summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/nb/katapult.po
blob: b23ca95f3d6e9c6ad829b9ecaabb2b36a86739b6 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
# translation of katapult.po to Norwegian Bokmål
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: katapult\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-09 14:14+0200\n"
"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Bjørn Steensrud"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "bjornst@skogkatt.homelinux.org"

#: common/imagedisplay.cpp:272
msgid "No items matched."
msgstr "Fant ingen treff."

#: katapult/katapult.cpp:86
msgid ""
"Application successfully started !\n"
"Press %1 to use it..."
msgstr ""
"Programmet startet!\n"
"Trykk %1 for å bruke det ..."

#: katapult/katapult.cpp:88
msgid "Katapult Notification"
msgstr "Katapult-varslilng"

#: katapult/katapult.cpp:122
msgid "Show Launcher"
msgstr "Vis oppstarter"

#: katapult/katapult.cpp:122
msgid "Shows the Katapult launcher"
msgstr "Viser Katapult-oppstarteren"

#: katapult/katapult.cpp:132 plugins/catalogs/execcatalog/actionrun.cpp:49
msgid "Execute"
msgstr "Kjør"

#: katapult/katapult.cpp:135
msgid "Complete Query"
msgstr "Fullstendig forespørsel"

#: katapult/katapult.cpp:136
msgid "Show Context Menu"
msgstr "Vis kontekstmeny"

#: katapult/katapult.cpp:139
msgid "Configure &Global Shortcuts..."
msgstr "Sett opp &Globale snarveier ..."

#: katapult/confgeneral.ui:16 katapult/katapultconfigdlg.cpp:50
#, no-c-format
msgid "General Settings"
msgstr "Generelle innstillinger"

#: katapult/confcatalogs.ui:16 katapult/katapultconfigdlg.cpp:67
#: katapult/katapultconfigdlg.cpp:157
#, no-c-format
msgid "Catalogs"
msgstr "Kataloger"

#: katapult/katapultconfigdlg.cpp:67
msgid "Enabled Catalogs"
msgstr "Aktiverte kataloger"

#: katapult/confdisplay.ui:16 katapult/katapultconfigdlg.cpp:87
#, no-c-format
msgid "Display"
msgstr "Vis"

#: katapult/main.cpp:31
msgid ""
"A plugin-driven utility that can launch applications, bookmarks, or anything "
"else that you can find a plugin for."
msgstr ""
"Et verktøy basert på programtillegg, som kan starte programmer, bokmerker "
"eller alt annet som det finnes programtillegg for."

#: katapult/main.cpp:42
msgid "Katapult"
msgstr "Katapult"

#: katapult/main.cpp:43
msgid ""
"(C) until 2005, Joe Ferris\n"
"(C) 2005, the Katapult development team"
msgstr ""
"(C) til 2005, Joe Ferris\n"
"(C) 2005, Katapult utviklingslag"

#: katapult/main.cpp:44
msgid "Project Manager"
msgstr "Prosjektleder"

#: katapult/main.cpp:45
msgid "Lead Developer"
msgstr "Hovedutvikler"

#: katapult/main.cpp:46
msgid "Developer"
msgstr "Utvikler"

#: katapult/main.cpp:47
msgid "Graphics"
msgstr "Grafikk"

#: katapult/main.cpp:50
msgid "Original Author"
msgstr "Opprinnelig forfatter"

#: katapult/settings.cpp:93
msgid "MyDialog1"
msgstr "MyDialog1"

#: katapult/settings.cpp:95
msgid "New Item"
msgstr " Ny oppføring"

#: katapult/settings.cpp:96 katapult/settings.cpp:97
msgid "Tab"
msgstr "Tab"

#: katapult/settings.cpp:99
msgid "F1"
msgstr "F1"

#: plugins/catalogs/amarokcatalog/actionplaysong.cpp:43
msgid "Play Song"
msgstr "Spill melodi"

#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/actionopenbookmark.cpp:43
msgid "Open Bookmark"
msgstr "Åpne bokmerke"

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/actionevalexpr.cpp:109
msgid "Evaluate Expression"
msgstr "Evaluer uttrykket"

#: plugins/catalogs/execcatalog/execcatalog.cpp:87
#, fuzzy
msgid ""
"_: Should be short, easy and quick to type\n"
"exec"
msgstr "stav"

#: plugins/catalogs/execcatalog/execcatalog.cpp:102
#, fuzzy
msgid "Use with \"%1 exec query\""
msgstr "Bruk med «%1 mitt_ord»"

#: plugins/catalogs/googlecatalog/actionsearch.cpp:50
msgid "Search Google"
msgstr ""

#: plugins/catalogs/googlecatalog/googlecatalog.cpp:87
#, fuzzy
msgid ""
"_: Should be short, easy and quick to type\n"
"google"
msgstr "stav"

#: plugins/catalogs/googlecatalog/googlecatalog.cpp:102
#, fuzzy
msgid "Use with \"%1 search query\""
msgstr "Bruk med «%1 mitt_ord»"

#: plugins/catalogs/programcatalog/actionrunprogram.cpp:43
msgid "Run Program"
msgstr "Kjør program"

#: plugins/catalogs/spellcatalog/actioncopyspelling.cpp:48
msgid "Parse Error"
msgstr "Tolkingsfeil"

#: plugins/catalogs/spellcatalog/spellcatalog.cpp:87
msgid ""
"_: Should be short, easy and quick to type\n"
"spell"
msgstr "stav"

#: plugins/catalogs/spellcatalog/spellcatalog.cpp:102
msgid "Use with \"%1 myword\""
msgstr "Bruk med «%1 mitt_ord»"

#: common/imagedisplaysettings.ui:16
#: plugins/catalogs/amarokcatalog/settings.ui:16
#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:16
#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:16
#: plugins/catalogs/documentcatalog/settings.ui:16
#: plugins/catalogs/execcatalog/settings.ui:16
#: plugins/catalogs/googlecatalog/settings.ui:16
#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:16
#: plugins/catalogs/spellcatalog/settings.ui:16
#, no-c-format
msgid "Settings"
msgstr "Innstillinger"

#: common/imagedisplaysettings.ui:27
#, no-c-format
msgid "Length of fade-in/fade-out:"
msgstr "Lengde på inn/utblending:"

#: common/imagedisplaysettings.ui:58
#, no-c-format
msgid "Display Font"
msgstr "Skrift for visning"

#: common/imagedisplaysettings.ui:80
#, no-c-format
msgid "Font face:"
msgstr "Skrift:"

#: common/imagedisplaysettings.ui:120
#, no-c-format
msgid "Minimum font size:"
msgstr "Minste skriftstørrelse:"

#: common/imagedisplaysettings.ui:160
#, no-c-format
msgid "Maximum font size:"
msgstr "Største skriftstørrelse:"

#: katapult/confgeneral.ui:35
#, no-c-format
msgid "Executing Actions"
msgstr "Handlinger utføres"

#: katapult/confgeneral.ui:46
#, no-c-format
msgid "Delay before hiding &launcher:"
msgstr "Forsinkelse før &oppstarter skjules:"

#: katapult/confgeneral.ui:52
#, no-c-format
msgid "How long Katapult waits before hiding the launcher"
msgstr "Hvor lenge Katapult venter for den skjuler oppstarteren"

#: katapult/confgeneral.ui:55
#, no-c-format
msgid ""
"After an action is performed or no results were found, the Katapult launcher "
"will be hidden.\n"
"\n"
"This sets how long Katapult will wait before hiding the launcher."
msgstr ""
"Når en handling er utført, eller ingen resultater ble funnet, så blir "
"Katapult-starteren skjult.\n"
"\n"
"Dette bestemmer hvor lenge Katapult venter før starteren skjules."

#: katapult/confgeneral.ui:88
#, no-c-format
msgid "Automatically perform &default action"
msgstr "Utfør stan&dardhandling automatisk"

#: katapult/confgeneral.ui:91
#, no-c-format
msgid "Whether to wait for confirmation or automatically execute actions"
msgstr "Om handlinger skal utføres automatisk eller vente på bekreftelse"

#: katapult/confgeneral.ui:94
#, no-c-format
msgid ""
"If enabled, Katapult will automatically perform the default action once all "
"items but one have been eliminated. This avoids the extra keystroke after "
"there is only one possibility."
msgstr ""
"Hvis dette er slått på vil Katapult automatisk utføre standardhandlingen når "
"det bare er ett element igjen. Dette sparer et ekstra tastetrykk når det "
"bare er én mulighet."

#: katapult/confgeneral.ui:112
#, no-c-format
msgid "No Results"
msgstr "Ingen resultater"

#: katapult/confgeneral.ui:126
#, no-c-format
msgid "When there are no results:"
msgstr "Når det ikke er noen resultater:"

#: katapult/confgeneral.ui:134
#, no-c-format
msgid "&Clear the query after a delay"
msgstr "&Tøm forespørselen etter en pause"

#: katapult/confgeneral.ui:142
#, no-c-format
msgid "&Hide the display after a delay"
msgstr "&Skjul visningen etter en pause"

#: katapult/confgeneral.ui:150
#, no-c-format
msgid "Do &nothing"
msgstr "Ikke gjør &noe"

#: katapult/confgeneral.ui:158
#, no-c-format
msgid "&Delay before clearing or hiding:"
msgstr "&Pause før tømming eller skjuling:"

#: katapult/confgeneral.ui:202
#, no-c-format
msgid "System Tray"
msgstr "Systemkurv"

#: katapult/confgeneral.ui:220
#, no-c-format
msgid "&Show an icon in the systray"
msgstr "Vi&s et ikon i systemkurven"

#: katapult/confgeneral.ui:223
#, no-c-format
msgid "If activated, katapult shows an icon in the System Tray when running"
msgstr ""
"Hvis dette er slått på viser Katapult et ikon i systemkurven når det kjører"

#: katapult/confgeneral.ui:226
#, no-c-format
msgid ""
"If enabled, Katapult will automatically show an Icon in the System Tray."
msgstr "Hvis dette er på vil Katapult automatisk vise et ikon i systemkurven."

#: plugins/catalogs/amarokcatalog/settings.ui:35
#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:35
#: plugins/catalogs/documentcatalog/settings.ui:32
#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:35
#, no-c-format
msgid "Number of characters before searching:"
msgstr "Antall tegn før det søkes:"

#: plugins/catalogs/amarokcatalog/settings.ui:52
#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:49
#: plugins/catalogs/documentcatalog/settings.ui:46
#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:49
#, no-c-format
msgid ""
"Katapult will not search for programs until you have typed at least this "
"many characters in the Katapult launcher."
msgstr ""
"Katapult leter ikke etter programmer før du har tastet minst så mange tegn i "
"Katapult-starteren."

#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:59
#, no-c-format
msgid "Import Mozilla bookmarks"
msgstr "Importer Mozilla-bokmerker"

#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:73
#, no-c-format
msgid "Automatically detect bookmark file"
msgstr "Oppdag bokmerkefil automatisk"

#: plugins/catalogs/bookmarkcatalog/settings.ui:81
#, no-c-format
msgid "Use the following file:"
msgstr "Bruk følgende fil:"

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:35
#, no-c-format
msgid "Number of fractional digits:"
msgstr "Antall desimalsifre:"

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:55
#, no-c-format
msgid "Katapult will show this number of fractional digits."
msgstr "Katapult viser så mange sifre etter desimalkomma."

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:84
#, no-c-format
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:87
#, no-c-format
msgid "In normal mode, katapult will never show an exponent on a number."
msgstr "I normal visning viser Katapult aldri en eksponent for et tall."

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:95
#, no-c-format
msgid "Scientific"
msgstr "Vitenskapelig"

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:98
#, no-c-format
msgid ""
"In scientific mode, katapult will show an exponent on very large or very "
"small numbers."
msgstr ""
"I vitenskapelig visning vil Katapult vise eksponent på svært store eller "
"svært små tall."

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:119
#, no-c-format
msgid "Radians"
msgstr "Radianer"

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:122
#, no-c-format
msgid ""
"Trigonometric functions expect and return angles in radians (2 pi radians is "
"a full circle)."
msgstr ""
"Trigonometriske funksjoner forventer og returnerer vinkler i radianer (2 pi "
"radianer er en hel sirkel)."

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:130
#, no-c-format
msgid "Degrees"
msgstr "Grader"

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:133
#, no-c-format
msgid ""
"Trigonometric functions expect and return angles in degrees (360 degrees is "
"a full circle)."
msgstr ""
"Trigonometriske funksjoner forventer og returnerer vinkler i grader (360 "
"grader er en hel sirkel)."

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:145
#, no-c-format
msgid "Copy to clipboard on execute"
msgstr "Kopier til utklippstavle ved kjøring"

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:151
#, no-c-format
msgid ""
"katapult can copy the expression or the result of the expression to the "
"clipboard if you press the key assigned to \"execute action\" (by default, "
"this is Enter)."
msgstr ""
"Katapult kan kopiere uttrykket eller resultatet av uttrykket til "
"utklippstavla hvis du trykker tasten som er tilordnet «utfør handling» (som "
"standard er dette Enter)."

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:170
#, no-c-format
msgid "Copied text:"
msgstr "Kopiert tekst:"

#: plugins/catalogs/calculatorcatalog/settings.ui:188
#, no-c-format
msgid ""
"<i>Hint:</i> %1 is replaced by the expression, %2 is replaced by the result"
msgstr "<i>Hint:</i> %1 erstattes av uttrykket, %2 erstattes av resultatet"

#: plugins/catalogs/documentcatalog/settings.ui:56
#, no-c-format
msgid "Show Preview for Documents?"
msgstr "Forhåndsvis dokumenter?"

#: plugins/catalogs/execcatalog/settings.ui:32
#: plugins/catalogs/googlecatalog/settings.ui:32
#: plugins/catalogs/spellcatalog/settings.ui:32
#, no-c-format
msgid "Trigger Word:"
msgstr "Utløserord:"

#: plugins/catalogs/execcatalog/settings.ui:40
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Use with: \"run command\""
msgstr "Bruk med «%1 mitt_ord»"

#: plugins/catalogs/googlecatalog/settings.ui:40
#, no-c-format
msgid "Use with: \"google Search Query\""
msgstr ""

#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:59
#, no-c-format
msgid "Ignore applications without icons"
msgstr "Ignorer programmer uten ikoner"

#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:67
#, no-c-format
msgid "Ignore terminal applications"
msgstr "Ignorer terminalprogrammer"

#: plugins/catalogs/programcatalog/settings.ui:75
#, no-c-format
msgid "Catalog applications by executable name"
msgstr "Katalogiser programmer etter navnet på programfila"

#: plugins/catalogs/spellcatalog/settings.ui:40
#, no-c-format
msgid "Use with: \"spell myword\""
msgstr "Bruk med: «spell mitt_ord»"