KRename – powerful batch renamer
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Timothy Pearson c7ffec3d6c Rename additional instances of KDE to TDE před 8 roky
..
Makefile.am Rename additional instances of KDE to TDE před 8 roky
ProgressDialog.cpp rename the following methods: před 8 roky
ProgressDialog.h rename the following methods: před 8 roky
batchrenamer.cpp rename the following methods: před 8 roky
batchrenamer.h rename the following methods: před 8 roky
commandplugin.cpp rename the following methods: před 8 roky
commandplugin.h TQt4 port krename před 9 roky
confdialog.cpp rename the following methods: před 8 roky
confdialog.h rename the following methods: před 8 roky
coorddialog.cpp rename the following methods: před 8 roky
coorddialog.h rename the following methods: před 8 roky
dateplugin.cpp rename the following methods: před 8 roky
dateplugin.h TQt4 port krename před 9 roky
datetime.cpp TQt4 port krename před 9 roky
datetime.h TQt4 port krename před 9 roky
dsdirselectdialog.cpp rename the following methods: před 8 roky
dsdirselectdialog.h rename the following methods: před 8 roky
encodingplugin.cpp TQt4 port krename před 9 roky
encodingplugin.h TQt4 port krename před 9 roky
fileoperation.cpp TQt4 port krename před 9 roky
fileoperation.h TQt4 port krename před 9 roky
fileplugin.cpp rename the following methods: před 8 roky
fileplugin.h TQt4 port krename před 9 roky
firststartdlg.cpp rename the following methods: před 8 roky
firststartdlg.h rename the following methods: před 8 roky
guimodeselector.cpp TQt4 port krename před 9 roky
guimodeselector.h TQt4 port krename před 9 roky
helpdialog.cpp rename the following methods: před 8 roky
helpdialog.h rename the following methods: před 8 roky
hi32-app-krename.png Fixed images před 10 roky
hi48-app-krename.png Fixed images před 10 roky
kmyhistorycombo.cpp rename the following methods: před 8 roky
kmyhistorycombo.h rename the following methods: před 8 roky
kmylistbox.cpp rename the following methods: před 8 roky
kmylistbox.h rename the following methods: před 8 roky
kmylistview.cpp rename the following methods: před 8 roky
kmylistview.h rename the following methods: před 8 roky
krecursivelister.cpp rename the following methods: před 8 roky
krecursivelister.h rename the following methods: před 8 roky
krename.desktop Added KDE3 version of krename před 10 roky
krename.h Added KDE3 version of krename před 10 roky
krename_dir.desktop Added KDE3 version of krename před 10 roky
krename_system_default_tabbed.xml Added KDE3 version of krename před 10 roky
krename_system_default_wizard.xml Added KDE3 version of krename před 10 roky
krenamedcop.h TQt4 port krename před 9 roky
krenameimpl.cpp rename the following methods: před 8 roky
krenameimpl.h rename the following methods: před 8 roky
krenameservicemenu.desktop Added KDE3 version of krename před 10 roky
lo16-app-krename.png Fixed images před 10 roky
lo32-app-krename.png Fixed images před 10 roky
logo.png Fixed images před 10 roky
main.cpp TQt4 port krename před 9 roky
mydirplugin.cpp TQt4 port krename před 9 roky
mydirplugin.h TQt4 port krename před 9 roky
myinputdialog.cpp rename the following methods: před 8 roky
myinputdialog.h rename the following methods: před 8 roky
numberdialog.cpp rename the following methods: před 8 roky
numberdialog.h rename the following methods: před 8 roky
permission.cpp rename the following methods: před 8 roky
permission.h TQt4 port krename před 9 roky
pictureplugin.cpp rename the following methods: před 8 roky
pictureplugin.h TQt4 port krename před 9 roky
plugin.cpp TQt4 port krename před 9 roky
plugin.h TQt4 port krename před 9 roky
pluginloader.cpp rename the following methods: před 8 roky
pluginloader.h TQt4 port krename před 9 roky
profiledlg.cpp rename the following methods: před 8 roky
profiledlg.h rename the following methods: před 8 roky
replacedialog.cpp rename the following methods: před 8 roky
replacedialog.h rename the following methods: před 8 roky
semantic.cache Added KDE3 version of krename před 10 roky
tabs.cpp rename the following methods: před 8 roky
tabs.h rename the following methods: před 8 roky
threadedlister.cpp TQt4 port krename před 9 roky
threadedlister.h TQt4 port krename před 9 roky
translitplugin.cpp TQt4 port krename před 9 roky
translitplugin.h TQt4 port krename před 9 roky
undodialog.cpp rename the following methods: před 8 roky
undodialog.h rename the following methods: před 8 roky
wizard.cpp rename the following methods: před 8 roky
wizard.h rename the following methods: před 8 roky