summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2020-01-09 16:01:09 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-01-10 15:07:37 +0000
commit72b425d76e54807415f0700f47182810c4e4e8cb (patch)
tree108595effeceeb9b3b808d26ffb517abe68c5edb
parentf2cdbff8fc8521bbf6a2b056e899a96af3f87db5 (diff)
downloadtde-i18n-72b425d7.zip
tde-i18n-72b425d7.tar.gz
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 97.2% (35 of 36 strings) Translation: tdebase/kfmclient Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/kfmclient/sk/
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/kfmclient.po35
1 files changed, 18 insertions, 17 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kfmclient.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kfmclient.po
index 607742b..3ec31ca 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kfmclient.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kfmclient.po
@@ -9,27 +9,28 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kfmclient\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-06 17:06+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-03-29 17:10+0200\n"
-"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
-"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-10 15:07+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/kfmclient/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 3.10\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
-msgstr ""
+msgstr "Marek Mlynár"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
-msgstr ""
+msgstr "marek.inq.mlynar@gmail.com"
#: kfmclient.cc:52
msgid "kfmclient"
@@ -41,7 +42,7 @@ msgstr "Pomôcka TDE na otváranie URL z príkazového riadku"
#: kfmclient.cc:64
msgid "Non interactive use: no message boxes"
-msgstr "Neinteraktívne použitie: žiadne správy"
+msgstr "Neinteraktívne použitie: bez dialógových okien"
#: kfmclient.cc:65
msgid "Show available commands"
@@ -100,10 +101,10 @@ msgid ""
" # window on the current active desktop if possible.\n"
"\n"
msgstr ""
-" kfmclient newTab 'url' ['mimetype']\n"
+" kfmclient newTab 'url' ['typ MIME']\n"
" # rovnaké ako vyššie, ale otvorí novú záložku s URL v "
"existujúcom okne\n"
-" # Konquerora na aktuálnej ploche, ak je k dispozíciie.\n"
+" # Konquerora na aktuálnej ploche, ak je k dispozícii.\n"
"\n"
#: kfmclient.cc:97
@@ -115,7 +116,7 @@ msgid ""
" # 'url' is an optional URL to open.\n"
"\n"
msgstr ""
-" kfmclient openProfile 'profile' ['url']\n"
+" kfmclient openProfile \"profile\" [\"url\"]\n"
" # Otvorí okno s daným profilom.\n"
" # 'profile' je súbor v ~/.trinity/share/apps/konqueror/"
"profiles.\n"
@@ -142,7 +143,7 @@ msgstr ""
" kfmclient exec ['url' ['väzba']]\n"
" # Skúsi vykonať 'url'. 'url' môže byť klasické\n"
" # URL, toto URL bude otvorené. Môžete vynechať\n"
-" # väzbu. V takom prípade sa použije štandardné\n"
+" # väzbu. V takom prípade sa použije predvolené\n"
#: kfmclient.cc:108
msgid ""
@@ -150,7 +151,7 @@ msgid ""
" # document, or it may be a *.desktop file.\n"
msgstr ""
" # nastavenie. URL môže byť adresa dokumentu,\n"
-" # alebo to môže byť *.desktop súbor.\n"
+" # alebo to môže byť súbor *.desktop.\n"
#: kfmclient.cc:110
msgid ""
@@ -270,7 +271,7 @@ msgid ""
"\n"
msgstr ""
" kfmclient exec file:/home/weis/data/test.html Netscape\n"
-" // Otvorí súbor v netscape\n"
+" // Otvorí súbor v Netscape\n"
"\n"
#: kfmclient.cc:141
@@ -319,11 +320,11 @@ msgstr "Nenašiel som profil %1\n"
#: kfmclient.cc:436
msgid "Syntax Error: Not enough arguments\n"
-msgstr "Chyba syntaxu: Nedostatočný počet parametrov\n"
+msgstr "Chyba syntaxe: Nedostatočný počet parametrov\n"
#: kfmclient.cc:441
msgid "Syntax Error: Too many arguments\n"
-msgstr "Chyba syntaxu: Príliš mnoho parametrov\n"
+msgstr "Chyba syntaxe: Príliš mnoho parametrov\n"
#: kfmclient.cc:569
msgid "Unable to download from an invalid URL."
@@ -331,4 +332,4 @@ msgstr "Nepodarilo sa stiahnuť súbor z neplatného URL."
#: kfmclient.cc:633
msgid "Syntax Error: Unknown command '%1'\n"
-msgstr "Chyba syntaxu: Neznámy príkaz '%1'\n"
+msgstr "Chyba syntaxe: Neznámy príkaz '%1'\n"