summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/messages/kcm_knemo/pl.po
blob: 832878186c1febbd67fc772445679f23c29fb306 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
# translation of kcm_knemo.po to Polish
# Marcin Zasada <emzeta76@gazeta.pl>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcm_knemo\n"
"POT-Creation-Date: 2022-09-13 18:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-11 14:48+0100\n"
"Last-Translator: mcbx\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr ""

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr ""

#: configdialog.cpp:100
msgid ""
"<p>In this area you can add the custom entries for your context menu: "
"<ol><li>check <b>Display custom entries in context menu</b>;</li><li>push on "
"the <b>Add</b> button to add a new entry in the list;</li><li>edit the entry "
"by double clicking in column <b>Menu text</b> and <b>Command</b>;</"
"li><li>start from step 2 for every new entry</li>.</ol>If you need to "
"execute the command as root user check the corresponding <b>Root</b> "
"CheckBox."
msgstr ""
"<p>Możesz tu dodawać własne wpisy do menu kontekstowego: <ol><li>Zaznaczenie "
"<b>Pokazuje własne wpisy w menu kontekstowym.</b>;</li><li>wciśnięcie "
"przycisku <b>Dodaj</b> dodaje nową pozycję na listę;</li><li>Wpis można "
"edytować klikając na pozycję <b>Tekst Menu</b> lub <b>Polecenie</b>;</"
"li><li>Rozpoczynaj od kroku 2 dla każdej kolejnej pozycji</li>.</ol>Jeżeli "
"chcesz uruchamiać polecenie jako administrator, zaznacz opcję <b>Root</b>."

#: configdialog.cpp:531
msgid "Add new interface"
msgstr "Dodaj nowy interfejs"

#: configdialog.cpp:532
msgid ""
"Please enter the name of the interface to be monitored.\n"
"It should be something like 'eth1', 'wlan2' or 'ppp0'."
msgstr ""
"Proszę podać nazwę interfejsu do monitorowania.\n"
"To powinno wyglądać jak 'eth1', 'wlan2' lub 'ppp0'."

#: configdialog.cpp:1066
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"

#: configdialog.cpp:1067
msgid "Alias"
msgstr "Alias"

#: configdialog.cpp:1068
msgid "Status"
msgstr "Stan"

#: configdialog.cpp:1069
msgid "Uptime"
msgstr "Czas działania"

#: configdialog.cpp:1070
msgid "IP-Address"
msgstr "Adres IP"

#: configdialog.cpp:1071
msgid "Subnet Mask"
msgstr "Maska podsieci"

#: configdialog.cpp:1072
msgid "HW-Address"
msgstr "Adres sprzętowy"

#: configdialog.cpp:1073
msgid "Broadcast Address"
msgstr "Adres rozgłaszania"

#: configdialog.cpp:1074
msgid "Default Gateway"
msgstr "Domyślna brama"

#: configdialog.cpp:1075
msgid "PtP-Address"
msgstr "Adres PtP"

#: configdialog.cpp:1076
msgid "Packets Received"
msgstr "Odebrane pakiety"

#: configdialog.cpp:1077
msgid "Packets Sent"
msgstr "Wysłane pakiety"

#: configdialog.cpp:1078
msgid "Bytes Received"
msgstr "Odebrane bajty"

#: configdialog.cpp:1079
msgid "Bytes Sent"
msgstr "Wysłane bajty"

#: configdialog.cpp:1080
msgid "Download Speed"
msgstr "Prędkość pobierania"

#: configdialog.cpp:1081
msgid "Upload Speed"
msgstr "Prędkość wysyłania"

#: configdialog.cpp:1082
msgid "ESSID"
msgstr "ESSID"

#: configdialog.cpp:1083
msgid "Mode"
msgstr "Tryb"

#: configdialog.cpp:1084
msgid "Frequency"
msgstr "Częstotliwość"

#: configdialog.cpp:1085
msgid "Bit Rate"
msgstr "Szybkość transmisji"

#: configdialog.cpp:1086
msgid "Access Point"
msgstr "Punkt dostępu"

#: configdialog.cpp:1087
msgid "Link Quality"
msgstr "Jakość połączenia"

#: configdialog.cpp:1088
msgid "Nickname"
msgstr "Pseudonim"

#: configdialog.cpp:1089
msgid "Encryption"
msgstr "Szyfrowanie"

#: configdlg.ui:24
#, no-c-format
msgid "Use KNemo to monitor your interfaces"
msgstr "Użyj KNemo do monitorowania interfejsów sieciowych"

#: configdlg.ui:36
#, no-c-format
msgid "&Interfaces"
msgstr "&Interfejsy"

#: configdlg.ui:58
#, no-c-format
msgid "Add a new interface"
msgstr "Dodaj nowy interfejs"

#: configdlg.ui:66
#, no-c-format
msgid ""
"This is the list of icons you wish to monitor. Please\n"
"use the names understood by the command 'ifconfig',\n"
"for example 'eth0', 'wlan0' or 'ppp0'."
msgstr ""
"To jest lista ikon, które będą monitorowane. Proszę\n"
"używać nazw zrozumiałych dla komend 'ifconfig',\n"
"na przykład: 'eth0', 'wlan0' lub 'pp0'."

#: configdlg.ui:79
#, no-c-format
msgid "Delete the selected interface"
msgstr "Usuń wybrany interfejs"

#: configdlg.ui:89
#, no-c-format
msgid "&Context Menu"
msgstr "Menu &kontekstowe"

#: configdlg.ui:100
#, no-c-format
msgid "&Display custom entries in context menu"
msgstr "Wyświetl niestan&dardowe pozycje w menu kontekstowym"

#: configdlg.ui:106
#, no-c-format
msgid "Root"
msgstr "Root"

#: configdlg.ui:117
#, no-c-format
msgid "Menu text"
msgstr "Tekst Menu"

#: configdlg.ui:128
#, no-c-format
msgid "Command"
msgstr "Polecenie"

#: configdlg.ui:166
#, no-c-format
msgid "Add a new entry"
msgstr "Dodaj nową pozycję"

#: configdlg.ui:180
#, no-c-format
msgid "Remove the selected entry"
msgstr "Usuń wybraną pozycję"

#: configdlg.ui:208
#, no-c-format
msgid "Move the selected entry up"
msgstr "Przesuń wybraną pozycję w górę"

#: configdlg.ui:219
#, no-c-format
msgid "Move the selected entry down"
msgstr "Przesuń wybraną pozycję w dół"

#: configdlg.ui:231
#, no-c-format
msgid "Misce&llaneous"
msgstr "Inne"

#: configdlg.ui:250
#, no-c-format
msgid "Alias:"
msgstr "Alias:"

#: configdlg.ui:258
#, no-c-format
msgid ""
"You can enter an alias for the interface.\n"
"It will be used in the tooltip of the system\n"
"tray icon for better differentiation of the\n"
"icons."
msgstr ""
"Możesz wprowadzić alias dla interfejsu.\n"
"Będzie on używany w podpowiedzi ikony\n"
"w tacce systemowej dla lepszego \n"
"rozróżnienia interfejsów."

#: configdlg.ui:271
#, no-c-format
msgid "Hide icon when &not connected"
msgstr "Ukryj ikonę kiedy &nie połączony"

#: configdlg.ui:274
#, no-c-format
msgid ""
"When selected the icon for this interface will be\n"
"hidden when the interface is not connected. \n"
"When reconnected the icon will be shown again."
msgstr ""
"Kiedy interfejs nie jest podłączony to wybrane\n"
"ikony dla tego interfejsu zostaną ukryte.\n"
"Po ponownym podłączeniu ikona powtórnie się pojawi."

#: configdlg.ui:309
#, no-c-format
msgid "Hide icon &when not existing"
msgstr "Ukryj ikonę kiedy nie &istnieje"

#: configdlg.ui:312
#, no-c-format
msgid ""
"When selected the icon for this interface will be\n"
"hidden when the interface does not exist. \n"
"This is useful for interfaces that are dynamically\n"
"created and destroyed, for example interfaces\n"
"of bluetooth adaptors."
msgstr ""
"Kiedy interfejs nie istnieje, wtedy wybrane ikony\n"
"dla tego interfejsu zostaną ukryte.\n"
"Jest to użyteczne dla interfejsów, które są tworzone\n"
"i niszczone dynamicznie, na przykład interfejsy dla\n"
"wtyczek bluetooth."

#: configdlg.ui:326
#, no-c-format
msgid "Activate statistics"
msgstr "Aktywuj statystyki"

#: configdlg.ui:342
#, no-c-format
msgid "Traffic activity threshold:"
msgstr "Próg aktywności ruchu:"

#: configdlg.ui:345
#, no-c-format
msgid ""
"Use this for networks with high noise i.e. many packets coming in and out "
"all the time. Set this value high enough so that KNemo won't show incoming "
"and outgoing traffic all the time."
msgstr ""
"Użyj tej opcji gdy ciągły ruch tej sieci jest duży. KNemo nie będzie wtedy "
"pokazywał cały czas ruchu przychodzącego i wychodzącego."

#: configdlg.ui:361
#, no-c-format
msgid " packets/s"
msgstr " pakiety/s"

#: configdlg.ui:387
#, no-c-format
msgid "Iconset:"
msgstr "Wybór ikon:"

#: configdlg.ui:393
#, no-c-format
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

#: configdlg.ui:398
#, no-c-format
msgid "Modem"
msgstr "Modem"

#: configdlg.ui:403
#, no-c-format
msgid "Network"
msgstr "Sieć"

#: configdlg.ui:408
#, no-c-format
msgid "Wireless"
msgstr "Bezprzewodowe"

#: configdlg.ui:451
#, no-c-format
msgid "&ToolTip"
msgstr "Podpowiedź"

#: configdlg.ui:462
#, no-c-format
msgid ""
"<b>Note: Adding wireless specific information will only show up in the "
"tooltips \n"
"of wireless devices not in the tooltips of standard interfaces.</b>"
msgstr ""
"<b>Uwaga: Informacje specyficzne dla sieci bezprzewodowych pokażą się tylko "
"dla \n"
"bezprzewodowych interfejsów.</b>"

#: configdlg.ui:491
#, no-c-format
msgid "Remove the selected entry from the list of displayed information"
msgstr "Usuń wybraną pozycję z listy wyświetlanych informacji"

#: configdlg.ui:519
#, no-c-format
msgid "Add the selected entry to the list of displayed information."
msgstr "Dodaj wybraną pozycję do listy wyświetlanych informacji"

#: configdlg.ui:551
#, no-c-format
msgid "Display:"
msgstr "Wyświetl:"

#: configdlg.ui:567
#, no-c-format
msgid "Available:"
msgstr "Dostępne:"

#: configdlg.ui:577
#, no-c-format
msgid "&Misc"
msgstr "&Różne"

#: configdlg.ui:588
#, no-c-format
msgid "&Notifications"
msgstr "&Powiadamianie"

#: configdlg.ui:599
#, no-c-format
msgid "&Configure Sounds && Events..."
msgstr "&Konfiguruj dźwięki i zdarzenia..."

#: configdlg.ui:609
#, no-c-format
msgid "Update interval"
msgstr "Częstotliwość odświeżania"

#: configdlg.ui:620
#, no-c-format
msgid "Update interface information every"
msgstr "Aktualizuj informacje o interfejsie co podany czas"

#: configdlg.ui:648 configdlg.ui:721
#, no-c-format
msgid "s"
msgstr "s"

#: configdlg.ui:651
#, no-c-format
msgid ""
"How often should KNemo poll for interface information. Lower number means "
"more CPU load but faster reaction on changes. Larger number means less CPU "
"load but slow reaction on changes."
msgstr ""
"Jak często KNemo powinien pytać o informacje interfejsu. Niższa liczba "
"powiększa obciążenie CPU, lecz szybciej pokazuje zmiany. Duża liczba "
"zmniejsza użycie CPU, jednak zmiany widoczne są z opóźnieniem."

#: configdlg.ui:661
#, no-c-format
msgid "Statistics"
msgstr "Statystyki"

#: configdlg.ui:672
#, no-c-format
msgid "..."
msgstr "..."

#: configdlg.ui:680
#, no-c-format
msgid "Statistics are stored in the following directory:"
msgstr "Statystyki przechowywane są w następującym katalogu:"

#: configdlg.ui:693
#, no-c-format
msgid "Save statistics every"
msgstr "Zapisuj statystyki co"

#: configdlg.ui:731
#, no-c-format
msgid "Backend"
msgstr "Backend"

#: configdlg.ui:742
#, no-c-format
msgid "Use the following backend"
msgstr "Użyj następującego backendu"

#: configdlg.ui:758
#, no-c-format
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"

#: configdlg.ui:823
#, no-c-format
msgid "Traffic &Plotter"
msgstr "&Ploter ruchu w sieci"

#: configdlg.ui:834
#, no-c-format
msgid "Scale"
msgstr "Skala"

#: configdlg.ui:856
#, no-c-format
msgid "Pixel per time period:"
msgstr "Piksel na jednostkę czasu:"

#: configdlg.ui:864
#, no-c-format
msgid "Ma&ximum value:"
msgstr "Maksymalna wartość:"

#: configdlg.ui:886
#, no-c-format
msgid "Automatic &range detection"
msgstr "Automatyczny wybó&r zakresu"

#: configdlg.ui:902
#, no-c-format
msgid "&Minimum value:"
msgstr "&Minimalna wartość:"

#: configdlg.ui:915
#, no-c-format
msgid "Text"
msgstr "Tekst"

#: configdlg.ui:926
#, no-c-format
msgid "&Labels"
msgstr "Etykiety"

#: configdlg.ui:934
#, no-c-format
msgid "Top &bar"
msgstr "Górny pasek"

#: configdlg.ui:942
#, no-c-format
msgid "Fo&nt size:"
msgstr "Wielkość czcio&nki:"

#: configdlg.ui:969
#, no-c-format
msgid "Lines"
msgstr "Linie"

#: configdlg.ui:994
#, no-c-format
msgid "&Distance:"
msgstr "O&dległość:"

#: configdlg.ui:1005
#, no-c-format
msgid "Vertic&al lines"
msgstr "Linie pionowe"

#: configdlg.ui:1013
#, no-c-format
msgid "V&ertical lines scroll"
msgstr "Prz&ewijanie pionowych linii"

#: configdlg.ui:1035
#, no-c-format
msgid "Co&unt:"
msgstr "Liczba:"

#: configdlg.ui:1046
#, no-c-format
msgid "Hori&zontal lines"
msgstr "Linie po&ziome"

#: configdlg.ui:1056
#, no-c-format
msgid "&Colors"
msgstr "&Kolory"

#: configdlg.ui:1067
#, no-c-format
msgid "Vertical lines:"
msgstr "Linie pionowe:"

#: configdlg.ui:1099
#, no-c-format
msgid "Background:"
msgstr "Tło:"

#: configdlg.ui:1115
#, no-c-format
msgid "Horizontal lines:"
msgstr "Linie poziome:"

#: configdlg.ui:1123
#, no-c-format
msgid "Outgoing traffic:"
msgstr "Ruch wychodzący:"

#: configdlg.ui:1131
#, no-c-format
msgid "Incoming traffic:"
msgstr "Ruch przychodzący:"

#: configdlg.ui:1149
#, no-c-format
msgid "Traffic"
msgstr "Ruch w sieci"

#: configdlg.ui:1160
#, no-c-format
msgid "Sho&w incoming traffic"
msgstr "Pokazuj ruch przychodzący"

#: configdlg.ui:1168
#, no-c-format
msgid "Show &outgoing traffic"
msgstr "Pokaż ruch wych&odzący"