summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-cs/messages/tdebase/kcmfonts.po
blob: ddb1aff5b00b676ecb60c88aa988e490611de565 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
# translation of kcmfonts.po to
# translation of kcmfonts.po to Czech
# Copyright (C) 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
#
# Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>, 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
# Lukas Tinkl <lukas@kde.org>, 2002.
# Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmfonts\n"
"POT-Creation-Date: 2021-10-07 18:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-10-08 18:41+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdebase/kcmfonts/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Weblate 4.8.1\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Lukáš Tinkl, Slávek Banko"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "lukas@kde.org, slavek.banko@axis.cz"

#: fonts.cpp:219
msgid "Configure Anti-Alias Settings"
msgstr "Nastavení antialiasingu"

#: fonts.cpp:225
msgid "E&xclude range:"
msgstr "V&yjmout rozsah:"

#: fonts.cpp:228 fonts.cpp:233
msgid " pt"
msgstr " bodů"

#: fonts.cpp:230
msgid " to "
msgstr " do "

#: fonts.cpp:236
msgid "&Use sub-pixel hinting:"
msgstr "Po&užít sub-pixel hinting:"

#: fonts.cpp:239
msgid ""
"If you have a TFT or LCD screen you can further improve the quality of "
"displayed fonts by selecting this option.<br>Sub-pixel hinting is also known "
"as ClearType(tm).<br><br><b>This will not work with CRT monitors.</b>"
msgstr ""
"Pokud máte obrazovku typu TFT nebo LCD, můžete vylepšit kvalitu "
"zobrazovaných písem výběrem této volby.<br/>„Sub-pixel hinting“ je také znám "
"jako ClearType™.<br/><br/><b>Toto nebude fungovat s klasickými CRT monitory."
"</b>"

#: fonts.cpp:247
msgid ""
"In order for sub-pixel hinting to work correctly you need to know how the "
"sub-pixels of your display are aligned.<br> On TFT or LCD displays a single "
"pixel is actually composed of three sub-pixels, red, green and blue. Most "
"displays have a linear ordering of RGB sub-pixel, some have BGR."
msgstr ""
"Aby sub-pixel hinting správně fungoval, je třeba vědět, jak jsou subpixely "
"na vaší obrazovce zarovnány. <br/> Na TFT nebo LCD displejích je jeden pixel "
"složen ze tří subpixelů: červené, zelené a modré barvy. Většina displejů je "
"má zarovnáno v tomto pořadí (RGB), některé mají pořadí BGR."

#: fonts.cpp:258
msgid "Hinting style: "
msgstr "Druh hintingu: "

#: fonts.cpp:265
msgid ""
"Hinting is a process used to enhance the quality of fonts at small sizes."
msgstr ""
"Hinting je proces používaný pro vylepšení kvality písem v malých velikostech."

#: fonts.cpp:515
msgid "General"
msgstr "Obecné"

#: fonts.cpp:516
msgid "Fixed width"
msgstr "Pevná šířka"

#: fonts.cpp:517
msgid "Toolbar"
msgstr "Nástrojová lišta"

#: fonts.cpp:518
msgid "Menu"
msgstr "Nabídka"

#: fonts.cpp:519
msgid "Window title"
msgstr "Titulek okna"

#: fonts.cpp:520
msgid "Taskbar"
msgstr "Pruh úloh"

#: fonts.cpp:521
msgid "Desktop"
msgstr "Plocha"

#: fonts.cpp:555
msgid "Used for normal text (e.g. button labels, list items)."
msgstr "Používané pro normální text (např. popisek tlačítka, položky seznamu)."

#: fonts.cpp:556
msgid "A non-proportional font (i.e. typewriter font)."
msgstr "Neproporcionální písmo (tj. písmo psacího stroje)."

#: fonts.cpp:557
msgid "Used to display text beside toolbar icons."
msgstr "Používané pro zobrazování textu vedle ikon na nástrojových lištách."

#: fonts.cpp:558
msgid "Used by menu bars and popup menus."
msgstr "Používané pro nabídky a místní nabídky."

#: fonts.cpp:559
msgid "Used by the window titlebar."
msgstr "Používané pro titulek okna."

#: fonts.cpp:560
msgid "Used by the taskbar."
msgstr "Používané pro pruh úloh v panelu."

#: fonts.cpp:561
msgid "Used for desktop icons."
msgstr "Používané pro ikony na ploše."

#: fonts.cpp:612
msgid "Ad&just All Fonts..."
msgstr "Upr&avit všechna písma…"

#: fonts.cpp:613
msgid "Click to change all fonts"
msgstr "Klikněte ke změně všech písem"

#: fonts.cpp:621
msgid "Use a&nti-aliasing:"
msgstr "Používat vyhlazová&ní hran písem:"

#: fonts.cpp:624 fonts.cpp:641
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"

#: fonts.cpp:625
msgid "System settings"
msgstr "Nastavení systému"

#: fonts.cpp:626 fonts.cpp:640
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázáno"

#: fonts.cpp:627
msgid ""
"If this option is selected, TDE will smooth the edges of curves in fonts."
msgstr "Je-li vybrána tato volba, pak bude TDE používat vyhlazená písma."

#: fonts.cpp:629
msgid "Configure..."
msgstr "Nastavit…"

#: fonts.cpp:636
msgid "Force fonts DPI:"
msgstr "Vynutit DPI písem:"

#: fonts.cpp:643
msgid ""
"<p>This option forces a specific DPI value for fonts. It may be useful when "
"the real DPI of the hardware is not detected properly and it is also often "
"misused when poor quality fonts are used that do not look well with DPI "
"values other than 96 or 120 DPI.</p>"
msgstr ""
"<p>Tato volba vynutí specifickou hodnotu DPI pro fonty. To může být "
"užitečné, pokud skutečné DPI hardwaru není řádně detekováno, případně je to "
"také často zneužíváno, když se používají písma horší kvality, která "
"nevypadají dobře s hodnotami DPI jinými než 96 nebo 120 dpi.</p>"

#: fonts.cpp:772
msgid ""
"<p>Some changes such as anti-aliasing will only affect newly started "
"applications.</p>"
msgstr ""
"<p>Změnili jste nastavení vztahující se k vyhlazování písem. Tato změna se "
"projeví až po novém spuštění aplikace.</p>"

#: fonts.cpp:773
msgid "Font Settings Changed"
msgstr "Změněno nastavení písem"

#: kxftconfig.cpp:876 kxftconfig.cpp:917
msgid "None"
msgstr "Nic"

#: kxftconfig.cpp:878
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

#: kxftconfig.cpp:880
msgid "BGR"
msgstr "BGR"

#: kxftconfig.cpp:882
msgid "Vertical RGB"
msgstr "Vertikální RGB"

#: kxftconfig.cpp:884
msgid "Vertical BGR"
msgstr "Vertikální BGR"

#: kxftconfig.cpp:913
msgid "Medium"
msgstr "Střední"

#: kxftconfig.cpp:919
msgid "Slight"
msgstr "Malý"

#: kxftconfig.cpp:921
msgid "Full"
msgstr "Plný"

#~ msgid "96 DPI"
#~ msgstr "96 DPI"

#~ msgid "120 DPI"
#~ msgstr "120 DPI"

#~ msgid ""
#~ "<p>This option forces a specific DPI value for fonts. It may be useful "
#~ "when the real DPI of the hardware is not detected properly and it is also "
#~ "often misused when poor quality fonts are used that do not look well with "
#~ "DPI values other than 96 or 120 DPI.</p><p>The use of this option is "
#~ "generally discouraged. For selecting proper DPI value a better option is "
#~ "explicitly configuring it for the whole X server if possible (e.g. "
#~ "DisplaySize in xorg.conf or adding <i>-dpi value</i> to ServerLocalArgs= "
#~ "in $TDEDIR/share/config/tdm/tdmrc). When fonts do not render properly "
#~ "with real DPI value better fonts should be used or configuration of font "
#~ "hinting should be checked.</p>"
#~ msgstr ""
#~ "<p>Tato volba vynutí specifickou hodnotu DPI pro fonty. To může být "
#~ "užitečné, pokud skutečné DPI hardwaru není řádně detekováno, případně je "
#~ "to také často zneužíváno, když se používají písma horší kvality, která "
#~ "nevypadají dobře s hodnotami DPI jinými než 96 nebo 120 dpi.</"
#~ "p><p>Použití této volby se obecně nedoporučuje. Pro určení správné "
#~ "hodnoty DPI je lepší způsob hodnotu explicitně nastavit pro celý X "
#~ "server, pokud je to možné (např. DisplaySize v xorg.conf nebo přidání "
#~ "volby <i>-dpi hodnota</i> na ServerLocalArgs= v $TDEDFIR/share/config/tdm/"
#~ "tdmrc). Když písma nebudou správně vykreslena se skutečnou hodnotou DPI, "
#~ "měla by být použita lepší písma, nebo by měla být zapnuta konfigurace "
#~ "hintingu písma.</p>"