summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdebase/tdeio_sftp.po
blob: 213225f5fe4c49f0d7e7d7c5ce256883e4aef18c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
# translation of tdeio_sftp.po to Slovak
# Copyright (C) 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
#
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2002.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003, 2004, 2005.
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdeio_sftp\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-07 02:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-05 22:26+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/tdeio_sftp/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.10.3\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Marek Mlynár"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "marek.inq.mlynar@gmail.com"

#: ksshprocess.cpp:408
msgid "Cannot specify a subsystem and command at the same time."
msgstr "Nie je možné zadať naraz subsystém aj príkaz."

#: ksshprocess.cpp:753
msgid "No options provided for ssh execution."
msgstr "Neboli zadané žiadne možnosti pre spustenie SSH."

#: ksshprocess.cpp:761
msgid "Failed to execute ssh process."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť proces SSH."

#: ksshprocess.cpp:786 ksshprocess.cpp:815 ksshprocess.cpp:934
#: ksshprocess.cpp:1006
msgid "Error encountered while talking to ssh."
msgstr "Chyba počas komunikácie s SSH."

#: ksshprocess.cpp:820 ksshprocess.cpp:967 tdeio_sftp.cpp:737
msgid "Connection closed by remote host."
msgstr "Spojenie ukončené vzdialeným hostiteľom."

#: ksshprocess.cpp:866
msgid "Please supply a password."
msgstr "Prosím, zadajte heslo."

#: ksshprocess.cpp:905
msgid "Please supply the passphrase for your SSH private key."
msgstr "Prosím, zadajte heslo pre váš privátny kľúč SSH."

#: ksshprocess.cpp:919
msgid "Authentication to %1 failed"
msgstr "Prihlásenie k %1 zlyhalo"

#: ksshprocess.cpp:942
msgid ""
"The identity of the remote host '%1' could not be verified because the "
"host's key is not in the \"known hosts\" file."
msgstr ""
"Identitu vzdialeného hostiteľa \"%1\" nebolo možné overiť, pretože jeho kľúč "
"nie je v súbore \"známych hostiteľov\"."

#: ksshprocess.cpp:948
msgid ""
" Manually, add the host's key to the \"known hosts\" file or contact your "
"administrator."
msgstr ""
" Ručne pridajte kľúč hostiteľa do súboru \"známych hostiteľov\", alebo "
"kontaktujte svojho správcu."

#: ksshprocess.cpp:954
msgid " Manually, add the host's key to %1 or contact your administrator."
msgstr " Ručne pridajte kľúč hostiteľa do %1, alebo kontaktujte svojho správcu."

#: ksshprocess.cpp:986
msgid ""
"The identity of the remote host '%1' could not be verified. The host's key "
"fingerprint is:\n"
"%2\n"
"You should verify the fingerprint with the host's administrator before "
"connecting.\n"
"\n"
"Would you like to accept the host's key and connect anyway? "
msgstr ""
"Nebolo možné overiť identitu vzdialeného hostiteľa \"%1\". Odtlačok kľúča "
"hostiteľa je:\n"
"%2\n"
"Mali by ste overiť tento odtlačok u správcu tohto hostiteľa ešte pred "
"pripojením.\n"
"\n"
"Chcete akceptovať kľúč hostiteľa a pripojiť sa aj napriek tomu? "

#: ksshprocess.cpp:1014
msgid ""
"WARNING: The identity of the remote host '%1' has changed!\n"
"\n"
"Someone could be eavesdropping on your connection, or the administrator may "
"have just changed the host's key. Either way, you should verify the host's "
"key fingerprint with the host's administrator. The key fingerprint is:\n"
"%2\n"
"Add the correct host key to \"%3\" to get rid of this message."
msgstr ""
"VAROVANIE: Identita vzdialeného hostiteľa \"%1\" sa zmenila.\n"
"\n"
"Možno sa niekto snaží použiť útok odpočúvaním na Vaše spojenie, alebo "
"správca iba zmenil kľúč hostiteľa. V každom prípade by ste mali overiť "
"odtlačok kľúča u správcu hostiteľa. Odtlačok kľúča je:\n"
"%2\n"
"Aby ste sa tejto správy zbavili, pridajte kľúč hostiteľa do \"%3\"."

#: ksshprocess.cpp:1049
msgid ""
"WARNING: The identity of the remote host '%1' has changed!\n"
"\n"
"Someone could be eavesdropping on your connection, or the administrator may "
"have just changed the host's key. Either way, you should verify the host's "
"key fingerprint with the host's administrator before connecting. The key "
"fingerprint is:\n"
"%2\n"
"\n"
"Would you like to accept the host's new key and connect anyway?"
msgstr ""
"VAROVANIE: Identita vzdialeného hostiteľa \"%1\" sa zmenila.\n"
"\n"
"Možno sa niekto snaží použiť útok odpočúvaním na Vaše spojenie, alebo "
"správca iba zmenil kľúč hostiteľa. V každom prípade by ste mali overiť "
"odtlačok kľúča u správcu hostiteľa. Obtlačok kľúča je:\n"
"%2\n"
"Chcete aj napriek tomu akceptovať nový kľúč hostiteľa a pripojiť sa?"

#: ksshprocess.cpp:1073
msgid "Host key was rejected."
msgstr "Kľúč hostiteľa odmietnutý."

#: tdeio_sftp.cpp:427
msgid "An internal error occurred. Please retry the request again."
msgstr "Nastala vnútorná chyba. Prosím, skúste to znova."

#: tdeio_sftp.cpp:506
msgid "Opening SFTP connection to host <b>%1:%2</b>"
msgstr "Otváram SFTP spojenie na hostiteľa <b>%1:%2</b>"

#: tdeio_sftp.cpp:510
msgid "No hostname specified"
msgstr "Žiaden hostiteľ nebol zadaný"

#: tdeio_sftp.cpp:522
msgid "SFTP Login"
msgstr "Prihlásenie SFTP"

#: tdeio_sftp.cpp:524
msgid "site:"
msgstr "server:"

#: tdeio_sftp.cpp:625
msgid "Please enter your username and key passphrase."
msgstr "Prosím, zadajte Vaše užívateľské meno a heslo."

#: tdeio_sftp.cpp:627
msgid "Please enter your username and password."
msgstr "Prosím, zadajte Vaše užívateľské meno a heslo."

#: tdeio_sftp.cpp:635
msgid "Incorrect username or password"
msgstr "Neplatné meno alebo heslo"

#: tdeio_sftp.cpp:640
msgid "Please enter a username and password"
msgstr "Prosím, zadajte užívateľské meno a heslo"

#: tdeio_sftp.cpp:699
msgid "Warning: Cannot verify host's identity."
msgstr "Varovanie: Nie je možné overiť identitu hostiteľa."

#: tdeio_sftp.cpp:710
msgid "Warning: Host's identity changed."
msgstr "Varovanie: Identita hostiteľa sa zmenila."

#: tdeio_sftp.cpp:721 tdeio_sftp.cpp:722
msgid "Authentication failed."
msgstr "Prihlásenie zlyhalo."

#: tdeio_sftp.cpp:736 tdeio_sftp.cpp:751
msgid "Connection failed."
msgstr "Spojenie zlyhalo."

#: tdeio_sftp.cpp:752
#, c-format
msgid "Unexpected SFTP error: %1"
msgstr "Neočakávaná chyba SFTP: %1"

#: tdeio_sftp.cpp:796
#, c-format
msgid "SFTP version %1"
msgstr "SFTP verzia %1"

#: tdeio_sftp.cpp:802
msgid "Protocol error."
msgstr "Chyba protokolu."

#: tdeio_sftp.cpp:808
#, c-format
msgid "Successfully connected to %1"
msgstr "Úspešne pripojený k %1"

#: tdeio_sftp.cpp:1043
msgid "An internal error occurred. Please try again."
msgstr "Nastala vnútorná chyba. Prosím, skúste to znovu."

#: tdeio_sftp.cpp:1064
msgid ""
"Unknown error was encountered while copying the file to '%1'. Please try "
"again."
msgstr ""
"Vyskytla sa neznáma chyba pri kopírovaní súboru do \"%1\". Prosím, skúste to "
"znova."

#: tdeio_sftp.cpp:1314
msgid "The remote host does not support renaming files."
msgstr "Vzdialený hostiteľ nepodporuje premenovávanie súborov."

#: tdeio_sftp.cpp:1363
msgid "The remote host does not support creating symbolic links."
msgstr "Vzdialený hostiteľ nepodporuje vytváranie symbolických odkazov."

#: tdeio_sftp.cpp:1488
msgid "Connection closed"
msgstr "Spojenie zatvorené"

#: tdeio_sftp.cpp:1490
msgid "Could not read SFTP packet"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať paket SFTP"

#: tdeio_sftp.cpp:1607
msgid "SFTP command failed for an unknown reason."
msgstr "Príkaz SFTP zlyhal z neznámych dôvodov."

#: tdeio_sftp.cpp:1611
msgid "The SFTP server received a bad message."
msgstr "Server SFTP prijal chybnú správu."

#: tdeio_sftp.cpp:1615
msgid "You attempted an operation unsupported by the SFTP server."
msgstr "Pokúsili ste sa o operáciu, ktorú server SFTP nepodporuje."

#: tdeio_sftp.cpp:1619
#, c-format
msgid "Error code: %1"
msgstr "Kód chyby: %1"