summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--tde-i18n-cs/messages/tdepim/kaddressbook.po123
1 files changed, 63 insertions, 60 deletions
diff --git a/tde-i18n-cs/messages/tdepim/kaddressbook.po b/tde-i18n-cs/messages/tdepim/kaddressbook.po
index 32a935a8fa..8be0906856 100644
--- a/tde-i18n-cs/messages/tdepim/kaddressbook.po
+++ b/tde-i18n-cs/messages/tdepim/kaddressbook.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kaddressbook\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-09-12 17:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-09-14 00:41+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdepim/kaddressbook/cs/>\n"
@@ -29,13 +29,15 @@ msgstr ""
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
-msgstr "Zdeněk Tlustý,Lukáš Tinkl,Ivo Jánský,Klára Cihlářová"
+msgstr "Zdeněk Tlustý, Lukáš Tinkl, Ivo Jánský, Klára Cihlářová, Slávek Banko"
#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
-msgstr "nene@wo.cz,lukas@kde.org,Ivo.Jansky@seznam.cz,koty@seznam.cz"
+msgstr ""
+"nene@wo.cz, lukas@kde.org, Ivo.Jansky@seznam.cz, koty@seznam.cz, slavek."
+"banko@axis.cz"
#: addresseditwidget.cpp:100
msgid ""
@@ -1648,7 +1650,7 @@ msgstr "Obrázek"
#: imeditwidget.cpp:52
msgid "IM address:"
-msgstr "Adresy komunikátorů:"
+msgstr "Adresa komunikátoru:"
#: imeditwidget.cpp:63
msgid "Edit IM Addresses..."
@@ -1721,7 +1723,7 @@ msgstr "Kancelář"
#: kabcore.cpp:136
msgid "IM Address"
-msgstr "Adresy komunikátorů"
+msgstr "Adresa komunikátoru"
#: kabcore.cpp:138
msgid "Anniversary"
@@ -2587,7 +2589,7 @@ msgid ""
"This option is disabled if no contacts are selected."
msgstr ""
"Vytisknout pouze kontakty vybrané v Knize adres.\n"
-"Tato volba je zakázána, pokud nejsou vybrány žádné kontakty."
+"Tato volba není dostupná, pokud nejsou vybrány žádné kontakty."
#: printing/selectionpage.cpp:71 xxportselectdialog.cpp:205
msgid "Contacts matching &filter"
@@ -2599,7 +2601,7 @@ msgid ""
"This option is disabled if you have not defined any filters."
msgstr ""
"Tisknout pouze kontakty odpovídající vybranému filtru.\n"
-"Tato volba je zakázána, pokud nejsou definovány žádné filtry."
+"Tato volba není dostupná, pokud nejsou definovány žádné filtry."
#: printing/selectionpage.cpp:76 xxportselectdialog.cpp:210
msgid "Category &members"
@@ -3423,8 +3425,8 @@ msgid ""
"<qt>Exporting <b>%1</b> contacts to the <b>%2</b> of the Mobile Phone."
"<br><br>%3</qt>"
msgstr ""
-"<qt>Exportuji <b>%1</b>kontakt/y do <b>%2</b> mobilního telefonu.<br><br>%3</"
-"qt>"
+"<qt>Exportuji <b>%1</b> kontakty do <b>%2</b> mobilního "
+"telefonu.<br><br>%3</qt>"
#: xxport/gnokii_xxport.cpp:724 xxport/gnokii_xxport.cpp:1515
msgid ""
@@ -3433,7 +3435,7 @@ msgid ""
"Mobile Phone have been deleted.</center></qt>"
msgstr ""
"<qt><center>Všechny zvolené kontakty byly úspěšně překopírovány do mobilního "
-"telefonu.<br><br>Prosím počkejte, dokud nebudou vymazány z telefonu všechny "
+"telefonu.<br><br>Prosím, počkejte, dokud nebudou vymazány z telefonu všechny "
"zastaralé kontakty.</center></qt>"
#: xxport/gnokii_xxport.cpp:729 xxport/gnokii_xxport.cpp:1520
@@ -3442,7 +3444,7 @@ msgstr "Za&stavit mazání"
#: xxport/gnokii_xxport.cpp:749 xxport/gnokii_xxport.cpp:1540
msgid "Export to phone finished."
-msgstr "Export do mobilního telefonu ukončen."
+msgstr "Export do mobilního telefonu dokončen."
#: xxport/gnokii_xxport.cpp:760 xxport/gnokii_xxport.cpp:1551
msgid ""
@@ -3455,15 +3457,15 @@ msgid ""
"contacts.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Následující kontakty není možné exportovat do mobilního telefonu. Možné "
-"příčiny problému:<br><ul><li>Kontakty obsahují více informací v záznamu, než "
+"příčiny problému:<br><ul><li>Kontakty obsahují více informací v záznamu, než "
"telefon umožňuje.</li><li>Váš telefon neumožňuje uložení vícenásobných "
-"adres, stránek...</li><li>Jiný s velikostí související problém.</li></"
-"ul>Abyste předešly tomuto typu problémů, omezte počet odlišných polí v "
+"adres, stránek…</li><li>Jiný problém související s velikostí.</li></"
+"ul>Abyste předešly tomuto typu problémů, omezte počet odlišných polí v "
"kontaktech výše.</qt>"
#: xxport/gnokii_xxport.cpp:823
msgid "Gnokii is not yet configured."
-msgstr "GNOKII ještě není nastaven."
+msgstr "Gnokii ještě není nastaven."
#: xxport/gnokii_xxport.cpp:835
msgid ""
@@ -3471,8 +3473,8 @@ msgid ""
" Please exit all other running instances of gnokii, check if you have write "
"permissions in the /var/lock directory and try again."
msgstr ""
-"Gnokii hlásí 'Chybu uzamčení souboru'.\n"
-" Ukončete prosím všechny běžící instance gnokii a překontrolujte, zda máte "
+"Gnokii hlásí „Chyba uzamčení souboru“.\n"
+" Ukončete, prosím, všechny běžící instance gnokii a překontrolujte, zda máte "
"práva zápisu do adresáře /var/lock. Pak program opět spusťte."
#: xxport/gnokii_xxport.cpp:864
@@ -3500,31 +3502,28 @@ msgstr ""
"Požádejte prosím svého distributora, aby přidal gnokii do kompilace."
#: xxport/kde2_xxport.cpp:45
-#, fuzzy
msgid "Import KDE 2 Addressbook..."
-msgstr "Importovat knihu adres z TDE 2..."
+msgstr "Importovat knihu adres z KDE 2…"
#: xxport/kde2_xxport.cpp:52
-#, fuzzy
msgid "<qt>Could not find a KDE 2 address book <b>%1</b>.</qt>"
-msgstr "<qt>Nelze nalézt TDE 2 adresář <b>%1</b>.</qt>"
+msgstr "<qt>Nelze nalézt knihu adres KDE 2 <b>%1</b>.</qt>"
#: xxport/kde2_xxport.cpp:57
msgid "Override previously imported entries?"
msgstr "Přepsat dříve naimportované položky?"
#: xxport/kde2_xxport.cpp:58
-#, fuzzy
msgid "Import KDE 2 Addressbook"
-msgstr "Importovat knihu adres TDE 2"
+msgstr "Importovat knihu adres KDE 2"
#: xxport/ldif_xxport.cpp:56
msgid "Import LDIF Addressbook..."
-msgstr "Importovat adresář LDIF..."
+msgstr "Importovat knihu adres LDIF…"
#: xxport/ldif_xxport.cpp:57
msgid "Export LDIF Addressbook..."
-msgstr "Exportovat adresář LDIF..."
+msgstr "Exportovat knihu adres LDIF…"
#: xxport/ldif_xxport.cpp:73 xxport/opera_xxport.cpp:57
msgid "<qt>Unable to open <b>%1</b> for reading.</qt>"
@@ -3532,11 +3531,11 @@ msgstr "<qt>Nelze otevřít <b>%1</b> pro čtení.</qt>"
#: xxport/opera_xxport.cpp:44
msgid "Import Opera Addressbook..."
-msgstr "Importovat knihu adres z Opery..."
+msgstr "Importovat knihu adres z Opery…"
#: xxport/pab_pablib.cpp:28 xxport/pab_xxport.cpp:46
msgid "Import MS Exchange Personal Address Book (.PAB)"
-msgstr "Import Osobních adresářů z MS Exchange (.PAB)"
+msgstr "Import Osobních adresářů z MS Exchange (.PAB)"
#: xxport/pab_pablib.cpp:49
msgid "Cannot open %1 for reading"
@@ -3544,7 +3543,7 @@ msgstr "Nelze otevřít %1 pro čtení"
#: xxport/pab_pablib.cpp:246
msgid "%1 has no PAB id that I know of, cannot convert this"
-msgstr "%1 nemá PAB id o kterém vím. Nelze konvertovat"
+msgstr "%1 nemá známý identifikátor PAB. Nelze konvertovat"
#: xxport/pab_xxport.cpp:54
msgid "MS Exchange Personal Address Book Files (*.pab)"
@@ -3556,15 +3555,15 @@ msgstr "<qt>Nelze nalézt osobní adresář MS Exchange <b>%1</b>.</qt>"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:99
msgid "Import vCard..."
-msgstr "Importovat vCard..."
+msgstr "Importovat vizitku…"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:100
msgid "Export vCard 2.1..."
-msgstr "Exportovat vCard 2.1..."
+msgstr "Exportovat vCard 2.1…"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:101
msgid "Export vCard 3.0..."
-msgstr "Exportovat vCard 3.0..."
+msgstr "Exportovat vCard 3.0…"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:131
msgid ""
@@ -3583,26 +3582,27 @@ msgstr "Exportovat do jednoho souboru"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:212
msgid "Select vCard to Import"
-msgstr "Vybrat vCard k importu"
+msgstr "Vybrat vCard k importu"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:219
msgid "vCard Import Failed"
-msgstr "Import souboru vCard selhal"
+msgstr "Import vCard selhal"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:252
msgid ""
"<qt>When trying to read the vCard, there was an error opening the file '%1': "
"%2</qt>"
msgstr ""
-"<qt>Při pokusu čtení vCard došlo k chybě při otevírání souboru '%1': %2</qt>"
+"<qt>Při pokusu o čtení vCard došlo k chybě při otevírání souboru „%1“: "
+"%2</qt>"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:260
msgid "<qt>Unable to access vCard: %1</qt>"
-msgstr "<qt>Nelze přistoupit k vizitce: %1/qt>"
+msgstr "<qt>Nelze přistoupit k vizitce: %1</qt>"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:271
msgid "No contacts were imported, due to errors with the vCards."
-msgstr "Vzhledem k chybě s vCard nedošlo k importu žádného kontaktu."
+msgstr "Vzhledem k chybě s vCard nedošlo k importu žádného kontaktu."
#: xxport/vcard_xxport.cpp:273
msgid "The vCard does not contain any contacts."
@@ -3618,7 +3618,7 @@ msgstr "Přejete si importovat tento kontakt do své knihy adres?"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:487
msgid "Import All..."
-msgstr "Importovat vše..."
+msgstr "Importovat vše…"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:542
msgid "Select vCard Fields"
@@ -3626,7 +3626,7 @@ msgstr "Vybrat pole vCard"
#: xxport/vcard_xxport.cpp:549
msgid "Select the fields which shall be exported in the vCard."
-msgstr "Zde můžete vybrat pole, která budou exportována ve formátu vCard."
+msgstr "Zde můžete vybrat pole, která budou exportována do vizitky vCard."
#: xxport/vcard_xxport.cpp:552
msgid "Private fields"
@@ -3646,11 +3646,11 @@ msgstr "Šifrovací klíče"
#: xxportmanager.cpp:80
msgid "<qt>No import plugin available for <b>%1</b>.</qt>"
-msgstr "<qt>Žádný importovací plugin není k dispozici pro <b>%1</b>.</qt>"
+msgstr "<qt>Pro <b>%1</b> není k dispozici žádný importovací modul.</qt>"
#: xxportmanager.cpp:104
msgid "<qt>No export plugin available for <b>%1</b>.</qt>"
-msgstr "<qt>Žádný exportovací plugin není k dispozici pro <b>%1</b>.</qt>"
+msgstr "<qt>Pro <b>%1</b> není k dispozici žádný exportovací modul.</qt>"
#: xxportmanager.cpp:116
msgid "Unable to export contacts."
@@ -3670,7 +3670,7 @@ msgstr "Výběr"
#: xxportselectdialog.cpp:198
msgid "Export the entire address book"
-msgstr "Exportovat celý adresář."
+msgstr "Exportovat celou knihu adres"
#: xxportselectdialog.cpp:200
#, c-format
@@ -3679,16 +3679,16 @@ msgid ""
"&Selected contacts (%n selected)"
msgstr ""
"&Vybraný kontakt\n"
-"&Vybrané kontakty (%n)\n"
-"&Vybrané kontakty (%n)"
+"&Vybrané kontakty (%n vybrané)\n"
+"&Vybrané kontakty (%n vybraných)"
#: xxportselectdialog.cpp:201
msgid ""
"Only export contacts selected in KAddressBook.\n"
"This option is disabled if no contacts are selected."
msgstr ""
-"Exportovat pouze kontakty vybrané v Knize Adres.\n"
-"Tato volba se nepoužije, pokud nejsou vybrány žádné kontakty."
+"Exportovat pouze kontakty vybrané v Knize Adres.\n"
+"Tato volba není dostupná, pokud nejsou vybrány žádné kontakty."
#: xxportselectdialog.cpp:206
msgid ""
@@ -3696,7 +3696,7 @@ msgid ""
"This option is disabled if you have not defined any filters"
msgstr ""
"Exportovat pouze kontakty odpovídající vybraným filtrům.\n"
-"Tato volba se nepoužije, pokud nejsou definovány žádné filtry"
+"Tato volba není dostupná, pokud nejsou definovány žádné filtry"
#: xxportselectdialog.cpp:211
msgid ""
@@ -3742,7 +3742,7 @@ msgstr "&Síť:"
msgid ""
"_: Instant messaging\n"
"IM Addresses"
-msgstr "IM adresy"
+msgstr "Adresy komunikátorů"
#: editors/imeditorbase.ui:52
#, no-c-format
@@ -3757,7 +3757,7 @@ msgid ""
"_: Instant messaging\n"
"The IM Address that is set as the standard is the address that is shown in "
"main editor window."
-msgstr "Standardní IM adresa je zobrazena v hlavním okně editoru."
+msgstr "Standardní adresa komunikátoru je zobrazena v hlavním okně editoru."
#: editors/imeditorbase.ui:58
#, no-c-format
@@ -3767,9 +3767,10 @@ msgid ""
"standard IM Address is shown in the main editor window, and other programs "
"may use this as hint for deciding which IM Address to show.</qt>"
msgstr ""
-"<qt>Lze nastavit pouze jednu IM adresu jako standardní. <br>Standardní IM "
-"adresa je zobrazena v hlavním okně editoru a ostatní programy ji mohou "
-"používat jako pomůcku, kterou z dalších zobrazit.<qt>"
+"<qt>Lze nastavit pouze jednu adresu komunikátoru jako "
+"standardní.<br>Standardní adresa komunikátoru je zobrazena v hlavním okně "
+"editoru a ostatní programy ji mohou používat jako pomůcku, kterou z adres "
+"komunikátorů zobrazit.<qt>"
#: editors/imeditorbase.ui:66
#, no-c-format
@@ -3783,14 +3784,14 @@ msgstr "Odst&ranit"
msgid ""
"_: Instant messaging\n"
"&Edit..."
-msgstr "U&pravit..."
+msgstr "U&pravit…"
#: editors/imeditorbase.ui:82
#, no-c-format
msgid ""
"_: Instant messaging\n"
"&Add..."
-msgstr "Přid&at..."
+msgstr "Přid&at…"
#: editors/imeditorbase.ui:88
#, no-c-format
@@ -3813,13 +3814,13 @@ msgid ""
"<em>Note:</em> Please read the help page before adding or editing Instant "
"Messenging Addresses here."
msgstr ""
-"<em>Poznámka:</em> přečtěte si prosím nápovědu dřív, než zde budete přidávat "
-"nebo upravovat IM adresy."
+"<em>Poznámka:</em> Prosím, přečtěte si nápovědu dřív, než zde budete "
+"přidávat nebo upravovat adresy komunikátorů."
#: common/kaddressbook.kcfg:10
#, no-c-format
msgid "Automatic name parsing for new addressees"
-msgstr "Automatická analýza jmen nových adresátů"
+msgstr "Automatická analýza jmen pro nové adresy"
#: common/kaddressbook.kcfg:18
#, no-c-format
@@ -3852,11 +3853,13 @@ msgid ""
"If true, the contact list will be placed above the extensions on the left "
"(distribution list editor etc.) instead of in the middle of the main window"
msgstr ""
+"Pokud je toto zapnuté, bude seznam kontaktů umístěn nad rozšířeními vlevo ("
+"editor distribučních seznamů, atd.) namísto uprostřed hlavního okna"
#: kaddressbook_part.rc:6 kaddressbookui.rc:6
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
msgid "New"
-msgstr "Nový..."
+msgstr "Nový"
#: kaddressbook_part.rc:12 kaddressbookui.rc:12 xxport/csv_xxportui.rc:6
#: xxport/eudora_xxportui.rc:6 xxport/gnokii_xxportui.rc:6
@@ -3882,7 +3885,7 @@ msgstr "Nástroje"
#: kaddressbook_part.rc:101 kaddressbookui.rc:105
#, no-c-format
msgid "Contact Toolbar"
-msgstr "Nástrojová lišta s kontaktem"
+msgstr "Nástrojová lišta kontaktu"
#: printing/ds_appearance.ui:16
#, no-c-format
@@ -3919,7 +3922,7 @@ msgstr "Písmo pro tělo textu:"
#: printing/ds_appearance.ui:183
#, no-c-format
msgid "Fixed font:"
-msgstr "Písmo s pevnou šířkou:"
+msgstr "Písmo s pevnou šířkou:"
#: printing/ds_appearance.ui:246
#, no-c-format