Pārlūkot izejas kodu

Avoid overriding user linker flags (LDFLAGS) for modules and shared libs

Signed-off-by: Fabio Rossi <rossi.f@inwind.it>
pull/4/head
Fabio Rossi pirms 1 gada
vecāks
revīzija
639a2939cf
1 mainītis faili ar 2 papildinājumiem un 2 dzēšanām
  1. +2
    -2
      CMakeLists.txt

+ 2
- 2
CMakeLists.txt Parādīt failu

@@ -60,8 +60,8 @@ include( ConfigureChecks.cmake )
add_definitions( -DHAVE_CONFIG_H )

set( CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} ${TQT_CXX_FLAGS}" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )


##### directories


Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt