summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/et/messages/k3bsetup.po
blob: 334f008aada4480ef68d3d5589f8c1094ba7ce4c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
# translation of k3bsetup.po to Estonian
#
# Marek Laane <bald@starman.ee>, 2004-2006.
# Peeter Russak <pezz@tkwcy.ee>, 2005.
# Hasso Tepper <hasso@kde.org>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3bsetup\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-02 16:51+0200\n"
"Last-Translator: Marek Laane <bald@starman.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <kde-et@linux.ee>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Marek Laane"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "bald@starman.ee"

#: k3bsetup2.cpp:130
msgid ""
"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b "
"in order to burn CDs and DVDs. <p>It does not take things like devfs or "
"resmgr into account. In most cases this is not a problem but on some systems "
"the permissions may be altered the next time you login or restart your "
"computer. In those cases it is best to consult the distribution "
"documentation.<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to "
"mess up your system no guarantee can be given."
msgstr ""
"<p>See lihtne seadistamisabiline lubab määrata õigusi, mida K3b vajab CD-de "
"ja DVD-de kirjutamiseks. <p>See ei võta arvesse selliseid asju, nagu devfs "
"või resmgr. Enamasti ei ole sel erilist tähtsust, kuid mõnes süsteemis "
"võivad õigused muutuda, kui logid uuesti sisse või arvuti uuesti käivitad. "
"Sellisel juhul oleks mõttekas lähemalt uurida distributsiooni "
"dokumentatsiooni.<p><b>Ettevaatust:</b> Kuigi K3bSetup 2 ei tohiks süsteemis "
"mingit kahju tekitada, ei ole võimalik seda täielikult välistada."

#: k3bsetup2.cpp:268 k3bsetup2.cpp:335 k3bsetup2.cpp:345
msgid "no change"
msgstr "midagi ei muudeta"

#: k3bsetup2.cpp:298
msgid "Generic SCSI Device"
msgstr "Üldine SCSI-seade"

#: k3bsetup2.cpp:408
#, c-format
msgid "There is no group %1."
msgstr "Gruppi %1 ei ole."

#: k3bsetup2.cpp:479
msgid "Successfully updated all permissions."
msgstr "Kõik õigused edukalt uuendatud."

#: k3bsetup2.cpp:482
msgid "Could not update all permissions. You should run K3bSetup 2 as root."
msgstr ""
"Kõiki õigusi ei õnnestunud uuendada. K3bSetup 2 tuleb käivitada "
"administraatorina (root)."

#: k3bsetup2.cpp:484
msgid "Could not update all permissions."
msgstr "Kõiki õigusi ei õnnestunud uuendada."

#: k3bsetup2.cpp:495
msgid ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p>This simple setup assistant is able to set the "
"permissions needed by K3b in order to burn CDs and DVDs.<p>It does not take "
"into account devfs or resmgr, or similar. In most cases this is not a "
"problem, but on some systems the permissions may be altered the next time "
"you login or restart your computer. In these cases it is best to consult the "
"distribution's documentation.<p>The important task that K3bSetup 2 performs "
"is grant write access to the CD and DVD devices.<p><b>Caution:</b> Although "
"K3bSetup 2 should not be able to damage your system, no guarantee can be "
"given."
msgstr ""
"<h2>K3bSetup 2</h2><p>See lihtne seadistamisabiline lubab määrata õigusi, "
"mida K3b vajab CD-de ja DVD-de kirjutamiseks.<p>See ei võta arvesse "
"selliseid asju, nagu devfs või resmgr. Enamasti ei ole sel erilist tähtsust, "
"kuid mõnes süsteemis võivad õigused muutuda, kui logid uuesti sisse või "
"arvuti uuesti käivitad. Sellisel juhul oleks mõttekas lähemalt uurida "
"distributsiooni dokumentatsiooni.<p>Kõige olulisem asi, mida K3bSetup 2 "
"teeb, on kirjutamisõiguse andmine CD- ja DVD-seadmetele.<p><b>Ettevaatust:</"
"b> Kuigi K3bSetup 2 ei tohiks süsteemis mingit kahju tekitada, ei ole "
"võimalik seda täielikult välistada."

#: k3bsetup2.cpp:527
msgid "Location of New Drive"
msgstr "Uue seadme asukoht"

#: k3bsetup2.cpp:528
msgid ""
"Please enter the device name where K3b should search\n"
"for a new drive (example: /dev/mebecdrom):"
msgstr ""
"Palun sisesta seadme nimi, kust K3b peaks\n"
"otsima uut seadet (näiteks /dev/mebecdrom):"

#: k3bsetup2.cpp:539
#, c-format
msgid ""
"Could not find an additional device at\n"
"%1"
msgstr ""
"Lisaseadme leidmine ebaõnnestus asukohas\n"
"%1"

#: base_k3bsetup2.ui:35
#, no-c-format
msgid "Settings"
msgstr "Seadistused"

#: base_k3bsetup2.ui:54
#, no-c-format
msgid "Use burning group:"
msgstr "Kirjutamisgrupi kasutamine:"

#: base_k3bsetup2.ui:57
#, no-c-format
msgid ""
"<p>If this option is checked, only the users in the specified group will be "
"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices "
"and the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all "
"K3b functionality."
msgstr ""
"<p>Sisselülitamisel tohivad ainult määratud gruppi kuuluvad kasutajad "
"kirjutada CD-sid ja DVD-sid, sest ainult neil on ligipääs seadmetele ja CD "
"salvestamise rakendustele, mida K3b kasutab.</p>\n"
"<p>Märkimata jätmisel on süsteemi kõigil kasutajatel ligipääs seadmetele ja "
"K3b kõigile võimalustele."

#: base_k3bsetup2.ui:69
#, no-c-format
msgid "burning"
msgstr "kirjutamine"

#: base_k3bsetup2.ui:104
#, no-c-format
msgid "Users allowed to burn (separated by space):"
msgstr "Kasutajad, kellel on lubatud kirjutada (eraldajaks tühik):"

#: base_k3bsetup2.ui:124
#, no-c-format
msgid "Devices"
msgstr "Seadmed"

#: base_k3bsetup2.ui:135
#, no-c-format
msgid "Check the devices whose permissions you want to be changed"
msgstr "Märgi seadmed, mille õigusi soovid muuta"

#: base_k3bsetup2.ui:141
#, no-c-format
msgid "Device"
msgstr "Seade"

#: base_k3bsetup2.ui:152
#, no-c-format
msgid "Devicenode"
msgstr "Seadmesõlm"

#: base_k3bsetup2.ui:163 base_k3bsetup2.ui:294
#, no-c-format
msgid "Permissions"
msgstr "Õigused"

#: base_k3bsetup2.ui:174 base_k3bsetup2.ui:305
#, no-c-format
msgid "New Permissions"
msgstr "Uued õigused"

#: base_k3bsetup2.ui:217
#, no-c-format
msgid "Add Device..."
msgstr "Lisa seade..."

#: base_k3bsetup2.ui:229
#, no-c-format
msgid "External Programs"
msgstr "Välised programmid"

#: base_k3bsetup2.ui:244
#, no-c-format
msgid "Found Programs"
msgstr "Leitud programmid"

#: base_k3bsetup2.ui:255
#, no-c-format
msgid "Check the programs whose permissions you want to be changed"
msgstr "Märgi programmid, mille õigusi soovid muuta"

#: base_k3bsetup2.ui:261
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "Programm"

#: base_k3bsetup2.ui:272
#, no-c-format
msgid "Version"
msgstr "Versioon"

#: base_k3bsetup2.ui:283
#, no-c-format
msgid "Path"
msgstr "Asukoht"

#: base_k3bsetup2.ui:325 base_k3bsetup2.ui:336
#, no-c-format
msgid "Search Path"
msgstr "Otsingutee"

#: base_k3bsetup2.ui:347
#, no-c-format
msgid ""
"<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
"executable specify it in the search path.</qt>"
msgstr ""
"<qt><b>Vihje:</b> kui soovid sundida K3b kasutama käivitatava failina midagi "
"muud kui vaikimisi antud nime, määra see ära otsinguteel.</qt>"

#~ msgid "k3bsetup2"
#~ msgstr "k3bsetup2"

#~ msgid "K3bSetup 2"
#~ msgstr "K3bSetup 2"

#, fuzzy
#~ msgid "(C) 2003-2007 Sebastian Trueg"
#~ msgstr "(c) 2003-2004: Sebastian Trueg"

#~ msgid "K3bSetup"
#~ msgstr "K3bSetup"