1 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Slávek Banko 395c1540bb
Add CMakeL10n rules. преди 1 година