summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/sk/messages/k3bsetup.po
blob: 678f80717e44df879457aa4565ad7eaecd73efc0 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
# translation of k3bsetup.po to Slovak
# Slovak translation for k3b
# Copyright (c) (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2006
# This file is distributed under the same license as the k3b package.
#
# Marcel Hecko <maclo@blava.net> - imported from launchpad.net by Jozef Riha, 2006.
# Jozef Riha <jose1711@gmail.com>, 2006.
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
# Jozef Káčer <quickparser@gmail.com>, 2007, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3bsetup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-20 17:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-20 01:28+0100\n"
"Last-Translator: Jozef Káčer <quickparser@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <kde-sk@linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Marcel Hečko,Jozef Říha,Jozef Káčer"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "maco@blava.net,jose1711@gmail.com,quickparser@gmail.com"

#: k3bsetup2.cpp:130
msgid ""
"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b "
"in order to burn CDs and DVDs. <p>It does not take things like devfs or "
"resmgr into account. In most cases this is not a problem but on some systems "
"the permissions may be altered the next time you login or restart your "
"computer. In those cases it is best to consult the distribution "
"documentation.<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to "
"mess up your system no guarantee can be given."
msgstr ""
"<p>Tento jednoduchý asistent dokáže nastaviť práva potrebné pre K3b, aby "
"bolo možné napaľovať CD a DVD. <p>Veci ako devfs a resmgr nie sú brané do "
"úvahy. Vo väčšine prípadov to nie je problém, ale na niektorých systémoch to "
"môže ovplyvniť a zmeniť práva pri ďalšom reštarte alebo po novom prihlásení "
"sa do systému. V takých prípadoch prosím konzultujte dokumentáciu vašej "
"distribúcie.<p><b>Pozor:</b> Aj keď K3bSetup 2 by nemal byť schopný rozhodiť "
"váš systém, nemôžeme vám to zaručiť."

#: k3bsetup2.cpp:268 k3bsetup2.cpp:335 k3bsetup2.cpp:345
msgid "no change"
msgstr "bez zmeny"

#: k3bsetup2.cpp:298
msgid "Generic SCSI Device"
msgstr "Všeobecné SCSI zariadenie"

#: k3bsetup2.cpp:408
#, c-format
msgid "There is no group %1."
msgstr "Skupina %1 neexistuje."

#: k3bsetup2.cpp:479
msgid "Successfully updated all permissions."
msgstr "Všetky práva boli úspešne aktualizované."

#: k3bsetup2.cpp:482
msgid "Could not update all permissions. You should run K3bSetup 2 as root."
msgstr ""
"Nebolo možné aktualizovať všetky práva. Mali by ste spustiť K3bSetup 2 ako "
"root."

#: k3bsetup2.cpp:484
msgid "Could not update all permissions."
msgstr "Nebolo možné aktualizovať všetky práva."

#: k3bsetup2.cpp:495
msgid ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p>This simple setup assistant is able to set the "
"permissions needed by K3b in order to burn CDs and DVDs.<p>It does not take "
"into account devfs or resmgr, or similar. In most cases this is not a "
"problem, but on some systems the permissions may be altered the next time "
"you login or restart your computer. In these cases it is best to consult the "
"distribution's documentation.<p>The important task that K3bSetup 2 performs "
"is grant write access to the CD and DVD devices.<p><b>Caution:</b> Although "
"K3bSetup 2 should not be able to damage your system, no guarantee can be "
"given."
msgstr ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p>Tento jednoduchý asistent dokáže nastaviť práva "
"potrebné pre K3b, aby bolo možné napaľovať CD a DVD. <p>Veci ako devfs a "
"resmgr nie sú brané do úvahy. Vo väčšine prípadov to nie je problém, ale na "
"niektorých systémoch to môže ovplyvniť a zmeniť práva pri ďalšom reštarte "
"alebo po novom prihlásení sa do systému. V takých prípadoch prosím "
"konzultujte dokumentáciu vašej distribúcie.<p>Dôležitá úloha, ktorú tento "
"program vykonáva je, že povoľuje zápis na CD a DVD zariadenia.<p><b>Pozor:</"
"b> Aj keď by K3bSetup 2 nemal byť schopný poškodiť váš systém, nemôžeme vám "
"to zaručiť."

#: k3bsetup2.cpp:527
msgid "Location of New Drive"
msgstr "Umiestnenie novej mechaniky"

#: k3bsetup2.cpp:528
msgid ""
"Please enter the device name where K3b should search\n"
"for a new drive (example: /dev/mebecdrom):"
msgstr ""
"Prosím uveďte meno zariadenia, kde by mal K3b hľadať\n"
"novú mechaniku (napríklad: /dev/mebecdrom):"

#: k3bsetup2.cpp:539
#, c-format
msgid ""
"Could not find an additional device at\n"
"%1"
msgstr ""
"Nemožno nájsť ďalšie zariadenie na\n"
"%1"

#: k3bsetup2.cpp:540
msgid "Error"
msgstr ""

#: base_k3bsetup2.ui:35
#, no-c-format
msgid "Settings"
msgstr "Nastavenia"

#: base_k3bsetup2.ui:54
#, no-c-format
msgid "Use burning group:"
msgstr "Skupina na vypaľovanie:"

#: base_k3bsetup2.ui:57
#, no-c-format
msgid ""
"<p>If this option is checked, only the users in the specified group will be "
"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices "
"and the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all "
"K3b functionality."
msgstr ""
"<p>Ak zvolíte túto možnosť, len používatelia zo zvolenej skupiny budú môcť "
"vypaľovať CD a DVD, kedže len oni budú mať prístup ku zariadeniam a "
"programom na vypaľovanie CD, ktoré používa K3b.</p>\n"
"<p>Ak ju nezvolíte, všetci používatelia budú mať prístup k zariadeniam a "
"budú môcť používať K3b v plnom rozsahu."

#: base_k3bsetup2.ui:69
#, no-c-format
msgid "burning"
msgstr "vypaľujem"

#: base_k3bsetup2.ui:104
#, no-c-format
msgid "Users allowed to burn (separated by space):"
msgstr "Používatelia, ktorí majú oprávnenie vypaľovať (oddelení medzerou):"

#: base_k3bsetup2.ui:124
#, no-c-format
msgid "Devices"
msgstr "Zariadenia"

#: base_k3bsetup2.ui:135
#, no-c-format
msgid "Check the devices whose permissions you want to be changed"
msgstr "Zvoľte zariadenia, pre ktoré chcete zmeniť práva"

#: base_k3bsetup2.ui:141
#, no-c-format
msgid "Device"
msgstr "Zariadenie"

#: base_k3bsetup2.ui:152
#, no-c-format
msgid "Devicenode"
msgstr "Uzol zariadenia"

#: base_k3bsetup2.ui:163 base_k3bsetup2.ui:294
#, no-c-format
msgid "Permissions"
msgstr "Práva"

#: base_k3bsetup2.ui:174 base_k3bsetup2.ui:305
#, no-c-format
msgid "New Permissions"
msgstr "Nové práva"

#: base_k3bsetup2.ui:217
#, no-c-format
msgid "Add Device..."
msgstr "Pridať zariadenie..."

#: base_k3bsetup2.ui:229
#, no-c-format
msgid "External Programs"
msgstr "Externé programy"

#: base_k3bsetup2.ui:244
#, no-c-format
msgid "Found Programs"
msgstr "Nájdené programy"

#: base_k3bsetup2.ui:255
#, no-c-format
msgid "Check the programs whose permissions you want to be changed"
msgstr "Zvoľte zariadenia, pre ktoré chcete zmeniť práva"

#: base_k3bsetup2.ui:261
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: base_k3bsetup2.ui:272
#, no-c-format
msgid "Version"
msgstr "Verzia"

#: base_k3bsetup2.ui:283
#, no-c-format
msgid "Path"
msgstr "Cesta"

#: base_k3bsetup2.ui:325 base_k3bsetup2.ui:336
#, no-c-format
msgid "Search Path"
msgstr "Cesta k programom"

#: base_k3bsetup2.ui:347
#, no-c-format
msgid ""
"<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
"executable specify it in the search path.</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Tip:</b>Pokiaľ chcete K3b prinútiť, aby použil iné než východzie meno "
"pre spustiteľný súbor, špecifikujte ho v ceste k programom.</qt>"