summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/fi/messages/k3bsetup.po
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2012-08-03 17:20:16 +0200
committerSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2012-08-03 17:20:16 +0200
commit3db67ad9fe57db2fc731be15a127dce8bc77a694 (patch)
treea4413279be0d18d5773029aed5e277921e15c94d /fi/messages/k3bsetup.po
downloadk3b-i18n-3db67ad9fe57db2fc731be15a127dce8bc77a694.tar.gz
k3b-i18n-3db67ad9fe57db2fc731be15a127dce8bc77a694.zip
Initial import
Diffstat (limited to 'fi/messages/k3bsetup.po')
-rw-r--r--fi/messages/k3bsetup.po272
1 files changed, 272 insertions, 0 deletions
diff --git a/fi/messages/k3bsetup.po b/fi/messages/k3bsetup.po
new file mode 100644
index 0000000..8eaa8a9
--- /dev/null
+++ b/fi/messages/k3bsetup.po
@@ -0,0 +1,272 @@
+# translation of k3bsetup.po to
+#
+# Ilpo Kantonen <ilpo@iki.fi>, 2005.
+# Mikael Lammentausta <mikael.lammentausta@student.savonia-amk.fi>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: k3bsetup\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-23 14:09+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-07-01 08:29+0300\n"
+"Last-Translator: Mikko Saarinen <mikko.s.saarinen@mbnet.fi>\n"
+"Language-Team: <fi@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Ilpo Kantonen,Mikko Saarinen"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "ilpo@iki.fi,mikko.s.saarinen@mbnet.fi"
+
+#: k3bsetup2.cpp:130
+msgid ""
+"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b in "
+"order to burn CDs and DVDs. "
+"<p>It does not take things like devfs or resmgr into account. In most cases "
+"this is not a problem but on some systems the permissions may be altered the "
+"next time you login or restart your computer. In those cases it is best to "
+"consult the distribution documentation."
+"<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to mess up your "
+"system no guarantee can be given."
+msgstr ""
+"<p>Tämä yksinkertainen apuohjelma pystyy asettamaan oikeudet joita K3b "
+"tarvitsee pystyäkseen polttamaan CD- ja DVD-levyjä."
+"<p>Se ei vaikuta käyttäjätunnusten devfs tai resmgr resursseihin. Useimmissa "
+"tapauksissa tämä ei ole ongelma, mutta joissain järjestelmissä oikeudet "
+"saattavat olla muuttuneet kun seuraavan kerran kirjaudut sisään tai käynnistät "
+"tietokoneen uudelleen. Niissä tapauksissa on parasta turvautua jakelun "
+"dokumentointiin."
+"<p><b>Varoitus:</b> Vaikka K3bSetup 2:n ei pitäisi pystyä sotkemaan "
+"järjestelmääsi, mitään takuita ei voida antaa."
+
+#: k3bsetup2.cpp:268 k3bsetup2.cpp:335 k3bsetup2.cpp:345
+msgid "no change"
+msgstr "ei muutoksia"
+
+#: k3bsetup2.cpp:298
+msgid "Generic SCSI Device"
+msgstr "Yleinen SCSI-laite"
+
+#: k3bsetup2.cpp:408
+#, c-format
+msgid "There is no group %1."
+msgstr "Ryhmää %1 ei ole olemassa."
+
+#: k3bsetup2.cpp:479
+msgid "Successfully updated all permissions."
+msgstr "Kaikki oikeudet on päivitetty onnistuneesti."
+
+#: k3bsetup2.cpp:482
+msgid "Could not update all permissions. You should run K3bSetup 2 as root."
+msgstr ""
+"Kaikkia oikeuksia ei voitu päivittää. Sinun pitäisi käynnistää K3bSetup 2 "
+"pääkäyttäjänä."
+
+#: k3bsetup2.cpp:484
+msgid "Could not update all permissions."
+msgstr "Kaikkia lupia ei voitu Kaikkia oikeuksia ei voitu päivittää."
+
+#: k3bsetup2.cpp:495
+msgid ""
+"<h2>K3bSetup 2</h2>"
+"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b in "
+"order to burn CDs and DVDs."
+"<p>It does not take into account devfs or resmgr, or similar. In most cases "
+"this is not a problem, but on some systems the permissions may be altered the "
+"next time you login or restart your computer. In these cases it is best to "
+"consult the distribution's documentation."
+"<p>The important task that K3bSetup 2 performs is grant write access to the CD "
+"and DVD devices."
+"<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to damage your "
+"system, no guarantee can be given."
+msgstr ""
+"<h2>K3bSetup 2</h2>"
+"<h2>K3bSetup 2</h2> "
+"<p>Tämä yksinkertainen apuohjelma pystyy asettamaan oikeudet joita K3b "
+"tarvitsee pystyäkseen polttamaan CD- ja DVD-levyjä."
+"<p>Se ei vaikuta käyttäjätunnusten devfs tai resmgr resursseihin. Useimmissa "
+"tapauksissa tämä ei ole ongelma, mutta joissain järjestelmissä oikeudet "
+"saattavat olla muuttuneet kun seuraavan kerran kirjaudut sisään tai käynnistät "
+"tietokoneen uudelleen. Niissä tapauksissa on parasta turvautua jakelun "
+"dokumentointiin. "
+"<p>K3bSetup 2:n tärkein tehtävä on sallia kirjoittaminen CD- ja "
+"DVD-laitteisiin. "
+"<p><b>Varoitus:</b> Vaikka K3bSetup 2:n ei pitäisi pystyä sotkemaan "
+"järjestelmääsi, mitään takuita ei voida antaa."
+
+#: k3bsetup2.cpp:527
+msgid "Location of New Drive"
+msgstr "Uuden aseman sijainti"
+
+#: k3bsetup2.cpp:528
+msgid ""
+"Please enter the device name where K3b should search\n"
+"for a new drive (example: /dev/mebecdrom):"
+msgstr ""
+"Anna laitteen nimi, mistä K3b:n tulisi etsiä\n"
+"uutta asemaa (esimerkki: /dev/mebecdrom):"
+
+#: k3bsetup2.cpp:539
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not find an additional device at\n"
+"%1"
+msgstr ""
+"Lisälaitetta ei löytynyt paikassa\n"
+"%1"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 35
+#: rc.cpp:3
+#, no-c-format
+msgid "Settings"
+msgstr "Asetukset"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 54
+#: rc.cpp:6
+#, no-c-format
+msgid "Use burning group:"
+msgstr "Käytä polttamiseen ryhmää:"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 58
+#: rc.cpp:9
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, only the users in the specified group will be "
+"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices and "
+"the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
+"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all K3b "
+"functionality."
+msgstr ""
+"<p>Jos tämä asetus on valittuna, vain määrättyyn ryhmään kuuluvat käyttäjät "
+"voivat polttaa CD- ja DVD-levyjä, sillä vain heillä on pääsy laitteisiin ja "
+"CD-poltto-ohjelmiin joita K3b käyttää.</p>\n"
+"<p>Muutoin järjestelmän kaikilla käyttäjillä on pääsy laitteisiin ja K3b:n "
+"kaikkiin toimintoihin."
+
+# yhteensopivuuden takia 'burning'
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 69
+#: rc.cpp:13
+#, no-c-format
+msgid "burning"
+msgstr "burning"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 104
+#: rc.cpp:16
+#, no-c-format
+msgid "Users allowed to burn (separated by space):"
+msgstr "Käyttäjät joilla on oikeus polttamiseen (eroteltuna välilyönnillä):"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 124
+#: rc.cpp:19
+#, no-c-format
+msgid "Devices"
+msgstr "Laitteet"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 135
+#: rc.cpp:22
+#, no-c-format
+msgid "Check the devices whose permissions you want to be changed"
+msgstr "Valitse laitteet joiden oikeuksia haluat muutettavan"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 141
+#: rc.cpp:25
+#, no-c-format
+msgid "Device"
+msgstr "Laite"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 152
+#: rc.cpp:28
+#, no-c-format
+msgid "Devicenode"
+msgstr "Laitetiedosto"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 163
+#: rc.cpp:31 rc.cpp:58
+#, no-c-format
+msgid "Permissions"
+msgstr "Oikeudet"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 174
+#: rc.cpp:34 rc.cpp:61
+#, no-c-format
+msgid "New Permissions"
+msgstr "Uudet oikeudet"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 217
+#: rc.cpp:37
+#, no-c-format
+msgid "Add Device..."
+msgstr "Lisää laite..."
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 229
+#: rc.cpp:40
+#, no-c-format
+msgid "External Programs"
+msgstr "Ulkoiset ohjelmat"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 244
+#: rc.cpp:43
+#, no-c-format
+msgid "Found Programs"
+msgstr "Löydetyt ohjelmat"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 255
+#: rc.cpp:46
+#, no-c-format
+msgid "Check the programs whose permissions you want to be changed"
+msgstr "Valitse ohjelmat joiden oikeuksia haluat muutettavan"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 261
+#: rc.cpp:49
+#, no-c-format
+msgid "Program"
+msgstr "Ohjelma"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 272
+#: rc.cpp:52
+#, no-c-format
+msgid "Version"
+msgstr "Versio"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 283
+#: rc.cpp:55
+#, no-c-format
+msgid "Path"
+msgstr "Polku"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 325
+#: rc.cpp:64 rc.cpp:67
+#, no-c-format
+msgid "Search Path"
+msgstr "Hakupolku"
+
+#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 347
+#: rc.cpp:70
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
+"executable specify it in the search path.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Vihje:</b> pakottaaksesi K3b:n käyttämään muuta kuin oletusnimeä "
+"ohjelmalle, määrittele se hakupolussa.</qt>"
+
+#~ msgid "k3bsetup2"
+#~ msgstr "k3bsetup2"
+
+#~ msgid "K3bSetup 2"
+#~ msgstr "K3bSetup 2"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "(C) 2003-2007 Sebastian Trueg"
+#~ msgstr "(C) 2003-2004 Sebastian Trueg"
+
+#~ msgid "K3bSetup"
+#~ msgstr "K3bSetup"