summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-pl/messages/tdebase/tdeio_sftp.po
blob: 7861ed54e803f0ad41ac631b9945c1d077fa0f09 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
# translation of tdeio_sftp.po to
# Version: $Revision: 511214 $
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2015 Free Software Foundation, Inc.
#
# Michał Rudolf <mrudolf@kdewebdev.org>, 2002.
# Marcin Giedz <mgiedz@elka.pw.edu.pl>, 2002.
# Michal Rudolf <mrudolf@kdewebdev.org>, 2003.
# Mikolaj Machowski <mikmach@wp.pl>, 2004.
# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2005.
# Robert Gomulka <rgom@o2.pl>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdeio_sftp\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-16 22:54+0100\n"
"Last-Translator: mcbx\n"
"Language-Team:  <pl@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr ""

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr ""

#: ksshprocess.cpp:408
msgid "Cannot specify a subsystem and command at the same time."
msgstr "Nie można określić jednocześnie podsystemu i polecenia."

#: ksshprocess.cpp:753
msgid "No options provided for ssh execution."
msgstr "Brak opcji do ssh."

#: ksshprocess.cpp:761
msgid "Failed to execute ssh process."
msgstr "Błąd podczas uruchamiania procesu ssh."

#: ksshprocess.cpp:786 ksshprocess.cpp:815 ksshprocess.cpp:934
#: ksshprocess.cpp:1006
msgid "Error encountered while talking to ssh."
msgstr "Pojawił się błąd podczas rozmowy z ssh."

#: ksshprocess.cpp:820 ksshprocess.cpp:967 tdeio_sftp.cpp:737
msgid "Connection closed by remote host."
msgstr "Połączenie zakończone przez zdalny komputer."

#: ksshprocess.cpp:866
msgid "Please supply a password."
msgstr "Proszę potwierdzić hasło."

#: ksshprocess.cpp:905
msgid "Please supply the passphrase for your SSH private key."
msgstr "Proszę potwierdzić hasło dla prywatnego klucza SSH."

#: ksshprocess.cpp:919
msgid "Authentication to %1 failed"
msgstr "Autoryzacja do %1 zakończona błędem"

#: ksshprocess.cpp:942
msgid ""
"The identity of the remote host '%1' could not be verified because the "
"host's key is not in the \"known hosts\" file."
msgstr ""
"Identyfikacja zdalnego komputera '%1' nie mogła zostać sprawdzona, ponieważ "
"klucz komputera nie występuje w pliku \"known hosts\"."

#: ksshprocess.cpp:948
msgid ""
" Manually, add the host's key to the \"known hosts\" file or contact your "
"administrator."
msgstr ""
" Ręcznie dodaj klucz komputera do pliku \"known hosts\" lub skontaktuj się z "
"administratorem."

#: ksshprocess.cpp:954
msgid " Manually, add the host's key to %1 or contact your administrator."
msgstr ""
" Ręcznie dodaj klucz komputera do %1 lub skontaktuj się z administratorem."

#: ksshprocess.cpp:986
msgid ""
"The identity of the remote host '%1' could not be verified. The host's key "
"fingerprint is:\n"
"%2\n"
"You should verify the fingerprint with the host's administrator before "
"connecting.\n"
"\n"
"Would you like to accept the host's key and connect anyway? "
msgstr ""
"Nie można sprawdzić tożsamości zdalnego komputera '%1'. Odcisk palca klucza "
"tego komputera to:\n"
"%2\n"
"Zanim się połączysz, powinieneś potwierdzić u administratora tego serwera, "
"że odcisk palca jest prawidłowy.\n"
"\n"
"Czy chcesz zaakceptować klucz komputera i połączyć się mimo to?"

#: ksshprocess.cpp:1014
msgid ""
"WARNING: The identity of the remote host '%1' has changed!\n"
"\n"
"Someone could be eavesdropping on your connection, or the administrator may "
"have just changed the host's key. Either way, you should verify the host's "
"key fingerprint with the host's administrator. The key fingerprint is:\n"
"%2\n"
"Add the correct host key to \"%3\" to get rid of this message."
msgstr ""
"OSTRZEŻENIE: Zmieniła się tożsamość zdalnego komputera '%1'!\n"
"\n"
"Ktoś może próbować podsłuchiwać Twoje połączenie albo po prostu "
"administrator serwera zmienił klucz komputera. W każdym razie, powinieneś "
"potwierdzić u administratora serwera, czy odcisk palca klucza się zgadza. "
"Odcisk palca klucza to:\n"
"%2\n"
"Dodaj prawidłowy klucz komputera do pliku \"%3\", aby wyłączyć ten komunikat."

#: ksshprocess.cpp:1049
msgid ""
"WARNING: The identity of the remote host '%1' has changed!\n"
"\n"
"Someone could be eavesdropping on your connection, or the administrator may "
"have just changed the host's key. Either way, you should verify the host's "
"key fingerprint with the host's administrator before connecting. The key "
"fingerprint is:\n"
"%2\n"
"\n"
"Would you like to accept the host's new key and connect anyway?"
msgstr ""
"OSTRZEŻENIE: Zmieniła się tożsamość zdalnego komputera '%1'!\n"
"\n"
"Ktoś może próbować podsłuchiwać Twoje połączenie albo po prostu "
"administrator serwera zmienił klucz komputera. W każdym razie, powinieneś "
"potwierdzić u administratora serwera, czy odcisk palca klucza się zgadza. "
"Odcisk palca klucza to:\n"
"%2\n"
"\n"
"Czy chcesz zaakceptować klucz komputera i połączyć się mimo to?"

#: ksshprocess.cpp:1073
msgid "Host key was rejected."
msgstr "Klucz komputera został odrzucony."

#: tdeio_sftp.cpp:427
msgid "An internal error occurred. Please retry the request again."
msgstr "Wystąpił błąd wewnętrzny. Proszę powtórzyć próbę."

#: tdeio_sftp.cpp:506
msgid "Opening SFTP connection to host <b>%1:%2</b>"
msgstr "Otwieranie połączenia z komputerem <b>%1:%2</b>"

#: tdeio_sftp.cpp:510
msgid "No hostname specified"
msgstr "Nie podano nazwy komputera"

#: tdeio_sftp.cpp:522
msgid "SFTP Login"
msgstr "Logowanie SFTP"

#: tdeio_sftp.cpp:524
msgid "site:"
msgstr "komputer:"

#: tdeio_sftp.cpp:625
msgid "Please enter your username and key passphrase."
msgstr "Proszę podać nazwę użytkownika i hasło klucza."

#: tdeio_sftp.cpp:627
msgid "Please enter your username and password."
msgstr "Proszę podać nazwę użytkownika i hasło."

#: tdeio_sftp.cpp:635
msgid "Incorrect username or password"
msgstr "Zła nazwa użytkownika lub hasło"

#: tdeio_sftp.cpp:640
msgid "Please enter a username and password"
msgstr "Proszę podać nazwę użytkownika i hasło"

#: tdeio_sftp.cpp:699
msgid "Warning: Cannot verify host's identity."
msgstr "Uwaga: Nie można zweryfikować identyfikacji komputera."

#: tdeio_sftp.cpp:710
msgid "Warning: Host's identity changed."
msgstr "Uwaga: Identyfikacja komputera została zmieniona."

#: tdeio_sftp.cpp:721 tdeio_sftp.cpp:722
msgid "Authentication failed."
msgstr "Autoryzacja nie powiodła się."

#: tdeio_sftp.cpp:736 tdeio_sftp.cpp:751
msgid "Connection failed."
msgstr "Połączenie nie powiodło się."

#: tdeio_sftp.cpp:752
#, c-format
msgid "Unexpected SFTP error: %1"
msgstr "Nieoczekiwany błąd SFTP: %1"

#: tdeio_sftp.cpp:796
#, c-format
msgid "SFTP version %1"
msgstr "Wersja SFTP %1"

#: tdeio_sftp.cpp:802
msgid "Protocol error."
msgstr "Błąd protokołu."

#: tdeio_sftp.cpp:808
#, c-format
msgid "Successfully connected to %1"
msgstr "Pomyślnie podłączono do %1"

#: tdeio_sftp.cpp:1043
msgid "An internal error occurred. Please try again."
msgstr "Wystąpił błąd wewnętrzny. Proszę spróbować ponownie."

#: tdeio_sftp.cpp:1064
msgid ""
"Unknown error was encountered while copying the file to '%1'. Please try "
"again."
msgstr ""
"Wystąpił nieznany błąd podczas kopiowania pliku do '%1'. Proszę spróbować "
"ponownie."

#: tdeio_sftp.cpp:1314
msgid "The remote host does not support renaming files."
msgstr "Zdalny serwer nie obsługuje zmiany nazwy plików."

#: tdeio_sftp.cpp:1363
msgid "The remote host does not support creating symbolic links."
msgstr "Zdalny serwer nie obsługuje tworzenia dowiązań symbolicznych."

#: tdeio_sftp.cpp:1488
msgid "Connection closed"
msgstr "Połączenie zamknięte"

#: tdeio_sftp.cpp:1490
msgid "Could not read SFTP packet"
msgstr "Nie można odczytać pakietu SFTP"

#: tdeio_sftp.cpp:1607
msgid "SFTP command failed for an unknown reason."
msgstr "Polecenie SFTP zakończone błędem z niewiadomych powodów."

#: tdeio_sftp.cpp:1611
msgid "The SFTP server received a bad message."
msgstr "Serwer SFTP odebrał złą wiadomość."

#: tdeio_sftp.cpp:1615
msgid "You attempted an operation unsupported by the SFTP server."
msgstr "Zamierzasz wykonać operację nieobsługiwaną przez serwer SFTP."

#: tdeio_sftp.cpp:1619
#, c-format
msgid "Error code: %1"
msgstr "Kod błędu: %1"