пропорции"
+#: k3b.cpp:155
+msgid "K3b - The CD and DVD Kreator"
+msgstr "K3b - запис на CD и DVD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:69
-msgid "640x? (automatic height)"
-msgstr "640x? (авто височина)"
+#: k3b.cpp:218
+msgid "Save All"
+msgstr "Запис на всички"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:70
-msgid "320x? (automatic height)"
-msgstr "320x? (авто височина)"
+#: k3b.cpp:221
+msgid "Close All"
+msgstr "Затваряне на всички"
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:50
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:71
-msgid "Custom"
-msgstr "Потребителска"
+#: k3b.cpp:235
+msgid "&New Project"
+msgstr "&Нов проект"
-#: k3bdiskinfoview.cpp:310 projects/k3bvcdlistview.cpp:82
-#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:37
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:342
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:80
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:89
-msgid "Title"
-msgstr "Заглавие"
+#: k3b.cpp:236
+msgid "New &Audio CD Project"
+msgstr "Нов проект за &аудио CD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:81
-msgid "Video Size"
-msgstr "Размер на видеото"
+#: k3b.cpp:238
+msgid "New Data &CD Project"
+msgstr "Нов проект за &CD с данни"
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:414
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:417
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:420
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:510
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:511
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:512
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:97
-msgid "%1 kbps"
-msgstr "%1 кбита/сек"
+#: k3b.cpp:240
+msgid "New &Mixed Mode CD Project"
+msgstr "Нов проект за &смесен CD"
-#: option/k3bdevicewidget.cpp:130
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:190
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:191
-msgid "auto"
-msgstr "авто"
+#: k3b.cpp:242
+msgid "New &Video CD Project"
+msgstr "Нов проект за &VCD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:283
-msgid ""
-"<p><b>Pattern special strings:</b>"
-"<p>The following strings will be replaced with their respective meaning in "
-"every track name."
-"<br>"
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr>"
-"<td></td>"
-"<td><em>Meaning</em></td>"
-"<td><em>Alternatives</em></td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%t</td>"
-"<td>title number</td>"
-"<td>%{t} or %{title_number}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%i</td>"
-"<td>volume id (mostly the name of the Video DVD)</td>"
-"<td>%{i} or %{volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%b</td>"
-"<td>beautified volume id</td>"
-"<td>%{b} or %{beautified_volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%l</td>"
-"<td>two chars language code</td>"
-"<td>%{l} or %{lang_code}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%n</td>"
-"<td>language name</td>"
-"<td>%{n} or %{lang_name}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%a</td>"
-"<td>audio format (on the Video DVD)</td>"
-"<td>%{a} or %{audio_format}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%c</td>"
-"<td>number of audio channels (on the Video DVD)</td>"
-"<td>%{c} or %{channels}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%v</td>"
-"<td>size of the original video</td>"
-"<td>%{v} or %{orig_video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%s</td>"
-"<td>size of the resulting video (<em>Caution: auto-clipping values are not "
-"taken into account!</em>)</td>"
-"<td>%{s} or %{video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%r</td>"
-"<td>aspect ratio of the original video</td>"
-"<td>%{r} or %{aspect_ratio}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%d</td>"
-"<td>current date</td>"
-"<td>%{d} or %{date}</td></tr></table>"
-"<p><em>Hint: K3b also accepts slight variations of the long special strings. "
-"One can, for example, leave out the underscores.</em>"
-msgstr ""
-"<p><b>Специални шаблонни низове:</b>"
-"<p>Следният низ ще бъде заместен със съответното му значение в името на всеки "
-"запис."
-"<br>"
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr>"
-"<td></td>"
-"<td><em>Значение</em></td>"
-"<td><em>Алтернативи</em></td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%t</td>"
-"<td>Номер на заглавие</td>"
-"<td>%{t} или %{title_number}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%i</td>"
-"<td>Комплект (в повечето случаи името на видео DVD диска)</td>"
-"<td>%{i} или %{volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%b</td>"
-"<td>Дадено име на комплекта</td>"
-"<td>%{b} или %{beautified_volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%l</td>"
-"<td>Двузнаков езиков код</td>"
-"<td>%{l} или %{lang_code}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%n</td>"
-"<td>Име на езика</td>"
-"<td>%{n} или %{lang_name}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%a</td>"
-"<td>Аудио формат (на видео DVD диска)</td>"
-"<td>%{a} или %{audio_format}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%c</td>"
-"<td>Брой аудио канали (на видео DVD диска)</td>"
-"<td>%{c} или %{channels}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%v</td>"
-"<td>Размер на оригиналното видео</td>"
-"<td>%{v} или %{orig_video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%s</td>"
-"<td>Размер на крайното видео (<em>Внимание: Стойностите за автоотрязване не са "
-"взети предвид!</em>)</td>"
-"<td>%{s} или %{video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%r</td>"
-"<td>Пропорции на оригиналното видео</td>"
-"<td>%{r} или %{aspect_ratio}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%d</td>"
-"<td>Дата</td>"
-"<td>%{d} или %{date}</td></tr></table>"
-"<p><em>Подсказка: Възможни са леки вариации на дългите низове. Например, можете "
-"да оставите долните черти.</em>"
+#: k3b.cpp:244
+msgid "New &eMovix CD Project"
+msgstr "Нов проект за &eMovix CD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:335
-msgid "Video Picture Size"
-msgstr "Размер на видео картината"
+#: k3b.cpp:246
+msgid "New &eMovix DVD Project"
+msgstr "Нов проект за &eMovix DVD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:342
-msgid ""
-"<p>Please choose the width and height of the resulting video. If one value is "
-"set to <em>Auto</em> K3b will choose this value depending on the aspect ratio "
-"of the video picture."
-"<br>Be aware that setting both the width and the height to fixed values will "
-"result in no aspect ratio correction to be performed."
-msgstr ""
-"<p>Моля, посочете ширината и височината на крайното видео. Ако за някоя "
-"величина е зададено <em>Авто</em> K3b ще я избере сама в зависимост от "
-"пропорциите на видео картината."
-"<br>Имайте предвид, че ако зададете и двете (ширина и височина), тогава няма да "
-"бъде направена корекция на пропорциите."
+#: k3b.cpp:248
+msgid "New Data &DVD Project"
+msgstr "Нов проект за &DVD с данни"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:34 k3bwriterselectionwidget.cpp:260
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:486 k3bwritingmodewidget.cpp:153
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:75
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:389
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:350
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:351
-msgid "Auto"
-msgstr "Авто"
+#: k3b.cpp:250
+msgid "New V&ideo DVD Project"
+msgstr "Нов проект за в&идео DVD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:111
-msgid "Ripping Video DVD Titles"
-msgstr "Извличане на видео DVD заглавия"
+#: k3b.cpp:252
+msgid "Continue Multisession Project"
+msgstr "Продължение на многосесиен проект"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:117
-msgid ""
-"_n: Transcoding %n title to %1/%2\n"
-"Transcoding %n titles to %1/%2"
-msgstr ""
-" Трнаскодиране на %n заглавие в %1/%2\n"
-"Трнаскодиране на %n заглавия в %1/%2"
+#: k3b.cpp:274
+msgid "&Add Files..."
+msgstr "&Добавяне на файлове..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:146
-#, c-format
-msgid "Successfully ripped title %1"
-msgstr "Заглавието %1 беше извлечено успешно"
+#: k3b.cpp:277
+msgid "&Clear Project"
+msgstr "&Изчистване на проект"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:149
-#, c-format
-msgid "Failed to rip title %1"
-msgstr "Извличането на заглавие \"%1\" беше неуспешно"
+#: k3b.cpp:280
+msgid "Show Directories"
+msgstr "Показване на директориите"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:179
-#, c-format
-msgid "Determined clipping values for title %1"
-msgstr "Определени стойности за отрязване на заглавие %1"
+#: k3b.cpp:283
+msgid "Show Contents"
+msgstr "Показване на съдържанието"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:180
-msgid "Top: %1, Bottom: %2"
-msgstr "Горе: %1, Долу: %2"
+#: k3b.cpp:286
+msgid "Show Document Header"
+msgstr "Показване заглавието на документа"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:182
-msgid "Left: %1, Right: %2"
-msgstr "Ляво: %1, Дясно: %2"
+#: k3b.cpp:289
+msgid "&Erase CD-RW..."
+msgstr "&Изтриване на CD-RW..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:190
-msgid "Insane clipping values. No clipping will be done at all."
-msgstr "Безумни стойности. Няма да бъде направено отрязване."
+#: k3b.cpp:291
+msgid "&Format DVD%1RW..."
+msgstr "&Форматиране на DVD%1RW..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:200
-#, c-format
-msgid "Failed to determine clipping values for title %1"
-msgstr "Определянето на стойности за отрязване на заглавие %1 беше неуспешно"
+#: k3b.cpp:293
+msgid "&Burn CD Image..."
+msgstr "&Запис на CD образ..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:151
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:173
-msgid "Video DVD Ripping"
-msgstr "Извличане на видео DVD"
+#: k3b.cpp:295
+msgid "&Burn DVD ISO Image..."
+msgstr "&Запис на DVD ISO образ..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:174
-msgid ""
-"_n: 1 title from %1\n"
-"%n titles from %1"
-msgstr ""
-" 1 заглавие от %1\n"
-"%n заглавия от %1"
+#: k3b.cpp:298
+msgid "&Copy CD..."
+msgstr "&Копиране на CD..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:197
-msgid "Title %1 (%2)"
-msgstr "Заглавие %1 (%2)"
+#: k3b.cpp:301
+msgid "Copy &DVD..."
+msgstr "Копиране на &DVD..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:224
-msgid "%1 %2Ch (%3%4)"
-msgstr "%1 %2Гл (%3%4)"
+#: k3b.cpp:304
+msgid "Rip Audio CD..."
+msgstr "Извличане на аудио CD..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:228
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:51
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:76
-msgid "unknown language"
-msgstr "неизвестен език"
+#: k3b.cpp:306
+msgid "Rip Video DVD..."
+msgstr "Извличане на видео DVD..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:239
-msgid "not supported"
-msgstr "не се поддържа"
+#: k3b.cpp:308
+msgid "Rip Video CD..."
+msgstr "Извличане на видео CD..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:452
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %nCh\n"
-"%nCh"
-msgstr ""
-" %n к\n"
-"%nк"
+#: k3b.cpp:311
+msgid "System Check"
+msgstr "Проверка на системата"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:564
-msgid ""
-"<p>When using the <em>AC3 pass-through</em> audio codec all selected audio "
-"streams need to be in AC3 format. Please select another audio codec or choose "
-"AC3 audio streams for all ripped titles."
-msgstr ""
-"<p>При използване на аудио кодека <em>AC3 преминаване</em> "
-"всички аудио потоци трябва да са във формат AC3. Моля, изберете друг аудио "
-"кодек или изберете AC3 аудио потоци за всички заглавия."
+#: k3b.cpp:315
+msgid "&Setup System Permissions..."
+msgstr "&Настройка на правата..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:567
-msgid "AC3 Pass-through"
-msgstr "AC3 преминаване"
+#: k3b.cpp:325
+msgid "Creates a new project"
+msgstr "Създаване на нов проект"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:95
-msgid ""
-"K3b was unable to unmount device '%1' containing medium '%2'. Video DVD ripping "
-"will not work if the device is mounted. Please unmount manually."
-msgstr ""
-"K3b не можа да демонтира устройство \"%1\", съдържащо носителя \"%2\". "
-"Извличането на видео DVD не работи ако устройството е монтирано. Моля, "
-"демонтирайте го ръчно."
+#: k3b.cpp:326
+msgid "Creates a new data CD project"
+msgstr "Създаване на нов проект за CD с данни"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:98
-msgid "Unmounting failed"
-msgstr "Монтирането беше неуспешно"
+#: k3b.cpp:327
+msgid "Creates a new audio CD project"
+msgstr "Създаване на нов проект за аудио CD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:108
-msgid ""
-"<p>Unable to read Video DVD contents: Found encrypted Video DVD."
-"<p>Install <i>libdvdcss</i> to get Video DVD decryption support."
-msgstr ""
-"<p>Съдържанието на видео DVD диска не може да бъде прочетено: намерен е кодиран "
-"видео DVD диск."
-"<p>Инсталирайте <i>libdvdcss</i>, за да можете да четете видео DVD."
+#: k3b.cpp:328
+msgid "Creates a new eMovix DVD project"
+msgstr "Създаване на нов проект за eMovix DVD"
-#: k3bmedium.cpp:320 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:119
-msgid "Video DVD"
-msgstr "Видео DVD"
+#: k3b.cpp:329
+msgid "Creates a new data DVD project"
+msgstr "Създаване на нов проект за DVD с данни"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:120
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %n title\n"
-"%n titles"
-msgstr ""
-" %n заглавие\n"
-"%n заглавия"
+#: k3b.cpp:330
+msgid "Creates a new eMovix CD project"
+msgstr "Създаване на нов проект за eMovix CD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:128
-msgid "K3b uses transcode to rip Video DVDs. Please make sure it is installed."
-msgstr ""
-"K3b използва транскодиране (програмата \"Transcode\") за извличането на видео "
-"DVD. Проверете дали е инсталиранa."
+#: k3b.cpp:331
+msgid "Creates a new Video CD project"
+msgstr "Създаване на нов проект за VCD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:142
-msgid ""
-"<p>K3b uses transcode to rip Video DVDs. Your installation of transcode (<em>"
-"%1</em>) lacks support for any of the codecs supported by K3b."
-"<p>Please make sure it is installed properly."
-msgstr ""
-"<p>K3b използва транскодиране за извличане на видео DVD. Инсталацията на "
-"транскод (<em>%1</em>) не се поддържа от кодеците на K3b."
-"<p>Проверете дали всичко е наред с инсталацията."
+#: k3b.cpp:332
+msgid "Open the CD-RW erasing dialog"
+msgstr "Изтриване на CD-RW"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:155
-msgid "Unable to read Video DVD contents."
-msgstr "Съдържанието на видео DVD диска не може да бъде прочетено."
+#: k3b.cpp:333
+msgid "Open the DVD%1RW formatting dialog"
+msgstr "Форматиране на DVD%1RW"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:169
-msgid "Please select the titles to rip."
-msgstr "Моля, изберете заглавия за извличане."
+#: k3b.cpp:334
+msgid "Open the CD copy dialog"
+msgstr "Копиране на CD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:170
-msgid "No Titles Selected"
-msgstr "Не са избрани заглавия"
+#: k3b.cpp:335
+msgid "Write an Iso9660, cue/bin, or cdrecord clone image to CD"
+msgstr "Запис на Iso9660, cue/bin, или cdrecord клониран образ върху CD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:236
-msgid "Open the Video DVD ripping dialog"
-msgstr "Извличане на DVD"
+#: k3b.cpp:336
+msgid "Write an Iso9660 image to DVD"
+msgstr "Запис на ISO9660 образ върху DVD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:47
-msgid "%1 %2Ch (%3<em>%4</em>)"
-msgstr "%1 %2Гл (%3<em>%4</em>)"
+#: k3b.cpp:337 main.cpp:60
+msgid "Open the DVD copy dialog"
+msgstr "Копиране на DVD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:73
-msgid "RLE"
-msgstr "RLE"
+#: k3b.cpp:338
+msgid "Opens an existing project"
+msgstr "Отваряне на съществуващ проект"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:74
-msgid "Extended"
-msgstr "Разширено"
+#: k3b.cpp:339
+msgid "Opens a recently used file"
+msgstr "Отваря последният използван файл"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:244
-msgid "<p><b>Title %1 (%2)</b><br>%3"
-msgstr "<p><b>Заглавие %1 (%2)</b><br>%3"
+#: k3b.cpp:340
+msgid "Saves the current project"
+msgstr "Запис на текущия проект"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:248
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %n chapter\n"
-"%n chapters"
-msgstr ""
-"%n глава\n"
-"%n глави"
+#: k3b.cpp:341
+msgid "Saves the current project to a new url"
+msgstr "Запис на текущия проект на нов адрес"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
-msgid "MPEG1"
-msgstr "MPEG4"
+#: k3b.cpp:342
+msgid "Saves all open projects"
+msgstr "Запис на всички отворени проекти"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
-msgid "MPEG2"
-msgstr "MPEG2"
+#: k3b.cpp:343
+msgid "Closes the current project"
+msgstr "Затваряне на текущия проект"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:257
-msgid "letterboxed"
-msgstr "letterboxed"
+#: k3b.cpp:344
+msgid "Closes all open projects"
+msgstr "Затваряне на всички отворени проекти"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:259
-msgid "anamorph"
-msgstr "16:9"
+#: k3b.cpp:345
+msgid "Quits the application"
+msgstr "Изход от програмата"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:266
-msgid "No audio streams"
-msgstr "Няма аудио потоци"
+#: k3b.cpp:346
+msgid "Configure K3b settings"
+msgstr "Настройване на K3b"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:273
-msgid "No Subpicture streams"
-msgstr "Няма потоци за подкартини"
+#: k3b.cpp:348
+msgid "Setup the system permissions (requires root privileges)"
+msgstr "Настройка на правата за достъп (изисква root права)"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:318
-msgid "Audio Streams"
-msgstr "Аудио потоци"
+#: k3b.cpp:350
+msgid "Digitally extract tracks from an audio CD"
+msgstr "Цифрово извличане на песни от аудио CD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:322
-msgid "Subpicture Streams"
-msgstr "Потоци за подкартини"
+#: k3b.cpp:351
+msgid "Transcode Video DVD titles"
+msgstr "Транскодиране заглавията на видео DVD"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 93
-#: rc.cpp:350 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:343
-#, no-c-format
-msgid "Preview"
-msgstr "Предварителен преглед"
+#: k3b.cpp:352
+msgid "Extract tracks from a Video CD"
+msgstr "Извличане на песни от VCD"
-#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:702
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:344
-msgid "Video"
-msgstr "Видео"
+#: k3b.cpp:353
+msgid "Add files to the current project"
+msgstr "Добавяне на файлове към текущия проект"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:346
-msgid "Subpicture"
-msgstr "Подкартина"
+#: k3b.cpp:354
+msgid "Clear the current project"
+msgstr "Изчистване на текущия проект"
-#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:36
-msgid "Artist"
-msgstr "Изпълнител"
+#: k3b.cpp:383
+msgid "Project View"
+msgstr "Изглед на проект"
-#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:50
-msgid "Check the tracks that should be ripped"
-msgstr "Отметнете песните, които трябва да бъдат извлечени"
+#: k3b.cpp:400
+msgid "Current Projects"
+msgstr "Текущи проекти"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:72
-msgid "Erase CD-RW"
-msgstr "Изтриване на CD-RW диск"
+#: k3b.cpp:414
+msgid "Quickstart"
+msgstr "Бърз старт"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:111
-msgid "&Erase Type"
-msgstr "&Вид изтриване"
+#: k3b.cpp:422
+msgid "Sidepanel"
+msgstr "Страничен панел"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:554 misc/k3bblankingdialog.cpp:151
-msgid "Erasing CD-RW"
-msgstr "Изтриване на CD-RW диск"
+#: k3b.cpp:436
+msgid "Contents View"
+msgstr "Изглед на съдържание"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:179
-msgid "Successfully erased CD-RW."
-msgstr "CD-RW дискът беше изтрит успешно."
+#: k3b.cpp:455
+msgid "&Quick Dir Selector"
+msgstr "&Бърз избор на директория"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:180
-msgid "Success"
-msgstr "Успех"
+#: k3b.cpp:459
+msgid "Go"
+msgstr "Напред"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:183
-msgid "Erasing CD-RW canceled."
-msgstr "Изтриването на CD-RW диска беше отменено."
+#: k3b.cpp:531 k3b.cpp:860 k3b.cpp:874
+msgid "Opening file..."
+msgstr "Отваряне на файл..."
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:184
-msgid "Canceled"
-msgstr "Отменено"
+#: k3b.cpp:556
+msgid "Could not open document!"
+msgstr "Документът не можа да бъде отворен!"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:186
-msgid "The Erasing process failed. Do you want to see the debugging output?"
-msgstr "Изтриването беше неуспешно. Искате ли да видите изходните данни?"
+#: k3b.cpp:556
+msgid "Error!"
+msgstr "Грешка!"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:673 misc/k3bblankingdialog.cpp:187
-msgid "Erasing failed."
-msgstr "Изтриването беше неуспешно."
+#: k3b.cpp:829
+msgid "%1 has unsaved data."
+msgstr "\"%1\" има незаписани промени."
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:203
-msgid "%1 does not support CD-RW writing."
-msgstr "%1 не поддържа запис върху CD-RW диск."
+#: k3b.cpp:830
+msgid "Closing Project"
+msgstr "Затваряне на проект"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:212
-msgid ""
-"Erases the complete disk. This takes as long as writing the complete CD."
+#: k3b.cpp:832
+msgid "&Discard"
msgstr ""
-"Изтрива целия диск. Това отнема колкото времето за запис на целия диск."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:214
-msgid "Erases just the TOC, the PMA, and the pregap."
-msgstr "Изтриване само на TOC, PMA и паузите между песните."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:215
-msgid "Erases just the last track."
-msgstr "Изтрива само последния запис."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:216
-msgid "Reopen the last session to make it possible to append further data."
-msgstr "Отваря последната сесия, за да бъде добавена още информация."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:218
-msgid "Erases the last session of a multisession CD."
-msgstr "Изтрива последната сесия на многосесиен компактдиск."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:226 misc/k3bblankingdialog.cpp:234
-msgid "Fast"
-msgstr "Бързо"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:229 misc/k3bblankingdialog.cpp:235
-msgid "Complete"
-msgstr "Напълно"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:233
-msgid "Blanking mode:"
-msgstr "Режим на изтриване:"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:238 misc/k3bblankingdialog.cpp:241
-msgid "Erase Last Track"
-msgstr "Изтриване на последния запис"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:242 misc/k3bblankingdialog.cpp:245
-msgid "Reopen Last Session"
-msgstr "Отваряне на последната сесия"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:246 misc/k3bblankingdialog.cpp:249
-msgid "Erase Last Session"
-msgstr "Изтриване на последната сесия"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
-msgid "CD Copy"
-msgstr "Копиране на CD"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
-msgid "and CD Cloning"
-msgstr "и клониране на CD"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:79 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:72
-msgid "Source Medium"
-msgstr "Четен диск"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:102
-msgid "Copy Mode"
-msgstr "Режим на копиране"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:106 misc/k3bcdcopydialog.cpp:230
-msgid "Normal Copy"
-msgstr "Нормално копие"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:107 misc/k3bcdcopydialog.cpp:235
-msgid "Clone Copy"
-msgstr "Клонирано копие"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:109 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:245
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:100 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:61
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:188 projects/k3bprojectburndialog.cpp:267
-msgid "Writing Mode"
-msgstr "Режим на запис"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:113 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:251
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:113 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:194
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:289
-msgid "Copies"
-msgstr "Копия"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:151 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:288
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:789 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:145
-msgid "&Image"
-msgstr "&Образ"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:170
-msgid "No error correction"
-msgstr "Без поправяне на грешките"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:184
-msgid "Copy CD-Text"
-msgstr "Копиране на CD-текст"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:185
-msgid "Prefer CD-Text"
-msgstr "Предпочитане на CD-текст"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 577
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:190 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:167 rc.cpp:183
-#, no-c-format
-msgid "&Advanced"
-msgstr "&Разширени"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:211
-msgid "Skip unreadable data sectors"
-msgstr "Пропускане на нечетливи сектори с данни"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:212
-msgid "Disable the source drive's error correction"
-msgstr "Изключване поправката на грешки от източника"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:213
-msgid "Use CD-Text instead of cddb if available."
-msgstr "Използване на CD-текст (ако има) вместо CDDB."
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:214
-msgid "Copy CD-Text from the source CD if available."
-msgstr "Копира CD-текста (ако има) от четения компактдиск."
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:216
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will disable the source drive's ECC/EDC error "
-"correction. This way sectors that are unreadable by intention can be read."
-"<p>This may be useful for cloning CDs with copy protection based on corrupted "
-"sectors."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще изключи ECC/EDC поправянето на грешки от "
-"оригиналния диск. По този начин сектори, които умишлено са направени "
-"нечетливите, ще могат да бъдат прочетени."
-"<p>Това може да е полезно за клониране на компактдискове, които са защитени от "
-"запис с помощта на лоши сектори."
+#: k3b.cpp:863 k3b.cpp:930
+msgid "*.k3b|K3b Projects"
+msgstr "*.k3b|K3b проекти"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:221
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will search for CD-Text on the source CD. "
-"Disable it if your CD drive has problems with reading CD-Text or you want to "
-"stick to Cddb info."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще търси CD-текст от четения компактдиск. "
-"Изключете опцията ако вашето устройство има проблеми с четенето на CD-текст или "
-"предпочитате информация CDDB."
+#: k3b.cpp:865
+msgid "Open Files"
+msgstr "Отваряне на файл"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:224
-msgid ""
-"<p>If this option is checked and K3b finds CD-Text on the source media it will "
-"be copied to the resulting CD ignoring any potentially existing Cddb entries."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция и K3b намери CD-текст от четения компактдиск, той "
-"ще бъде копиран върху записвания диск. Всички потенциално съществуващи данни от "
-"CDDB ще бъдат пренебрегнати."
+#: k3b.cpp:898
+msgid "Saving file..."
+msgstr "Запис на файл..."
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:226
-msgid ""
-"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a data sector from the "
-"source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция и K3b не може да прочете сектор с данни от CD/DVD "
-"диска, в крайното копие секторът ще бъде заместен с нули."
+#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
+msgid "Could not save the current document!"
+msgstr "Текущият документ не беше записан!"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:231
-msgid ""
-"<p>This is the normal copy mode recommended for most CD types. It allows "
-"copying Audio CDs, multi and single session Data CDs, and Enhanced Audio CDs "
-"(an Audio CD containing an additional data session)."
-"<p>For VideoCDs please use the CD Cloning mode."
-msgstr ""
-"<p>Това е нормалният режим на запис, препоръчван за повечето видове "
-"компактдискове. Той позволява копиране на аудио CD, многосесийни и едносесийни "
-"CD с данни, и екстра аудио CD (аудио CD, съдържащ сесия с допълнителна "
-"информация)."
-"<p>За VCD дискове, моля използвайте режим \"Клониране на CD\"."
+#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
+msgid "I/O Error"
+msgstr "Вход/изход грешка"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:236
-msgid ""
-"<p>In CD Cloning mode K3b performs a raw copy of the CD. That means it does not "
-"care about the content but simply copies the CD bit by bit. It may be used to "
-"copy VideoCDs or CDs which contain erroneous sectors."
-"<p><b>Caution:</b> Only single session CDs can be cloned."
-msgstr ""
-"<p>В режим \"Клониране на CD\" K3b прави грубо копие на компактдиска. Това "
-"означава, че съдържанието му не е от значение - K3b просто го копира бит по "
-"бит. Този режим може да бъде използван за копиране на VCD дискове или "
-"компактдискове, които съдържат сектори с грешки."
-"<p><b>Внимание:</b> Могат да бъдат клонирани само едносесийни компактдискове."
+#: k3b.cpp:922
+msgid "Saving file with a new filename..."
+msgstr "Запис на файла с ново име..."
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:273 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:238
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:217
-msgid ""
-"There seems to be not enough free space in temporary directory. Write anyway?"
-msgstr ""
-"Изглежда няма достатъчно свободно място във временната директория. Запис на "
-"диска въпреки това?"
+#: k3b.cpp:931
+#, fuzzy
+msgid "Save As"
+msgstr "Запис на всички"
#: k3b.cpp:943 k3bdebuggingoutputdialog.cpp:141 misc/k3bcdcopydialog.cpp:298
#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:306 projects/k3bdataburndialog.cpp:184
@@ -1634,380 +363,256 @@ msgstr "Искате ли %1 да бъде презаписан?"
msgid "File Exists"
msgstr "Файловете съществуват"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:453 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:437
-msgid "Use the same device for burning"
-msgstr "Използване на същото устройство за запис"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:454 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:438
-msgid "<qt>Use the same device for burning <i>(Or insert another medium)</i>"
-msgstr ""
-"<qt>Използвайте същото устройство за запис<i>(Или поставете друг диск)</i>"
-
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:60
-msgid "DVD Copy"
-msgstr "Копиране на DVD"
-
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:61
-msgid "No video transcoding!"
-msgstr "Няма видео транскодиране!"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 28
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:156 rc.cpp:1284
-#, no-c-format
-msgid "General"
-msgstr "Общи"
+#: k3b.cpp:944 k3bdebuggingoutputdialog.cpp:142 k3bemptydiscwaiter.cpp:346
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:416 misc/k3bcdcopydialog.cpp:299
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:307 option/k3bthemeoptiontab.cpp:191
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:185 projects/k3bdvdburndialog.cpp:287
+#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:230 projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:197
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:583 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:185
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Презапис"
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:202
-msgid "Skip unreadable sectors"
-msgstr "Пропускане на нечетливи сектори"
+#: k3b.cpp:961
+msgid "Closing file..."
+msgstr "Затваряне на файл..."
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:203
-msgid ""
-"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a sector from the "
-"source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция и K3b не може да прочете сектор от CD/DVD диска, в "
-"крайното копие секторът ще бъде заместен с нули."
+#: k3b.cpp:1072
+msgid "Creating new Audio CD Project."
+msgstr "Създаване на нов проект за аудио CD."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:116
-msgid "Burn CD Image"
-msgstr "Запис на CD образ"
+#: k3b.cpp:1081
+msgid "Creating new Data CD Project."
+msgstr "Създаване на нов проект за CD с данни."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:181 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:152
-msgid "Image to Burn"
-msgstr "Записван образ"
+#: k3b.cpp:1091
+msgid "Creating new Data DVD Project."
+msgstr "Създаване на нов проект за DVD с данни."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:184 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:155
-msgid "Choose Image File"
-msgstr "Изберете образ"
+#: k3b.cpp:1107
+msgid "Creating new VideoDVD Project."
+msgstr "Създаване на нов проект за видео DVD."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:185
-msgid "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Image Files"
-msgstr "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Образи"
+#: k3b.cpp:1117
+msgid "Creating new Mixed Mode CD Project."
+msgstr "Създаване на нов проект за смесен CD."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:187 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:156
-msgid "*.iso *.ISO|ISO9660 Image Files"
-msgstr "*.iso *.ISO|ISO9660 образи"
+#: k3b.cpp:1126
+msgid "Creating new Video CD Project."
+msgstr "Създаване на нов проект за VCD."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:189
-msgid "*.cue *.CUE|Cue Files"
-msgstr "*.cue *.CUE|Cue файлове"
+#: k3b.cpp:1136
+msgid "Creating new eMovix CD Project."
+msgstr "Създаване на нов проект за eMovix CD."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:191
-msgid "*.toc *.TOC|Cdrdao TOC Files and Cdrecord Clone Images"
-msgstr "*.toc *.TOC|Cdrdao TOC файлове и Cdrecord клонирани образи"
+#: k3b.cpp:1146
+msgid "Creating new eMovix DVD Project."
+msgstr "Създаване на нов проект за eMovix DVD."
#: k3b.cpp:1271 k3bfileview.cpp:103 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:193
#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:157
msgid "*|All Files"
msgstr "*|Всички файлове"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:195
-msgid "Image Type"
-msgstr "Вид на образа"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:197
-msgid "Auto Detection"
-msgstr "Авторазпознаване"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:198
-msgid "ISO9660 Image"
-msgstr "ISO9660 образ"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:199
-msgid "Cue/Bin Image"
-msgstr "Cue/Bin образ"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:200
-msgid "Audio Cue File"
-msgstr "Аудио Cue файл"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:201
-msgid "Cdrdao TOC File"
-msgstr "Cdrdao TOC файл"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:202
-msgid "Cdrecord Clone Image"
-msgstr "Cdrecord клониран образ"
+#: k3b.cpp:1273
+msgid "Select Files to Add to Project"
+msgstr "Изберете файлове за добавяне към проекта"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:221 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:167
-msgid "No image file selected"
-msgstr "Не е посочен образ"
+#: k3b.cpp:1287
+msgid "Please create a project before adding files"
+msgstr "Моля, създайте проект преди да добавяте файлове"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:303
-msgid "Data mode:"
-msgstr "Режим на данни:"
+#: k3b.cpp:1287
+msgid "No Active Project"
+msgstr "Няма активен проект"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:409 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:249
+#: k3b.cpp:1296
msgid ""
-"<p>This image has an invalid file size.If it has been downloaded make sure the "
-"download is complete."
-"<p>Only continue if you know what you are doing."
+"Could not find tdesu to run K3bSetup with root privileges. Please run it "
+"manually as root."
msgstr ""
-"<p>Този образ е с невалиден размер. Ако го сваляте от Интернет, проверете дали "
-"извличането е приключило."
-"<p>Продължете само ако сте сигурни какво правите."
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:570
-msgid "Seems not to be a usable image"
-msgstr "Изглежда образът е неизползваем"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:577
-msgid "File not found"
-msgstr "Файлът не е намерен"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:589 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:654
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:682 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:710
-msgid "Detected:"
-msgstr "Намерен:"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:590 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:321
-msgid "Iso9660 image"
-msgstr "Iso9660 образ"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:596 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:660
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:688 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:326
-msgid "Filesize:"
-msgstr "Размер на файла:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:447 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:602
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:331
-msgid "System Id:"
-msgstr "Система:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:452 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:610
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:339
-msgid "Volume Id:"
-msgstr "Заглавие:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:457 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:618
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:347
-msgid "Volume Set Id:"
-msgstr "Комплект:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:462 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:626
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:355
-msgid "Publisher Id:"
-msgstr "Издател:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:467 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:634
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:363
-msgid "Preparer Id:"
-msgstr "Изготвил:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:472 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:641
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:370
-msgid "Application Id:"
-msgstr "Програма:"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:655
-msgid "Cdrecord clone image"
-msgstr "Cdrecord клониран образ"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:665 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:693
-msgid "Image file:"
-msgstr "Образ:"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:671
-msgid "TOC file:"
-msgstr "TOC файл:"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:683
-msgid "Cue/bin image"
-msgstr "Cue/bin образ"
+"tdesu не можа да бъде намерен за стартирането на \"Настройка на K3b\" с "
+"привилегии на суперпотребител (root). Моля стартирайте настройката ръчно "
+"като суперпотребител (root)."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:699
-msgid "Cue file:"
-msgstr "Cue файл:"
+#: k3b.cpp:1532
+msgid "Do you really want to clear the current project?"
+msgstr "Наистина ли искате да изчистите текущия проект?"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:711
-msgid "Audio Cue Image"
-msgstr "Аудио Cue образ"
+#: k3b.cpp:1533
+msgid "Clear Project"
+msgstr "Изчистване на проект"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:716
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %n track\n"
-"%n tracks"
-msgstr ""
-"%n запис\n"
-"%n записа"
+#: k3b.cpp:1534
+#, fuzzy
+msgid "Clear"
+msgstr "Изчистване на списъка"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:731
-msgid "Track"
-msgstr "Запис"
+#: k3b.cpp:1575
+msgid "Audio CD Rip"
+msgstr "Извличане на аудио CD"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:841 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:443
-msgid "Md5 Sum:"
-msgstr "Md5 сума:"
+#: k3b.cpp:1590
+msgid "Video DVD Rip"
+msgstr "Извличане на видео DVD"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:871 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:473
-msgid "Calculation cancelled"
-msgstr "Изчислението беше отменено"
+#: k3b.cpp:1611
+msgid "Video CD Rip"
+msgstr "Извличане на видео CD"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:873 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:475
-msgid "Calculation failed"
-msgstr "Изчислението беше неуспешно"
+#: k3b.cpp:1626
+msgid "Audio Output Problem"
+msgstr "Проблем с аудио резултата"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:888 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:490
-msgid "Copy checksum to clipboard"
-msgstr "Копиране на сумата в системния буфер"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:45
+msgid "Media &Info"
+msgstr "&Информация за диск"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:889 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:491
-msgid "Compare checksum..."
-msgstr "Сравняване на сумата..."
+#: k3bappdevicemanager.cpp:47
+msgid "&Unmount"
+msgstr "&Демонтиране"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:895 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:497
-msgid "MD5 Sum Check"
-msgstr "Проверка на MD5 сума"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:49
+msgid "&Mount"
+msgstr "&Монтиране"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:896 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:498
-msgid "Please insert the MD5 Sum to compare:"
-msgstr "Моля, въведете MD5 сума за сравнение:"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:51
+msgid "&Eject"
+msgstr "Изваждан&е"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:902 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:504
-msgid "The MD5 Sum of %1 equals the specified."
-msgstr "MD5 сумата %1 е като посочената."
+#: k3bappdevicemanager.cpp:53
+msgid "L&oad"
+msgstr "&Зареждане"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:903 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:505
-msgid "MD5 Sums Equal"
-msgstr "MD5 сумите съвпадат"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:59
+msgid "Set Read Speed..."
+msgstr "Настройване скоростта на четене..."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:905 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:507
-msgid "The MD5 Sum of %1 differs from the specified."
-msgstr "MD5 сумата %1 се различава от посочената."
+#: k3bappdevicemanager.cpp:62
+msgid "Display generic medium information"
+msgstr "Показване на основна информация за диска"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:906 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:508
-msgid "MD5 Sums Differ"
-msgstr "MD5 сумите се различават"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:63
+msgid "Unmount the medium"
+msgstr "Демонтиране на диска"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:43
-msgid "DVD Formatting"
-msgstr "Форматиране на DVD"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:64
+msgid "Mount the medium"
+msgstr "Монтиране на диска"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:44
-msgid "DVD%1RW"
-msgstr "DVD%1RW"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:65
+msgid "Eject the medium"
+msgstr "Изваждане на диска"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:71
-msgid "Force"
-msgstr "Принудително"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:66
+msgid "(Re)Load the medium"
+msgstr "(Пре)зареждане на диска"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:72
-msgid "Quick format"
-msgstr "Бързо форматиране"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:67
+msgid "Force the drive's read speed"
+msgstr "Принудителна скорост на четене"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:84
-msgid "Force formatting of empty DVDs"
-msgstr "Принудително форматиране на празен DVD диск"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:224
+msgid "CD Read Speed"
+msgstr "Скорост на четене на CD"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:85
+#: k3bappdevicemanager.cpp:225
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will format a DVD-RW even if it is empty. It "
-"may also be used to force K3b to format a DVD+RW or a DVD-RW in restricted "
-"overwrite mode."
-"<p><b>Caution:</b> It is not recommended to often format a DVD since it may "
-"already be unusable after 10-20 reformat procedures."
-"<p>DVD+RW media only needs to be formatted once. After that it just needs to be "
-"overwritten. The same applies to DVD-RW in restricted overwrite mode."
+"<p>Please enter the preferred read speed for <b>%1</b>. This speed will be "
+"used for the currently mounted medium.<p>This is especially useful to slow "
+"down the drive when watching movies which are read directly from the drive "
+"and the spinning noise is intrusive.<p>Be aware that this has no influence "
+"on K3b since it will change the reading speed again when copying CDs or DVDs."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще форматира DVD-RW дори и ако диска е "
-"празен. Тя може да бъде използвана и за форматиране на DVD+RW, а също така и на "
-"DVD-RW в режим на ограничен презапис."
-"<p><b>Внимание:</b>Не се препоръчва често да се форматират DVD дисковете, тъй "
-"като могат да станат неизползваеми след 10-20 форматирания."
-"<p>DVD+RW дискът има нужда само от едно форматиране. След това само трябва да "
-"се презаписва. Същото се отнася и за DVD-RW в режим на ограничен презапис."
+"<p>Моля, въведете предпочитаната скорост на четене за <b>%1</b>. Тя ще бъде "
+"използвана за диска, който е поставен в момента.<p>Това е особено полезно за "
+"понижаване скоростта при гледане на филми, които се четат директно от "
+"устройството, защото шумът от въртенето на диска е досаден.<p>При копиране "
+"на CD или DVD дискове скоростта отново ще бъде променена."
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:95
-msgid "Try to perform quick formatting"
-msgstr "Опитайте \"Бързо\" форматиране"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:243
+msgid "Setting the read speed failed."
+msgstr "Настройката на скоростта на четене беше неуспешна."
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:96
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will tell the writer to perform a quick "
-"format."
-"<p>Formatting a DVD-RW completely can take a very long time and some DVD "
-"writers perform a full format even if quick format is enabled."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще изпълни \"бързо\" форматиране."
-"<p>\"Пълното\" форматирането на DVD-RW може да отнеме много време, а освен това "
-"някои DVD записвачки изпълняват \"пълно\" форматиране дори и когато е избрано "
-"\"бързо\"."
+#: k3bapplication.cpp:127
+msgid "Creating GUI..."
+msgstr "Създаване на ГПИ..."
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:88
-msgid "Burn Iso9660 Image"
-msgstr "Запис на Iso9660 образ"
+#: k3bapplication.cpp:142
+msgid "Ready."
+msgstr "Готово."
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:89
-msgid "to DVD"
-msgstr "върху DVD"
+#: k3bapplication.cpp:149
+msgid "Checking System"
+msgstr "Проверка на системата"
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:238
-msgid ""
-"The image you selected is not a valid ISO9660 image. Are you sure you want to "
-"burn it anyway? (There may exist other valid image types that are not detected "
-"by K3b but will work fine.)"
-msgstr ""
-"Избраният не е валиден ISO9660 образ. Сигурни ли сте, че искате да го запишете "
-"на диск? (Има други валидни видове, неразпознати от K3b, но работещи добре.)"
+#: k3bapplication.cpp:184
+msgid "K3b is currently busy and cannot start any other operations."
+msgstr "В момента K3b работи и не може да извършва други операции."
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:241 projects/k3bprojectburndialog.cpp:158
-msgid "Burn"
-msgstr "Запис на диск"
+#: k3bapplication.cpp:185
+msgid "K3b is busy"
+msgstr "K3b работи"
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:382
-msgid "Not an Iso9660 image"
-msgstr "Не е Iso9660 образ"
+#: k3bapplication.cpp:300
+msgid "Could not find Audio Output plugin '%1'"
+msgstr "Аудио приставка %1 не беше намерено"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:57
-msgid "Free space in temporary directory:"
-msgstr "Свободно място във временната директория:"
+#: k3bapplication.cpp:301
+msgid "Initialization Problem"
+msgstr "Проблеми по инициализирането"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:77
-msgid "The directory in which to save the image files"
-msgstr "Директорията, където се записват образите"
+#: k3baudioplayer.cpp:116 projects/k3baudiotrackview.cpp:135
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:90 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:389
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:127
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:83
+msgid "Filename"
+msgstr "Име на файл"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:81
-msgid ""
-"<p>This is the directory in which K3b will save the <em>image files</em>."
-"<p>Please make sure that it resides on a partition that has enough free space."
-msgstr ""
-"<p>Това е директорията в която K3b ще запише <em>образите</em>."
-"<p>Моля, уверете се, че тя се намира на част от диска където има достатъчно "
-"свободно място."
+#: k3baudioplayer.cpp:117 k3bdiskinfoview.cpp:223
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:134 rip/k3baudiocdlistview.cpp:38
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:103
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:128 rip/k3bvideocdview.cpp:168
+msgid "Length"
+msgstr "Времетраене"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:126
-msgid "Select Temporary Directory"
-msgstr "Изберете временна директория"
+#: k3baudioplayer.cpp:166 k3baudioplayer.cpp:547
+msgid "no file"
+msgstr "няма файл"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:130
-msgid "Select Temporary File"
-msgstr "Изберете временен файл"
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:119
+#: k3baudioplayer.cpp:225 projects/k3baudiotrackview.cpp:160
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:287 projects/k3bdatafileview.cpp:326
+#: projects/k3bmovixview.cpp:56 projects/k3bvcdlistview.cpp:98
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Remove"
+msgstr "Отдалечен"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:197
-msgid "Wri&te image files to:"
-msgstr "За&пис на образите в:"
+#: k3baudioplayer.cpp:228
+msgid "Clear List"
+msgstr "Изчистване на списъка"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:198
-msgid "Temporary Directory"
-msgstr "Временна директория"
+#: k3baudioplayer.cpp:348
+msgid "No running aRtsd found"
+msgstr "Не е намерен стартиран aRtsd"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:201
-msgid "Wri&te image file to:"
-msgstr "За&пис на образа в:"
+#: k3baudioplayer.cpp:355
+msgid "Unknown file format"
+msgstr "Неизвестен файлов формат"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:202
-msgid "Temporary File"
-msgstr "Временен файл"
+#: k3baudioplayer.cpp:589
+msgid "playing"
+msgstr "изпълнява се"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:213
-msgid "Size of project:"
-msgstr "Размер на проекта:"
+#: k3baudioplayer.cpp:592
+msgid "paused"
+msgstr "пауза"
-#: k3bjobprogressosd.cpp:220
-msgid "Hide OSD"
-msgstr "Скриване на OSD"
+#: k3baudioplayer.cpp:595
+msgid "stopped"
+msgstr "спрян"
#: k3bburnprogressdialog.cpp:44
msgid "Estimated writing speed:"
@@ -2030,138 +635,171 @@ msgstr "Записвачка: %1 %2"
msgid "no info"
msgstr "няма информация"
-#: k3bservicemenuinstaller.cpp:96
-msgid "Failed to copy service menu files"
-msgstr "Файловете от менюто не бяха копирани"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:34 k3bwriterselectionwidget.cpp:260
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:486 k3bwritingmodewidget.cpp:153
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:75
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:389
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:350
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:351
+msgid "Auto"
+msgstr "Авто"
-#: k3bservicemenuinstaller.cpp:116
-msgid "Failed to remove service menu files"
-msgstr "Файловете от менюто не бяха премахнати"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:35
+msgid "Mode1"
+msgstr "Режим1"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:45
-msgid "Media &Info"
-msgstr "&Информация за диск"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:36
+msgid "Mode2"
+msgstr "Режим2"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:47
-msgid "&Unmount"
-msgstr "&Демонтиране"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:38
+msgid "Select the mode for the data-track"
+msgstr "Изберете режима на запис на данните"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:49
-msgid "&Mount"
-msgstr "&Монтиране"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:39
+msgid ""
+"<p><b>Data Mode</b><p>Data tracks may be written in two different modes:</"
+"p><p><b>Auto</b><br>Let K3b select the best suited data mode.</p><p><b>Mode "
+"1</b><br>This is the <em>original</em> writing mode as introduced in the "
+"<em>Yellow Book</em> standard. It is the preferred mode when writing pure "
+"data CDs.</p><p><b>Mode 2</b><br>To be exact <em>XA Mode 2 Form 1</em>, but "
+"since the other modes are rarely used it is common to refer to it as "
+"<em>Mode 2</em>.</p><p><b>Be aware:</b> Do not mix different modes on one "
+"CD. Some older drives may have problems reading mode 1 multisession CDs."
+msgstr ""
+"<p>Записите на данните могат да бъдат правени по два начина:</p><p><b>Режим "
+"1</b><br>Това е <em>оригиналният</em> режим на запис, както е в стандарта "
+"<em>Yellow Book (Жълта книга)</em>. Предпочитаният режим за CD с данни.</"
+"p><p><b>Режим 2</b><br>Или по-точно <em>XA Mode 2 Form 1</em>, но тъй като "
+"другите режими рядко се използват, обикновено е известен като <em>Режим 2</"
+"em>.</p><p><b>Авто</b><br>K3b избира най-подходящия режим.</p><p><b>Внимание:"
+"</b> Не смесвайте различни режими на един компактдиск. Някои по-стари "
+"устройства може да имат проблеми с четенето на режим 1 от многосесийни "
+"компактдискове."
-#: k3bappdevicemanager.cpp:51
-msgid "&Eject"
-msgstr "Изваждан&е"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:39
+msgid "Debugging Output"
+msgstr "Информация за откриване на грешки"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:53
-msgid "L&oad"
-msgstr "&Зареждане"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:42
+#, fuzzy
+msgid "Copy"
+msgstr "Копиране на CD"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:59
-msgid "Set Read Speed..."
-msgstr "Настройване скоростта на четене..."
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:44
+msgid "Save to file"
+msgstr "Запис във файл"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:62
-msgid "Display generic medium information"
-msgstr "Показване на основна информация за диска"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:45
+msgid "Copy to clipboard"
+msgstr "Копиране в системния буфер"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:63
-msgid "Unmount the medium"
-msgstr "Демонтиране на диска"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:150
+#, c-format
+msgid "Could not open file %1"
+msgstr "Файл %1 не може да бъде отворен"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:64
-msgid "Mount the medium"
-msgstr "Монтиране на диска"
+#: k3bdiroperator.cpp:48
+msgid "K3b Bookmarks"
+msgstr "K3b отметки"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:65
-msgid "Eject the medium"
-msgstr "Изваждане на диска"
+#: k3bdiroperator.cpp:52
+#, fuzzy
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "K3b отметки"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:66
-msgid "(Re)Load the medium"
-msgstr "(Пре)зареждане на диска"
+#: k3bdiroperator.cpp:55
+msgid "&Add to Project"
+msgstr "&Добавяне към проект"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:67
-msgid "Force the drive's read speed"
-msgstr "Принудителна скорост на четене"
+#: k3bdirview.cpp:204
+msgid ""
+"<p>You have selected the K3b Video DVD ripping tool.<p>It is intended to "
+"<em>rip single titles</em> from a video DVD into a compressed format such as "
+"XviD. Menu structures are completely ignored.<p>If you intend to copy the "
+"plain Video DVD vob files from the DVD (including decryption) for further "
+"processing with another application, please use the following link to access "
+"the Video DVD file structure: <a href=\"videodvd:/\">videodvd:/</a><p>If you "
+"intend to make a copy of the entire Video DVD including all menus and extras "
+"it is recommended to use the K3b DVD Copy tool."
+msgstr ""
+"<p>Избрали сте инструмента на K3b за извличане на видео DVD.<p>Направен е за "
+"<em>извличане на единични заглавия</em> от видео DVD за по нататъшна "
+"обработка (компресия). Структурата не менюто се игнорира напълно.<p>Ако "
+"имате намерение да копирате обикновени видео DVD vob файлове (включително "
+"декодирането им) с цел обработка с друга програма, моля, използвайте "
+"следната връзка за достъп до файловата структура на видео DVD диска: <a href="
+"\"videodvd:/\">videodvd:/</a><p>Ако имате намерение да копирате целия DVD "
+"диск, включително всички менюта и екстри, препоръчително е да използвате "
+"инструмента на K3b за копиране на DVD."
-#: k3bappdevicemanager.cpp:224
-msgid "CD Read Speed"
-msgstr "Скорост на четене на CD"
+#: k3bdirview.cpp:213
+msgid "Video DVD ripping"
+msgstr "Извличане на видео DVD"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:225
+#: k3bdirview.cpp:214 k3blsofwrapperdialog.cpp:54
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:413 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:253
+msgid "Continue"
+msgstr ""
+
+#: k3bdirview.cpp:215
+msgid "Open DVD Copy Dialog"
+msgstr "Копиране на DVD"
+
+#: k3bdirview.cpp:244
msgid ""
-"<p>Please enter the preferred read speed for <b>%1</b>"
-". This speed will be used for the currently mounted medium."
-"<p>This is especially useful to slow down the drive when watching movies which "
-"are read directly from the drive and the spinning noise is intrusive."
-"<p>Be aware that this has no influence on K3b since it will change the reading "
-"speed again when copying CDs or DVDs."
+"K3b uses vcdxrip from the vcdimager package to rip Video CDs. Please make "
+"sure it is installed."
msgstr ""
-"<p>Моля, въведете предпочитаната скорост на четене за <b>%1</b>"
-". Тя ще бъде използвана за диска, който е поставен в момента."
-"<p>Това е особено полезно за понижаване скоростта при гледане на филми, които "
-"се четат директно от устройството, защото шумът от въртенето на диска е "
-"досаден."
-"<p>При копиране на CD или DVD дискове скоростта отново ще бъде променена."
+"K3b използва vcdxrip от пакета vcdimager за извличане на VCD дискове. "
+"Проверете дали е инсталиран."
-#: k3bappdevicemanager.cpp:243
-msgid "Setting the read speed failed."
-msgstr "Настройката на скоростта на четене беше неуспешна."
+#: k3bdirview.cpp:249 k3bdirview.cpp:262
+msgid ""
+"Found %1. Do you want K3b to mount the data part or show all the tracks?"
+msgstr ""
+"Намерен е %1. Искате ли K3b да монтира участъка с данни или да покаже всички "
+"записи?"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:35
-msgid "Mode1"
-msgstr "Режим1"
+#: k3bdirview.cpp:250 k3bdirview.cpp:251 k3bmedium.cpp:323
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:68 rip/k3bvideocdrippingoptions.h:28
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:315
+msgid "Video CD"
+msgstr "VCD"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:36
-msgid "Mode2"
-msgstr "Режим2"
+#: k3bdirview.cpp:252 k3bdirview.cpp:265
+msgid "Mount CD"
+msgstr "Монтиране на CD"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:38
-msgid "Select the mode for the data-track"
-msgstr "Изберете режима на запис на данните"
+#: k3bdirview.cpp:253
+msgid "Show Video Tracks"
+msgstr "Показване на видео записи"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:39
-msgid ""
-"<p><b>Data Mode</b>"
-"<p>Data tracks may be written in two different modes:</p>"
-"<p><b>Auto</b>"
-"<br>Let K3b select the best suited data mode.</p>"
-"<p><b>Mode 1</b>"
-"<br>This is the <em>original</em> writing mode as introduced in the <em>"
-"Yellow Book</em> standard. It is the preferred mode when writing pure data "
-"CDs.</p>"
-"<p><b>Mode 2</b>"
-"<br>To be exact <em>XA Mode 2 Form 1</em>, but since the other modes are rarely "
-"used it is common to refer to it as <em>Mode 2</em>.</p>"
-"<p><b>Be aware:</b> Do not mix different modes on one CD. Some older drives may "
-"have problems reading mode 1 multisession CDs."
-msgstr ""
-"<p>Записите на данните могат да бъдат правени по два начина:</p>"
-"<p><b>Режим 1</b>"
-"<br>Това е <em>оригиналният</em> режим на запис, както е в стандарта <em>"
-"Yellow Book (Жълта книга)</em>. Предпочитаният режим за CD с данни.</p>"
-"<p><b>Режим 2</b>"
-"<br>Или по-точно <em>XA Mode 2 Form 1</em>, но тъй като другите режими рядко се "
-"използват, обикновено е известен като <em>Режим 2</em>.</p>"
-"<p><b>Авто</b>"
-"<br>K3b избира най-подходящия режим.</p>"
-"<p><b>Внимание:</b> Не смесвайте различни режими на един компактдиск. Някои "
-"по-стари устройства може да имат проблеми с четенето на режим 1 от многосесийни "
-"компактдискове."
+#: k3bdirview.cpp:263 k3bdirview.cpp:264 k3bmedium.cpp:307 k3bmedium.cpp:310
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:568
+msgid "Audio CD"
+msgstr "Аудио CD"
-#: k3bsidepanel.cpp:36
-msgid "Folders"
-msgstr "Папки"
+#: k3bdirview.cpp:266
+msgid "Show Audio Tracks"
+msgstr "Показване на песните"
-#: k3bsidepanel.cpp:40
-msgid "CD Tasks"
-msgstr "Задачи за CD"
+#: k3bdirview.cpp:300
+msgid "<p>K3b was unable to mount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
+msgstr "<p>K3b не можа да монтира <b>%1</b> в устройство <em>%2 - %3</em>"
-#: k3bsidepanel.cpp:55
-msgid "DVD Tasks"
-msgstr "Задачи за DVD"
+#: k3bdirview.cpp:304
+msgid "Mount Failed"
+msgstr "Монтирането беше неуспешно"
+
+#: k3bdirview.cpp:316
+msgid ""
+"<p>K3b was unable to unmount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
+msgstr "<p>K3b не можа да демонтира <b>%1</b> в устройство <em>%2 - %3</em>"
+
+#: k3bdirview.cpp:320
+msgid "Unmount Failed"
+msgstr "Демонтирането беше неуспешно"
#: k3bdiskinfoview.cpp:169 k3bmedium.cpp:291
msgid "No medium present"
@@ -2175,6 +813,14 @@ msgstr "Видът на диска е непознат"
msgid "Tracks"
msgstr "Записи"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:220 option/base_k3bcddboptiontab.ui:262
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:133 projects/k3bdatafileview.cpp:71
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:175 projects/k3bvcdburndialog.cpp:437
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:83 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:130
+#, no-c-format
+msgid "Type"
+msgstr "Вид"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:221
msgid "Attributes"
msgstr "Атрибути"
@@ -2188,6 +834,13 @@ msgstr "Първи - последен сектор"
msgid "Session %1"
msgstr "Сесия %1"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:258 misc/k3bcdcopydialog.cpp:172
+#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:638 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:338
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:345
+msgid "Audio"
+msgstr "Аудио"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:262
msgid "Data/Mode1"
msgstr "Данни/Режим1"
@@ -2204,6 +857,11 @@ msgstr "Данни/Режим2 XA форма1"
msgid "Data/Mode2 XA Form2"
msgstr "Данни/Режим2 XA форма2"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:270 misc/k3bcdcopydialog.cpp:162
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
+msgid "Data"
+msgstr "Данни"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:272
msgid "%1 (%2)"
msgstr "%1 (%2)"
@@ -2240,6 +898,14 @@ msgstr "CD-текст (откъс)"
msgid "Performer"
msgstr "Изпълнител"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:310 projects/k3bvcdlistview.cpp:82
+#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:37
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:342
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:80
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:89
+msgid "Title"
+msgstr "Заглавие"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:311
msgid "Songwriter"
msgstr "Автор на текста"
@@ -2269,6 +935,15 @@ msgstr "Вид:"
msgid "Media ID:"
msgstr "ИД на диск:"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:353 rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:154
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:248
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:286
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:337 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:395
+#: rip/k3bpatternparser.cpp:122 rip/k3bpatternparser.cpp:156
+#: rip/k3bpatternparser.cpp:164 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:275
+msgid "unknown"
+msgstr "неизвестно"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:357
msgid "Capacity:"
msgstr "Капацитет:"
@@ -2354,739 +1029,668 @@ msgstr "Скорост на запис:"
msgid "ISO9660 Filesystem Info"
msgstr "Информация за файлова система ISO9660"
-#: k3bdirview.cpp:204
-msgid ""
-"<p>You have selected the K3b Video DVD ripping tool."
-"<p>It is intended to <em>rip single titles</em> from a video DVD into a "
-"compressed format such as XviD. Menu structures are completely ignored."
-"<p>If you intend to copy the plain Video DVD vob files from the DVD (including "
-"decryption) for further processing with another application, please use the "
-"following link to access the Video DVD file structure: <a href=\"videodvd:/\">"
-"videodvd:/</a>"
-"<p>If you intend to make a copy of the entire Video DVD including all menus and "
-"extras it is recommended to use the K3b DVD Copy tool."
-msgstr ""
-"<p>Избрали сте инструмента на K3b за извличане на видео DVD."
-"<p>Направен е за <em>извличане на единични заглавия</em> "
-"от видео DVD за по нататъшна обработка (компресия). Структурата не менюто се "
-"игнорира напълно."
-"<p>Ако имате намерение да копирате обикновени видео DVD vob файлове "
-"(включително декодирането им) с цел обработка с друга програма, моля, "
-"използвайте следната връзка за достъп до файловата структура на видео DVD "
-"диска: <a href=\"videodvd:/\">videodvd:/</a>"
-"<p>Ако имате намерение да копирате целия DVD диск, включително всички менюта и "
-"екстри, препоръчително е да използвате инструмента на K3b за копиране на DVD."
+#: k3bdiskinfoview.cpp:447 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:602
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:331
+msgid "System Id:"
+msgstr "Система:"
-#: k3bdirview.cpp:213
-msgid "Video DVD ripping"
-msgstr "Извличане на видео DVD"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:452 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:610
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:339
+msgid "Volume Id:"
+msgstr "Заглавие:"
-#: k3bdirview.cpp:215
-msgid "Open DVD Copy Dialog"
-msgstr "Копиране на DVD"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:457 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:618
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:347
+msgid "Volume Set Id:"
+msgstr "Комплект:"
-#: k3bdirview.cpp:244
-msgid ""
-"K3b uses vcdxrip from the vcdimager package to rip Video CDs. Please make sure "
-"it is installed."
-msgstr ""
-"K3b използва vcdxrip от пакета vcdimager за извличане на VCD дискове. Проверете "
-"дали е инсталиран."
+#: k3bdiskinfoview.cpp:462 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:626
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:355
+msgid "Publisher Id:"
+msgstr "Издател:"
-#: k3bdirview.cpp:249 k3bdirview.cpp:262
-msgid ""
-"Found %1. Do you want K3b to mount the data part or show all the tracks?"
-msgstr ""
-"Намерен е %1. Искате ли K3b да монтира участъка с данни или да покаже всички "
-"записи?"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:467 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:634
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:363
+msgid "Preparer Id:"
+msgstr "Изготвил:"
-#: k3bdirview.cpp:252 k3bdirview.cpp:265
-msgid "Mount CD"
-msgstr "Монтиране на CD"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:472 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:641
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:370
+msgid "Application Id:"
+msgstr "Програма:"
-#: k3bdirview.cpp:253
-msgid "Show Video Tracks"
-msgstr "Показване на видео записи"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:88
+msgid "Waiting for Disk"
+msgstr "Изчакване за диск"
-#: k3bdirview.cpp:266
-msgid "Show Audio Tracks"
-msgstr "Показване на песните"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:71
+msgid "Force"
+msgstr "Принудително"
-#: k3bdirview.cpp:300
-msgid "<p>K3b was unable to mount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
-msgstr "<p>K3b не можа да монтира <b>%1</b> в устройство <em>%2 - %3</em>"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
+msgid "Eject"
+msgstr "Изваждане"
-#: k3bdirview.cpp:304
-msgid "Mount Failed"
-msgstr "Монтирането беше неуспешно"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
+msgid "Load"
+msgstr "Зареждане"
-#: k3bdirview.cpp:316
-msgid ""
-"<p>K3b was unable to unmount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
-msgstr "<p>K3b не можа да демонтира <b>%1</b> в устройство <em>%2 - %3</em>"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:113
+msgid "Found media:"
+msgstr "Наличен диск:"
-#: k3bdirview.cpp:320
-msgid "Unmount Failed"
-msgstr "Демонтирането беше неуспешно"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:124
+msgid "Force K3b to continue if it seems not to detect your empty CD/DVD."
+msgstr ""
+"Принудително продължение, ако K3b не разпознава вашия празен CD/DVD диск."
-#: k3bdiroperator.cpp:48
-msgid "K3b Bookmarks"
-msgstr "K3b отметки"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:155 k3bmediaselectioncombobox.cpp:481
+msgid "CD-R(W) or DVD%1R(W)"
+msgstr "CD-R(W) или DVD%1R(W)"
-#: k3bdiroperator.cpp:55
-msgid "&Add to Project"
-msgstr "&Добавяне към проект"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:157 k3bmediaselectioncombobox.cpp:483
+msgid "DVD%1R(W)"
+msgstr "DVD%1R(W)"
-#: k3bmediaselectiondialog.cpp:32
-msgid "Medium Selection"
-msgstr "Избор на диск"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:159 k3bmediaselectioncombobox.cpp:485
+msgid "Double Layer DVD%1R"
+msgstr "двуслоен DVD%1R"
-#: k3bmediaselectiondialog.cpp:41
-msgid "Please select a medium:"
-msgstr "Избор на диск:"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:161 k3bmediaselectioncombobox.cpp:487
+msgid "CD-R(W)"
+msgstr "CD-R(W)"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:165
msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Златко Попов"
+"Please insert a complete or appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</"
+"b>."
+msgstr "Моля, поставете %4 диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:172
+msgid "Please insert a complete %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Моля, поставете %4 диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:179
msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "zlatkopopov@fsa-bg.org"
+"Please insert an empty or appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</"
+"b>."
+msgstr "Моля, поставете %4 диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:160
-msgid "Message"
-msgstr "Съобщение"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:186
+msgid "Please insert an appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Моля, поставете %4 диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:216
-msgid "Overall progress:"
-msgstr "Изпълнено:"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:193
+msgid "Please insert an empty %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Моля, поставете %4 диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:248
-msgid "Show Debugging Output"
-msgstr "Информация"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:200
+msgid "Please insert a suitable medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Моля, поставете подходящ диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:317 k3bjobprogressdialog.cpp:323
-msgid "%1 of %2 MB"
-msgstr "%1 от общо %2 МБ"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:316
+msgid "Preformatting DVD+RW"
+msgstr "Преформатиране на DVD+RW диск"
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:362 k3bjobprogressdialog.cpp:374
-msgid "Success."
-msgstr "Успех."
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:341 k3bemptydiscwaiter.cpp:411
+msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be overwritten?"
+msgstr "Намерен е %1 диск в устройство %2 - %3. Да бъде ли презаписан?"
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:376
-msgid "Successfully finished."
-msgstr "Завършено успешно."
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:346 k3bemptydiscwaiter.cpp:416
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
+#, c-format
+msgid "Found %1"
+msgstr "Намерен е %1"
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:384 k3bjobprogressdialog.cpp:386
-msgid "Canceled."
-msgstr "Отменено."
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:468
+msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be formatted?"
+msgstr "Намерен е %1 диск в устройство %2 - %3. Да бъде ли форматиран?"
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:389 k3bjobprogressdialog.cpp:391
-msgid "Error."
-msgstr "Грешка."
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
+msgid "Format"
+msgstr "Форматиране"
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:394
-msgid "Finished with errors"
-msgstr "Завършено с грешки"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:494
+msgid "Formatting DVD-RW"
+msgstr "Форматиране на DVD+RW диск"
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:480
-msgid "Do you really want to cancel?"
-msgstr "Наистина ли искате операцията да бъде отменена?"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:544
+msgid "Found rewritable media in %1 - %2. Should it be erased?"
+msgstr "Намерен е презаписваем диск в устройство %1 - %2. Да бъде ли изтрит?"
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:480
-msgid "Cancel Confirmation"
-msgstr "Потвърждение за отмяна"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:546
+msgid "Found Rewritable Disk"
+msgstr "Намерен е презаписваем диск"
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:518
-msgid "Elapsed time: %1 h"
-msgstr "Изминало време: %1 ч"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:547
+msgid "&Erase"
+msgstr "&Изтриване"
-#: k3bjobprogressdialog.cpp:521
-msgid "Remaining: %1 h"
-msgstr "Остават: %1 ч"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:548
+msgid "E&ject"
+msgstr "&Изваждане"
-#: main.cpp:44
-msgid "A CD and DVD burning application"
-msgstr "Запис на CD и DVD"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:554 misc/k3bblankingdialog.cpp:151
+msgid "Erasing CD-RW"
+msgstr "Изтриване на CD-RW диск"
-#: main.cpp:49
-msgid "file(s) to open"
-msgstr "файл(ове) за отваряне"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:600
+msgid "Waiting for Medium"
+msgstr "Изчакване за диск"
-#: main.cpp:50
-msgid "Create a new data CD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Създаване нов проект за CD с данни и добавяне на всички налични файлове"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:673 misc/k3bblankingdialog.cpp:187
+msgid "Erasing failed."
+msgstr "Изтриването беше неуспешно."
-#: main.cpp:51
-msgid "Create a new audio CD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Създаване на нов проект за аудио CD и добавяне на всички налични файлове"
+#: k3bfiletreeview.cpp:406
+msgid "Directories"
+msgstr "Директории"
-#: main.cpp:52
-msgid "Create a new video CD project and add all given files"
-msgstr "Създаване на нов проект за VCD и добавяне на всички налични файлове"
+#: k3bfiletreeview.cpp:472
+msgid "Root"
+msgstr "Главна директория"
-#: main.cpp:53
-msgid "Create a new mixed mode CD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Създаване на нов проект за смесен CD и добавяне на всички налични файлове"
+#: k3bfiletreeview.cpp:473
+msgid "Home"
+msgstr "Домашна директория"
-#: main.cpp:54
-msgid "Create a new eMovix CD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Създаване на нов проект за eMovix CD и добавяне на всички налични файлове"
+#: k3bfileview.cpp:95
+msgid "Filter:"
+msgstr "Филтър:"
-#: main.cpp:55
-msgid "Create a new data DVD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Създаване на нов проект за DVD с данни и добавяне на всички налични файлове"
+#: k3bfileview.cpp:104
+msgid "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Sound Files"
+msgstr "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Аудио файлове"
-#: main.cpp:56
-msgid "Create a new eMovix DVD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Създаване на нов проект за eMovix DVD и добавяне на всички налични файлове"
+#: k3bfileview.cpp:105
+msgid "audio/x-wav |Wave Sound Files"
+msgstr "audio/* application/x-ogg |Wave аудио файлове"
-#: main.cpp:57
-msgid "Create a new Video DVD project and add all given files"
-msgstr "Създаване на нов проект за DVD и добавяне на всички налични файлове"
+#: k3bfileview.cpp:106
+msgid "audio/x-mp3 |MP3 Sound Files"
+msgstr "audio/* application/x-ogg |МР3 аудио файлове"
-#: main.cpp:58
-msgid "Open the project burn dialog for the current project"
-msgstr "Отваряне на прозорецa за запис на текущия проект"
+#: k3bfileview.cpp:107
+msgid "application/x-ogg |Ogg Vorbis Sound Files"
+msgstr "application/x-ogg |Ogg Vorbis аудио файлове"
-#: main.cpp:59
-msgid "Open the CD copy dialog, optionally specify the source device"
-msgstr ""
-"Отваряне на прозорецa за копиране на CD. Допълнително можете да посочите "
-"източник"
+#: k3bfileview.cpp:108
+msgid "video/mpeg |MPEG Video Files"
+msgstr "video/mpeg |MPEG видео файлове"
-#: k3b.cpp:337 main.cpp:60
-msgid "Open the DVD copy dialog"
-msgstr "Копиране на DVD"
+#: k3bfirstrun.cpp:52
+msgid "First Run"
+msgstr "Първо изпълнение"
-#: main.cpp:61
-msgid "Write a CD image to a CD-R(W)"
-msgstr "Запис на CD образ върху CD-R(W) диск"
+#: k3bfirstrun.cpp:60
+msgid "Enable Konqueror integration"
+msgstr "Включване на интеграцията с Konqueror"
-#: main.cpp:62
-msgid "Write a DVD ISO9660 image to a DVD"
-msgstr "Запис на DVD ISO9660 образ върху DVD"
+#: k3bfirstrun.cpp:61
+msgid "No Konqueror integration"
+msgstr "Без интеграция с Konqueror"
-#: main.cpp:63
-msgid "Write a CD or DVD image to a CD-R(W) or DVD depending on the size"
+#: k3bfirstrun.cpp:64
+msgid ""
+"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
+"K3b from the context menu in the file manager.<p><em>The Konqueror "
+"integration can always be disabled and enabled again from the K3b settings.</"
+"em>"
msgstr ""
-"Запис на CD или DVD образ върху CD-R(W) или DVD диск, в зависимост от размера"
+"<p>K3b може да се интегрира в Konqueror. Това позволява да се стартира "
+"програмата от контекстното меню на файловия мениджър.<p><em>Интеграцията с "
+"Konqueror може да бъде изключена и включена отново от настройките на K3b.</"
+"em>"
-#: main.cpp:64
-msgid "Erase a CDRW"
-msgstr "Изтриване на CDRW диск"
+#: k3binteractiondialog.cpp:89
+msgid "Load default settings"
+msgstr "Зареждане настройките по подразбиране"
-#: main.cpp:65
-msgid "Format a DVD-RW or DVD+RW"
-msgstr "Форматиране на DVD-RW или DVD+RW диск"
+#: k3binteractiondialog.cpp:90
+msgid "Load saved settings"
+msgstr "Зареждане на потребителски настройки"
-#: main.cpp:66
-msgid "Extract Audio tracks digitally (+encoding)"
-msgstr "Цифрово извличане на песни (+кодиране)"
+#: k3binteractiondialog.cpp:91
+msgid "Load last used settings"
+msgstr "Зареждане на последно използваните настройки"
-#: main.cpp:67
-msgid "Rip Video DVD Titles (+transcoding)"
-msgstr "Извличане на видео DVD заглавия (+транскодиране)"
+#: k3binteractiondialog.cpp:116 projects/k3bprojectburndialog.cpp:155
+msgid "Start"
+msgstr "Начало"
-#: main.cpp:68
-msgid "Rip Video CD Tracks"
-msgstr "Извличане на видео VCD"
+#: k3binteractiondialog.cpp:117
+msgid "Start the task"
+msgstr "Започване на задачата"
-#: main.cpp:69
-msgid "Set the GUI language"
-msgstr "Избор на език за ГПИ"
+#: k3binteractiondialog.cpp:243
+msgid "Load default or saved settings"
+msgstr "Зареждане на потребителските или настройките по подразбиране"
-#: main.cpp:70
-msgid "Disable the splash screen"
-msgstr "Изключване на началния екран"
+#: k3binteractiondialog.cpp:244
+msgid "Save current settings to reuse them later"
+msgstr "Запис на текущите настройки за използване по-късно"
-#: main.cpp:71
+#: k3binteractiondialog.cpp:248
msgid ""
-"Set the audio output method (like arts or alsa depending on the installed "
-"plugins)"
+"<p>Load a set of settings either from the default K3b settings, settings "
+"saved before, or the last used ones."
msgstr ""
-"Посочете метода за крайните аудио данни (като arts или alsa, в зависимост от "
-"инсталираните приставки)"
+"<p>Зареждане на записаните, последно използваните или настройките по "
+"подразбиране."
-#: main.cpp:72
+#: k3binteractiondialog.cpp:250
msgid ""
-"Set the device to be used for new projects (This option has no effect. Its main "
-"purpose is to enable handling of empty media from the TDE Media Manager)."
+"<p>Saves the current settings of the action dialog.<p>These settings can be "
+"loaded with the <em>Load saved settings</em> button.<p><b>The K3b defaults "
+"are not overwritten by this.</b>"
msgstr ""
-"Настройте устройството да бъде използвано за нови проекти (Опцията няма ефект. "
-"Главната и цел е да включи поддръжката на празни дискове от медия мениджъра на "
-"на TDE )."
-
-#: main.cpp:82
-msgid "Maintainer and Lead Developer"
-msgstr "Поддръжка и главен разработчик"
-
-#: main.cpp:83
-msgid "VideoCD Project and VideoCD ripping"
-msgstr "Проект за VCD и извличане на VCD"
-
-#: main.cpp:84
-msgid "Advanced Cdrdao integration"
-msgstr "Разширена интеграция с cdrdao"
-
-#: main.cpp:87
-msgid "VideoDVD ripping and video encoding in pre-1.0 versions."
-msgstr "Извличане на видео DVD и кодиране на видео във версиите преди 1.0."
-
-#: main.cpp:90
-msgid "For his bombastic artwork."
-msgstr "За неговия страхотен дизайн."
-
-#: main.cpp:93
-msgid "For extensive testing and the first German translation."
-msgstr "За интензивното тестване и първия превод на немски."
-
-#: main.cpp:96
-msgid "For the great dvd+rw-tools and the nice cooperation."
-msgstr "За прекрасните dvd+rw инструменти и чудесно сътрудничество."
-
-#: main.cpp:99
-msgid "For the very cool eMovix package and his accommodating work."
-msgstr "За много якия eMovix пакет и работа."
-
-#: main.cpp:102
-msgid "For the flac decoding plugin."
-msgstr "За flac декодиращата приставка."
+"<p>Запазва текущите настройки на диалоговия прозорец.<p>Тези настройки могат "
+"да бъдат заредени и чрез бутона <em>Потребителски настройки</em>. "
+"<p><b>Настройките на K3b по подразбиране няма да бъдат променени от това.</b>"
-#: main.cpp:105
-msgid "For the very useful isofslib."
-msgstr "За много полезната isofslib."
+#: k3binteractiondialog.cpp:320
+msgid "Action Dialog Settings"
+msgstr "Настройки на диалоговият прозорец"
-#: main.cpp:108
+#: k3binteractiondialog.cpp:321
msgid ""
-"For libsamplerate which is used for generic resampling in the audio decoder "
-"framework."
+"<p>K3b handles three sets of settings in action dialogs: the defaults, the "
+"saved settings, and the last used settings. Please choose which of these "
+"sets should be loaded if an action dialog is opened again.<p><em>Be aware "
+"that this choice can always be changed from the K3b configuration dialog.</"
+"em>"
msgstr ""
-"За libsamplerate, който се използва за предискретизиране в аудио декодера."
-
-#: main.cpp:111
-msgid "For the very cool conditional audio ripping pattern."
-msgstr "За много добрия шаблон за извличане на звук (аудио)."
-
-#: main.cpp:114
-msgid "For his work on the BSD port and some great patches."
-msgstr "За работата му по BSD и някои големи поправки."
-
-#: main.cpp:117
-msgid "For his work on the BSD port."
-msgstr "За работата му по BSD."
-
-#: main.cpp:120
-msgid "For his help with the many invalid k3b entries on bugs.kde.org."
-msgstr "За помощта му за многото съобщения за грешки на bugs.kde.org."
-
-#: main.cpp:123
-msgid "For the great K3b icon eyecandy."
-msgstr "За шаренийките по иконите на K3b."
-
-#: main.cpp:126
-msgid "For his neverending help cleaning out the K3b bug database."
-msgstr "За изчистването на БД с грешки в K3b."
-
-#: main.cpp:129
-msgid ""
-"Rob created a great theme and came up with the idea for transparent themes."
-msgstr "Той създаде чудесна тема и му хрумна темите да са прозрачни."
-
-#: main.cpp:132
-msgid "For the amazing K3b 1.0 theme."
-msgstr "За прекрасната тема на K3b 1.0."
-
-#: k3bpassivepopup.cpp:142
-msgid "Keep Open"
-msgstr "Поддържане отворен"
-
-#: k3b.cpp:155
-msgid "K3b - The CD and DVD Kreator"
-msgstr "K3b - запис на CD и DVD"
-
-#: k3b.cpp:218
-msgid "Save All"
-msgstr "Запис на всички"
-
-#: k3b.cpp:221
-msgid "Close All"
-msgstr "Затваряне на всички"
-
-#: k3b.cpp:235
-msgid "&New Project"
-msgstr "&Нов проект"
-
-#: k3b.cpp:236
-msgid "New &Audio CD Project"
-msgstr "Нов проект за &аудио CD"
-
-#: k3b.cpp:238
-msgid "New Data &CD Project"
-msgstr "Нов проект за &CD с данни"
-
-#: k3b.cpp:240
-msgid "New &Mixed Mode CD Project"
-msgstr "Нов проект за &смесен CD"
-
-#: k3b.cpp:242
-msgid "New &Video CD Project"
-msgstr "Нов проект за &VCD"
-
-#: k3b.cpp:244
-msgid "New &eMovix CD Project"
-msgstr "Нов проект за &eMovix CD"
+"<p>K3b има три вида настройки за диалоговите прозорци: по подразбиране, "
+"потребителски и последно използвани. Моля, изберете коя от тези да бъде "
+"заредена при отваряне на диалогов прозорец.<p><em>Имайте предвид, че винаги "
+"можете да промените това от прозореца за настройване на K3b.</em>"
-#: k3b.cpp:246
-msgid "New &eMovix DVD Project"
-msgstr "Нов проект за &eMovix DVD"
+#: k3binteractiondialog.cpp:331 option/k3bmiscoptiontab.cpp:49
+msgid "Default Settings"
+msgstr "Настройки по подразбиране"
-#: k3b.cpp:248
-msgid "New Data &DVD Project"
-msgstr "Нов проект за &DVD с данни"
+#: k3binteractiondialog.cpp:332 option/k3bmiscoptiontab.cpp:52
+msgid "Saved Settings"
+msgstr "Потребителски"
-#: k3b.cpp:250
-msgid "New V&ideo DVD Project"
-msgstr "Нов проект за в&идео DVD"
+#: k3binteractiondialog.cpp:333 option/k3bmiscoptiontab.cpp:55
+msgid "Last Used Settings"
+msgstr "Последно използвани настройки"
-#: k3b.cpp:252
-msgid "Continue Multisession Project"
-msgstr "Продължение на многосесиен проект"
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:160
+msgid "Message"
+msgstr "Съобщение"
-#: k3b.cpp:274
-msgid "&Add Files..."
-msgstr "&Добавяне на файлове..."
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:216
+msgid "Overall progress:"
+msgstr "Изпълнено:"
-#: k3b.cpp:277
-msgid "&Clear Project"
-msgstr "&Изчистване на проект"
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:248
+msgid "Show Debugging Output"
+msgstr "Информация"
-#: k3b.cpp:280
-msgid "Show Directories"
-msgstr "Показване на директориите"
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:317 k3bjobprogressdialog.cpp:323
+msgid "%1 of %2 MB"
+msgstr "%1 от общо %2 МБ"
-#: k3b.cpp:283
-msgid "Show Contents"
-msgstr "Показване на съдържанието"
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:362 k3bjobprogressdialog.cpp:374
+msgid "Success."
+msgstr "Успех."
-#: k3b.cpp:286
-msgid "Show Document Header"
-msgstr "Показване заглавието на документа"
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:376
+msgid "Successfully finished."
+msgstr "Завършено успешно."
-#: k3b.cpp:289
-msgid "&Erase CD-RW..."
-msgstr "&Изтриване на CD-RW..."
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:384 k3bjobprogressdialog.cpp:386
+msgid "Canceled."
+msgstr "Отменено."
-#: k3b.cpp:291
-msgid "&Format DVD%1RW..."
-msgstr "&Форматиране на DVD%1RW..."
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:389 k3bjobprogressdialog.cpp:391
+msgid "Error."
+msgstr "Грешка."
-#: k3b.cpp:293
-msgid "&Burn CD Image..."
-msgstr "&Запис на CD образ..."
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:394
+msgid "Finished with errors"
+msgstr "Завършено с грешки"
-#: k3b.cpp:295
-msgid "&Burn DVD ISO Image..."
-msgstr "&Запис на DVD ISO образ..."
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:480
+msgid "Do you really want to cancel?"
+msgstr "Наистина ли искате операцията да бъде отменена?"
-#: k3b.cpp:298
-msgid "&Copy CD..."
-msgstr "&Копиране на CD..."
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:480
+msgid "Cancel Confirmation"
+msgstr "Потвърждение за отмяна"
-#: k3b.cpp:301
-msgid "Copy &DVD..."
-msgstr "Копиране на &DVD..."
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:518
+msgid "Elapsed time: %1 h"
+msgstr "Изминало време: %1 ч"
-#: k3b.cpp:304
-msgid "Rip Audio CD..."
-msgstr "Извличане на аудио CD..."
+#: k3bjobprogressdialog.cpp:521
+msgid "Remaining: %1 h"
+msgstr "Остават: %1 ч"
-#: k3b.cpp:306
-msgid "Rip Video DVD..."
-msgstr "Извличане на видео DVD..."
+#: k3bjobprogressosd.cpp:220
+msgid "Hide OSD"
+msgstr "Скриване на OSD"
-#: k3b.cpp:308
-msgid "Rip Video CD..."
-msgstr "Извличане на видео CD..."
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:44
+msgid "Device in use"
+msgstr "Устройството се използва"
-#: k3b.cpp:311
-msgid "System Check"
-msgstr "Проверка на системата"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:51
+msgid "Quit the other applications"
+msgstr "Затваряне на другите програми"
-#: k3b.cpp:315
-msgid "&Setup System Permissions..."
-msgstr "&Настройка на правата..."
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:52
+msgid "Check again"
+msgstr "Нова проверка"
-#: k3b.cpp:325
-msgid "Creates a new project"
-msgstr "Създаване на нов проект"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:75
+msgid ""
+"<p>Device <b>'%1'</b> is already in use by other applications (<em>%2</em>)."
+"<p>It is highly recommended to quit those before continuing. Otherwise K3b "
+"might not be able to fully access the device.<p><em>Hint: Sometimes shutting "
+"down an application does not happen instantly. In that case you might have "
+"to use the '%3' button."
+msgstr ""
+"<p>Устройство <b>\"%1\"</b> се използва от други програми (<em>%2</em>)."
+"<p>Горещо се препоръчва да ги затворите преди да продължите, иначе K3b може "
+"да няма пълен достъп до устройството.<p><em>Съвет: понякога програмата не се "
+"изключва веднага. В такъв случай можете да използвате бутона \"%3\"."
-#: k3b.cpp:326
-msgid "Creates a new data CD project"
-msgstr "Създаване на нов проект за CD с данни"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:103
+msgid "<p>Do you really want K3b to kill the following processes: <em>"
+msgstr "<p>Наистина ли искате K3b да спре текущия процес: <em>"
-#: k3b.cpp:327
-msgid "Creates a new audio CD project"
-msgstr "Създаване на нов проект за аудио CD"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:439 k3bmediaselectioncombobox.cpp:467
+msgid "an empty %1 medium"
+msgstr "празен %1 диск"
-#: k3b.cpp:328
-msgid "Creates a new eMovix DVD project"
-msgstr "Създаване на нов проект за eMovix DVD"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:441
+msgid "an appendable %1 medium"
+msgstr "%1 диск"
-#: k3b.cpp:329
-msgid "Creates a new data DVD project"
-msgstr "Създаване на нов проект за DVD с данни"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:443
+msgid "a complete %1 medium"
+msgstr "%1 диск"
-#: k3b.cpp:330
-msgid "Creates a new eMovix CD project"
-msgstr "Създаване на нов проект за eMovix CD"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:446
+msgid "an empty or appendable %1 medium"
+msgstr "%1 диск"
-#: k3b.cpp:331
-msgid "Creates a new Video CD project"
-msgstr "Създаване на нов проект за VCD"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:448
+msgid "a complete or appendable %1 medium"
+msgstr "%1 диск"
-#: k3b.cpp:332
-msgid "Open the CD-RW erasing dialog"
-msgstr "Изтриване на CD-RW"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:450
+msgid "a %1 medium"
+msgstr "%1 диск"
-#: k3b.cpp:333
-msgid "Open the DVD%1RW formatting dialog"
-msgstr "Форматиране на DVD%1RW"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:458
+msgid "a Video %1 medium"
+msgstr "видео %1 диск"
-#: k3b.cpp:334
-msgid "Open the CD copy dialog"
-msgstr "Копиране на CD"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:461
+msgid "a Mixed Mode %1 medium"
+msgstr "смесен %1 диск"
-#: k3b.cpp:335
-msgid "Write an Iso9660, cue/bin, or cdrecord clone image to CD"
-msgstr "Запис на Iso9660, cue/bin, или cdrecord клониран образ върху CD"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:463
+msgid "an Audio %1 medium"
+msgstr "аудио %1 диск"
-#: k3b.cpp:336
-msgid "Write an Iso9660 image to DVD"
-msgstr "Запис на ISO9660 образ върху DVD"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:465
+msgid "a Data %1 medium"
+msgstr "%1 с данни"
-#: k3b.cpp:338
-msgid "Opens an existing project"
-msgstr "Отваряне на съществуващ проект"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:474
+msgid "CD or DVD"
+msgstr "CD или DVD"
-#: k3b.cpp:339
-msgid "Opens a recently used file"
-msgstr "Отваря последният използван файл"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:476
+msgid "CD"
+msgstr "CD"
-#: k3b.cpp:340
-msgid "Saves the current project"
-msgstr "Запис на текущия проект"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:478
+msgid "DVD"
+msgstr "DVD"
-#: k3b.cpp:341
-msgid "Saves the current project to a new url"
-msgstr "Запис на текущия проект на нов адрес"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:489
+msgid "DVD-ROM"
+msgstr "DVD-ROM"
-#: k3b.cpp:342
-msgid "Saves all open projects"
-msgstr "Запис на всички отворени проекти"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:491
+msgid "CD-ROM"
+msgstr "CD-ROM"
-#: k3b.cpp:343
-msgid "Closes the current project"
-msgstr "Затваряне на текущия проект"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:493
+msgid "Please insert %1..."
+msgstr "Моля, поставете %1..."
-#: k3b.cpp:344
-msgid "Closes all open projects"
-msgstr "Затваряне на всички отворени проекти"
+#: k3bmediaselectiondialog.cpp:32
+msgid "Medium Selection"
+msgstr "Избор на диск"
-#: k3b.cpp:345
-msgid "Quits the application"
-msgstr "Изход от програмата"
+#: k3bmediaselectiondialog.cpp:41
+msgid "Please select a medium:"
+msgstr "Избор на диск:"
-#: k3b.cpp:346
-msgid "Configure K3b settings"
-msgstr "Настройване на K3b"
+#: k3bmedium.cpp:287
+msgid "No medium information"
+msgstr "Няма информация за диска"
-#: k3b.cpp:348
-msgid "Setup the system permissions (requires root privileges)"
-msgstr "Настройка на правата за достъп (изисква root права)"
+#: k3bmedium.cpp:295
+msgid "Empty %1 medium"
+msgstr "Празен %1 диск"
-#: k3b.cpp:350
-msgid "Digitally extract tracks from an audio CD"
-msgstr "Цифрово извличане на песни от аудио CD"
+#: k3bmedium.cpp:307
+msgid "Mixed CD"
+msgstr "Смесен CD"
-#: k3b.cpp:351
-msgid "Transcode Video DVD titles"
-msgstr "Транскодиране заглавията на видео DVD"
+#: k3bmedium.cpp:313
+msgid "%1 (Mixed CD)"
+msgstr "%1 (смесен CD)"
-#: k3b.cpp:352
-msgid "Extract tracks from a Video CD"
-msgstr "Извличане на песни от VCD"
+#: k3bmedium.cpp:320 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:119
+msgid "Video DVD"
+msgstr "Видео DVD"
-#: k3b.cpp:353
-msgid "Add files to the current project"
-msgstr "Добавяне на файлове към текущия проект"
+#: k3bmedium.cpp:326
+msgid "%1 (Appendable Data %2)"
+msgstr "%1 (незатворен %2 с данни)"
-#: k3b.cpp:354
-msgid "Clear the current project"
-msgstr "Изчистване на текущия проект"
+#: k3bmedium.cpp:329
+msgid "%1 (Complete Data %2)"
+msgstr "%1 (завършен %2 с данни)"
-#: k3b.cpp:383
-msgid "Project View"
-msgstr "Изглед на проект"
+#: k3bmedium.cpp:334
+#, c-format
+msgid "Appendable Data %1"
+msgstr "Незатворен %1 с данни"
-#: k3b.cpp:400
-msgid "Current Projects"
-msgstr "Текущи проекти"
+#: k3bmedium.cpp:337
+#, c-format
+msgid "Complete Data %1"
+msgstr "Завършен %1 с данни"
-#: k3b.cpp:414
-msgid "Quickstart"
-msgstr "Бърз старт"
+#: k3bmedium.cpp:345
+msgid "Appendable %1 medium"
+msgstr "Незатворен %1 диск"
-#: k3b.cpp:422
-msgid "Sidepanel"
-msgstr "Страничен панел"
+#: k3bmedium.cpp:348
+msgid "Complete %1 medium"
+msgstr "Завършен %1 диск"
-#: k3b.cpp:436
-msgid "Contents View"
-msgstr "Изглед на съдържание"
+#: k3bmedium.cpp:366
+msgid ""
+"_n: %1 in %n track\n"
+"%1 in %n tracks"
+msgstr ""
+" %1 - %n запис\n"
+"%1 - %n записа"
-#: k3b.cpp:455
-msgid "&Quick Dir Selector"
-msgstr "&Бърз избор на директория"
+#: k3bmedium.cpp:369
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: and %n session\n"
+" and %n sessions"
+msgstr ""
+" и %n сесия\n"
+" и %n сесии"
-#: k3b.cpp:459
-msgid "Go"
-msgstr "Напред"
+#: k3bmedium.cpp:374
+#, c-format
+msgid "Free space: %1"
+msgstr "Свободно място: %1"
-#: k3b.cpp:531 k3b.cpp:860 k3b.cpp:874
-msgid "Opening file..."
-msgstr "Отваряне на файл..."
+#: k3bmedium.cpp:378
+#, c-format
+msgid "Capacity: %1"
+msgstr "Капацитет: %1"
-#: k3b.cpp:556
-msgid "Could not open document!"
-msgstr "Документът не можа да бъде отворен!"
+#: k3bpassivepopup.cpp:135 k3bsystemproblemdialog.cpp:95
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:75
+#, fuzzy
+msgid "Close"
+msgstr "Затваряне на всички"
-#: k3b.cpp:556
-msgid "Error!"
-msgstr "Грешка!"
+#: k3bpassivepopup.cpp:142
+msgid "Keep Open"
+msgstr "Поддържане отворен"
-#: k3b.cpp:829
-msgid "%1 has unsaved data."
-msgstr "\"%1\" има незаписани промени."
+#: k3bprojectmanager.cpp:202
+#, c-format
+msgid "AudioCD%1"
+msgstr "Аудио CD %1"
-#: k3b.cpp:830
-msgid "Closing Project"
-msgstr "Затваряне на проект"
+#: k3bprojectmanager.cpp:208
+#, c-format
+msgid "DataCD%1"
+msgstr "CD с данни %1"
-#: k3b.cpp:863 k3b.cpp:930
-msgid "*.k3b|K3b Projects"
-msgstr "*.k3b|K3b проекти"
+#: k3bprojectmanager.cpp:214
+#, c-format
+msgid "MixedCD%1"
+msgstr "Смесен CD %1"
-#: k3b.cpp:865
-msgid "Open Files"
-msgstr "Отваряне на файл"
+#: k3bprojectmanager.cpp:220
+#, c-format
+msgid "VideoCD%1"
+msgstr "VCD %1"
-#: k3b.cpp:898
-msgid "Saving file..."
-msgstr "Запис на файл..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:226
+#, c-format
+msgid "eMovixCD%1"
+msgstr "eMovix CD %1"
-#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
-msgid "Could not save the current document!"
-msgstr "Текущият документ не беше записан!"
+#: k3bprojectmanager.cpp:232
+#, c-format
+msgid "eMovixDVD%1"
+msgstr "eMovix DVD %1"
-#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
-msgid "I/O Error"
-msgstr "Вход/изход грешка"
+#: k3bprojectmanager.cpp:238
+#, c-format
+msgid "DataDVD%1"
+msgstr "DVD с данни %1"
-#: k3b.cpp:922
-msgid "Saving file with a new filename..."
-msgstr "Запис на файла с ново име..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:244
+#, c-format
+msgid "VideoDVD%1"
+msgstr "Видео DVD %1"
-#: k3b.cpp:961
-msgid "Closing file..."
-msgstr "Затваряне на файл..."
+#: k3bprojecttabwidget.cpp:63 projects/k3bprojectburndialog.cpp:55
+msgid "Project"
+msgstr "Проект"
-#: k3b.cpp:1072
-msgid "Creating new Audio CD Project."
-msgstr "Създаване на нов проект за аудио CD."
+#: k3bservicemenuinstaller.cpp:96
+msgid "Failed to copy service menu files"
+msgstr "Файловете от менюто не бяха копирани"
-#: k3b.cpp:1081
-msgid "Creating new Data CD Project."
-msgstr "Създаване на нов проект за CD с данни."
+#: k3bservicemenuinstaller.cpp:116
+msgid "Failed to remove service menu files"
+msgstr "Файловете от менюто не бяха премахнати"
-#: k3b.cpp:1091
-msgid "Creating new Data DVD Project."
-msgstr "Създаване на нов проект за DVD с данни."
+#: k3bsidepanel.cpp:36
+msgid "Folders"
+msgstr "Папки"
-#: k3b.cpp:1107
-msgid "Creating new VideoDVD Project."
-msgstr "Създаване на нов проект за видео DVD."
+#: k3bsidepanel.cpp:40
+msgid "CD Tasks"
+msgstr "Задачи за CD"
-#: k3b.cpp:1117
-msgid "Creating new Mixed Mode CD Project."
-msgstr "Създаване на нов проект за смесен CD."
+#: k3bsidepanel.cpp:55
+msgid "DVD Tasks"
+msgstr "Задачи за DVD"
-#: k3b.cpp:1126
-msgid "Creating new Video CD Project."
-msgstr "Създаване на нов проект за VCD."
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:60
+msgid "Temp:"
+msgstr "Временна:"
-#: k3b.cpp:1136
-msgid "Creating new eMovix CD Project."
-msgstr "Създаване на нов проект за eMovix CD."
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:113
+msgid "No info"
+msgstr "Няма информация"
-#: k3b.cpp:1146
-msgid "Creating new eMovix DVD Project."
-msgstr "Създаване на нов проект за eMovix DVD."
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:169
+msgid ""
+"_n: 1 file in %1\n"
+"%n files in %1"
+msgstr ""
+"1 файл в %1\n"
+"%n файла в %1"
-#: k3b.cpp:1273
-msgid "Select Files to Add to Project"
-msgstr "Изберете файлове за добавяне към проекта"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:170
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: 1 folder\n"
+"%n folders"
+msgstr ""
+"1 директория\n"
+"%n директории"
-#: k3b.cpp:1287
-msgid "Please create a project before adding files"
-msgstr "Моля, създайте проект преди да добавяте файлове"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:196
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: Audio CD (1 track)\n"
+"Audio CD (%n tracks)"
+msgstr ""
+" Аудио CD (1 запис)\n"
+"Аудио CD (%n записа)"
-#: k3b.cpp:1287
-msgid "No Active Project"
-msgstr "Няма активен проект"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:202
+msgid "Data CD (%1)"
+msgstr "CD с данни (%1)"
-#: k3b.cpp:1296
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:209
msgid ""
-"Could not find tdesu to run K3bSetup with root privileges. Please run it "
-"manually as root."
+"_n: Mixed CD (1 track and %1)\n"
+"Mixed CD (%n tracks and %1)"
msgstr ""
-"tdesu не можа да бъде намерен за стартирането на \"Настройка на K3b\" с "
-"привилегии на суперпотребител (root). Моля стартирайте настройката ръчно като "
-"суперпотребител (root)."
-
-#: k3b.cpp:1532
-msgid "Do you really want to clear the current project?"
-msgstr "Наистина ли искате да изчистите текущия проект?"
+" Смесен CD (1 запис и %1)\n"
+"Смесен CD (%n запис и %1)"
-#: k3b.cpp:1533
-msgid "Clear Project"
-msgstr "Изчистване на проект"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:216
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: Video CD (1 track)\n"
+"Video CD (%n tracks)"
+msgstr ""
+" Видео CD (1 запис)\n"
+"Видео CD (%n записи)"
-#: k3b.cpp:1575
-msgid "Audio CD Rip"
-msgstr "Извличане на аудио CD"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:222
+msgid "eMovix CD (%1)"
+msgstr "eMovix CD (%1)"
-#: k3b.cpp:1590
-msgid "Video DVD Rip"
-msgstr "Извличане на видео DVD"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:228
+msgid "eMovix DVD (%1)"
+msgstr "eMovix DVD (%1)"
-#: k3b.cpp:1611
-msgid "Video CD Rip"
-msgstr "Извличане на видео CD"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:234
+msgid "Data DVD (%1)"
+msgstr "DVD с данни (%1)"
-#: k3b.cpp:1626
-msgid "Audio Output Problem"
-msgstr "Проблем с аудио резултата"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:240
+msgid "Video DVD (%1)"
+msgstr "Видео DVD (%1)"
#: k3bsystemproblemdialog.cpp:87 k3bsystemproblemdialog.cpp:92
msgid "System Configuration Problems"
@@ -3123,105 +1727,67 @@ msgstr "Не беше намерена CD/DVD записвачка."
#: k3bsystemproblemdialog.cpp:179
msgid ""
-"K3b did not find an optical writing device in your system. Thus, you will not "
-"be able to burn CDs or DVDs. However, you can still use other K3b features like "
-"audio track extraction or audio transcoding or ISO9660 image creation."
+"K3b did not find an optical writing device in your system. Thus, you will "
+"not be able to burn CDs or DVDs. However, you can still use other K3b "
+"features like audio track extraction or audio transcoding or ISO9660 image "
+"creation."
msgstr ""
"K3b не намери записвачка на компютъра ви. Няма да можете да записвате CD или "
"DVD. Все пак можете да използвате други функции на програмата, например "
"извличането на песни, аудио транскодиране или създаване на ISO9660 образ."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:189 k3bsystemproblemdialog.cpp:244
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:269 k3bsystemproblemdialog.cpp:318
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:190 k3bsystemproblemdialog.cpp:246
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:272 k3bsystemproblemdialog.cpp:321
msgid "Unable to find %1 executable"
msgstr "%1 изглежда е неизпълнимa"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:190
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:191
msgid "K3b uses cdrecord to actually write CDs."
msgstr "K3b използва cdrecord за запис на компактдискове."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:191
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:192
msgid "Install the cdrtools package which contains cdrecord."
msgstr "Инсталирайте пакета cdrtools, който съдържа cdrecord."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:198 k3bsystemproblemdialog.cpp:279
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:287 k3bsystemproblemdialog.cpp:296
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:330 k3bsystemproblemdialog.cpp:438
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:199 k3bsystemproblemdialog.cpp:282
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:290 k3bsystemproblemdialog.cpp:299
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:333 k3bsystemproblemdialog.cpp:441
msgid "Used %1 version %2 is outdated"
msgstr "Използваната версия %1 на %2 е стара"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:199
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:200
msgid ""
-"Although K3b supports all cdrtools versions since 1.10 it is highly recommended "
-"to at least use version 2.0."
+"Although K3b supports all cdrtools versions since 1.10 it is highly "
+"recommended to at least use version 2.0."
msgstr ""
"Въпреки, че K3b поддържа всички версии на cdrtools, след версия 1.10 е "
"препоръчително да се използва най-малко версия 2.0."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:202
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:203
msgid "Install a more recent version of the cdrtools."
msgstr "Инсталирайте по-нова версия на cdrtools."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:219
-msgid "%1 will be run with root privileges on kernel >= 2.6.8"
-msgstr ""
-"%1 ще бъде стартирана без привилегии на суперпотребител (root) на ядро >= 2.6.8"
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:220
-msgid ""
-"Since Linux kernel 2.6.8 %1 will not work when run suid root for security "
-"reasons anymore."
-msgstr ""
-"Тъй като, поради съображения за сигурност, Линукс ядрото 2.6.8 %1 няма да "
-"работи по време на стартиран suid root."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:228 k3bsystemproblemdialog.cpp:254
-msgid "%1 will be run without root privileges"
-msgstr "%1 ще бъде стартирана без привилегии на суперпотребител (root)"
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:229
-msgid ""
-"It is highly recommended to configure cdrecord to run with root privileges. "
-"Only then cdrecord runs with high priority which increases the overall "
-"stability of the burning process. Apart from that it allows changing the size "
-"of the used burning buffer. A lot of user problems could be solved this way. "
-"This is also true when using SuSE's resmgr."
-msgstr ""
-"Препоръчва се cdrecord да бъде настроена като суперпотребител (root). Само "
-"тогава cdrecord ще е с висок приоритет, което увеличава общата стабилност на "
-"записа. И още - това позволява промяна на размера на използвания буфер за "
-"запис. Много потребителски проблеми биха могли да се разрешат по този начин. "
-"Същото важи и когато се използва SuSE resmgr."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:245
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:247
msgid "K3b uses cdrdao to actually write CDs."
msgstr "K3b използва cdrdao за запис на компактдискове."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:246
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:248
msgid "Install the cdrdao package."
msgstr "Инсталирайте пакета cdrdao."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:255
-msgid ""
-"It is highly recommended to configure cdrdao to run with root privileges to "
-"increase the overall stability of the burning process."
-msgstr ""
-"Препоръчва се cdrdao да бъде настроена като суперпотребител (root) с цел "
-"увеличаване общата стабилност на записа."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:270
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:273
msgid ""
"K3b uses growisofs to actually write dvds. Without growisofs you will not be "
"able to write dvds. Make sure to install at least version 5.10."
msgstr ""
-"K3b използва growisofs за запис на DVD дискове. Без growisofs няма да може да "
-"ги записвате. Инсталирайте поне версия 5.10."
+"K3b използва growisofs за запис на DVD дискове. Без growisofs няма да може "
+"да ги записвате. Инсталирайте поне версия 5.10."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:273 k3bsystemproblemdialog.cpp:320
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:276 k3bsystemproblemdialog.cpp:323
msgid "Install the dvd+rw-tools package."
msgstr "Инсталирайте пакета dvd+rw-tools."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:280
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:283
msgid ""
"K3b needs at least growisofs version 5.10 to write dvds. All older versions "
"will not work and K3b will refuse to use them."
@@ -3229,13 +1795,13 @@ msgstr ""
"За запис на DVD дискове K3b се нуждае от growisofs, версия поне 5.10. Всички "
"по-стари версии няма да работят и K3b ще ги отхвърли."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:282 k3bsystemproblemdialog.cpp:291
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:300 k3bsystemproblemdialog.cpp:335
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:285 k3bsystemproblemdialog.cpp:294
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:303 k3bsystemproblemdialog.cpp:338
#, c-format
msgid "Install a more recent version of %1."
msgstr "Инсталирайте по-нова версия на %1."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:288
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:291
msgid ""
"K3b will not be able to copy DVDs on-the-fly or write a DVD+RW in multiple "
"sessions using a growisofs version older than 5.12."
@@ -3243,117 +1809,119 @@ msgstr ""
"K3b няма да може \"бързо\" да копира DVD или да записва DVD+RW дискове в "
"многосесиен режим, използвайки версия growisofs, по-стара от 5.12."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:297
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:300
msgid ""
-"It is highly recommended to use growisofs 7.0 or higher. K3b won't be able to "
-"write a DVD+RW in multiple sessions using a growisofs version older than 7.0."
+"It is highly recommended to use growisofs 7.0 or higher. K3b won't be able "
+"to write a DVD+RW in multiple sessions using a growisofs version older than "
+"7.0."
msgstr ""
-"Горещо се препоръчва използването на growisofs версия 7.0 или по-нова. K3b няма "
-"да може да копира DVD+RW в многосесиен режим, използвайки версия growisofs, "
-"по-стара от 7.0."
+"Горещо се препоръчва използването на growisofs версия 7.0 или по-нова. K3b "
+"няма да може да копира DVD+RW в многосесиен режим, използвайки версия "
+"growisofs, по-стара от 7.0."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:319
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:322
msgid "K3b uses dvd+rw-format to format DVD-RWs and DVD+RWs."
msgstr "K3b използва dvd+rw форматиране за DVD-RW и DVD+RW дискове."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:333
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:336
msgid ""
-"K3b needs at least mkisofs version 1.14. Older versions may introduce problems "
-"when creating data projects."
+"K3b needs at least mkisofs version 1.14. Older versions may introduce "
+"problems when creating data projects."
msgstr ""
"K3b се нуждае от mkisofs, версия поне 1.14. При по-старите версии може да "
"възникнат проблеми, когато се създават проекти с данни."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:357
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:360
msgid "Device %1 - %2 is automounted."
msgstr "Устройство %1 - %2 е монтирано автоматично."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:359
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:362
msgid ""
"K3b is not able to unmount automounted devices. Thus, especially DVD+RW "
-"rewriting might fail. There is no need to report this as a bug or feature wish; "
-"it is not possible to solve this problem from within K3b."
+"rewriting might fail. There is no need to report this as a bug or feature "
+"wish; it is not possible to solve this problem from within K3b."
msgstr ""
-"K3b не може да демонтира автоматично монтирани устройства. Така че презаписът, "
-"особено на DVD+RW може да е неуспешен. Няма смисъл да съобщавате за това на "
-"разработчика на програмата. Решението на въпроса не зависи от K3b."
+"K3b не може да демонтира автоматично монтирани устройства. Така че "
+"презаписът, особено на DVD+RW може да е неуспешен. Няма смисъл да съобщавате "
+"за това на разработчика на програмата. Решението на въпроса не зависи от K3b."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:363
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:366
msgid ""
-"Replace the automounting entries in /etc/fstab with old-fashioned ones or use a "
-"user-space mounting solution like pmount or ivman."
+"Replace the automounting entries in /etc/fstab with old-fashioned ones or "
+"use a user-space mounting solution like pmount or ivman."
msgstr ""
"Заместете записите за автоматично монтиране в /etc/fstab със старите или "
"използвайте решение като pmount или ivman."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:373
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:376
msgid "No ATAPI writing support in kernel"
msgstr "Ядрото не поддържа запис с ATAPI"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:374
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:377
msgid ""
"Your kernel does not support writing without SCSI emulation but there is at "
"least one writer in your system not configured to use SCSI emulation."
msgstr ""
-"Ядрото ви не поддържа запис без SCSI емулация, но в системата ви има поне една "
-"записвачка, която не е настроена да използва SCSI емулация."
+"Ядрото ви не поддържа запис без SCSI емулация, но в системата ви има поне "
+"една записвачка, която не е настроена да използва SCSI емулация."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:378
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:381
msgid ""
"The best and recommended solution is to enable ide-scsi (SCSI emulation) for "
-"all devices. This way you won't have any problems.Be aware that you may still "
-"enable DMA on ide-scsi emulated drives."
+"all devices. This way you won't have any problems.Be aware that you may "
+"still enable DMA on ide-scsi emulated drives."
msgstr ""
-"На-доброто и препоръчително решение е да се включи ide-scsi (SCSI емулацията) "
-"за всички устройства. По този начин няма да имате никакви проблеми. Имайте "
-"предвид, че също така може да включите и DMA на ide-scsi емулираните "
-"устройства."
+"На-доброто и препоръчително решение е да се включи ide-scsi (SCSI "
+"емулацията) за всички устройства. По този начин няма да имате никакви "
+"проблеми. Имайте предвид, че също така може да включите и DMA на ide-scsi "
+"емулираните устройства."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:395 k3bsystemproblemdialog.cpp:415
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:398 k3bsystemproblemdialog.cpp:418
msgid "%1 %2 does not support ATAPI"
msgstr "%1 %2 не поддържа ATAPI"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:396 k3bsystemproblemdialog.cpp:417
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:399 k3bsystemproblemdialog.cpp:420
msgid ""
-"The configured version of %1 does not support writing to ATAPI devices without "
-"SCSI emulation and there is at least one writer in your system not configured "
-"to use SCSI emulation."
+"The configured version of %1 does not support writing to ATAPI devices "
+"without SCSI emulation and there is at least one writer in your system not "
+"configured to use SCSI emulation."
msgstr ""
"Версията на %1 не поддържа запис с ATAPI в устройства без SCSI емулация, а в "
"системата ви има поне една записвачка, която не е настроена да използва SCSI "
"емулация."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:401
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:404
#, c-format
msgid ""
"The best and recommended solution is to enable ide-scsi (SCSI emulation) for "
-"all devices. This way you won't have any problems. Or you install (or select as "
-"the default) a more recent version of %1."
+"all devices. This way you won't have any problems. Or you install (or select "
+"as the default) a more recent version of %1."
msgstr ""
-"На-доброто и препоръчително решение е да се включи ide-scsi (SCSI емулацията) "
-"за всички устройства. По този начин няма да имате никакви проблеми. В противен "
-"случай инсталирайте (или изберете като \"по подразбиране\") по-нова версия на "
-"%1."
+"На-доброто и препоръчително решение е да се включи ide-scsi (SCSI "
+"емулацията) за всички устройства. По този начин няма да имате никакви "
+"проблеми. В противен случай инсталирайте (или изберете като \"по подразбиране"
+"\") по-нова версия на %1."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:423
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:426
msgid ""
"Install cdrdao >= 1.1.8 which supports writing to ATAPI devices directly."
msgstr ""
-"Инсталирайте cdrdao >= 1.1.8, която поддържа директен запис с ATAPI устройства."
+"Инсталирайте cdrdao >= 1.1.8, която поддържа директен запис с ATAPI "
+"устройства."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:425
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:428
#, c-format
msgid ""
-"The best, and recommended, solution is to use ide-scsi (SCSI emulation) for all "
-"writer devices: this way you will not have any problems; or, you can install "
-"(or select as the default) a more recent version of %1."
+"The best, and recommended, solution is to use ide-scsi (SCSI emulation) for "
+"all writer devices: this way you will not have any problems; or, you can "
+"install (or select as the default) a more recent version of %1."
msgstr ""
-"На-доброто и препоръчително решение е да се включи ide-scsi (SCSI емулацията) "
-"за всички записвачки - по този начин няма да имате никакви проблеми. В противен "
-"случай инсталирайте (или изберете като \"по подразбиране\") по-нова версия на "
-"%1."
+"На-доброто и препоръчително решение е да се включи ide-scsi (SCSI "
+"емулацията) за всички записвачки - по този начин няма да имате никакви "
+"проблеми. В противен случай инсталирайте (или изберете като \"по подразбиране"
+"\") по-нова версия на %1."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:439
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:442
msgid ""
"K3b won't be able to write DVD-R Dual Layer media using a growisofs version "
"older than 6.0."
@@ -3361,37 +1929,37 @@ msgstr ""
"K3b няма да може да копира двуслойни DVD-R дискове, използвайки версия "
"growisofs, по-стара от 6.0."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:441
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:444
msgid "Install a more recent version of growisofs."
msgstr "Инсталирайте по-нова версия на growisofs."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:451
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:454
#, c-format
msgid "No write access to device %1"
msgstr "Нямате право за запис с устройство %1"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:452
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:455
msgid ""
-"K3b needs write access to all the devices to perform certain tasks. Without it "
-"you might encounter problems with %1 - %2"
+"K3b needs write access to all the devices to perform certain tasks. Without "
+"it you might encounter problems with %1 - %2"
msgstr ""
-"За да може да извършва определени операции, K3b се нуждае от права за запис във "
-"всички устройства. Без тях може да имате проблеми с %1 - %2"
+"За да може да извършва определени операции, K3b се нуждае от права за запис "
+"във всички устройства. Без тях може да имате проблеми с %1 - %2"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:454 k3bsystemproblemdialog.cpp:465
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:457 k3bsystemproblemdialog.cpp:468
msgid ""
-"Make sure you have write access to %1. In case you are not using devfs or udev "
-"K3bSetup is able to do this for you."
+"Make sure you have write access to %1. In case you are not using devfs or "
+"udev K3bSetup is able to do this for you."
msgstr ""
-"Уверете се,че имате права за запис в %1. В случай, че не използвате devfs или "
-"udev, \"Настройка на K3b\" може да направи това."
+"Уверете се,че имате права за запис в %1. В случай, че не използвате devfs "
+"или udev, \"Настройка на K3b\" може да направи това."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:462
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:465
#, c-format
msgid "No write access to generic SCSI device %1"
msgstr "Нямате права за запис в SCSI устройство %1"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:463
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:466
msgid ""
"Without write access to the generic device you might encounter problems with "
"Audio CD ripping from %1 - %2"
@@ -3399,11 +1967,11 @@ msgstr ""
"Без права за запис в основното устройство може да възникнат проблеми със "
"извличането на аудио CD от %1 - %2"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:471
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:474
msgid "DMA disabled on device %1 - %2"
msgstr "Изключен DMA за устройство %1 - %2"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:472
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:475
msgid ""
"With most modern CD/DVD devices enabling DMA highly increases read/write "
"performance. If you experience very low writing speeds this is probably the "
@@ -3413,817 +1981,1260 @@ msgstr ""
"производителността при четене/запис. Ако скоростта на запис е много ниска, "
"вероятно случаят е такъв."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:475
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:478
msgid "Enable DMA temporarily as root with 'hdparm -d 1 %1'."
msgstr "Включете временно DMA като root с \"hdparm -d 1 %1\"."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:488
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:491
#, c-format
msgid "User parameters specified for external program %1"
msgstr "Потребителски параметри за външна програма %1"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:489
-msgid ""
-"Sometimes it may be nessessary to specify user parameters in addition to the "
-"parameters generated by K3b. This is simply a warning to make sure that these "
-"parameters are really wanted and won't be part of some bug report."
-msgstr ""
-"Понякога може да се наложи да посочите параметри за потребителя в допълнение на "
-"тези, създадени от K3b. Това просто е предупреждение, за да стане ясно дали "
-"тези параметри са наистина желани, а не са част от съобщение за грешка."
-
#: k3bsystemproblemdialog.cpp:492
msgid ""
-"To remove the user parameters for the external program %1 open the K3b settings "
-"page 'Programs' and choose the tab 'User Parameters'."
+"Sometimes it may be nessessary to specify user parameters in addition to the "
+"parameters generated by K3b. This is simply a warning to make sure that "
+"these parameters are really wanted and won't be part of some bug report."
msgstr ""
-"За да премахнете параметрите на потребителя за външната програма %1, отворете "
-"\"Настройване на K3b->Програми\" и изберете \"Параметри на потребителя\"."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:513
-msgid "Mp3 Audio Decoder plugin not found."
-msgstr "Не е намерена аудио приставка за МР3 аудио декодер."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:514
-msgid ""
-"K3b could not load or find the Mp3 decoder plugin. This means that you will not "
-"be able to create Audio CDs from Mp3 files. Many Linux distributions do not "
-"include Mp3 support for legal reasons."
-msgstr "K3b не можа да зареди или намери приставката за МР3 аудио декодера."
+"Понякога може да се наложи да посочите параметри за потребителя в допълнение "
+"на тези, създадени от K3b. Това просто е предупреждение, за да стане ясно "
+"дали тези параметри са наистина желани, а не са част от съобщение за грешка."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:517
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:495
msgid ""
-"To enable Mp3 support, please install the MAD Mp3 decoding library as well as "
-"the K3b MAD Mp3 decoder plugin (the latter may already be installed but not "
-"functional due to the missing libmad). Some distributions allow installation of "
-"Mp3 support via an online update tool (i.e. SuSE's YOU)."
+"To remove the user parameters for the external program %1 open the K3b "
+"settings page 'Programs' and choose the tab 'User Parameters'."
msgstr ""
-"За да включите поддръжката на МР3, инсталирайте библиотеката за декодиране MAD "
-"МР3, както и приставката MAD МР3 за декодера на K3b (последната може би вече е "
-"инсталирана, но не работи поради липсващ libmad). Някои дистрибуции позволяват "
-"да инсталирате поддръжка за МР3 чрез инструмент за обновяване по Интернет "
-"(напр. YOU на SuSE)."
+"За да премахнете параметрите на потребителя за външната програма %1, "
+"отворете \"Настройване на K3b->Програми\" и изберете \"Параметри на "
+"потребителя\"."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:533
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:538
msgid "System locale charset is ANSI_X3.4-1968"
msgstr "Локалът на компютъра е ANSI_X3.4-1968"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:534
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:539
msgid ""
-"Your system's locale charset (i.e. the charset used to encode filenames) is set "
-"to ANSI_X3.4-1968. It is highly unlikely that this has been done intentionally. "
-"Most likely the locale is not set at all. An invalid setting will result in "
-"problems when creating data projects."
+"Your system's locale charset (i.e. the charset used to encode filenames) is "
+"set to ANSI_X3.4-1968. It is highly unlikely that this has been done "
+"intentionally. Most likely the locale is not set at all. An invalid setting "
+"will result in problems when creating data projects."
msgstr ""
"Локалът (кодовата таблица за кодиране на файловете) на компютъра е "
-"ANSI_X3.4-1968. Твърде невероятно е това да е целенасочено. Най-вероятно изобщо "
-"не е настроен локал. Това ще създаде проблеми при създаването на проекти с "
-"данни."
+"ANSI_X3.4-1968. Твърде невероятно е това да е целенасочено. Най-вероятно "
+"изобщо не е настроен локал. Това ще създаде проблеми при създаването на "
+"проекти с данни."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:538
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:543
msgid ""
-"To properly set the locale charset make sure the LC_* environment variables are "
-"set. Normally the distribution setup tools take care of this."
+"To properly set the locale charset make sure the LC_* environment variables "
+"are set. Normally the distribution setup tools take care of this."
msgstr ""
-"За да зададете правилно локала, проверете дали настройката на LC_*. Обикновено "
-"инструментите от дистрибуцията се грижат за това."
+"За да зададете правилно локала, проверете дали настройката на LC_*. "
+"Обикновено инструментите от дистрибуцията се грижат за това."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:551
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:556
msgid "Running K3b as root user"
msgstr "Стартиране на K3b като администратор"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:552
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:557
msgid ""
-"It is not recommended to run K3b under the root user account. This introduces "
-"unnecessary security risks."
+"It is not recommended to run K3b under the root user account. This "
+"introduces unnecessary security risks."
msgstr ""
-"Не се препоръчва да стартирате K3b като администратор, защото това крие редица "
-"рискове."
+"Не се препоръчва да стартирате K3b като администратор, защото това крие "
+"редица рискове."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:554
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:559
msgid ""
"Run K3b from a proper user account and setup the device and external tool "
"permissions appropriately."
msgstr "Стартирайте K3b като потребител и настройте правата за запис."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:557
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:562
msgid "The latter can be done via K3bSetup."
msgstr "Това може да стане и с \"Настройка на K3b\"."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:587
-msgid "No problems found in system configuration."
-msgstr "Не бяха открити проблеми с настройките на системата."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:587
-msgid "System Problems"
-msgstr "Системни проблеми"
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:609
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:614
msgid "Unable to start K3bSetup2."
msgstr "\"Настройка на K3b (2)\" не може да бъде стартирана."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:88
-msgid "Waiting for Disk"
-msgstr "Изчакване за диск"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:57
+msgid "Free space in temporary directory:"
+msgstr "Свободно място във временната директория:"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
-msgid "Eject"
-msgstr "Изваждане"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:77
+msgid "The directory in which to save the image files"
+msgstr "Директорията, където се записват образите"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
-msgid "Load"
-msgstr "Зареждане"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:81
+msgid ""
+"<p>This is the directory in which K3b will save the <em>image files</em>."
+"<p>Please make sure that it resides on a partition that has enough free "
+"space."
+msgstr ""
+"<p>Това е директорията в която K3b ще запише <em>образите</em>.<p>Моля, "
+"уверете се, че тя се намира на част от диска където има достатъчно свободно "
+"място."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:113
-msgid "Found media:"
-msgstr "Наличен диск:"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:126
+msgid "Select Temporary Directory"
+msgstr "Изберете временна директория"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:124
-msgid "Force K3b to continue if it seems not to detect your empty CD/DVD."
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:130
+msgid "Select Temporary File"
+msgstr "Изберете временен файл"
+
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:197
+msgid "Wri&te image files to:"
+msgstr "За&пис на образите в:"
+
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:198
+msgid "Temporary Directory"
+msgstr "Временна директория"
+
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:201
+msgid "Wri&te image file to:"
+msgstr "За&пис на образа в:"
+
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:202
+msgid "Temporary File"
+msgstr "Временен файл"
+
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:213
+msgid "Size of project:"
+msgstr "Размер на проекта:"
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:87
+msgid "Welcome to K3b - The CD and DVD Kreator"
+msgstr "Добре дошли в K3b"
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:98
+msgid "Further actions..."
+msgstr "Други действия..."
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:449
+msgid "Remove Button"
+msgstr "Премахване на бутон"
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:451 k3bwelcomewidget.cpp:456
+msgid "Add Button"
+msgstr "Добавяне на бутон"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:85
+msgid "Medium will be overwritten."
+msgstr "Дискът ще бъде презаписан."
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:122
+msgid "Burn Medium"
+msgstr "Записван диск"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:133
+msgid "Speed:"
+msgstr "Скорост:"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:141
+msgid "Writing app:"
+msgstr "Програма за запис:"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:174
+msgid "The medium that will be used for burning"
+msgstr "Дискът, който ще бъде използван за запис"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:175
+msgid "The speed at which to burn the medium"
+msgstr "Скоростта на запис на диска"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:176
+msgid "The external application to actually burn the medium"
+msgstr "Външната програма за запис на диска"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:178
+msgid ""
+"<p>Select the medium that you want to use for burning.<p>In most cases there "
+"will only be one medium available which does not leave much choice."
msgstr ""
-"Принудително продължение, ако K3b не разпознава вашия празен CD/DVD диск."
+"<p>Изберете диска за запис.<p>В повечето случаи има само един диск, което не "
+"оставя много място за избор."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:155 k3bmediaselectioncombobox.cpp:481
-msgid "CD-R(W) or DVD%1R(W)"
-msgstr "CD-R(W) или DVD%1R(W)"
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:181
+msgid ""
+"<p>Select the speed with which you want to burn.<p><b>Auto</b><br>This will "
+"choose the maximum writing speed possible with the used medium. This is the "
+"recommended selection for most media.</p><p><b>Ignore</b> (DVD only)<br>This "
+"will leave the speed selection to the writer device. Use this if K3b is "
+"unable to set the writing speed.<p>1x refers to 1385 KB/s for DVD and 175 KB/"
+"s for CD.</p><p><b>Caution:</b> Make sure your system is able to send the "
+"data fast enough to prevent buffer underruns."
+msgstr ""
+"<p>Изберете скоростта на запис.<p><b>Авто</b><br>Ще бъде избрана максимално "
+"възможната скорост за този диск. Това е препоръчителният избор за повечето "
+"дискове.</p><p><b>Игнориране</b> (само за DVD)<br>Ще остави избора на "
+"скорост на записвачката. Използвайте го ако K3b не може да избере сама.<p>1x "
+"записва с 1385 кБ/сек за DVD и 175 кБ/сек за CD.</p><p><b>Внимание:</b> За "
+"да се избегне изпразването на буфера, проверете дали системата може да "
+"изпраща данните с достатъчна скорост."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:157 k3bmediaselectioncombobox.cpp:483
-msgid "DVD%1R(W)"
-msgstr "DVD%1R(W)"
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:192
+msgid ""
+"<p>K3b uses the command line tools cdrecord, growisofs, and cdrdao to "
+"actually write a CD or DVD.<p>Normally K3b chooses the best suited "
+"application for every task automatically but in some cases it may be "
+"possible that one of the applications does not work as intended with a "
+"certain writer. In this case one may select the application manually."
+msgstr ""
+"<p>K3b използва cdrecord, growisofs и cdrdao за записа на CD или DVD."
+"<p>Обикновено автоматично избира най-подходящата програма, но в отделни "
+"случаи е възможно някоя да не работи както се очаква. В такъв случай я "
+"изберете ръчно."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:159 k3bmediaselectioncombobox.cpp:485
-msgid "Double Layer DVD%1R"
-msgstr "двуслоен DVD%1R"
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:262 projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:440
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:676
+msgid "Ignore"
+msgstr "Игнориране"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:161 k3bmediaselectioncombobox.cpp:487
-msgid "CD-R(W)"
-msgstr "CD-R(W)"
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:293
+msgid "More..."
+msgstr "Повече..."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:165
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:575
+msgid "Set writing speed manually"
+msgstr "Ръчно задаване скоростта на запис"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:576
msgid ""
-"Please insert a complete or appendable %4 medium into drive"
-"<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Моля, поставете %4 диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+"<p>K3b is not able to perfectly determine the maximum writing speed of an "
+"optical writer. Writing speed is always reported subject to the inserted "
+"medium.<p>Please enter the writing speed here and K3b will remember it for "
+"future sessions (Example: 16x)."
+msgstr ""
+"<p>K3b не можа да определи максималната скорост на запис. Тя зависи от "
+"поставения диск.<p>Моля, въведете скоростта на запис и K3b ще я запомни за в "
+"бъдеще (например: 16х)."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:172
-msgid "Please insert a complete %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Моля, поставете %4 диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:28
+msgid "Let K3b select the best-suited mode. This is the recommended selection."
+msgstr ""
+"Оставя на K3b да избере най-подходящия режим. Това е препоръчителният режим."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:179
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:29
msgid ""
-"Please insert an empty or appendable %4 medium into drive"
-"<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Моля, поставете %4 диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+"<em>Disk At Once</em> or more properly <em>Session At Once</em>. The laser "
+"is never turned off while writing the CD or DVD. This is the preferred mode "
+"to write audio CDs since it allows pregaps other than 2 seconds. Not all "
+"writers support DAO.<br>DVD-R(W)s written in DAO provide the best DVD-Video "
+"compatibility."
+msgstr ""
+"<em>Disk At Once (DAO)</em>или по-правилно <em>Session At Once</em>. Лазерът "
+"никога не се изключва по време на записа на CD или DVD. Това е "
+"предпочитаният режим на запис на аудио CD, тъй като позволява използването "
+"на паузи между песните, различни от 2 секунди. Не всички записвачки "
+"поддържат DAO.<br>DVD дискове, записани в режим DAO, имат най-добрата DVD "
+"видео съвместимост."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:186
-msgid "Please insert an appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Моля, поставете %4 диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:34
+msgid ""
+"<em>Track At Once</em> should be supported by every CD writer. The laser "
+"will be turned off after every track.<br>Most CD writers need this mode for "
+"writing multisession CDs."
+msgstr ""
+"<em>Track At Once(TAO)</em> би трябвало да се поддържа от всяка записвачка. "
+"Лазерът се изключва след всяка писта.<br>Повечето CD записвачки се нуждаят "
+"от този режим за запис на многосесийни компактдискове."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:193
-msgid "Please insert an empty %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Моля, поставете %4 диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:39
+msgid ""
+"RAW writing mode. The error correction data is created by the software "
+"instead of the writer device.<br>Try this if your CD writer fails to write "
+"in DAO and TAO."
+msgstr ""
+"Режим на запис \"Грубо копиране\" (RAW). Грешките се поправят от софтуера, "
+"вместо от записвачката.<br>Пробвайте го ако CD записвачката не може да се "
+"справи в режими DAO и TAO."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:200
-msgid "Please insert a suitable medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Моля, поставете подходящ диск в устройство <p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:42
+msgid ""
+"Incremental sequential is the default writing mode for DVD-R(W). It allows "
+"multisession DVD-R(W)s. It only applies to DVD-R(W)."
+msgstr ""
+"\"Нарастващ\" е режимът по подразбиране за запис на DVD-R(W). Позволява "
+"запис на многосесийни DVD-R(W) дискове. Това се отнася само за DVD-R(W)."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:316
-msgid "Preformatting DVD+RW"
-msgstr "Преформатиране на DVD+RW диск"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:44
+msgid ""
+"Restricted Overwrite allows to use a DVD-RW just like a DVD-RAM or a DVD+RW. "
+"The media may just be overwritten. It is not possible to write multisession "
+"DVD-RWs in this mode but K3b uses growisofs to grow an ISO9660 filesystem "
+"within the first session, thus allowing new files to be added to an already "
+"burned disk."
+msgstr ""
+"\"Ограничен презапис\" позволява употребата на DVD-RW само като DVD-RAM или "
+"DVD+RW. Дискът може просто да бъде презаписан. В този режим не е възможен "
+"запис на многосесийни DVD-RW дискове, а K3b използва growisofs, за да "
+"създаде файлова система ISO9660 в първата сесия, като по този начин "
+"позволява добавянето на нови файлове на диск, който вече има записани данни."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:341 k3bemptydiscwaiter.cpp:411
-msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be overwritten?"
-msgstr "Намерен е %1 диск в устройство %2 - %3. Да бъде ли презаписан?"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:93
+msgid "Select the writing mode to use"
+msgstr "Изберете режим на запис"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:346 k3bemptydiscwaiter.cpp:416
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
-#, c-format
-msgid "Found %1"
-msgstr "Намерен е %1"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:101
+msgid "Writing mode"
+msgstr "Режим на запис"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:468
-msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be formatted?"
-msgstr "Намерен е %1 диск в устройство %2 - %3. Да бъде ли форматиран?"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:102
+msgid ""
+"Be aware that the writing mode is ignored when writing DVD+R(W) since there "
+"is only one way to write them."
+msgstr ""
+"Имайте предвид, че режимът на запис бива пренебрегнат при записа на DVD"
+"+R(W), тъй като за тях има само един начин за запис."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
-msgid "Format"
-msgstr "Форматиране"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:105
+msgid "The selection of writing modes depends on the inserted burning medium."
+msgstr "Изборът на режим за запис зависи от поставения диск."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:494
-msgid "Formatting DVD-RW"
-msgstr "Форматиране на DVD+RW диск"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:155
+msgid "DAO"
+msgstr "DAO"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:544
-msgid "Found rewritable media in %1 - %2. Should it be erased?"
-msgstr "Намерен е презаписваем диск в устройство %1 - %2. Да бъде ли изтрит?"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:157
+msgid "TAO"
+msgstr "TAO"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:546
-msgid "Found Rewritable Disk"
-msgstr "Намерен е презаписваем диск"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:159
+msgid "RAW"
+msgstr "RAW"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:547
-msgid "&Erase"
-msgstr "&Изтриване"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:161
+msgid "Restricted Overwrite"
+msgstr "Ограничен презапис"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:548
-msgid "E&ject"
-msgstr "&Изваждане"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:163
+msgid "Incremental"
+msgstr "Нарастващ"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:600
-msgid "Waiting for Medium"
-msgstr "Изчакване за диск"
+#: main.cpp:44
+msgid "A CD and DVD burning application"
+msgstr "Запис на CD и DVD"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:39
-msgid "Debugging Output"
-msgstr "Информация за откриване на грешки"
+#: main.cpp:49
+msgid "file(s) to open"
+msgstr "файл(ове) за отваряне"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:44
-msgid "Save to file"
-msgstr "Запис във файл"
+#: main.cpp:50
+msgid "Create a new data CD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Създаване нов проект за CD с данни и добавяне на всички налични файлове"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:45
-msgid "Copy to clipboard"
-msgstr "Копиране в системния буфер"
+#: main.cpp:51
+msgid "Create a new audio CD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Създаване на нов проект за аудио CD и добавяне на всички налични файлове"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:150
-#, c-format
-msgid "Could not open file %1"
-msgstr "Файл %1 не може да бъде отворен"
+#: main.cpp:52
+msgid "Create a new video CD project and add all given files"
+msgstr "Създаване на нов проект за VCD и добавяне на всички налични файлове"
-#: k3bmedium.cpp:287
-msgid "No medium information"
-msgstr "Няма информация за диска"
+#: main.cpp:53
+msgid "Create a new mixed mode CD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Създаване на нов проект за смесен CD и добавяне на всички налични файлове"
-#: k3bmedium.cpp:295
-msgid "Empty %1 medium"
-msgstr "Празен %1 диск"
+#: main.cpp:54
+msgid "Create a new eMovix CD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Създаване на нов проект за eMovix CD и добавяне на всички налични файлове"
-#: k3bmedium.cpp:307
-msgid "Mixed CD"
-msgstr "Смесен CD"
+#: main.cpp:55
+msgid "Create a new data DVD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Създаване на нов проект за DVD с данни и добавяне на всички налични файлове"
-#: k3bmedium.cpp:313
-msgid "%1 (Mixed CD)"
-msgstr "%1 (смесен CD)"
+#: main.cpp:56
+msgid "Create a new eMovix DVD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Създаване на нов проект за eMovix DVD и добавяне на всички налични файлове"
-#: k3bmedium.cpp:326
-msgid "%1 (Appendable Data %2)"
-msgstr "%1 (незатворен %2 с данни)"
+#: main.cpp:57
+msgid "Create a new Video DVD project and add all given files"
+msgstr "Създаване на нов проект за DVD и добавяне на всички налични файлове"
-#: k3bmedium.cpp:329
-msgid "%1 (Complete Data %2)"
-msgstr "%1 (завършен %2 с данни)"
+#: main.cpp:58
+msgid "Open the project burn dialog for the current project"
+msgstr "Отваряне на прозорецa за запис на текущия проект"
-#: k3bmedium.cpp:334
-#, c-format
-msgid "Appendable Data %1"
-msgstr "Незатворен %1 с данни"
+#: main.cpp:59
+msgid "Open the CD copy dialog, optionally specify the source device"
+msgstr ""
+"Отваряне на прозорецa за копиране на CD. Допълнително можете да посочите "
+"източник"
-#: k3bmedium.cpp:337
-#, c-format
-msgid "Complete Data %1"
-msgstr "Завършен %1 с данни"
+#: main.cpp:61
+msgid "Write a CD image to a CD-R(W)"
+msgstr "Запис на CD образ върху CD-R(W) диск"
-#: k3bmedium.cpp:345
-msgid "Appendable %1 medium"
-msgstr "Незатворен %1 диск"
+#: main.cpp:62
+msgid "Write a DVD ISO9660 image to a DVD"
+msgstr "Запис на DVD ISO9660 образ върху DVD"
-#: k3bmedium.cpp:348
-msgid "Complete %1 medium"
-msgstr "Завършен %1 диск"
+#: main.cpp:63
+msgid "Write a CD or DVD image to a CD-R(W) or DVD depending on the size"
+msgstr ""
+"Запис на CD или DVD образ върху CD-R(W) или DVD диск, в зависимост от размера"
-#: k3bmedium.cpp:366
+#: main.cpp:64
+msgid "Erase a CDRW"
+msgstr "Изтриване на CDRW диск"
+
+#: main.cpp:65
+msgid "Format a DVD-RW or DVD+RW"
+msgstr "Форматиране на DVD-RW или DVD+RW диск"
+
+#: main.cpp:66
+msgid "Extract Audio tracks digitally (+encoding)"
+msgstr "Цифрово извличане на песни (+кодиране)"
+
+#: main.cpp:67
+msgid "Rip Video DVD Titles (+transcoding)"
+msgstr "Извличане на видео DVD заглавия (+транскодиране)"
+
+#: main.cpp:68
+msgid "Rip Video CD Tracks"
+msgstr "Извличане на видео VCD"
+
+#: main.cpp:69
+msgid "Set the GUI language"
+msgstr "Избор на език за ГПИ"
+
+#: main.cpp:70
+msgid "Disable the splash screen"
+msgstr "Изключване на началния екран"
+
+#: main.cpp:71
msgid ""
-"_n: %1 in %n track\n"
-"%1 in %n tracks"
+"Set the audio output method (like arts or alsa depending on the installed "
+"plugins)"
msgstr ""
-" %1 - %n запис\n"
-"%1 - %n записа"
+"Посочете метода за крайните аудио данни (като arts или alsa, в зависимост от "
+"инсталираните приставки)"
-#: k3bmedium.cpp:369
-#, c-format
+#: main.cpp:72
msgid ""
-"_n: and %n session\n"
-" and %n sessions"
+"Set the device to be used for new projects (This option has no effect. Its "
+"main purpose is to enable handling of empty media from the TDE Media "
+"Manager)."
msgstr ""
-" и %n сесия\n"
-" и %n сесии"
+"Настройте устройството да бъде използвано за нови проекти (Опцията няма "
+"ефект. Главната и цел е да включи поддръжката на празни дискове от медия "
+"мениджъра на на TDE )."
-#: k3bmedium.cpp:374
-#, c-format
-msgid "Free space: %1"
-msgstr "Свободно място: %1"
+#: main.cpp:82
+msgid "Maintainer and Lead Developer"
+msgstr "Поддръжка и главен разработчик"
-#: k3bmedium.cpp:378
-#, c-format
-msgid "Capacity: %1"
-msgstr "Капацитет: %1"
+#: main.cpp:83
+msgid "VideoCD Project and VideoCD ripping"
+msgstr "Проект за VCD и извличане на VCD"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:439 k3bmediaselectioncombobox.cpp:467
-msgid "an empty %1 medium"
-msgstr "празен %1 диск"
+#: main.cpp:84
+msgid "Advanced Cdrdao integration"
+msgstr "Разширена интеграция с cdrdao"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:441
-msgid "an appendable %1 medium"
-msgstr "%1 диск"
+#: main.cpp:87
+msgid "VideoDVD ripping and video encoding in pre-1.0 versions."
+msgstr "Извличане на видео DVD и кодиране на видео във версиите преди 1.0."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:443
-msgid "a complete %1 medium"
-msgstr "%1 диск"
+#: main.cpp:90
+msgid "For his bombastic artwork."
+msgstr "За неговия страхотен дизайн."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:446
-msgid "an empty or appendable %1 medium"
-msgstr "%1 диск"
+#: main.cpp:93
+msgid "For extensive testing and the first German translation."
+msgstr "За интензивното тестване и първия превод на немски."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:448
-msgid "a complete or appendable %1 medium"
-msgstr "%1 диск"
+#: main.cpp:96
+msgid "For the great dvd+rw-tools and the nice cooperation."
+msgstr "За прекрасните dvd+rw инструменти и чудесно сътрудничество."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:450
-msgid "a %1 medium"
-msgstr "%1 диск"
+#: main.cpp:99
+msgid "For the very cool eMovix package and his accommodating work."
+msgstr "За много якия eMovix пакет и работа."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:458
-msgid "a Video %1 medium"
-msgstr "видео %1 диск"
+#: main.cpp:102
+msgid "For the flac decoding plugin."
+msgstr "За flac декодиращата приставка."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:461
-msgid "a Mixed Mode %1 medium"
-msgstr "смесен %1 диск"
+#: main.cpp:105
+msgid "For the very useful isofslib."
+msgstr "За много полезната isofslib."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:463
-msgid "an Audio %1 medium"
-msgstr "аудио %1 диск"
+#: main.cpp:108
+msgid ""
+"For libsamplerate which is used for generic resampling in the audio decoder "
+"framework."
+msgstr ""
+"За libsamplerate, който се използва за предискретизиране в аудио декодера."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:465
-msgid "a Data %1 medium"
-msgstr "%1 с данни"
+#: main.cpp:111
+msgid "For the very cool conditional audio ripping pattern."
+msgstr "За много добрия шаблон за извличане на звук (аудио)."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:474
-msgid "CD or DVD"
-msgstr "CD или DVD"
+#: main.cpp:114
+msgid "For his work on the BSD port and some great patches."
+msgstr "За работата му по BSD и някои големи поправки."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:476
-msgid "CD"
-msgstr "CD"
+#: main.cpp:117
+msgid "For his work on the BSD port."
+msgstr "За работата му по BSD."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:478
-msgid "DVD"
-msgstr "DVD"
+#: main.cpp:120
+msgid "For his help with the many invalid k3b entries on bugs.kde.org."
+msgstr "За помощта му за многото съобщения за грешки на bugs.kde.org."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:489
-msgid "DVD-ROM"
-msgstr "DVD-ROM"
+#: main.cpp:123
+msgid "For the great K3b icon eyecandy."
+msgstr "За шаренийките по иконите на K3b."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:491
-msgid "CD-ROM"
-msgstr "CD-ROM"
+#: main.cpp:126
+msgid "For his neverending help cleaning out the K3b bug database."
+msgstr "За изчистването на БД с грешки в K3b."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:493
-msgid "Please insert %1..."
-msgstr "Моля, поставете %1..."
+#: main.cpp:129
+msgid ""
+"Rob created a great theme and came up with the idea for transparent themes."
+msgstr "Той създаде чудесна тема и му хрумна темите да са прозрачни."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:85
-msgid "Medium will be overwritten."
-msgstr "Дискът ще бъде презаписан."
+#: main.cpp:132
+msgid "For the amazing K3b 1.0 theme."
+msgstr "За прекрасната тема на K3b 1.0."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:122
-msgid "Burn Medium"
-msgstr "Записван диск"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:72
+msgid "Erase CD-RW"
+msgstr "Изтриване на CD-RW диск"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:133
-msgid "Speed:"
-msgstr "Скорост:"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:111
+msgid "&Erase Type"
+msgstr "&Вид изтриване"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:141
-msgid "Writing app:"
-msgstr "Програма за запис:"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:179
+msgid "Successfully erased CD-RW."
+msgstr "CD-RW дискът беше изтрит успешно."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:174
-msgid "The medium that will be used for burning"
-msgstr "Дискът, който ще бъде използван за запис"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:180
+msgid "Success"
+msgstr "Успех"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:175
-msgid "The speed at which to burn the medium"
-msgstr "Скоростта на запис на диска"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:183
+msgid "Erasing CD-RW canceled."
+msgstr "Изтриването на CD-RW диска беше отменено."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:176
-msgid "The external application to actually burn the medium"
-msgstr "Външната програма за запис на диска"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:184
+msgid "Canceled"
+msgstr "Отменено"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:178
-msgid ""
-"<p>Select the medium that you want to use for burning."
-"<p>In most cases there will only be one medium available which does not leave "
-"much choice."
-msgstr ""
-"<p>Изберете диска за запис."
-"<p>В повечето случаи има само един диск, което не оставя много място за избор."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:186
+msgid "The Erasing process failed. Do you want to see the debugging output?"
+msgstr "Изтриването беше неуспешно. Искате ли да видите изходните данни?"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:181
-msgid ""
-"<p>Select the speed with which you want to burn."
-"<p><b>Auto</b>"
-"<br>This will choose the maximum writing speed possible with the used medium. "
-"This is the recommended selection for most media.</p>"
-"<p><b>Ignore</b> (DVD only)"
-"<br>This will leave the speed selection to the writer device. Use this if K3b "
-"is unable to set the writing speed."
-"<p>1x refers to 1385 KB/s for DVD and 175 KB/s for CD.</p>"
-"<p><b>Caution:</b> Make sure your system is able to send the data fast enough "
-"to prevent buffer underruns."
-msgstr ""
-"<p>Изберете скоростта на запис."
-"<p><b>Авто</b>"
-"<br>Ще бъде избрана максимално възможната скорост за този диск. Това е "
-"препоръчителният избор за повечето дискове.</p>"
-"<p><b>Игнориране</b> (само за DVD)"
-"<br>Ще остави избора на скорост на записвачката. Използвайте го ако K3b не може "
-"да избере сама."
-"<p>1x записва с 1385 кБ/сек за DVD и 175 кБ/сек за CD.</p>"
-"<p><b>Внимание:</b> За да се избегне изпразването на буфера, проверете дали "
-"системата може да изпраща данните с достатъчна скорост."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:203
+msgid "%1 does not support CD-RW writing."
+msgstr "%1 не поддържа запис върху CD-RW диск."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:192
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:212
msgid ""
-"<p>K3b uses the command line tools cdrecord, growisofs, and cdrdao to actually "
-"write a CD or DVD."
-"<p>Normally K3b chooses the best suited application for every task "
-"automatically but in some cases it may be possible that one of the applications "
-"does not work as intended with a certain writer. In this case one may select "
-"the application manually."
+"Erases the complete disk. This takes as long as writing the complete CD."
msgstr ""
-"<p>K3b използва cdrecord, growisofs и cdrdao за записа на CD или DVD."
-"<p>Обикновено автоматично избира най-подходящата програма, но в отделни случаи "
-"е възможно някоя да не работи както се очаква. В такъв случай я изберете ръчно."
+"Изтрива целия диск. Това отнема колкото времето за запис на целия диск."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:262 projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:440
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:676
-msgid "Ignore"
-msgstr "Игнориране"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:214
+msgid "Erases just the TOC, the PMA, and the pregap."
+msgstr "Изтриване само на TOC, PMA и паузите между песните."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:293
-msgid "More..."
-msgstr "Повече..."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:215
+msgid "Erases just the last track."
+msgstr "Изтрива само последния запис."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:575
-msgid "Set writing speed manually"
-msgstr "Ръчно задаване скоростта на запис"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:216
+msgid "Reopen the last session to make it possible to append further data."
+msgstr "Отваря последната сесия, за да бъде добавена още информация."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:576
-msgid ""
-"<p>K3b is not able to perfectly determine the maximum writing speed of an "
-"optical writer. Writing speed is always reported subject to the inserted "
-"medium."
-"<p>Please enter the writing speed here and K3b will remember it for future "
-"sessions (Example: 16x)."
-msgstr ""
-"<p>K3b не можа да определи максималната скорост на запис. Тя зависи от "
-"поставения диск."
-"<p>Моля, въведете скоростта на запис и K3b ще я запомни за в бъдеще (например: "
-"16х)."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:218
+msgid "Erases the last session of a multisession CD."
+msgstr "Изтрива последната сесия на многосесиен компактдиск."
-#: k3bapplication.cpp:127
-msgid "Creating GUI..."
-msgstr "Създаване на ГПИ..."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:226 misc/k3bblankingdialog.cpp:234
+msgid "Fast"
+msgstr "Бързо"
-#: k3bapplication.cpp:142
-msgid "Ready."
-msgstr "Готово."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:229 misc/k3bblankingdialog.cpp:235
+msgid "Complete"
+msgstr "Напълно"
-#: k3bapplication.cpp:149
-msgid "Checking System"
-msgstr "Проверка на системата"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:233
+msgid "Blanking mode:"
+msgstr "Режим на изтриване:"
-#: k3bapplication.cpp:184
-msgid "K3b is currently busy and cannot start any other operations."
-msgstr "В момента K3b работи и не може да извършва други операции."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:238 misc/k3bblankingdialog.cpp:241
+msgid "Erase Last Track"
+msgstr "Изтриване на последния запис"
-#: k3bapplication.cpp:185
-msgid "K3b is busy"
-msgstr "K3b работи"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:242 misc/k3bblankingdialog.cpp:245
+msgid "Reopen Last Session"
+msgstr "Отваряне на последната сесия"
-#: k3bapplication.cpp:300
-msgid "Could not find Audio Output plugin '%1'"
-msgstr "Аудио приставка %1 не беше намерено"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:246 misc/k3bblankingdialog.cpp:249
+msgid "Erase Last Session"
+msgstr "Изтриване на последната сесия"
-#: k3bapplication.cpp:301
-msgid "Initialization Problem"
-msgstr "Проблеми по инициализирането"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
+msgid "CD Copy"
+msgstr "Копиране на CD"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:44
-msgid "Device in use"
-msgstr "Устройството се използва"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
+msgid "and CD Cloning"
+msgstr "и клониране на CD"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:51
-msgid "Quit the other applications"
-msgstr "Затваряне на другите програми"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:79 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:72
+msgid "Source Medium"
+msgstr "Четен диск"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:52
-msgid "Check again"
-msgstr "Нова проверка"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:102
+msgid "Copy Mode"
+msgstr "Режим на копиране"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:75
-msgid ""
-"<p>Device <b>'%1'</b> is already in use by other applications (<em>%2</em>)."
-"<p>It is highly recommended to quit those before continuing. Otherwise K3b "
-"might not be able to fully access the device."
-"<p><em>Hint: Sometimes shutting down an application does not happen instantly. "
-"In that case you might have to use the '%3' button."
-msgstr ""
-"<p>Устройство <b>\"%1\"</b> се използва от други програми (<em>%2</em>)."
-"<p>Горещо се препоръчва да ги затворите преди да продължите, иначе K3b може да "
-"няма пълен достъп до устройството."
-"<p><em>Съвет: понякога програмата не се изключва веднага. В такъв случай можете "
-"да използвате бутона \"%3\"."
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:106 misc/k3bcdcopydialog.cpp:230
+msgid "Normal Copy"
+msgstr "Нормално копие"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:103
-msgid "<p>Do you really want K3b to kill the following processes: <em>"
-msgstr "<p>Наистина ли искате K3b да спре текущия процес: <em>"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:107 misc/k3bcdcopydialog.cpp:235
+msgid "Clone Copy"
+msgstr "Клонирано копие"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:60
-msgid "Temp:"
-msgstr "Временна:"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:109 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:245
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:100 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:61
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:188 projects/k3bprojectburndialog.cpp:267
+msgid "Writing Mode"
+msgstr "Режим на запис"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:113
-msgid "No info"
-msgstr "Няма информация"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:113 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:251
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:113 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:194
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:289
+msgid "Copies"
+msgstr "Копия"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:169
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:32
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:121 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:262
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:275 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:104
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:68 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:205
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:218 option/k3boptiondialog.cpp:44
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:166 projects/k3baudioburndialog.cpp:82
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:177
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:271 projects/k3bvcdburndialog.cpp:446
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:476 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:452
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:112
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:138 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:108
+#, no-c-format
+msgid "Settings"
+msgstr "Настройки"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:136 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:129
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:193
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Options"
+msgstr "Опции за CDDB"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:151 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:288
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:789 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:145
+msgid "&Image"
+msgstr "&Образ"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:167 misc/k3bcdcopydialog.cpp:177
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:161 projects/k3baudioburndialog.cpp:95
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:163
+msgid "Read retries:"
+msgstr "Опити за препрочитане:"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:170
+msgid "No error correction"
+msgstr "Без поправяне на грешките"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:182 projects/k3baudioburndialog.cpp:91
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:161
+msgid "Paranoia mode:"
+msgstr "Режим параноя:"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:184
+msgid "Copy CD-Text"
+msgstr "Копиране на CD-текст"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:185
+msgid "Prefer CD-Text"
+msgstr "Предпочитане на CD-текст"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:190 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:167
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:577
+#, no-c-format
+msgid "&Advanced"
+msgstr "&Разширени"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:211
+msgid "Skip unreadable data sectors"
+msgstr "Пропускане на нечетливи сектори с данни"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:212
+msgid "Disable the source drive's error correction"
+msgstr "Изключване поправката на грешки от източника"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:213
+msgid "Use CD-Text instead of cddb if available."
+msgstr "Използване на CD-текст (ако има) вместо CDDB."
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:214
+msgid "Copy CD-Text from the source CD if available."
+msgstr "Копира CD-текста (ако има) от четения компактдиск."
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:216
msgid ""
-"_n: 1 file in %1\n"
-"%n files in %1"
+"<p>If this option is checked K3b will disable the source drive's ECC/EDC "
+"error correction. This way sectors that are unreadable by intention can be "
+"read.<p>This may be useful for cloning CDs with copy protection based on "
+"corrupted sectors."
msgstr ""
-"1 файл в %1\n"
-"%n файла в %1"
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще изключи ECC/EDC поправянето на грешки "
+"от оригиналния диск. По този начин сектори, които умишлено са направени "
+"нечетливите, ще могат да бъдат прочетени.<p>Това може да е полезно за "
+"клониране на компактдискове, които са защитени от запис с помощта на лоши "
+"сектори."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:170
-#, c-format
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:221
msgid ""
-"_n: 1 folder\n"
-"%n folders"
+"<p>If this option is checked K3b will search for CD-Text on the source CD. "
+"Disable it if your CD drive has problems with reading CD-Text or you want to "
+"stick to Cddb info."
msgstr ""
-"1 директория\n"
-"%n директории"
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще търси CD-текст от четения компактдиск. "
+"Изключете опцията ако вашето устройство има проблеми с четенето на CD-текст "
+"или предпочитате информация CDDB."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:196
-#, c-format
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:224
msgid ""
-"_n: Audio CD (1 track)\n"
-"Audio CD (%n tracks)"
+"<p>If this option is checked and K3b finds CD-Text on the source media it "
+"will be copied to the resulting CD ignoring any potentially existing Cddb "
+"entries."
msgstr ""
-" Аудио CD (1 запис)\n"
-"Аудио CD (%n записа)"
+"<p>Ако е включена тази опция и K3b намери CD-текст от четения компактдиск, "
+"той ще бъде копиран върху записвания диск. Всички потенциално съществуващи "
+"данни от CDDB ще бъдат пренебрегнати."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:202
-msgid "Data CD (%1)"
-msgstr "CD с данни (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:226
+msgid ""
+"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a data sector from "
+"the source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази опция и K3b не може да прочете сектор с данни от CD/"
+"DVD диска, в крайното копие секторът ще бъде заместен с нули."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:209
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:231
msgid ""
-"_n: Mixed CD (1 track and %1)\n"
-"Mixed CD (%n tracks and %1)"
+"<p>This is the normal copy mode recommended for most CD types. It allows "
+"copying Audio CDs, multi and single session Data CDs, and Enhanced Audio CDs "
+"(an Audio CD containing an additional data session).<p>For VideoCDs please "
+"use the CD Cloning mode."
msgstr ""
-" Смесен CD (1 запис и %1)\n"
-"Смесен CD (%n запис и %1)"
+"<p>Това е нормалният режим на запис, препоръчван за повечето видове "
+"компактдискове. Той позволява копиране на аудио CD, многосесийни и "
+"едносесийни CD с данни, и екстра аудио CD (аудио CD, съдържащ сесия с "
+"допълнителна информация).<p>За VCD дискове, моля използвайте режим "
+"\"Клониране на CD\"."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:216
-#, c-format
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:236
msgid ""
-"_n: Video CD (1 track)\n"
-"Video CD (%n tracks)"
+"<p>In CD Cloning mode K3b performs a raw copy of the CD. That means it does "
+"not care about the content but simply copies the CD bit by bit. It may be "
+"used to copy VideoCDs or CDs which contain erroneous sectors.<p><b>Caution:</"
+"b> Only single session CDs can be cloned."
msgstr ""
-" Видео CD (1 запис)\n"
-"Видео CD (%n записи)"
+"<p>В режим \"Клониране на CD\" K3b прави грубо копие на компактдиска. Това "
+"означава, че съдържанието му не е от значение - K3b просто го копира бит по "
+"бит. Този режим може да бъде използван за копиране на VCD дискове или "
+"компактдискове, които съдържат сектори с грешки.<p><b>Внимание:</b> Могат да "
+"бъдат клонирани само едносесийни компактдискове."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:222
-msgid "eMovix CD (%1)"
-msgstr "eMovix CD (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:273 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:238
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:217
+msgid ""
+"There seems to be not enough free space in temporary directory. Write anyway?"
+msgstr ""
+"Изглежда няма достатъчно свободно място във временната директория. Запис на "
+"диска въпреки това?"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:228
-msgid "eMovix DVD (%1)"
-msgstr "eMovix DVD (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:453 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:437
+msgid "Use the same device for burning"
+msgstr "Използване на същото устройство за запис"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:234
-msgid "Data DVD (%1)"
-msgstr "DVD с данни (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:454 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:438
+msgid "<qt>Use the same device for burning <i>(Or insert another medium)</i>"
+msgstr ""
+"<qt>Използвайте същото устройство за запис<i>(Или поставете друг диск)</i>"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:240
-msgid "Video DVD (%1)"
-msgstr "Видео DVD (%1)"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:116
+msgid "Burn CD Image"
+msgstr "Запис на CD образ"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:117
-msgid "K3b - The CD/DVD Kreator"
-msgstr "K3b - запис на CD/DVD"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:181 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:152
+msgid "Image to Burn"
+msgstr "Записван образ"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:135
-msgid "Drag or Type Theme URL"
-msgstr "Завлачете темата или напишете адреса и"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:184 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:155
+msgid "Choose Image File"
+msgstr "Изберете образ"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:146
-#, c-format
-msgid "Unable to find the icon theme archive %1."
-msgstr "Архивът %1 с иконите на темите не беше намерен."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:185
+msgid "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Image Files"
+msgstr "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Образи"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:148
-msgid ""
-"Unable to download the icon theme archive.\n"
-"Please check that address %1 is correct."
-msgstr ""
-"Архивът с иконите на темите не може да бъде свален от Интернет.\n"
-"Моля, проверете дали адресът %1 е правилен."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:187 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:156
+msgid "*.iso *.ISO|ISO9660 Image Files"
+msgstr "*.iso *.ISO|ISO9660 образи"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:180
-msgid "The file is not a valid K3b theme archive."
-msgstr "Този файл не е валиден архив за теми в K3b."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:189
+msgid "*.cue *.CUE|Cue Files"
+msgstr "*.cue *.CUE|Cue файлове"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:188
-msgid "A theme with the name '%1' already exists. Do you want to overwrite it?"
-msgstr "Вече има файл с име \"%1\". Искате ли да бъде презаписан?"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:191
+msgid "*.toc *.TOC|Cdrdao TOC Files and Cdrecord Clone Images"
+msgstr "*.toc *.TOC|Cdrdao TOC файлове и Cdrecord клонирани образи"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:190
-msgid "Theme exists"
-msgstr "Темата съществува"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:195
+msgid "Image Type"
+msgstr "Вид на образа"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:209
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:197
+msgid "Auto Detection"
+msgstr "Авторазпознаване"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:198
+msgid "ISO9660 Image"
+msgstr "ISO9660 образ"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:199
+msgid "Cue/Bin Image"
+msgstr "Cue/Bin образ"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:200
+msgid "Audio Cue File"
+msgstr "Аудио Cue файл"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:201
+msgid "Cdrdao TOC File"
+msgstr "Cdrdao TOC файл"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:202
+msgid "Cdrecord Clone Image"
+msgstr "Cdrecord клониран образ"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:221 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:167
+msgid "No image file selected"
+msgstr "Не е посочен образ"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:303
+msgid "Data mode:"
+msgstr "Режим на данни:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:291
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:309 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:770
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:421 option/k3boptiondialog.cpp:129
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:104 projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:178
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:429 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:154
+#, no-c-format
+msgid "Advanced"
+msgstr "Разширени"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:409 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:249
msgid ""
-"<qt>Are you sure you want to remove the <strong>%1</strong> icon theme?"
-"<br>"
-"<br>This will delete the files installed by this theme.</qt>"
+"<p>This image has an invalid file size.If it has been downloaded make sure "
+"the download is complete.<p>Only continue if you know what you are doing."
msgstr ""
-"<qt>Сигурни ли сте, че искате да премахнете тема <strong>%1</strong>?"
-"<br>"
-"<br>Това ще изтрие инсталираните файлове за тази тема.</qt>"
+"<p>Този образ е с невалиден размер. Ако го сваляте от Интернет, проверете "
+"дали извличането е приключило.<p>Продължете само ако сте сигурни какво "
+"правите."
-#: k3binteractiondialog.cpp:331 option/k3bmiscoptiontab.cpp:49
-msgid "Default Settings"
-msgstr "Настройки по подразбиране"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:412 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:252
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:143
+#, fuzzy
+msgid "Warning"
+msgstr "Запис на диск"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:50
-msgid "Load the K3b Defaults at dialog startup."
-msgstr ""
-"Зареждане настройките на K3b по подразбиране при стартиране на прозореца."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:414 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:254
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:192 projects/k3bprojectburndialog.cpp:80
+#, fuzzy
+msgid "Cancel"
+msgstr "Отменено"
-#: k3binteractiondialog.cpp:332 option/k3bmiscoptiontab.cpp:52
-msgid "Saved Settings"
-msgstr "Потребителски"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:570
+msgid "Seems not to be a usable image"
+msgstr "Изглежда образът е неизползваем"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:53
-msgid "Load the settings saved by the user at dialog startup."
-msgstr "Зареждане на потребителските настройки при стартиране на прозореца."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:577
+msgid "File not found"
+msgstr "Файлът не е намерен"
-#: k3binteractiondialog.cpp:333 option/k3bmiscoptiontab.cpp:55
-msgid "Last Used Settings"
-msgstr "Последно използвани настройки"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:589 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:654
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:682 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:710
+msgid "Detected:"
+msgstr "Намерен:"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:56
-msgid "Load the last used settings at dialog startup."
-msgstr ""
-"Зареждане на последно използваните настройки при стартиране на прозореца."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:590 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:321
+msgid "Iso9660 image"
+msgstr "Iso9660 образ"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:57
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:596 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:660
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:688 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:326
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Размер на файла:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:655
+msgid "Cdrecord clone image"
+msgstr "Cdrecord клониран образ"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:665 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:693
+msgid "Image file:"
+msgstr "Образ:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:671
+msgid "TOC file:"
+msgstr "TOC файл:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:683
+msgid "Cue/bin image"
+msgstr "Cue/bin образ"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:699
+msgid "Cue file:"
+msgstr "Cue файл:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:711
+msgid "Audio Cue Image"
+msgstr "Аудио Cue образ"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:716
+#, c-format
msgid ""
-"K3b handles three sets of settings in action dialogs (action dialogs include "
-"the CD Copy dialog or the Audio CD project dialog):"
+"_n: %n track\n"
+"%n tracks"
msgstr ""
-"K3b има три вида настройки за диалоговите прозорци (включват \"Копиране на CD\" "
-"и \"Проект за аудио CD\"):"
+"%n запис\n"
+"%n записа"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:60
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:731
+msgid "Track"
+msgstr "Запис"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:841 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:443
+msgid "Md5 Sum:"
+msgstr "Md5 сума:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:871 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:473
+msgid "Calculation cancelled"
+msgstr "Изчислението беше отменено"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:873 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:475
+msgid "Calculation failed"
+msgstr "Изчислението беше неуспешно"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:888 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:490
+msgid "Copy checksum to clipboard"
+msgstr "Копиране на сумата в системния буфер"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:889 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:491
+msgid "Compare checksum..."
+msgstr "Сравняване на сумата..."
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:895 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:497
+msgid "MD5 Sum Check"
+msgstr "Проверка на MD5 сума"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:896 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:498
+msgid "Please insert the MD5 Sum to compare:"
+msgstr "Моля, въведете MD5 сума за сравнение:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:902 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:504
+msgid "The MD5 Sum of %1 equals the specified."
+msgstr "MD5 сумата %1 е като посочената."
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:903 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:505
+msgid "MD5 Sums Equal"
+msgstr "MD5 сумите съвпадат"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:905 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:507
+msgid "The MD5 Sum of %1 differs from the specified."
+msgstr "MD5 сумата %1 се различава от посочената."
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:906 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:508
+msgid "MD5 Sums Differ"
+msgstr "MD5 сумите се различават"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:60
+msgid "DVD Copy"
+msgstr "Копиране на DVD"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:61
+msgid "No video transcoding!"
+msgstr "Няма видео транскодиране!"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:28
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:156
+#, no-c-format
+msgid "General"
+msgstr "Общи"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:163 projects/k3baudioburndialog.cpp:97
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:158
+msgid "Ignore read errors"
+msgstr "Игнориране на грешките при четене"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:202
+msgid "Skip unreadable sectors"
+msgstr "Пропускане на нечетливи сектори"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:203
msgid ""
-"One of these sets is loaded once an action dialog is opened. This setting "
-"defines which set it will be."
+"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a sector from the "
+"source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
msgstr ""
-"Една от тях се зарежда при отварянето на диалоговия прозорец. Тук можете да "
-"посочите коя да бъде."
+"<p>Ако е включена тази опция и K3b не може да прочете сектор от CD/DVD "
+"диска, в крайното копие секторът ще бъде заместен с нули."
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:127
-msgid "Directory (%1) does not exist. Create?"
-msgstr "Директорията (%1) не съществува. Създаване?"
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:43
+msgid "DVD Formatting"
+msgstr "Форматиране на DVD"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
-msgid "Create Directory"
-msgstr "Създаване на директория"
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:44
+msgid "DVD%1RW"
+msgstr "DVD%1RW"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
-msgid "Create"
-msgstr "Създаване"
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:72
+msgid "Quick format"
+msgstr "Бързо форматиране"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:141
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:84
+msgid "Force formatting of empty DVDs"
+msgstr "Принудително форматиране на празен DVD диск"
+
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:85
msgid ""
-"You specified a file for the temporary directory. K3b will use its base path as "
-"the temporary directory."
+"<p>If this option is checked K3b will format a DVD-RW even if it is empty. "
+"It may also be used to force K3b to format a DVD+RW or a DVD-RW in "
+"restricted overwrite mode.<p><b>Caution:</b> It is not recommended to often "
+"format a DVD since it may already be unusable after 10-20 reformat "
+"procedures.<p>DVD+RW media only needs to be formatted once. After that it "
+"just needs to be overwritten. The same applies to DVD-RW in restricted "
+"overwrite mode."
msgstr ""
-"Посочихте файл за временната директория. K3b ще използва неговата основна "
-"пътечка като временна директория."
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще форматира DVD-RW дори и ако диска е "
+"празен. Тя може да бъде използвана и за форматиране на DVD+RW, а също така и "
+"на DVD-RW в режим на ограничен презапис.<p><b>Внимание:</b>Не се препоръчва "
+"често да се форматират DVD дисковете, тъй като могат да станат неизползваеми "
+"след 10-20 форматирания.<p>DVD+RW дискът има нужда само от едно форматиране. "
+"След това само трябва да се презаписва. Същото се отнася и за DVD-RW в режим "
+"на ограничен презапис."
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:150
-#, c-format
-msgid "You do not have permission to write to %1."
-msgstr "Нямате права за запис в %1."
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:95
+msgid "Try to perform quick formatting"
+msgstr "Опитайте \"Бързо\" форматиране"
-#: option/k3bdeviceoptiontab.cpp:47
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:96
msgid ""
-"K3b tries to detect all your devices properly. You can add devices that have "
-"not been detected and change the black values by clicking in the list. If K3b "
-"is unable to detect your drive, you need to modify their permissions to give "
-"K3b write access to all devices."
+"<p>If this option is checked K3b will tell the writer to perform a quick "
+"format.<p>Formatting a DVD-RW completely can take a very long time and some "
+"DVD writers perform a full format even if quick format is enabled."
msgstr ""
-"K3b се опитва правилно да открие всички устройства. Можете да добавяте "
-"неоткрити такива и да променяте стойностите от десния списък (само тези, които "
-"са с черен шрифт). Ако устройството ви не може да бъде открито, трябва да "
-"промените правата за достъп и да дадете на K3b права за запис във всички "
-"устройства."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 54
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:67 projects/k3bdatafileview.cpp:70
-#: projects/k3bmovixlistview.cpp:174 rc.cpp:1266
-#, no-c-format
-msgid "Name"
-msgstr "Име"
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще изпълни \"бързо\" форматиране.<p>"
+"\"Пълното\" форматирането на DVD-RW може да отнеме много време, а освен това "
+"някои DVD записвачки изпълняват \"пълно\" форматиране дори и когато е "
+"избрано \"бързо\"."
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 48
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:68 rc.cpp:341
-#, no-c-format
-msgid "Author"
-msgstr "Автор"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:88
+msgid "Burn Iso9660 Image"
+msgstr "Запис на Iso9660 образ"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 59
-#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:121
-#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:134 option/k3bpluginoptiontab.cpp:69
-#: rc.cpp:344
-#, no-c-format
-msgid "Version"
-msgstr "Версия"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:89
+msgid "to DVD"
+msgstr "върху DVD"
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:70
-msgid "Description"
-msgstr "Описание"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:238
+msgid ""
+"The image you selected is not a valid ISO9660 image. Are you sure you want "
+"to burn it anyway? (There may exist other valid image types that are not "
+"detected by K3b but will work fine.)"
+msgstr ""
+"Избраният не е валиден ISO9660 образ. Сигурни ли сте, че искате да го "
+"запишете на диск? (Има други валидни видове, неразпознати от K3b, но "
+"работещи добре.)"
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:71
-msgid "License"
-msgstr "Лиценз"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:241 projects/k3bprojectburndialog.cpp:158
+msgid "Burn"
+msgstr "Запис на диск"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:129
-msgid "Advanced Settings"
-msgstr "Разширени настройки"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:382
+msgid "Not an Iso9660 image"
+msgstr "Не е Iso9660 образ"
-#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:142 option/k3boptiondialog.cpp:143
-msgid "Programs"
-msgstr "Програми"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:62
+msgid "Burning"
+msgstr "Запис на диск"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:143
-msgid "Setup External Programs"
-msgstr "Настройки на външни програми"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:69
+msgid "Allow overburning (&not supported by cdrecord <= 1.10)"
+msgstr "Разрешаване на презапис (&не се поддържа от cdrecord <= 1.10)"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:157
-msgid "Setup the CDDB Server"
-msgstr "Настройки на CDDB сървър"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:70
+msgid "Force unsafe operations"
+msgstr "Принудително изпълнение на несигурните операции"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:175
-msgid "Devices"
-msgstr "Устройства"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:71
+msgid "&Manual writing buffer size"
+msgstr "Ръчна настройка на &буфера за запис"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:175
-msgid "Setup Devices"
-msgstr "Настройки на устройства"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:73
+msgid "MB"
+msgstr "МБ"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 19
-#: option/k3boptiondialog.cpp:188 projects/k3bdataburndialog.cpp:170
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:105 projects/k3bmixedburndialog.cpp:100
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:145 projects/k3bmovixburndialog.cpp:109
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:405 rc.cpp:248
-#, no-c-format
-msgid "Misc"
-msgstr "Разни"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:74
+msgid "Manual writing application &selection"
+msgstr "Ръчен избор на &програма за запис"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:188
-msgid "Miscellaneous Settings"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:83
+#, fuzzy
+msgid "Miscellaneous"
msgstr "Разни настройки"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:202
-msgid "Notifications"
-msgstr "Уведомяване"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:84
+msgid "Do not &eject medium after write process"
+msgstr "Без изваждане на &диска след запис"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:202
-msgid "System Notifications"
-msgstr "Системно уведомяване"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:85
+msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs"
+msgstr "Автоматично изтриване на CD-RW и DVD-RW дискове"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:216
-msgid "Plugins"
-msgstr "Приставки"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:102
+msgid "Allow burning more than the official media capacity"
+msgstr "Позволява запис на повече от капацитета на диска"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:216
-msgid "K3b Plugin Configuration"
-msgstr "Настройки на приставките"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:103
+msgid "Allow to choose between cdrecord and cdrdao"
+msgstr "Позволява избор между cdrecord и cdrdao"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:230
-msgid "Themes"
-msgstr "Теми"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:104
+msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs without asking"
+msgstr "Автоматично изтриване на CD-RW и DVD-RW дискове без питане"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:230
-msgid "K3b GUI Themes"
-msgstr "ГПИ теми за K3b"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:105
+msgid "Do not eject the burn medium after a completed burn process"
+msgstr "Без изваждане на диска след запис"
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:106
+msgid "Force K3b to continue some operations otherwise deemed as unsafe"
+msgstr ""
+"Принуждаване на K3b да изпълни някои операции, които изглеждат несигурни"
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:108
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b gives the possibility to choose between "
+"cdrecord and cdrdao when writing a cd.<p>This may be useful if one of the "
+"programs does not support the used writer.<p><b>Be aware that K3b does not "
+"support both programs in all project types.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b дава възможност за избор между cdrecord и "
+"cdrdao при запис на CD.<p>Това намира приложение ако една от програмите не "
+"поддържа използваната записвачка.<p><b>Имайте предвид, че K3b не поддържа и "
+"двете програми за всички видове проекти.</b>"
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:116
+msgid ""
+"<p>Each medium has an official maximum capacity which is stored in a read-"
+"only area of the medium and is guaranteed by the vendor. However, this "
+"official maximum is not always the actual maximum. Many media have an actual "
+"total capacity that is slightly larger than the official amount.<p>If this "
+"option is checked K3b will disable a safety check that prevents burning "
+"beyond the offical capacity.<p><b>Caution:</b> Enabling this option can "
+"cause failures in the end of the burning process if K3b attempts to write "
+"beyond the official capacity. It makes sense to first determine the actual "
+"maximum capacity of the media brand with a simulated burn."
+msgstr ""
+"<p>Всеки диск официално си има капацитет, гарантиран от производителя (тази "
+"информация е записана в сектора, който е само за четене). Обаче този "
+"максимален капацитет не винаги е реалният. Много от дисковете имат малко "
+"повече от официалното.<p>Ако е включена тази опция, K3b ще изключи "
+"функцията, която предотвратява надхвърлянето на капацитета.<p><b>Внимание:</"
+"b> Включването на тази опция може да създаде проблеми в края на диска, ако "
+"програмата се опитва да надхвърли капацитета. По-добре определете реалният "
+"размер на диска чрез \"симулация\"."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:127
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will automatically erase CD-RWs and format "
+"DVD-RWs if one is found instead of an empty media before writing."
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази опция, преди записа K3b автоматично ще изтрива CD-RW "
+"и ще форматира DVD-RW дискове, ако намери такива, които не са празни."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:131
+msgid ""
+"<p>K3b uses a software buffer during the burning process to avoid gaps in "
+"the data stream due to high system load. The default sizes used are %1 MB "
+"for CD and %2 MB for DVD burning.<p>If this option is checked the value "
+"specified will be used for both CD and DVD burning."
+msgstr ""
+"<p>K3b използва софтуерен буфер по време на запис за предотвратяване появата "
+"на празнини в потока от данни, причинени от голямото натоварване на "
+"компютъра. Размерите по подразбиране са %1 МБ за CD и %2 МБ за DVD запис."
+"<p>Ако е включена тази отметка, посочената стойност ще бъде използвана при "
+"записа на CD, и на DVD."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:137
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will not eject the medium once the burn "
+"process finishes. This can be helpful in case one leaves the computer after "
+"starting the burning and does not want the tray to be open all the time."
+"<p>However, on Linux systems a freshly burned medium has to be reloaded. "
+"Otherwise the system will not detect the changes and still treat it as an "
+"empty medium."
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b няма да извади диска след приключване на "
+"записа. Това е полезно ако след началото на записа оставите компютъра без "
+"надзор и не искате устройството да бъде отворено през цялото време.<p>На "
+"компютрите с Линукс току-що записания диск трябва да бъде презареден. В "
+"противен случай системата няма да отчете промените и ще го третира като "
+"празен."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:143
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will continue in some situations which "
+"would otherwise be deemed as unsafe.<p>This setting for example disables the "
+"check for medium speed verification. Thus, one can force K3b to burn a high "
+"speed medium on a low speed writer.<p><b>Caution:</b> Enabling this option "
+"may result in damaged media."
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще продължи в някои ситуации, които "
+"обикновено се смятат за несигурни.<p>Това например изключва проверката за "
+"скоростта на диска. Така че може да се случи програмата да бъде накарана да "
+"запише високоскоростен диск на записвачка с ниска скорост.<p><b>Внимание:</"
+"b> Включването на тази опция може да доведе до повреда на дисковете."
+
+#: option/k3bdeviceoptiontab.cpp:47
+msgid ""
+"K3b tries to detect all your devices properly. You can add devices that have "
+"not been detected and change the black values by clicking in the list. If "
+"K3b is unable to detect your drive, you need to modify their permissions to "
+"give K3b write access to all devices."
+msgstr ""
+"K3b се опитва правилно да открие всички устройства. Можете да добавяте "
+"неоткрити такива и да променяте стойностите от десния списък (само тези, "
+"които са с черен шрифт). Ако устройството ви не може да бъде открито, трябва "
+"да промените правата за достъп и да дадете на K3b права за запис във всички "
+"устройства."
#: option/k3bdevicewidget.cpp:97
msgid "Cdrdao driver:"
@@ -4233,6 +3244,11 @@ msgstr "Cdrdao драйвер:"
msgid "CD-Text capable:"
msgstr "Наличност на CD-текст:"
+#: option/k3bdevicewidget.cpp:130 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:190
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:191
+msgid "auto"
+msgstr "авто"
+
#: option/k3bdevicewidget.cpp:160
msgid "Refresh"
msgstr "Презареждане"
@@ -4350,6 +3366,19 @@ msgstr ""
"Не беше намерено допълнително устройство в\n"
"%1"
+#: ../plugins/encoder/sox/k3bsoxencoder.cpp:344 option/k3bdevicewidget.cpp:386
+#, fuzzy
+msgid "Error"
+msgstr "Грешка."
+
+#: option/k3bexternalbinoptiontab.cpp:52
+msgid ""
+"Specify the paths to the external programs that K3b needs to work properly, "
+"or press \"Search\" to let K3b search for the programs."
+msgstr ""
+"Посочете пътищата към външните програми, необходими за работата на K3b или "
+"натиснете бутона \"Търсене\"."
+
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:106
msgid "&Search"
msgstr "&Търсене"
@@ -4364,13 +3393,13 @@ msgstr "Сменете версията, която трябва да изпол
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:122
msgid ""
-"<p>If K3b found more than one installed version of a program it will choose one "
-"as the <em>default</em> which will be used to do the work. If you want to "
-"change the default select the wanted version and press this button."
+"<p>If K3b found more than one installed version of a program it will choose "
+"one as the <em>default</em> which will be used to do the work. If you want "
+"to change the default select the wanted version and press this button."
msgstr ""
-"<p>Ако K3b намери повече от една инсталирана версия на програмата, тя ще сложи "
-"една от тях като <em>По подразбиране</em> и ще я използва. Ако искате да "
-"промените версията, натиснете съответния бутон и изберете друга."
+"<p>Ако K3b намери повече от една инсталирана версия на програмата, тя ще "
+"сложи една от тях като <em>По подразбиране</em> и ще я използва. Ако искате "
+"да промените версията, натиснете съответния бутон и изберете друга."
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:128
msgid "Use the 'Default' button to change the versions K3b should use."
@@ -4382,10 +3411,21 @@ msgstr ""
msgid "Path"
msgstr "Път"
+#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:121
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:59 option/k3bexternalbinwidget.cpp:134
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:69
+#, no-c-format
+msgid "Version"
+msgstr "Версия"
+
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:135
msgid "Features"
msgstr "Спецификации"
+#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:142 option/k3boptiondialog.cpp:143
+msgid "Programs"
+msgstr "Програми"
+
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:153
msgid "User parameters have to be separated by space."
msgstr "Параметрите на потребителя трябва да са отделени с интервал."
@@ -4418,3247 +3458,1582 @@ msgstr ""
msgid " (not found)"
msgstr "(не е намерена)"
-#: option/k3bexternalbinoptiontab.cpp:52
-msgid ""
-"Specify the paths to the external programs that K3b needs to work properly, or "
-"press \"Search\" to let K3b search for the programs."
-msgstr ""
-"Посочете пътищата към външните програми, необходими за работата на K3b или "
-"натиснете бутона \"Търсене\"."
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:62
-msgid "Burning"
-msgstr "Запис на диск"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:69
-msgid "Allow overburning (&not supported by cdrecord <= 1.10)"
-msgstr "Разрешаване на презапис (&не се поддържа от cdrecord <= 1.10)"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:70
-msgid "Force unsafe operations"
-msgstr "Принудително изпълнение на несигурните операции"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:71
-msgid "&Manual writing buffer size"
-msgstr "Ръчна настройка на &буфера за запис"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:73
-msgid "MB"
-msgstr "МБ"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:74
-msgid "Manual writing application &selection"
-msgstr "Ръчен избор на &програма за запис"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:84
-msgid "Do not &eject medium after write process"
-msgstr "Без изваждане на &диска след запис"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:85
-msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs"
-msgstr "Автоматично изтриване на CD-RW и DVD-RW дискове"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:102
-msgid "Allow burning more than the official media capacity"
-msgstr "Позволява запис на повече от капацитета на диска"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:103
-msgid "Allow to choose between cdrecord and cdrdao"
-msgstr "Позволява избор между cdrecord и cdrdao"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:104
-msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs without asking"
-msgstr "Автоматично изтриване на CD-RW и DVD-RW дискове без питане"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:105
-msgid "Do not eject the burn medium after a completed burn process"
-msgstr "Без изваждане на диска след запис"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:106
-msgid "Force K3b to continue some operations otherwise deemed as unsafe"
-msgstr ""
-"Принуждаване на K3b да изпълни някои операции, които изглеждат несигурни"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:108
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b gives the possibility to choose between "
-"cdrecord and cdrdao when writing a cd."
-"<p>This may be useful if one of the programs does not support the used writer."
-"<p><b>Be aware that K3b does not support both programs in all project types.</b>"
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b дава възможност за избор между cdrecord и "
-"cdrdao при запис на CD."
-"<p>Това намира приложение ако една от програмите не поддържа използваната "
-"записвачка."
-"<p><b>Имайте предвид, че K3b не поддържа и двете програми за всички видове "
-"проекти.</b>"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:116
-msgid ""
-"<p>Each medium has an official maximum capacity which is stored in a read-only "
-"area of the medium and is guaranteed by the vendor. However, this official "
-"maximum is not always the actual maximum. Many media have an actual total "
-"capacity that is slightly larger than the official amount."
-"<p>If this option is checked K3b will disable a safety check that prevents "
-"burning beyond the offical capacity."
-"<p><b>Caution:</b> Enabling this option can cause failures in the end of the "
-"burning process if K3b attempts to write beyond the official capacity. It makes "
-"sense to first determine the actual maximum capacity of the media brand with a "
-"simulated burn."
-msgstr ""
-"<p>Всеки диск официално си има капацитет, гарантиран от производителя (тази "
-"информация е записана в сектора, който е само за четене). Обаче този максимален "
-"капацитет не винаги е реалният. Много от дисковете имат малко повече от "
-"официалното."
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще изключи функцията, която предотвратява "
-"надхвърлянето на капацитета."
-"<p><b>Внимание:</b> Включването на тази опция може да създаде проблеми в края "
-"на диска, ако програмата се опитва да надхвърли капацитета. По-добре определете "
-"реалният размер на диска чрез \"симулация\"."
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:127
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will automatically erase CD-RWs and format "
-"DVD-RWs if one is found instead of an empty media before writing."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:50
+msgid "Load the K3b Defaults at dialog startup."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, преди записа K3b автоматично ще изтрива CD-RW и "
-"ще форматира DVD-RW дискове, ако намери такива, които не са празни."
+"Зареждане настройките на K3b по подразбиране при стартиране на прозореца."
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:131
-msgid ""
-"<p>K3b uses a software buffer during the burning process to avoid gaps in the "
-"data stream due to high system load. The default sizes used are %1 MB for CD "
-"and %2 MB for DVD burning."
-"<p>If this option is checked the value specified will be used for both CD and "
-"DVD burning."
-msgstr ""
-"<p>K3b използва софтуерен буфер по време на запис за предотвратяване появата на "
-"празнини в потока от данни, причинени от голямото натоварване на компютъра. "
-"Размерите по подразбиране са %1 МБ за CD и %2 МБ за DVD запис."
-"<p>Ако е включена тази отметка, посочената стойност ще бъде използвана при "
-"записа на CD, и на DVD."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:53
+msgid "Load the settings saved by the user at dialog startup."
+msgstr "Зареждане на потребителските настройки при стартиране на прозореца."
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:137
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will not eject the medium once the burn "
-"process finishes. This can be helpful in case one leaves the computer after "
-"starting the burning and does not want the tray to be open all the time."
-"<p>However, on Linux systems a freshly burned medium has to be reloaded. "
-"Otherwise the system will not detect the changes and still treat it as an empty "
-"medium."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:56
+msgid "Load the last used settings at dialog startup."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b няма да извади диска след приключване на "
-"записа. Това е полезно ако след началото на записа оставите компютъра без "
-"надзор и не искате устройството да бъде отворено през цялото време."
-"<p>На компютрите с Линукс току-що записания диск трябва да бъде презареден. В "
-"противен случай системата няма да отчете промените и ще го третира като празен."
+"Зареждане на последно използваните настройки при стартиране на прозореца."
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:143
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:57
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will continue in some situations which would "
-"otherwise be deemed as unsafe."
-"<p>This setting for example disables the check for medium speed verification. "
-"Thus, one can force K3b to burn a high speed medium on a low speed writer."
-"<p><b>Caution:</b> Enabling this option may result in damaged media."
+"K3b handles three sets of settings in action dialogs (action dialogs include "
+"the CD Copy dialog or the Audio CD project dialog):"
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще продължи в някои ситуации, които "
-"обикновено се смятат за несигурни."
-"<p>Това например изключва проверката за скоростта на диска. Така че може да се "
-"случи програмата да бъде накарана да запише високоскоростен диск на записвачка "
-"с ниска скорост."
-"<p><b>Внимание:</b> Включването на тази опция може да доведе до повреда на "
-"дисковете."
+"K3b има три вида настройки за диалоговите прозорци (включват \"Копиране на CD"
+"\" и \"Проект за аудио CD\"):"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 25
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:153
-#, no-c-format
-msgid "Filetype"
-msgstr "Вид файл"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 49
-#: rc.cpp:6 rc.cpp:515 rc.cpp:524 rc.cpp:539 rc.cpp:551 rc.cpp:560 rc.cpp:961
-#: rc.cpp:967 rc.cpp:973 rc.cpp:1005 rc.cpp:1011
-#, no-c-format
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 52
-#: rc.cpp:9
-#, no-c-format
-msgid "Configure Plugin"
-msgstr "Настройване на приставките"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 73
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "Create m&3u playlist"
-msgstr "Създаване на m&3u списък"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 76
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "Create playlist for the ripped files"
-msgstr "Създаване на списък със извлечените файлове"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 81
-#: rc.cpp:21
-#, no-c-format
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:60
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create a playlist of the ripped files\n"
-"which can be used with programs like xmms or noatun.\n"
-"<p>You may use the special strings to give the playlist a unique filename."
+"One of these sets is loaded once an action dialog is opened. This setting "
+"defines which set it will be."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще създаде списък на извлечените файлове,\n"
-"който може да се използва от с програми като XMMS или NOATUN.\n"
-"<p>Може да използвате специалните низове и да изберете собствено име на "
-"списъка."
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 117
-#: rc.cpp:26
-#, no-c-format
-msgid "&Use relative paths"
-msgstr "&Използване на относителни пътища"
+"Една от тях се зарежда при отварянето на диалоговия прозорец. Тук можете да "
+"посочите коя да бъде."
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 120
-#: rc.cpp:29
-#, no-c-format
-msgid "Use relative paths instead of absolute"
-msgstr "Използване на относителни пътища вместо абсолютни"
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:127
+msgid "Directory (%1) does not exist. Create?"
+msgstr "Директорията (%1) не съществува. Създаване?"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 126
-#: rc.cpp:32
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked, the entries in the playlist will be relative to "
-"its location.\n"
-"<p>Example: If your playlist is located in <em>/home/myself/music</em> and\n"
-"your audio files are in <em>/home/myself/music/cool</em>"
-"; then the entries in the\n"
-"playlist will look something like: <em>cool/track1.ogg</em>."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, данните в списъка ще са съотносителни с "
-"местоположението му.\n"
-"<p>Пример: Ако списъкът се намира в <em>/home/myself/music</em>, а \n"
-"аудио файловете са в <em>/home/myself/music/cool</em>, тогава данните в\n"
-"списъка ще изглеждат например така: <em>cool/track1.ogg</em>."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
+msgid "Create Directory"
+msgstr "Създаване на директория"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 136
-#: rc.cpp:38
-#, no-c-format
-msgid "Create si&ngle file"
-msgstr "Създаване на &един файл"
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
+msgid "Create"
+msgstr "Създаване"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 139
-#: rc.cpp:41
-#, no-c-format
-msgid "Rip all tracks to a single file"
-msgstr "Извличане на всички записи в един единствен файл"
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:130 rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:113
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:199
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:307 rip/k3baudioripthread.cpp:200
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:303 rip/k3baudioripthread.cpp:450
+#, c-format
+msgid "Unable to create directory %1"
+msgstr "Директория %1 не може да бъде създадена"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 146
-#: rc.cpp:44
-#, no-c-format
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:141
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create only one\n"
-"audio file no matter how many tracks are ripped. This\n"
-"file will contain all tracks one after the other.\n"
-"<p>This might be useful to rip a live album or a radio play.\n"
-"<p><b>Caution:</b> The file will have the name of the first track."
+"You specified a file for the temporary directory. K3b will use its base path "
+"as the temporary directory."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще създаде само един\n"
-"аудио файл, независимо колко песни се извличат.\n"
-"Този файл ще съдържа всички песни една след друга.\n"
-"<p>Това може да се използва при извличането на \"live\" албум или на радио "
-"предаване.\n"
-"<p><b>Внимание:</b> Файлът ще носи името на първия запис."
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 182
-#: rc.cpp:51
-#, no-c-format
-msgid "Write &cue file"
-msgstr "Запис на &cue файл"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 185
-#: rc.cpp:54
-#, no-c-format
-msgid "Write a cuefile"
-msgstr "Запис на cue файл"
+"Посочихте файл за временната директория. K3b ще използва неговата основна "
+"пътечка като временна директория."
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 188
-#: rc.cpp:57
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create a CDRWIN cue file which allows to "
-"easily write a copy of the audio CD on other systems."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще създаде CDRWIN cue файл, който позволява "
-"лесно копиране на аудио CD на други компютри."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:150
+#, c-format
+msgid "You do not have permission to write to %1."
+msgstr "Нямате права за запис в %1."
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 208
-#: rc.cpp:60 rc.cpp:120
-#, no-c-format
-msgid "Target Folder"
-msgstr "Целева директория"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:129
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "Разширени настройки"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 232
-#: rc.cpp:66 rc.cpp:72 rc.cpp:126 rc.cpp:132
-#, no-c-format
-msgid "-"
-msgstr "-"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:143
+msgid "Setup External Programs"
+msgstr "Настройки на външни програми"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 243
-#: rc.cpp:69 rc.cpp:129
-#, no-c-format
-msgid "Space needed:"
-msgstr "Необходимо място:"
+#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
+#: option/k3boptiondialog.cpp:157 rip/k3baudiocdview.cpp:466
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:468 rip/k3baudiocdview.cpp:521
+msgid "CDDB"
+msgstr "CDDB"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 16
-#: rc.cpp:75
-#, no-c-format
-msgid "Ripping Pattern"
-msgstr "Шаблон за извличане"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:157
+msgid "Setup the CDDB Server"
+msgstr "Настройки на CDDB сървър"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 41
-#: rc.cpp:78
-#, no-c-format
-msgid "Replace all blan&ks with:"
-msgstr "Замяна на всички ин&тервали с:"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:175
+msgid "Devices"
+msgstr "Устройства"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 52
-#: rc.cpp:81 rc.cpp:180 rc.cpp:866
-#, no-c-format
-msgid "_"
-msgstr "_"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:175
+msgid "Setup Devices"
+msgstr "Настройки на устройства"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 62
-#: rc.cpp:84
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:19 option/k3boptiondialog.cpp:188
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:170 projects/k3bdvdburndialog.cpp:105
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:100 projects/k3bmixedburndialog.cpp:145
+#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:109 projects/k3bvcdburndialog.cpp:405
#, no-c-format
-msgid "Playlist pattern:"
-msgstr "Шаблон за списък с изпълнители:"
+msgid "Misc"
+msgstr "Разни"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 86
-#: rc.cpp:87 rc.cpp:171
-#, no-c-format
-msgid "Ripped files pattern:"
-msgstr "Шаблон за извлечени файлове:"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:188
+msgid "Miscellaneous Settings"
+msgstr "Разни настройки"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 105
-#: rc.cpp:90
-#, no-c-format
-msgid "Insert your custom pattern here"
-msgstr "Вмъкнете шаблона си тук"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:202
+msgid "Notifications"
+msgstr "Уведомяване"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 138
-#: rc.cpp:93 rc.cpp:174
-#, no-c-format
-msgid "See special strings"
-msgstr "Преглед на специалните низове"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:202
+msgid "System Notifications"
+msgstr "Системно уведомяване"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 149
-#: rc.cpp:96
-#, no-c-format
-msgid "About conditional inclusion"
-msgstr "Избирателно въвеждане"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:216
+msgid "Plugins"
+msgstr "Приставки"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 28
-#: rc.cpp:99
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Please select the audio streams you want to include in every ripped title"
-msgstr ""
-"Моля, изберете аудио потоците, които искате да включите във всяко заглавие"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:216
+msgid "K3b Plugin Configuration"
+msgstr "Настройки на приставките"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 51
-#: rc.cpp:102
-#, no-c-format
-msgid "Setti&ngs"
-msgstr "&Настройки"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:230
+msgid "Themes"
+msgstr "Теми"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 62
-#: rc.cpp:105
-#, no-c-format
-msgid "Video Quality"
-msgstr "Качество на видеото"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:230
+msgid "K3b GUI Themes"
+msgstr "ГПИ теми за K3b"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 81
-#: rc.cpp:108
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:54
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:67 projects/k3bdatafileview.cpp:70
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:174
#, no-c-format
-msgid "Video Size:"
-msgstr "Размер на видеото:"
+msgid "Name"
+msgstr "Име"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 102
-#: rc.cpp:111 rc.cpp:796
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:48 option/k3bpluginoptiontab.cpp:68
#, no-c-format
-msgid "&Custom..."
-msgstr "&Потребителска..."
+msgid "Author"
+msgstr "Автор"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 120
-#: rc.cpp:114
-#, no-c-format
-msgid "Video Bitrate:"
-msgstr "Видео скорост:"
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:70
+msgid "Description"
+msgstr "Описание"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 139
-#: rc.cpp:117 rc.cpp:150 rc.cpp:1148
-#, no-c-format
-msgid " kbps"
-msgstr " кбита/сек"
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:71
+msgid "License"
+msgstr "Лиценз"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 221
-#: rc.cpp:135
-#, no-c-format
-msgid "Audio Quality"
-msgstr "Качество на звука"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:117
+msgid "K3b - The CD/DVD Kreator"
+msgstr "K3b - запис на CD/DVD"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 250
-#: rc.cpp:138
-#, no-c-format
-msgid "Variable &Bitrate"
-msgstr "Варираща &скорост (VBR)"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:135
+msgid "Drag or Type Theme URL"
+msgstr "Завлачете темата или напишете адреса и"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 266
-#: rc.cpp:141 rc.cpp:147
-#, no-c-format
-msgid "Audio Bitrate:"
-msgstr "Скорост на звука:"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:146
+#, c-format
+msgid "Unable to find the icon theme archive %1."
+msgstr "Архивът %1 с иконите на темите не беше намерен."
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 308
-#: rc.cpp:144
-#, no-c-format
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:148
msgid ""
-"<p>No Audio Quality settings available for <em>AC3 pass-through</em>"
-". The audio stream from the Video DVD is used without any changes."
+"Unable to download the icon theme archive.\n"
+"Please check that address %1 is correct."
msgstr ""
-"<p>Няма настройки за качеството на звука за <em>AC3 преминаване</em>"
-". Аудио потокът от видео DVD диска ще бъде използван без никакви промени."
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 411
-#: rc.cpp:156
-#, no-c-format
-msgid "Video Codec:"
-msgstr "Видео кодек:"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 419
-#: rc.cpp:159
-#, no-c-format
-msgid "Select the Video codec used to encode the DVD titles"
-msgstr "Изберете видео кодека за извличане на DVD"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 437
-#: rc.cpp:162
-#, no-c-format
-msgid "Audio Codec:"
-msgstr "Аудио кодек:"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 445
-#: rc.cpp:165
-#, no-c-format
-msgid "Select the Audio codec used to encode the DVD titles"
-msgstr "Изберете аудио кодека за извличане на DVD"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 459
-#: rc.cpp:168
-#, no-c-format
-msgid "File Namin&g"
-msgstr "&Именуване на файл"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 529
-#: rc.cpp:177
-#, no-c-format
-msgid "Replace all &blanks with:"
-msgstr "Замяна на всички и&нтервали с:"
+"Архивът с иконите на темите не може да бъде свален от Интернет.\n"
+"Моля, проверете дали адресът %1 е правилен."
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 588
-#: rc.cpp:186
-#, no-c-format
-msgid "&2-pass encoding"
-msgstr "&2-етапно кодиране"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:180
+msgid "The file is not a valid K3b theme archive."
+msgstr "Този файл не е валиден архив за теми в K3b."
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 591
-#: rc.cpp:189
-#, no-c-format
-msgid "Alt+2"
-msgstr "Alt+2"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:188
+msgid "A theme with the name '%1' already exists. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Вече има файл с име \"%1\". Искате ли да бъде презаписан?"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 597
-#: rc.cpp:192
-#, no-c-format
-msgid "Enable 2-pass encoding"
-msgstr "Включване на 2-етапно кодиране"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:190
+msgid "Theme exists"
+msgstr "Темата съществува"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 602
-#: rc.cpp:195
-#, no-c-format
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:209
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b encodes the video titles in two passes. The "
-"first pass is used to gather information about the video in order to improve "
-"the distribution of bits in the second pass. The resulting video will have a "
-"higher quality using a variable bitrate.\n"
-"<p>If this option is not checked K3b will create video files with a constant "
-"bitrate and a lower quality.\n"
-"<p>2-pass encoding results in a doubled encoding time."
+"<qt>Are you sure you want to remove the <strong>%1</strong> icon theme?"
+"<br><br>This will delete the files installed by this theme.</qt>"
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b кодира видео заглавията посредством две "
-"минавания. Първото събира информация за видеото с цел подобряване битовия поток "
-"при второто. Крайното видео ще има по-високо качество чрез използването на "
-"варираща скорост.\n"
-"<p>Ако опцията не е включена, K3b ще създаде видео файлове с постоянна скорост "
-"и по-ниско качество.\n"
-"<p>2-етапното кодиране изисква два пъти повече време."
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 610
-#: rc.cpp:200
-#, no-c-format
-msgid "Automatic &Video Clipping"
-msgstr "Автоматично &видео отрязване"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 616
-#: rc.cpp:203
-#, no-c-format
-msgid "Automatically detect the black borders of the video"
-msgstr "Автоматично откриване на черните ленти на видеото"
+"<qt>Сигурни ли сте, че искате да премахнете тема <strong>%1</strong>?"
+"<br><br>Това ще изтрие инсталираните файлове за тази тема.</qt>"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 621
-#: rc.cpp:206
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>Most Video DVDs are encoded in a letterboxed format. <em>Letterboxed</em> "
-"refers to black bars used at the top and bottom (and sometimes at the sides) of "
-"the video to force it into one of the aspect ratios supported by the Video DVD "
-"standard.\n"
-"<p>If this option is checked K3b will automatically detect and remove these "
-"black bars from the resulting video.\n"
-"<p>Although this method is very reliable there may be problems if the source "
-"material is exceptionally short or dark."
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:215
+msgid "Delete"
msgstr ""
-"<p>Повечето видео DVD дискове са кодирани във формат \"Писмо\". <em>Писмото</em> "
-"означава черните ленти отдолу и отгоре (а понякога и отстрани) на картината да "
-"бъдат преобразувани в пропорция, поддържана от стандарта за видео DVD.\n"
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b автоматично ще открива и премахва тези черни "
-"ленти от крайното видео.\n"
-"<p>Въпреки, че този метод е много надежден, може да възникнат проблеми ако "
-"материалът е много къс или тъмен."
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 629
-#: rc.cpp:211
-#, no-c-format
-msgid "Resample Audio to &44.1 KHz"
-msgstr "Предискретизиране в &44.1 кХц"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 632
-#: rc.cpp:214
-#, no-c-format
-msgid "Alt+4"
-msgstr "Alt+4"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 638
-#: rc.cpp:217
-#, no-c-format
-msgid "Change the sample rate of the audio stream to 44.1 KHz"
-msgstr "Промяна на дискретизацията на аудио потока в 44.1 кХц"
+#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:80
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:64
+#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:126
+msgid "Audio Project"
+msgstr "Аудио проект"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 642
-#: rc.cpp:220
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:65 projects/k3bmixedburndialog.cpp:68
msgid ""
-"<p>Video DVD audio streams normally are encoded with a sampling rate of 48000 "
-"Hz. Audio CDs on the other hand are encoded with a sampling rate of 44100 Hz.\n"
-"<p>If this option is checked K3b will change the sampling rate of the audio "
-"stream to 44100 Hz."
+"_n: 1 track (%1 minutes)\n"
+"%n tracks (%1 minutes)"
msgstr ""
-"<p>Аудио потоците във видео DVD обикновено се кодират в 48000 Хц. От друга "
-"страна аудио CD се кодира в 44100 Хц.\n"
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще промени дискретизацията на аудио потока в "
-"44100 Хц."
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 650
-#: rc.cpp:224
-#, no-c-format
-msgid "Low s&cheduling priority for the video transcoding process"
-msgstr "Понижаване &приоритета на видео транскодирането"
-
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 4
-#: rc.cpp:227
-#, no-c-format
-msgid "&Project"
-msgstr "&Проект"
-
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 24
-#: rc.cpp:233
-#, no-c-format
-msgid "&Device"
-msgstr "&Устройство"
-
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 56
-#: rc.cpp:242
-#, no-c-format
-msgid "Tools"
-msgstr "Инструменти"
-
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 63
-#: rc.cpp:245
-#, no-c-format
-msgid "Quick Dir Selector"
-msgstr "Бърз избор на директория"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 30
-#: rc.cpp:251
-#, no-c-format
-msgid "&Ask to save projects on exit"
-msgstr "&Питане за запис на проект преди изход"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 33
-#: rc.cpp:254
-#, no-c-format
-msgid "Ask to save modified projects on exit"
-msgstr "Питане за запазване на промените в проекта преди изход"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 49
-#: rc.cpp:257
-#, no-c-format
-msgid "Default Temporary Directory:"
-msgstr "Временна директория по подразбиране:"
+" 1 запис (%1 минути)\n"
+"%n записа (%1 минути)"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 57
-#: rc.cpp:260
-#, no-c-format
-msgid "The directory where K3b stores temporary files"
-msgstr "Директорията, където K3b съхранява временните файлове"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:73 projects/k3baudiocdtextwidget.cpp:43
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:75
+msgid "CD-Text"
+msgstr "CD-текст"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 61
-#: rc.cpp:263
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>This is the default temporary directory. This is where K3b will store "
-"temporary files like iso images or decoded audio files.\n"
-"<p>Be aware that the temporary directory may also be changed in every project "
-"burn dialog."
-msgstr ""
-"<p>Това е временната директория по подразбиране. В нея K3b ще съхранява "
-"временни файлове като ISO образи или декодирани аудио файлове.\n"
-"<p>Имайте предвид, че временната директория също така може да бъде променяна и "
-"от диалоговия прозорец за запис."
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:85
+msgid "Gimmicks"
+msgstr "Трикове"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 73
-#: rc.cpp:267
-#, no-c-format
-msgid "System"
-msgstr "Система"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:86
+msgid "Hide first track"
+msgstr "Скриване на първия запис"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 84
-#: rc.cpp:270
-#, no-c-format
-msgid "&Check system configuration"
-msgstr "&Проверка настройките на системата"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:88
+msgid "Audio Ripping"
+msgstr "Извличане на звук"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 87
-#: rc.cpp:273
-#, no-c-format
-msgid "Check system Configuration"
-msgstr "Проверка настройките на системата"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:113
+msgid "Hide the first track in the first pregap"
+msgstr "Скриване на първия запис в първата пауза"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 90
-#: rc.cpp:276
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:118
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will check the system configuration for any "
-"problems on startup and when the the user changes the settings."
+"<p>If this option is checked K3b will <em>hide</em> the first track.<p>The "
+"audio CD standard uses pregaps before every track on the CD. By default "
+"these last for 2 seconds and are silent. In DAO mode it is possible to have "
+"longer pregaps that contain some audio. In this case the first pregap will "
+"contain the complete first track.<p>You will need to seek back from the "
+"beginning of the CD to listen to the first track. Try it, it is quite "
+"amusing.<p><b>This feature is only available in DAO mode when writing with "
+"cdrdao."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще проверява настройките на системата за "
-"проблеми от всякакво естество при стартиране и когато потребителят промени "
-"настройките."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 106
-#: rc.cpp:279
-#, no-c-format
-msgid "Used audio output system:"
-msgstr "Използвана система за крайни аудио данни:"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 119
-#: rc.cpp:282
-#, no-c-format
-msgid "Confi&gure..."
-msgstr "&Настройване..."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 131
-#: rc.cpp:285
-#, no-c-format
-msgid "GUI Settings"
-msgstr "Настройка на ГПИ"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 142
-#: rc.cpp:288
-#, no-c-format
-msgid "Show progress &OSD"
-msgstr "Показване на &OSD"
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще <em>скрие</em> първата песен."
+"<p>Стандартът \"аудио CD\" използва паузи преди всяка песен от компактдиска. "
+"По подразбиране те са по 2 секунди и не се чуват. В режим DAO е възможна "
+"настройката на по-дълги паузи, които съдържат и звук. В такъв случай първата "
+"пауза ще съдържа цялата първа песен.<p>Ще се наложи да търсите в началото на "
+"компактдиска първата песен, за да я чуете. Пробвайте, доста е забавно."
+"<p><b>Тази функция е възможна само в режим DAO и запис със cdrdao."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 145
-#: rc.cpp:291
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:301
+#, fuzzy
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will display the progress in an OSD which "
-"always stays on top of all other windows."
+"<p><b>External program <em>normalize-audio</em> is not installed.</b><p>K3b "
+"uses <em>normalize-audio</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/"
+"normalize/) to normalize audio tracks. In order to use this functionality, "
+"please install it first. (sudo apt-get install normalize-audio)"
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще показва състоянието в OSD прозорец, който "
-"винаги ще стои над другите прозорци."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 153
-#: rc.cpp:294
-#, no-c-format
-msgid "Hide &main window while writing"
-msgstr "Скриване на &главния прозорец по време на запис"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 156
-#: rc.cpp:297
-#, no-c-format
-msgid "Hide the main window while displaying the progress window"
-msgstr "Скриване на главния прозорец при показване на прозореца за състоянието"
+"<p><b>Не е инсталирана външната програма <em>normalize</em>.</b><p>K3b "
+"използва <em>normalize</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/normalize/) "
+"за нормализиране на аудио записите. За да използвате функционалността, първо "
+"я инсталирайте."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 159
-#: rc.cpp:300
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:308 projects/k3baudioburndialog.cpp:327
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:318 projects/k3bmixedburndialog.cpp:337
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will hide the main window while displaying the "
-"progress dialog."
+"<p>K3b is not able to normalize audio tracks when burning on-the-fly. The "
+"external program used for this task only supports normalizing a set of audio "
+"files."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще скрива главния прозорец по времето, когато "
-"се показва диалоговия прозорец за състоянието."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 167
-#: rc.cpp:303
-#, no-c-format
-msgid "Show splash screen"
-msgstr "Показване на начален екран"
+"<p>K3b не може да нормализира аудио записите в режим \"Бърз запис\". "
+"Външната програма поддържа нормализиране само на някои аудио файлове."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 170
-#: rc.cpp:306
-#, no-c-format
-msgid "Show the splash screen when K3b starts"
-msgstr "Показване на началния екран при стартиране на K3b"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 178
-#: rc.cpp:309
-#, no-c-format
-msgid "E&nable Konqueror integration"
-msgstr "&Интеграция с Konqueror"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 181
-#: rc.cpp:312
-#, no-c-format
-msgid "Enable integration of K3b actions into Konqueror menus"
-msgstr "Интеграция действията на K3b с менютата на Konqueror"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:312 projects/k3baudioburndialog.cpp:331
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:322 projects/k3bmixedburndialog.cpp:341
+msgid "Disable normalization"
+msgstr "Изключване на нормализация"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 186
-#: rc.cpp:315
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
-"K3b from the context menu in the file manager.\n"
-"<p>A typical example is: in order to burn a folder to a data CD one clicks on "
-"the folder using the right mouse button. In the appearing context menu one "
-"selects \"Create Data CD with K3b...\" and a new K3b project containing the "
-"folder is created.\n"
-"<p><em>Konqueror integration is not enabled by default to prevent unwanted "
-"cluttering of the Konqueror menus.</em>"
-msgstr ""
-"<p>K3b може да се интегрира в Konqueror. Това позволява програмата да се "
-"стартира от контекстното меню на файловия мениджър.\n"
-"<p>Типичен пример: за да запишете някоя папка на CD, щракнете с десния бутон "
-"върху нея. В появилото се меню изберете \"Създаване на CD с данни с K3b...\" и "
-"ще бъде създаден нов проект.\n"
-"<p><em>По подразбиране интеграцията с Konqueror не е включена, за да не се "
-"претрупват менютата.</em>"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:313 projects/k3baudioburndialog.cpp:332
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:323 projects/k3bmixedburndialog.cpp:342
+msgid "Disable on-the-fly burning"
+msgstr "Изключване на \"бърз запис\""
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 194
-#: rc.cpp:320
-#, no-c-format
-msgid "&Keep action dialogs open"
-msgstr "Ди&алоговите прозорци отворени"
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:38
+msgid "Start Offset"
+msgstr "Започване на сканирането"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 197
-#: rc.cpp:323
-#, no-c-format
-msgid "Do not close action dialogs after finishing the process"
-msgstr "Без затваряне на прозорците след приключване на процеса"
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:39
+msgid "End Offset"
+msgstr "Край на сканирането"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 200
-#: rc.cpp:326
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:63
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will not close action dialogs such as the CD "
-"Copy dialog after the process has been finished. It will be kept open to start "
-"a new process like copying another CD."
+"Drag the edges of the highlighted area to define the portion of the audio "
+"source you want to include in the Audio CD track. You can also use the input "
+"windows to fine-tune your selection."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази функция, K3b няма да затвори диалоговите прозорци "
-"(такива като прозореца за копиране) след завършване на процеса. Ще останат "
-"отворени с цел започването на нов процес, например копирането на друг "
-"компактдиск."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 216
-#: rc.cpp:329
-#, no-c-format
-msgid "&Default action dialog settings:"
-msgstr "Действие по &подразбиране на диалогов прозорец:"
+"Завлачете краищата на осветените участъци, за да определите порцията от "
+"аудио източника, който искате да включите в аудио CD. също така можете да "
+"използвате прозорците за по-прецизен избор."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 227
-#: rc.cpp:332
-#, no-c-format
-msgid "Settings to load when opening an action dialog"
-msgstr "Настройки, които да бъдат заредени при отваряне на диалогов прозорец"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 28
-#: rc.cpp:335
-#, no-c-format
-msgid "Theme Selection"
-msgstr "Избор на тема"
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:103
+msgid "Used part of the audio source"
+msgstr "Използван част от източника на аудио"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 37
-#: rc.cpp:338
-#, no-c-format
-msgid "Theme"
-msgstr "Тема"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:59
+msgid "Please be patient..."
+msgstr "Моля, имайте търпение..."
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 70
-#: rc.cpp:347
-#, no-c-format
-msgid "Comment"
-msgstr "Коментар"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:107
+msgid "Adding files to project \"%1\"..."
+msgstr "Добавяне на файлове към проекта \"%1\"..."
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 136
-#: rc.cpp:354
-#, no-c-format
-msgid "no Theme selected"
-msgstr "не е избрана тема"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:116
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:172
+msgid "Insufficient permissions to read the following files"
+msgstr "Нямате достатъчно права за четене на следните файлове"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 187
-#: rc.cpp:358
-#, no-c-format
-msgid "Install New Theme..."
-msgstr "Инсталиране на нова тема..."
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:120
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:176
+msgid "Unable to find the following files"
+msgstr "Следните файлове не бяха намерени"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 195
-#: rc.cpp:361
-#, no-c-format
-msgid "Remove Theme"
-msgstr "Премахване на тема"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:124
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:180
+msgid "No non-local files supported"
+msgstr "Не се поддържат файлове, които не са локални"
-#. i18n: file ./option/base_k3bpluginoptiontab.ui line 28
-#: rc.cpp:364
-#, no-c-format
-msgid "Configure..."
-msgstr "Настройване..."
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:128
+msgid "Unable to handle the following files due to an unsupported format"
+msgstr "Следните файлове не бяха обработени поради неподдържан формат"
-#. i18n: file ./option/base_k3bpluginoptiontab.ui line 58
-#: rc.cpp:367
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:129
msgid ""
-"<p>Here all <em>K3b Plugins</em> may be configured. Be aware that this does not "
-"include the <em>KPart Plugins</em> which embed themselves in the K3b menu "
-"structure.</p>"
+"You may manually convert these audio files to wave using another application "
+"supporting the audio format and then add the wave files to the K3b project."
msgstr ""
-"<p>Тук можете да настроите всички <em> приставки за K3b</em>"
-". Имайте предвид, че това не включва <em> приставките за KPart</em>"
-", които се намират в менюто на K3b.</p>"
+"Можете ръчно да конвертирате тези аудио файлове във wave посредством друга "
+"програма, подържаща този формат и после да ги добавите към K3b проекта."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 17
-#: rc.cpp:370
-#, no-c-format
-msgid "CDDB Options"
-msgstr "Опции за CDDB"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:135
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:161
+msgid "Problems while adding files to the project."
+msgstr "Проблеми при добавяне на файлове към проекта."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 46
-#: rc.cpp:373
-#, no-c-format
-msgid "Local"
-msgstr "Локален"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:165
+msgid "Analysing file '%1'..."
+msgstr "Анализиране на файл \"%1\"..."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 57
-#: rc.cpp:376
-#, no-c-format
-msgid "Use local CDDB directory"
-msgstr "Използване на локална директория на CDDB"
+#: projects/k3baudiotrackdialog.cpp:58
+msgid "Audio Track Properties"
+msgstr "Информация за аудио запис"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 68
-#: rc.cpp:379
-#, no-c-format
-msgid "Save entries in local directory (the first directory in the list)"
-msgstr "Запис в локалната директория (първата директория от списъка)"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:70 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:143
+msgid "Play"
+msgstr "Изпълнение"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 102
-#: rc.cpp:382
-#, no-c-format
-msgid "Directory:"
-msgstr "Директория:"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:76 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:145
+msgid "Pause"
+msgstr "Пауза"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 108
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:84 projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:108
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:170 rc.cpp:385
-#, no-c-format
-msgid "Directory"
-msgstr "Директория"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:82
+msgid "Play/Pause"
+msgstr "Изпълнение/Пауза"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 135
-#: rc.cpp:389
-#, no-c-format
-msgid "Move directory down"
-msgstr "Преместване на директорията надолу"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:89 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:144
+msgid "Stop"
+msgstr ""
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 149
-#: rc.cpp:393
-#, no-c-format
-msgid "Add directory"
-msgstr "Добавяне на директория"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:95 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:146
+msgid "Next"
+msgstr "Следващ"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 171
-#: rc.cpp:398
-#, no-c-format
-msgid "Remove directory"
-msgstr "Премахване на директория"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:101
+msgid "Prev"
+msgstr "Предишен"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 185
-#: rc.cpp:402
-#, no-c-format
-msgid "Move directory up"
-msgstr "Преместване на директорията нагоре"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:114
+msgid "Seek"
+msgstr "Търсене"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 214
-#: rc.cpp:405
-#, no-c-format
-msgid "Remote"
-msgstr "Отдалечен"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:147
+msgid "Previous"
+msgstr "Предишен"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 251
-#: rc.cpp:408
-#, no-c-format
-msgid "Server:"
-msgstr "Сървър:"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:187
+msgid "Playing track %1: %2 - %3"
+msgstr "Изпълнение на запис %1: %2 - %3"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 273
-#: rc.cpp:414
-#, no-c-format
-msgid "Server"
-msgstr "Сървър"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:34
+msgid "Split Audio Track"
+msgstr "Разделяне на аудио запис"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 284
-#: rc.cpp:417
-#, no-c-format
-msgid "Port"
-msgstr "Порт"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:50
+msgid "Please select the position where the track should be split."
+msgstr "Моля, изберете мястото където трябва да бъде разделен аудио записът."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 328
-#: rc.cpp:422
-#, no-c-format
-msgid "Port "
-msgstr "Порт"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:56
+msgid "Split track at:"
+msgstr "Разделяне на запис:"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 342
-#: rc.cpp:426
-#, no-c-format
-msgid "Add server"
-msgstr "Добавяне на сървър"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:96
+msgid "Split Here"
+msgstr "Разделяне тук"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 356
-#: rc.cpp:430
-#, no-c-format
-msgid "Remove server"
-msgstr "Премахване на сървър"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:100
+msgid "Remove this Range"
+msgstr "Премахване на обхвата"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 370
-#: rc.cpp:434
-#, no-c-format
-msgid "Move server up"
-msgstr "Преместване на сървъра нагоре"
+#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:46
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:254
+msgid "MusicBrainz Query"
+msgstr "Справка за MusicBrainz "
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 384
-#: rc.cpp:438
-#, no-c-format
-msgid "Move server down"
-msgstr "Преместване на сървъра надолу"
+#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:124
+msgid "Track %1 was not found in the MusicBrainz database."
+msgstr "Запис %1 не беше намерен в базата данни на MusicBrainz."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 411
-#: rc.cpp:441
-#, no-c-format
-msgid "Enable remote CDDB queries"
-msgstr "Търсене в отдалечена CDDB"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:87
+msgid "Use drag'n'drop to add audio files to the project."
+msgstr "Моля, завлачете и пуснете аудио файловете в проекта."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 440
-#: rc.cpp:447
-#, no-c-format
-msgid "CGI Path"
-msgstr "CGI"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:88 projects/k3bmovixlistview.cpp:190
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:53
+msgid "After that press the burn button to write the CD."
+msgstr "За да запишете диска, натиснете бутона \"Запис на диск\"."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 460
-#: rc.cpp:450
-#, no-c-format
-msgid "~/cddb/cddb.cgi"
-msgstr "~/cddb/cddb.cgi"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:130 projects/k3bmovixlistview.cpp:173
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:81
+msgid "No."
+msgstr "No."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 471
-#: rc.cpp:453
-#, no-c-format
-msgid "Path:"
-msgstr "Път:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:131
+msgid "Artist (CD-Text)"
+msgstr "Изпълнител (CD-текст)"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 479
-#: rc.cpp:456
-#, no-c-format
-msgid "Manual CGI path"
-msgstr "CGI - ръчна настройка на пътя"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:132
+msgid "Title (CD-Text)"
+msgstr "Заглавие (CD-текст)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 9
-#: rc.cpp:459
-#, no-c-format
-msgid "K3bAudioTrackWidget"
-msgstr "K3bAudioTrackWidget"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:157 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:283
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:322 projects/k3bmovixview.cpp:53
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:97
+#, fuzzy
+msgid "Properties"
+msgstr "&Информация"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 27
-#: rc.cpp:462
-#, no-c-format
-msgid "C&D-Text"
-msgstr "C&D-текст"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:164 projects/k3baudiotrackview.cpp:766
+msgid "Add Silence"
+msgstr "Добавяне на тишина"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 51
-#: rc.cpp:465 rc.cpp:530
-#, no-c-format
-msgid "So&ngwriter:"
-msgstr "&Автор:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:167
+msgid "Merge Tracks"
+msgstr "Сливане на записи"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 91
-#: rc.cpp:468 rc.cpp:545
-#, no-c-format
-msgid "&Arranger:"
-msgstr "&Аранжимент:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:170
+msgid "Source to Track"
+msgstr "Източник към запис"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 102
-#: rc.cpp:471 rc.cpp:533
-#, no-c-format
-msgid "&Composer:"
-msgstr "&Композитор:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:173
+msgid "Split Track..."
+msgstr "Разделяне на запис..."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 113
-#: rc.cpp:474
-#, no-c-format
-msgid "&Message:"
-msgstr "&Съобщение:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:176
+msgid "Edit Source..."
+msgstr "Редактиране на източник..."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 129
-#: rc.cpp:477 rc.cpp:548
-#, no-c-format
-msgid "&Performer:"
-msgstr "&Изпълнител:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:179
+msgid "Play Track"
+msgstr "Изпълнение на запис"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 140
-#: rc.cpp:480
-#, no-c-format
-msgid "&ISRC:"
-msgstr "&ISRC:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:183
+msgid "Musicbrainz Lookup"
+msgstr "Търсене в Musicbrainz"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 151
-#: rc.cpp:483 rc.cpp:557 rc.cpp:1017
-#, no-c-format
-msgid "&Title:"
-msgstr "&Заглавие:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:186
+msgid "Try to determine meta information over the internet"
+msgstr "Опит за разпознаване на мета информацията в Интернет"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 204
-#: rc.cpp:489
-#, no-c-format
-msgid "Preemph&asis"
-msgstr "&Акцентиране"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:772
+msgid "Length of silence:"
+msgstr "Продължителност - тишина:"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 207
-#: rc.cpp:492
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>Preemphasis is mainly used in audio processing. Higher frequencies in audio "
-"signals usually have lower amplitudes. This can lead to bad signal quality on "
-"noisy transmission because the high frequencies might become too weak. To avoid "
-"this effect, high frequencies are amplified before transmission (preemphasis); "
-"the receiver will then weaken them accordingly for playback."
-msgstr ""
-"<p>Акцентирането основно се използва при обработката на звука (аудио).\n"
-"По-високите честоти в аудио сигналите обикновено имат по-малка амплитуда.\n"
-"Това може да доведе до лошо качество на сигнала при предаването, защото има "
-"вероятност високите честоти могат да отслабнат твърде много. За да се избегне "
-"този ефект, високите честоти се усилват допълнително преди предаването "
-"(акцентиране), а приемника ги прави по-слаби, в зависимост от изпълнението."
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:852
+msgid "Edit Audio Track Source"
+msgstr "Редактиране на източника"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 215
-#: rc.cpp:495
-#, no-c-format
-msgid "&Copy permitted"
-msgstr "&Копирането разрешено"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:990
+msgid "Please select an audio track."
+msgstr "Моля, маркирайте аудио запис."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 231
-#: rc.cpp:498
-#, no-c-format
-msgid "Post-Gap:"
-msgstr "Пауза:"
+#: projects/k3baudioview.cpp:62
+msgid "Convert Tracks"
+msgstr "Конвертиране на записи"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 239
-#: rc.cpp:501
-#, no-c-format
-msgid "Set the length of the track's post-gap"
-msgstr "Задайте продължителността на паузата"
+#: projects/k3baudioview.cpp:64
+msgid "Convert audio tracks to other audio formats."
+msgstr "Конвертиране на аудио записи в други аудио формати."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 247
-#: rc.cpp:504
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioview.cpp:113
msgid ""
-"<p>On an audio CD each track (except for the last) can have a post-gap.\n"
-"This does not mean that K3b adds an additional gap of silence to the track. "
-"This setting simply influences the display on a Hifi audio CD player. The part "
-"of an audio track that is marked as post-gap is counted backwards.\n"
-"<p>This setting is irrelevant for most users as todays CD burners can put "
-"arbitrary audio data in the post-gap when burning in DAO mode.\n"
-"<p><i>In other CD-burning applications the post-gap might be called the "
-"pre-gap. The pre-gap of track 2 is the same as the post-gap of track 1.\n"
-"<p><b>Changing the post-gap does not change the length of the track!</b>\n"
-"<p><b>When writing in TAO writing mode (not recommended for Audio CDs) the "
-"post-gap will most likely be muted and on some burners forced to 2 seconds.</b>"
+"No audio decoder plugins found. You will not be able to add any files to the "
+"audio project!"
msgstr ""
-"<p>В аудио CD всяка песен (освен последната) може да има пауза.\n"
-"Това не означава, че K3b добавя допълнителна пауза към нея. Това просто е "
-"предназначено за Hi-Fi аудио плеър. Частта от песента, която е маркирана като "
-"пауза, се брои на обратно.\n"
-"<p>Тази функция няма смисъл за повечето потребители, тъй като съвременните CD "
-"записвачки могат да добавят необходимите данни в паузата при запис в решим "
-"DAO.\n"
-"<p><i>В други програми за запис на CD паузите (post-gap) може да се наричат "
-"\"предварителни паузи (pre-gap)\". Предварителната пауза на запис 2 е същата "
-"като тази на запис 1.\n"
-"<p><b>Промяната на паузата не променя дължината на песента!</b>\n"
-"<p><b>Когато записвате в режим TAO (не е препоръчително за аудио CD), паузата "
-"най-вероятно ще бъде заглушена, а на някои записвачки ще бъде направена 2 "
-"секунди.</b>"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 20
-#: rc.cpp:512
-#, no-c-format
-msgid "Messa&ge:"
-msgstr "Съоб&щение:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 47
-#: rc.cpp:518 rc.cpp:527 rc.cpp:542 rc.cpp:554 rc.cpp:563 rc.cpp:1008
-#: rc.cpp:1014
-#, no-c-format
-msgid "Copy to all tracks"
-msgstr "Копиране във всички записи"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 57
-#: rc.cpp:521
-#, no-c-format
-msgid "&UPC EAN:"
-msgstr "&UPC EAN:"
+"Не са намерени приставки за аудио декодер. Не можете да добавяте файлове към "
+"аудио проекта!"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 116
-#: rc.cpp:536
-#, no-c-format
-msgid "&Disk id:"
-msgstr "&Диск:"
+#: projects/k3bbootimagedialog.cpp:27
+msgid "Boot Images"
+msgstr "Самозареждащи се образи"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 23
-#: rc.cpp:566
-#, no-c-format
-msgid "Playback Settings"
-msgstr "Опции за изпълнение"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:57
+msgid "Floppy"
+msgstr "Флопи"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 34
-#: rc.cpp:569
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:134 projects/k3bbootimageview.cpp:59
#, no-c-format
-msgid "MPlayer subtitle fontset:"
-msgstr "Шрифт на субтитрите на MPlayer:"
+msgid "Harddisk"
+msgstr "Твърд диск"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 42
-#: rc.cpp:572
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:440
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:145 projects/k3bbootimageview.cpp:61
#, no-c-format
-msgid "Select the font to be used to render subtitles"
-msgstr "Изберете шрифта за субтитрите"
+msgid "None"
+msgstr "няма"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 50
-#: rc.cpp:575
-#, no-c-format
-msgid "Unwanted MPlayer options:"
-msgstr "Нежелани опции на MPlayer:"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:118
+msgid "Hide Advanced Options"
+msgstr "Скриване на разширени настройки"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 69
-#: rc.cpp:579
-#, no-c-format
-msgid "Pla&y files randomly"
-msgstr "Случайно &изпълнение на файлове"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:122
+msgid "Show Advanced Options"
+msgstr "Показване на разширени настройки"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 72
-#: rc.cpp:582
-#, no-c-format
-msgid "The files are played in random order"
-msgstr "Файловете ще бъдат изпълнявани в случаен порядък"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:129
+msgid "Please Choose Boot Image"
+msgstr "Моля, изберете образ за самозареждане"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 75
-#: rc.cpp:585
-#, no-c-format
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:137
msgid ""
-"<p>If this option is checked the order in which the files are played is "
-"determined randomly every time it is played."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, всеки път файловете ще бъдат изпълнявани в "
-"случаен ред."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 83
-#: rc.cpp:588
-#, no-c-format
-msgid "&Do not use DMA"
-msgstr "&Без използване на DMA"
+"<p>The file you selected is not a floppy image (floppy images are of size "
+"1200 KB, 1440 KB, or 2880 KB). You may still use boot images of other sizes "
+"by emulating a harddisk or disabling emulation completely. <p>If you are not "
+"familiar with terms like 'harddisk emulation' you most likely want to use a "
+"floppy image here. Floppy images can be created by directly extracting them "
+"from a real floppy disk:<pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/floppy.img</pre>or by "
+"using one of the many boot floppy generators that can be found on <a href="
+"\"http://www.google.com/search?q=linux+boot+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">the "
+"internet</a>."
+msgstr ""
+"<p>Избраният файл не е за флопи (те имат размер 1200 кБ, 1440 кБ, or 2880 "
+"кБ). Все пак можете да използвате самозареждащи се образи с друг размер като "
+"емулирате твърдия диск или като напълно изключите емулацията. <p>Ако не сте "
+"запознати с термини като \"емулация на твърд диск\" най-вероятно ще искате "
+"да използвате образ от флопи. Той може да бъде създадено чрез директно "
+"извличане от флопи устройството:<pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/floppy.img</"
+"pre> или чрез използване на един от многото генератори, които могат да бъдат "
+"намерени в <a href=\"http://www.google.com/search?q=linux+boot"
+"+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">Интернет</a>."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 86
-#: rc.cpp:591
-#, no-c-format
-msgid "Do not use DMA for media access"
-msgstr "Без използване на DMA за достъп до диск"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 89
-#: rc.cpp:594
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked the resulting eMovix CD/DVD will not use DMA for "
-"accessing the drive. This will slow down reading from the CD/DVD but may be "
-"necessary on some systems that do not support DMA.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, крайният eMovix CD/DVD диск няма да използва DMA "
-"за достъп до устройството. Това ще забави четенето от CD/DVD диска, но може да "
-"се окаже необходимо при някои компютри, които не поддържат DMA.</p>"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:146
+msgid "No Floppy image selected"
+msgstr "Не е маркиран образ от флопи"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 99
-#: rc.cpp:597
-#, no-c-format
-msgid "MPlayer options you want to be sure MPlayer will not use"
-msgstr "Опции, които искате да сте сигурни, че MPlayer няма да използва"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:147
+msgid "Use harddisk emulation"
+msgstr "Използване емулация на твърдия диск"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 104
-#: rc.cpp:600
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>Here one can specify MPlayer options that should never be used.\n"
-"<p>They have to be separated by spaces:\n"
-"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
-msgstr ""
-"<p>Тук можете да посочите опциите на MPlayer, които никога не трябва да се "
-"използват.\n"
-"<p>Те трябва да бъдат разделени чрез интервали:\n"
-"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:148
+msgid "Use no emulation"
+msgstr "Без емулация"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 112
-#: rc.cpp:605
-#, no-c-format
-msgid "Additional MPlayer options"
-msgstr "Допълнителни опции на MPlayer"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:94
+msgid "Force all options below"
+msgstr "Принудително изпълнение на следните опции"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 117
-#: rc.cpp:608
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:99
msgid ""
-"<p>MPlayer options that should be used in any case.\n"
-"<p>They have to be separated by spaces:\n"
-"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
+"<p>Set the ISO-9660 conformance level.\n"
+"<ul>\n"
+"<li>Level 1: Files may only consist of one section and filenames are "
+"restricted to 8.3 characters.</li>\n"
+"<li>Level 2: Files may only consist of one section.</li>\n"
+"<li>Level 3: No restrictions.</li>\n"
+"</ul>\n"
+"<p>With all ISO-9660 levels, all filenames are restricted to upper case "
+"letters, numbers and the underscore (_). The maximum filename length is 31 "
+"characters, the directory nesting level is restricted to 8 and the maximum "
+"path length is limited to 255 characters. (These restrictions may be "
+"violated with the additional ISO-9660 K3b offers)."
msgstr ""
-"<p>Опции за MPlayer, които да бъдат използвани винаги.\n"
-"<p>Те трябва да бъдат разделени чрез интервали:\n"
-"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
+"<p>Определя нивото на ISO-9660 съответствие.\n"
+"<ul>\n"
+"<li>Ниво 1: Файловете могат да се състоят само от една секция и имената на "
+"файловете са ограничени до 8.3 символа.</li>\n"
+"<li>Ниво 2: Файловете могат да се състоят само от една секция.</li>\n"
+"<li>Ниво 3: Без ограничения.</li>\n"
+"</ul>\n"
+"<p>При всички ISO-9660 нива в имената на файловете не са позволени главни "
+"букви, цифри и долни черти (_). Максималната дължина на име на файл е 31 "
+"символа, нивото на директорията е ограничено до 8, и максималната дължина на "
+"пътя е ограничен до 255 символа. (Тези ограничения могат да бъдат преодолени "
+"с допълнителното ISO-9660, което предлага K3b)."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 125
-#: rc.cpp:613
-#, no-c-format
-msgid "Additional MPlayer options:"
-msgstr "Допълнителни опции на MPlayer:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:111
+msgid "Set special ISO9660 Filesystem preferences."
+msgstr "Предпочитания за файлова система ISO9660."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 133
-#: rc.cpp:616
-#, no-c-format
-msgid "Loop playlist:"
-msgstr "Показване на списъка с изпълнители:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:155
+msgid "IS09660 Settings"
+msgstr "Настройки на IS09660"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 141
-#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:476 rc.cpp:619
-#, no-c-format
-msgid " time(s)"
-msgstr " път(и)"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:159
+msgid "Rock Ridge Settings"
+msgstr "Настройки - Rock Ridge"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 144
-#: rc.cpp:622
-#, no-c-format
-msgid "infinity"
-msgstr "безкрайно"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:163
+msgid "Joliet Settings"
+msgstr "Настройки - Joliet"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 150
-#: rc.cpp:625
-#, no-c-format
-msgid "How many times should the playlist be looped"
-msgstr "Колко пъти да бъде показван списъкът с изпълнители"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:167
+msgid "Misc Settings"
+msgstr "Настройки - разни"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 158
-#: rc.cpp:628
-#, no-c-format
-msgid "Audio Player Background:"
-msgstr "Фон на аудиоплеър:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:172
+msgid "Allow untranslated ISO9660 filenames"
+msgstr "Непреведени имена на ISO9660 файлове"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 166
-#: rc.cpp:631
-#, no-c-format
-msgid "Background video to show during audio playback"
-msgstr "Видео, което да бъде показвано по време на аудио изпълнението"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:175
+msgid "Allow max length ISO9660 filenames (37 characters)"
+msgstr "Максимална дължина на име на ISO9660 файл (37 символа)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 171
-#: rc.cpp:634
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p><b>Audio Player Background</b>\n"
-"<p>During audio playback normally the screen would be black. However, if a "
-"background movie has been selected, eMovix will display it during playback.\n"
-"<p>Additional background movies can be installed. However, this is not as "
-"simple as a few mouse clicks. The background movies are stored in the emovix "
-"shared data folder (mostly <i>/usr/share/emovix</i> or <i>"
-"/usr/local/share/emovix</i>) under <em>backgrounds</em>"
-". So to add a background one has to copy the file to that folder."
-msgstr ""
-"<p><b>Фон на аудио плеър</b>\n"
-"<p>По време на изпълнение екранът обикновено е черен. Обаче ако се избрали "
-"фонов филм, eMovix ще го покаже по време на изпълнението.\n"
-"<p>Можете да инсталирате допълнителни фонови филми. Това обаче не са само "
-"няколко щракания с мишката. Филмите се съхраняват в споделената папка на emovix "
-"(в повечето случаи <i>/usr/share/emovix</i> или <i>/usr/local/share/emovix</i>"
-") под <em>backgrounds</em>. Трябва да копирате файла там."
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:178
+msgid "Allow full ASCII charset for ISO9660 filenames"
+msgstr "Пълна поддръжка на ASCII за имената на ISO9660 файловете"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 181
-#: rc.cpp:639
-#, no-c-format
-msgid "Startup Behavior"
-msgstr "Поведение при стартиране"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:181
+msgid "Allow ~ and # in ISO9660 filenames"
+msgstr "~ и # в имената на ISO9660 файловете"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 192
-#: rc.cpp:642
-#, no-c-format
-msgid "Keyboard Layout:"
-msgstr "Клавиатурни подредби:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:184
+msgid "Allow lowercase characters in ISO9660 filenames"
+msgstr "Малки букви в имената на ISO9660 файловете"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 200
-#: rc.cpp:645
-#, no-c-format
-msgid "eMovix boot messages language:"
-msgstr "Език на самозареждащи се eMovix съобщения:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:187
+msgid "Allow multiple dots in ISO9660 filenames"
+msgstr "Многоточие в имената на ISO9660 файловете"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 208
-#: rc.cpp:648
-#, no-c-format
-msgid "Select the language of the eMovix help screens"
-msgstr "Изберете езика на помощните екрани за eMovix"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:190
+msgid "Allow 31 character ISO9660 filenames"
+msgstr "Имена на ISO9660 файлове с 31 символа"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 216
-#: rc.cpp:651
-#, no-c-format
-msgid "Default boot label:"
-msgstr "Надпис при самозареждане:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:193
+msgid "Allow leading period in ISO9660 filenames"
+msgstr "Точка в началото на името на ISO9660 файла"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 224
-#: rc.cpp:654
-#, no-c-format
-msgid "Select the default Linux kernel configuration"
-msgstr "Изберете подразбиращи се настройки за Линукс ядрото"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:196
+msgid "Omit version numbers in ISO9660 filenames"
+msgstr "Пропускане номерата на версията в имената на ISO9660 файловете"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 234
-#: rc.cpp:657
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p><b>eMovix Boot Labels</b>\n"
-"<p>eMovix provides are variety or different boot configurations which can be "
-"selected at boot time via a boot label (compare Lilo or Grub). The many "
-"different boot configurations mainly influence the Video output.\n"
-"<p>The <b>default</b>, <b>movix</b>, or <b>MoviX</b> "
-"labels start a general Vesa video driver.\n"
-"<p>The <b>TV</b> labels can be used to direct video to the TV output of the "
-"graphic board. eMovix provides TVout drivers for different brands of graphic "
-"boards.\n"
-"<p>The <b>FB</b> labels refer to configurations that start a Frame Buffer "
-"driver in different screen resolutions.\n"
-"<p>The <b>AA</b> labels make eMovix output the video through the Ascii-Art "
-"library which displays the picture in text mode through the usage of simple "
-"Acsii characters.\n"
-"<p>The <b>hd</b> label makes eMovix boot from the local harddisk instead of the "
-"medium. This can be used to prevent accidental starting of an eMovix medium.\n"
-"<p>The <b>floppy</b> label makes eMovix boot from the local floppy drive "
-"instead of the medium."
-msgstr ""
-"<p><b>Самозареждащи се eMovix етикети</b>\n"
-"<p>eMovix има множество настройки за самозареждане, които могат да бъдат "
-"избрани при стартиране (Lilo или Grub). Това засяга главно изходните видео "
-"данни.\n"
-"<p><b>По подразбиране</b>, <b>movix</b>, or <b>MoviX</b> "
-"стартират видео драйвера Vesa.\n"
-"<p><b>ТВ</b> може да се използва за директно видео до телевизора. eMovix "
-"поддържа TVout драйвери за различни марки видео карти.\n"
-"<p><b>FB</b> се отнася за настройките, които стартират драйвера на Frame Buffer "
-"в различни разделителни способности.\n"
-"<p><b>AA</b> прави eMovix да бъде видеото в библиотеката Ascii-Art, която "
-"показва картината като текст в Acsii символи.\n"
-"<p><b>HD</b> кара eMovix да се самозарежда от локалния твърд диск вместо от "
-"диска. Това може да се използва за предотвратяване на предотвратяване на "
-"случайно стартиране на eMovix диск.\n"
-"<p><b>Флопи</b> кара eMovix да зарежда от локално флопи устройство вместо от "
-"диска."
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:199
+msgid "Omit trailing period in ISO9660 filenames"
+msgstr "Пропускане на точката в края на имената на ISO9660 файловете"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 242
-#: rc.cpp:667
-#, no-c-format
-msgid "Select the layout of the keyboard"
-msgstr "Изберете клавиатурната подредба"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:205
+msgid "ISO Level"
+msgstr "Ниво - ISO"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 245
-#: rc.cpp:670
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>The keyboard layout selected here will be used for the eMovix commands like "
-"controlling the media player."
-msgstr ""
-"<p>Клавиатурната подредба ще се използва за eMovix команди, напр. за "
-"контролиране на медийния плеър."
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:208
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:211
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:214
+#, c-format
+msgid "Level %1"
+msgstr "Ниво %1"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 263
-#: rc.cpp:673
-#, no-c-format
-msgid "Behavior After Playing"
-msgstr "Поведение след изпълнение"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:221
+msgid "Allow 103 character Joliet filenames"
+msgstr "Файлови имена със 103 символа"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 274
-#: rc.cpp:676
-#, no-c-format
-msgid "E&ject disk"
-msgstr "&Изваждане на диска"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:226
+msgid "Create TRANS.TBL files"
+msgstr "Създаване на TRANS.TBL файлове"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 277
-#: rc.cpp:679
-#, no-c-format
-msgid "Eject the disk after playing has finished"
-msgstr "Изваждане на диска след приключване на изпълнението"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:229
+msgid "Hide TRANS.TBL files in Joliet"
+msgstr "Скриване на TRANS.TBL файловете в Joliet"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 280
-#: rc.cpp:682
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked the disk will be ejected after MPlayer has "
-"finished."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, дискът ще бъде изваден след като MPlayer приключи "
-"изпълнението."
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:238
+msgid "Do not cache inodes"
+msgstr "Без кеширане на inodes"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 288
-#: rc.cpp:685
-#, no-c-format
-msgid "Sh&utdown"
-msgstr "И&зключване на компютъра"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72
+msgid "Data Project"
+msgstr "Проект за данни"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 291
-#: rc.cpp:688
-#, no-c-format
-msgid "Shutdown after playing has finished"
-msgstr "Изключване на компютъра след приключване на изпълнението"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72 projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
+#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
+#, c-format
+msgid "Size: %1"
+msgstr "Размер: %1"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 294
-#: rc.cpp:691
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked the PC will be shut down after MPlayer has "
-"finished playing."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, компютърът ще бъде изключен след като MPlayer "
-"приключи изпълнението."
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:83 projects/k3bdvdburndialog.cpp:64
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:79 projects/k3bmovixburndialog.cpp:62
+#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:64 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:62
+msgid "Filesystem"
+msgstr "Файлова система"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 302
-#: rc.cpp:694
-#, no-c-format
-msgid "Re&boot"
-msgstr "&Рестартиране"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:160 projects/k3bmixedburndialog.cpp:97
+#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:99
+msgid "Datatrack Mode"
+msgstr "Режим на данни"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 305
-#: rc.cpp:697
-#, no-c-format
-msgid "Reboot after playing has finished"
-msgstr "Рестартиране на компютъра след края на изпълнението"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:163 projects/k3bdvdburndialog.cpp:99
+msgid "Multisession Mode"
+msgstr "Многосесиен диск"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 308
-#: rc.cpp:700
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked the PC will be rebooted after MPlayer has finished "
-"playing."
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:199 projects/k3bmovixburndialog.cpp:240
+msgid "Most writers do not support writing multisession CDs in DAO mode."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, компютърът ще бъде рестартиран след като MPlayer "
-"приключи изпълнението."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 36
-#: rc.cpp:703
-#, no-c-format
-msgid "Boot images:"
-msgstr "Самозареждащи се образи:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 44
-#: rc.cpp:706
-#, no-c-format
-msgid "&New..."
-msgstr "&Нов..."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 47
-#: rc.cpp:709
-#, no-c-format
-msgid "Add new boot image"
-msgstr "Добавяне на нов самозареждащ се образ"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 58
-#: rc.cpp:715
-#, no-c-format
-msgid "Remove selected boot image"
-msgstr "Премахване на маркирания самозареждащ се образ"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 66
-#: rc.cpp:718 rc.cpp:727
-#, no-c-format
-msgid "Emulation Type"
-msgstr "Вид емулация"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 88
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:73 projects/k3bmovixlistview.cpp:177
-#: rc.cpp:724
-#, no-c-format
-msgid "Local Path"
-msgstr "Локален път"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 123
-#: rc.cpp:730
-#, no-c-format
-msgid "Flopp&y"
-msgstr "&Флопи"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 126
-#: rc.cpp:733
-#, no-c-format
-msgid "Emulate a 1440/2880 kb floppy"
-msgstr "Емулиране на 1440/2880 кБ флопи"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 134
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:59 rc.cpp:736
-#, no-c-format
-msgid "Harddisk"
-msgstr "Твърд диск"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 137
-#: rc.cpp:739
-#, no-c-format
-msgid "Emulate a harddisk"
-msgstr "Емулиране на твърд диск"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 145
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:440
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:61 rc.cpp:742
-#, no-c-format
-msgid "None"
-msgstr "няма"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 148
-#: rc.cpp:745
-#, no-c-format
-msgid "No emulation at all"
-msgstr "Без емулация"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 177
-#: rc.cpp:751
-#, no-c-format
-msgid "No boot image"
-msgstr "Без самозареждащ се образ"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 180
-#: rc.cpp:754
-#, no-c-format
-msgid "Do not boot from the emulated floppy/harddisk"
-msgstr "Без самозареждане от емулиран флопи/твърд диск"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 188
-#: rc.cpp:757
-#, no-c-format
-msgid "Boot-info-table"
-msgstr "Самозареждане-информация-таблица"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 207
-#: rc.cpp:760 rc.cpp:763
-#, no-c-format
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 229
-#: rc.cpp:766
-#, no-c-format
-msgid "Boot load segment:"
-msgstr "Сегмент за самозареждане:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 240
-#: rc.cpp:769
-#, no-c-format
-msgid "Boot load size:"
-msgstr "Размер на самозареждане:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 260
-#: rc.cpp:772
-#, no-c-format
-msgid "Show Advanced Op&tions"
-msgstr "Показване на разширени &настройки"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 295
-#: rc.cpp:775
-#, no-c-format
-msgid "Boot catalog:"
-msgstr "Каталог - самозареждане:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 303
-#: rc.cpp:778
-#, no-c-format
-msgid "boot/boot.catalog"
-msgstr "boot/boot.catalog"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 9
-#: rc.cpp:781
-#, no-c-format
-msgid "Data Image Settings"
-msgstr "Настройки на образ"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 23
-#: rc.cpp:784
-#, no-c-format
-msgid "Volume Name"
-msgstr "Име на диск"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 42
-#: rc.cpp:787
-#, no-c-format
-msgid "&More fields..."
-msgstr "&Още полета..."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 52
-#: rc.cpp:790
-#, no-c-format
-msgid "File System"
-msgstr "Файлова система"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 77
-#: rc.cpp:793
-#, no-c-format
-msgid "File system presets"
-msgstr "Фиксирани настройки на файлова система"
+"Повечето записвачки не записват многосесийни компактдискове в режим DAO."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 103
-#: rc.cpp:799
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:108 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:84
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:108 projects/k3bdataviewitem.cpp:170
#, no-c-format
-msgid "Symbolic Links"
-msgstr "Символни връзки"
+msgid "Directory"
+msgstr "Директория"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 112
-#: rc.cpp:802 rc.cpp:838
-#, no-c-format
-msgid "No Change"
-msgstr "Без промяна"
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:285 projects/k3bdatafileview.cpp:324
+msgid "New Directory..."
+msgstr "Нова директория..."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 117
-#: rc.cpp:805
-#, no-c-format
-msgid "Discard broken symlinks"
-msgstr "Изчистване на повредените символни връзки"
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:291 projects/k3bdatafileview.cpp:330
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:446
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:682
+msgid "Rename"
+msgstr "Преименуване"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 122
-#: rc.cpp:808
-#, no-c-format
-msgid "Discard all symlinks"
-msgstr "Изчистване на всички символни връзки"
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:336 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:338
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:341 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:344
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:381 projects/k3bdatafileview.cpp:383
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:386 projects/k3bdatafileview.cpp:389
+msgid "New Directory"
+msgstr "Нова директория"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 127
-#: rc.cpp:811
-#, no-c-format
-msgid "Follow symlinks"
-msgstr "Проследяване на символните връзки"
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:337 projects/k3bdatafileview.cpp:382
+msgid "Please insert the name for the new directory:"
+msgstr "Моля, въведете името на новата директория:"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 142
-#: rc.cpp:814
-#, no-c-format
-msgid "Symbolic link handling in the project"
-msgstr "Третиране на символна връзка в проект"
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:342 projects/k3bdatafileview.cpp:387
+msgid ""
+"A file with that name already exists. Please insert the name for the new "
+"directory:"
+msgstr "Вече има файл с такова име. Моля, въведете името на новата директория:"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 160
-#: rc.cpp:817
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:65
msgid ""
-"<p>K3b can create ISO9660 filesystems that contain symlinks if the Rock Ridge "
-"extensions are enabled (they are by default). You can change the way symlinks "
-"are handled in a K3b project.\n"
-"\n"
-"<p><b>No Change</b>"
-"<br>\n"
-"Symlinks are used as they have been added to the project. \n"
-"\n"
-"<p><b>Discard broken symlinks</b>"
-"<br>\n"
-"K3b will discard all symbolic links that do not point to a file inside the "
-"project. That includes all links to absolute paths like "
-"'/home/myhome/testfile'.\n"
-"\n"
-"<p><b>Discard all symlinks</b>"
-"<br>\n"
-"K3b will discard all symbolic links that have been added to the project; "
-"meaning that the resulting file system will have no links at all.\n"
-"\n"
-"<p><b>Follow symlinks</b>"
-"<br>\n"
-"Each symbolic link in the project will be replaced with the contents of the "
-"file it is pointing to. Thus, the resulting filesystem will not contain any "
-"symbolic links."
-"<br>\n"
-"Be aware that in case Rock Ridge extensions are disabled (which is not "
-"recommended) symbolic links are always followed because ISO9660 does not "
-"support symbolic links.\n"
-"\n"
-"<p><b>Caution:</b> Symbolic links require Rock Ridge extensions."
+"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
+"To remove or rename files use the context menu.\n"
+"After that press the burn button to write the CD."
msgstr ""
-"<p>K3b може да създаде ISO9660 файлови системи, които съдържат символни връзки, "
-"ако Rock Ridge разширенията са включени (по подразбиране те са включени). "
-"Можете да променяте начина по който се борави със символните връзки в K3b "
-"проект.\n"
-"\n"
-"<p><b>Без промяна</b>"
-"<br>\n"
-"Символните връзки се използват така както са били добавени към проекта. \n"
-"\n"
-"<p><b>Изчистване на символните връзки</b>"
-"<br>\n"
-"K3b ще изчисти всички символни връзки към проекта, което означава че крайната "
-"файлова система няма да има никакви.\n"
-"\n"
-"<p><b>Следване на символните връзки</b>"
-"<br>\n"
-"Всяка символна връзка в проекта ще бъде заменена със съдържанието към което "
-"сочи. Така че крайната файлова система няма да съдържа никакви символни връзки."
-"<br>\n"
-"Имайте предвид, че ако Rock Ridge разширенията са изключени (което не се "
-"препоръчва), символните връзки винаги ще бъдат проследявани, защото ISO9660 не "
-"ги поддържа.\n"
-"\n"
-"<p><b>Предупреждение:</b> За символни връзки са необходими Rock Ridge "
-"разширения."
+"Моля, завлачете и пуснете файловете/директориите тук.\n"
+"Ако искате да ги премахнете или преименувате, използвайте контекстното меню "
+"(щракнете с десния бутон върху елемент).\n"
+"За да запишете диска, натиснете бутона \"Запис на диск\"."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 170
-#: rc.cpp:835
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:77 projects/k3bdatafileview.cpp:72
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:176 rip/k3baudiocdlistview.cpp:39
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:169
#, no-c-format
-msgid "White space handling"
-msgstr "Третиране на интервал"
+msgid "Size"
+msgstr "Размер"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 184
-#: rc.cpp:841
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:88 projects/k3bdatafileview.cpp:73
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:177
#, no-c-format
-msgid "Strip"
-msgstr "Премахване"
+msgid "Local Path"
+msgstr "Локален път"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 189
-#: rc.cpp:844
-#, no-c-format
-msgid "Extended Strip"
-msgstr "Разширено премахване"
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:74 projects/k3bmovixlistview.cpp:178
+msgid "Link"
+msgstr "Връзка"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 209
-#: rc.cpp:850
-#, no-c-format
-msgid "Handling of spaces in filenames"
-msgstr "Без промяна на интервалите в имената на файловете"
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:332
+msgid "Parent Directory"
+msgstr "Родителска директория"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 222
-#: rc.cpp:853
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p><b>No Change</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked, K3b will leave all spaces in filenames as they are.\n"
-"<p><b>Strip</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked, K3b will remove all spaces from all filenames."
-"<br>\n"
-"Example: 'my good file.ext' becomes 'mygoodfile.ext'\n"
-"<p><b>Extended Strip</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked K3b will remove all spaces in all filenames and "
-"capitalize all letters following a space."
-"<br>\n"
-"Example: 'my good file.ext' becomes 'myGoodFile.ext'\n"
-"<p><b>Replace</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked, K3b will replace all spaces in all filenames with "
-"the specified characters."
-"<br>\n"
-"Example: 'my good file.ext' becomes 'my_good_file.ext'"
-msgstr ""
-"<p><b>Без промяна</b>"
-"<br>\n"
-"Ако е включена тази опция, K3b ще остави всички интервали както са си.\n"
-"<p><b>Премахване</b>"
-"<br>\n"
-"Ако е включена тази опция, K3b ще премахне всички интервали от имената. "
-"<br>\n"
-"Пример: \"my good file.ext\" ще стане \"mygoodfile.ext\"\n"
-"<p><b>Разширено премахване</b>"
-"<br>\n"
-"Ако е включена тази опция, K3b ще премахне всички интервали от имената и ще "
-"направи буквите след интервалите главни. "
-"<br>\n"
-"Пример: \"my good file.ext\" ще стане \"myGoodFile.ext\"\n"
-"<p><b>Замяна</b>"
-"<br>\n"
-"Ако е включена тази опция, K3b ще замести всички интервали в имената със "
-"специални символи."
-"<br>\n"
-"Пример: \"my good file.ext\" ще стане \"my_good_file.ext\""
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:334
+#, fuzzy
+msgid "Open"
+msgstr "Поддържане отворен"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 244
-#: rc.cpp:869
-#, no-c-format
-msgid "The string to replace spaces with"
-msgstr "Знакът, с който да бъдат заменени интервалите"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:46
+msgid "Linux/Unix only"
+msgstr "Linux/Unix"
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 9
-#: rc.cpp:872
-#, no-c-format
-msgid "Custom Data Filesystems"
-msgstr "Потребителска файлова система"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:47
+msgid "Linux/Unix + Windows"
+msgstr "Linux/Unix + Windows"
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 26
-#: rc.cpp:875
-#, no-c-format
-msgid "File System Settings"
-msgstr "Настройки на файлова система"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:48
+msgid "Very large files (UDF)"
+msgstr "Много големи файлове (UDF)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 35
-#: rc.cpp:878
-#, no-c-format
-msgid "ISO9660 Filesystem"
-msgstr "Файлова система ISO9660"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:49
+msgid "DOS Compatibility"
+msgstr "DOS съвместимост"
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 58
-#: rc.cpp:881
-#, no-c-format
-msgid "File Systems"
-msgstr "Файлови системи"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:50
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:71
+msgid "Custom"
+msgstr "Потребителска"
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 69
-#: rc.cpp:884
-#, no-c-format
-msgid "&Generate Rock Ridge extensions"
-msgstr "&Създаване на Rock Ridge разширения"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:133
+msgid "Custom Data Project Filesystems"
+msgstr "Потребителски файлови системи на проекта"
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 75
-#: rc.cpp:887
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:9
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:152
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:575
#, no-c-format
-msgid "Add Rock Ridge extensions to the file system"
-msgstr "Добавяне на Rock Ridge разширения към файловата система"
+msgid "Volume Descriptor"
+msgstr "Описание на диска"
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 81
-#: rc.cpp:890
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:193
msgid ""
-"<p>If this option is checked, K3b will generate the System Use Sharing Protocol "
-"records (SUSP) specified by the Rock Ridge Interchange Protocol (IEEE-P1282).\n"
-"<p>Rock Ridge extends the ISO-9660 filesystem by features equal to the UNIX "
-"filesystems (permissions, symbolic links, very long filenames, ...). It uses "
-"ISO-8859 or UTF-16 based characters and allows 255 octets.\n"
-"<p>Rock Ridge extensions are located at the end of each ISO-9660 directory "
-"record. This makes the Rock Ridge tree closely coupled to the ISO-9660 tree.\n"
-"<p><b>It is highly recommended to use Rock Ridge extensions on every data CD or "
-"DVD.</b>"
+"<p><b>File System Presets</b><p>K3b provides the following file system "
+"Presets which allow for a quick selection of the most frequently used "
+"settings."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще генерира записи със System Use Sharing "
-"Protocol (SUSP), съгласно Rock Ridge Interchange Protocol (IEEE-P1282).\n"
-"<p>Rock Ridge добавя към файловата система ISO-9660 спецификации като тези на "
-"файловата система UNIX (права за достъп, символни връзки, много дълги имена на "
-"файлове, ...). Тя използва ISO-8859 или UTF-16 базирани символи и позволява 255 "
-"octets.\n"
-"<p>Rock Ridge разширенията са разположени в края на всяка ISO-9660 директория. "
-"Това прави Rock Ridge дървото доста подобно на ISO-9660 дървото.\n"
-"<p><b>Горещо се препоръчва използването на Rock Ridge разширение за всеки CD с "
-"данни или DVD диск.</b>"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 89
-#: rc.cpp:896
-#, no-c-format
-msgid "Generate &Joliet extensions"
-msgstr "Създаване на &Joliet разширения"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 92
-#: rc.cpp:899
-#, no-c-format
-msgid "Add Joliet extensions to the file system"
-msgstr "Добавяне на Joliet разширения към файловата система"
+"<p><b>Фиксирани настройки на файловата система</b><p>K3b има следните "
+"фиксирани настройки, позволяващи бърз избор на най-често използваните "
+"настройки."
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 99
-#: rc.cpp:902
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:197
msgid ""
-"<p>If this option is checked, K3b will add additional Joliet extensions to the "
-"ISO-9660 file system.\n"
-"<p>Joliet is not an accepted independent international standard like ISO-9660 "
-"or Rock Ridge. It is mainly used on Windows systems.\n"
-"<p>Joliet does not allow all characters, so the Joliet filenames are not "
-"identical to the filenames on disk (as compared to Rock Ridge). Joliet has a "
-"filename length limitation of 64 chars (independent from the character coding "
-"and type e.g. European vs. Japanese). This is annoying, as modern file systems "
-"all allow 255 characters per path name component.\n"
-"<p>Joliet uses UTF-16 coding.\n"
-"<p><b>Caution:</b> With the exception of Linux and FreeBSD, there is no "
-"POSIX-like OS that supports Joliet. So <b>never create Joliet-only CDs or "
-"DVDs</b> for that reason."
+"The file system is optimized for usage on Linux/Unix systems. This mainly "
+"means that it uses the Rock Ridge extensions to provide long filenames, "
+"symbolic links, and POSIX compatible file permissions."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще слага допълнителни Joliet разширения към "
-"файловата система ISO-9660.\n"
-"<p>Joliet не е приет независим международен стандарт като ISO-9660 или Rock "
-"Ridge. Той се използва главно от компютрите с Уиндоус.\n"
-"<p>Joliet не приема всички символи, така че имената на Joliet файловете не са "
-"същите като имената на файловете върху диска (в сравнение с Rock Ridge). Joliet "
-"има ограничение за дължината на имената на файловете от 64 знака (независимо от "
-"кодирането и вида, напр. Европейски срещу Японски). Това е дразнещо, тъй като "
-"всички модерни файлови системи позволяват 255 знака.\n"
-"<p>Joliet използва UTF-16 кодиране.\n"
-"<p><b>Внимание:</b> С приемането на Линукс и FreeBSD, няма операционна система "
-"от рода на POSIX, която да поддържа Joliet. Поради тази причина <b>"
-"никога не създавайте CD или DVD диск само с Joliet</b>."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 107
-#: rc.cpp:909
-#, no-c-format
-msgid "Generate &UDF structures"
-msgstr "Създаване на &UDF структури"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 110
-#: rc.cpp:912
-#, no-c-format
-msgid "Add UDF structures to the file system"
-msgstr "Добавяне на Udf структури към файловата система"
+"Файловата система е оптимизирана за използване с Linux/Unix. Това означава, "
+"че тя използва Rock Ridge разширения за дългите имена, символните връзки и "
+"правата за достъп, съвместими с POSIX."
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 114
-#: rc.cpp:915
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:201
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create UDF filesystem structures in "
-"addition to the ISO9660 filesystem.\n"
-"<p>The UDF (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>"
-") is mainly used for DVDs."
+"In addition to the settings for Linux/Unix the file system contains a Joliet "
+"tree which allows for long file names on Windows which does not support the "
+"Rock Ridget extensions. Be aware that the file name length is restricted to "
+"103 characters."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще създаде структури на Udf файлова система "
-"като допълнение на ISO9660.\n"
-"<p>Udf (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>"
-") се използва главно за DVD дискове."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 124
-#: rc.cpp:919
-#, no-c-format
-msgid "Other Settings"
-msgstr "Други настройки"
+"Като допълнение на настройките за Linux/Unix, файловата система съдържа "
+"дърво Joliet предназначено за дългите файлови имена в Windows, които не "
+"поддържат Rock Ridget. Имайте предвид, че дължината на имената е ограничена "
+"до 103 символа."
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 143
-#: rc.cpp:922
-#, no-c-format
-msgid "F&orce input charset:"
-msgstr "&Принудително:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 164
-#: rc.cpp:925
-#, no-c-format
-msgid "Preserve file permissions (bac&kup)"
-msgstr "Запазване на правата за достъп до файловете (bac&kup)"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 168
-#: rc.cpp:928
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:205
msgid ""
-"<p>If this option is checked, all files in the resulting file system will have "
-"exactly the same permissions as the source files. (Otherwise, all files will "
-"have equal permissions and be owned by root).\n"
-"<p>This is mainly useful for backups."
-"<p><b>Caution:</b> The permissions may not make much sense on other file "
-"systems; for example, if a user that owns a file on the CD or DVD does not "
-"exist."
+"The file system has additional UDF entries attached to it. This raises the "
+"maximal file size to 4 GB. Be aware that the UDF support in K3b is limited."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази отметка, всички файлове в крайната файлова система ще "
-"имат същите права за достъп като оригиналните. (Иначе всички файлове ще имат "
-"еднакви права и ще са собственост на суперпотребителя (root)).\n"
-"<p>Това се използва главно при съхранение на данните (backup)."
-"<p><b>Внимание:</b> Правата за достъп може да нямат голямо значение на друга "
-"файлова система; например ако собственикът на някой файл от CD или DVD диска не "
-"фигурира в системата като потребител."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 9
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:152
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:575 rc.cpp:932
-#, no-c-format
-msgid "Volume Descriptor"
-msgstr "Описание на диска"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 42
-#: rc.cpp:935
-#, no-c-format
-msgid "V&olume set name:"
-msgstr "Име на &комплекта:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 53
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:500 rc.cpp:938
-#, no-c-format
-msgid "&Volume name:"
-msgstr "Име на д&иска:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 80
-#: rc.cpp:941
-#, no-c-format
-msgid "P&reparer:"
-msgstr "&Изготвил:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 91
-#: rc.cpp:944
-#, no-c-format
-msgid "P&ublisher:"
-msgstr "И&здател:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 102
-#: rc.cpp:947
-#, no-c-format
-msgid "Volu&me set size:"
-msgstr "Размер на ко&мплекта:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 135
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:503 rc.cpp:951
-#, no-c-format
-msgid "Volume set &number:"
-msgstr "Номер в компле&кта:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 168
-#: rc.cpp:955
-#, no-c-format
-msgid "S&ystem:"
-msgstr "&Система:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 187
-#: rc.cpp:958
-#, no-c-format
-msgid "&Application:"
-msgstr "&Програма:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 256
-#: rc.cpp:964
-#, no-c-format
-msgid "Select a bibliographic file from the project"
-msgstr "Изберете библиографичен файл от проекта"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 285
-#: rc.cpp:970
-#, no-c-format
-msgid "Select an abstract file from the project"
-msgstr "Изберете абстрактен файл от проекта"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 314
-#: rc.cpp:976
-#, no-c-format
-msgid "Select a copyright file from the project"
-msgstr "Изберете файл с авторско право от проекта"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 324
-#: rc.cpp:979
-#, no-c-format
-msgid "Abstract file:"
-msgstr "Абстрактен файл:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 332
-#: rc.cpp:982
-#, no-c-format
-msgid "Copyright file:"
-msgstr "Файл с авторско право:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 340
-#: rc.cpp:985
-#, no-c-format
-msgid "Bibliographic file:"
-msgstr "Библиографичен файл:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 10
-#: rc.cpp:988
-#, no-c-format
-msgid "K3bAudioCDTextWidget"
-msgstr "K3bAudioCDTextWidget"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 21
-#: rc.cpp:991
-#, no-c-format
-msgid "Write CD-Text"
-msgstr "Запис на CD-текст"
+"Файлова система има прикачени допълнителни UDF записи. Това увеличава "
+"максималният размер на файловете до 4 ГБ. Имайте предвид, че поддръжката на "
+"UDF в K3b е ограничена."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 37
-#: rc.cpp:995
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:208
msgid ""
-"<p><b>CD-Text</b>\n"
-"<p>If this option is checked K3b uses some otherwise unused space on the Audio "
-"CD to store additional information, like the artist or the CD title.\n"
-"<p>CD-Text is an extension to the audio CD standard introduced by Sony.\n"
-"<p>CD-Text will only be usable on CD players that support this extension "
-"(mostly car CD players) and software like K3b, of course.\n"
-"<p>Since a CD-Text-enhanced Audio CD will work in any Hifi CD or DVD player "
-"even if the player does not support CD-Text explicitly, enabling it is never a "
-"bad idea (just remember to fill in the CD-Text information)."
+"The file system is optimized for compatibility with old systems. That means "
+"file names are restricted to 8.3 characters and no symbolic links or file "
+"permissions are supported."
msgstr ""
-"<p><b>CD-текст</b>\n"
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще използва иначе неизползваното място на "
-"аудио CD диска за съхранение на допълнителна информация, като името на "
-"изпълнителя или заглавието на диска."
-"<p>CD-текст е разширение на стандарта \"аудио CD\", въведено от фирмата Sony."
-"<p>CD-текст може да се използва само от CD-плеъри, поддържащи това разширение "
-"(главно автомобилните CD-плеъри)."
-"<p>И тъй като дисковете със CD-текст могат да работят на всякакви CD-плеъри, не "
-"е лоша идея да използвате тази възможност (ако има CD-текст)."
+"Файловата система е оптимизирана за съвместимост със стари такива. Това "
+"означава, че имената на файловете са ограничени до 8.3 символа и няма "
+"поддръжка на символни връзки или права за достъп."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 65
-#: rc.cpp:1002
-#, no-c-format
-msgid "Perf&ormer:"
-msgstr "&Изпълнител:"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:263
+msgid "Rock Ridge"
+msgstr "Rock Ridge"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 166
-#: rc.cpp:1020
-#, no-c-format
-msgid "More Fiel&ds..."
-msgstr "Още &полета..."
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:265
+msgid "Joliet"
+msgstr "Joliet"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 28
-#: rc.cpp:1023
-#, no-c-format
-msgid "File Quality"
-msgstr "Качество на файла"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:267
+msgid "UDF"
+msgstr "UDF"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 47
-#: rc.cpp:1026
-#, no-c-format
-msgid "&Quality level:"
-msgstr "&Качество:"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:269
+msgid "Custom (ISO9660 only)"
+msgstr "Потребителска (само за ISO9660)"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 53
-#: rc.cpp:1029
-#, no-c-format
-msgid "Controls the quality of the encoded files"
-msgstr "Контрол върху качеството на кодираните файлове"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:271
+msgid "Custom (%1)"
+msgstr "Потребителска (%1)"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 56
-#: rc.cpp:1032
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:288
msgid ""
-"<p>Vorbis' audio quality is not best measured in kilobits per second, but on a "
-"scale from -1 to 10 called \"quality\". "
-"<p>For now, quality -1 is roughly equivalent to 45kbps average, 5 is roughly "
-"160kbps, and 10 gives about 400kbps. Most people seeking very-near-CD-quality "
-"audio encode at a quality of 5 or, for lossless stereo coupling, 6. The default "
-"setting is quality 3, which at approximately 110kbps gives a smaller filesize "
-"and significantly better fidelity than .mp3 compression at 128kbps. "
-"<p><em>This explanation was copied from the www.vorbis.com FAQ.</em>"
+"<p>Be aware that it is not recommended to disable the Rock Ridge Extensions. "
+"There is no disadvantage in enabling Rock Ridge (except for a very small "
+"space overhead) but a lot of advantages.<p>Without Rock Ridge Extensions "
+"symbolic links are not supported and will always be followed as if the "
+"\"Follow Symbolic Links\" option was enabled."
msgstr ""
-"<p>Звуковото качество на Vorbis не се измерва най-добре в кбита/сек, а по "
-"скалата за качество от 0 до 10. "
-"<p>За сега качество 0 грубо отговаря на средно 64 кбита/сек, 5 - на 160 "
-"кбита/сек, а 10 - около 400 кбита/сек. Повечето хора, които търсят близко до CD "
-"качество, кодират с 5. За ниво по подразбиране е настроено 3, което със своите "
-"приблизително 110 кбита/сек дава малък размер на файла и значително по-добра "
-"звукова картина от .mp3 на 128 кбита/сек. "
-"<p><em>Това обяснение е копирано от www.vorbis.com FAQ.</em>"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 69
-#: rc.cpp:1035 rc.cpp:1184
-#, no-c-format
-msgid "textLabel1"
-msgstr "textLabel1"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 149
-#: rc.cpp:1038 rc.cpp:1187 rc.cpp:1222
-#, no-c-format
-msgid "high quality"
-msgstr "високо качество"
+"<p>Имайте предвид, че не се препоръчва да се изключват Rock Ridge "
+"разширенията. Нищо не губите от включването им (освен когато има много малко "
+"място), а напротив - печелите много. <p>Без Rock Ridge разширения, "
+"символните връзки не се поддържат и винаги ще завършват като при включена "
+"опция \"Проследяване символни връзки\"."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 165
-#: rc.cpp:1041 rc.cpp:1190
-#, no-c-format
-msgid "small file"
-msgstr "малък файл"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 194
-#: rc.cpp:1044
-#, no-c-format
-msgid "M&anual settings:"
-msgstr "&Ръчна настройка:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 247
-#: rc.cpp:1047
-#, no-c-format
-msgid "&Upper bitrate:"
-msgstr "&Най-висока скорост:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 255
-#: rc.cpp:1050
-#, no-c-format
-msgid "Lower &bitrate:"
-msgstr "Н&ай-ниска скорост:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 303
-#: rc.cpp:1053 rc.cpp:1056 rc.cpp:1059
-#, no-c-format
-msgid "kbps"
-msgstr "кбита/сек"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 335
-#: rc.cpp:1062
-#, no-c-format
-msgid "&Nominal bitrate:"
-msgstr "Номина&лна скорост:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 28
-#: rc.cpp:1065
-#, no-c-format
-msgid "Manual settings (used for all file types)"
-msgstr "Ръчна настройка (използва се за всички видове файлове)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 69
-#: rc.cpp:1068
-#, no-c-format
-msgid "Sample rate:"
-msgstr "Дискретизация:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 75
-#: rc.cpp:1071
-#, no-c-format
-msgid "Signed Linear"
-msgstr "Линейно"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 80
-#: rc.cpp:1074
-#, no-c-format
-msgid "Unsigned Linear"
-msgstr "Нелинейно"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 85
-#: rc.cpp:1077
-#, no-c-format
-msgid "u-law (logarithmic)"
-msgstr "u-law (логаритмичен)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 90
-#: rc.cpp:1080
-#, no-c-format
-msgid "A-law (logarithmic)"
-msgstr "A-law (логаритмичен)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 95
-#: rc.cpp:1083
-#, no-c-format
-msgid "ADPCM"
-msgstr "ADPCM"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 100
-#: rc.cpp:1086
-#, no-c-format
-msgid "IMA_ADPCM"
-msgstr "IMA_ADPCM"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 105
-#: rc.cpp:1089
-#, no-c-format
-msgid "GSM"
-msgstr "GSM"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 110
-#: rc.cpp:1092
-#, no-c-format
-msgid "Floating-Point"
-msgstr "Плаваща точка"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:294
+msgid "Rock Ridge Extensions Disabled"
+msgstr "Изключване на Rock Ridge разширения"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 121
-#: rc.cpp:1095
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:300
msgid ""
-"<p>The sample data encoding is signed linear (2's complement), unsigned linear, "
-"u-law (logarithmic), A-law (logarithmic), ADPCM, IMA_ADPCM, GSM, or "
-"Floating-point.</p>\n"
-"<p><b>U-law</b> (actually shorthand for mu-law) and <b>A-law</b> "
-"are the U.S. and international standards for logarithmic telephone sound "
-"compression. When uncompressed u-law has roughly the precision of 14-bit PCM "
-"audio and A-law has roughly the precision of 13-bit PCM audio. A-law and u-law "
-"data is sometimes encoded using a reversed bit-ordering (i.e. MSB becomes LSB)."
-"<br> <b>ADPCM </b> is a form of sound compression that has a good compromise "
-"between good sound quality and fast encoding/decoding time. It is used for "
-"telephone sound compression and places where full fidelity is not as important. "
-"When uncompressed it has roughly the precision of 16-bit PCM audio. Popular "
-"versions of ADPCM include G.726, MS ADPCM, and IMA ADPCM. It has different "
-"meanings in different file handlers. In .wav files it represents MS ADPCM "
-"files, in all others it means G.726 ADPCM. "
-"<br> <b>IMA ADPCM</b> is a specific form of ADPCM compression, slightly simpler "
-"and slightly lower fidelity than Microsoft's flavor of ADPCM. IMA ADPCM is also "
-"called DVI ADPCM."
-"<br> <b>GSM</b> is a standard used for telephone sound compression in European "
-"countries and is gaining popularity because of its good quality. It is usually "
-"CPU intensive to work with GSM audio data.</p> "
-"<p><em>Description based on the SoX manpage</em></p>"
+"<p>Be aware that without the Joliet extensions Windows systems will not be "
+"able to display long filenames. You will only see the ISO9660 filenames."
+"<p>If you do not intend to use the CD/DVD on a Windows system it is safe to "
+"disable Joliet."
msgstr ""
-"<p>Кодирането на данните е signed linear (2\"s complement), unsigned linear, "
-"u-law (логаритмично), A-law (логаритмично), ADPCM, IMA_ADPCM, GSM, или "
-"Floating-point.</p>\n"
-"<p><b>U-law</b> (накратко от mu-law) и <b>A-law</b> са американски и "
-"международни стандарти за логаритмично компресиране на телефонен звук. Когато е "
-"некомпресиран u-law грубо има прецизността на 14-битов PCM звук, а A-law - на "
-"13-битов. A-law и u-law понякога се кодират чрез reversed bit-ordering (т.е. "
-"MSB става LSB)."
-"<br> <b>ADPCM </b> е вид звуково компресиране, което прави добър компромис "
-"между доброто качество и времето за бързо кодиране/декодиране. Използва се за "
-"компресия на телефонен звук и там, където целият честотен спектър не е важен. "
-"Некомпресиран прецизността му е на 16-битов PCM. Популярните версии на ADPCM са "
-"G.726, MS ADPCM и IMA ADPCM. В различните файлове значението е различно. Във "
-".wav файловете представлява MS ADPCM файловете, в други - G.726 ADPCM. "
-"<br> <b>IMA ADPCM</b> е специфичен вид ADPCM компресия, малко по-опростена и с "
-"по-малък честотен спектър от Майкрософтския ADPCM. IMA ADPCM също така се "
-"нарича DVI ADPCM."
-"<br> <b>GSM</b> е стандарт за компресиране на телефонен звук в европейските "
-"страни и популярността му се увеличава поради доброто качество. Обикновено "
-"работата с GSM звук натоварва процесора.</p> "
-"<p><em>Описанието е базирано на страница от the SoX</em></p>"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 132
-#: rc.cpp:1099
-#, no-c-format
-msgid "14400"
-msgstr "14400"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 143
-#: rc.cpp:1103
-#, no-c-format
-msgid "Data size:"
-msgstr "Размер на данни:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 151
-#: rc.cpp:1106
-#, no-c-format
-msgid "Data encoding:"
-msgstr "Кодиране на данни:"
+"<p>Имайте предвид, че без Joliet разширения компютрите с Уиндоус няма да "
+"могат да показват дълги имена на файлове. Ще виждате само имената на ISO9660 "
+"файловете.<p>Ако не възнамерявате да използвате CD/DVD диска с Уиндоус ,по-"
+"сигурно е да изключите Joliet."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 159
-#: rc.cpp:1109
-#, no-c-format
-msgid "Channels:"
-msgstr "Канали:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 165
-#: rc.cpp:1112
-#, no-c-format
-msgid "1 (mono)"
-msgstr "1 (моно)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 170
-#: rc.cpp:1115
-#, no-c-format
-msgid "2 (stereo)"
-msgstr "2 (стерео)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 175
-#: rc.cpp:1118
-#, no-c-format
-msgid "4 (quad sound)"
-msgstr "4 (квадро звук)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 188
-#: rc.cpp:1121
-#, no-c-format
-msgid "Bytes"
-msgstr "Байта"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:305
+msgid "Joliet Extensions Disabled"
+msgstr "Изключване на Joliet разширения"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 193
-#: rc.cpp:1124
-#, no-c-format
-msgid "16-bit Words"
-msgstr "16 битови думи"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:38
+msgid "Select the Multisession Mode for the project."
+msgstr "Изберете вида многосесийност за проекта."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 198
-#: rc.cpp:1127
-#, no-c-format
-msgid "32-bit Words"
-msgstr "32 битови думи"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:39
+msgid ""
+"<p><b>Multisession Mode</b><p><b>Auto</b><br>Let K3b decide which mode to "
+"use. The decision will be based on the size of the project (does it fill the "
+"whole media) and the state of the inserted media (appendable or not)."
+"<p><b>No Multisession</b><br>Create a single-session CD or DVD and close the "
+"disk.<p><b>Start Multisession</b><br>Start a multisession CD or DVD, not "
+"closing the disk to allow further sessions to be apppended.<p><b>Continue "
+"Multisession</b><br>Continue an appendable data CD (as for example created "
+"in <em>Start Multisession</em> mode) and add another session without closing "
+"the disk to allow further sessions to be apppended.<p><b>Finish "
+"Multisession</b><br>Continue an appendable data CD (as for example created "
+"in <em>Start Multisession</em> mode), add another session, and close the "
+"disk.<p><em>In the case of DVD+RW and DVD-RW restricted overwrite media K3b "
+"will not actually create multiple sessions but grow the file system to "
+"include the new data.</em>"
+msgstr ""
+"<p><b>Многосесиен диск</b><p><b>Авто</b><br>Оставя на K3b да реши кой решим "
+"да използва. Решение е базирано върху размера на проекта (дали ще запълни "
+"целия диск) и състоянието на поставения диск (завършен или не).<p><b>Без</"
+"b><br>Създаване на едносесиен CD или DVD диск или затваряне на диска."
+"<p><b>Започване на многосесиен</b><br>Започване на многосесиен CD или DVD "
+"диск без затваряне на диска. После могат да се добавят още сесии."
+"<p><b>Продължение на многосесиен</b><br>Продължение на незатворен CD с данни "
+"( например създаден с <em>Започване на многосесиен</em>) и добавяне на друга "
+"сесия без затваряне на диска. После могат да се добавят още сесии."
+"<b>Завършване на многосесиен</b><br>Продължение на незатворен CD с данни "
+"( например създадено с <em>Започване на многосесиен</em>), добавяне на друга "
+"сесия и затваряне на диска. <p><em>Ако има DVD+RW и DVD-RW диск в режим "
+"\"ограничен презапис\", K3b всъщност няма да създаде много сесии, а ще "
+"разшири файловата система и ще включи новите данни.</em>"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 24
-#: rc.cpp:1130
-#, no-c-format
-msgid "Quality"
-msgstr "Качество"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:76
+msgid "No Multisession"
+msgstr "Не"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 38
-#: rc.cpp:1133
-#, no-c-format
-msgid "Constant Bitrate"
-msgstr "Постоянна скорост (CBR)"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:78
+msgid "Start Multisession"
+msgstr "Започване на многосесиен"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 81
-#: rc.cpp:1136
-#, no-c-format
-msgid "Variable Bitrate"
-msgstr "Варираща скорост (VBR)"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:79
+msgid "Continue Multisession "
+msgstr "Продължение на многосесиен"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 142
-#: rc.cpp:1139
-#, no-c-format
-msgid "Maximum bitrate:"
-msgstr "Максимална скорост:"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:80
+msgid "Finish Multisession "
+msgstr "Завършване на многосесиен"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 150
-#: rc.cpp:1142
-#, no-c-format
-msgid "Minimum bitrate:"
-msgstr "Минимална скорост:"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:45
+msgid "File Properties"
+msgstr "Информация за файл"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 166
-#: rc.cpp:1145
-#, no-c-format
-msgid "Average bitrate:"
-msgstr "Средна скорост:"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:70
+msgid "Location:"
+msgstr "Местоположение:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 198
-#: rc.cpp:1151
-#, no-c-format
-msgid "Channel Mode"
-msgstr "Канали"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:71 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:392
+msgid "Size:"
+msgstr "Размер:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 207
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:412
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:119 rc.cpp:1154
-#, no-c-format
-msgid "Stereo"
-msgstr "Стерео"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:72
+msgid "Used blocks:"
+msgstr "Използвани сектори:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 212
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:410
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:120 rc.cpp:1157
-#, no-c-format
-msgid "Joint Stereo"
-msgstr "Реално стерео (joint stereo)"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:81
+msgid "Local name:"
+msgstr "Локално име:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 217
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:406
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:121 rc.cpp:1160
-#, no-c-format
-msgid "Mono"
-msgstr "Моно"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:83
+msgid "Local location:"
+msgstr "Местоположение:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 224
-#: rc.cpp:1163
-#, no-c-format
-msgid "Select the channel mode."
-msgstr "Изберете режима на канала."
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:97 projects/k3bdataviewitem.cpp:231
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:87 projects/k3bmovixlistview.cpp:142
+#, c-format
+msgid "Link to %1"
+msgstr "Връзка към %1"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 233
-#: rc.cpp:1166
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:115
+#, c-format
msgid ""
-"<p>Select the channel mode of the resulting Mp3 file:\n"
-"<p><b>Stereo</b>"
-"<br>\n"
-"In this mode, the encoder makes no use of potential correlations between the "
-"two input channels; it can, however, negotiate the bit demand between both "
-"channel, i.e. give one channel more bits if the other contains silence or needs "
-"fewer bits because of a lower complexity.\n"
-"<p><b>Joint-Stereo</b>"
-"<br>\n"
-"In this mode, the encoder will make use of correlations between both channels. "
-"The signal will be matrixed into a sum (\"mid\"), computed by L+R, and "
-"difference (\"side\") signal, computed by L-R, and more bits are allocated to "
-"the mid channel. This will effectively increase the bandwidth if the signal "
-"does not have too much stereo separation, thus giving a significant gain in "
-"encoding quality.\n"
-"<p><b>Mono</b>"
-"<br>\n"
-"The input will be encoded as a mono signal. If it was a stereo signal, it will "
-"be downsampled to mono. The downmix is calculated as the sum of the left and "
-"right channel, attenuated by 6 dB."
+"_n: in 1 file\n"
+"in %n files"
msgstr ""
-"<p>Изберете режима за крайния МР3 файл:\n"
-"<p><b>Стерео</b>"
-"<br>\n"
-"В този режим кодирането е без потенциални корелации между двата входни канала; "
-"обаче битовете могат да варират в двата канала - например единият канал може да "
-"получава повече битове, ако по другия няма звук или се нуждае от по-малко "
-"битове, заради по-елементарния си звук.\n"
-"<p><b>Реално стерео (Joint-Stereo)</b>"
-"<br>\n"
-"В този режим кодирането е с потенциални корелации между двата входни канала. "
-"Сигналът е дискретизиран в сума (\"mid\"), която се изчислява от L+R, и сигнал "
-"за разлика (\"страничен\"), който се изчислява от L+R. Повече битове отиват към "
-"средния (\"mid\") канал. Това ефективно разширява честотната лента ако сигналът "
-"няма достатъчно стерео разделение и по този начин значително подобрява "
-"качеството на кодиране.\n"
-"<p><b>Моно</b>"
-"<br>\n"
-"Входният сигнал се преобразува в моно. Ако е бил стерео сигнал ,той ще бъде "
-"дискретизиран в моно. Изчислява се като сума от ляв и десен канал, заглушен с 6 "
-"dB."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 43
-#: rc.cpp:1178
-#, no-c-format
-msgid "Quality Settings"
-msgstr "Настройка на качеството"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 62
-#: rc.cpp:1181
-#, no-c-format
-msgid "Preset:"
-msgstr "Предварително зададени:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 214
-#: rc.cpp:1193
-#, no-c-format
-msgid "Manual settings:"
-msgstr "Ръчка настройка:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 230
-#: rc.cpp:1196
-#, no-c-format
-msgid "textLabel2"
-msgstr "textLabel2"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 277
-#: rc.cpp:1199
-#, no-c-format
-msgid "Change Settings..."
-msgstr "Настройки за промяна..."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 302
-#: rc.cpp:1205
-#, no-c-format
-msgid "Encoder Quality"
-msgstr "Качество на кодиране"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 316
-#: rc.cpp:1208
-#, no-c-format
-msgid "Choose the noise shaping & psycho acoustic algorithm."
-msgstr "Изберете шумоподтискащия и психо-акустичен алгоритъм."
+" 1 файл\n"
+" %n файла"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 324
-#: rc.cpp:1211
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:116
+#, c-format
msgid ""
-"<p>Bitrate is of course the main influence on quality. The higher the bitrate, "
-"the higher the quality. But for a given bitrate, we have a choice of algorithms "
-"to determine the best scalefactors and huffman encoding (noise shaping).\n"
-"<p>The quality increases from 0 to 9 while the encoding speed drops.\n"
-"<p>9 uses the slowest & best possible version of all algorithms.\n"
-"<p><b>7 is the recommended setting</b> while 4 still produced reasonable "
-"quality at good speed.\n"
-"<p>0 disables almost all algorithms including psy-model resulting in poor "
-"quality.\n"
-"<p><b>This setting has no influence on the size of the resulting file.</b>"
+"_n: and 1 directory\n"
+"and %n directories"
msgstr ""
-"<p>Разбира се, скоростта на потока е най-важна за качеството. Колкото по-висока "
-"е тя, толкова качеството е по-високо. Но за дадена скорост можем да избираме "
-"алгоритми с които да определим най-добрите фактори и huffman кодиране "
-"(редуциране на шума).\n"
-"<p>Качеството се повишава от 0 до 9 при понижаване на скоростта. \n"
-"<p>9 използва най-бавната и най-добрата версия от всички алгоритми.\n"
-"<p><b>Препоръчва се 7</b>, докато 4 все още има свястно качество при добра "
-"скорост.\n"
-"<p>0 изключва повечето алгоритми, включително и psy модела, което дава лошо "
-"качество.\n"
-"<p><b>Тази настройка не влияе върху крайния размер на файла.</b>"
+"и 1 директория\n"
+"и %n директории"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 348
-#: rc.cpp:1219
-#, no-c-format
-msgid "fast encoding"
-msgstr "бързо кодиране"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:120
+msgid "Special file"
+msgstr "Специален файл"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 395
-#: rc.cpp:1228
-#, no-c-format
-msgid "Mark copyrighted"
-msgstr "Маркиране на тези с copyright"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:157
+msgid "Hide on Rockridge"
+msgstr "Скриване в Rockridge"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 398
-#: rc.cpp:1231
-#, no-c-format
-msgid "Mark the encoded file as being copyrighted."
-msgstr "Маркиране на кодирания файл като имащ copyright."
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:158
+msgid "Hide on Joliet"
+msgstr "Скриване в Joliet"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 406
-#: rc.cpp:1234
-#, no-c-format
-msgid "Mark as original"
-msgstr "Маркиране като оригинал"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:172
+msgid "Sort weight:"
+msgstr "Приоритет:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 409
-#: rc.cpp:1237
-#, no-c-format
-msgid "Mark the encoded file as being a copy."
-msgstr "Маркиране на кодирания файл като копие."
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:197
+msgid "Hide this file in the RockRidge filesystem"
+msgstr "Скривана на този файл във файловата система RockRidge"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 417
-#: rc.cpp:1240
-#, no-c-format
-msgid "Strict ISO compliance"
-msgstr "Стриктна ISO съвместимост"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:198
+msgid "Hide this file in the Joliet filesystem"
+msgstr "Скриване на този файл във файловата система Joliet"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 420
-#: rc.cpp:1243
-#, no-c-format
-msgid "Enforce strict ISO compliance"
-msgstr "Принудително стриктна ISO съвместимост"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:199
+msgid "Modify the physical sorting"
+msgstr "Промяна на физическото сортиране"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 424
-#: rc.cpp:1246
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:200
msgid ""
-"<p>If this option is checked LAME will enforce the 7680 bit limitation on total "
-"frame size."
-"<br>\n"
-"This results in many wasted bits for high bitrate encodings but will ensure "
-"strict ISO compatibility. This compatibility might be important for hardware "
-"players."
+"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire "
+"contents) will be hidden on the ISO9660 and RockRidge filesystem.</p><p>This "
+"is useful, for example, for having different README files for RockRidge and "
+"Joliet, which can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and README."
+"rr on the Joliet filesystem.</p>"
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, LAME принудително ще постави 7680 битово "
-"ограничение за размера на кадъра."
-"<br>\n"
-"Получава се загуба на много битове за кодиране с висока скорост, но се "
-"осигурява ISO съвместимост. Тази съвместимост може да се окаже важна за "
-"плеърите."
+"<p>Ако е включена тази опция, файлът или директорията (и цялото и "
+"съдържание) ще бъдат скрити във файловата система ISO9660 и RockRidge.</"
+"p><p>Това се използва, например, ако има различни README файлове за "
+"RockRidge и Joliet, които могат да бъдат обработени чрез скриване на README."
+"joliet в RockRidge и README.rr във файловата система Joliet.</p>"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 432
-#: rc.cpp:1250
-#, no-c-format
-msgid "Error protection"
-msgstr "Защита от грешки"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 435
-#: rc.cpp:1253
-#, no-c-format
-msgid "Turn on CRC error protection."
-msgstr "Включване на CRC защита от грешки."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 438
-#: rc.cpp:1256
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:207
msgid ""
-"<p>If this option is checked a cyclic redundancy check (CRC) code will be added "
-"to each frame, allowing transmission errors that could occur on the MP3 stream "
-"to be detected; however, it takes 16 bits per frame that would otherwise be "
-"used for encoding, thus slightly reducing the sound quality."
+"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire "
+"contents) will be hidden on the Joliet filesystem.</p><p>This is useful, for "
+"example, for having different README files for RockRidge and Joliet, which "
+"can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and README.rr on the "
+"Joliet filesystem.</p>"
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, към всеки кадър ще бъде добавен код за циклична "
-"проверка - cyclic redundancy check (CRC), позволявайки отчитането на на грешки "
-"при предаването, появяващи се в МР3 потока; обаче това отнема 16 бита/кадър, "
-"които иначе биха били използвани за кодиране и по този начин качеството на "
-"звука леко намалява."
+"<p>Ако е включена тази опция, файлът или директорията (и цялото и "
+"съдържание) ще бъдат скрити във файловата система Joliet.</p><p>Това се "
+"използва, например, ако има различни README файлове за RockRidge и Joliet, "
+"които могат да бъдат обработени чрез скриване на README.joliet в RockRidge и "
+"README.rr в файловата система Joliet.</p>"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 29
-#: rc.cpp:1259
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:214
msgid ""
-"<p>This dialog can be used to setup external command line applications as audio "
-"encoders. These can then be used by K3b to encode audio data (Tracks from an "
-"audio CD or the titles from an audio project) to formats that are normally not "
-"supported (i.e. no encoder plugin exists).\n"
-"<p>K3b comes with a selection of predefined external applications that depends "
-"on the installed applications."
+"<p>This value modifies the physical sort order of the files in the ISO9660 "
+"filesystem. A higher weighting means that the file will be located closer to "
+"the beginning of the image (and the disk).<p>This option is useful in order "
+"to optimize the data layout on a CD/DVD.<p><b>Caution:</b> This does not "
+"sort the order of the file names that appear in the ISO9660 directory.It "
+"sorts the order in which the file data is written to the image."
msgstr ""
-"<p>Този прозорец може да бъде използван за настройка на външни програми с "
-"команден ред като аудио кодеци. Те могат да бъдат използвани от K3b за кодиране "
-"на аудио данни (песни от аудио CD или заглавия от аудио проект) за формати, "
-"които нормално не се поддържат (напр. ако няма приставка за кодиране).\n"
-"<p>K3b идва с набор от външни програми, които зависят от инсталираните такива."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 45
-#: rc.cpp:1263
-#, no-c-format
-msgid "Configured Encoders"
-msgstr "Настройване на кодеците"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 65
-#: rc.cpp:1269
-#, no-c-format
-msgid "Extension"
-msgstr "Разширение"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 76
-#: rc.cpp:1272 rc.cpp:1293
-#, no-c-format
-msgid "Command"
-msgstr "Команда"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 127
-#: rc.cpp:1278
-#, no-c-format
-msgid "Edit..."
-msgstr "Редактиране..."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 135
-#: rc.cpp:1281
-#, no-c-format
-msgid "Add..."
-msgstr "Добавяне..."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 49
-#: rc.cpp:1287
-#, no-c-format
-msgid "Name:"
-msgstr "Име:"
+"<p>Тази стойност променя реда на физическото сортиране на файловете във "
+"файловата система ISO9660. По-висока стойност означава, че файлът ще бъде "
+"разположен по-близо до началото на образа (и диска).<p>Тази опция е полезна "
+"за оптимизиране разположението на данните върху CD/DVD диска.<p><b>Внимание:"
+"</b>Това не променя реда на имената на файловете, които се показват в "
+"ISO9660 директорията. Променя се само последователността в която данните "
+"физически се записват в образа."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 57
-#: rc.cpp:1290
-#, no-c-format
-msgid "Filename extension:"
-msgstr "Разширение на файл:"
+#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:37
+msgid "Session Import"
+msgstr "Импортиране на сесия"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 90
-#: rc.cpp:1296
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:88
msgid ""
-"<p><b>Command</b>"
-"<br>\n"
-"Please insert the command used to encode the audio data. The command has to "
-"read raw little endian (see <em>Swap Byte Order</em>"
-") 16bit stereo audio frames from stdin.\n"
-"<p>The following strings will be replaced by K3b:"
-"<br>\n"
-"<b>%f</b> - The filename of the resulting file. This is where the command has "
-"to write its output to."
-"<br>\n"
-"<em>The following refer to metadata stored for example in the ID3 tag of am mp3 "
-"file (Be aware that these values might be empty).</em>"
-"<br>\n"
-"<b>%t</b> - Title"
-"<br>\n"
-"<b>%a</b> - Artist"
-"<br>\n"
-"<b>%c</b> - Comment"
-"<br>\n"
-"<b>%n</b> - Track number"
-"<br>\n"
-"<b>%m</b> - Album Title"
-"<br>\n"
-"<b>%r</b> - Album Artist"
-"<br>\n"
-"<b>%x</b> - Album comment"
-"<br>\n"
-"<b>%y</b> - Release Year"
+"<p>K3b found session containing Joliet information for long filenames but no "
+"Rock Ridge extensions.<p>The filenames in the imported session will be "
+"converted to a restricted character set in the new session. This character "
+"set is based on the ISO9660 settings in the K3b project. K3b is not able to "
+"display these converted filenames yet."
msgstr ""
-"<p><b>Команда</b>"
-"<br>\n"
-"Моля, въведете командата за кодиране на аудио данни. Тя трябва да чете 16 "
-"битови аудио кадри от stdin.\n"
-"Следните низове ще бъдат заместени от K3b: "
-"<br>\n"
-"<b>%f</b> - Името на крайния файл. Това е мястото, където командата ще пише."
-"<br>\n"
-"<em>Отнася се до мета данните, съхранявани в ID3 таговете на mp3 файл (имайте "
-"предвид, че тези стойности може да са празни).</em>"
-"<br>\n"
-"<b>%t</b> - Заглавие;"
-"<br>\n"
-"<b>%a</b> - Изпълнител;"
-"<br>\n"
-"<b>%c</b> - Коментар;"
-"<br>\n"
-"<b>%n</b> - Номер на запис;"
-"<br>\n"
-"<b>%m</b> - Име на албума;"
-"<br>\n"
-"<b>%r</b> - Изпълнител на албума;"
-"<br>\n"
-"<b>%x</b> - Коментар за албума;"
-"<br>\n"
-"<b>%y</b> - Година"
+"<p>K3b намери сесия, съдържаща информация за Joliet за дълги имена, но не и "
+"Rock Ridge разширения.<p>Имената на файловете в импортираните сесии ще бъдат "
+"преобразувани в ограничена кодова таблица в новата сесия. Тази кодировка е "
+"базирана на настройките на ISO9660 в проекта на K3b. Все още не е възможно "
+"показването на тези преобразувани имена."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 124
-#: rc.cpp:1314
-#, no-c-format
-msgid "Swap &Byte Order"
-msgstr "Ред на &байтовете в суап"
+#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:93
+msgid "Session Import Warning"
+msgstr "Импортиране на сесия - предупреждение"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 127
-#: rc.cpp:1317
-#, no-c-format
-msgid "Swap the byte order of the input data"
-msgstr "Размяна редовете на байтовете във входящите данни"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:60
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:86
+msgid "Adding files to project '%1'"
+msgstr "Добавяне на файлове към проекта \"%1\""
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 131
-#: rc.cpp:1320
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:124
msgid ""
-"<p> If this option is checked K3b will swap the byte order of the input data. "
-"Thus, the command has to read big endian audio frames.\n"
-"<p>If the resulting audio file sounds bad it is highly likely that the byte "
-"order is wrong and this option has to be checked."
+"<p>The file you are about to add to the project is an ISO9660 image. As such "
+"it can be burned to a medium directly since it already contains a file "
+"system.<br>Are you sure you want to add this file to the project?"
msgstr ""
-"<p> Ако е включена тази опция, K3b ще размени реда на байтовете на входящите "
-"данни. По такъв начин командата трябва да чете големи аудио шаблони.\n"
-"<p>Ако полученият аудио файл звучи зле, най-вероятно редът на байтовете е "
-"сбъркан и опцията трябва да бъде включена."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 139
-#: rc.cpp:1324
-#, no-c-format
-msgid "Write W&ave Header"
-msgstr "Запис на заглавна част на W&ave"
+"<p>Файлът, който искате да добавите е ISO9660 образ. Може да бъде записан "
+"директно върху диск, тъй като вече има файлова система.<br>Сигурни ли сте, "
+"че искате да го добавите към проекта?"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 142
-#: rc.cpp:1327
-#, no-c-format
-msgid "Create a wave header for the input data"
-msgstr "Създаване на заглавна wave част за входящите данни"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:128
+msgid "Adding image file to project"
+msgstr "Добавяне на образ към проекта"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 145
-#: rc.cpp:1330
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will write a wave header. This is useful in "
-"case the encoder application cannot read plain raw audio data."
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще запише заглавната част на wave. Това е "
-"полезно в случай, че програмата за кодиране не чете обикновени или аудио данни."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:129
+msgid "Add the file to the project"
+msgstr "Добавяне на файла към проект"
-#: k3bfirstrun.cpp:52
-msgid "First Run"
-msgstr "Първо изпълнение"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:130
+msgid "Burn the image directly"
+msgstr "Запис на образа директно"
-#: k3bfirstrun.cpp:60
-msgid "Enable Konqueror integration"
-msgstr "Включване на интеграцията с Konqueror"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:184
+#, c-format
+msgid "It is not possible to add files bigger than %1"
+msgstr "Не могат да бъдат добавяни файлове по-големи от %1"
-#: k3bfirstrun.cpp:61
-msgid "No Konqueror integration"
-msgstr "Без интеграция с Konqueror"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:188
+msgid "Some filenames had to be modified due to limitations in mkisofs"
+msgstr ""
+"Някои имена на файлове трябваше да бъдат променени поради ограничения в "
+"mkisofs"
-#: k3bfirstrun.cpp:64
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:192
msgid ""
-"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
-"K3b from the context menu in the file manager."
-"<p><em>The Konqueror integration can always be disabled and enabled again from "
-"the K3b settings.</em>"
+"The following filenames have an invalid encoding. You may fix this with the "
+"convmv tool"
msgstr ""
-"<p>K3b може да се интегрира в Konqueror. Това позволява да се стартира "
-"програмата от контекстното меню на файловия мениджър."
-"<p><em>Интеграцията с Konqueror може да бъде изключена и включена отново от "
-"настройките на K3b.</em>"
+"Следните имена имат невалидно кодиране. Можете да оправите това с "
+"инструмента convmv"
-#: k3bfileview.cpp:95
-msgid "Filter:"
-msgstr "Филтър:"
-
-#: k3bfileview.cpp:104
-msgid "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Sound Files"
-msgstr "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Аудио файлове"
-
-#: k3bfileview.cpp:105
-msgid "audio/x-wav |Wave Sound Files"
-msgstr "audio/* application/x-ogg |Wave аудио файлове"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:225
+msgid "Moving files to project \"%1\"..."
+msgstr "Преместване на файлове към проекта \"%1\"..."
-#: k3bfileview.cpp:106
-msgid "audio/x-mp3 |MP3 Sound Files"
-msgstr "audio/* application/x-ogg |МР3 аудио файлове"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:425
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:661
+msgid "File already exists"
+msgstr "Вече има такъв файл"
-#: k3bfileview.cpp:107
-msgid "application/x-ogg |Ogg Vorbis Sound Files"
-msgstr "application/x-ogg |Ogg Vorbis аудио файлове"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:426
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:662
+msgid "<p>File <em>%1</em> already exists in project folder <em>%2</em>."
+msgstr "<p>Вече има файл <em>%1</em> в папка <em>%2</em>."
-#: k3bfileview.cpp:108
-msgid "video/mpeg |MPEG Video Files"
-msgstr "video/mpeg |MPEG видео файлове"
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:194
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:434
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:670
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Replace"
+msgstr "Замяна на всички"
-#: k3binteractiondialog.cpp:89
-msgid "Load default settings"
-msgstr "Зареждане настройките по подразбиране"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:436
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:672
+msgid "Replace the existing file"
+msgstr "Заместване на съществуващия файл"
-#: k3binteractiondialog.cpp:90
-msgid "Load saved settings"
-msgstr "Зареждане на потребителски настройки"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:437
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:673
+msgid "Replace All"
+msgstr "Замяна на всички"
-#: k3binteractiondialog.cpp:91
-msgid "Load last used settings"
-msgstr "Зареждане на последно използваните настройки"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:439
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:675
+msgid "Always replace existing files"
+msgstr "Заместване на съществуващите файлове винаги"
-#: k3binteractiondialog.cpp:116 projects/k3bprojectburndialog.cpp:155
-msgid "Start"
-msgstr "Начало"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:442
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:678
+msgid "Keep the existing file"
+msgstr "Запазване на съществуващия файл"
-#: k3binteractiondialog.cpp:117
-msgid "Start the task"
-msgstr "Започване на задачата"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:443
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:679
+msgid "Ignore All"
+msgstr "Игнориране на всички"
-#: k3binteractiondialog.cpp:243
-msgid "Load default or saved settings"
-msgstr "Зареждане на потребителските или настройките по подразбиране"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:445
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:681
+msgid "Always keep the existing file"
+msgstr "Запазване на съществуващия файл винаги"
-#: k3binteractiondialog.cpp:244
-msgid "Save current settings to reuse them later"
-msgstr "Запис на текущите настройки за използване по-късно"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:448
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:684
+msgid "Rename the new file"
+msgstr "Преименуване на новия файл"
-#: k3binteractiondialog.cpp:248
-msgid ""
-"<p>Load a set of settings either from the default K3b settings, settings saved "
-"before, or the last used ones."
-msgstr ""
-"<p>Зареждане на записаните, последно използваните или настройките по "
-"подразбиране."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:489
+msgid "Adding link to folder"
+msgstr "Добавяне на връзка към папка"
-#: k3binteractiondialog.cpp:250
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:490
msgid ""
-"<p>Saves the current settings of the action dialog."
-"<p>These settings can be loaded with the <em>Load saved settings</em> button."
-"<p><b>The K3b defaults are not overwritten by this.</b>"
-msgstr ""
-"<p>Запазва текущите настройки на диалоговия прозорец."
-"<p>Тези настройки могат да бъдат заредени и чрез бутона <em>"
-"Потребителски настройки</em>. "
-"<p><b>Настройките на K3b по подразбиране няма да бъдат променени от това.</b>"
+"<p>'%1' is a symbolic link to folder '%2'.<p>If you intend to make K3b "
+"follow symbolic links you should consider letting K3b do this now since K3b "
+"will not be able to do so afterwards because symbolic links to folders "
+"inside a K3b project cannot be resolved.<p><b>If you do not intend to enable "
+"the option <em>follow symbolic links</em> you may safely ignore this warning "
+"and choose to add the link to the project.</b>"
+msgstr ""
+"<p>\"%1\" е символна връзка към папка \"%2\".<p>Ако имате намерение да "
+"настроите K3b да проследява символните връзки, трябва своевременно да го "
+"направите, тъй като това няма да е възможно по-късно поради факта, че "
+"символните връзки към папките в проект на K3b не могат да бъдат възстановени."
+"<p><b>Ако не смятате да включите опцията <em>проследяване на символни "
+"връзки</em>, можете да пренебрегнете това предупреждение и да добавите "
+"връзка към проекта.</b>"
-#: k3binteractiondialog.cpp:320
-msgid "Action Dialog Settings"
-msgstr "Настройки на диалоговият прозорец"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:502
+msgid "Follow link now"
+msgstr "Проследяване на връзката сега"
-#: k3binteractiondialog.cpp:321
-msgid ""
-"<p>K3b handles three sets of settings in action dialogs: the defaults, the "
-"saved settings, and the last used settings. Please choose which of these sets "
-"should be loaded if an action dialog is opened again."
-"<p><em>Be aware that this choice can always be changed from the K3b "
-"configuration dialog.</em>"
-msgstr ""
-"<p>K3b има три вида настройки за диалоговите прозорци: по подразбиране, "
-"потребителски и последно използвани. Моля, изберете коя от тези да бъде "
-"заредена при отваряне на диалогов прозорец."
-"<p><em>Имайте предвид, че винаги можете да промените това от прозореца за "
-"настройване на K3b.</em>"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:503
+msgid "Always follow links"
+msgstr "Проследяване на символните връзки винаги"
-#: k3baudioplayer.cpp:166 k3baudioplayer.cpp:547
-msgid "no file"
-msgstr "няма файл"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:504
+msgid "Add link to project"
+msgstr "Добавяне на връзка към проект"
-#: k3baudioplayer.cpp:228
-msgid "Clear List"
-msgstr "Изчистване на списъка"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:505
+msgid "Always add links"
+msgstr "Добавяне на връзки винаги"
-#: k3baudioplayer.cpp:348
-msgid "No running aRtsd found"
-msgstr "Не е намерен стартиран aRtsd"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:750
+msgid "Enter New Filename"
+msgstr "Въведете ново име на файла"
-#: k3baudioplayer.cpp:355
-msgid "Unknown file format"
-msgstr "Неизвестен файлов формат"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:751
+msgid "A file with that name already exists. Please enter a new name:"
+msgstr "Вече има файл с такова име. Моля, въведете ново име:"
-#: k3baudioplayer.cpp:589
-msgid "playing"
-msgstr "изпълнява се"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:767
+msgid "Do you also want to add hidden files?"
+msgstr "Искате ли да добавите скритите файлове?"
-#: k3baudioplayer.cpp:592
-msgid "paused"
-msgstr "пауза"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
+msgid "Hidden Files"
+msgstr "Скрити файлове"
-#: k3baudioplayer.cpp:595
-msgid "stopped"
-msgstr "спрян"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
+#, fuzzy
+msgid "Add"
+msgstr "Добавяне..."
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:28
-msgid "Let K3b select the best-suited mode. This is the recommended selection."
-msgstr ""
-"Оставя на K3b да избере най-подходящия режим. Това е препоръчителният режим."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
+msgid "Do Not Add"
+msgstr "Без добавяне"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:29
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:782
msgid ""
-"<em>Disk At Once</em> or more properly <em>Session At Once</em>"
-". The laser is never turned off while writing the CD or DVD. This is the "
-"preferred mode to write audio CDs since it allows pregaps other than 2 seconds. "
-"Not all writers support DAO."
-"<br>DVD-R(W)s written in DAO provide the best DVD-Video compatibility."
+"Do you also want to add system files (FIFOs, sockets, device files, and "
+"broken symlinks)?"
msgstr ""
-"<em>Disk At Once (DAO)</em>или по-правилно <em>Session At Once</em>"
-". Лазерът никога не се изключва по време на записа на CD или DVD. Това е "
-"предпочитаният режим на запис на аудио CD, тъй като позволява използването на "
-"паузи между песните, различни от 2 секунди. Не всички записвачки поддържат DAO."
-"<br>DVD дискове, записани в режим DAO, имат най-добрата DVD видео съвместимост."
+"Искате ли да добавите системните файлове (FIFO, сокети, файлове за "
+"устройства и повредени символни връзки)?"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:34
-msgid ""
-"<em>Track At Once</em> should be supported by every CD writer. The laser will "
-"be turned off after every track."
-"<br>Most CD writers need this mode for writing multisession CDs."
-msgstr ""
-"<em>Track At Once(TAO)</em> би трябвало да се поддържа от всяка записвачка. "
-"Лазерът се изключва след всяка писта."
-"<br>Повечето CD записвачки се нуждаят от този режим за запис на многосесийни "
-"компактдискове."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
+msgid "System Files"
+msgstr "Системни файлове"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:39
-msgid ""
-"RAW writing mode. The error correction data is created by the software instead "
-"of the writer device."
-"<br>Try this if your CD writer fails to write in DAO and TAO."
-msgstr ""
-"Режим на запис \"Грубо копиране\" (RAW). Грешките се поправят от софтуера, "
-"вместо от записвачката."
-"<br>Пробвайте го ако CD записвачката не може да се справи в режими DAO и TAO."
+#: projects/k3bdataview.cpp:78
+msgid "&Import Session..."
+msgstr "&Импортиране на сесия..."
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:42
-msgid ""
-"Incremental sequential is the default writing mode for DVD-R(W). It allows "
-"multisession DVD-R(W)s. It only applies to DVD-R(W)."
-msgstr ""
-"\"Нарастващ\" е режимът по подразбиране за запис на DVD-R(W). Позволява запис "
-"на многосесийни DVD-R(W) дискове. Това се отнася само за DVD-R(W)."
+#: projects/k3bdataview.cpp:80
+msgid "&Clear Imported Session"
+msgstr "И&зчистване на импортирана сесия"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:44
-msgid ""
-"Restricted Overwrite allows to use a DVD-RW just like a DVD-RAM or a DVD+RW. "
-"The media may just be overwritten. It is not possible to write multisession "
-"DVD-RWs in this mode but K3b uses growisofs to grow an ISO9660 filesystem "
-"within the first session, thus allowing new files to be added to an already "
-"burned disk."
-msgstr ""
-"\"Ограничен презапис\" позволява употребата на DVD-RW само като DVD-RAM или "
-"DVD+RW. Дискът може просто да бъде презаписан. В този режим не е възможен запис "
-"на многосесийни DVD-RW дискове, а K3b използва growisofs, за да създаде файлова "
-"система ISO9660 в първата сесия, като по този начин позволява добавянето на "
-"нови файлове на диск, който вече има записани данни."
+#: projects/k3bdataview.cpp:83
+msgid "&Edit Boot Images..."
+msgstr "&Редактиране на самозареждащи се образи..."
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:93
-msgid "Select the writing mode to use"
-msgstr "Изберете режим на запис"
+#: projects/k3bdataview.cpp:87
+msgid "Import a previously burned session into the current project"
+msgstr "Импортиране на предишна сесия в текущия проект"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:101
-msgid "Writing mode"
-msgstr "Режим на запис"
+#: projects/k3bdataview.cpp:88
+msgid "Remove the imported items from a previous session"
+msgstr "Премахване на импортираните елементи от предишна сесия"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:102
-msgid ""
-"Be aware that the writing mode is ignored when writing DVD+R(W) since there is "
-"only one way to write them."
-msgstr ""
-"Имайте предвид, че режимът на запис бива пренебрегнат при записа на DVD+R(W), "
-"тъй като за тях има само един начин за запис."
+#: projects/k3bdataview.cpp:89
+msgid "Modify the bootable settings of the current project"
+msgstr "Промяна на настройките за самозареждане на текущия проект"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:105
-msgid "The selection of writing modes depends on the inserted burning medium."
-msgstr "Изборът на режим за запис зависи от поставения диск."
+#: projects/k3bdataview.cpp:104 projects/k3bmovixview.cpp:81
+msgid "Volume Name:"
+msgstr "Име на диск:"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:155
-msgid "DAO"
-msgstr "DAO"
+#: projects/k3bdataview.cpp:151
+msgid "Edit Boot Images"
+msgstr "Редактиране на самозареждащи се образи"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:157
-msgid "TAO"
-msgstr "TAO"
+#: projects/k3bdataview.cpp:172 projects/k3bview.cpp:97
+msgid "Please add files to your project first."
+msgstr "Моля, първо добавете файлове към проекта."
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:159
-msgid "RAW"
-msgstr "RAW"
+#: projects/k3bdataview.cpp:173 projects/k3bmixedview.cpp:126
+#: projects/k3bview.cpp:98
+msgid "No Data to Burn"
+msgstr "Няма данни, които да бъдат записани"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:161
-msgid "Restricted Overwrite"
-msgstr "Ограничен презапис"
+#: projects/k3bdataviewitem.cpp:253
+msgid "outside of project"
+msgstr "извън проект"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:163
-msgid "Incremental"
-msgstr "Нарастващ"
+#: projects/k3bdataviewitem.cpp:284
+msgid "root"
+msgstr "Суперпотребител (root)"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:73 projects/k3baudiocdtextwidget.cpp:43
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:75
-msgid "CD-Text"
-msgstr "CD-текст"
+#: projects/k3bdataviewitem.cpp:334
+msgid "From previous session"
+msgstr "От предишна сесия"
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:190 projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:275
-#, c-format
-msgid "Generating fingerprint for track %1."
-msgstr "Създаване на \"пръстов отпечатък\" за запис %1. "
+#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
+msgid "DVD Project"
+msgstr "Проект за DVD"
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:217
-#, c-format
-msgid "Querying MusicBrainz for track %1."
-msgstr "Справка за запис %1 в MusicBrainz."
+#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:170
+msgid ""
+"It is not possible to write multisession DVDs in DAO mode.Multisession has "
+"been disabled."
+msgstr ""
+"Записът на многосесийни DVD дискове в режим DAO не е възможен. Изключена е "
+"функцията за многосесийност."
-#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:46
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:254
-msgid "MusicBrainz Query"
-msgstr "Справка за MusicBrainz "
+#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:172
+msgid "DVD multisession"
+msgstr "Многосесийно DVD"
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:255
-msgid "Found multiple matches for track %1 (%2). Please select one."
-msgstr "Намерени са няколко съвпадения за запис %1 (%2). Моля, изберете едно."
+#: projects/k3bdvdview.cpp:32
+msgid ""
+"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
+"To remove or rename files use the context menu.\n"
+"After that press the burn button to write the DVD."
+msgstr ""
+"Моля, завлачете и пуснете файловете/директориите тук.\n"
+"Ако искате да ги премахнете или преименувате, използвайте контекстното меню "
+"(щракнете с десния бутон върху елемент).\n"
+"За да запишете диска, натиснете бутона \"Запис на диск\"."
-#: projects/k3bmixeddirtreeview.cpp:45
-msgid "Audio Tracks"
-msgstr "Аудио записи"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:195 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:291
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:543
+msgid "min"
+msgstr "мин"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:59
-msgid "Please be patient..."
-msgstr "Моля, имайте търпение..."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:201
+msgid "Available: %1 of %2"
+msgstr "Свободни: %1 от общо %2"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:107
-msgid "Adding files to project \"%1\"..."
-msgstr "Добавяне на файлове към проекта \"%1\"..."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:209
+#, c-format
+msgid "Capacity exceeded by %1"
+msgstr "Капацитетът е превишен с %1"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:116
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:172
-msgid "Insufficient permissions to read the following files"
-msgstr "Нямате достатъчно права за четене на следните файлове"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:292
+msgid "Right click for media sizes"
+msgstr "Щракнете с десния бутон на мишката за размера на диска"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:120
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:176
-msgid "Unable to find the following files"
-msgstr "Следните файлове не бяха намерени"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:381
+msgid "Minutes"
+msgstr "Минути"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:124
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:180
-msgid "No non-local files supported"
-msgstr "Не се поддържат файлове, които не са локални"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:383
+msgid "Megabytes"
+msgstr "МБ"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:128
-msgid "Unable to handle the following files due to an unsupported format"
-msgstr "Следните файлове не бяха обработени поради неподдържан формат"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:391 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:393
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:395 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:463
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:464 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:465
+msgid "%1 MB"
+msgstr "%1 МБ"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:129
-msgid ""
-"You may manually convert these audio files to wave using another application "
-"supporting the audio format and then add the wave files to the K3b project."
-msgstr ""
-"Можете ръчно да конвертирате тези аудио файлове във wave посредством друга "
-"програма, подържаща този формат и после да ги добавите към K3b проекта."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:402
+msgid "Custom..."
+msgstr "Потребителска..."
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:135
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:161
-msgid "Problems while adding files to the project."
-msgstr "Проблеми при добавяне на файлове към проекта."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:405
+msgid "From Medium..."
+msgstr "От диск..."
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:165
-msgid "Analysing file '%1'..."
-msgstr "Анализиране на файл \"%1\"..."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:419
+msgid "User Defaults"
+msgstr "Потребителски"
-#: projects/k3bmovixview.cpp:59
-msgid "Remove Subtitle File"
-msgstr "Премахване на файл със субтитри"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:422
+msgid "Save User Defaults"
+msgstr "Запис на потребителски "
-#: projects/k3bmovixview.cpp:62
-msgid "Add Subtitle File..."
-msgstr "Добавяне на файл със субтитри..."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:426
+msgid "Why 4.4 instead of 4.7?"
+msgstr "Защо 4.4 вместо 4.7?"
-#: projects/k3bdataview.cpp:104 projects/k3bmovixview.cpp:81
-msgid "Volume Name:"
-msgstr "Име на диск:"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:430
+msgid "Show Size In"
+msgstr "Показване на размера в"
-#: projects/k3bmovixview.cpp:173
-msgid "K3b currently only supports local files."
-msgstr "В момента K3b поддържа само локални файлове."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:433
+msgid "CD Size"
+msgstr "Размер на CD"
-#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:124
-msgid "Track %1 was not found in the MusicBrainz database."
-msgstr "Запис %1 не беше намерен в базата данни на MusicBrainz."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:444
+msgid "DVD Size"
+msgstr "Размер на DVD"
-#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:80
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:64
-#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:126
-msgid "Audio Project"
-msgstr "Аудио проект"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:475 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:476
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:477
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: unused\n"
+"%n minutes"
+msgstr ""
+" неизползвани\n"
+"%n минути"
-#: projects/k3bview.cpp:60
-msgid "&Burn"
-msgstr "&Запис на диск"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:529
+msgid ""
+"<p><b>Why does K3b offer 4.4 GB and 8.0 GB instead of 4.7 and 8.5 like it "
+"says on the media?</b><p>A single layer DVD media has a capacity of "
+"approximately 4.4 GB which equals 4.4*1024<sup>3</sup> bytes. Media "
+"producers just calculate with 1000 instead of 1024 for advertising reasons."
+"<br>This results in 4.4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4.7 GB."
+msgstr ""
+"<p><b>Защо K3b предлага 4.4 ГБ и 8.0 ГБ вместо 4.7 ГБ и 8.5 ГБ, както пише "
+"на диска?</b>Еднослойният DVD диск има капацитет от приблизително 4.4 ГБ, "
+"което е равно на 4.4*1024<sup>3</sup> байта. Производителите на дискове "
+"изчисляват с 1000 вместо с 1024 заради рекламата.<br>Като резултат се "
+"получава 4.4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4.7 ГБ."
-#: projects/k3bview.cpp:62
-msgid "Open the burn dialog for the current project"
-msgstr "Отваряне на прозорецa за запис на текущия проект"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:541
+msgid "gb"
+msgstr "ГБ"
-#: projects/k3bview.cpp:63
-msgid "&Properties"
-msgstr "&Информация"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:542
+msgid "mb"
+msgstr "МБ"
-#: projects/k3bview.cpp:65
-msgid "Open the properties dialog"
-msgstr "Отваряне на прозорец с информацията"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:547
+msgid "Custom Size"
+msgstr "Задаване на размер"
-#: projects/k3bdataview.cpp:172 projects/k3bview.cpp:97
-msgid "Please add files to your project first."
-msgstr "Моля, първо добавете файлове към проекта."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:548
+msgid ""
+"<p>Please specify the size of the media. Use suffixes <b>gb</b>,<b>mb</b>, "
+"and <b>min</b> for <em>gigabytes</em>, <em>megabytes</em>, and <em>minutes</"
+"em> respectively."
+msgstr ""
+"<p>Моля, посочете размера на диска. Използвайте представки <b>ГБ</b>,<b>МБ</"
+"b>, и <b>мин</b> съответно за <em>гигабайта</em>, <em>мегабайта</em>, и "
+"<em>минути</em>."
-#: projects/k3bdataview.cpp:173 projects/k3bmixedview.cpp:126
-#: projects/k3bview.cpp:98
-msgid "No Data to Burn"
-msgstr "Няма данни, които да бъдат записани"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:611
+msgid "Medium is not empty."
+msgstr "Дискът не е празен."
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:57
-msgid "Floppy"
-msgstr "Флопи"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:614
+msgid "No usable medium found."
+msgstr "Не е намерен използваем диск."
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:118
-msgid "Hide Advanced Options"
-msgstr "Скриване на разширени настройки"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:67
+msgid "Mixed Project"
+msgstr "Смесен проект"
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:122
-msgid "Show Advanced Options"
-msgstr "Показване на разширени настройки"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:103
+msgid "Mixed Mode Type"
+msgstr "Смесен"
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:129
-msgid "Please Choose Boot Image"
-msgstr "Моля, изберете образ за самозареждане"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:107
+msgid "Data in second session (CD-Extra)"
+msgstr "Данни във втората сесия (CD-Extra)"
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:137
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:108
msgid ""
-"<p>The file you selected is not a floppy image (floppy images are of size 1200 "
-"KB, 1440 KB, or 2880 KB). You may still use boot images of other sizes by "
-"emulating a harddisk or disabling emulation completely. "
-"<p>If you are not familiar with terms like 'harddisk emulation' you most likely "
-"want to use a floppy image here. Floppy images can be created by directly "
-"extracting them from a real floppy disk:"
-"<pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/floppy.img</pre>or by using one of the many boot "
-"floppy generators that can be found on <a "
-"href=\"http://www.google.com/search?q=linux+boot+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">"
-"the internet</a>."
-msgstr ""
-"<p>Избраният файл не е за флопи (те имат размер 1200 кБ, 1440 кБ, or 2880 кБ). "
-"Все пак можете да използвате самозареждащи се образи с друг размер като "
-"емулирате твърдия диск или като напълно изключите емулацията. "
-"<p>Ако не сте запознати с термини като \"емулация на твърд диск\" най-вероятно "
-"ще искате да използвате образ от флопи. Той може да бъде създадено чрез "
-"директно извличане от флопи устройството:"
-"<pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/floppy.img</pre> или чрез използване на един от "
-"многото генератори, които могат да бъдат намерени в <a "
-"href=\"http://www.google.com/search?q=linux+boot+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">"
-"Интернет</a>."
+"<em>Blue book CD</em><br>K3b will create a multisession CD with 2 sessions. "
+"The first session will contain all audio tracks and the second session will "
+"contain a mode 2 form 1 data track.<br>This mode is based on the <em>Blue "
+"book</em> standard (also known as <em>Extended Audio CD</em>, <em>CD-Extra</"
+"em>, or <em>CD Plus</em>) and has the advantage that a hifi audio CD player "
+"will only recognize the first session and ignore the second session with the "
+"data track.<br>If the CD is intended to be used in a hifi audio CD player "
+"this is the recommended mode.<br>Some older CD-ROMs may have problems "
+"reading a blue book CD since it is a multisession CD."
+msgstr ""
+"<p><b>Blue book CD</b><p>K3b ще създаде многосесиен компактдиск с 2 сесии. "
+"Първата ще съдържа всички аудио записи, а втората ще съдържа запис в \"режим "
+"2 форма 1\" (mode 2 form 1).<br>Този режим е базиран върху стандарта "
+"<em>Blue book</em>(познат също и като <em>Extended Audio CD</em>, <em>CD-"
+"Extra</em>или <em>CD Plus</em>) и притежава предимството, че hifi аудио CD "
+"плеъра само ще разпознае първата сесия и ще игнорира втората (записа с "
+"данните).<p>Ако компактдиска се използва с аудио CD плеър, това е "
+"препоръчителният режим.<p>Някои по-стари CD-ROM устройства може да имат "
+"трудности с четенето на blue book CD, тъй като това е многосесиен "
+"компактдиск."
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:146
-msgid "No Floppy image selected"
-msgstr "Не е маркиран образ от флопи"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:124
+msgid "Data in first track"
+msgstr "Данни в първия запис"
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:147
-msgid "Use harddisk emulation"
-msgstr "Използване емулация на твърдия диск"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:125
+msgid "K3b will write the data track before all audio tracks."
+msgstr "K3b ще запише данните преди аудио записите."
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:148
-msgid "Use no emulation"
-msgstr "Без емулация"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:128
+msgid "Data in last track"
+msgstr "Данни в последния запис"
-#: projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:46 projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:62
-msgid "default"
-msgstr "по подразбиране"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:129
+msgid "K3b will write the data track after all audio tracks."
+msgstr "K3b ще запише данните след аудио записите."
-#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:32 projects/k3bmovixlistview.cpp:188
-msgid "Use drag'n'drop to add files to the project."
-msgstr "Моля, завлачете и пуснете файловете/директориите тук."
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:132
+msgid ""
+"<b>Caution:</b> The last two modes should only be used for CDs that are "
+"unlikely to be played on a hifi audio CD player.<br>It could lead to "
+"problems with some older hifi audio CD players that try to play the data "
+"track."
+msgstr ""
+"<p><b>Внимание:</b>Последните два режима трябва да се използват само за "
+"компактдиск, който с голяма вероятност няма да бъде пускан на hifi аудио CD "
+"плеър.<br>Това може да доведе до проблеми с някои по-стари hifi CD плеъри, "
+"които се опитват да изпълняват записа."
-#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:33 projects/k3bmovixlistview.cpp:189
-msgid "To remove or rename files use the context menu."
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:311
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<p><b>External program <em>normalize-audio</em> is not installed.</b><p>K3b "
+"uses <em>normalize-audio</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/"
+"normalize/) to normalize audio tracks. In order to use this functionality, "
+"please install it first (sudo apt-get install normalize-audio."
msgstr ""
-"Ако искате да ги премахнете или преименувате, използвайте контекстното меню "
-"(щракнете с десния бутон върху елемент)."
+"<p><b>Не е инсталирана външната програма <em>normalize</em>.</b><p>K3b "
+"използва <em>normalize</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/normalize/) "
+"за нормализиране на аудио записите. За да използвате функционалността, първо "
+"я инсталирайте."
-#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:34
-msgid "After that press the burn button to write the DVD."
-msgstr "За да запишете диска, натиснете бутона \"Запис на диск\"."
+#: projects/k3bmixeddirtreeview.cpp:45
+msgid "Audio Tracks"
+msgstr "Аудио записи"
+
+#: projects/k3bmixedview.cpp:125
+msgid "Please add files and audio titles to your project first."
+msgstr "Моля, първо добавете файлове и заглавия към проекта."
#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:54
msgid "eMovix CD Project"
@@ -7676,17 +5051,6 @@ msgstr ""
msgid "eMovix"
msgstr "eMovix"
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:83 projects/k3bdvdburndialog.cpp:64
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:79 projects/k3bmovixburndialog.cpp:62
-#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:64 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:62
-msgid "Filesystem"
-msgstr "Файлова система"
-
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:160 projects/k3bmixedburndialog.cpp:97
-#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:99
-msgid "Datatrack Mode"
-msgstr "Режим на данни"
-
#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:102
msgid "Multisession"
msgstr "Многосесиен диск"
@@ -7695,89 +5059,98 @@ msgstr "Многосесиен диск"
msgid "Could not find a valid eMovix installation."
msgstr "Не беше намерен валиден eMovix."
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:199 projects/k3bmovixburndialog.cpp:240
-msgid "Most writers do not support writing multisession CDs in DAO mode."
-msgstr ""
-"Повечето записвачки не записват многосесийни компактдискове в режим DAO."
+#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:56
+msgid "eMovix DVD Project"
+msgstr "Проект за eMovix DVD"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:52
-msgid "Use drag'n'drop to add MPEG video files to the project."
-msgstr "Завлачете и пуснете MPEG видео файловете в проекта."
+#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:32 projects/k3bmovixlistview.cpp:188
+msgid "Use drag'n'drop to add files to the project."
+msgstr "Моля, завлачете и пуснете файловете/директориите тук."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:88 projects/k3bmovixlistview.cpp:190
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:53
-msgid "After that press the burn button to write the CD."
-msgstr "За да запишете диска, натиснете бутона \"Запис на диск\"."
+#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:33 projects/k3bmovixlistview.cpp:189
+msgid "To remove or rename files use the context menu."
+msgstr ""
+"Ако искате да ги премахнете или преименувате, използвайте контекстното меню "
+"(щракнете с десния бутон върху елемент)."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:130 projects/k3bmovixlistview.cpp:173
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:81
-msgid "No."
-msgstr "No."
+#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:34
+msgid "After that press the burn button to write the DVD."
+msgstr "За да запишете диска, натиснете бутона \"Запис на диск\"."
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:84
-msgid "Resolution"
-msgstr "Разделителна способност"
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:96 projects/k3bmovixlistview.cpp:153
+msgid " (broken)"
+msgstr " (счупен)"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:85
-msgid "High Resolution"
-msgstr "Висока разделителна способност"
+#: projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:46 projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:62
+msgid "default"
+msgstr "по подразбиране"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:86
-msgid "Framerate"
-msgstr "Скорост на кадрите"
+#: projects/k3bmovixview.cpp:59
+msgid "Remove Subtitle File"
+msgstr "Премахване на файл със субтитри"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:87
-msgid "Muxrate"
-msgstr "Скорост на мултиплексиране"
+#: projects/k3bmovixview.cpp:62
+msgid "Add Subtitle File..."
+msgstr "Добавяне на файл със субтитри..."
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:88
-msgid "Duration"
-msgstr "Времетраене"
+#: projects/k3bmovixview.cpp:173
+msgid "K3b currently only supports local files."
+msgstr "В момента K3b поддържа само локални файлове."
-#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
-msgid "Video DVD Project"
-msgstr "Проект за видео DVD"
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:190 projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:275
+#, c-format
+msgid "Generating fingerprint for track %1."
+msgstr "Създаване на \"пръстов отпечатък\" за запис %1. "
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72 projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
-#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:217
#, c-format
-msgid "Size: %1"
-msgstr "Размер: %1"
+msgid "Querying MusicBrainz for track %1."
+msgstr "Справка за запис %1 в MusicBrainz."
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:285 projects/k3bdatafileview.cpp:324
-msgid "New Directory..."
-msgstr "Нова директория..."
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:255
+msgid "Found multiple matches for track %1 (%2). Please select one."
+msgstr "Намерени са няколко съвпадения за запис %1 (%2). Моля, изберете едно."
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:291 projects/k3bdatafileview.cpp:330
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:446
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:682
-msgid "Rename"
-msgstr "Преименуване"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:76
+msgid "Save Settings and close"
+msgstr "Запис на настройките и затваряне"
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:336 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:338
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:341 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:344
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:381 projects/k3bdatafileview.cpp:383
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:386 projects/k3bdatafileview.cpp:389
-msgid "New Directory"
-msgstr "Нова директория"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:77
+msgid "Saves the settings to the project and closes the dialog."
+msgstr "Записва настройките на проекта и затваря прозореца."
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:337 projects/k3bdatafileview.cpp:382
-msgid "Please insert the name for the new directory:"
-msgstr "Моля, въведете името на новата директория:"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:81
+msgid "Discard all changes and close"
+msgstr "Отмяна на промените и затваряне"
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:342 projects/k3bdatafileview.cpp:387
-msgid ""
-"A file with that name already exists. Please insert the name for the new "
-"directory:"
-msgstr "Вече има файл с такова име. Моля, въведете името на новата директория:"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:82
+msgid "Discards all changes made in the dialog and closes it."
+msgstr "Отмяна на всички извършени промени и затваряне на прозореца."
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72
-msgid "Data Project"
-msgstr "Проект за данни"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:156
+msgid "Start the image creation"
+msgstr "Създаване на образ"
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:163 projects/k3bdvdburndialog.cpp:99
-msgid "Multisession Mode"
-msgstr "Многосесиен диск"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:159
+msgid "Start the burning process"
+msgstr "Запис"
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:202 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:160
+msgid "Image folder '%1' does not exist. Do you want K3b to create it?"
+msgstr ""
+"Директорията с образи \"%1\" не съществува. Искате ли K3b да я създаде?"
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:205 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:163
+msgid "Failed to create folder '%1'."
+msgstr "Директория \"%1\" не може да бъде създадена."
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:265
+msgid "Writing"
+msgstr "Запис"
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:313
+msgid "Image"
+msgstr "Образ"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:60
msgid "Video CD (Version 1.1)"
@@ -7854,8 +5227,8 @@ msgid ""
"Playback control, PBC, is available for Video CD 2.0 and Super Video CD 1.0 "
"disc formats."
msgstr ""
-"Плейбек контрол (PBC) имат дисковите формати Video CD (VCD) 2.0 и Super Video "
-"CD (SVCD) 1.0."
+"Плейбек контрол (PBC) имат дисковите формати Video CD (VCD) 2.0 и Super "
+"Video CD (SVCD) 1.0."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:131
msgid "Add always an empty `/SEGMENT' directory"
@@ -7875,11 +5248,11 @@ msgstr ""
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:137
msgid ""
-"This element allows to set viewing restrictions which may be interpreted by the "
-"playing device."
+"This element allows to set viewing restrictions which may be interpreted by "
+"the playing device."
msgstr ""
-"Този елемент позволява настройката на ограниченията за гледане, които влияят на "
-"възпроизвеждащото устройство."
+"Този елемент позволява настройката на ограниченията за гледане, които влияят "
+"на възпроизвеждащото устройство."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:140
msgid "This option allows customization of Gaps and Margins."
@@ -7887,7 +5260,8 @@ msgstr "Тази опция позволява настройки на пауз
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:142
msgid ""
-"Used to set the number of empty sectors added before the lead-out area begins."
+"Used to set the number of empty sectors added before the lead-out area "
+"begins."
msgstr ""
"Задаване на брой празни сектори, които се добавят преди lead-out сектор."
@@ -7906,230 +5280,177 @@ msgstr "Задаване на краен отстъп за последоват
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:153
msgid ""
"<p>This is the most basic <b>Video CD</b> specification dating back to 1993, "
-"which has the following characteristics:"
-"<ul>"
-"<li>One mode2 mixed form ISO-9660 track containing file pointers to the "
-"information areas.</li>"
-"<li>Up to 98 multiplex-ed MPEG-1 audio/video streams or CD-DA audio tracks.</li>"
-"<li>Up to 500 MPEG sequence entry points used as chapter divisions.</li></ul>"
-"<p>The Video CD specification requires the multiplex-ed MPEG-1 stream to have a "
-"CBR of less than 174300 bytes (1394400 bits) per second in order to accommodate "
-"single speed CD-ROM drives."
-"<br>The specification allows for the following two resolutions:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li></ul>"
-"<p>The CBR MPEG-1, layer II audio stream is fixed at 224 kbps with 1 stereo or "
-"2 mono channels."
+"which has the following characteristics:<ul><li>One mode2 mixed form "
+"ISO-9660 track containing file pointers to the information areas.</li><li>Up "
+"to 98 multiplex-ed MPEG-1 audio/video streams or CD-DA audio tracks.</"
+"li><li>Up to 500 MPEG sequence entry points used as chapter divisions.</li></"
+"ul><p>The Video CD specification requires the multiplex-ed MPEG-1 stream to "
+"have a CBR of less than 174300 bytes (1394400 bits) per second in order to "
+"accommodate single speed CD-ROM drives.<br>The specification allows for the "
+"following two resolutions:<ul><li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</"
+"li><li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li></ul><p>The CBR MPEG-1, layer "
+"II audio stream is fixed at 224 kbps with 1 stereo or 2 mono channels."
"<p><b>It is recommended to keep the video bit-rate under 1151929.1 bps.</b>"
msgstr ""
"<p>Това е основната <b>VCD</b>спецификация, датираща от 1993-та и имаща "
-"следните характеристики:"
-"<ul>"
-"<li>Един запис в \"mode2 mixed form ISO-9660\", съдържащ индикатори за "
-"местоположението на данните.</li>"
-"<li>До 98 MPEG-1 аудио/видео потока или CD-DA аудио записи.</li>"
-"<li>До 500 MPEG точки, използвани като разделители на главите.</li></ul>"
-"<p>Спецификацията на VCD изисква MPEG-1 потока да има постоянна скорост (CBR) "
-"по-малка от 174300 байта (1394400 бита/сек), за да е съвместим с "
-"едноскоростните CD-ROM устройства."
-"<br>Спецификации за следните две разделителни способности:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 @ 29.97 Хц (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 @ 23.976 Хц (FILM SIF).</li></ul>"
-"<p>В MPEG-1 с постоянна скорост (CBR), аудио потокът е фиксиран на 224 "
-"кбита/сек със 1 стерео или 2 моно канала."
+"следните характеристики:<ul><li>Един запис в \"mode2 mixed form ISO-9660\", "
+"съдържащ индикатори за местоположението на данните.</li><li>До 98 MPEG-1 "
+"аудио/видео потока или CD-DA аудио записи.</li><li>До 500 MPEG точки, "
+"използвани като разделители на главите.</li></ul><p>Спецификацията на VCD "
+"изисква MPEG-1 потока да има постоянна скорост (CBR) по-малка от 174300 "
+"байта (1394400 бита/сек), за да е съвместим с едноскоростните CD-ROM "
+"устройства.<br>Спецификации за следните две разделителни способности:"
+"<ul><li>352 x 240 @ 29.97 Хц (NTSC SIF).</li><li>352 x 240 @ 23.976 Хц (FILM "
+"SIF).</li></ul><p>В MPEG-1 с постоянна скорост (CBR), аудио потокът е "
+"фиксиран на 224 кбита/сек със 1 стерео или 2 моно канала."
"<p><b>Препоръчително е скоростта на видео потока да се държи под 1151929.1 "
"бита/сек.</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:165
msgid ""
-"<p>About two years after the Video CD 1.1 specification came out, an improved "
-"<b>Video CD 2.0</b> standard was published in 1995."
-"<p>This one added the following items to the features already available in the "
-"Video CD 1.1 specification:"
-"<ul>"
-"<li>Support for MPEG segment play items (<b>\"SPI\"</b>"
-"), consisting of still pictures, motion pictures and/or audio (only) streams "
-"was added.</li>"
-"<li>Note Segment Items::.</li>"
-"<li>Support for interactive playback control (<b>\"PBC\"</b>) was added.</li>"
-"<li>Support for playing related access by providing a scan point index file was "
-"added. (<b>\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</b>)</li>"
-"<li>Support for closed captions.</li>"
-"<li>Support for mixing NTSC and PAL content.</li></ul>"
-"<p>By adding PAL support to the Video CD 1.1 specification, the following "
-"resolutions became available:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li>"
-"<li>352 x 288 @ 25 Hz (PAL SIF).</li></ul>"
-"<p>For segment play items the following audio encodings became available:"
-"<ul>"
-"<li>Joint stereo, stereo or dual channel audio streams at 128, 192, 224 or 384 "
-"kbit/sec bit-rate.</li>"
-"<li>Mono audio streams at 64, 96 or 192 kbit/sec bit-rate.</li></ul>"
-"<p>Also the possibility to have audio only streams and still pictures was "
-"provided."
-"<p><b>The bit-rate of multiplex-ed streams should be kept under 174300 "
-"bytes/sec (except for single still picture items) in order to accommodate "
-"single speed drives.</b>"
+"<p>About two years after the Video CD 1.1 specification came out, an "
+"improved <b>Video CD 2.0</b> standard was published in 1995.<p>This one "
+"added the following items to the features already available in the Video CD "
+"1.1 specification:<ul><li>Support for MPEG segment play items (<b>\"SPI\"</"
+"b>), consisting of still pictures, motion pictures and/or audio (only) "
+"streams was added.</li><li>Note Segment Items::.</li><li>Support for "
+"interactive playback control (<b>\"PBC\"</b>) was added.</li><li>Support for "
+"playing related access by providing a scan point index file was added. (<b>"
+"\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</b>)</li><li>Support for closed captions.</"
+"li><li>Support for mixing NTSC and PAL content.</li></ul><p>By adding PAL "
+"support to the Video CD 1.1 specification, the following resolutions became "
+"available:<ul><li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li><li>352 x 240 @ "
+"23.976 Hz (FILM SIF).</li><li>352 x 288 @ 25 Hz (PAL SIF).</li></ul><p>For "
+"segment play items the following audio encodings became available:"
+"<ul><li>Joint stereo, stereo or dual channel audio streams at 128, 192, 224 "
+"or 384 kbit/sec bit-rate.</li><li>Mono audio streams at 64, 96 or 192 kbit/"
+"sec bit-rate.</li></ul><p>Also the possibility to have audio only streams "
+"and still pictures was provided.<p><b>The bit-rate of multiplex-ed streams "
+"should be kept under 174300 bytes/sec (except for single still picture "
+"items) in order to accommodate single speed drives.</b>"
msgstr ""
"<p>Приблизително две години след излизането на VCD 1.1, през 1995 беше "
-"публикуван подобреният стандарт <b>VCD 2.0</b>."
-"<p>Той прибави следните функции към VCD 1.1:"
-"<ul>"
-"<li>Поддръжка на MPEG сегменти (segment play items - <b>\"SPI\"</b>"
-"),състоящи се от кадри, сцени и/или (само) аудио потоци.</li>"
-"<li>Маркиране на сегменти::.</li>"
-"<li>Поддръжка на интерактивен плейбек контрол (<b>\"PBC\"</b>).</li>"
-"<li>Поддръжка на изпълнение с помощта индексен файл от сканиране. (<b>"
-"\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</b>)</li>"
-"<li>Поддръжка на \"затворени\" заглавия.</li>"
-"<li>С добавянето на поддръжка на PAL към VCD 1.1 вече са налични и следните "
-"разделителни способности:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 @ 29.97 Хц (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 @ 23.976 Хц (FILM SIF).</li>"
-"<li>352 x 288 @ 25 Хц (PAL SIF).</li></ul>"
-"<p>За сегментите вече са възможни следните кодирания на звука:"
-"<ul>"
-"<li>Реално стерео (joint stereo), стерео или двуканален звук със скорост 128, "
-"192, 224 или 384 кбита/сек.</li>"
-"<li>Моно звук със скорост 64, 96 или 192 кбита/сек.</li></ul>"
-"<p>Също така беше добавена възможността \"само звук\" и кадри."
-"<p><b>Скоростта на потоците трябва да е под 174300 бита/сек (освен за "
-"единичните кадри), за да има съвместимост със едноскоростните устройства.</b>"
+"публикуван подобреният стандарт <b>VCD 2.0</b>.<p>Той прибави следните "
+"функции към VCD 1.1:<ul><li>Поддръжка на MPEG сегменти (segment play items - "
+"<b>\"SPI\"</b>),състоящи се от кадри, сцени и/или (само) аудио потоци.</"
+"li><li>Маркиране на сегменти::.</li><li>Поддръжка на интерактивен плейбек "
+"контрол (<b>\"PBC\"</b>).</li><li>Поддръжка на изпълнение с помощта индексен "
+"файл от сканиране. (<b>\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</b>)</li><li>Поддръжка на "
+"\"затворени\" заглавия.</li><li>С добавянето на поддръжка на PAL към VCD 1.1 "
+"вече са налични и следните разделителни способности:<ul><li>352 x 240 @ "
+"29.97 Хц (NTSC SIF).</li><li>352 x 240 @ 23.976 Хц (FILM SIF).</li><li>352 x "
+"288 @ 25 Хц (PAL SIF).</li></ul><p>За сегментите вече са възможни следните "
+"кодирания на звука:<ul><li>Реално стерео (joint stereo), стерео или "
+"двуканален звук със скорост 128, 192, 224 или 384 кбита/сек.</li><li>Моно "
+"звук със скорост 64, 96 или 192 кбита/сек.</li></ul><p>Също така беше "
+"добавена възможността \"само звук\" и кадри.<p><b>Скоростта на потоците "
+"трябва да е под 174300 бита/сек (освен за единичните кадри), за да има "
+"съвместимост със едноскоростните устройства.</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:184
msgid ""
-"<p>With the upcoming of the DVD-V media, a new VCD standard had to be published "
-"in order to be able to keep up with technology, so the Super Video CD "
-"specification was called into life 1999."
-"<p>In the midst of 2000 a full subset of this <b>Super Video CD</b> "
-"specification was published as <b>IEC-62107</b>."
-"<p>As the most notable change over Video CD 2.0 is a switch from MPEG-1 CBR to "
-"MPEG-2 VBR encoding for the video stream was performed."
-"<p>The following new features--building upon the Video CD 2.0 "
-"specification--are:"
-"<ul>"
-"<li>Use of MPEG-2 encoding instead of MPEG-1 for the video stream.</li>"
-"<li>Allowed VBR encoding of MPEG-1 audio stream.</li>"
-"<li>Higher resolutions (see below) for video stream resolution.</li>"
-"<li>Up to 4 overlay graphics and text (<b>\"OGT\"</b>"
-") sub-channels for user switchable subtitle displaying in addition to the "
-"already existing closed caption facility.</li>"
-"<li>Command lists for controlling the SVCD virtual machine.</li></ul>"
-"<p>For the <b>Super Video CD</b>, only the following two resolutions are "
-"supported for motion video and (low resolution) still pictures:"
-"<ul>"
-"<li>480 x 480 @ 29.97 Hz (NTSC 2/3 D-2).</li>"
-"<li>480 x 576 @ 25 Hz (PAL 2/3 D-2).</li></ul>"
+"<p>With the upcoming of the DVD-V media, a new VCD standard had to be "
+"published in order to be able to keep up with technology, so the Super Video "
+"CD specification was called into life 1999.<p>In the midst of 2000 a full "
+"subset of this <b>Super Video CD</b> specification was published as "
+"<b>IEC-62107</b>.<p>As the most notable change over Video CD 2.0 is a switch "
+"from MPEG-1 CBR to MPEG-2 VBR encoding for the video stream was performed."
+"<p>The following new features--building upon the Video CD 2.0 specification--"
+"are:<ul><li>Use of MPEG-2 encoding instead of MPEG-1 for the video stream.</"
+"li><li>Allowed VBR encoding of MPEG-1 audio stream.</li><li>Higher "
+"resolutions (see below) for video stream resolution.</li><li>Up to 4 overlay "
+"graphics and text (<b>\"OGT\"</b>) sub-channels for user switchable subtitle "
+"displaying in addition to the already existing closed caption facility.</"
+"li><li>Command lists for controlling the SVCD virtual machine.</li></"
+"ul><p>For the <b>Super Video CD</b>, only the following two resolutions are "
+"supported for motion video and (low resolution) still pictures:<ul><li>480 x "
+"480 @ 29.97 Hz (NTSC 2/3 D-2).</li><li>480 x 576 @ 25 Hz (PAL 2/3 D-2).</"
+"li></ul>"
msgstr ""
"<p>С навлизането на видео DVD, беше необходимо публикуването на нов VCD "
"стандарт, за да не се изостава от технологията. Така през 1999 г. беше "
-"представен Super VCD."
-"<p>В средата на 2000 се появи пълен заместител на<b>Super VCD</b>"
-", известен като <b>IEC-62107</b>."
-"<p>Най-забележителната промяна в сравнение с VCD 2.0 беше преминаването от "
-"MPEG-1 кодиране с постоянна скорост (CBR ) към MPEG-2 кодиране с варираща "
-"скорост (VBR)."
+"представен Super VCD.<p>В средата на 2000 се появи пълен заместител "
+"на<b>Super VCD</b>, известен като <b>IEC-62107</b>.<p>Най-забележителната "
+"промяна в сравнение с VCD 2.0 беше преминаването от MPEG-1 кодиране с "
+"постоянна скорост (CBR ) към MPEG-2 кодиране с варираща скорост (VBR)."
"<p>Следните нови особености --базирани върху VCD 2.0--са:"
-"<ul>"
-"<li>Използването на MPEG-2 видео кодиране вместо MPEG-1.</li>"
-"<li>Възможност за кодиране с варираща скорост (VBR) на MPEG-1 аудио потока.</li>"
-"<li>По-висока разделителна способност на видеото (вижте по-надолу).</li>"
-"<li>До 4 препокривания на графични и текстови(<b>\"OGT\"</b>"
-") подканала за многоезични субтитри.</li>"
-"<li>Списък с команди за контролиране на SVCD виртуална машина.</li></ul>"
-"<p>В <b>Super VCD</b> се поддържат само следните две разделителни способности "
-"за видео и кадри (с ниска разделителна способност):"
-"<ul>"
-"<li>480 x 480 @ 29.97 Хц (NTSC 2/3 D-2).</li>"
-"<li>480 x 576 @ 25 Хц (PAL 2/3 D-2).</li></ul>"
+"<ul><li>Използването на MPEG-2 видео кодиране вместо MPEG-1.</"
+"li><li>Възможност за кодиране с варираща скорост (VBR) на MPEG-1 аудио "
+"потока.</li><li>По-висока разделителна способност на видеото (вижте по-"
+"надолу).</li><li>До 4 препокривания на графични и текстови(<b>\"OGT\"</b>) "
+"подканала за многоезични субтитри.</li><li>Списък с команди за контролиране "
+"на SVCD виртуална машина.</li></ul><p>В <b>Super VCD</b> се поддържат само "
+"следните две разделителни способности за видео и кадри (с ниска разделителна "
+"способност):<ul><li>480 x 480 @ 29.97 Хц (NTSC 2/3 D-2).</li><li>480 x 576 @ "
+"25 Хц (PAL 2/3 D-2).</li></ul>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:198
msgid ""
"<p>This is actually just a minor variation defined in IEC-62107 on the Super "
"Video CD 1.0 format for compatibility with current products in the market."
"<p>It differs from the Super Video CD 1.0 format in the following items:"
-"<ul>"
-"<li>The system profile tag field in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to <b>1</b> "
-"instead of <b>0</b>.</li>"
-"<li>The system identification field value in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to <b>"
-"HQ-VCD</b> instead of <b>SUPERVCD</b>.</li>"
-"<li><b>/EXT/SCANDATA.DAT</b> is mandatory instead of being optional.</li>"
-"<li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</b> is optional instead of being mandatory.</li></ul>"
+"<ul><li>The system profile tag field in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to "
+"<b>1</b> instead of <b>0</b>.</li><li>The system identification field value "
+"in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to <b>HQ-VCD</b> instead of <b>SUPERVCD</b>."
+"</li><li><b>/EXT/SCANDATA.DAT</b> is mandatory instead of being optional.</"
+"li><li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</b> is optional instead of being mandatory.</li></"
+"ul>"
msgstr ""
"<p>Това всъщност е малка разновидност на формата Super VCD 1.0, определена в "
-"IEC-62107, целяща съвместимост с днешните продукти на пазара."
-"<p>Тя се различава от формата Super VCD 1.0 по следното:"
-"<ul>"
-"<li>Тагът на системния профил в <b>/SVCD/INFO.SVD</b> е настроен на <b>1</b> "
-"вместо <b>0</b>.</li>"
-"<li>Идентификацията на системата в <b>/SVCD/INFO.SVD</b> е настроена на <b>"
-"HQ-VCD</b> вместо <b>SUPERVCD</b>.</li>"
-"<li><b>/EXT/SCANDATA.DAT</b> е задължителен вместо да бъде като опция.</li>"
-"<li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</b> е като опция вместо да бъде задължителен.</li></ul>"
+"IEC-62107, целяща съвместимост с днешните продукти на пазара.<p>Тя се "
+"различава от формата Super VCD 1.0 по следното:<ul><li>Тагът на системния "
+"профил в <b>/SVCD/INFO.SVD</b> е настроен на <b>1</b> вместо <b>0</b>.</"
+"li><li>Идентификацията на системата в <b>/SVCD/INFO.SVD</b> е настроена на "
+"<b>HQ-VCD</b> вместо <b>SUPERVCD</b>.</li><li><b>/EXT/SCANDATA.DAT</b> е "
+"задължителен вместо да бъде като опция.</li><li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</b> е "
+"като опция вместо да бъде задължителен.</li></ul>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:206
msgid ""
-"<p>If Autodetect is:</p>"
-"<ul>"
-"<li>ON then K3b will set the correct VideoCD type.</li>"
-"<li>OFF then the correct VideoCD type needs to be set by the user.</li></ul>"
-"<p>If you are not sure about the correct VideoCD type, it is best to turn "
-"Autodetect ON.</p>"
-"<p>If you want to force the VideoCD type, you must turn Autodetect OFF. This is "
-"useful for some standalone DVD players without SVCD support.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Ако \"Авторазпознаване\" е:</p>"
-"<ul>"
-"<li>\"Включено\", тогава K3b сама ще избере правилният вид VCD</li>"
-"<li>\"Изключено\", тогава видът VCD трябва да бъде посочен от потребителя.</li>"
-"</ul>"
-"<p>Ако не сте сигурни дали използвате правилният вид VCD, най-добре е да "
-"включите \"Авторазпознаване\".</p>"
-"<p>Ако плеърът показва, че видът на VCD диска е друг, но вие сте сигурни какъв "
-"е той, трябва да изключите \"Авторазпознаване\". Това намира приложение при "
+"<p>If Autodetect is:</p><ul><li>ON then K3b will set the correct VideoCD "
+"type.</li><li>OFF then the correct VideoCD type needs to be set by the user."
+"</li></ul><p>If you are not sure about the correct VideoCD type, it is best "
+"to turn Autodetect ON.</p><p>If you want to force the VideoCD type, you must "
+"turn Autodetect OFF. This is useful for some standalone DVD players without "
+"SVCD support.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Ако \"Авторазпознаване\" е:</p><ul><li>\"Включено\", тогава K3b сама ще "
+"избере правилният вид VCD</li><li>\"Изключено\", тогава видът VCD трябва да "
+"бъде посочен от потребителя.</li></ul><p>Ако не сте сигурни дали използвате "
+"правилният вид VCD, най-добре е да включите \"Авторазпознаване\".</p><p>Ако "
+"плеърът показва, че видът на VCD диска е друг, но вие сте сигурни какъв е "
+"той, трябва да изключите \"Авторазпознаване\". Това намира приложение при "
"някои DVD плеъри без поддръжка на SVCD.</p>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:213
msgid ""
-"<ul>"
-"<li>Rename <b>\"/MPEG2\"</b> folder on SVCDs to (non-compliant) "
-"\"/MPEGAV\".</li>"
-"<li>Enables the use of the (deprecated) signature <b>\"ENTRYSVD\"</b> "
-"instead of <b>\"ENTRYVCD\"</b> for the file <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD\"</b>.</li>"
-"</ul>"
+"<ul><li>Rename <b>\"/MPEG2\"</b> folder on SVCDs to (non-compliant) \"/MPEGAV"
+"\".</li><li>Enables the use of the (deprecated) signature <b>\"ENTRYSVD\"</"
+"b> instead of <b>\"ENTRYVCD\"</b> for the file <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD\"</b>.</"
+"li></ul>"
msgstr ""
-"<ul>"
-"<li>Преименуване на папката <b>\"/MPEG2\"</b>от SVCD в (неудобният) "
-"\"/MPEGAV\".</li>"
-"<li>Включва използването на (подцененият) подпис <b>\"ENTRYSVD\"</b> вместо <b>"
-"\"ENTRYVCD\"</b>за файла <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD\"</b>.</li></ul>"
+"<ul><li>Преименуване на папката <b>\"/MPEG2\"</b>от SVCD в (неудобният) \"/"
+"MPEGAV\".</li><li>Включва използването на (подцененият) подпис <b>\"ENTRYSVD"
+"\"</b> вместо <b>\"ENTRYVCD\"</b>за файла <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD\"</b>.</li></"
+"ul>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:216
msgid ""
-"<ul>"
-"<li>Enables the use of the (deprecated) Chinese <b>\"/SVCD/TRACKS.SVD\"</b> "
-"format which differs from the format defined in the <b>IEC-62107</b> "
-"specification.</li></ul>"
-"<p><b>The differences are most exposed on SVCDs containing more than one video "
-"track.</b>"
+"<ul><li>Enables the use of the (deprecated) Chinese <b>\"/SVCD/TRACKS.SVD\"</"
+"b> format which differs from the format defined in the <b>IEC-62107</b> "
+"specification.</li></ul><p><b>The differences are most exposed on SVCDs "
+"containing more than one video track.</b>"
msgstr ""
-"<ul>"
-"<li>Включва употребата на (неоцененият) формат Chinese <b>"
-"\"/SVCD/TRACKS.SVD\"</b>, който се различава от формата, определен в <b>"
-"IEC-62107</b>.</li></ul>"
-"<p><b>Разликите най-ясно се виждат при SVCD дискове, съдържащи повече от един "
-"запис.</b>"
+"<ul><li>Включва употребата на (неоцененият) формат Chinese <b>\"/SVCD/TRACKS."
+"SVD\"</b>, който се различава от формата, определен в <b>IEC-62107</b>.</"
+"li></ul><p><b>Разликите най-ясно се виждат при SVCD дискове, съдържащи "
+"повече от един запис.</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:220
msgid ""
"<p>though most devices will have problems with such an out-of-specification "
-"media."
-"<p><b>You may want use this option for images longer than 80 minutes</b>"
+"media.<p><b>You may want use this option for images longer than 80 minutes</"
+"b>"
msgstr ""
"<p>Макар че повечето устройства ще имат проблеми с такъв нестандартен диск."
"<p><b>Може да използвате тази опция за образи по-дълги от 80 минути</b>"
@@ -8137,125 +5458,108 @@ msgstr ""
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:224
msgid ""
"<p>To allow the play of Video-CDs on a CD-i player, the Video-CD standard "
-"requires that a CD-i application program must be present."
-"<p>This program is designed to:"
-"<ul>"
-"<li>provide full play back control as defined in the PSD of the standard</l>"
-"<li>be extremely simple to use and easy-to-learn for the end-user</li></ul>"
-"<p>The program runs on CD-i players equipped with the CDRTOS 1.1(.1) operating "
-"system and a Digital Video extension cartridge."
+"requires that a CD-i application program must be present.<p>This program is "
+"designed to:<ul><li>provide full play back control as defined in the PSD of "
+"the standard</l><li>be extremely simple to use and easy-to-learn for the end-"
+"user</li></ul><p>The program runs on CD-i players equipped with the CDRTOS "
+"1.1(.1) operating system and a Digital Video extension cartridge."
msgstr ""
"<p>За изпълнението на VCD дискове на CD-i плеър, VCD стандартът се нуждае от "
-"програма за CD-i."
-"<p>Тази програма е проектирана:"
-"<ul>"
-"<li>да осигури пълен плейбек контрол, както е посочено в PSD</l>"
-"<li>да бъде много проста за използване и лесна за научаване от крайния "
-"потребител</li></ul>"
-"<p>Програмата върви на CD-i плеъри, съоръжени с операционната система CDRTOS "
-"1.1(.1) и Digital Video extension cartridge."
+"програма за CD-i.<p>Тази програма е проектирана:<ul><li>да осигури пълен "
+"плейбек контрол, както е посочено в PSD</l><li>да бъде много проста за "
+"използване и лесна за научаване от крайния потребител</li></ul><p>Програмата "
+"върви на CD-i плеъри, съоръжени с операционната система CDRTOS 1.1(.1) и "
+"Digital Video extension cartridge."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:231
msgid ""
-"<p>Configuration parameters only available for VideoCD 2.0"
-"<p>The engine works perfectly well when used as-is."
-"<p>You have the option to configure the VCD application."
-"<p>You can adapt the color and/or the shape of the cursor and lots more."
+"<p>Configuration parameters only available for VideoCD 2.0<p>The engine "
+"works perfectly well when used as-is.<p>You have the option to configure the "
+"VCD application.<p>You can adapt the color and/or the shape of the cursor "
+"and lots more."
msgstr ""
-"<p>Параметри за настройка има само VCD 2.0"
-"<p>Работи си перфектно ако се използва както си е."
-"<p>Имате опцията да настроите VCD програмата."
-"<p>Можете да променяте цвета и/или формата на курсора, и още много други неща."
+"<p>Параметри за настройка има само VCD 2.0<p>Работи си перфектно ако се "
+"използва както си е.<p>Имате опцията да настроите VCD програмата.<p>Можете "
+"да променяте цвета и/или формата на курсора, и още много други неща."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:238 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:233
msgid ""
-"<p>Playback control, PBC, is available for Video CD 2.0 and Super Video CD 1.0 "
-"disc formats."
-"<p>PBC allows control of the playback of play items and the possibility of "
-"interaction with the user through the remote control or some other input device "
-"available."
+"<p>Playback control, PBC, is available for Video CD 2.0 and Super Video CD "
+"1.0 disc formats.<p>PBC allows control of the playback of play items and the "
+"possibility of interaction with the user through the remote control or some "
+"other input device available."
msgstr ""
"<p>Плейбек контрол (PBC) имат дисковите формати Video CD (VCD) 2.0 и Super "
-"Video CD (SVCD) 1.0."
-"<p>Плейбек контролът (PBC) позволява контрол на изпълнението и възможност за "
-"въздействие от страна на потребителя с помощта на дистанционно управление или "
-"някакво друго устройство."
+"Video CD (SVCD) 1.0.<p>Плейбек контролът (PBC) позволява контрол на "
+"изпълнението и възможност за въздействие от страна на потребителя с помощта "
+"на дистанционно управление или някакво друго устройство."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:242
msgid ""
-"<p>Here you can specify that the folder <b>SEGMENT</b> "
-"should always be present."
-"<p>Some DVD players need the folder to give a faultless rendition."
+"<p>Here you can specify that the folder <b>SEGMENT</b> should always be "
+"present.<p>Some DVD players need the folder to give a faultless rendition."
msgstr ""
"<p>Тук можете да укажете, че винаги трябва да има папка <b>СЕГМЕНТ</b>."
"<p>Някои DVD плеъри се нуждаят от нея, за да работят без грешки."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:246
msgid ""
-"<p>An Access Point Sector, APS, is an MPEG video sector on the VCD/SVCD which "
-"is suitable to be jumped to directly."
-"<p>APS are required for entry points and scantables. APS have to fulfil the "
-"requirement to precede every I-frame by a GOP header which shall be preceded by "
-"a sequence header in its turn."
-"<p>The start codes of these 3 items are required to be contained all in the "
-"same MPEG pack/sector, thus forming a so-called access point sector."
+"<p>An Access Point Sector, APS, is an MPEG video sector on the VCD/SVCD "
+"which is suitable to be jumped to directly.<p>APS are required for entry "
+"points and scantables. APS have to fulfil the requirement to precede every I-"
+"frame by a GOP header which shall be preceded by a sequence header in its "
+"turn.<p>The start codes of these 3 items are required to be contained all in "
+"the same MPEG pack/sector, thus forming a so-called access point sector."
"<p>This requirement can be relaxed by enabling the relaxed aps option, i.e. "
-"every sector containing an I-frame will be regarded as an APS."
-"<p><b>Warning:</b> The sequence header is needed for a playing device to figure "
-"out display parameters, such as display resolution and frame rate, relaxing the "
+"every sector containing an I-frame will be regarded as an APS.<p><b>Warning:"
+"</b> The sequence header is needed for a playing device to figure out "
+"display parameters, such as display resolution and frame rate, relaxing the "
"aps requirement may lead to non-working entry points."
msgstr ""
-"<p>Сектор на достъп (Access Point Sector, APS) е MPEG видео сектор върху "
-"VCD/SVCD, към който може да се отиде директно."
-"<p>Секторите APS са необходими за входящите точки и таблиците. APS трябва да "
-"удовлетворява изискването, че пред всеки I-кадър трябва да има GOP заглавие, "
-"което пък от своя страна да бъде предшествано от заглавие за "
-"последователността."
-"<p>Стартовите кодове на тези 3 трябва да се съдържат в същия MPEG пакет/сектор, "
-"оформяйки по този начин така нареченият \"сектор на достъп\" (Access Point "
-"Sector, APS)."
-"<p>Това изискване може да бъде смекчено чрез включване на опцията \"нестриктен "
-"aps\", т.е. всеки сектор, съдържащ I-кадър, ще бъде считан за \"сектор на "
-"достъп\" (APS)."
-"<p><b>Предупреждение:</b> Заглавието за последователността е необходимо на "
-"възпроизвеждащото устройство, за да вземе от там параметрите на показване - "
-"такива като разделителна способност и честота на кадрите. \"Нестриктен aps\" "
-"може да доведе до негодни входящи точки."
+"<p>Сектор на достъп (Access Point Sector, APS) е MPEG видео сектор върху VCD/"
+"SVCD, към който може да се отиде директно.<p>Секторите APS са необходими за "
+"входящите точки и таблиците. APS трябва да удовлетворява изискването, че "
+"пред всеки I-кадър трябва да има GOP заглавие, което пък от своя страна да "
+"бъде предшествано от заглавие за последователността.<p>Стартовите кодове на "
+"тези 3 трябва да се съдържат в същия MPEG пакет/сектор, оформяйки по този "
+"начин така нареченият \"сектор на достъп\" (Access Point Sector, APS)."
+"<p>Това изискване може да бъде смекчено чрез включване на опцията "
+"\"нестриктен aps\", т.е. всеки сектор, съдържащ I-кадър, ще бъде считан за "
+"\"сектор на достъп\" (APS).<p><b>Предупреждение:</b> Заглавието за "
+"последователността е необходимо на възпроизвеждащото устройство, за да вземе "
+"от там параметрите на показване - такива като разделителна способност и "
+"честота на кадрите. \"Нестриктен aps\" може да доведе до негодни входящи "
+"точки."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:253
msgid ""
"<p>According to the specification, it is mandatory for Super Video CDs to "
-"encode scan information data into user data blocks in the picture layer of all "
-"intra coded picture."
-"<p>It can be used by playing devices for implementing fast forward & fast "
-"reverse scanning."
-"<p>The already existing scan information data can be updated by enabling the "
-"update scan offsets option."
-msgstr ""
-"<p>Според спецификацията, Super VCD задължително кодира сканираната информация "
-"в потребителски данни, намиращи се в слоя на картината на всички вътрешно "
-"кодирани картини."
-"<p>Може да бъде използвана за бързо превъртане напред и назад."
-"<p>Вече съществуващата информация за търсене може да бъде обновена чрез "
-"включването на опцията \"Обновяване на позицията на сканирането\"."
+"encode scan information data into user data blocks in the picture layer of "
+"all intra coded picture.<p>It can be used by playing devices for "
+"implementing fast forward & fast reverse scanning.<p>The already existing "
+"scan information data can be updated by enabling the update scan offsets "
+"option."
+msgstr ""
+"<p>Според спецификацията, Super VCD задължително кодира сканираната "
+"информация в потребителски данни, намиращи се в слоя на картината на всички "
+"вътрешно кодирани картини.<p>Може да бъде използвана за бързо превъртане "
+"напред и назад.<p>Вече съществуващата информация за търсене може да бъде "
+"обновена чрез включването на опцията \"Обновяване на позицията на сканирането"
+"\"."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:258
msgid ""
-"<p>Viewing Restriction may be interpreted by the playing device."
-"<p>The allowed range goes from 0 to 3."
-"<ul>"
-"<li>0 = unrestricted, free to view for all</li>"
-"<li>3 = restricted, content not suitable for ages under 18</li></ul>"
-"<p>Actually, the exact meaning is not defined and is player dependant."
+"<p>Viewing Restriction may be interpreted by the playing device.<p>The "
+"allowed range goes from 0 to 3.<ul><li>0 = unrestricted, free to view for "
+"all</li><li>3 = restricted, content not suitable for ages under 18</li></"
+"ul><p>Actually, the exact meaning is not defined and is player dependant."
"<p><b>Most players ignore that value.<b>"
msgstr ""
-"<p>Възпроизвеждащото устройство може да интерпретира ограниченията за гледане."
-"<p>Градацията е от 0 до 3."
-"<ul>"
-"<li>0 = без ограничения - всички могат да гледат</li>"
-"<li>3 = ограничен - съдържанието не е подходящо за лица под 18 години</li></ul>"
-"<p>Всъщност, точното значение не е определено и зависи от конкретния плеър."
-"<p><b>Повечето плеъри игнорират тази стойност.<b>"
+"<p>Възпроизвеждащото устройство може да интерпретира ограниченията за "
+"гледане.<p>Градацията е от 0 до 3.<ul><li>0 = без ограничения - всички могат "
+"да гледат</li><li>3 = ограничен - съдържанието не е подходящо за лица под 18 "
+"години</li></ul><p>Всъщност, точното значение не е определено и зависи от "
+"конкретния плеър.<p><b>Повечето плеъри игнорират тази стойност.<b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:266
msgid "<p>This option allows customization of Gaps and Margins."
@@ -8264,46 +5568,44 @@ msgstr "<p>Тази опция позволява настройване на п
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:268
msgid ""
"<p>This option allows to set the number of empty sectors added before the "
-"lead-out area begins, i.e. the number of post-gap sectors."
-"<p>The ECMA-130 specification requires the last data track before the lead-out "
-"to carry a post-gap of at least 150 sectors, which is used as default for this "
-"parameter."
-"<p>Some operating systems may encounter I/O errors due to read-ahead issues "
-"when reading the last MPEG track if this parameter is set too low."
-"<p>Allowed value content: [0..300]. Default: 150."
-msgstr ""
-"<p>Тази опция позволява настройка на броя на празните сектори, които се добавят "
-"преди lead-out участък, т.е. секторите след пауза."
-"<p>Спецификацията ECMA-130 изисква последният запис преди lead-out да има пауза "
-"поне от 150 сектора и тази стойност всъщност се използва по подразбиране за "
-"този параметър."
-"<p>Някои операционни системи може да дадат \"грешка вход/изход\" при четенето "
-"на MPEG запис, ако този параметър има твърде малка стойност."
+"lead-out area begins, i.e. the number of post-gap sectors.<p>The ECMA-130 "
+"specification requires the last data track before the lead-out to carry a "
+"post-gap of at least 150 sectors, which is used as default for this "
+"parameter.<p>Some operating systems may encounter I/O errors due to read-"
+"ahead issues when reading the last MPEG track if this parameter is set too "
+"low.<p>Allowed value content: [0..300]. Default: 150."
+msgstr ""
+"<p>Тази опция позволява настройка на броя на празните сектори, които се "
+"добавят преди lead-out участък, т.е. секторите след пауза.<p>Спецификацията "
+"ECMA-130 изисква последният запис преди lead-out да има пауза поне от 150 "
+"сектора и тази стойност всъщност се използва по подразбиране за този "
+"параметър.<p>Някои операционни системи може да дадат \"грешка вход/изход\" "
+"при четенето на MPEG запис, ако този параметър има твърде малка стойност."
"<p>Допустими стойности: [0..300]. По подразбиране: 150."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:274
msgid ""
-"<p>Used to set the track pre-gap for all tracks in sectors globally."
-"<p>The specification requires the pre-gaps to be at least 150 sectors long."
+"<p>Used to set the track pre-gap for all tracks in sectors globally.<p>The "
+"specification requires the pre-gaps to be at least 150 sectors long."
"<p>Allowed value content: [0..300]. Default: 150."
msgstr ""
"<p>Използва се за настройка на паузите между всички записи в секторите."
-"<p>Спецификацията изисква паузите да са дълги поне 150 сектора."
-"<p>Допустими стойности: [0..300]. По подразбиране: 150."
+"<p>Спецификацията изисква паузите да са дълги поне 150 сектора.<p>Допустими "
+"стойности: [0..300]. По подразбиране: 150."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:279
msgid ""
-"Margins are used to compensate for inaccurate sector-addressing issues on "
-"CD-ROM media. Interestingly, they have been abandoned for Super Video CDs."
+"Margins are used to compensate for inaccurate sector-addressing issues on CD-"
+"ROM media. Interestingly, they have been abandoned for Super Video CDs."
"<p>For Video CD 1.0/1.1/2.0 this margin should be at least 15 sectors long."
"<p>Allowed value content: [0..150]. Default: 30 for Video CD 1.0/1.1/2.0, "
"otherwise (i.e. Super Video CD 1.0 and HQ-VCD 1.0) 0."
msgstr ""
-"Отстъпите се използват за компенсиране на неточните секторни адреси на "
-"CD-ROM-а. Интересното е, че те не се използват за SVCD дискове."
-"<p>За VCD 1.0/1.1/2.0 този отстъп трябва да е поне 15 сектора."
-"<p>Позволена стойност [0..150]. По подразбиране: 30 за VCD 1.0/1.1/2.0, иначе ( "
-"т.е. за Super VCD 1.0 и HQ-VCD 1.0) той е 0."
+"Отстъпите се използват за компенсиране на неточните секторни адреси на CD-"
+"ROM-а. Интересното е, че те не се използват за SVCD дискове.<p>За VCD "
+"1.0/1.1/2.0 този отстъп трябва да е поне 15 сектора.<p>Позволена стойност "
+"[0..150]. По подразбиране: 30 за VCD 1.0/1.1/2.0, иначе ( т.е. за Super VCD "
+"1.0 и HQ-VCD 1.0) той е 0."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:284
msgid ""
@@ -8313,11 +5615,11 @@ msgid ""
"<p>Allowed value content: [0..150]. Default: 45 for Video CD 1.0/1.1/2.0, "
"otherwise 0."
msgstr ""
-"<p>Отстъпите се използват за компенсиране на неточните секторни адреси на "
-"CD-ROM-а. Интересното е, че те не се използват за Super VCD дискове."
-"<p>За VCD 1.0/1.1/2.0 този отстъп трябва да е поне 15 сектора."
-"<p>Позволена стойност [0..150]. По подразбиране: 30 за VCD 1.0/1.1/2.0, иначе ( "
-"т.е. за Super VCD 1.0 и HQ-VCD 1.0) той е 0."
+"<p>Отстъпите се използват за компенсиране на неточните секторни адреси на CD-"
+"ROM-а. Интересното е, че те не се използват за Super VCD дискове.<p>За VCD "
+"1.0/1.1/2.0 този отстъп трябва да е поне 15 сектора.<p>Позволена стойност "
+"[0..150]. По подразбиране: 30 за VCD 1.0/1.1/2.0, иначе ( т.е. за Super VCD "
+"1.0 и HQ-VCD 1.0) той е 0."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:299
msgid "Generic"
@@ -8419,6 +5721,12 @@ msgstr "Програма:"
msgid "ISO application id for VideoCD"
msgstr "Име на ISO програма за VCD"
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:53
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:500
+#, no-c-format
+msgid "&Volume name:"
+msgstr "Име на д&иска:"
+
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:501
msgid "Volume &set name:"
msgstr "Име &на комплекта:"
@@ -8427,6 +5735,12 @@ msgstr "Име &на комплекта:"
msgid "Volume set s&ize:"
msgstr "Размер на ко&мплекта:"
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:135
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:503
+#, no-c-format
+msgid "Volume set &number:"
+msgstr "Номер в компле&кта:"
+
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:504
msgid "&Publisher:"
msgstr "И&здател:"
@@ -8436,647 +5750,35 @@ msgstr "И&здател:"
msgid "Do you want to overwrite %1"
msgstr "Искате ли %1 да бъде презаписан?"
-#: projects/k3bdataview.cpp:78
-msgid "&Import Session..."
-msgstr "&Импортиране на сесия..."
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:80
-msgid "&Clear Imported Session"
-msgstr "И&зчистване на импортирана сесия"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:83
-msgid "&Edit Boot Images..."
-msgstr "&Редактиране на самозареждащи се образи..."
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:87
-msgid "Import a previously burned session into the current project"
-msgstr "Импортиране на предишна сесия в текущия проект"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:88
-msgid "Remove the imported items from a previous session"
-msgstr "Премахване на импортираните елементи от предишна сесия"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:89
-msgid "Modify the bootable settings of the current project"
-msgstr "Промяна на настройките за самозареждане на текущия проект"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:151
-msgid "Edit Boot Images"
-msgstr "Редактиране на самозареждащи се образи"
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:38
-msgid "Start Offset"
-msgstr "Започване на сканирането"
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:39
-msgid "End Offset"
-msgstr "Край на сканирането"
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:63
-msgid ""
-"Drag the edges of the highlighted area to define the portion of the audio "
-"source you want to include in the Audio CD track. You can also use the input "
-"windows to fine-tune your selection."
-msgstr ""
-"Завлачете краищата на осветените участъци, за да определите порцията от аудио "
-"източника, който искате да включите в аудио CD. също така можете да използвате "
-"прозорците за по-прецизен избор."
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:103
-msgid "Used part of the audio source"
-msgstr "Използван част от източника на аудио"
-
-#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:37
-msgid "Session Import"
-msgstr "Импортиране на сесия"
-
-#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:88
-msgid ""
-"<p>K3b found session containing Joliet information for long filenames but no "
-"Rock Ridge extensions."
-"<p>The filenames in the imported session will be converted to a restricted "
-"character set in the new session. This character set is based on the ISO9660 "
-"settings in the K3b project. K3b is not able to display these converted "
-"filenames yet."
-msgstr ""
-"<p>K3b намери сесия, съдържаща информация за Joliet за дълги имена, но не и "
-"Rock Ridge разширения."
-"<p>Имената на файловете в импортираните сесии ще бъдат преобразувани в "
-"ограничена кодова таблица в новата сесия. Тази кодировка е базирана на "
-"настройките на ISO9660 в проекта на K3b. Все още не е възможно показването на "
-"тези преобразувани имена."
-
-#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:93
-msgid "Session Import Warning"
-msgstr "Импортиране на сесия - предупреждение"
-
-#: projects/k3bmixedview.cpp:125
-msgid "Please add files and audio titles to your project first."
-msgstr "Моля, първо добавете файлове и заглавия към проекта."
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:70 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:143
-msgid "Play"
-msgstr "Изпълнение"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:76 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:145
-msgid "Pause"
-msgstr "Пауза"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:82
-msgid "Play/Pause"
-msgstr "Изпълнение/Пауза"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:95 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:146
-msgid "Next"
-msgstr "Следващ"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:101
-msgid "Prev"
-msgstr "Предишен"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:114
-msgid "Seek"
-msgstr "Търсене"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:147
-msgid "Previous"
-msgstr "Предишен"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:187
-msgid "Playing track %1: %2 - %3"
-msgstr "Изпълнение на запис %1: %2 - %3"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:34
-msgid "Split Audio Track"
-msgstr "Разделяне на аудио запис"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:50
-msgid "Please select the position where the track should be split."
-msgstr "Моля, изберете мястото където трябва да бъде разделен аудио записът."
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:56
-msgid "Split track at:"
-msgstr "Разделяне на запис:"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:96
-msgid "Split Here"
-msgstr "Разделяне тук"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:100
-msgid "Remove this Range"
-msgstr "Премахване на обхвата"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:46
-msgid "Linux/Unix only"
-msgstr "Linux/Unix"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:47
-msgid "Linux/Unix + Windows"
-msgstr "Linux/Unix + Windows"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:48
-msgid "Very large files (UDF)"
-msgstr "Много големи файлове (UDF)"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:49
-msgid "DOS Compatibility"
-msgstr "DOS съвместимост"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:133
-msgid "Custom Data Project Filesystems"
-msgstr "Потребителски файлови системи на проекта"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:193
-msgid ""
-"<p><b>File System Presets</b>"
-"<p>K3b provides the following file system Presets which allow for a quick "
-"selection of the most frequently used settings."
-msgstr ""
-"<p><b>Фиксирани настройки на файловата система</b>"
-"<p>K3b има следните фиксирани настройки, позволяващи бърз избор на най-често "
-"използваните настройки."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:197
-msgid ""
-"The file system is optimized for usage on Linux/Unix systems. This mainly means "
-"that it uses the Rock Ridge extensions to provide long filenames, symbolic "
-"links, and POSIX compatible file permissions."
-msgstr ""
-"Файловата система е оптимизирана за използване с Linux/Unix. Това означава, че "
-"тя използва Rock Ridge разширения за дългите имена, символните връзки и правата "
-"за достъп, съвместими с POSIX."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:201
-msgid ""
-"In addition to the settings for Linux/Unix the file system contains a Joliet "
-"tree which allows for long file names on Windows which does not support the "
-"Rock Ridget extensions. Be aware that the file name length is restricted to 103 "
-"characters."
-msgstr ""
-"Като допълнение на настройките за Linux/Unix, файловата система съдържа дърво "
-"Joliet предназначено за дългите файлови имена в Windows, които не поддържат "
-"Rock Ridget. Имайте предвид, че дължината на имената е ограничена до 103 "
-"символа."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:205
-msgid ""
-"The file system has additional UDF entries attached to it. This raises the "
-"maximal file size to 4 GB. Be aware that the UDF support in K3b is limited."
-msgstr ""
-"Файлова система има прикачени допълнителни UDF записи. Това увеличава "
-"максималният размер на файловете до 4 ГБ. Имайте предвид, че поддръжката на UDF "
-"в K3b е ограничена."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:208
-msgid ""
-"The file system is optimized for compatibility with old systems. That means "
-"file names are restricted to 8.3 characters and no symbolic links or file "
-"permissions are supported."
-msgstr ""
-"Файловата система е оптимизирана за съвместимост със стари такива. Това "
-"означава, че имената на файловете са ограничени до 8.3 символа и няма поддръжка "
-"на символни връзки или права за достъп."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:263
-msgid "Rock Ridge"
-msgstr "Rock Ridge"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:265
-msgid "Joliet"
-msgstr "Joliet"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:267
-msgid "UDF"
-msgstr "UDF"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:269
-msgid "Custom (ISO9660 only)"
-msgstr "Потребителска (само за ISO9660)"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:271
-msgid "Custom (%1)"
-msgstr "Потребителска (%1)"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:288
-msgid ""
-"<p>Be aware that it is not recommended to disable the Rock Ridge Extensions. "
-"There is no disadvantage in enabling Rock Ridge (except for a very small space "
-"overhead) but a lot of advantages."
-"<p>Without Rock Ridge Extensions symbolic links are not supported and will "
-"always be followed as if the \"Follow Symbolic Links\" option was enabled."
-msgstr ""
-"<p>Имайте предвид, че не се препоръчва да се изключват Rock Ridge разширенията. "
-"Нищо не губите от включването им (освен когато има много малко място), а "
-"напротив - печелите много. "
-"<p>Без Rock Ridge разширения, символните връзки не се поддържат и винаги ще "
-"завършват като при включена опция \"Проследяване символни връзки\"."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:294
-msgid "Rock Ridge Extensions Disabled"
-msgstr "Изключване на Rock Ridge разширения"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:300
-msgid ""
-"<p>Be aware that without the Joliet extensions Windows systems will not be able "
-"to display long filenames. You will only see the ISO9660 filenames."
-"<p>If you do not intend to use the CD/DVD on a Windows system it is safe to "
-"disable Joliet."
-msgstr ""
-"<p>Имайте предвид, че без Joliet разширения компютрите с Уиндоус няма да могат "
-"да показват дълги имена на файлове. Ще виждате само имената на ISO9660 "
-"файловете."
-"<p>Ако не възнамерявате да използвате CD/DVD диска с Уиндоус ,по-сигурно е да "
-"изключите Joliet."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:305
-msgid "Joliet Extensions Disabled"
-msgstr "Изключване на Joliet разширения"
-
-#: projects/k3bdvdview.cpp:32
-msgid ""
-"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
-"To remove or rename files use the context menu.\n"
-"After that press the burn button to write the DVD."
-msgstr ""
-"Моля, завлачете и пуснете файловете/директориите тук.\n"
-"Ако искате да ги премахнете или преименувате, използвайте контекстното меню "
-"(щракнете с десния бутон върху елемент).\n"
-"За да запишете диска, натиснете бутона \"Запис на диск\"."
-
-#: projects/k3bbootimagedialog.cpp:27
-msgid "Boot Images"
-msgstr "Самозареждащи се образи"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:67
-msgid "Mixed Project"
-msgstr "Смесен проект"
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:65 projects/k3bmixedburndialog.cpp:68
-msgid ""
-"_n: 1 track (%1 minutes)\n"
-"%n tracks (%1 minutes)"
-msgstr ""
-" 1 запис (%1 минути)\n"
-"%n записа (%1 минути)"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:103
-msgid "Mixed Mode Type"
-msgstr "Смесен"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:107
-msgid "Data in second session (CD-Extra)"
-msgstr "Данни във втората сесия (CD-Extra)"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:108
-msgid ""
-"<em>Blue book CD</em>"
-"<br>K3b will create a multisession CD with 2 sessions. The first session will "
-"contain all audio tracks and the second session will contain a mode 2 form 1 "
-"data track."
-"<br>This mode is based on the <em>Blue book</em> standard (also known as <em>"
-"Extended Audio CD</em>, <em>CD-Extra</em>, or <em>CD Plus</em>"
-") and has the advantage that a hifi audio CD player will only recognize the "
-"first session and ignore the second session with the data track."
-"<br>If the CD is intended to be used in a hifi audio CD player this is the "
-"recommended mode."
-"<br>Some older CD-ROMs may have problems reading a blue book CD since it is a "
-"multisession CD."
-msgstr ""
-"<p><b>Blue book CD</b>"
-"<p>K3b ще създаде многосесиен компактдиск с 2 сесии. Първата ще съдържа всички "
-"аудио записи, а втората ще съдържа запис в \"режим 2 форма 1\" (mode 2 form 1)."
-"<br>Този режим е базиран върху стандарта <em>Blue book</em>"
-"(познат също и като <em>Extended Audio CD</em>, <em>CD-Extra</em>или <em>"
-"CD Plus</em>) и притежава предимството, че hifi аудио CD плеъра само ще "
-"разпознае първата сесия и ще игнорира втората (записа с данните)."
-"<p>Ако компактдиска се използва с аудио CD плеър, това е препоръчителният "
-"режим."
-"<p>Някои по-стари CD-ROM устройства може да имат трудности с четенето на blue "
-"book CD, тъй като това е многосесиен компактдиск."
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:124
-msgid "Data in first track"
-msgstr "Данни в първия запис"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:125
-msgid "K3b will write the data track before all audio tracks."
-msgstr "K3b ще запише данните преди аудио записите."
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:128
-msgid "Data in last track"
-msgstr "Данни в последния запис"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:129
-msgid "K3b will write the data track after all audio tracks."
-msgstr "K3b ще запише данните след аудио записите."
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:132
-msgid ""
-"<b>Caution:</b> The last two modes should only be used for CDs that are "
-"unlikely to be played on a hifi audio CD player."
-"<br>It could lead to problems with some older hifi audio CD players that try to "
-"play the data track."
-msgstr ""
-"<p><b>Внимание:</b>Последните два режима трябва да се използват само за "
-"компактдиск, който с голяма вероятност няма да бъде пускан на hifi аудио CD "
-"плеър."
-"<br>Това може да доведе до проблеми с някои по-стари hifi CD плеъри, които се "
-"опитват да изпълняват записа."
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:301 projects/k3bmixedburndialog.cpp:311
-msgid ""
-"<p><b>External program <em>normalize</em> is not installed.</b>"
-"<p>K3b uses <em>normalize</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/normalize/) "
-"to normalize audio tracks. In order to use this functionality, please install "
-"it first."
-msgstr ""
-"<p><b>Не е инсталирана външната програма <em>normalize</em>.</b>"
-"<p>K3b използва <em>normalize</em> "
-"(http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/normalize/) за нормализиране на аудио "
-"записите. За да използвате функционалността, първо я инсталирайте."
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:308 projects/k3baudioburndialog.cpp:327
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:318 projects/k3bmixedburndialog.cpp:337
-msgid ""
-"<p>K3b is not able to normalize audio tracks when burning on-the-fly. The "
-"external program used for this task only supports normalizing a set of audio "
-"files."
-msgstr ""
-"<p>K3b не може да нормализира аудио записите в режим \"Бърз запис\". Външната "
-"програма поддържа нормализиране само на някои аудио файлове."
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:312 projects/k3baudioburndialog.cpp:331
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:322 projects/k3bmixedburndialog.cpp:341
-msgid "Disable normalization"
-msgstr "Изключване на нормализация"
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:313 projects/k3baudioburndialog.cpp:332
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:323 projects/k3bmixedburndialog.cpp:342
-msgid "Disable on-the-fly burning"
-msgstr "Изключване на \"бърз запис\""
-
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
-msgid "DVD Project"
-msgstr "Проект за DVD"
-
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:170
-msgid ""
-"It is not possible to write multisession DVDs in DAO mode.Multisession has been "
-"disabled."
-msgstr ""
-"Записът на многосесийни DVD дискове в режим DAO не е възможен. Изключена е "
-"функцията за многосесийност."
-
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:172
-msgid "DVD multisession"
-msgstr "Многосесийно DVD"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:60
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:86
-msgid "Adding files to project '%1'"
-msgstr "Добавяне на файлове към проекта \"%1\""
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:124
-msgid ""
-"<p>The file you are about to add to the project is an ISO9660 image. As such it "
-"can be burned to a medium directly since it already contains a file system."
-"<br>Are you sure you want to add this file to the project?"
-msgstr ""
-"<p>Файлът, който искате да добавите е ISO9660 образ. Може да бъде записан "
-"директно върху диск, тъй като вече има файлова система."
-"<br>Сигурни ли сте, че искате да го добавите към проекта?"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:128
-msgid "Adding image file to project"
-msgstr "Добавяне на образ към проекта"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:129
-msgid "Add the file to the project"
-msgstr "Добавяне на файла към проект"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:130
-msgid "Burn the image directly"
-msgstr "Запис на образа директно"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:184
-#, c-format
-msgid "It is not possible to add files bigger than %1"
-msgstr "Не могат да бъдат добавяни файлове по-големи от %1"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:188
-msgid "Some filenames had to be modified due to limitations in mkisofs"
-msgstr ""
-"Някои имена на файлове трябваше да бъдат променени поради ограничения в mkisofs"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:192
-msgid ""
-"The following filenames have an invalid encoding. You may fix this with the "
-"convmv tool"
-msgstr ""
-"Следните имена имат невалидно кодиране. Можете да оправите това с инструмента "
-"convmv"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:225
-msgid "Moving files to project \"%1\"..."
-msgstr "Преместване на файлове към проекта \"%1\"..."
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:425
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:661
-msgid "File already exists"
-msgstr "Вече има такъв файл"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:426
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:662
-msgid "<p>File <em>%1</em> already exists in project folder <em>%2</em>."
-msgstr "<p>Вече има файл <em>%1</em> в папка <em>%2</em>."
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:436
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:672
-msgid "Replace the existing file"
-msgstr "Заместване на съществуващия файл"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:437
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:673
-msgid "Replace All"
-msgstr "Замяна на всички"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:439
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:675
-msgid "Always replace existing files"
-msgstr "Заместване на съществуващите файлове винаги"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:442
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:678
-msgid "Keep the existing file"
-msgstr "Запазване на съществуващия файл"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:443
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:679
-msgid "Ignore All"
-msgstr "Игнориране на всички"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:445
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:681
-msgid "Always keep the existing file"
-msgstr "Запазване на съществуващия файл винаги"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:448
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:684
-msgid "Rename the new file"
-msgstr "Преименуване на новия файл"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:489
-msgid "Adding link to folder"
-msgstr "Добавяне на връзка към папка"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:490
-msgid ""
-"<p>'%1' is a symbolic link to folder '%2'."
-"<p>If you intend to make K3b follow symbolic links you should consider letting "
-"K3b do this now since K3b will not be able to do so afterwards because symbolic "
-"links to folders inside a K3b project cannot be resolved."
-"<p><b>If you do not intend to enable the option <em>follow symbolic links</em> "
-"you may safely ignore this warning and choose to add the link to the "
-"project.</b>"
-msgstr ""
-"<p>\"%1\" е символна връзка към папка \"%2\"."
-"<p>Ако имате намерение да настроите K3b да проследява символните връзки, трябва "
-"своевременно да го направите, тъй като това няма да е възможно по-късно поради "
-"факта, че символните връзки към папките в проект на K3b не могат да бъдат "
-"възстановени."
-"<p><b>Ако не смятате да включите опцията <em>проследяване на символни "
-"връзки</em>, можете да пренебрегнете това предупреждение и да добавите връзка "
-"към проекта.</b>"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:502
-msgid "Follow link now"
-msgstr "Проследяване на връзката сега"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:503
-msgid "Always follow links"
-msgstr "Проследяване на символните връзки винаги"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:504
-msgid "Add link to project"
-msgstr "Добавяне на връзка към проект"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:505
-msgid "Always add links"
-msgstr "Добавяне на връзки винаги"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:750
-msgid "Enter New Filename"
-msgstr "Въведете ново име на файла"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:751
-msgid "A file with that name already exists. Please enter a new name:"
-msgstr "Вече има файл с такова име. Моля, въведете ново име:"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:767
-msgid "Do you also want to add hidden files?"
-msgstr "Искате ли да добавите скритите файлове?"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
-msgid "Hidden Files"
-msgstr "Скрити файлове"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
-msgid "Do Not Add"
-msgstr "Без добавяне"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:782
-msgid ""
-"Do you also want to add system files (FIFOs, sockets, device files, and broken "
-"symlinks)?"
-msgstr ""
-"Искате ли да добавите системните файлове (FIFO, сокети, файлове за устройства и "
-"повредени символни връзки)?"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
-msgid "System Files"
-msgstr "Системни файлове"
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:38
-msgid "Select the Multisession Mode for the project."
-msgstr "Изберете вида многосесийност за проекта."
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:39
-msgid ""
-"<p><b>Multisession Mode</b>"
-"<p><b>Auto</b>"
-"<br>Let K3b decide which mode to use. The decision will be based on the size of "
-"the project (does it fill the whole media) and the state of the inserted media "
-"(appendable or not)."
-"<p><b>No Multisession</b>"
-"<br>Create a single-session CD or DVD and close the disk."
-"<p><b>Start Multisession</b>"
-"<br>Start a multisession CD or DVD, not closing the disk to allow further "
-"sessions to be apppended."
-"<p><b>Continue Multisession</b>"
-"<br>Continue an appendable data CD (as for example created in <em>"
-"Start Multisession</em> mode) and add another session without closing the disk "
-"to allow further sessions to be apppended."
-"<p><b>Finish Multisession</b>"
-"<br>Continue an appendable data CD (as for example created in <em>"
-"Start Multisession</em> mode), add another session, and close the disk."
-"<p><em>In the case of DVD+RW and DVD-RW restricted overwrite media K3b will not "
-"actually create multiple sessions but grow the file system to include the new "
-"data.</em>"
-msgstr ""
-"<p><b>Многосесиен диск</b>"
-"<p><b>Авто</b>"
-"<br>Оставя на K3b да реши кой решим да използва. Решение е базирано върху "
-"размера на проекта (дали ще запълни целия диск) и състоянието на поставения "
-"диск (завършен или не)."
-"<p><b>Без</b>"
-"<br>Създаване на едносесиен CD или DVD диск или затваряне на диска."
-"<p><b>Започване на многосесиен</b>"
-"<br>Започване на многосесиен CD или DVD диск без затваряне на диска. После "
-"могат да се добавят още сесии."
-"<p><b>Продължение на многосесиен</b>"
-"<br>Продължение на незатворен CD с данни ( например създаден с <em>"
-"Започване на многосесиен</em>) и добавяне на друга сесия без затваряне на "
-"диска. После могат да се добавят още сесии.<b>Завършване на многосесиен</b>"
-"<br>Продължение на незатворен CD с данни ( например създадено с <em>"
-"Започване на многосесиен</em>), добавяне на друга сесия и затваряне на диска. "
-"<p><em>Ако има DVD+RW и DVD-RW диск в режим \"ограничен презапис\", K3b "
-"всъщност няма да създаде много сесии, а ще разшири файловата система и ще "
-"включи новите данни.</em>"
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:76
-msgid "No Multisession"
-msgstr "Не"
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:78
-msgid "Start Multisession"
-msgstr "Започване на многосесиен"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:52
+msgid "Use drag'n'drop to add MPEG video files to the project."
+msgstr "Завлачете и пуснете MPEG видео файловете в проекта."
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:79
-msgid "Continue Multisession "
-msgstr "Продължение на многосесиен"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:84
+msgid "Resolution"
+msgstr "Разделителна способност"
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:80
-msgid "Finish Multisession "
-msgstr "Завършване на многосесиен"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:85
+msgid "High Resolution"
+msgstr "Висока разделителна способност"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:97 projects/k3bdataviewitem.cpp:231
-#: projects/k3bmovixlistview.cpp:87 projects/k3bmovixlistview.cpp:142
-#, c-format
-msgid "Link to %1"
-msgstr "Връзка към %1"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:86
+msgid "Framerate"
+msgstr "Скорост на кадрите"
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:253
-msgid "outside of project"
-msgstr "извън проект"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:87
+msgid "Muxrate"
+msgstr "Скорост на мултиплексиране"
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:284
-msgid "root"
-msgstr "Суперпотребител (root)"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:88
+msgid "Duration"
+msgstr "Времетраене"
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:334
-msgid "From previous session"
-msgstr "От предишна сесия"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:89 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:104
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:129
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:82
+msgid "File Size"
+msgstr "Размер на файл"
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:51
msgid "Video Track Properties"
@@ -9133,25 +5835,23 @@ msgstr "Време за изчакване, в секунди, след \"Изп
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:227
msgid ""
-"<p>Target to be jumped to on time-out of <wait>."
-"<p>If omitted (and <wait> is not set to an infinite time) one of the targets is "
-"selected at random."
+"<p>Target to be jumped to on time-out of <wait>.<p>If omitted (and <wait> is "
+"not set to an infinite time) one of the targets is selected at random."
msgstr ""
-"<p>Точка на прескачане след времето на изчакване <wait>."
-"<p>Ако е разрешено (и <wait> не е настроено на безкрайност) една от целите се "
-"избира случайно."
+"<p>Точка на прескачане след времето на изчакване <wait>.<p>Ако е разрешено "
+"(и <wait> не е настроено на безкрайност) една от целите се избира случайно."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:230
msgid ""
-"<p>When reactivity is set to delayed, it is recommended that the length of the "
-"referenced 'play track' is not more than 5 seconds."
-"<p>The recommended setting for a play item consisting of one still picture and "
-"no audio is to loop once and have a delayed reactivity."
+"<p>When reactivity is set to delayed, it is recommended that the length of "
+"the referenced 'play track' is not more than 5 seconds.<p>The recommended "
+"setting for a play item consisting of one still picture and no audio is to "
+"loop once and have a delayed reactivity."
msgstr ""
"<p>Когато реакцията е настроена на \"забавена\", препоръчително е времето на "
-"\"Изпълнение на запис\" да е не повече от 5 секунди."
-"<p>Препоръчителната настройка за файл, който се състои от кадър без звук е "
-"еднократно повторение плюс забавена реакция."
+"\"Изпълнение на запис\" да е не повече от 5 секунди.<p>Препоръчителната "
+"настройка за файл, който се състои от кадър без звук е еднократно повторение "
+"плюс забавена реакция."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:236
msgid ""
@@ -9167,31 +5867,29 @@ msgstr ""
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:240
msgid ""
-"<p>Times to repeat the playback of 'play track'."
-"<p>The reactivity attribute controls whether the playback of 'play track' is "
-"finished, thus delayed, before executing user triggered action or an immediate "
-"jump is performed."
-"<p>After the specified number of repetitions have completed, the <wait> "
-"time begins to count down, unless set to an infinite wait time."
-"<p>If this element is omitted, a default of `1' is used, i.e. the 'play track' "
-"will be displayed once."
-msgstr ""
-"<p>Брой пъти повторения на \"Изпълнение на запис\"."
-"<p>Реакцията контролира дали операцията \"Изпълнение на запис\" е завършена, "
-"макар и със забавяне, преди изпълнението на други задачи на потребителя или на "
-"прескачане."
-"<p>След като определеният брой повторения са изпълнени, времето за изчакване "
-"<wait> се стартира с обратно броене, освен ако не е настроено на безкрайност."
-"<p>Ако е разрешено, по подразбиране се използва \"1\", т.е. \"Изпълнение на "
-"запис\" ще бъде показано един път."
+"<p>Times to repeat the playback of 'play track'.<p>The reactivity attribute "
+"controls whether the playback of 'play track' is finished, thus delayed, "
+"before executing user triggered action or an immediate jump is performed."
+"<p>After the specified number of repetitions have completed, the <wait> time "
+"begins to count down, unless set to an infinite wait time.<p>If this element "
+"is omitted, a default of `1' is used, i.e. the 'play track' will be "
+"displayed once."
+msgstr ""
+"<p>Брой пъти повторения на \"Изпълнение на запис\".<p>Реакцията контролира "
+"дали операцията \"Изпълнение на запис\" е завършена, макар и със забавяне, "
+"преди изпълнението на други задачи на потребителя или на прескачане.<p>След "
+"като определеният брой повторения са изпълнени, времето за изчакване <wait> "
+"се стартира с обратно броене, освен ако не е настроено на безкрайност.<p>Ако "
+"е разрешено, по подразбиране се използва \"1\", т.е. \"Изпълнение на запис\" "
+"ще бъде показано един път."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:245
msgid ""
"Time in seconds to wait after playback of 'play track' before triggering the "
"<timeout> action (unless the user triggers some action before time ran up)."
msgstr ""
-"Време за изчакване в секунди след \"Изпълнение на запис\" преди активиране на "
-"действие <timeout> (освен ако потребителят не активира друга задача преди "
+"Време за изчакване в секунди след \"Изпълнение на запис\" преди активиране "
+"на действие <timeout> (освен ако потребителят не активира друга задача преди "
"изтичането на времето)."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:300
@@ -9206,10 +5904,6 @@ msgstr "Край на VCD"
msgid "File Info"
msgstr "Информация за файла"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:71 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:392
-msgid "Size:"
-msgstr "Размер:"
-
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:393
msgid "Length:"
msgstr "Продължителност:"
@@ -9238,6 +5932,12 @@ msgstr "Изпълнение"
msgid "Playing track"
msgstr "Изпълнение на запис"
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:141
+#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:476
+#, no-c-format
+msgid " time(s)"
+msgstr " път(и)"
+
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:477
msgid "forever"
msgstr "винаги"
@@ -9326,6 +6026,11 @@ msgstr "Разделителна способност:"
msgid "High resolution:"
msgstr "Висока разделителна способност:"
+#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:702
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:344
+msgid "Video"
+msgstr "Видео"
+
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:744
msgid "ItSelf"
msgstr "Себе си"
@@ -9338,703 +6043,1161 @@ msgstr "Сегмент - %1 - %2"
msgid "Sequence-%1 - %2"
msgstr "Сцена- %1 - %2"
-#: projects/k3bmovixlistview.cpp:96 projects/k3bmovixlistview.cpp:153
-msgid " (broken)"
-msgstr " (счупен)"
+#: projects/k3bvcdview.cpp:67
+msgid ""
+"Could not find VcdImager executable. To create VideoCD's you must install "
+"VcdImager >= 0.7.12. You can find this on your distribution disks or "
+"download it from http://www.vcdimager.org"
+msgstr ""
+"Изглежда VcdImager не може да бъде изпълнен. За създаване на VCD дискове "
+"трябва да инсталирате VcdImager >= 0.7.12. Може да го намерите на диска с "
+"дистрибуцията или да го свалите от http://www.vcdimager.org"
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:74 projects/k3bmovixlistview.cpp:178
-msgid "Link"
-msgstr "Връзка"
+#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
+msgid "Video DVD Project"
+msgstr "Проект за видео DVD"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:45
-msgid "File Properties"
-msgstr "Информация за файл"
+#: projects/k3bvideodvdview.cpp:70
+msgid ""
+"Be aware that you need to provide the complete Video DVD filestructure. K3b "
+"does not support video transcoding and preparation of video object files "
+"yet. That means you need to already have the VTS_X_YY.VOB and VTS_X_YY.IFO "
+"files."
+msgstr ""
+"Имайте предвид, че трябва да създадете цялата файлова структура на видео DVD "
+"диска. K3b все още не поддържа видео транскодиране и подготовка на файлове "
+"на видео обектите. Това означава, че трябва вече да имате файлове VTS_X_YY."
+"VOB и VTS_X_YY.IFO ."
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:70
-msgid "Location:"
-msgstr "Местоположение:"
+#: projects/k3bvideodvdview.cpp:74
+msgid "K3b Video DVD Restrictions"
+msgstr "Ограничения за видео DVD в K3b"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:72
-msgid "Used blocks:"
-msgstr "Използвани сектори:"
+#: projects/k3bview.cpp:60
+msgid "&Burn"
+msgstr "&Запис на диск"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:81
-msgid "Local name:"
-msgstr "Локално име:"
+#: projects/k3bview.cpp:62
+msgid "Open the burn dialog for the current project"
+msgstr "Отваряне на прозорецa за запис на текущия проект"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:83
-msgid "Local location:"
-msgstr "Местоположение:"
+#: projects/k3bview.cpp:63
+msgid "&Properties"
+msgstr "&Информация"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:115
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: in 1 file\n"
-"in %n files"
+#: projects/k3bview.cpp:65
+msgid "Open the properties dialog"
+msgstr "Отваряне на прозорец с информацията"
+
+#: projects/kostore/koStore.cc:161
+msgid "The directory mode is not supported for remote locations."
msgstr ""
-" 1 файл\n"
-" %n файла"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:116
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: and 1 directory\n"
-"and %n directories"
+#: projects/kostore/koStore.cc:162
+msgid "KOffice Storage"
msgstr ""
-"и 1 директория\n"
-"и %n директории"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:120
-msgid "Special file"
-msgstr "Специален файл"
+#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:36
+msgid "Artist"
+msgstr "Изпълнител"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:157
-msgid "Hide on Rockridge"
-msgstr "Скриване в Rockridge"
+#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:50
+msgid "Check the tracks that should be ripped"
+msgstr "Отметнете песните, които трябва да бъдат извлечени"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:158
-msgid "Hide on Joliet"
-msgstr "Скриване в Joliet"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:70 rip/k3bpatternparser.cpp:131
+#, c-format
+msgid "Track %1"
+msgstr "Запис %1"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:172
-msgid "Sort weight:"
-msgstr "Приоритет:"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:144
+msgid "Searching for Artist information..."
+msgstr "Търсене на информация за изпълнителя..."
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:197
-msgid "Hide this file in the RockRidge filesystem"
-msgstr "Скривана на този файл във файловата система RockRidge"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:214
+msgid "Found Cd-Text. Do you want to use it instead of querying CDDB?"
+msgstr "Намерен е CD-текст. Искате ли да го използвате вместо търсене в CDDB?"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:198
-msgid "Hide this file in the Joliet filesystem"
-msgstr "Скриване на този файл във файловата система Joliet"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:215
+msgid "Found Cd-Text"
+msgstr "Намерен е CD-текст"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:199
-msgid "Modify the physical sorting"
-msgstr "Промяна на физическото сортиране"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:216
+msgid "Use CD-Text"
+msgstr "Използване на CD-текст"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:200
-msgid ""
-"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire contents) "
-"will be hidden on the ISO9660 and RockRidge filesystem.</p>"
-"<p>This is useful, for example, for having different README files for RockRidge "
-"and Joliet, which can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and "
-"README.rr on the Joliet filesystem.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, файлът или директорията (и цялото и съдържание) "
-"ще бъдат скрити във файловата система ISO9660 и RockRidge.</p>"
-"<p>Това се използва, например, ако има различни README файлове за RockRidge и "
-"Joliet, които могат да бъдат обработени чрез скриване на README.joliet в "
-"RockRidge и README.rr във файловата система Joliet.</p>"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:217
+msgid "Query CDDB"
+msgstr "Търсене в CDDB"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:207
-msgid ""
-"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire contents) "
-"will be hidden on the Joliet filesystem.</p>"
-"<p>This is useful, for example, for having different README files for RockRidge "
-"and Joliet, which can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and "
-"README.rr on the Joliet filesystem.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, файлът или директорията (и цялото и съдържание) "
-"ще бъдат скрити във файловата система Joliet.</p>"
-"<p>Това се използва, например, ако има различни README файлове за RockRidge и "
-"Joliet, които могат да бъдат обработени чрез скриване на README.joliet в "
-"RockRidge и README.rr в файловата система Joliet.</p>"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:229 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:221
+msgid "Check All"
+msgstr "Маркиране на всички"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:214
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:232 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:224
+msgid "Uncheck All"
+msgstr "Размаркиране на всички"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:235 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:227
+msgid "Check Track"
+msgstr "Маркиране на запис"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:238 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:230
+msgid "Uncheck Track"
+msgstr "Размаркиране на запис"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:241
+msgid "Edit Track cddb Info"
+msgstr "Редактиране на информацията в CDDB"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:244
+msgid "Edit Album cddb Info"
+msgstr "Редактиране на информацията за албума в CDDB"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:248 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124 rip/k3bvideocdview.cpp:337
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:233
+msgid "Start Ripping"
+msgstr "Начало"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:251
+msgid "Query cddb"
+msgstr "Търсене в CDDB"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:254
+msgid "Save Cddb Entry Locally"
+msgstr "Локално съхранение на информацията в CDDB"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:318 rip/k3bvideocdview.cpp:409
+msgid "Please select the tracks to rip."
+msgstr "Моля, изберете записи за извличане."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:319 rip/k3bvideocdview.cpp:409
+msgid "No Tracks Selected"
+msgstr "Не са маркирани записи"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:338
+#, c-format
+msgid "Cddb Track %1"
+msgstr "Запис %1 в CDDB"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:352 rip/k3baudiocdview.cpp:402
+msgid "Title:"
+msgstr "Заглавие:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:355 rip/k3baudiocdview.cpp:405
+msgid "Artist:"
+msgstr "Изпълнител:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:357 rip/k3baudiocdview.cpp:407
+msgid "Extra info:"
+msgstr "Допълнителна информация:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:376
+msgid "Album Cddb"
+msgstr "CDDB за албум"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:409
+msgid "Genre:"
+msgstr "Жанр:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:411
+msgid "Year:"
+msgstr "Година:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:413
+msgid "Category:"
+msgstr "Категория:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:465
msgid ""
-"<p>This value modifies the physical sort order of the files in the ISO9660 "
-"filesystem. A higher weighting means that the file will be located closer to "
-"the beginning of the image (and the disk)."
-"<p>This option is useful in order to optimize the data layout on a CD/DVD."
-"<p><b>Caution:</b> This does not sort the order of the file names that appear "
-"in the ISO9660 directory.It sorts the order in which the file data is written "
-"to the image."
+"<p>No CDDB entry found. Enable remote CDDB queries in the K3b settings to "
+"get access to more entries through the internet."
msgstr ""
-"<p>Тази стойност променя реда на физическото сортиране на файловете във "
-"файловата система ISO9660. По-висока стойност означава, че файлът ще бъде "
-"разположен по-близо до началото на образа (и диска)."
-"<p>Тази опция е полезна за оптимизиране разположението на данните върху CD/DVD "
-"диска."
-"<p><b>Внимание:</b>Това не променя реда на имената на файловете, които се "
-"показват в ISO9660 директорията. Променя се само последователността в която "
-"данните физически се записват в образа."
+"<p>Не е намерен CDDB запис, но можете да потърсите в Интернет като включите "
+"опцията \"Търсене в отдалечена CDDB\" в настройките на K3b."
-#: projects/k3bvcdview.cpp:67
-msgid ""
-"Could not find VcdImager executable. To create VideoCD's you must install "
-"VcdImager >= 0.7.12. You can find this on your distribution disks or download "
-"it from http://www.vcdimager.org"
+#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:468
+msgid "No CDDB entry found."
+msgstr "Не е намерена информация в CDDB."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:471
+msgid "CDDB Error"
+msgstr "CDDB - грешка"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:482
+msgid "Please set the category before saving."
+msgstr "Моля, изберете категория преди да запишете."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:487
+msgid "Please set CD artist and title before saving."
+msgstr "Моля, въведете името на изпълнителя и заглавието преди да запишете."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:505
+msgid "Please set at least artist and title on all tracks before saving."
msgstr ""
-"Изглежда VcdImager не може да бъде изпълнен. За създаване на VCD дискове трябва "
-"да инсталирате VcdImager >= 0.7.12. Може да го намерите на диска с "
-"дистрибуцията или да го свалите от http://www.vcdimager.org"
+"Моля, въведете поне имената на изпълнителите и заглавията на песните преди "
+"да запишете."
-#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:56
-msgid "eMovix DVD Project"
-msgstr "Проект за eMovix DVD"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:518
+msgid "Saved entry (%1) in category %2."
+msgstr "Въведените данни (%1) са записани в категория %2."
-#: projects/k3bvideodvdview.cpp:70
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:571 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:81
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:108 rip/k3bvideocdview.cpp:317
msgid ""
-"Be aware that you need to provide the complete Video DVD filestructure. K3b "
-"does not support video transcoding and preparation of video object files yet. "
-"That means you need to already have the VTS_X_YY.VOB and VTS_X_YY.IFO files."
+"_n: 1 track (%1)\n"
+"%n tracks (%1)"
msgstr ""
-"Имайте предвид, че трябва да създадете цялата файлова структура на видео DVD "
-"диска. K3b все още не поддържа видео транскодиране и подготовка на файлове на "
-"видео обектите. Това означава, че трябва вече да имате файлове VTS_X_YY.VOB и "
-"VTS_X_YY.IFO ."
+" 1 запис (%1)\n"
+"%n записа (%1)"
-#: projects/k3bvideodvdview.cpp:74
-msgid "K3b Video DVD Restrictions"
-msgstr "Ограничения за видео DVD в K3b"
+#: rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:107
+msgid "Wave"
+msgstr "Wave"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:87
-msgid "Use drag'n'drop to add audio files to the project."
-msgstr "Моля, завлачете и пуснете аудио файловете в проекта."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:80
+msgid "Audio Project Conversion"
+msgstr "Конвертиране на аудио проект"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:131
-msgid "Artist (CD-Text)"
-msgstr "Изпълнител (CD-текст)"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:102
+msgid "Filename (relative to base directory)"
+msgstr "Име на файла (отнасящ се до директорията)"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:132
-msgid "Title (CD-Text)"
-msgstr "Заглавие (CD-текст)"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:118
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:144
+msgid "File Naming"
+msgstr "Именуване на файл"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:164 projects/k3baudiotrackview.cpp:766
-msgid "Add Silence"
-msgstr "Добавяне на тишина"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:148
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:224
+msgid "Please check the naming pattern. All filenames need to be unique."
+msgstr ""
+"Моля, проверете шаблона за именуване. Всички имена на файловете трябва да са "
+"различни."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:167
-msgid "Merge Tracks"
-msgstr "Сливане на записи"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:166
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:242
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:583
+msgid "Do you want to overwrite these files?"
+msgstr "Искате ли тези файлове да бъдат презаписани?"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:170
-msgid "Source to Track"
-msgstr "Източник към запис"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:181
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
+msgid "Files Exist"
+msgstr "Вече има такива файлове"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:173
-msgid "Split Track..."
-msgstr "Разделяне на запис..."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:259
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:347
+msgid "Cue-file"
+msgstr "Cue файл"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:176
-msgid "Edit Source..."
-msgstr "Редактиране на източник..."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:307
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:414 rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:56
+msgid "Playlist"
+msgstr "Списък с изпълнители"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:179
-msgid "Play Track"
-msgstr "Изпълнение на запис"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:98
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:445
+msgid "Converting Audio Tracks"
+msgstr "Конвертиране на аудио песни"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:183
-msgid "Musicbrainz Lookup"
-msgstr "Търсене в Musicbrainz"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:140
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:229
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:365 rip/k3baudioripthread.cpp:229
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:333 rip/k3baudioripthread.cpp:508
+msgid "Unable to open '%1' for writing."
+msgstr "%1 не може да бъде отворен за запис."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:186
-msgid "Try to determine meta information over the internet"
-msgstr "Опит за разпознаване на мета информацията в Интернет"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:145
+msgid "Converting to single file '%1'."
+msgstr "Конвертиране в един единствен файл \"%1\"."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:772
-msgid "Length of silence:"
-msgstr "Продължителност - тишина:"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:158
+#, c-format
+msgid "Successfully converted track %1."
+msgstr "Запис %1 беше конвертиран успешно."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:852
-msgid "Edit Audio Track Source"
-msgstr "Редактиране на източника"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:183 rip/k3baudioripthread.cpp:438
+msgid "Removed partial file '%1'."
+msgstr "Премахване на незавършения файл \"%1\"."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:990
-msgid "Please select an audio track."
-msgstr "Моля, маркирайте аудио запис."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:237
+msgid "Converting track %1 (%2 - %3)"
+msgstr "Конвертиране на запис %1 (%2 - %3)"
-#: projects/k3baudioview.cpp:62
-msgid "Convert Tracks"
-msgstr "Конвертиране на записи"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:242
+#, c-format
+msgid "Converting track %1"
+msgstr "Конвертиране на запис %1"
-#: projects/k3baudioview.cpp:64
-msgid "Convert audio tracks to other audio formats."
-msgstr "Конвертиране на аудио записи в други аудио формати."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:268 rip/k3baudioripthread.cpp:374
+#, c-format
+msgid "Error while encoding track %1."
+msgstr "Грешка при кодиране на запис %1."
-#: projects/k3baudioview.cpp:113
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:311 rip/k3baudioripthread.cpp:454
+#, c-format
+msgid "Writing playlist to %1."
+msgstr "Запис на списъка с изпълнители в %1."
+
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:412 rip/k3baudioripthread.cpp:554
+#, c-format
+msgid "Writing cue file to %1."
+msgstr "Запис на cue файл в %1."
+
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:447
+msgid "Converting Audio Tracks From '%1'"
+msgstr "Конвертиране на аудио записи от \"%1\""
+
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:454 rip/k3baudioripthread.cpp:596
msgid ""
-"No audio decoder plugins found. You will not be able to add any files to the "
-"audio project!"
+"_n: 1 track (encoding to %1)\n"
+"%n tracks (encoding to %1)"
msgstr ""
-"Не са намерени приставки за аудио декодер. Не можете да добавяте файлове към "
-"аудио проекта!"
+" 1 запис (кодиране в %1)\n"
+"%n записа (кодиране в %1)"
-#: projects/k3baudiotrackdialog.cpp:58
-msgid "Audio Track Properties"
-msgstr "Информация за аудио запис"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:457 rip/k3baudioripthread.cpp:599
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: 1 track\n"
+"%n tracks"
+msgstr ""
+" 1 запис\n"
+"%n записа"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:85
-msgid "Gimmicks"
-msgstr "Трикове"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:107
+msgid "CD Ripping"
+msgstr "Извличане на CD"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:86
-msgid "Hide first track"
-msgstr "Скриване на първия запис"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:159
+msgid "Don't read pregaps"
+msgstr "Без четене на паузите между песните"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:88
-msgid "Audio Ripping"
-msgstr "Извличане на звук"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
+msgid "Starts copying the selected tracks"
+msgstr "Копиране на маркираните писни"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:113
-msgid "Hide the first track in the first pregap"
-msgstr "Скриване на първия запис в първата пауза"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:186
+msgid "Maximal number of read retries"
+msgstr "Максимално опити за препрочитане"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:118
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:187
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will <em>hide</em> the first track."
-"<p>The audio CD standard uses pregaps before every track on the CD. By default "
-"these last for 2 seconds and are silent. In DAO mode it is possible to have "
-"longer pregaps that contain some audio. In this case the first pregap will "
-"contain the complete first track."
-"<p>You will need to seek back from the beginning of the CD to listen to the "
-"first track. Try it, it is quite amusing."
-"<p><b>This feature is only available in DAO mode when writing with cdrdao."
+"<p>This specifies the maximum number of retries to read a sector of audio "
+"data from the cd. After that K3b will either skip the sector if the "
+"<em>Ignore Read Errors</em> option is enabled or stop the process."
msgstr ""
-"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще <em>скрие</em> първата песен."
-"<p>Стандартът \"аудио CD\" използва паузи преди всяка песен от компактдиска. По "
-"подразбиране те са по 2 секунди и не се чуват. В режим DAO е възможна "
-"настройката на по-дълги паузи, които съдържат и звук. В такъв случай първата "
-"пауза ще съдържа цялата първа песен."
-"<p>Ще се наложи да търсите в началото на компактдиска първата песен, за да я "
-"чуете. Пробвайте, доста е забавно."
-"<p><b>Тази функция е възможна само в режим DAO и запис със cdrdao."
+"<p>Задава максималният брой опити за препрочитане на сектор с аудио данни от "
+"CD. След това K3b или ще пропусне сектора, ако е включена опция "
+"<em>Игнориране на грешките при четене</em> или ще спре процеса."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:195 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:291
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:543
-msgid "min"
-msgstr "мин"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:191
+msgid "Do not read the pregaps at the end of every track"
+msgstr "Без четене на паузите в края на всеки запис"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:201
-msgid "Available: %1 of %2"
-msgstr "Свободни: %1 от общо %2"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:192
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will not rip the audio data in the pregaps. "
+"Most audio tracks contain an empty pregap which does not belong to the track "
+"itself.</p><p>Although the default behaviour of nearly all ripping software "
+"is to include the pregaps for most CDs it makes more sense to ignore them. "
+"When creating a K3b audio project you will regenerate these pregaps anyway.</"
+"p>"
+msgstr ""
+"<p> Ако е включена тази опция, K3b няма да извлича аудио данните в паузите "
+"между песните. В повечето случаи има празно място между песните, което не е "
+"включено към никоя от тях.</p> <p>Въпреки че по подразбиране почти всеки "
+"софтуер за извличане на музика включва паузите между песните, за повечето "
+"компактдискове е по-логично те да бъдат пренебрегнати. Когато създавате "
+"аудио проект в K3b, така или иначе ще бъдат поставени паузи между песните.</"
+"p>"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:209
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:328
+msgid "Album"
+msgstr "Албум"
+
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:386
#, c-format
-msgid "Capacity exceeded by %1"
-msgstr "Капацитетът е превишен с %1"
+msgid "Track%1"
+msgstr "Запис %1"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:292
-msgid "Right click for media sizes"
-msgstr "Щракнете с десния бутон на мишката за размера на диска"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:129
+msgid "Extracting Digital Audio"
+msgstr "Извличане на цифров звук"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:381
-msgid "Minutes"
-msgstr "Минути"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:136
+msgid "Could not load libcdparanoia."
+msgstr "libcdparanoia не можа да бъде заредена."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:383
-msgid "Megabytes"
-msgstr "МБ"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:149
+msgid "Reading CD table of contents."
+msgstr "Четене съдържанието на компактдиска."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:391 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:393
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:395 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:463
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:464 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:465
-msgid "%1 MB"
-msgstr "%1 МБ"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:153
+#, c-format
+msgid "Could not open device %1"
+msgstr "Устройство %1 не може да бъде отворено"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:402
-msgid "Custom..."
-msgstr "Потребителска..."
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:161
+#, c-format
+msgid "You need write access to %1"
+msgstr "Необходими са ви права за запис в %1"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:405
-msgid "From Medium..."
-msgstr "От диск..."
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:178 rip/k3baudioripthread.cpp:267
+msgid "Searching index 0 for all tracks"
+msgstr "Търсене на индекс 0 за всички записи"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:419
-msgid "User Defaults"
-msgstr "Потребителски"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:235
+msgid "Ripping to single file '%1'."
+msgstr "Извличане в един единствен файл \"%1\"."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:422
-msgid "Save User Defaults"
-msgstr "Запис на потребителски "
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:238
+msgid "Starting digital audio extraction (ripping)."
+msgstr "Започва извличането на цифров звук."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:426
-msgid "Why 4.4 instead of 4.7?"
-msgstr "Защо 4.4 вместо 4.7?"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:257
+#, c-format
+msgid "Successfully ripped to %2."
+msgstr "Успешно извлечено в %2."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:430
-msgid "Show Size In"
-msgstr "Показване на размера в"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:340
+msgid "Ripping track %1 (%2 - %3)"
+msgstr "Извличане на запис %1 (%2 - %3)"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:433
-msgid "CD Size"
-msgstr "Размер на CD"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:342
+#, c-format
+msgid "Ripping track %1"
+msgstr "Извличане на запис %1"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:444
-msgid "DVD Size"
-msgstr "Размер на DVD"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:355
+#, c-format
+msgid "Successfully ripped track %1."
+msgstr "Запис %1 беше извлечен успешно."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:475 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:476
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:477
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:357
+msgid "Successfully ripped track %1 to %2."
+msgstr "Запис %1 беше извлечен успешно в %2."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:390
#, c-format
+msgid "Unrecoverable error while ripping track %1."
+msgstr "Непоправима грешка при извличане на запис %1."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:397
+msgid "Error while initializing audio ripping."
+msgstr "Грешка при стартирането на извличането."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:411
+msgid "Cancellation could take a while..."
+msgstr "Отмяната на операцията може да отнеме известно време..."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:587
+msgid "Ripping Audio Tracks"
+msgstr "Извличане на песни"
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:589
+msgid "Ripping Audio Tracks From '%1'"
+msgstr "Извличане на песни от \"%1\""
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:50
+msgid "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
+msgstr "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:51
+msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{number} - %{artist} - %{title}"
+msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{number} - %{artist} - %{title}"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:52
+msgid "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Track%{number}"
+msgstr "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Track%{number}"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:53
+msgid "music/ripped-tracks/%a - %t"
+msgstr "Музика/Свалени песни/%a - %t"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:55
+msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}"
+msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:57
+msgid "playlists/%{albumartist}/%{albumtitle }"
+msgstr "playlists/%{albumartist}/%{albumtitle }"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:132
msgid ""
-"_n: unused\n"
-"%n minutes"
-msgstr ""
-" неизползвани\n"
-"%n минути"
+"<p><b>Pattern special strings:</b><p>The following strings will be replaced "
+"with their respective meaning in every track name.<br><em>Hint:</em> %A "
+"differs from %a only on soundtracks or compilations.<p><table border="
+"\"0\"><tr><td></td><td><em>Meaning</em></td><td><em>Alternatives</em></td></"
+"tr><tr><td>%a</td><td>artist of the track</td><td>%{a} or %{artist}</td></"
+"tr><tr><td>%t</td><td>title of the track</td><td>%{t} or %{title}</td></"
+"tr><tr><td>%n</td><td>track number</td><td>%{n} or %{number}</td></"
+"tr><tr><td>%y</td><td>year of the CD</td><td>%{y} or %{year}</td></"
+"tr><tr><td>%c</td><td>extended track information</td><td>%{c} or %{comment}</"
+"td></tr><tr><td>%g</td><td>genre of the CD</td><td>%{g} or %{genre}</td></"
+"tr><tr><td>%A</td><td>album artist</td><td>%{A} or %{albumartist}</td></"
+"tr><tr><td>%T</td><td>album title</td><td>%{T} or %{albumtitle}</td></"
+"tr><tr><td>%C</td><td>extended CD information</td><td>%{C} or %{albumcomment}"
+"</td></tr><tr><td>%d</td><td>current date</td><td>%{d} or %{date}</td></tr></"
+"table>"
+msgstr ""
+"<p><b>Специални шаблонни низове:</b><p>Следният низ ще бъде заместен със "
+"съответното му значение в името на всеки запис.<br><em>Подсказка:</em> %A се "
+"отличава от %a само за саундтракове или компилации.<p><table border="
+"\"0\"><tr><td></td><td><em>Значение</em></td><td><em>Алтернативи</em></td></"
+"tr><tr><td>%a</td><td>изпълнител (запис)</td><td>%{a} или %{artist}</td></"
+"tr><tr><td>%t</td><td>заглавие на запис</td><td>%{t} или %{title}</td></"
+"tr><tr><td>%n</td><td>номер на запис</td><td>%{n} или %{number}</td></"
+"tr><tr><td>%y</td><td>година на CD</td><td>%{y} или %{year}</td></tr><tr><td>"
+"%c</td><td>коментар</td><td>%{c} или %{comment}</td></tr><tr><td>%g</"
+"td><td>жанр на CD</td><td>%{g} или %{genre}</td></tr><tr><td>%A</"
+"td><td>изпълнител (албум)</td><td>%{A} или %{albumartist}</td></tr><tr><td>"
+"%T</td><td>заглавие на албум</td><td>%{T} или %{albumtitle}</td></tr><tr><td>"
+"%C</td><td>коментар за албума</td><td>%{C} или %{albumcomment}</td></"
+"tr><tr><td>%d</td><td>дата</td><td>%{d} или %{date}</td></tr></table>"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:529
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:153
msgid ""
-"<p><b>Why does K3b offer 4.4 GB and 8.0 GB instead of 4.7 and 8.5 like it says "
-"on the media?</b>"
-"<p>A single layer DVD media has a capacity of approximately 4.4 GB which equals "
-"4.4*1024<sup>3</sup> bytes. Media producers just calculate with 1000 instead of "
-"1024 for advertising reasons."
-"<br>This results in 4.4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4.7 GB."
-msgstr ""
-"<p><b>Защо K3b предлага 4.4 ГБ и 8.0 ГБ вместо 4.7 ГБ и 8.5 ГБ, както пише на "
-"диска?</b>Еднослойният DVD диск има капацитет от приблизително 4.4 ГБ, което е "
-"равно на 4.4*1024<sup>3</sup> байта. Производителите на дискове изчисляват с "
-"1000 вместо с 1024 заради рекламата."
-"<br>Като резултат се получава 4.4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4.7 ГБ."
+"<p><b>Conditional inclusion:</b><p>These patterns make it possible to "
+"selectively include texts, depending on the value of CDDB entries. You can "
+"choose only to include or exclude texts if one of the entries is empty, or "
+"if it has a specific value. Examples:<ul><li>@T{TEXT} includes TEXT if the "
+"album title is specified<li>!T{TEXT} includes TEXT if the album title is not "
+"specified<li>@C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if the CD's extended "
+"information is named Soundtrack<li>!C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if "
+"the CD's extended information is anything else but Soundtrack<li>It is also "
+"possible to include special strings in texts and conditions, e.g. !"
+"a='%A'{%a} only includes the title's artist information if it does not "
+"differ from the album artist.</ul><p>Conditional includes make use of the "
+"same characters as the special strings, which means that the X in @X{...} "
+"can be one character out of [atnycgATCd]."
+msgstr ""
+"<p><b>Избирателно въвеждане:</b><p>Тези шаблони дават възможност избирателно "
+"да се въвежда текст в зависимост от записите в CDDB. Можете да въвеждате или "
+"изваждате текст само ако някое от местата е празно или има определена "
+"стойност. Примери:<ul><li>@T{TEXT} въвежда TEXT, ако е посочено заглавие на "
+"албума<li>!T{TEXT} въвежда TEXT, ако не е посочено заглавие на албума<li>@C="
+"\"Soundtrack\"{TEXT} въвежда TEXT, ако коментарът за компактдиска е "
+"\"Soundtrack\" <li>!C='Soundtrack'{TEXT} въвежда TEXT, ако допълнителната "
+"информация за компактдиска не е друга освен Soundtrack<li>Възможно е и "
+"въвеждането на специални низове в текстовете; напр. !a=\"%A\"{%a} въвежда "
+"само изпълнителя на записа, ако не се различава от изпълнителя на албума.</"
+"ul><p>Тази функция използва същите символи като специалните низове, което "
+"означава че X в @X{...} може да бъде символ от [atnycgATCd]."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:541
-msgid "gb"
-msgstr "ГБ"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:61
+msgid "Job canceled by user."
+msgstr "Задачата е отменена от потребителя."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:542
-msgid "mb"
-msgstr "МБ"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:90
+msgid "Check files"
+msgstr "Проверка на файловете"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:547
-msgid "Custom Size"
-msgstr "Задаване на размер"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:100
+msgid "Could not find %1 executable."
+msgstr "Изглежда %1 е неизпълним."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:548
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:101
+#, c-format
+msgid "To rip VideoCD's you must install VcdImager Version %1."
+msgstr "За да извличате VCD дискове трябва да инсталирате VcdImager версия %1."
+
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:102 rip/k3bvideocdrip.cpp:111
msgid ""
-"<p>Please specify the size of the media. Use suffixes <b>gb</b>,<b>mb</b>"
-", and <b>min</b> for <em>gigabytes</em>, <em>megabytes</em>, and <em>"
-"minutes</em> respectively."
+"You can find this on your distribution disks or download it from http://www."
+"vcdimager.org"
msgstr ""
-"<p>Моля, посочете размера на диска. Използвайте представки <b>ГБ</b>,<b>МБ</b>"
-", и <b>мин</b> съответно за <em>гигабайта</em>, <em>мегабайта</em>, и <em>"
-"минути</em>."
+"Можете да го намерите на дисковете с вашата дистрибуция или да го свалите от "
+"http://www.vcdimager.org"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:611
-msgid "Medium is not empty."
-msgstr "Дискът не е празен."
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:110
+msgid "%1 executable too old! Need version %2 or greater"
+msgstr "%1 е твърде стара! Необходима е версия %2 или по-нова"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:614
-msgid "No usable medium found."
-msgstr "Не е намерен използваем диск."
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:118
+msgid "Using %1 %2 - Copyright (C) %3"
+msgstr "Използва се %1 %2 - Авторско право %3"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:94
-msgid "Force all options below"
-msgstr "Принудително изпълнение на следните опции"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:173
+msgid "Extracting"
+msgstr "Извличане"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:99
-msgid ""
-"<p>Set the ISO-9660 conformance level.\n"
-"<ul>\n"
-"<li>Level 1: Files may only consist of one section and filenames are restricted "
-"to 8.3 characters.</li>\n"
-"<li>Level 2: Files may only consist of one section.</li>\n"
-"<li>Level 3: No restrictions.</li>\n"
-"</ul>\n"
-"<p>With all ISO-9660 levels, all filenames are restricted to upper case "
-"letters, numbers and the underscore (_). The maximum filename length is 31 "
-"characters, the directory nesting level is restricted to 8 and the maximum path "
-"length is limited to 255 characters. (These restrictions may be violated with "
-"the additional ISO-9660 K3b offers)."
-msgstr ""
-"<p>Определя нивото на ISO-9660 съответствие.\n"
-"<ul>\n"
-"<li>Ниво 1: Файловете могат да се състоят само от една секция и имената на "
-"файловете са ограничени до 8.3 символа.</li>\n"
-"<li>Ниво 2: Файловете могат да се състоят само от една секция.</li>\n"
-"<li>Ниво 3: Без ограничения.</li>\n"
-"</ul>\n"
-"<p>При всички ISO-9660 нива в имената на файловете не са позволени главни "
-"букви, цифри и долни черти (_). Максималната дължина на име на файл е 31 "
-"символа, нивото на директорията е ограничено до 8, и максималната дължина на "
-"пътя е ограничен до 255 символа. (Тези ограничения могат да бъдат преодолени с "
-"допълнителното ISO-9660, което предлага K3b)."
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:174
+msgid "Start extracting."
+msgstr "Начало на извличането."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:111
-msgid "Set special ISO9660 Filesystem preferences."
-msgstr "Предпочитания за файлова система ISO9660."
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:175
+msgid "Extract files from %1 to %2."
+msgstr "Извличане на файлове от %1 в %2."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:155
-msgid "IS09660 Settings"
-msgstr "Настройки на IS09660"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:179
+#, c-format
+msgid "Could not start %1."
+msgstr "%1 не може да бъде стартиран."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:159
-msgid "Rock Ridge Settings"
-msgstr "Настройки - Rock Ridge"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:269
+msgid "Files successfully extracted."
+msgstr "Файловете бяха извлечени успешно."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:163
-msgid "Joliet Settings"
-msgstr "Настройки - Joliet"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:272
+msgid "%1 returned an unknown error (code %2)."
+msgstr "%1 даде неизвестна грешка (код %2)."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:167
-msgid "Misc Settings"
-msgstr "Настройки - разни"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:273
+msgid "Please send me an email with the last output..."
+msgstr "Моля, изпратете ми е-поща с последните данни..."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:172
-msgid "Allow untranslated ISO9660 filenames"
-msgstr "Непреведени имена на ISO9660 файлове"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:279
+msgid "%1 did not exit cleanly."
+msgstr "Ненормално спиране на %1."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:175
-msgid "Allow max length ISO9660 filenames (37 characters)"
-msgstr "Максимална дължина на име на ISO9660 файл (37 символа)"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:293
+msgid "%1 encountered non-form2 sector"
+msgstr "%1 откри non-form2 сектор"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:178
-msgid "Allow full ASCII charset for ISO9660 filenames"
-msgstr "Пълна поддръжка на ASCII за имената на ISO9660 файловете"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:294
+msgid "leaving loop"
+msgstr "разрешение на цикъла"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:181
-msgid "Allow ~ and # in ISO9660 filenames"
-msgstr "~ и # в имената на ISO9660 файловете"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:302
+msgid "detected extended VCD2.0 PBC files"
+msgstr "открити са VCD2.0 PBC файлове с разширения"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:184
-msgid "Allow lowercase characters in ISO9660 filenames"
-msgstr "Малки букви в имената на ISO9660 файловете"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:329 rip/k3bvideocdrip.cpp:347
+#, c-format
+msgid "Extracting %1"
+msgstr "Извличане на %1"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:187
-msgid "Allow multiple dots in ISO9660 filenames"
-msgstr "Многоточие в имената на ISO9660 файловете"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:340
+msgid "Extracting %1 to %2"
+msgstr "Извличане на %1 в %2"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:190
-msgid "Allow 31 character ISO9660 filenames"
-msgstr "Имена на ISO9660 файлове с 31 символа"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:50
+msgid "Video CD Ripping"
+msgstr "Извличане на VCD"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:193
-msgid "Allow leading period in ISO9660 filenames"
-msgstr "Точка в началото на името на ISO9660 файла"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:75
+msgid "Destination Directory"
+msgstr "Целева директория"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:196
-msgid "Omit version numbers in ISO9660 filenames"
-msgstr "Пропускане номерата на версията в имената на ISO9660 файловете"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:82
+msgid "Rip files to:"
+msgstr "Извличане на файловете в:"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:199
-msgid "Omit trailing period in ISO9660 filenames"
-msgstr "Пропускане на точката в края на имената на ISO9660 файловете"
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:219
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:91
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:176
+#, no-c-format
+msgid "Free space in directory:"
+msgstr "Свободно място в директорията:"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:205
-msgid "ISO Level"
-msgstr "Ниво - ISO"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:97
+msgid "Necessary storage size:"
+msgstr "Необходимо място за съхранение:"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:208
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:211
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:214
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:110
+msgid "Ignore /EXT/PSD_X.VCD"
+msgstr "Пренебрегване /EXT/PSD_X.VCD"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:112
+msgid "Use 2336 byte sector mode for image file"
+msgstr "Използване на режим \"2336 байта/сектор\" за образа"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:117
+msgid "Extract XML structure"
+msgstr "Извличане на XML структура"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124
+msgid "Starts extracting the selected VideoCd tracks"
+msgstr "Започва извличането на маркираните записи от VCD диска"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:135
#, c-format
-msgid "Level %1"
-msgstr "Ниво %1"
+msgid "Free space on destination directory: %1"
+msgstr "Свободно място в целевата директория: %1"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:221
-msgid "Allow 103 character Joliet filenames"
-msgstr "Файлови имена със 103 символа"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:137
+msgid "Necessary space for extracted files"
+msgstr "Необходимо място за извлечените файлове"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:226
-msgid "Create TRANS.TBL files"
-msgstr "Създаване на TRANS.TBL файлове"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:139
+msgid "Ignore extended PSD"
+msgstr "Игнориране на разширен PSD"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:229
-msgid "Hide TRANS.TBL files in Joliet"
-msgstr "Скриване на TRANS.TBL файловете в Joliet"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:140
+msgid ""
+"<p>Ignore extended PSD (located in the ISO-9660 filesystem under `/EXT/PSD_X."
+"VCD') and use the <em>standard</em> PSD.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Игнорира разширените PSD (намиращи се във файловата система ISO-9660 под "
+"`/EXT/PSD_X.VCD\") и използва <em>стандартен</em> PSD.</p>"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:238
-msgid "Do not cache inodes"
-msgstr "Без кеширане на inodes"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:142
+msgid "Assume a 2336-byte sector mode"
+msgstr "Приемане на режим \"2336 байта/сектор\""
-#: k3bprojecttabwidget.cpp:63 projects/k3bprojectburndialog.cpp:55
-msgid "Project"
-msgstr "Проект"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:143
+msgid ""
+"<p>This option only makes sense if you are reading from a BIN CD disk image. "
+"This indicates to `vcdxrip' to assume a 2336-byte sector mode for image file."
+"</p><b>Note: This option is slated to disappear.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Тази опция има смисъл само ако четете BIN CD образ. Това указва на`vcdxrip"
+"\" да работи в режим \"2336 байта/сектор\" за образ.</p><b>Забележка: Тази "
+"опция скоро ще бъде премахната.</b>"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:76
-msgid "Save Settings and close"
-msgstr "Запис на настройките и затваряне"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:146
+msgid "Create XML description file."
+msgstr "Създаване на XML файл с описание."
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:77
-msgid "Saves the settings to the project and closes the dialog."
-msgstr "Записва настройките на проекта и затваря прозореца."
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:147
+msgid ""
+"<p>This option creates an XML description file with all video CD information."
+"</p><p>This file will always contain all of the information.</p><p>Example: "
+"If you only extract sequences, the description file will also hold the "
+"information for files and segments.</p><p>The filename is the same as the "
+"video CD name, with a .xml extension. The default is VIDEOCD.xml.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Тази опция създава XML файл с описание на цялата информация за VCD диска."
+"</p> <p>Този файл винаги ще съдържа цялата информация.</p> <p>Пример: Ако "
+"извличате само последователността на сцените, файлът с описанието също така "
+"ще съдържа и информация за файловете и сегментите.</p> <p> Името на файла е "
+"същото като името на VCD диска и е с окончание \".xml\". Настройката по "
+"подразбиране е VIDEOCD.xml.</p>"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:81
-msgid "Discard all changes and close"
-msgstr "Отмяна на промените и затваряне"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:179
+msgid "Continue although the folder is not empty?"
+msgstr "Продължение, въпреки че папката не е празна?"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:82
-msgid "Discards all changes made in the dialog and closes it."
-msgstr "Отмяна на всички извършени промени и затваряне на прозореца."
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:166
+msgid "Item Name"
+msgstr "Име на елемент"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:156
-msgid "Start the image creation"
-msgstr "Създаване на образ"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:167
+msgid "Extracted Name"
+msgstr "Извлечено име"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:159
-msgid "Start the burning process"
-msgstr "Запис"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:216 rip/k3bvideocdview.cpp:393
+msgid "Video CD MPEG tracks"
+msgstr "MPEG записи от VCD"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:265
-msgid "Writing"
-msgstr "Запис"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:217
+msgid "Video CD DATA track"
+msgstr "Запис от VCD с данни"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:313
-msgid "Image"
-msgstr "Образ"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:235
+#, c-format
+msgid "Sequence-%1"
+msgstr "Сцена- %1"
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:65
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:240 rip/k3bvideocdview.cpp:286
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:397
+#, fuzzy
+msgid "Files"
+msgstr "Размер на файла:"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:241 rip/k3bvideocdview.cpp:401
+msgid "Segments"
+msgstr "Сегменти"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:329
+msgid "Dese&lect All"
+msgstr "Размаркиране на вси&чко"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:330
+msgid "Select Track"
+msgstr "Маркиране на запис"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:333
+msgid "Deselect Track"
+msgstr "Размаркиране на запис"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:151
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:173
+msgid "Video DVD Ripping"
+msgstr "Извличане на видео DVD"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:174
msgid ""
-"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
-"To remove or rename files use the context menu.\n"
-"After that press the burn button to write the CD."
+"_n: 1 title from %1\n"
+"%n titles from %1"
msgstr ""
-"Моля, завлачете и пуснете файловете/директориите тук.\n"
-"Ако искате да ги премахнете или преименувате, използвайте контекстното меню "
-"(щракнете с десния бутон върху елемент).\n"
-"За да запишете диска, натиснете бутона \"Запис на диск\"."
+" 1 заглавие от %1\n"
+"%n заглавия от %1"
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:332
-msgid "Parent Directory"
-msgstr "Родителска директория"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:197
+msgid "Title %1 (%2)"
+msgstr "Заглавие %1 (%2)"
-#: k3bfiletreeview.cpp:406
-msgid "Directories"
-msgstr "Директории"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:224
+msgid "%1 %2Ch (%3%4)"
+msgstr "%1 %2Гл (%3%4)"
-#: k3bfiletreeview.cpp:472
-msgid "Root"
-msgstr "Главна директория"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:228
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:51
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:76
+msgid "unknown language"
+msgstr "неизвестен език"
-#: k3bfiletreeview.cpp:473
-msgid "Home"
-msgstr "Домашна директория"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:239
+msgid "not supported"
+msgstr "не се поддържа"
-#: k3bprojectmanager.cpp:202
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:452
#, c-format
-msgid "AudioCD%1"
-msgstr "Аудио CD %1"
+msgid ""
+"_n: %nCh\n"
+"%nCh"
+msgstr ""
+" %n к\n"
+"%nк"
-#: k3bprojectmanager.cpp:208
-#, c-format
-msgid "DataCD%1"
-msgstr "CD с данни %1"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:564
+msgid ""
+"<p>When using the <em>AC3 pass-through</em> audio codec all selected audio "
+"streams need to be in AC3 format. Please select another audio codec or "
+"choose AC3 audio streams for all ripped titles."
+msgstr ""
+"<p>При използване на аудио кодека <em>AC3 преминаване</em> всички аудио "
+"потоци трябва да са във формат AC3. Моля, изберете друг аудио кодек или "
+"изберете AC3 аудио потоци за всички заглавия."
-#: k3bprojectmanager.cpp:214
-#, c-format
-msgid "MixedCD%1"
-msgstr "Смесен CD %1"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:567
+msgid "AC3 Pass-through"
+msgstr "AC3 преминаване"
-#: k3bprojectmanager.cpp:220
-#, c-format
-msgid "VideoCD%1"
-msgstr "VCD %1"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:111
+msgid "Ripping Video DVD Titles"
+msgstr "Извличане на видео DVD заглавия"
-#: k3bprojectmanager.cpp:226
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:117
+msgid ""
+"_n: Transcoding %n title to %1/%2\n"
+"Transcoding %n titles to %1/%2"
+msgstr ""
+" Трнаскодиране на %n заглавие в %1/%2\n"
+"Трнаскодиране на %n заглавия в %1/%2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:146
#, c-format
-msgid "eMovixCD%1"
-msgstr "eMovix CD %1"
+msgid "Successfully ripped title %1"
+msgstr "Заглавието %1 беше извлечено успешно"
-#: k3bprojectmanager.cpp:232
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:149
#, c-format
-msgid "eMovixDVD%1"
-msgstr "eMovix DVD %1"
+msgid "Failed to rip title %1"
+msgstr "Извличането на заглавие \"%1\" беше неуспешно"
-#: k3bprojectmanager.cpp:238
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:179
#, c-format
-msgid "DataDVD%1"
-msgstr "DVD с данни %1"
+msgid "Determined clipping values for title %1"
+msgstr "Определени стойности за отрязване на заглавие %1"
-#: k3bprojectmanager.cpp:244
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:180
+msgid "Top: %1, Bottom: %2"
+msgstr "Горе: %1, Долу: %2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:182
+msgid "Left: %1, Right: %2"
+msgstr "Ляво: %1, Дясно: %2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:190
+msgid "Insane clipping values. No clipping will be done at all."
+msgstr "Безумни стойности. Няма да бъде направено отрязване."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:200
#, c-format
-msgid "VideoDVD%1"
-msgstr "Видео DVD %1"
+msgid "Failed to determine clipping values for title %1"
+msgstr "Определянето на стойности за отрязване на заглавие %1 беше неуспешно"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:47
+msgid "%1 %2Ch (%3<em>%4</em>)"
+msgstr "%1 %2Гл (%3<em>%4</em>)"
-#: tips.cpp:3
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:73
+msgid "RLE"
+msgstr "RLE"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:74
+msgid "Extended"
+msgstr "Разширено"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:244
+msgid "<p><b>Title %1 (%2)</b><br>%3"
+msgstr "<p><b>Заглавие %1 (%2)</b><br>%3"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:248
+#, c-format
msgid ""
-"<p>...that you do not need to erase a CDRW before rewriting it manually\n"
-"since K3b can do that automatically before writing.</p>\n"
+"_n: %n chapter\n"
+"%n chapters"
msgstr ""
-"<p>...не е необходимо ръчно да изтривате CDRW диска преди презапис,\n"
-"тъй като K3b може да направи това автоматично.</p>\n"
+"%n глава\n"
+"%n глави"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
+msgid "MPEG1"
+msgstr "MPEG4"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
+msgid "MPEG2"
+msgstr "MPEG2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:257
+msgid "letterboxed"
+msgstr "letterboxed"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:259
+msgid "anamorph"
+msgstr "16:9"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:266
+msgid "No audio streams"
+msgstr "Няма аудио потоци"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:273
+msgid "No Subpicture streams"
+msgstr "Няма потоци за подкартини"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:318
+msgid "Audio Streams"
+msgstr "Аудио потоци"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:322
+msgid "Subpicture Streams"
+msgstr "Потоци за подкартини"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:93
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:343
+#, no-c-format
+msgid "Preview"
+msgstr "Предварителен преглед"
-#: tips.cpp:9
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:346
+msgid "Subpicture"
+msgstr "Подкартина"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:95
msgid ""
-"<p>...that you do not need to bother with any settings if you do not know\n"
-"what they mean. K3b is able to choose the settings best suited for you.</p>\n"
+"K3b was unable to unmount device '%1' containing medium '%2'. Video DVD "
+"ripping will not work if the device is mounted. Please unmount manually."
msgstr ""
-"<p>...не трябва да се занимавате с никакви настройки,\n"
-"ако не знаете за какво са. K3b ще ги направи вместо вас.</p>\n"
+"K3b не можа да демонтира устройство \"%1\", съдържащо носителя \"%2\". "
+"Извличането на видео DVD не работи ако устройството е монтирано. Моля, "
+"демонтирайте го ръчно."
-#: tips.cpp:15
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:98
+msgid "Unmounting failed"
+msgstr "Монтирането беше неуспешно"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:108
msgid ""
-"<p>...that K3b has two types of settings. On the one hand K3b has settings like "
-"most\n"
-"TDE applications have accessible through the configuration dialog via the "
-"settings menu;\n"
-"on the other hand every K3b action dialog has three buttons to load and save "
-"defaults\n"
-"for that action. This way one may, for example, set the defaults for CD Copy: "
-"these defaults\n"
-"will then be loaded every time the CD Copy dialog is opened. The button <em>"
-"K3b defaults</em>\n"
-"will restore the <em>factory settings</em> in case you do not know if the "
-"settings you chose\n"
-"are appropriate.</p>\n"
+"<p>Unable to read Video DVD contents: Found encrypted Video DVD.<p>Install "
+"<i>libdvdcss</i> to get Video DVD decryption support."
msgstr ""
-"<p>...K3b може да бъде настроена по два начина. Първо, можете да го\n"
-" направите от менюто (като повечето програми в TDE).\n"
-"Второ, при всяка операция има три бутона за зареждане и запис на настройки.\n"
-"Например можете да запишете настройките за копиране на CD - \n"
-"тогава те ще се зареждат всеки път при отваряне на прозореца за запис.\n"
-"Бутонът <em>\"По подразбиране\"</em> ще възстанови\n"
-"<em>първоначалните настройки</em>,\n"
-"ако не знаете дали направените от вас са подходящи.</p>\n"
+"<p>Съдържанието на видео DVD диска не може да бъде прочетено: намерен е "
+"кодиран видео DVD диск.<p>Инсталирайте <i>libdvdcss</i>, за да можете да "
+"четете видео DVD."
-#: tips.cpp:26
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:120
+#, c-format
msgid ""
-"<p>...that you do not need to bother changing the settings marked as <em>"
-"advanced</em> if you \n"
-"do not know what they mean. K3b's defaults are suitable for most daily use.</p>"
-"\n"
+"_n: %n title\n"
+"%n titles"
msgstr ""
-"<p>...не е необходимо да ровите в <em>разширените</em> настройки, \n"
-"ако не знаете техните функции. Настройките по подразбиране са подходящи за "
-"повечето обикновени потребители.</p>\n"
+" %n заглавие\n"
+"%n заглавия"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:128
+msgid "K3b uses transcode to rip Video DVDs. Please make sure it is installed."
+msgstr ""
+"K3b използва транскодиране (програмата \"Transcode\") за извличането на "
+"видео DVD. Проверете дали е инсталиранa."
-#: tips.cpp:32
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:142
msgid ""
-"<p>Just left-click one of your devices in the device and file tree and see what "
-"happens. K3b opens a specific\n"
-"window based on the media's contents. For an audio CD for example you will be "
-"given a list of the tracks with\n"
-"the possibility to rip these tracks to any format supported by K3b (like mp3 or "
-"Ogg-Vorbis).</p>\n"
+"<p>K3b uses transcode to rip Video DVDs. Your installation of transcode (<em>"
+"%1</em>) lacks support for any of the codecs supported by K3b.<p>Please make "
+"sure it is installed properly."
msgstr ""
-"<p>Просто щракнете с левия бутон на мишката върху едно от устройствата от "
-"дървото и вижте какво ще стане. K3b отваря\n"
-"прозорец, показващ съдържанието на диска. Например ако това е аудио CD, ще "
-"видите списък с песните\n"
-"и можете да ги извлечете в поддържан от K3b формат (като МР3 или "
-"Ogg-Vorbis).</p>\n"
+"<p>K3b използва транскодиране за извличане на видео DVD. Инсталацията на "
+"транскод (<em>%1</em>) не се поддържа от кодеците на K3b.<p>Проверете дали "
+"всичко е наред с инсталацията."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:155
+msgid "Unable to read Video DVD contents."
+msgstr "Съдържанието на видео DVD диска не може да бъде прочетено."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:169
+msgid "Please select the titles to rip."
+msgstr "Моля, изберете заглавия за извличане."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:170
+msgid "No Titles Selected"
+msgstr "Не са избрани заглавия"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:236
+msgid "Open the Video DVD ripping dialog"
+msgstr "Извличане на DVD"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:68
+msgid "Keep original dimensions"
+msgstr "Запазване на оригиналните пропорции"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:69
+msgid "640x? (automatic height)"
+msgstr "640x? (авто височина)"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:70
+msgid "320x? (automatic height)"
+msgstr "320x? (авто височина)"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:81
+msgid "Video Size"
+msgstr "Размер на видеото"
-#: tips.cpp:39
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:414
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:417
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:420
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:510
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:511
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:512
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:97
+msgid "%1 kbps"
+msgstr "%1 кбита/сек"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:283
msgid ""
-"<p>...that K3b lets you choose media instead of devices for burning. So if you "
-"want to burn to a certain\n"
-"medium simply insert it and wait for K3b to detect it. It will then appear as "
-"your burning medium.</p>\n"
+"<p><b>Pattern special strings:</b><p>The following strings will be replaced "
+"with their respective meaning in every track name.<br><p><table border="
+"\"0\"><tr><td></td><td><em>Meaning</em></td><td><em>Alternatives</em></td></"
+"tr><tr><td>%t</td><td>title number</td><td>%{t} or %{title_number}</td></"
+"tr><tr><td>%i</td><td>volume id (mostly the name of the Video DVD)</td><td>"
+"%{i} or %{volume_id}</td></tr><tr><td>%b</td><td>beautified volume id</"
+"td><td>%{b} or %{beautified_volume_id}</td></tr><tr><td>%l</td><td>two chars "
+"language code</td><td>%{l} or %{lang_code}</td></tr><tr><td>%n</"
+"td><td>language name</td><td>%{n} or %{lang_name}</td></tr><tr><td>%a</"
+"td><td>audio format (on the Video DVD)</td><td>%{a} or %{audio_format}</td></"
+"tr><tr><td>%c</td><td>number of audio channels (on the Video DVD)</td><td>"
+"%{c} or %{channels}</td></tr><tr><td>%v</td><td>size of the original video</"
+"td><td>%{v} or %{orig_video_size}</td></tr><tr><td>%s</td><td>size of the "
+"resulting video (<em>Caution: auto-clipping values are not taken into "
+"account!</em>)</td><td>%{s} or %{video_size}</td></tr><tr><td>%r</"
+"td><td>aspect ratio of the original video</td><td>%{r} or %{aspect_ratio}</"
+"td></tr><tr><td>%d</td><td>current date</td><td>%{d} or %{date}</td></tr></"
+"table><p><em>Hint: K3b also accepts slight variations of the long special "
+"strings. One can, for example, leave out the underscores.</em>"
+msgstr ""
+"<p><b>Специални шаблонни низове:</b><p>Следният низ ще бъде заместен със "
+"съответното му значение в името на всеки запис.<br><p><table border="
+"\"0\"><tr><td></td><td><em>Значение</em></td><td><em>Алтернативи</em></td></"
+"tr><tr><td>%t</td><td>Номер на заглавие</td><td>%{t} или %{title_number}</"
+"td></tr><tr><td>%i</td><td>Комплект (в повечето случаи името на видео DVD "
+"диска)</td><td>%{i} или %{volume_id}</td></tr><tr><td>%b</td><td>Дадено име "
+"на комплекта</td><td>%{b} или %{beautified_volume_id}</td></tr><tr><td>%l</"
+"td><td>Двузнаков езиков код</td><td>%{l} или %{lang_code}</td></tr><tr><td>"
+"%n</td><td>Име на езика</td><td>%{n} или %{lang_name}</td></tr><tr><td>%a</"
+"td><td>Аудио формат (на видео DVD диска)</td><td>%{a} или %{audio_format}</"
+"td></tr><tr><td>%c</td><td>Брой аудио канали (на видео DVD диска)</td><td>"
+"%{c} или %{channels}</td></tr><tr><td>%v</td><td>Размер на оригиналното "
+"видео</td><td>%{v} или %{orig_video_size}</td></tr><tr><td>%s</td><td>Размер "
+"на крайното видео (<em>Внимание: Стойностите за автоотрязване не са взети "
+"предвид!</em>)</td><td>%{s} или %{video_size}</td></tr><tr><td>%r</"
+"td><td>Пропорции на оригиналното видео</td><td>%{r} или %{aspect_ratio}</"
+"td></tr><tr><td>%d</td><td>Дата</td><td>%{d} или %{date}</td></tr></"
+"table><p><em>Подсказка: Възможни са леки вариации на дългите низове. "
+"Например, можете да оставите долните черти.</em>"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:335
+msgid "Video Picture Size"
+msgstr "Размер на видео картината"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:342
+msgid ""
+"<p>Please choose the width and height of the resulting video. If one value "
+"is set to <em>Auto</em> K3b will choose this value depending on the aspect "
+"ratio of the video picture.<br>Be aware that setting both the width and the "
+"height to fixed values will result in no aspect ratio correction to be "
+"performed."
msgstr ""
-"<p>...вие можете да изберете диска, а не записвачката. Ако искате да направите "
-"запис върху точно определен вид диск,\n"
-"просто го поставете и изчакайте програмата да го намери.</p>\n"
+"<p>Моля, посочете ширината и височината на крайното видео. Ако за някоя "
+"величина е зададено <em>Авто</em> K3b ще я избере сама в зависимост от "
+"пропорциите на видео картината.<br>Имайте предвид, че ако зададете и двете "
+"(ширина и височина), тогава няма да бъде направена корекция на пропорциите."
-#: k3bwelcomewidget.cpp:87
-msgid "Welcome to K3b - The CD and DVD Kreator"
-msgstr "Добре дошли в K3b"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:352
+msgid "Width"
+msgstr ""
-#: k3bwelcomewidget.cpp:98
-msgid "Further actions..."
-msgstr "Други действия..."
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:353
+msgid "Height"
+msgstr ""
-#: k3bwelcomewidget.cpp:447
-msgid "Remove Button"
-msgstr "Премахване на бутон"
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:112
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:124
+#, c-format
+msgid "Internal Alsa problem: %1"
+msgstr "Вътрешен проблем с Alsa: %1"
-#: k3bwelcomewidget.cpp:449 k3bwelcomewidget.cpp:454
-msgid "Add Button"
-msgstr "Добавяне на бутон"
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:156
+msgid "Could not open alsa audio device '%1' (%2)."
+msgstr "alsa устройството \"%1\" (%2) не може да бъде отворено."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:177
+msgid "Could not allocate hardware parameter structure (%1)"
+msgstr "Не беше засечена структура на хардуерни параметри (%1)"
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:183
+msgid "Could not initialize hardware parameter structure (%1)."
+msgstr "Не беше инициализирана структура на хардуерни параметри (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:190
+msgid "Could not set access type (%1)."
+msgstr "Не може да бъде настроен видът за достъп (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:198
+msgid "Could not set sample format (%1)."
+msgstr "Не може да бъде настроен форматът за шаблона (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:211
+msgid "Could not set sample rate (%1)."
+msgstr "Не може да бъде настроена дискретизацията (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:220
+msgid "Could not set channel count (%1)."
+msgstr "Не може да бъде настроен броячът на канали (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:227
+msgid "Could not set parameters (%1)."
+msgstr "Не могат да бъдат настроени параметрите (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:260
+msgid "Alsa device:"
+msgstr "Alsa устройство:"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:236
+msgid "Windows Media v1"
+msgstr "Windows Media v1"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:238
+msgid "Windows Media v2"
+msgstr "Windows Media v2"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:240
+msgid "MPEG 1 Layer III"
+msgstr "MPEG 1 Layer III"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:242
+msgid "Advanced Audio Coding (AAC)"
+msgstr "Advanced Audio Coding (AAC)"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:372
+msgid "FLAC"
+msgstr "FLAC"
#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:379
#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:394
@@ -10058,6 +7221,30 @@ msgstr "Канали"
msgid "Sampling Rate"
msgstr "Дискретизация"
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:381
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:398
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:344
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:354
+msgid "Sample Size"
+msgstr "Размер на шаблона"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:388
+msgid "Vendor"
+msgstr "Производител"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:397
+#: ../plugins/decoder/libsndfile/k3blibsndfiledecoder.cpp:128
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:418
+#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:123
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:353
+msgid "%1 Hz"
+msgstr "%1 Хц"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:399
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:355
+msgid "%1 bits"
+msgstr "%1 бита"
+
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:392
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:419
msgid "Bitrate"
@@ -10088,17 +7275,30 @@ msgstr "Оригинал"
msgid "CRC"
msgstr "CRC"
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:406
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:217
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:121
+#, no-c-format
+msgid "Mono"
+msgstr "Моно"
+
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:408
msgid "Dual"
msgstr "Двоен"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:397
-#: ../plugins/decoder/libsndfile/k3blibsndfiledecoder.cpp:128
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:418
-#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:123
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:353
-msgid "%1 Hz"
-msgstr "%1 Хц"
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:410
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:212
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:120
+#, no-c-format
+msgid "Joint Stereo"
+msgstr "Реално стерео (joint stereo)"
+
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:412
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:207
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:119
+#, no-c-format
+msgid "Stereo"
+msgstr "Стерео"
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:421
msgid "VBR"
@@ -10123,6 +7323,24 @@ msgstr "CCITT J.17"
msgid "Unknown"
msgstr "Неизвестен"
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:450
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:452
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:454
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "да"
+
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:450
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:452
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:454
+#, fuzzy
+msgid "No"
+msgstr "No."
+
+#: ../plugins/decoder/musepack/k3bmpcdecoder.cpp:73
+msgid "Musepack"
+msgstr "Musepack"
+
#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:125
msgid "Bitrate Upper"
msgstr "Максимална скорост на потока"
@@ -10140,49 +7358,111 @@ msgstr "Минимална скорост на потока"
msgid "Ogg-Vorbis"
msgstr "Ogg-Vorbis"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:372
-msgid "FLAC"
-msgstr "FLAC"
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:335
+msgid "WAVE"
+msgstr "WAVE"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:381
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:398
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:344
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:354
-msgid "Sample Size"
-msgstr "Размер на шаблона"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:200
+msgid "Invalid command: the command is empty."
+msgstr "Невалидна команда: празна е."
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:388
-msgid "Vendor"
-msgstr "Производител"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:245
+#, c-format
+msgid "Command failed: %1"
+msgstr "Командата беше неуспешна: %1"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:399
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:355
-msgid "%1 bits"
-msgstr "%1 бита"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:256
+msgid "Could not find program '%1'"
+msgstr "Програмата \"%1\" не беше намерена"
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:335
-msgid "WAVE"
-msgstr "WAVE"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:35
+msgid "Editing external audio encoder"
+msgstr "Редактиране на външния аудио кодер"
-#: ../plugins/decoder/musepack/k3bmpcdecoder.cpp:73
-msgid "Musepack"
-msgstr "Musepack"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:76
+msgid "Please specify a name for the command."
+msgstr "Моля, посочете име на команда."
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:194
-msgid "Windows Media v1"
-msgstr "Windows Media v1"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:77
+msgid "No name specified"
+msgstr "Не е посочено име"
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:196
-msgid "Windows Media v2"
-msgstr "Windows Media v2"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:81
+msgid "Please specify an extension for the command."
+msgstr "Моля, посочете разширение на командата."
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:198
-msgid "MPEG 1 Layer III"
-msgstr "MPEG 1 Layer III"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:82
+msgid "No extension specified"
+msgstr "Не е посочено разширение"
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:200
-msgid "Advanced Audio Coding (AAC)"
-msgstr "Advanced Audio Coding (AAC)"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:86
+msgid "Please specify the command line."
+msgstr "Моля, посочете команда."
+
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:87
+msgid "No command line specified"
+msgstr "Не е посочен команден ред"
+
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:91
+#, c-format
+msgid "Please add the output filename (%f) to the command line."
+msgstr "Моля, добавете името на крайния файл (%f) в командния ред."
+
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:92
+msgid "No filename specified"
+msgstr "Не е посочено име на файл"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:102
+msgid "Low quality (56 kbps)"
+msgstr "Ниско качество (56 кбита/сек)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:103
+msgid "Low quality (90 kbps)"
+msgstr "Високо качество (90 кбита/сек)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:105
+msgid "Portable (average 115 kbps)"
+msgstr "Портативно (средно 115 кбита/сек)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:106
+msgid "Portable (average 130 kbps)"
+msgstr "Портативно (средно 130 кбита/сек)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:107
+msgid "Portable (average 160 kbps)"
+msgstr "Портативно (средно 160 кбита/сек)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:109
+msgid "HiFi (average 175 kbps)"
+msgstr "HiFi (средно 175 кбита/сек)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:110
+msgid "HiFi (average 190 kbps)"
+msgstr "HiFi (средно 190 кбита/сек)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:111
+msgid "HiFi (average 210 kbps)"
+msgstr "HiFi (средно 210 кбита/сек)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:112
+msgid "HiFi (average 230 kbps)"
+msgstr "HiFi (средно 230 кбита/сек)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:114
+msgid "Archiving (320 kbps)"
+msgstr "Архивиране (320 кбита/сек)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:409
+msgid "(Lame) Manual Quality Settings"
+msgstr "(Lame) Ръчна настройка на качеството"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:471
+msgid "Constant Bitrate: %1 kbps (%2)"
+msgstr "Постоянна скорост (CBR): %1 кбита/сек (%2)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:475
+msgid "Variable Bitrate (%1)"
+msgstr "Варираща скорост (VBR) (%1)"
#: ../plugins/encoder/ogg/k3boggvorbisencoder.cpp:434
msgid "Controls the quality of the encoded files."
@@ -10190,23 +7470,23 @@ msgstr "Контролира качеството на кодираните фа
#: ../plugins/encoder/ogg/k3boggvorbisencoder.cpp:435
msgid ""
-"<p>Vorbis' audio quality is not best measured in kilobits per second, but on a "
-"scale from -1 to 10 called <em>quality</em>."
-"<p>For now, quality -1 is roughly equivalent to 45kbps average, 5 is roughly "
-"160kbps, and 10 gives about 400kbps. Most people seeking very-near-CD-quality "
-"audio encode at a quality of 5 or, for lossless stereo coupling, 6. The quality "
-"3 gives, at approximately 110kbps a smaller filesize and significantly better "
-"fidelity than .mp3 compression at 128kbps."
-"<p><em>This explanation is based on the one from the www.vorbis.com FAQ.</em>"
+"<p>Vorbis' audio quality is not best measured in kilobits per second, but on "
+"a scale from -1 to 10 called <em>quality</em>.<p>For now, quality -1 is "
+"roughly equivalent to 45kbps average, 5 is roughly 160kbps, and 10 gives "
+"about 400kbps. Most people seeking very-near-CD-quality audio encode at a "
+"quality of 5 or, for lossless stereo coupling, 6. The quality 3 gives, at "
+"approximately 110kbps a smaller filesize and significantly better fidelity "
+"than .mp3 compression at 128kbps.<p><em>This explanation is based on the one "
+"from the www.vorbis.com FAQ.</em>"
msgstr ""
"<p>Звуковото качество на Vorbis не се измерва най-добре в кбита/сек, а по "
-"скалата за качество от 0 до 10 и се нарича <em>качество</em>."
-"<p>За сега качество 0 грубо отговаря на средно 64 кбита/сек, 5 - на 160 "
-"кбита/сек, а 10 - около 400 кбита/сек. Повечето хора, които търсят близко до CD "
-"качество, кодират с 5. За ниво по подразбиране е настроено 3, което със своите "
+"скалата за качество от 0 до 10 и се нарича <em>качество</em>.<p>За сега "
+"качество 0 грубо отговаря на средно 64 кбита/сек, 5 - на 160 кбита/сек, а 10 "
+"- около 400 кбита/сек. Повечето хора, които търсят близко до CD качество, "
+"кодират с 5. За ниво по подразбиране е настроено 3, което със своите "
"приблизително 110 кбита/сек дава малък размер на файла и значително по-добра "
-"звукова картина от .mp3 на 128 кбита/сек."
-"<p><em>Това обяснение е копирано от www.vorbis.com FAQ.</em>"
+"звукова картина от .mp3 на 128 кбита/сек.<p><em>Това обяснение е копирано от "
+"www.vorbis.com FAQ.</em>"
#: ../plugins/encoder/ogg/k3boggvorbisencoder.cpp:473
msgid "(targetted VBR of %1)"
@@ -10288,150 +7568,6 @@ msgstr "Psion 8-bit A-law"
msgid "Raw"
msgstr "Грубо (Raw)"
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:102
-msgid "Low quality (56 kbps)"
-msgstr "Ниско качество (56 кбита/сек)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:103
-msgid "Low quality (90 kbps)"
-msgstr "Високо качество (90 кбита/сек)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:105
-msgid "Portable (average 115 kbps)"
-msgstr "Портативно (средно 115 кбита/сек)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:106
-msgid "Portable (average 130 kbps)"
-msgstr "Портативно (средно 130 кбита/сек)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:107
-msgid "Portable (average 160 kbps)"
-msgstr "Портативно (средно 160 кбита/сек)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:109
-msgid "HiFi (average 175 kbps)"
-msgstr "HiFi (средно 175 кбита/сек)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:110
-msgid "HiFi (average 190 kbps)"
-msgstr "HiFi (средно 190 кбита/сек)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:111
-msgid "HiFi (average 210 kbps)"
-msgstr "HiFi (средно 210 кбита/сек)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:112
-msgid "HiFi (average 230 kbps)"
-msgstr "HiFi (средно 230 кбита/сек)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:114
-msgid "Archiving (320 kbps)"
-msgstr "Архивиране (320 кбита/сек)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:409
-msgid "(Lame) Manual Quality Settings"
-msgstr "(Lame) Ръчна настройка на качеството"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:471
-msgid "Constant Bitrate: %1 kbps (%2)"
-msgstr "Постоянна скорост (CBR): %1 кбита/сек (%2)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:475
-msgid "Variable Bitrate (%1)"
-msgstr "Варираща скорост (VBR) (%1)"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:35
-msgid "Editing external audio encoder"
-msgstr "Редактиране на външния аудио кодер"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:76
-msgid "Please specify a name for the command."
-msgstr "Моля, посочете име на команда."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:77
-msgid "No name specified"
-msgstr "Не е посочено име"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:81
-msgid "Please specify an extension for the command."
-msgstr "Моля, посочете разширение на командата."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:82
-msgid "No extension specified"
-msgstr "Не е посочено разширение"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:86
-msgid "Please specify the command line."
-msgstr "Моля, посочете команда."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:87
-msgid "No command line specified"
-msgstr "Не е посочен команден ред"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:91
-#, c-format
-msgid "Please add the output filename (%f) to the command line."
-msgstr "Моля, добавете името на крайния файл (%f) в командния ред."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:92
-msgid "No filename specified"
-msgstr "Не е посочено име на файл"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:200
-msgid "Invalid command: the command is empty."
-msgstr "Невалидна команда: празна е."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:245
-#, c-format
-msgid "Command failed: %1"
-msgstr "Командата беше неуспешна: %1"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:256
-msgid "Could not find program '%1'"
-msgstr "Програмата \"%1\" не беше намерена"
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:112
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:124
-#, c-format
-msgid "Internal Alsa problem: %1"
-msgstr "Вътрешен проблем с Alsa: %1"
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:156
-msgid "Could not open alsa audio device '%1' (%2)."
-msgstr "alsa устройството \"%1\" (%2) не може да бъде отворено."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:177
-msgid "Could not allocate hardware parameter structure (%1)"
-msgstr "Не беше засечена структура на хардуерни параметри (%1)"
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:183
-msgid "Could not initialize hardware parameter structure (%1)."
-msgstr "Не беше инициализирана структура на хардуерни параметри (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:190
-msgid "Could not set access type (%1)."
-msgstr "Не може да бъде настроен видът за достъп (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:198
-msgid "Could not set sample format (%1)."
-msgstr "Не може да бъде настроен форматът за шаблона (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:211
-msgid "Could not set sample rate (%1)."
-msgstr "Не може да бъде настроена дискретизацията (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:220
-msgid "Could not set channel count (%1)."
-msgstr "Не може да бъде настроен броячът на канали (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:227
-msgid "Could not set parameters (%1)."
-msgstr "Не могат да бъдат настроени параметрите (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:260
-msgid "Alsa device:"
-msgstr "Alsa устройство:"
-
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:87
msgid "Rename Pattern"
msgstr "Преименуване на шаблон"
@@ -10456,8 +7592,8 @@ msgstr "Старо име"
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:243
msgid "Please click the Scan button to search for renameable files."
msgstr ""
-"Натиснете бутона \"Сканиране\", за да потърсите файлове, които могат да бъдат "
-"преименувани."
+"Натиснете бутона \"Сканиране\", за да потърсите файлове, които могат да "
+"бъдат преименувани."
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:117
msgid "Scan for renamable files"
@@ -10465,12 +7601,12 @@ msgstr "Сканиране за файлове, които могат да се
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:118
msgid ""
-"<qt>This specifies how the files should be renamed. Currently only the special "
-"strings <em>%a</em> (Artist), <em>%n</em> (Track number), and <em>%t</em> "
-"(Title) ,are supported."
+"<qt>This specifies how the files should be renamed. Currently only the "
+"special strings <em>%a</em> (Artist), <em>%n</em> (Track number), and <em>"
+"%t</em> (Title) ,are supported."
msgstr ""
-"<qt>Това определя начина на преименуване на файловете. В момента има поддръжка "
-"само на специалните низове: <em>%a</em> (Изпълнител), <em>%n</em> "
+"<qt>Това определя начина на преименуване на файловете. В момента има "
+"поддръжка само на специалните низове: <em>%a</em> (Изпълнител), <em>%n</em> "
"(Номер на запис) и <em>%t</em> (Заглавие)."
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:133
@@ -10515,3 +7651,2435 @@ msgstr ""
#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:140
msgid "Cddb error"
msgstr "CDDB - грешка"
+
+#: k3bui.rc:4
+#, no-c-format
+msgid "&Project"
+msgstr "&Проект"
+
+#: k3bui.rc:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Tools"
+msgstr "Инструменти"
+
+#: k3bui.rc:24
+#, no-c-format
+msgid "&Device"
+msgstr "&Устройство"
+
+#: k3bui.rc:45
+#, no-c-format
+msgid "&Help"
+msgstr ""
+
+#: k3bui.rc:50
+#, no-c-format
+msgid "Main Toolbar"
+msgstr ""
+
+#: k3bui.rc:56
+#, no-c-format
+msgid "Tools"
+msgstr "Инструменти"
+
+#: k3bui.rc:63
+#, no-c-format
+msgid "Quick Dir Selector"
+msgstr "Бърз избор на директория"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:17
+#, no-c-format
+msgid "CDDB Options"
+msgstr "Опции за CDDB"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Local"
+msgstr "Локален"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:57
+#, no-c-format
+msgid "Use local CDDB directory"
+msgstr "Използване на локална директория на CDDB"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:68
+#, no-c-format
+msgid "Save entries in local directory (the first directory in the list)"
+msgstr "Запис в локалната директория (първата директория от списъка)"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:102
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Директория:"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:135
+#, no-c-format
+msgid "Move directory down"
+msgstr "Преместване на директорията надолу"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:149
+#, no-c-format
+msgid "Add directory"
+msgstr "Добавяне на директория"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:171
+#, no-c-format
+msgid "Remove directory"
+msgstr "Премахване на директория"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "Move directory up"
+msgstr "Преместване на директорията нагоре"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:214
+#, no-c-format
+msgid "Remote"
+msgstr "Отдалечен"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:251
+#, no-c-format
+msgid "Server:"
+msgstr "Сървър:"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:273
+#, no-c-format
+msgid "Server"
+msgstr "Сървър"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:284
+#, no-c-format
+msgid "Port"
+msgstr "Порт"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:328
+#, no-c-format
+msgid "Port "
+msgstr "Порт"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:342
+#, no-c-format
+msgid "Add server"
+msgstr "Добавяне на сървър"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:356
+#, no-c-format
+msgid "Remove server"
+msgstr "Премахване на сървър"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:370
+#, no-c-format
+msgid "Move server up"
+msgstr "Преместване на сървъра нагоре"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:384
+#, no-c-format
+msgid "Move server down"
+msgstr "Преместване на сървъра надолу"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:411
+#, no-c-format
+msgid "Enable remote CDDB queries"
+msgstr "Търсене в отдалечена CDDB"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:440
+#, no-c-format
+msgid "CGI Path"
+msgstr "CGI"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:460
+#, no-c-format
+msgid "~/cddb/cddb.cgi"
+msgstr "~/cddb/cddb.cgi"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:471
+#, no-c-format
+msgid "Path:"
+msgstr "Път:"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:479
+#, no-c-format
+msgid "Manual CGI path"
+msgstr "CGI - ръчна настройка на пътя"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:30
+#, no-c-format
+msgid "&Ask to save projects on exit"
+msgstr "&Питане за запис на проект преди изход"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:33
+#, no-c-format
+msgid "Ask to save modified projects on exit"
+msgstr "Питане за запазване на промените в проекта преди изход"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Default Temporary Directory:"
+msgstr "Временна директория по подразбиране:"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:57
+#, no-c-format
+msgid "The directory where K3b stores temporary files"
+msgstr "Директорията, където K3b съхранява временните файлове"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:60
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>This is the default temporary directory. This is where K3b will store "
+"temporary files like iso images or decoded audio files.\n"
+"<p>Be aware that the temporary directory may also be changed in every "
+"project burn dialog."
+msgstr ""
+"<p>Това е временната директория по подразбиране. В нея K3b ще съхранява "
+"временни файлове като ISO образи или декодирани аудио файлове.\n"
+"<p>Имайте предвид, че временната директория също така може да бъде променяна "
+"и от диалоговия прозорец за запис."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:73
+#, no-c-format
+msgid "System"
+msgstr "Система"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:84
+#, no-c-format
+msgid "&Check system configuration"
+msgstr "&Проверка настройките на системата"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:87
+#, no-c-format
+msgid "Check system Configuration"
+msgstr "Проверка настройките на системата"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:90
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will check the system configuration for any "
+"problems on startup and when the the user changes the settings."
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще проверява настройките на системата за "
+"проблеми от всякакво естество при стартиране и когато потребителят промени "
+"настройките."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Used audio output system:"
+msgstr "Използвана система за крайни аудио данни:"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Confi&gure..."
+msgstr "&Настройване..."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "GUI Settings"
+msgstr "Настройка на ГПИ"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:142
+#, no-c-format
+msgid "Show progress &OSD"
+msgstr "Показване на &OSD"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:145
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will display the progress in an OSD which "
+"always stays on top of all other windows."
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще показва състоянието в OSD прозорец, "
+"който винаги ще стои над другите прозорци."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:153
+#, no-c-format
+msgid "Hide &main window while writing"
+msgstr "Скриване на &главния прозорец по време на запис"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:156
+#, no-c-format
+msgid "Hide the main window while displaying the progress window"
+msgstr "Скриване на главния прозорец при показване на прозореца за състоянието"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:159
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will hide the main window while displaying "
+"the progress dialog."
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще скрива главния прозорец по времето, "
+"когато се показва диалоговия прозорец за състоянието."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Show splash screen"
+msgstr "Показване на начален екран"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:170
+#, no-c-format
+msgid "Show the splash screen when K3b starts"
+msgstr "Показване на началния екран при стартиране на K3b"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:178
+#, no-c-format
+msgid "E&nable Konqueror integration"
+msgstr "&Интеграция с Konqueror"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:181
+#, no-c-format
+msgid "Enable integration of K3b actions into Konqueror menus"
+msgstr "Интеграция действията на K3b с менютата на Konqueror"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:184
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
+"K3b from the context menu in the file manager.\n"
+"<p>A typical example is: in order to burn a folder to a data CD one clicks "
+"on the folder using the right mouse button. In the appearing context menu "
+"one selects \"Create Data CD with K3b...\" and a new K3b project containing "
+"the folder is created.\n"
+"<p><em>Konqueror integration is not enabled by default to prevent unwanted "
+"cluttering of the Konqueror menus.</em>"
+msgstr ""
+"<p>K3b може да се интегрира в Konqueror. Това позволява програмата да се "
+"стартира от контекстното меню на файловия мениджър.\n"
+"<p>Типичен пример: за да запишете някоя папка на CD, щракнете с десния бутон "
+"върху нея. В появилото се меню изберете \"Създаване на CD с данни с K3b...\" "
+"и ще бъде създаден нов проект.\n"
+"<p><em>По подразбиране интеграцията с Konqueror не е включена, за да не се "
+"претрупват менютата.</em>"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:194
+#, no-c-format
+msgid "&Keep action dialogs open"
+msgstr "Ди&алоговите прозорци отворени"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:197
+#, no-c-format
+msgid "Do not close action dialogs after finishing the process"
+msgstr "Без затваряне на прозорците след приключване на процеса"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:200
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will not close action dialogs such as the "
+"CD Copy dialog after the process has been finished. It will be kept open to "
+"start a new process like copying another CD."
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази функция, K3b няма да затвори диалоговите прозорци "
+"(такива като прозореца за копиране) след завършване на процеса. Ще останат "
+"отворени с цел започването на нов процес, например копирането на друг "
+"компактдиск."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:216
+#, no-c-format
+msgid "&Default action dialog settings:"
+msgstr "Действие по &подразбиране на диалогов прозорец:"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:227
+#, no-c-format
+msgid "Settings to load when opening an action dialog"
+msgstr "Настройки, които да бъдат заредени при отваряне на диалогов прозорец"
+
+#: option/base_k3bpluginoptiontab.ui:28
+#, no-c-format
+msgid "Configure..."
+msgstr "Настройване..."
+
+#: option/base_k3bpluginoptiontab.ui:58
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Here all <em>K3b Plugins</em> may be configured. Be aware that this does "
+"not include the <em>KPart Plugins</em> which embed themselves in the K3b "
+"menu structure.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Тук можете да настроите всички <em> приставки за K3b</em>. Имайте "
+"предвид, че това не включва <em> приставките за KPart</em>, които се намират "
+"в менюто на K3b.</p>"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:28
+#, no-c-format
+msgid "Theme Selection"
+msgstr "Избор на тема"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:37
+#, no-c-format
+msgid "Theme"
+msgstr "Тема"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:70
+#, no-c-format
+msgid "Comment"
+msgstr "Коментар"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:136
+#, no-c-format
+msgid "no Theme selected"
+msgstr "не е избрана тема"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Install New Theme..."
+msgstr "Инсталиране на нова тема..."
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Remove Theme"
+msgstr "Премахване на тема"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:9
+#, no-c-format
+msgid "Custom Data Filesystems"
+msgstr "Потребителска файлова система"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:26
+#, no-c-format
+msgid "File System Settings"
+msgstr "Настройки на файлова система"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "ISO9660 Filesystem"
+msgstr "Файлова система ISO9660"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:58
+#, no-c-format
+msgid "File Systems"
+msgstr "Файлови системи"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:69
+#, no-c-format
+msgid "&Generate Rock Ridge extensions"
+msgstr "&Създаване на Rock Ridge разширения"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:75
+#, no-c-format
+msgid "Add Rock Ridge extensions to the file system"
+msgstr "Добавяне на Rock Ridge разширения към файловата система"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:78
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b will generate the System Use Sharing "
+"Protocol records (SUSP) specified by the Rock Ridge Interchange Protocol "
+"(IEEE-P1282).\n"
+"<p>Rock Ridge extends the ISO-9660 filesystem by features equal to the UNIX "
+"filesystems (permissions, symbolic links, very long filenames, ...). It uses "
+"ISO-8859 or UTF-16 based characters and allows 255 octets.\n"
+"<p>Rock Ridge extensions are located at the end of each ISO-9660 directory "
+"record. This makes the Rock Ridge tree closely coupled to the ISO-9660 "
+"tree.\n"
+"<p><b>It is highly recommended to use Rock Ridge extensions on every data CD "
+"or DVD.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще генерира записи със System Use Sharing "
+"Protocol (SUSP), съгласно Rock Ridge Interchange Protocol (IEEE-P1282).\n"
+"<p>Rock Ridge добавя към файловата система ISO-9660 спецификации като тези "
+"на файловата система UNIX (права за достъп, символни връзки, много дълги "
+"имена на файлове, ...). Тя използва ISO-8859 или UTF-16 базирани символи и "
+"позволява 255 octets.\n"
+"<p>Rock Ridge разширенията са разположени в края на всяка ISO-9660 "
+"директория. Това прави Rock Ridge дървото доста подобно на ISO-9660 "
+"дървото.\n"
+"<p><b>Горещо се препоръчва използването на Rock Ridge разширение за всеки CD "
+"с данни или DVD диск.</b>"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:89
+#, no-c-format
+msgid "Generate &Joliet extensions"
+msgstr "Създаване на &Joliet разширения"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Add Joliet extensions to the file system"
+msgstr "Добавяне на Joliet разширения към файловата система"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:95
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b will add additional Joliet extensions to "
+"the ISO-9660 file system.\n"
+"<p>Joliet is not an accepted independent international standard like "
+"ISO-9660 or Rock Ridge. It is mainly used on Windows systems.\n"
+"<p>Joliet does not allow all characters, so the Joliet filenames are not "
+"identical to the filenames on disk (as compared to Rock Ridge). Joliet has a "
+"filename length limitation of 64 chars (independent from the character "
+"coding and type e.g. European vs. Japanese). This is annoying, as modern "
+"file systems all allow 255 characters per path name component.\n"
+"<p>Joliet uses UTF-16 coding.\n"
+"<p><b>Caution:</b> With the exception of Linux and FreeBSD, there is no "
+"POSIX-like OS that supports Joliet. So <b>never create Joliet-only CDs or "
+"DVDs</b> for that reason."
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще слага допълнителни Joliet разширения "
+"към файловата система ISO-9660.\n"
+"<p>Joliet не е приет независим международен стандарт като ISO-9660 или Rock "
+"Ridge. Той се използва главно от компютрите с Уиндоус.\n"
+"<p>Joliet не приема всички символи, така че имената на Joliet файловете не "
+"са същите като имената на файловете върху диска (в сравнение с Rock Ridge). "
+"Joliet има ограничение за дължината на имената на файловете от 64 знака "
+"(независимо от кодирането и вида, напр. Европейски срещу Японски). Това е "
+"дразнещо, тъй като всички модерни файлови системи позволяват 255 знака.\n"
+"<p>Joliet използва UTF-16 кодиране.\n"
+"<p><b>Внимание:</b> С приемането на Линукс и FreeBSD, няма операционна "
+"система от рода на POSIX, която да поддържа Joliet. Поради тази причина "
+"<b>никога не създавайте CD или DVD диск само с Joliet</b>."
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:107
+#, no-c-format
+msgid "Generate &UDF structures"
+msgstr "Създаване на &UDF структури"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Add UDF structures to the file system"
+msgstr "Добавяне на Udf структури към файловата система"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:113
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will create UDF filesystem structures in "
+"addition to the ISO9660 filesystem.\n"
+"<p>The UDF (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>) is mainly "
+"used for DVDs."
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази опция, K3b ще създаде структури на Udf файлова "
+"система като допълнение на ISO9660.\n"
+"<p>Udf (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>) се използва "
+"главно за DVD дискове."
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "Other Settings"
+msgstr "Други настройки"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:143
+#, no-c-format
+msgid "F&orce input charset:"
+msgstr "&Принудително:"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:164
+#, no-c-format
+msgid "Preserve file permissions (bac&kup)"
+msgstr "Запазване на правата за достъп до файловете (bac&kup)"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:167
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, all files in the resulting file system will "
+"have exactly the same permissions as the source files. (Otherwise, all files "
+"will have equal permissions and be owned by root).\n"
+"<p>This is mainly useful for backups.<p><b>Caution:</b> The permissions may "
+"not make much sense on other file systems; for example, if a user that owns "
+"a file on the CD or DVD does not exist."
+msgstr ""
+"<p>Ако е включена тази отметка, всички файлове в крайната файлова система ще "
+"имат същите права за достъп като оригиналните. (Иначе всички файлове ще имат "
+"еднакви права и ще са собственост на суперпотребителя (root)).\n"
+"<p>Това се използва главно при съхранение на данните (backup).<p><b>Внимание:"
+"</b> Правата за достъп може да нямат голямо значение на друга файлова "
+"система; например ако собственикът на някой файл от CD или DVD диска не "
+"фигурира в системата като потребител."
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:20
+#, no-c-format
+msgid "Messa&ge:"
+msgstr "Съоб&щение:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:44
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:81
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:140
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:203
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:254
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:89
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:115
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:253
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:282
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:311
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "..."
+msgstr "..."
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:47
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:84
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:143
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:206
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:257
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:92
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:118
+#, no-c-format
+msgid "Copy to all tracks"
+msgstr "Копиране във всички записи"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:57
+#, no-c-format
+msgid "&UPC EAN:"
+msgstr "&UPC EAN:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:94
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "So&ngwriter:"
+msgstr "&Автор:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:105
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:102
+#, no-c-format
+msgid "&Composer:"
+msgstr "&Композитор:"