summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ca
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-20 17:56:57 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-20 17:56:57 +0000
commitaedf7622195f204bb28240d82e7f849c66ceb47f (patch)
treec9790838313d0a87c98c571fea9cfa689b847288 /ca
parent8b883fc2f35ff54361c3673c7e82bdd019813a87 (diff)
downloadk3b-i18n-aedf7622195f204bb28240d82e7f849c66ceb47f.tar.gz
k3b-i18n-aedf7622195f204bb28240d82e7f849c66ceb47f.zip
Update translation files
Updated by Aktualizovat PO soubory aby odpovídaly těm POT (msgmerge) hook in Weblate.
Diffstat (limited to 'ca')
-rw-r--r--ca/messages/k3b.po15691
1 files changed, 7625 insertions, 8066 deletions
diff --git a/ca/messages/k3b.po b/ca/messages/k3b.po
index 092bc7e..b8dd9a1 100644
--- a/ca/messages/k3b.po
+++ b/ca/messages/k3b.po
@@ -8,1608 +8,337 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3b\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-01 02:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-20 17:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-16 12:55+0100\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
+"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:80
-msgid "Audio Project Conversion"
-msgstr "Conversió de projecte d'àudio"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:571 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:81
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:108 rip/k3bvideocdview.cpp:317
-msgid ""
-"_n: 1 track (%1)\n"
-"%n tracks (%1)"
-msgstr ""
-"1 pista (%1)\n"
-"%n pistes (%1)"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:102
-msgid "Filename (relative to base directory)"
-msgstr "Nom del fitxer (relatiu al directori base)"
-
-#: k3baudioplayer.cpp:117 k3bdiskinfoview.cpp:223
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:134 rip/k3baudiocdlistview.cpp:38
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:103
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:128 rip/k3bvideocdview.cpp:168
-msgid "Length"
-msgstr "Durada"
-
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:89 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:104
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:129
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:82
-msgid "File Size"
-msgstr "Mida del fitxer"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 166
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:121 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:262
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:275 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:104
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:68 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:205
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:218 option/k3boptiondialog.cpp:44
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:82 projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:177
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:271 projects/k3bvcdburndialog.cpp:446
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:476 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:452
-#: rc.cpp:748 rc.cpp:1175 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:112
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:138 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:108
-#, no-c-format
-msgid "Settings"
-msgstr "Arranjament"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:118
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:144
-msgid "File Naming"
-msgstr "Nomenament de fitxers"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:148
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:224
-msgid "Please check the naming pattern. All filenames need to be unique."
-msgstr ""
-"Comproveu el patró de nomenament de fitxers. Tots els noms de fitxer han de ser "
-"únics."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:166
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:242
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:583
-msgid "Do you want to overwrite these files?"
-msgstr "Voleu sobreescriure aquests fitxers?"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:181
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
-msgid "Files Exist"
-msgstr "Els fitxers ja existeixen"
-
-#: k3b.cpp:944 k3bdebuggingoutputdialog.cpp:142 k3bemptydiscwaiter.cpp:346
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:416 misc/k3bcdcopydialog.cpp:299
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:307 option/k3bthemeoptiontab.cpp:191
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:185 projects/k3bdvdburndialog.cpp:287
-#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:230 projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:197
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:583 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:185
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Sobreescriure"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:353 rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:154
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:248
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:286
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:337 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:395
-#: rip/k3bpatternparser.cpp:122 rip/k3bpatternparser.cpp:156
-#: rip/k3bpatternparser.cpp:164 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:275
-msgid "unknown"
-msgstr "desconegut"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:259
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:347
-msgid "Cue-file"
-msgstr "Fitxer CUE"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:307
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:414 rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:56
-msgid "Playlist"
-msgstr "Repertori"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:50
-msgid "Video CD Ripping"
-msgstr "Extracció de CD de vídeo"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:75
-msgid "Destination Directory"
-msgstr "Directori de destí"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:82
-msgid "Rip files to:"
-msgstr "Extreu els fitxers a:"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 219
-#: rc.cpp:63 rc.cpp:123 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:91
-#, no-c-format
-msgid "Free space in directory:"
-msgstr "Espai lliure en el directori:"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:97
-msgid "Necessary storage size:"
-msgstr "Espai lliure necessari:"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:110
-msgid "Ignore /EXT/PSD_X.VCD"
-msgstr "Ignora /EXT/PSD_X.VCD"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:112
-msgid "Use 2336 byte sector mode for image file"
-msgstr "Fes servir sectors de 2336 bytes per al fitxer d'imatge"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:117
-msgid "Extract XML structure"
-msgstr "Extreu l'estructura XML"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:248 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124 rip/k3bvideocdview.cpp:337
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:233
-msgid "Start Ripping"
-msgstr "Comença l'extracció"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124
-msgid "Starts extracting the selected VideoCd tracks"
-msgstr "Comença l'extracció de les pistes VideoCD seleccionades"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:135
-#, c-format
-msgid "Free space on destination directory: %1"
-msgstr "Espai lliure en el directori de destí: %1"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:137
-msgid "Necessary space for extracted files"
-msgstr "Espai necessari per extreure els fitxers"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:139
-msgid "Ignore extended PSD"
-msgstr "Ignora el PSD estès"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:140
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
-"<p>Ignore extended PSD (located in the ISO-9660 filesystem under "
-"`/EXT/PSD_X.VCD') and use the <em>standard</em> PSD.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Ignora el PSD estès (localitzat en el sistema de fitxers ISO-9660 sota "
-"`/EXT/PSD_X.VCD') i fes servir el PSD <em>estàndard</em>.</p>"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:142
-msgid "Assume a 2336-byte sector mode"
-msgstr "Assumeix un mode de sectors de 2336 bytes"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:143
-msgid ""
-"<p>This option only makes sense if you are reading from a BIN CD disk image. "
-"This indicates to `vcdxrip' to assume a 2336-byte sector mode for image "
-"file.</p><b>Note: This option is slated to disappear.</b>"
-msgstr ""
-"<p>Aquesta opció no té sentit si esteu llegint des d'una imatge de disc BIN CD. "
-"Això indica al «vcdxrip» que assumeixi un mode de sectors de 2336 bytes per al "
-"fitxer d'imatge.</p><b>Nota: aquesta opció és a punt de desaparèixer.</b>"
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:146
-msgid "Create XML description file."
-msgstr "Crea el fitxer de descripció en XML."
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:147
-msgid ""
-"<p>This option creates an XML description file with all video CD "
-"information.</p>"
-"<p>This file will always contain all of the information.</p>"
-"<p>Example: If you only extract sequences, the description file will also hold "
-"the information for files and segments.</p>"
-"<p>The filename is the same as the video CD name, with a .xml extension. The "
-"default is VIDEOCD.xml.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Aquesta opció crea un fitxer de descripció XML amb tota la informació del CD "
-"de vídeo.</p>"
-"<p>Aquest fitxer contindrà sempre tota la informació.</p> "
-"<p>Exemple: si tan sols extraieu seqüències, el fitxer de descripció mantindrà "
-"la informació de fitxers i segments.</p>"
-"<p>El nom de fitxer és el mateix que el que tenia al CD de vídeo, amb una "
-"extensió \".xml\". El nom per omissió és VIDEOCD.xml.</p>"
-
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:202 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:160
-msgid "Image folder '%1' does not exist. Do you want K3b to create it?"
-msgstr "La carpeta d'imatges '%1' no existeix. Voleu que el K3b la crei?"
-
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:205 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:163
-msgid "Failed to create folder '%1'."
-msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%1'."
-
-#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:179
-msgid "Continue although the folder is not empty?"
-msgstr "Continuar encara que la carpeta no estigui buida?"
-
-#: rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:107
-msgid "Wave"
-msgstr "WAV"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:166
-msgid "Item Name"
-msgstr "Nom de l'ítem"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:167
-msgid "Extracted Name"
-msgstr "Nom extret"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 77
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:72 projects/k3bmovixlistview.cpp:176
-#: rc.cpp:721 rip/k3baudiocdlistview.cpp:39 rip/k3bvideocdview.cpp:169
-#, no-c-format
-msgid "Size"
-msgstr "Mida"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:216 rip/k3bvideocdview.cpp:393
-msgid "Video CD MPEG tracks"
-msgstr "Pistes MPEG del CD de vídeo"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:217
-msgid "Video CD DATA track"
-msgstr "Pista de dades del CD de vídeo"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:235
-#, c-format
-msgid "Sequence-%1"
-msgstr "Seqüència %1"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:241 rip/k3bvideocdview.cpp:401
-msgid "Segments"
-msgstr "Segments"
-
-#: k3bdirview.cpp:250 k3bdirview.cpp:251 k3bmedium.cpp:323
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:68 rip/k3bvideocdrippingoptions.h:28
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:315
-msgid "Video CD"
-msgstr "CD de vídeo"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:329
-msgid "Dese&lect All"
-msgstr "Desse&lecciona-ho tot"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:330
-msgid "Select Track"
-msgstr "Selecciona pista"
-
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:333
-msgid "Deselect Track"
-msgstr "Desselecciona pista"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:318 rip/k3bvideocdview.cpp:409
-msgid "Please select the tracks to rip."
-msgstr "Si us plau, seleccioneu les pistes a extraure."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:319 rip/k3bvideocdview.cpp:409
-msgid "No Tracks Selected"
-msgstr "No s'han seleccionat pistes"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:70 rip/k3bpatternparser.cpp:131
-#, c-format
-msgid "Track %1"
-msgstr "Pista %1"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:144
-msgid "Searching for Artist information..."
-msgstr "S'està cercant informació de l'artista..."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:214
-msgid "Found Cd-Text. Do you want to use it instead of querying CDDB?"
-msgstr ""
-"S'ha trobat un CD-Text. Voleu fer-lo servir en comptes de consultar CDDB?"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:215
-msgid "Found Cd-Text"
-msgstr "S'ha trobat un CD-Text"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:216
-msgid "Use CD-Text"
-msgstr "Fes servir el CD-Text"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:217
-msgid "Query CDDB"
-msgstr "Consulta CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:229 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:221
-msgid "Check All"
-msgstr "Marca-les totes"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:232 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:224
-msgid "Uncheck All"
-msgstr "Desmarca-les totes"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:235 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:227
-msgid "Check Track"
-msgstr "Marca la pista"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:238 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:230
-msgid "Uncheck Track"
-msgstr "Desmarca la pista"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:241
-msgid "Edit Track cddb Info"
-msgstr "Edita la informació CDDB de la pista"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:244
-msgid "Edit Album cddb Info"
-msgstr "Edita la informació CDDB de l'àlbum"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:251
-msgid "Query cddb"
-msgstr "Consulta CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:254
-msgid "Save Cddb Entry Locally"
-msgstr "Desa l'entrada CDDB localment"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:338
-#, c-format
-msgid "Cddb Track %1"
-msgstr "Pista CDDB %1"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:352 rip/k3baudiocdview.cpp:402
-msgid "Title:"
-msgstr "Títol:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:355 rip/k3baudiocdview.cpp:405
-msgid "Artist:"
-msgstr "Artista:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:357 rip/k3baudiocdview.cpp:407
-msgid "Extra info:"
-msgstr "Informació extra:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:376
-msgid "Album Cddb"
-msgstr "CDDB de l'àlbum"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:409
-msgid "Genre:"
-msgstr "Gènere:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:411
-msgid "Year:"
-msgstr "Any:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:413
-msgid "Category:"
-msgstr "Categoria:"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:465
-msgid ""
-"<p>No CDDB entry found. Enable remote CDDB queries in the K3b settings to get "
-"access to more entries through the internet."
-msgstr ""
-"<p>No s'ha trobat cap entrada CDDB. Habiliteu les consultes CDDB remotes a la "
-"configuració del K3b per accedir a més entrades a través d'Internet."
-
-#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
-#: option/k3boptiondialog.cpp:157 rip/k3baudiocdview.cpp:466
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:468 rip/k3baudiocdview.cpp:521
-msgid "CDDB"
-msgstr "CDDB"
-
-#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:468
-msgid "No CDDB entry found."
-msgstr "No s'ha trobat l'entrada CDDB."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:471
-msgid "CDDB Error"
-msgstr "Error de CDDB"
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:482
-msgid "Please set the category before saving."
-msgstr "Si us plau, establiu la categoria abans de desar."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:487
-msgid "Please set CD artist and title before saving."
-msgstr "Si us plau, establiu l'artista i títol del CD abans de desar."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:505
-msgid "Please set at least artist and title on all tracks before saving."
-msgstr ""
-"Si us plau, establiu almenys l'artista i títol de totes les pistes abans de "
-"desar."
-
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:518
-msgid "Saved entry (%1) in category %2."
-msgstr "Entrada (%1) desada en la categoria %2."
-
-#: k3bdirview.cpp:263 k3bdirview.cpp:264 k3bmedium.cpp:307 k3bmedium.cpp:310
-#: rip/k3baudiocdview.cpp:568
-msgid "Audio CD"
-msgstr "CD d'àudio"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:61
-msgid "Job canceled by user."
-msgstr "Tasca cancel·lada per l'usuari."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:90
-msgid "Check files"
-msgstr "Comprova fitxers"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:100
-msgid "Could not find %1 executable."
-msgstr "No s'ha pogut trobar l'executable %1."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:101
-#, c-format
-msgid "To rip VideoCD's you must install VcdImager Version %1."
-msgstr "Per extreure en VideoCD haureu d'instal·lar VcdImager versió %1."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:102 rip/k3bvideocdrip.cpp:111
-msgid ""
-"You can find this on your distribution disks or download it from "
-"http://www.vcdimager.org"
-msgstr ""
-"El podreu trobar en els discs de la vostra distribució o descarregar-lo des de "
-"http://www.vcdimager.org"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:110
-msgid "%1 executable too old! Need version %2 or greater"
-msgstr "L'executable %1 és massa antic! Cal una versió %2 o més gran"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:118
-msgid "Using %1 %2 - Copyright (C) %3"
-msgstr "Fent servir %1 %2 - Copyright (C) %3"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:173
-msgid "Extracting"
-msgstr "S'està extreguen"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:174
-msgid "Start extracting."
-msgstr "Es comença a extreure."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:175
-msgid "Extract files from %1 to %2."
-msgstr "Extrau fitxers des de %1 cap a %2."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:179
-#, c-format
-msgid "Could not start %1."
-msgstr "No s'ha pogut començar %1."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:269
-msgid "Files successfully extracted."
-msgstr "Els fitxers s'han extret amb èxit."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:272
-msgid "%1 returned an unknown error (code %2)."
-msgstr "%1 ha retornat un error desconegut (codi %2)."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:273
-msgid "Please send me an email with the last output..."
-msgstr "Si us plau, envieu-me un correu electrònic amb l'última eixida..."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:279
-msgid "%1 did not exit cleanly."
-msgstr "%1 no ha finalitzat netament."
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:293
-msgid "%1 encountered non-form2 sector"
-msgstr "%1 ha revelat un sector que no es troba al format2"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:294
-msgid "leaving loop"
-msgstr "s'està finalitzant el cicle"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:302
-msgid "detected extended VCD2.0 PBC files"
-msgstr "s'han detectat fitxers VCD2.0 PBC estesos"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:329 rip/k3bvideocdrip.cpp:347
-#, c-format
-msgid "Extracting %1"
-msgstr "S'extrau %1"
-
-#: rip/k3bvideocdrip.cpp:340
-msgid "Extracting %1 to %2"
-msgstr "S'extrau %1 cap a %2"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:50
-msgid "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
-msgstr "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:51
-msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{number} - %{artist} - %{title}"
-msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{number} - %{artist} - %{title}"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:52
-msgid "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Track%{number}"
-msgstr "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Track%{number}"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:53
-msgid "music/ripped-tracks/%a - %t"
-msgstr "música/pistes-extretes/%a - %t"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:55
-msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}"
-msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:57
-msgid "playlists/%{albumartist}/%{albumtitle }"
-msgstr "repertoris/%{albumartist}/%{albumtitle }"
-
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:132
-msgid ""
-"<p><b>Pattern special strings:</b>"
-"<p>The following strings will be replaced with their respective meaning in "
-"every track name."
-"<br><em>Hint:</em> %A differs from %a only on soundtracks or compilations."
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr>"
-"<td></td>"
-"<td><em>Meaning</em></td>"
-"<td><em>Alternatives</em></td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%a</td>"
-"<td>artist of the track</td>"
-"<td>%{a} or %{artist}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%t</td>"
-"<td>title of the track</td>"
-"<td>%{t} or %{title}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%n</td>"
-"<td>track number</td>"
-"<td>%{n} or %{number}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%y</td>"
-"<td>year of the CD</td>"
-"<td>%{y} or %{year}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%c</td>"
-"<td>extended track information</td>"
-"<td>%{c} or %{comment}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%g</td>"
-"<td>genre of the CD</td>"
-"<td>%{g} or %{genre}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%A</td>"
-"<td>album artist</td>"
-"<td>%{A} or %{albumartist}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%T</td>"
-"<td>album title</td>"
-"<td>%{T} or %{albumtitle}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%C</td>"
-"<td>extended CD information</td>"
-"<td>%{C} or %{albumcomment}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%d</td>"
-"<td>current date</td>"
-"<td>%{d} or %{date}</td></tr></table>"
-msgstr ""
-"<p><b>Cadenes especials de patró:</b> "
-"<p>Les cadenes següents seran substituïdes pel seu significat corresponent a "
-"cada nom de pista. "
-"<br><em>Consell:</em>%A és diferent de %a només a les compilacions de pistes "
-"d'àudio. "
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr> "
-"<td></td> "
-"<td><em>Significat</em></td> "
-"<td><em>Alternatives</em></td></tr> "
-"<tr>"
-"<td>%a</td> "
-"<td>artista de la pista</td> "
-"<td>%{a} o %{artist}</td></tr> "
-"<tr> "
-"<td>%t</td> "
-"<td>títol de la pista</td> "
-"<td>%{t} o %{title}</td></tr> "
-"<tr> "
-"<td>%n</td>"
-"<td>número de la pista</td> "
-"<td>%{n} o %{number}</td></tr> "
-"<tr> "
-"<td>%y</td> "
-"<td>any del CD</td> "
-"<td>%{y} o %{year}</td></tr> "
-"<tr> "
-"<td>%c</td> "
-"<td>informació estesa de la pista</td> "
-"<td>%{c} o %{comment}</td></tr> "
-"<tr> "
-"<td>%g</td>"
-"<td>gènere del CD</td> "
-"<td>%{g} o %{genre}</td></tr> "
-"<tr> "
-"<td>%A</td> "
-"<td>artista de l'àlbum</td> "
-"<td>%{A} o %{albumartist}</td></tr> "
-"<tr> "
-"<td>%T</td> "
-"<td>títol de l'àlbum title</td> "
-"<td>%{T} o %{albumtitle}</td> </tr> "
-"<tr> "
-"<td>%C</td> "
-"<td>informació estesa del CD</td> "
-"<td>%{C} o %{albumcomment}</td></tr> "
-"<tr> "
-"<td>%d</td>"
-"<td>data actual</td> "
-"<td>%{d} o %{data}</td></tr></table>"
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Antoni Bella Perez,Marc Coll,Josep Ma. Ferrer"
-#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:153
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
-"<p><b>Conditional inclusion:</b>"
-"<p>These patterns make it possible to selectively include texts, depending on "
-"the value of CDDB entries. You can choose only to include or exclude texts if "
-"one of the entries is empty, or if it has a specific value. Examples:"
-"<ul>"
-"<li>@T{TEXT} includes TEXT if the album title is specified"
-"<li>!T{TEXT} includes TEXT if the album title is not specified"
-"<li>@C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if the CD's extended information is "
-"named Soundtrack"
-"<li>!C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if the CD's extended information is "
-"anything else but Soundtrack"
-"<li>It is also possible to include special strings in texts and conditions, "
-"e.g. !a='%A'{%a} only includes the title's artist information if it does not "
-"differ from the album artist.</ul>"
-"<p>Conditional includes make use of the same characters as the special strings, "
-"which means that the X in @X{...} can be one character out of [atnycgATCd]."
-msgstr ""
-"<p><b>Inclusió condicional:</b> "
-"<p>aquests patrons fan possible la inclusió selectiva de textos, depenent del "
-"valor de les entrades CDDB. Podeu fer que només s'incloguin o excloguin textos "
-"si una de les entrades és buida, o si té un valor específic. Exemples: "
-"<ul> "
-"<li>@T{TEXT} inclou TEXT si el títol de l'àlbum s'indica "
-"<li>!T{TEXT} inclou TEXT si el títol de l'àlbum no s'indica "
-"<li>@C='Pista de so'{TEXT} inclou TEXT si la informació estesa del CD es diu "
-"'Pista de so' "
-"<li>!C='Pista de so'{TEXT} inclou TEXT si la informació estesa del CD és "
-"qualsevol cosa menys 'Pista de so' "
-"<li>També és possible incloure cadenes especials en els textos i condicions, "
-"p.e. !a='%A'{%a} només inclou la informació de l'artista del títol si és "
-"diferent de l'artista de l'àlbum.</ul> "
-"<p>Les inclusions condicionals fan servir els mateixos caràcters que les "
-"cadenes especials, la qual cosa vol dir que la X a @X{...} pot ser qualsevol "
-"caràcter de [atnycgATCd]."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:129
-msgid "Extracting Digital Audio"
-msgstr "S'està extraient l'àudio digital"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:136
-msgid "Could not load libcdparanoia."
-msgstr "No s'ha pogut carregar «libcdparanoia»."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:149
-msgid "Reading CD table of contents."
-msgstr "S'està llegint la taula de continguts del CD."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:153
-#, c-format
-msgid "Could not open device %1"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu %1"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:161
-#, c-format
-msgid "You need write access to %1"
-msgstr "Necessiteu permís d'escriptura a %1"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:178 rip/k3baudioripthread.cpp:267
-msgid "Searching index 0 for all tracks"
-msgstr "S'està cercant a l'índex 0 de totes les pistes"
-
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:130 rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:113
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:199
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:307 rip/k3baudioripthread.cpp:200
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:303 rip/k3baudioripthread.cpp:450
-#, c-format
-msgid "Unable to create directory %1"
-msgstr "No s'ha pogut crear el directori %1"
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:140
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:229
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:365 rip/k3baudioripthread.cpp:229
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:333 rip/k3baudioripthread.cpp:508
-msgid "Unable to open '%1' for writing."
-msgstr "No s'ha pogut obrir '%1' per a escriptura."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:235
-msgid "Ripping to single file '%1'."
-msgstr "S'està extraient a un únic fitxer '%1'."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:238
-msgid "Starting digital audio extraction (ripping)."
-msgstr "S'està començant l'extracció digital d'àudio (extracció)."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:257
-#, c-format
-msgid "Successfully ripped to %2."
-msgstr "S'ha extret amb èxit cap a %2."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:340
-msgid "Ripping track %1 (%2 - %3)"
-msgstr "S'extreu la pista %1 (%2 - %3)"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:342
-#, c-format
-msgid "Ripping track %1"
-msgstr "S'extreu la pista %1"
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:355
-#, c-format
-msgid "Successfully ripped track %1."
-msgstr "S'ha extret amb èxit la pista %1."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:357
-msgid "Successfully ripped track %1 to %2."
-msgstr "S'ha extret amb èxit la pista %1 cap a %2."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:268 rip/k3baudioripthread.cpp:374
-#, c-format
-msgid "Error while encoding track %1."
-msgstr "S'ha produit un error mentre es codificava la pista %1."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:390
-#, c-format
-msgid "Unrecoverable error while ripping track %1."
-msgstr "Error irrecuperable mentre s'extreia la pista %1."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:397
-msgid "Error while initializing audio ripping."
-msgstr "Error mentre s'inicialitzava l'extracció d'àudio."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:411
-msgid "Cancellation could take a while..."
-msgstr "La cancel·lació podria trigar una mica..."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:183 rip/k3baudioripthread.cpp:438
-msgid "Removed partial file '%1'."
-msgstr "S'ha eliminat parcialment el fitxer '%1'."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:311 rip/k3baudioripthread.cpp:454
-#, c-format
-msgid "Writing playlist to %1."
-msgstr "S'està escrivint el repertori a %1."
-
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:412 rip/k3baudioripthread.cpp:554
-#, c-format
-msgid "Writing cue file to %1."
-msgstr "S'està escrivint el fitxer CUE a %1."
-
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:587
-msgid "Ripping Audio Tracks"
-msgstr "S'estan extraient les pistes d'àudio"
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "bella5@teleline.es,marcoll@ya.com,txemaq@gmail.com"
-#: rip/k3baudioripthread.cpp:589
-msgid "Ripping Audio Tracks From '%1'"
-msgstr "S'estan extraient les pistes d'àudio des de %1"
+#: k3b.cpp:155
+msgid "K3b - The CD and DVD Kreator"
+msgstr "K3b - El Kreador de CD i DVD"
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:454 rip/k3baudioripthread.cpp:596
-msgid ""
-"_n: 1 track (encoding to %1)\n"
-"%n tracks (encoding to %1)"
-msgstr ""
-"1 pista (codificant a %1)\n"
-"%n pistes (codificant a %1)"
+#: k3b.cpp:218
+msgid "Save All"
+msgstr "Desa-ho tot"
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:457 rip/k3baudioripthread.cpp:599
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: 1 track\n"
-"%n tracks"
-msgstr ""
-"1 pista\n"
-"%n pistes"
+#: k3b.cpp:221
+msgid "Close All"
+msgstr "Tanca-ho tot"
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:107
-msgid "CD Ripping"
-msgstr "Extracció de CD"
+#: k3b.cpp:235
+msgid "&New Project"
+msgstr "&Nou projecte"
-#: k3baudioplayer.cpp:116 projects/k3baudiotrackview.cpp:135
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:90 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:389
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:127
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:83
-msgid "Filename"
-msgstr "Nom de fitxer"
+#: k3b.cpp:236
+msgid "New &Audio CD Project"
+msgstr "Nou projecte per a CD d'&àudio"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 262
-#: k3bdiskinfoview.cpp:220 projects/k3baudiotrackview.cpp:133
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:71 projects/k3bmovixlistview.cpp:175
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:437 projects/k3bvcdlistview.cpp:83 rc.cpp:411
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:130
-#, no-c-format
-msgid "Type"
-msgstr "Tipus"
+#: k3b.cpp:238
+msgid "New Data &CD Project"
+msgstr "Nou projecte per a CD de &dades"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 421
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:309 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:770
-#: option/k3boptiondialog.cpp:129 projects/k3baudioburndialog.cpp:104
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:178 projects/k3bvcdburndialog.cpp:429
-#: rc.cpp:444 rc.cpp:1202 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:154
-#, no-c-format
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avançat"
+#: k3b.cpp:240
+msgid "New &Mixed Mode CD Project"
+msgstr "Nou projecte per a CD en mode &mixt"
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:163 projects/k3baudioburndialog.cpp:97
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:158
-msgid "Ignore read errors"
-msgstr "Ignora els errors de lectura"
+#: k3b.cpp:242
+msgid "New &Video CD Project"
+msgstr "Nou projecte per a CD de &vídeo"
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:159
-msgid "Don't read pregaps"
-msgstr "No llegeixis els pre-intervals"
+#: k3b.cpp:244
+msgid "New &eMovix CD Project"
+msgstr "Nou projecte per a CD &eMovix"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:182 projects/k3baudioburndialog.cpp:91
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:161
-msgid "Paranoia mode:"
-msgstr "Mode paranoia:"
+#: k3b.cpp:246
+msgid "New &eMovix DVD Project"
+msgstr "Nou projecte per a DVD &eMovix"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:167 misc/k3bcdcopydialog.cpp:177
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:161 projects/k3baudioburndialog.cpp:95
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:163
-msgid "Read retries:"
-msgstr "Reintents de lectura:"
+#: k3b.cpp:248
+msgid "New Data &DVD Project"
+msgstr "Nou projecte per a &DVD de dades"
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
-msgid "Starts copying the selected tracks"
-msgstr "Comença a copiar de les pistes seleccionades"
+#: k3b.cpp:250
+msgid "New V&ideo DVD Project"
+msgstr "Nou projecte per a DVD de v&ídeo"
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:186
-msgid "Maximal number of read retries"
-msgstr "Màxim nombre de reintents de lectura"
+#: k3b.cpp:252
+msgid "Continue Multisession Project"
+msgstr "Continua el projecte multisessió"
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:187
-msgid ""
-"<p>This specifies the maximum number of retries to read a sector of audio data "
-"from the cd. After that K3b will either skip the sector if the <em>"
-"Ignore Read Errors</em> option is enabled or stop the process."
-msgstr ""
-"<p>Això especifica el nombre màxim de reintents per llegir un sector de dades "
-"d'àudio des del CD. Després d'això el K3b o bé ometrà el sector si l'opció <em>"
-"Ignora els errors de lectura</em> està activada, o bé aturarà el procés."
+#: k3b.cpp:274
+msgid "&Add Files..."
+msgstr "&Afegeix fitxers..."
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:191
-msgid "Do not read the pregaps at the end of every track"
-msgstr "No llegir els pre-intervals al final de cada pista"
+#: k3b.cpp:277
+msgid "&Clear Project"
+msgstr "&Neteja projecte"
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:192
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will not rip the audio data in the pregaps. "
-"Most audio tracks contain an empty pregap which does not belong to the track "
-"itself.</p>"
-"<p>Although the default behaviour of nearly all ripping software is to include "
-"the pregaps for most CDs it makes more sense to ignore them. When creating a "
-"K3b audio project you will regenerate these pregaps anyway.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b no extraurà les dades d'àudio dels "
-"pre-intervals. Moltes de les pistes d'àudio contenen un pre-interval buit que "
-"no pertany a la mateixa pista.</p>"
-"<p>Tot i que el comportament per omissió de gairebé tots els programes "
-"d'extracció és el d'incloure els pre-intervals, per a la majoria dels CD té més "
-"sentit ignorar-los. Quan creeu un projecte d'àudio del K3b aquests "
-"pre-intervals seran regenerats de totes maneres.</p>"
+#: k3b.cpp:280
+msgid "Show Directories"
+msgstr "Mostra directoris"
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:328
-msgid "Album"
-msgstr "Àlbum"
+#: k3b.cpp:283
+msgid "Show Contents"
+msgstr "Mostra continguts"
-#: k3bdiskinfoview.cpp:258 misc/k3bcdcopydialog.cpp:172
-#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:638 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:338
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:345
-msgid "Audio"
-msgstr "Àudio"
+#: k3b.cpp:286
+msgid "Show Document Header"
+msgstr "Mostra capçalera del document"
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:386
-#, c-format
-msgid "Track%1"
-msgstr "Pista%1"
+#: k3b.cpp:289
+msgid "&Erase CD-RW..."
+msgstr "&Esborra CD-RW..."
-#: k3bdiskinfoview.cpp:270 misc/k3bcdcopydialog.cpp:162
-#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
-msgid "Data"
-msgstr "Dades"
+#: k3b.cpp:291
+msgid "&Format DVD%1RW..."
+msgstr "&Formata DVD%1RW..."
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:98
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:445
-msgid "Converting Audio Tracks"
-msgstr "S'estan convertint les pistes d'àudio"
+#: k3b.cpp:293
+msgid "&Burn CD Image..."
+msgstr "&Grava imatge de CD..."
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:145
-msgid "Converting to single file '%1'."
-msgstr "S'està convertint '%1' en un únic fitxer."
+#: k3b.cpp:295
+msgid "&Burn DVD ISO Image..."
+msgstr "&Grava imatge ISO de DVD..."
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:158
-#, c-format
-msgid "Successfully converted track %1."
-msgstr "La pista %1 s'ha convertit correctament."
+#: k3b.cpp:298
+msgid "&Copy CD..."
+msgstr "&Copia CD..."
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:237
-msgid "Converting track %1 (%2 - %3)"
-msgstr "S'està convertint la pista %1 (%2 - %3)"
+#: k3b.cpp:301
+msgid "Copy &DVD..."
+msgstr "Copia &DVD..."
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:242
-#, c-format
-msgid "Converting track %1"
-msgstr "S'està convertint la pista %1"
+#: k3b.cpp:304
+msgid "Rip Audio CD..."
+msgstr "Extreu CD d'àudio..."
-#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:447
-msgid "Converting Audio Tracks From '%1'"
-msgstr "S'estan convertint les pistes d'àudio des de %1"
+#: k3b.cpp:306
+msgid "Rip Video DVD..."
+msgstr "Extreu DVD de vídeo..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:68
-msgid "Keep original dimensions"
-msgstr "Conserva les dimensions originals"
+#: k3b.cpp:308
+msgid "Rip Video CD..."
+msgstr "Extreu CD de vídeo..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:69
-msgid "640x? (automatic height)"
-msgstr "640x? (alçada automàtica)"
+#: k3b.cpp:311
+msgid "System Check"
+msgstr "Comprovació del sistema"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:70
-msgid "320x? (automatic height)"
-msgstr "320x? (alçada automàtica)"
+#: k3b.cpp:315
+msgid "&Setup System Permissions..."
+msgstr "Configura els permisos del &sistema..."
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:50
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:71
-msgid "Custom"
-msgstr "A mida"
+#: k3b.cpp:325
+msgid "Creates a new project"
+msgstr "Crea un nou projecte"
-#: k3bdiskinfoview.cpp:310 projects/k3bvcdlistview.cpp:82
-#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:37
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:342
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:80
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:89
-msgid "Title"
-msgstr "Títol"
+#: k3b.cpp:326
+msgid "Creates a new data CD project"
+msgstr "Crea un nou projecte per a CD de dades"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:81
-msgid "Video Size"
-msgstr "Mida del vídeo"
+#: k3b.cpp:327
+msgid "Creates a new audio CD project"
+msgstr "Crea un nou projecte per a CD d'àudio"
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:414
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:417
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:420
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:510
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:511
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:512
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:97
-msgid "%1 kbps"
-msgstr "%1 kbps"
+#: k3b.cpp:328
+msgid "Creates a new eMovix DVD project"
+msgstr "Crea un nou projecte per a DVD eMovix"
-#: option/k3bdevicewidget.cpp:130
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:190
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:191
-msgid "auto"
-msgstr "Automàtic"
+#: k3b.cpp:329
+msgid "Creates a new data DVD project"
+msgstr "Crea un nou projecte per a DVD de dades"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:283
-msgid ""
-"<p><b>Pattern special strings:</b>"
-"<p>The following strings will be replaced with their respective meaning in "
-"every track name."
-"<br>"
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr>"
-"<td></td>"
-"<td><em>Meaning</em></td>"
-"<td><em>Alternatives</em></td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%t</td>"
-"<td>title number</td>"
-"<td>%{t} or %{title_number}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%i</td>"
-"<td>volume id (mostly the name of the Video DVD)</td>"
-"<td>%{i} or %{volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%b</td>"
-"<td>beautified volume id</td>"
-"<td>%{b} or %{beautified_volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%l</td>"
-"<td>two chars language code</td>"
-"<td>%{l} or %{lang_code}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%n</td>"
-"<td>language name</td>"
-"<td>%{n} or %{lang_name}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%a</td>"
-"<td>audio format (on the Video DVD)</td>"
-"<td>%{a} or %{audio_format}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%c</td>"
-"<td>number of audio channels (on the Video DVD)</td>"
-"<td>%{c} or %{channels}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%v</td>"
-"<td>size of the original video</td>"
-"<td>%{v} or %{orig_video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%s</td>"
-"<td>size of the resulting video (<em>Caution: auto-clipping values are not "
-"taken into account!</em>)</td>"
-"<td>%{s} or %{video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%r</td>"
-"<td>aspect ratio of the original video</td>"
-"<td>%{r} or %{aspect_ratio}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%d</td>"
-"<td>current date</td>"
-"<td>%{d} or %{date}</td></tr></table>"
-"<p><em>Hint: K3b also accepts slight variations of the long special strings. "
-"One can, for example, leave out the underscores.</em>"
-msgstr ""
-"<p><b>Cadenes especials de patró:</b> "
-"<p>Les cadenes següents seran substituïdes pel seu significat corresponent a "
-"cada nom de pista. "
-"<br>"
-"<p><table border=\"0\">"
-"<tr> "
-"<td></td> "
-"<td><em>Significat</em></td> "
-"<td><em>Alternatives</em></td></tr> "
-"<tr>"
-"<td>%t</td>"
-"<td>número de pista</td>"
-"<td>%{t} o %{title_number}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%i</td>"
-"<td>ID del volum (normalment el nom del DVD)</td>"
-"<td>%{i} o %{volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%b</td>"
-"<td>ID del volum, adornat</td>"
-"<td>%{b} o %{beautified_volume_id}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%l</td>"
-"<td>codi d'idioma de dos caràcters</td>"
-"<td>%{l} o %{lang_code}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%n</td>"
-"<td>nom de l'idioma</td>"
-"<td>%{n} o %{lang_name}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%a</td>"
-"<td>format de l'àudio (del DVD)</td>"
-"<td>%{a} o %{audio_format}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%c</td>"
-"<td>nombre de canals d'àudio (del DVD)</td>"
-"<td>%{c} o %{channels}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%v</td>"
-"<td>mida del vídeo original</td>"
-"<td>%{v} o %{orig_video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%s</td>"
-"<td>mida del vídeo resultant (<em>Atenció: els valors d'auto-retallat no es "
-"tenen en compte!</em>)</td>"
-"<td>%{s} o %{video_size}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%r</td>"
-"<td>relació d'aspecte del vídeo original</td>"
-"<td>%{r} o %{aspect_ratio}</td></tr>"
-"<tr>"
-"<td>%d</td>"
-"<td>data actual</td>"
-"<td>%{d} o %{date}</td></tr></table>"
-"<p><em>Consell: el K3b també accepta petites variacions de les cadenes "
-"especials llargues. Es pot obviar, per exemple, el guionet baix.</em>"
+#: k3b.cpp:330
+msgid "Creates a new eMovix CD project"
+msgstr "Crea un nou projecte per a CD eMovix"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:335
-msgid "Video Picture Size"
-msgstr "Mida de la imatge del vídeo"
+#: k3b.cpp:331
+msgid "Creates a new Video CD project"
+msgstr "Crea un nou projecte per a CD de vídeo"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:342
-msgid ""
-"<p>Please choose the width and height of the resulting video. If one value is "
-"set to <em>Auto</em> K3b will choose this value depending on the aspect ratio "
-"of the video picture."
-"<br>Be aware that setting both the width and the height to fixed values will "
-"result in no aspect ratio correction to be performed."
-msgstr ""
-"<p>Trieu l'amplada i l'alçada del vídeo resultant. Si un valor s'estableix a "
-"<em>Automàtic</em> el K3b triarà el seu valor segons la relació d'aspecte de la "
-"imatge del vídeo. "
-"<br>Tingueu en compte que establir tant l'amplada com l'alçada a valors fixos "
-"farà que no es realitzi cap mena de correcció en la relació d'aspecte."
+#: k3b.cpp:332
+msgid "Open the CD-RW erasing dialog"
+msgstr "Obre el diàleg d'esborrat de CD-RW"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:34 k3bwriterselectionwidget.cpp:260
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:486 k3bwritingmodewidget.cpp:153
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:75
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:389
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:350
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:351
-msgid "Auto"
-msgstr "Automàtic"
+#: k3b.cpp:333
+msgid "Open the DVD%1RW formatting dialog"
+msgstr "Obre el diàleg de formatat de DVD%1RW"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:111
-msgid "Ripping Video DVD Titles"
-msgstr "S'estan extraient les pistes del DVD de vídeo"
+#: k3b.cpp:334
+msgid "Open the CD copy dialog"
+msgstr "Obre el diàleg de còpia de CD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:117
-msgid ""
-"_n: Transcoding %n title to %1/%2\n"
-"Transcoding %n titles to %1/%2"
+#: k3b.cpp:335
+msgid "Write an Iso9660, cue/bin, or cdrecord clone image to CD"
msgstr ""
-"S'està recodificant %n pista a %1/%2\n"
-"S'estan recodificant %n pistes a %1/%2"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:146
-#, c-format
-msgid "Successfully ripped title %1"
-msgstr "La pista %1 s'ha extret correctament"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:149
-#, c-format
-msgid "Failed to rip title %1"
-msgstr "No s'ha pogut extreure la pista %1"
+"Escriu una imatge ISO-9660, CUE/BIN, o una imatge clonada de «cdrecord» a CD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:179
-#, c-format
-msgid "Determined clipping values for title %1"
-msgstr "Valors de retallat determinats per a la pista %1"
+#: k3b.cpp:336
+msgid "Write an Iso9660 image to DVD"
+msgstr "Escriu una imatge ISO-9660 a DVD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:180
-msgid "Top: %1, Bottom: %2"
-msgstr "Superior: %1, Inferior: %2"
+#: k3b.cpp:337 main.cpp:60
+msgid "Open the DVD copy dialog"
+msgstr "Obre el diàleg de còpia de DVD"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:182
-msgid "Left: %1, Right: %2"
-msgstr "Esquerra: %1, Dreta: %2"
+#: k3b.cpp:338
+msgid "Opens an existing project"
+msgstr "Obre un projecte existent"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:190
-msgid "Insane clipping values. No clipping will be done at all."
-msgstr "Els valors de retallat són absurds. No es retallarà res."
+#: k3b.cpp:339
+msgid "Opens a recently used file"
+msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:200
-#, c-format
-msgid "Failed to determine clipping values for title %1"
-msgstr "No s'han pogut determinar els valors de retallat de la pista %1"
+#: k3b.cpp:340
+msgid "Saves the current project"
+msgstr "Desa el projecte actual"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:151
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:173
-msgid "Video DVD Ripping"
-msgstr "Extracció de DVD de vídeo"
+#: k3b.cpp:341
+msgid "Saves the current project to a new url"
+msgstr "Desa el projecte actual a una nova URL"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:174
-msgid ""
-"_n: 1 title from %1\n"
-"%n titles from %1"
-msgstr ""
-"1 pista des de %1\n"
-"%n pistes des de %1"
+#: k3b.cpp:342
+msgid "Saves all open projects"
+msgstr "Desa tots els projectes oberts"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:197
-msgid "Title %1 (%2)"
-msgstr "Pista %1 (%2)"
+#: k3b.cpp:343
+msgid "Closes the current project"
+msgstr "Tanca el projecte actual"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:224
-msgid "%1 %2Ch (%3%4)"
-msgstr "%1 %2Ca. (%3%4)"
+#: k3b.cpp:344
+msgid "Closes all open projects"
+msgstr "Tanca tots els projectes oberts"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:228
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:51
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:76
-msgid "unknown language"
-msgstr "idioma desconegut"
+#: k3b.cpp:345
+msgid "Quits the application"
+msgstr "Surt de l'aplicació"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:239
-msgid "not supported"
-msgstr "no admès"
+#: k3b.cpp:346
+msgid "Configure K3b settings"
+msgstr "Configura el K3b"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:452
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %nCh\n"
-"%nCh"
-msgstr ""
-"%nCa.\n"
-"%nCa."
+#: k3b.cpp:348
+msgid "Setup the system permissions (requires root privileges)"
+msgstr "Configura els permisos del sistema (calen privilegis de root)"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:564
-msgid ""
-"<p>When using the <em>AC3 pass-through</em> audio codec all selected audio "
-"streams need to be in AC3 format. Please select another audio codec or choose "
-"AC3 audio streams for all ripped titles."
-msgstr ""
-"<p>Quan es fa servir el còdec d'àudio <em>AC3 curtcircuitat</em> "
-"cal que tots els fluxos d'àudio seleccionats estiguin en format AC3. Si us "
-"plau, seleccioneu un altre còdec d'àudio, o bé trieu fluxos d'àudio AC3 per a "
-"totes les pistes extretes."
+#: k3b.cpp:350
+msgid "Digitally extract tracks from an audio CD"
+msgstr "Extreu digitalment les pistes d'un CD d'àudio"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:567
-msgid "AC3 Pass-through"
-msgstr "AC3 curtcircuitat"
+#: k3b.cpp:351
+msgid "Transcode Video DVD titles"
+msgstr "Recodifica pistes de DVD de vídeo"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:95
-msgid ""
-"K3b was unable to unmount device '%1' containing medium '%2'. Video DVD ripping "
-"will not work if the device is mounted. Please unmount manually."
-msgstr ""
-"El K3b no ha estat capaç de desmuntar el dispositiu '%1' que conté el suport "
-"'%2'. L'extracció del DVD de vídeo no funcionarà si el dispositiu està muntat. "
-"Desmunteu-lo manualment, si us plau."
+#: k3b.cpp:352
+msgid "Extract tracks from a Video CD"
+msgstr "Extreu pistes des d'un CD de vídeo"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:98
-msgid "Unmounting failed"
-msgstr "No s'ha pogut desmuntar"
+#: k3b.cpp:353
+msgid "Add files to the current project"
+msgstr "Afegeix fitxers al projecte actual"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:108
-msgid ""
-"<p>Unable to read Video DVD contents: Found encrypted Video DVD."
-"<p>Install <i>libdvdcss</i> to get Video DVD decryption support."
-msgstr ""
-"<p>No s'ha pogut llegir el contingut del DVD de vídeo: s'ha trobat un DVD "
-"xifrat. "
-"<p>Instal·leu el «libdvdcss» per tal de poder desxifrar DVD."
+#: k3b.cpp:354
+msgid "Clear the current project"
+msgstr "Neteja el projecte actual"
-#: k3bmedium.cpp:320 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:119
-msgid "Video DVD"
-msgstr "DVD de vídeo"
+#: k3b.cpp:383
+msgid "Project View"
+msgstr "Vista del projecte"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:120
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %n title\n"
-"%n titles"
-msgstr ""
-"%n pista\n"
-"%n pistes"
+#: k3b.cpp:400
+msgid "Current Projects"
+msgstr "Projectes actuals"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:128
-msgid "K3b uses transcode to rip Video DVDs. Please make sure it is installed."
-msgstr ""
-"El K3b fa servir el «transcode» per extreure DVD de vídeo. Assegureu-vos que "
-"està instal·lat."
+#: k3b.cpp:414
+msgid "Quickstart"
+msgstr "Inici ràpid"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:142
-msgid ""
-"<p>K3b uses transcode to rip Video DVDs. Your installation of transcode (<em>"
-"%1</em>) lacks support for any of the codecs supported by K3b."
-"<p>Please make sure it is installed properly."
-msgstr ""
-"<p>El K3b fa servir el «transcode» per extreure DVD de vídeo. La vostra "
-"instal·lació de «transcode» (<em>%1</em>) no admet cap dels còdecs emprats pel "
-"K3b ."
-"<p>Assegureu-vos que està correctament instal·lat."
+#: k3b.cpp:422
+msgid "Sidepanel"
+msgstr "Plafó lateral"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:155
-msgid "Unable to read Video DVD contents."
-msgstr "No s'ha pogut llegir el contingut del DVD de vídeo."
+#: k3b.cpp:436
+msgid "Contents View"
+msgstr "Vista del contingut"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:169
-msgid "Please select the titles to rip."
-msgstr "Seleccioneu les pistes a extreure."
+#: k3b.cpp:455
+msgid "&Quick Dir Selector"
+msgstr "Selector &ràpid del directori"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:170
-msgid "No Titles Selected"
-msgstr "No s'ha seleccionat cap pista"
+#: k3b.cpp:459
+msgid "Go"
+msgstr "Vés"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:236
-msgid "Open the Video DVD ripping dialog"
-msgstr "Obre el diàleg d'extracció de DVD de vídeo"
+#: k3b.cpp:531 k3b.cpp:860 k3b.cpp:874
+msgid "Opening file..."
+msgstr "S'està obrint el fitxer..."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:47
-msgid "%1 %2Ch (%3<em>%4</em>)"
-msgstr "%1 %2Ca. (%3<em>%4</em>)"
+#: k3b.cpp:556
+msgid "Could not open document!"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el document!"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:73
-msgid "RLE"
-msgstr "RLE"
+#: k3b.cpp:556
+msgid "Error!"
+msgstr "Error!"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:74
-msgid "Extended"
-msgstr "Estès"
+#: k3b.cpp:829
+msgid "%1 has unsaved data."
+msgstr "%1 conté dades sense desar."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:244
-msgid "<p><b>Title %1 (%2)</b><br>%3"
-msgstr "<p><b>Pista %1 (%2)</b><br>%3"
+#: k3b.cpp:830
+msgid "Closing Project"
+msgstr "Tanca el projecte"
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:248
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %n chapter\n"
-"%n chapters"
+#: k3b.cpp:832
+msgid "&Discard"
msgstr ""
-"%n capítol\n"
-"%n capítols"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
-msgid "MPEG1"
-msgstr "MPEG1"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
-msgid "MPEG2"
-msgstr "MPEG2"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:257
-msgid "letterboxed"
-msgstr "vores negres"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:259
-msgid "anamorph"
-msgstr "anamòrfic"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:266
-msgid "No audio streams"
-msgstr "Sense fluxos d'àudio"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:273
-msgid "No Subpicture streams"
-msgstr "Sense fluxos de subtítols"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:318
-msgid "Audio Streams"
-msgstr "Fluxos d'àudio"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:322
-msgid "Subpicture Streams"
-msgstr "Fluxos de subtítols"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 93
-#: rc.cpp:350 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:343
-#, no-c-format
-msgid "Preview"
-msgstr "Vista prèvia"
-
-#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:702
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:344
-msgid "Video"
-msgstr "Vídeo"
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:346
-msgid "Subpicture"
-msgstr "Subtítols"
-
-#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:36
-msgid "Artist"
-msgstr "Artista"
-
-#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:50
-msgid "Check the tracks that should be ripped"
-msgstr "Verifica les pistes que haurien de ser extretes"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:72
-msgid "Erase CD-RW"
-msgstr "Esborra CD-RW"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:111
-msgid "&Erase Type"
-msgstr "Tipus d'&esborrat"
-
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:554 misc/k3bblankingdialog.cpp:151
-msgid "Erasing CD-RW"
-msgstr "S'està esborrant el CD-RW"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:179
-msgid "Successfully erased CD-RW."
-msgstr "S'ha esborrat el CD-RW amb èxit."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:180
-msgid "Success"
-msgstr "Amb èxit"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:183
-msgid "Erasing CD-RW canceled."
-msgstr "S'ha cancel·lat l'esborrat del CD-RW."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:184
-msgid "Canceled"
-msgstr "Cancel·lat"
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:186
-msgid "The Erasing process failed. Do you want to see the debugging output?"
-msgstr "El procés d'esborrat ha fallat. Voleu veure les traces de depuració?"
-
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:673 misc/k3bblankingdialog.cpp:187
-msgid "Erasing failed."
-msgstr "L'esborrat ha fallat."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:203
-msgid "%1 does not support CD-RW writing."
-msgstr "%1 no permet l'escriptura CD-RW."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:212
-msgid ""
-"Erases the complete disk. This takes as long as writing the complete CD."
-msgstr "Esborra el disc complet. Tarda tant com l'escriptura del CD complet."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:214
-msgid "Erases just the TOC, the PMA, and the pregap."
-msgstr "Esborra només el TOC, el PMA i el pre-interval."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:215
-msgid "Erases just the last track."
-msgstr "Només esborra l'última pista."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:216
-msgid "Reopen the last session to make it possible to append further data."
-msgstr "Reobre la darrera sessió per permetre que s'afegeixin més dades."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:218
-msgid "Erases the last session of a multisession CD."
-msgstr "Esborra l'última sessió d'un CD multisessió."
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:226 misc/k3bblankingdialog.cpp:234
-msgid "Fast"
-msgstr "Ràpid"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:229 misc/k3bblankingdialog.cpp:235
-msgid "Complete"
-msgstr "Complet"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:233
-msgid "Blanking mode:"
-msgstr "Mode de buidat:"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:238 misc/k3bblankingdialog.cpp:241
-msgid "Erase Last Track"
-msgstr "Esborra l'última pista"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:242 misc/k3bblankingdialog.cpp:245
-msgid "Reopen Last Session"
-msgstr "Torna a obrir la darrera sessió"
-
-#: misc/k3bblankingdialog.cpp:246 misc/k3bblankingdialog.cpp:249
-msgid "Erase Last Session"
-msgstr "Esborra l'última sessió"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
-msgid "CD Copy"
-msgstr "Còpia de CD"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
-msgid "and CD Cloning"
-msgstr "i clonació de CD"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:79 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:72
-msgid "Source Medium"
-msgstr "Suport d'origen"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:102
-msgid "Copy Mode"
-msgstr "Mode de còpia"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:106 misc/k3bcdcopydialog.cpp:230
-msgid "Normal Copy"
-msgstr "Còpia normal"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:107 misc/k3bcdcopydialog.cpp:235
-msgid "Clone Copy"
-msgstr "Còpia exacta"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:109 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:245
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:100 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:61
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:188 projects/k3bprojectburndialog.cpp:267
-msgid "Writing Mode"
-msgstr "Mode d'escriptura"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:113 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:251
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:113 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:194
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:289
-msgid "Copies"
-msgstr "Còpies"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:151 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:288
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:789 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:145
-msgid "&Image"
-msgstr "&Imatge"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:170
-msgid "No error correction"
-msgstr "Sense correcció d'errors"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:184
-msgid "Copy CD-Text"
-msgstr "Copia el CD-Text"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:185
-msgid "Prefer CD-Text"
-msgstr "Prefereix el CD-Text"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 577
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:190 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:167 rc.cpp:183
-#, no-c-format
-msgid "&Advanced"
-msgstr "&Avançat"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:211
-msgid "Skip unreadable data sectors"
-msgstr "Omet els sectors de dades il·legibles"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:212
-msgid "Disable the source drive's error correction"
-msgstr "Deshabilita la correcció d'errors a la unitat d'origen"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:213
-msgid "Use CD-Text instead of cddb if available."
-msgstr "Fes servir el CD-Text en comptes de CDDB si està disponible."
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:214
-msgid "Copy CD-Text from the source CD if available."
-msgstr "Copia el CD-Text del disc d'origen si està disponible."
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:216
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will disable the source drive's ECC/EDC error "
-"correction. This way sectors that are unreadable by intention can be read."
-"<p>This may be useful for cloning CDs with copy protection based on corrupted "
-"sectors."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b desactivarà la correcció d'errors "
-"ECC/EDC a la unitat d'origen. D'aquesta manera els sectors que són illegibles "
-"de manera intencionada es poden llegir. "
-"<p>Això pot ser útil per clonar CD protegits amb sistemes anti-còpia basats en "
-"sectors corromputs."
+#: k3b.cpp:863 k3b.cpp:930
+msgid "*.k3b|K3b Projects"
+msgstr "*.k3b|Projectes del K3b"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:221
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will search for CD-Text on the source CD. "
-"Disable it if your CD drive has problems with reading CD-Text or you want to "
-"stick to Cddb info."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b cercarà CD-Text en el CD d'origen. "
-"Desactiveu-la si el vostre lector de CD té problemes llegint el CD-Text o voleu "
-"fer servir només la informació CDDB."
+#: k3b.cpp:865
+msgid "Open Files"
+msgstr "Obre fitxers"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:224
-msgid ""
-"<p>If this option is checked and K3b finds CD-Text on the source media it will "
-"be copied to the resulting CD ignoring any potentially existing Cddb entries."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada i el K3b troba CD-Text al suport origen es "
-"copiarà al CD resultant ignorant qualsevol entrada CDDB que pogués existir."
+#: k3b.cpp:898
+msgid "Saving file..."
+msgstr "S'està desant el fitxer..."
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:226
-msgid ""
-"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a data sector from the "
-"source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
-msgstr ""
-"Si aquesta opció està marcada i el K3b no és capaç de llegir un sector del "
-"CD/DVD d'origen, serà substituït amb zeros a la còpia resultant."
+#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
+msgid "Could not save the current document!"
+msgstr "No s'ha pogut desar el document actual!"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:231
-msgid ""
-"<p>This is the normal copy mode recommended for most CD types. It allows "
-"copying Audio CDs, multi and single session Data CDs, and Enhanced Audio CDs "
-"(an Audio CD containing an additional data session)."
-"<p>For VideoCDs please use the CD Cloning mode."
-msgstr ""
-"<p>Aquest és el mode de còpia normal recomanat per a la majoria de tipus de CD. "
-"Permet copiar els CD d'àudio, els CD de dades amb i sense multisessió, i els CD "
-"d'àudio millorats (CD d'àudio que contenen una sessió de dades addicional). "
-"<p>Per als VideoCD feu servir el mode de clonació de CD."
+#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
+msgid "I/O Error"
+msgstr "Error de E/S"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:236
-msgid ""
-"<p>In CD Cloning mode K3b performs a raw copy of the CD. That means it does not "
-"care about the content but simply copies the CD bit by bit. It may be used to "
-"copy VideoCDs or CDs which contain erroneous sectors."
-"<p><b>Caution:</b> Only single session CDs can be cloned."
-msgstr ""
-"<p>En mode de clonació de CD el K3b realitza una còpia en brut del CD. Això vol "
-"dir que ignora el contingut, simplement copia el CD bit a bit. Es pot fer "
-"servir per copiar VideoCD o CD que contenen sectors erronis."
-"<p><b>Precaució:</b>només es poden fer còpies exactes dels CD d'una sola "
-"sessió."
+#: k3b.cpp:922
+msgid "Saving file with a new filename..."
+msgstr "S'està desant el fitxer amb un nou nom..."
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:273 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:238
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:217
-msgid ""
-"There seems to be not enough free space in temporary directory. Write anyway?"
-msgstr ""
-"Sembla que no hi ha prou espai lliure en el directori temporal. Escriure de "
-"totes maneres?"
+#: k3b.cpp:931
+#, fuzzy
+msgid "Save As"
+msgstr "Desa-ho tot"
#: k3b.cpp:943 k3bdebuggingoutputdialog.cpp:141 misc/k3bcdcopydialog.cpp:298
#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:306 projects/k3bdataburndialog.cpp:184
@@ -1627,385 +356,256 @@ msgstr "Desitgeu sobreescriure %1?"
msgid "File Exists"
msgstr "El fitxer ja existeix"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:453 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:437
-msgid "Use the same device for burning"
-msgstr "Fes servir el mateix dispositiu per gravar"
-
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:454 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:438
-msgid "<qt>Use the same device for burning <i>(Or insert another medium)</i>"
-msgstr ""
-"<qt>Fes servir el mateix dispositiu per gravar <i>(o inseriu un altre "
-"suport)</i>"
-
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:60
-msgid "DVD Copy"
-msgstr "Copia DVD"
-
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:61
-msgid "No video transcoding!"
-msgstr "Sense transcodificació de vídeo!"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 28
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:156 rc.cpp:1284
-#, no-c-format
-msgid "General"
-msgstr "General"
+#: k3b.cpp:944 k3bdebuggingoutputdialog.cpp:142 k3bemptydiscwaiter.cpp:346
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:416 misc/k3bcdcopydialog.cpp:299
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:307 option/k3bthemeoptiontab.cpp:191
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:185 projects/k3bdvdburndialog.cpp:287
+#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:230 projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:197
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:583 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:185
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Sobreescriure"
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:202
-msgid "Skip unreadable sectors"
-msgstr "Omet els sectors il·legibles"
+#: k3b.cpp:961
+msgid "Closing file..."
+msgstr "S'està tancant el fitxer..."
-#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:203
-msgid ""
-"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a sector from the "
-"source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada i el K3b no és capaç de llegir un sector des "
-"del CD/DVD d'origen, serà substituït amb zeros a la còpia resultant."
+#: k3b.cpp:1072
+msgid "Creating new Audio CD Project."
+msgstr "S'està creant un nou projecte per a CD d'àudio."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:116
-msgid "Burn CD Image"
-msgstr "Grava la imatge de CD"
+#: k3b.cpp:1081
+msgid "Creating new Data CD Project."
+msgstr "S'està creant un nou projecte per a CD de dades."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:181 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:152
-msgid "Image to Burn"
-msgstr "Imatge a gravar"
+#: k3b.cpp:1091
+msgid "Creating new Data DVD Project."
+msgstr "S'està creant un nou projecte per a DVD de dades."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:184 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:155
-msgid "Choose Image File"
-msgstr "Escull fitxer d'imatge"
+#: k3b.cpp:1107
+msgid "Creating new VideoDVD Project."
+msgstr "S'està creant un nou projecte per a DVD de vídeo."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:185
-msgid "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Image Files"
-msgstr "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Fitxers d'imatge"
+#: k3b.cpp:1117
+msgid "Creating new Mixed Mode CD Project."
+msgstr "S'està creant un nou projecte per a CD en mode mixt."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:187 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:156
-msgid "*.iso *.ISO|ISO9660 Image Files"
-msgstr "*.iso *.ISO|Fitxers d'imatge ISO-9660"
+#: k3b.cpp:1126
+msgid "Creating new Video CD Project."
+msgstr "S'està creant un nou projecte per a CD de vídeo."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:189
-msgid "*.cue *.CUE|Cue Files"
-msgstr "*.cue *.CUE|Fitxers CUE"
+#: k3b.cpp:1136
+msgid "Creating new eMovix CD Project."
+msgstr "S'està creant un nou projecte per a CD eMovix."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:191
-msgid "*.toc *.TOC|Cdrdao TOC Files and Cdrecord Clone Images"
-msgstr "*.toc *.TOC|Fitxers TOC de «cdrdao» i imatges clonades de «cdrecord»"
+#: k3b.cpp:1146
+msgid "Creating new eMovix DVD Project."
+msgstr "S'està creant un nou projecte per a DVD eMovix."
#: k3b.cpp:1271 k3bfileview.cpp:103 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:193
#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:157
msgid "*|All Files"
msgstr "*|Tots els fitxers"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:195
-msgid "Image Type"
-msgstr "Tipus d'imatge"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:197
-msgid "Auto Detection"
-msgstr "Detecció automàtica"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:198
-msgid "ISO9660 Image"
-msgstr "Imatge ISO-9660"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:199
-msgid "Cue/Bin Image"
-msgstr "Imatge CUE/BIN"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:200
-msgid "Audio Cue File"
-msgstr "Fitxer CUE d'àudio"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:201
-msgid "Cdrdao TOC File"
-msgstr "Fitxer TOC de «cdrdao»"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:202
-msgid "Cdrecord Clone Image"
-msgstr "Imatge clonada de «cdrecord»"
+#: k3b.cpp:1273
+msgid "Select Files to Add to Project"
+msgstr "Seleccioneu els fitxers a afegir al projecte"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:221 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:167
-msgid "No image file selected"
-msgstr "No hi ha fitxer d'imatge seleccionat"
+#: k3b.cpp:1287
+msgid "Please create a project before adding files"
+msgstr "Si us plau, creeu un projecte abans d'afegir fitxers"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:303
-msgid "Data mode:"
-msgstr "Mode per a les dades:"
+#: k3b.cpp:1287
+msgid "No Active Project"
+msgstr "Sense projecte actiu"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:409 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:249
+#: k3b.cpp:1296
msgid ""
-"<p>This image has an invalid file size.If it has been downloaded make sure the "
-"download is complete."
-"<p>Only continue if you know what you are doing."
+"Could not find tdesu to run K3bSetup with root privileges. Please run it "
+"manually as root."
msgstr ""
-"<p>Aquesta imatge té una mida incorrecta. Si ha estat descarregada, "
-"assegureu-vos que la descàrrega ha acabat. "
-"<p>Continueu només si sabeu el que esteu fent."
+"No s'ha pogut trobar «tdesu» per executar el K3bSetup amb privilegis de "
+"root. Si us plau, executeu-lo manualment com a root."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:570
-msgid "Seems not to be a usable image"
-msgstr "Sembla que no és un fitxer d'imatge usable"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:577
-msgid "File not found"
-msgstr "El fitxer no s'ha trobat"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:589 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:654
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:682 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:710
-msgid "Detected:"
-msgstr "Detectat:"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:590 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:321
-msgid "Iso9660 image"
-msgstr "Imatge ISO-9660"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:596 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:660
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:688 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:326
-msgid "Filesize:"
-msgstr "Mida de fitxer:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:447 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:602
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:331
-msgid "System Id:"
-msgstr "ID del sistema:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:452 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:610
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:339
-msgid "Volume Id:"
-msgstr "ID del volum:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:457 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:618
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:347
-msgid "Volume Set Id:"
-msgstr "ID del conjunt de volums:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:462 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:626
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:355
-msgid "Publisher Id:"
-msgstr "ID de l'editor:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:467 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:634
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:363
-msgid "Preparer Id:"
-msgstr "ID del preparador:"
-
-#: k3bdiskinfoview.cpp:472 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:641
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:370
-msgid "Application Id:"
-msgstr "ID de l'aplicació:"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:655
-msgid "Cdrecord clone image"
-msgstr "Imatge clonada de «cdrecord»"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:665 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:693
-msgid "Image file:"
-msgstr "Fitxer d'imatge:"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:671
-msgid "TOC file:"
-msgstr "Fitxer TOC:"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:683
-msgid "Cue/bin image"
-msgstr "Imatge CUE/BIN"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:699
-msgid "Cue file:"
-msgstr "Fitxer CUE:"
+#: k3b.cpp:1532
+msgid "Do you really want to clear the current project?"
+msgstr "Esteu realment segur de voler netejar el projecte actual?"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:711
-msgid "Audio Cue Image"
-msgstr "Fitxer CUE d'imatge"
+#: k3b.cpp:1533
+msgid "Clear Project"
+msgstr "Neteja projecte"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:716
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %n track\n"
-"%n tracks"
-msgstr ""
-"%n pista\n"
-"%n pistes"
+#: k3b.cpp:1534
+#, fuzzy
+msgid "Clear"
+msgstr "Neteja llista"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:731
-msgid "Track"
-msgstr "Pista"
+#: k3b.cpp:1575
+msgid "Audio CD Rip"
+msgstr "Extracció de CD d'àudio"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:841 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:443
-msgid "Md5 Sum:"
-msgstr "Suma MD5:"
+#: k3b.cpp:1590
+msgid "Video DVD Rip"
+msgstr "Extracció de DVD de vídeo"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:871 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:473
-msgid "Calculation cancelled"
-msgstr "S'ha cancel·lat el càlcul"
+#: k3b.cpp:1611
+msgid "Video CD Rip"
+msgstr "Extracció de CD de vídeo"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:873 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:475
-msgid "Calculation failed"
-msgstr "El càlcul ha fallat"
+#: k3b.cpp:1626
+msgid "Audio Output Problem"
+msgstr "Problema amb la sortida de l'àudio"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:888 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:490
-msgid "Copy checksum to clipboard"
-msgstr "Copia la suma de verificació al portapapers"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:45
+msgid "Media &Info"
+msgstr "&Informació del suport"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:889 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:491
-msgid "Compare checksum..."
-msgstr "Compara la suma de verificació..."
+#: k3bappdevicemanager.cpp:47
+msgid "&Unmount"
+msgstr "&Desmunta"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:895 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:497
-msgid "MD5 Sum Check"
-msgstr "Comprovació de la suma MD5"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:49
+msgid "&Mount"
+msgstr "&Munta"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:896 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:498
-msgid "Please insert the MD5 Sum to compare:"
-msgstr "Si us plau, introduïu la suma MD5 a comparar:"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:51
+msgid "&Eject"
+msgstr "&Expulsa"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:902 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:504
-msgid "The MD5 Sum of %1 equals the specified."
-msgstr "La suma MD5 de %1 és igual a l'especificada."
+#: k3bappdevicemanager.cpp:53
+msgid "L&oad"
+msgstr "&Carrega"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:903 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:505
-msgid "MD5 Sums Equal"
-msgstr "Les sumes MD5 són idèntiques"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:59
+msgid "Set Read Speed..."
+msgstr "Estableix la velocitat de lectura..."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:905 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:507
-msgid "The MD5 Sum of %1 differs from the specified."
-msgstr "La suma MD5 de %1 difereix de l'especificada."
+#: k3bappdevicemanager.cpp:62
+msgid "Display generic medium information"
+msgstr "Mostra la informació genèrica del suport"
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:906 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:508
-msgid "MD5 Sums Differ"
-msgstr "La suma MD5 difereix"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:63
+msgid "Unmount the medium"
+msgstr "Desmunta el suport"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:43
-msgid "DVD Formatting"
-msgstr "S'està formatant el DVD"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:64
+msgid "Mount the medium"
+msgstr "Munta el suport"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:44
-msgid "DVD%1RW"
-msgstr "DVD%1RW"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:65
+msgid "Eject the medium"
+msgstr "Expulsa el suport"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:71
-msgid "Force"
-msgstr "Força"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:66
+msgid "(Re)Load the medium"
+msgstr "(Re)Carrega el suport"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:72
-msgid "Quick format"
-msgstr "Format ràpid"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:67
+msgid "Force the drive's read speed"
+msgstr "Força la velocitat de lectura de la unitat"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:84
-msgid "Force formatting of empty DVDs"
-msgstr "Força el formatat dels DVD buits"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:224
+msgid "CD Read Speed"
+msgstr "Velocitat de lectura de CD"
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:85
+#: k3bappdevicemanager.cpp:225
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will format a DVD-RW even if it is empty. It "
-"may also be used to force K3b to format a DVD+RW or a DVD-RW in restricted "
-"overwrite mode."
-"<p><b>Caution:</b> It is not recommended to often format a DVD since it may "
-"already be unusable after 10-20 reformat procedures."
-"<p>DVD+RW media only needs to be formatted once. After that it just needs to be "
-"overwritten. The same applies to DVD-RW in restricted overwrite mode."
+"<p>Please enter the preferred read speed for <b>%1</b>. This speed will be "
+"used for the currently mounted medium.<p>This is especially useful to slow "
+"down the drive when watching movies which are read directly from the drive "
+"and the spinning noise is intrusive.<p>Be aware that this has no influence "
+"on K3b since it will change the reading speed again when copying CDs or DVDs."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b formatarà un DVD-RW fins i tot si "
-"aquest és buit. També es pot fer servir per forçar a que el K3b formati un "
-"DVD+RW o un DVD-RW en el mode de sobreescriptura restringida."
-"<p><b>Atenció:</b> No es recomana el formatar sovint un DVD, atès que podria "
-"tornar-se inusable després de 10-20 procediments de reformatat."
-"<p>El suport de DVD+RW tan sols necessita ser formatat una sola vegada. Després "
-"només necessitarà ser sobreescrit. El mateix és aplicable per al DVD-RW en mode "
-"d'escriptura restringida."
+"Indiqueu la velocitat de lectura preferida per a <b>%1</b> . Aquesta "
+"velocitat es farà servir per al suport muntat actualment. <p>Això és "
+"especialment útil per alentir la unitat mentre es miren pel·lícules que es "
+"llegeixen directament del disc i el soroll de rotació pot resultar molest. "
+"<p>Tingueu en compte que això no influeix en el K3b ja que canviarà la "
+"velocitat de lectura un altre cop quan es copiïn CD o DVD."
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:95
-msgid "Try to perform quick formatting"
-msgstr "Intenta realitzar un formatat ràpid"
+#: k3bappdevicemanager.cpp:243
+msgid "Setting the read speed failed."
+msgstr "No s'ha pogut establir la velocitat de lectura."
-#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:96
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will tell the writer to perform a quick "
-"format."
-"<p>Formatting a DVD-RW completely can take a very long time and some DVD "
-"writers perform a full format even if quick format is enabled."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b li dirà a la gravadora que realitzi un "
-"formatat ràpid."
-"<p>El formatar un DVD-RW completament pot portar una gran quantitat de temps i "
-"algunes gravadores de DVD realitzen un formatat complet fins i tot si el "
-"formatat ràpid està habilitat."
+#: k3bapplication.cpp:127
+msgid "Creating GUI..."
+msgstr "S'està creant la IGU..."
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:88
-msgid "Burn Iso9660 Image"
-msgstr "Grava imatge ISO-9660"
+#: k3bapplication.cpp:142
+msgid "Ready."
+msgstr "Llest."
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:89
-msgid "to DVD"
-msgstr "a DVD"
+#: k3bapplication.cpp:149
+msgid "Checking System"
+msgstr "S'està comprovant el sistema"
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:238
-msgid ""
-"The image you selected is not a valid ISO9660 image. Are you sure you want to "
-"burn it anyway? (There may exist other valid image types that are not detected "
-"by K3b but will work fine.)"
-msgstr ""
-"La imatge que heu seleccionat no és una imatge ISO-9660 vàlida. Esteu segur de "
-"voler gravar-la de totes maneres? (Poden haver altres tipus vàlids d'imatges "
-"que el K3b no detecta però que funcionaran bé)"
+#: k3bapplication.cpp:184
+msgid "K3b is currently busy and cannot start any other operations."
+msgstr "El K3b ara mateix està ocupat i no pot iniciar altres operacions."
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:241 projects/k3bprojectburndialog.cpp:158
-msgid "Burn"
-msgstr "Grava"
+#: k3bapplication.cpp:185
+msgid "K3b is busy"
+msgstr "El K3b està ocupat"
-#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:382
-msgid "Not an Iso9660 image"
-msgstr "No és una imatge ISO9660"
+#: k3bapplication.cpp:300
+msgid "Could not find Audio Output plugin '%1'"
+msgstr "No s'ha pogut trobar el connector de sortida d'àudio '%1'"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:57
-msgid "Free space in temporary directory:"
-msgstr "Espai lliure en el directori temporal:"
+#: k3bapplication.cpp:301
+msgid "Initialization Problem"
+msgstr "Problema d'inicialització"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:77
-msgid "The directory in which to save the image files"
-msgstr "El directori en el que desar els fitxers d'imatge"
+#: k3baudioplayer.cpp:116 projects/k3baudiotrackview.cpp:135
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:90 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:389
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:127
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:83
+msgid "Filename"
+msgstr "Nom de fitxer"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:81
-msgid ""
-"<p>This is the directory in which K3b will save the <em>image files</em>."
-"<p>Please make sure that it resides on a partition that has enough free space."
-msgstr ""
-"<p>Aquest és el directori en el que el K3b desarà els <em>fitxers d'imatge</em>"
-"."
-"<p>Si us plau, assegureu-vos que aquest directori està en una partició amb prou "
-"espai disponible."
+#: k3baudioplayer.cpp:117 k3bdiskinfoview.cpp:223
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:134 rip/k3baudiocdlistview.cpp:38
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:103
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:128 rip/k3bvideocdview.cpp:168
+msgid "Length"
+msgstr "Durada"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:126
-msgid "Select Temporary Directory"
-msgstr "Selecciona directori temporal"
+#: k3baudioplayer.cpp:166 k3baudioplayer.cpp:547
+msgid "no file"
+msgstr "no hi ha fitxer"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:130
-msgid "Select Temporary File"
-msgstr "Selecciona fitxer temporal"
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:119
+#: k3baudioplayer.cpp:225 projects/k3baudiotrackview.cpp:160
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:287 projects/k3bdatafileview.cpp:326
+#: projects/k3bmovixview.cpp:56 projects/k3bvcdlistview.cpp:98
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Remove"
+msgstr "Remot"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:197
-msgid "Wri&te image files to:"
-msgstr "Es&criu els fitxers d'imatge a:"
+#: k3baudioplayer.cpp:228
+msgid "Clear List"
+msgstr "Neteja llista"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:198
-msgid "Temporary Directory"
-msgstr "Directori temporal"
+#: k3baudioplayer.cpp:348
+msgid "No running aRtsd found"
+msgstr "No s'ha trobat cap «aRtsd» en execució"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:201
-msgid "Wri&te image file to:"
-msgstr "Es&criure el fitxer d'imatge a:"
+#: k3baudioplayer.cpp:355
+msgid "Unknown file format"
+msgstr "Format de fitxer desconegut"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:202
-msgid "Temporary File"
-msgstr "Fitxer temporal"
+#: k3baudioplayer.cpp:589
+msgid "playing"
+msgstr "en reproducció"
-#: k3btempdirselectionwidget.cpp:213
-msgid "Size of project:"
-msgstr "Mida del projecte:"
+#: k3baudioplayer.cpp:592
+msgid "paused"
+msgstr "en pausa"
-#: k3bjobprogressosd.cpp:220
-msgid "Hide OSD"
-msgstr "Oculta l'OSD"
+#: k3baudioplayer.cpp:595
+msgid "stopped"
+msgstr "aturat"
#: k3bburnprogressdialog.cpp:44
msgid "Estimated writing speed:"
@@ -2028,143 +628,176 @@ msgstr "Gravadora: %1 %2"
msgid "no info"
msgstr "sense informació"
-#: k3bservicemenuinstaller.cpp:96
-msgid "Failed to copy service menu files"
-msgstr "No s'han pogut copiar els fitxers del menú de servei"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:34 k3bwriterselectionwidget.cpp:260
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:486 k3bwritingmodewidget.cpp:153
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:75
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:389
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:350
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:351
+msgid "Auto"
+msgstr "Automàtic"
-#: k3bservicemenuinstaller.cpp:116
-msgid "Failed to remove service menu files"
-msgstr "No s'han pogut eliminar els fitxers del menú de servei"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:35
+msgid "Mode1"
+msgstr "Mode1"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:45
-msgid "Media &Info"
-msgstr "&Informació del suport"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:36
+msgid "Mode2"
+msgstr "Mode2"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:47
-msgid "&Unmount"
-msgstr "&Desmunta"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:38
+msgid "Select the mode for the data-track"
+msgstr "Seleccioneu el mode per a la pista de dades"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:49
-msgid "&Mount"
-msgstr "&Munta"
+#: k3bdatamodewidget.cpp:39
+msgid ""
+"<p><b>Data Mode</b><p>Data tracks may be written in two different modes:</"
+"p><p><b>Auto</b><br>Let K3b select the best suited data mode.</p><p><b>Mode "
+"1</b><br>This is the <em>original</em> writing mode as introduced in the "
+"<em>Yellow Book</em> standard. It is the preferred mode when writing pure "
+"data CDs.</p><p><b>Mode 2</b><br>To be exact <em>XA Mode 2 Form 1</em>, but "
+"since the other modes are rarely used it is common to refer to it as "
+"<em>Mode 2</em>.</p><p><b>Be aware:</b> Do not mix different modes on one "
+"CD. Some older drives may have problems reading mode 1 multisession CDs."
+msgstr ""
+"<p><b>Mode de dades</b><p>Les pistes de dades es poden gravar de dos modes "
+"diferents:</p><p><b>Auto</b><br>Permet al K3b seleccionar el millor mode de "
+"dades.</p> <p><b>Mode 1</b><br>Aquest és el mode d'escriptura <em>original</"
+"em> tal i com s'introduí en l'estàndard del <em>Yellow Book</em>. És el mode "
+"preferit quan es graven els CD només de dades.</p><p><b>Mode 2</b><br>Per "
+"ser exactes <em>XA mode 2 forma 1</em>, però com que els altres modes es fan "
+"servir molt rarament, és comú referir-se al mateix com a <em>Mode 2</em>.</"
+"p><p><br>Tingueu present:</b> no mescleu diferents modes en un mateix CD. "
+"Algunes unitats antigues podrien tenir problemes per llegir els CD "
+"multisessió en mode 1."
-#: k3bappdevicemanager.cpp:51
-msgid "&Eject"
-msgstr "&Expulsa"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:39
+msgid "Debugging Output"
+msgstr "Traces de depuració"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:53
-msgid "L&oad"
-msgstr "&Carrega"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:42
+#, fuzzy
+msgid "Copy"
+msgstr "Còpia de CD"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:59
-msgid "Set Read Speed..."
-msgstr "Estableix la velocitat de lectura..."
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:44
+msgid "Save to file"
+msgstr "Desa a un fitxer"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:62
-msgid "Display generic medium information"
-msgstr "Mostra la informació genèrica del suport"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:45
+msgid "Copy to clipboard"
+msgstr "Copia al portapapers"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:63
-msgid "Unmount the medium"
-msgstr "Desmunta el suport"
+#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:150
+#, c-format
+msgid "Could not open file %1"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %1"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:64
-msgid "Mount the medium"
-msgstr "Munta el suport"
+#: k3bdiroperator.cpp:48
+msgid "K3b Bookmarks"
+msgstr "Punts del K3b"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:65
-msgid "Eject the medium"
-msgstr "Expulsa el suport"
+#: k3bdiroperator.cpp:52
+#, fuzzy
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "Punts del K3b"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:66
-msgid "(Re)Load the medium"
-msgstr "(Re)Carrega el suport"
+#: k3bdiroperator.cpp:55
+msgid "&Add to Project"
+msgstr "&Afegeix al projecte"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:67
-msgid "Force the drive's read speed"
-msgstr "Força la velocitat de lectura de la unitat"
+#: k3bdirview.cpp:204
+msgid ""
+"<p>You have selected the K3b Video DVD ripping tool.<p>It is intended to "
+"<em>rip single titles</em> from a video DVD into a compressed format such as "
+"XviD. Menu structures are completely ignored.<p>If you intend to copy the "
+"plain Video DVD vob files from the DVD (including decryption) for further "
+"processing with another application, please use the following link to access "
+"the Video DVD file structure: <a href=\"videodvd:/\">videodvd:/</a><p>If you "
+"intend to make a copy of the entire Video DVD including all menus and extras "
+"it is recommended to use the K3b DVD Copy tool."
+msgstr ""
+"<p>Heu seleccionat l'eina d'extracció de DVD del K3b. <p>Està pensada per "
+"<em>extreure pistes individuals</em> des d'un DVD de vídeo a un format "
+"comprimit com ara l'XviD. Les estructures de menú s'ignoren completament. "
+"<p>Si el que voleu és copiar els fitxers VOB del DVD tal qual (incloent el "
+"desxifrat) per després processar-los amb una altra aplicació, feu servir el "
+"següent enllaç per accedir a l'estructura de fitxers del DVD: <a href="
+"\"videodvd:/\">videodvd:/</a> <p>Si el que voleu és fer una còpia del DVD "
+"sencer incloent tots els menús i els extres, es recomana fer servir l'eina "
+"de còpia de DVD del K3b."
-#: k3bappdevicemanager.cpp:224
-msgid "CD Read Speed"
-msgstr "Velocitat de lectura de CD"
+#: k3bdirview.cpp:213
+msgid "Video DVD ripping"
+msgstr "Extracció de DVD de vídeo"
-#: k3bappdevicemanager.cpp:225
+#: k3bdirview.cpp:214 k3blsofwrapperdialog.cpp:54
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:413 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:253
+msgid "Continue"
+msgstr ""
+
+#: k3bdirview.cpp:215
+msgid "Open DVD Copy Dialog"
+msgstr "Obre el diàleg de còpia de DVD"
+
+#: k3bdirview.cpp:244
msgid ""
-"<p>Please enter the preferred read speed for <b>%1</b>"
-". This speed will be used for the currently mounted medium."
-"<p>This is especially useful to slow down the drive when watching movies which "
-"are read directly from the drive and the spinning noise is intrusive."
-"<p>Be aware that this has no influence on K3b since it will change the reading "
-"speed again when copying CDs or DVDs."
-msgstr ""
-"Indiqueu la velocitat de lectura preferida per a <b>%1</b> "
-". Aquesta velocitat es farà servir per al suport muntat actualment. "
-"<p>Això és especialment útil per alentir la unitat mentre es miren pel·lícules "
-"que es llegeixen directament del disc i el soroll de rotació pot resultar "
-"molest. "
-"<p>Tingueu en compte que això no influeix en el K3b ja que canviarà la "
-"velocitat de lectura un altre cop quan es copiïn CD o DVD."
+"K3b uses vcdxrip from the vcdimager package to rip Video CDs. Please make "
+"sure it is installed."
+msgstr ""
+"El K3b fa servir el «vcdxrip» del paquet «vcdimager» per extreure CD de "
+"vídeo. Assegureu-vos que està instal·lat."
-#: k3bappdevicemanager.cpp:243
-msgid "Setting the read speed failed."
-msgstr "No s'ha pogut establir la velocitat de lectura."
+#: k3bdirview.cpp:249 k3bdirview.cpp:262
+msgid ""
+"Found %1. Do you want K3b to mount the data part or show all the tracks?"
+msgstr ""
+"S'ha trobat %1. Desitgeu que el K3b munti la part de dades o que mostri "
+"totes les pistes?"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:35
-msgid "Mode1"
-msgstr "Mode1"
+#: k3bdirview.cpp:250 k3bdirview.cpp:251 k3bmedium.cpp:323
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:68 rip/k3bvideocdrippingoptions.h:28
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:315
+msgid "Video CD"
+msgstr "CD de vídeo"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:36
-msgid "Mode2"
-msgstr "Mode2"
+#: k3bdirview.cpp:252 k3bdirview.cpp:265
+msgid "Mount CD"
+msgstr "Munta CD"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:38
-msgid "Select the mode for the data-track"
-msgstr "Seleccioneu el mode per a la pista de dades"
+#: k3bdirview.cpp:253
+msgid "Show Video Tracks"
+msgstr "Mostra pistes de vídeo"
-#: k3bdatamodewidget.cpp:39
-msgid ""
-"<p><b>Data Mode</b>"
-"<p>Data tracks may be written in two different modes:</p>"
-"<p><b>Auto</b>"
-"<br>Let K3b select the best suited data mode.</p>"
-"<p><b>Mode 1</b>"
-"<br>This is the <em>original</em> writing mode as introduced in the <em>"
-"Yellow Book</em> standard. It is the preferred mode when writing pure data "
-"CDs.</p>"
-"<p><b>Mode 2</b>"
-"<br>To be exact <em>XA Mode 2 Form 1</em>, but since the other modes are rarely "
-"used it is common to refer to it as <em>Mode 2</em>.</p>"
-"<p><b>Be aware:</b> Do not mix different modes on one CD. Some older drives may "
-"have problems reading mode 1 multisession CDs."
-msgstr ""
-"<p><b>Mode de dades</b>"
-"<p>Les pistes de dades es poden gravar de dos modes diferents:</p>"
-"<p><b>Auto</b>"
-"<br>Permet al K3b seleccionar el millor mode de dades.</p> "
-"<p><b>Mode 1</b>"
-"<br>Aquest és el mode d'escriptura <em>original</em> "
-"tal i com s'introduí en l'estàndard del <em>Yellow Book</em>"
-". És el mode preferit quan es graven els CD només de dades.</p>"
-"<p><b>Mode 2</b>"
-"<br>Per ser exactes <em>XA mode 2 forma 1</em>, però com que els altres modes "
-"es fan servir molt rarament, és comú referir-se al mateix com a <em>Mode 2</em>"
-".</p>"
-"<p>"
-"<br>Tingueu present:</b> no mescleu diferents modes en un mateix CD. Algunes "
-"unitats antigues podrien tenir problemes per llegir els CD multisessió en mode "
-"1."
+#: k3bdirview.cpp:263 k3bdirview.cpp:264 k3bmedium.cpp:307 k3bmedium.cpp:310
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:568
+msgid "Audio CD"
+msgstr "CD d'àudio"
-#: k3bsidepanel.cpp:36
-msgid "Folders"
-msgstr "Carpetes"
+#: k3bdirview.cpp:266
+msgid "Show Audio Tracks"
+msgstr "Mostra les pistes d'àudio"
-#: k3bsidepanel.cpp:40
-msgid "CD Tasks"
-msgstr "Tasques de CD"
+#: k3bdirview.cpp:300
+msgid "<p>K3b was unable to mount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
+msgstr ""
+"<p>El K3b no ha pogut muntar el suport <b>%1</b> al dispositiu <em>%2 - %3</"
+"em>"
-#: k3bsidepanel.cpp:55
-msgid "DVD Tasks"
-msgstr "Tasques de DVD"
+#: k3bdirview.cpp:304
+msgid "Mount Failed"
+msgstr "No s'ha pogut muntar"
+
+#: k3bdirview.cpp:316
+msgid ""
+"<p>K3b was unable to unmount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
+msgstr ""
+"<p>El K3b no ha pogut desmuntar el suport <b>%1</b> al dispositiu <em>%2 - "
+"%3</em>"
+
+#: k3bdirview.cpp:320
+msgid "Unmount Failed"
+msgstr "No s'ha pogut desmuntar"
#: k3bdiskinfoview.cpp:169 k3bmedium.cpp:291
msgid "No medium present"
@@ -2178,6 +811,14 @@ msgstr "Tipus de disc desconegut"
msgid "Tracks"
msgstr "Pistes"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:220 option/base_k3bcddboptiontab.ui:262
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:133 projects/k3bdatafileview.cpp:71
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:175 projects/k3bvcdburndialog.cpp:437
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:83 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:130
+#, no-c-format
+msgid "Type"
+msgstr "Tipus"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:221
msgid "Attributes"
msgstr "Atributs"
@@ -2191,6 +832,13 @@ msgstr "Primer - Últim sector"
msgid "Session %1"
msgstr "Sessió %1"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:258 misc/k3bcdcopydialog.cpp:172
+#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:638 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:338
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:345
+msgid "Audio"
+msgstr "Àudio"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:262
msgid "Data/Mode1"
msgstr "Dades/mode1"
@@ -2207,6 +855,11 @@ msgstr "Dades/mode2 XA format1"
msgid "Data/Mode2 XA Form2"
msgstr "Dades/mode2 XA format2"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:270 misc/k3bcdcopydialog.cpp:162
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:396
+msgid "Data"
+msgstr "Dades"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:272
msgid "%1 (%2)"
msgstr "%1 (%2)"
@@ -2243,6 +896,14 @@ msgstr "CD-Text (extret)"
msgid "Performer"
msgstr "Intèrpret"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:310 projects/k3bvcdlistview.cpp:82
+#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:37
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:342
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:80
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:89
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:311
msgid "Songwriter"
msgstr "Autor de la cançó"
@@ -2272,6 +933,15 @@ msgstr "Tipus:"
msgid "Media ID:"
msgstr "ID del suport:"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:353 rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:154
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:248
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:286
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:337 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:395
+#: rip/k3bpatternparser.cpp:122 rip/k3bpatternparser.cpp:156
+#: rip/k3bpatternparser.cpp:164 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:275
+msgid "unknown"
+msgstr "desconegut"
+
#: k3bdiskinfoview.cpp:357
msgid "Capacity:"
msgstr "Capacitat:"
@@ -2357,111 +1027,295 @@ msgstr "Velocitats d'escriptura permeses:"
msgid "ISO9660 Filesystem Info"
msgstr "Informació sistema de fitxers ISO-9660"
-#: k3bdirview.cpp:204
-msgid ""
-"<p>You have selected the K3b Video DVD ripping tool."
-"<p>It is intended to <em>rip single titles</em> from a video DVD into a "
-"compressed format such as XviD. Menu structures are completely ignored."
-"<p>If you intend to copy the plain Video DVD vob files from the DVD (including "
-"decryption) for further processing with another application, please use the "
-"following link to access the Video DVD file structure: <a href=\"videodvd:/\">"
-"videodvd:/</a>"
-"<p>If you intend to make a copy of the entire Video DVD including all menus and "
-"extras it is recommended to use the K3b DVD Copy tool."
-msgstr ""
-"<p>Heu seleccionat l'eina d'extracció de DVD del K3b. "
-"<p>Està pensada per <em>extreure pistes individuals</em> "
-"des d'un DVD de vídeo a un format comprimit com ara l'XviD. Les estructures de "
-"menú s'ignoren completament. "
-"<p>Si el que voleu és copiar els fitxers VOB del DVD tal qual (incloent el "
-"desxifrat) per després processar-los amb una altra aplicació, feu servir el "
-"següent enllaç per accedir a l'estructura de fitxers del DVD: <a "
-"href=\"videodvd:/\">videodvd:/</a> "
-"<p>Si el que voleu és fer una còpia del DVD sencer incloent tots els menús i "
-"els extres, es recomana fer servir l'eina de còpia de DVD del K3b."
+#: k3bdiskinfoview.cpp:447 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:602
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:331
+msgid "System Id:"
+msgstr "ID del sistema:"
-#: k3bdirview.cpp:213
-msgid "Video DVD ripping"
-msgstr "Extracció de DVD de vídeo"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:452 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:610
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:339
+msgid "Volume Id:"
+msgstr "ID del volum:"
-#: k3bdirview.cpp:215
-msgid "Open DVD Copy Dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de còpia de DVD"
+#: k3bdiskinfoview.cpp:457 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:618
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:347
+msgid "Volume Set Id:"
+msgstr "ID del conjunt de volums:"
-#: k3bdirview.cpp:244
+#: k3bdiskinfoview.cpp:462 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:626
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:355
+msgid "Publisher Id:"
+msgstr "ID de l'editor:"
+
+#: k3bdiskinfoview.cpp:467 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:634
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:363
+msgid "Preparer Id:"
+msgstr "ID del preparador:"
+
+#: k3bdiskinfoview.cpp:472 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:641
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:370
+msgid "Application Id:"
+msgstr "ID de l'aplicació:"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:88
+msgid "Waiting for Disk"
+msgstr "S'està esperant el disc"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:71
+msgid "Force"
+msgstr "Força"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
+msgid "Eject"
+msgstr "Expulsa"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
+msgid "Load"
+msgstr "Carrega"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:113
+msgid "Found media:"
+msgstr "Suport trobat:"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:124
+msgid "Force K3b to continue if it seems not to detect your empty CD/DVD."
+msgstr "Força a que el K3b continuï si no detecta el vostre CD/DVD buit."
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:155 k3bmediaselectioncombobox.cpp:481
+msgid "CD-R(W) or DVD%1R(W)"
+msgstr "CD-R(W) o DVD%1R(W)"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:157 k3bmediaselectioncombobox.cpp:483
+msgid "DVD%1R(W)"
+msgstr "DVD%1R(W)"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:159 k3bmediaselectioncombobox.cpp:485
+msgid "Double Layer DVD%1R"
+msgstr "DVD%1R de doble capa"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:161 k3bmediaselectioncombobox.cpp:487
+msgid "CD-R(W)"
+msgstr "CD-R(W)"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:165
msgid ""
-"K3b uses vcdxrip from the vcdimager package to rip Video CDs. Please make sure "
-"it is installed."
+"Please insert a complete or appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</"
+"b>."
msgstr ""
-"El K3b fa servir el «vcdxrip» del paquet «vcdimager» per extreure CD de vídeo. "
-"Assegureu-vos que està instal·lat."
+"Inseriu un suport de %4 complet o afegible en la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bdirview.cpp:249 k3bdirview.cpp:262
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:172
+msgid "Please insert a complete %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Inseriu un suport de %4 complet en la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:179
msgid ""
-"Found %1. Do you want K3b to mount the data part or show all the tracks?"
+"Please insert an empty or appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</"
+"b>."
msgstr ""
-"S'ha trobat %1. Desitgeu que el K3b munti la part de dades o que mostri totes "
-"les pistes?"
+"Inseriu un suport de %4 complet o afegible en la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bdirview.cpp:252 k3bdirview.cpp:265
-msgid "Mount CD"
-msgstr "Munta CD"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:186
+msgid "Please insert an appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Inseriu un suport de %4 afegible en la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bdirview.cpp:253
-msgid "Show Video Tracks"
-msgstr "Mostra pistes de vídeo"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:193
+msgid "Please insert an empty %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Inseriu un suport buit de %4 en la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bdirview.cpp:266
-msgid "Show Audio Tracks"
-msgstr "Mostra les pistes d'àudio"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:200
+msgid "Please insert a suitable medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+msgstr "Inseriu un suport adequat en la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-#: k3bdirview.cpp:300
-msgid "<p>K3b was unable to mount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
-msgstr ""
-"<p>El K3b no ha pogut muntar el suport <b>%1</b> al dispositiu <em>%2 - %3</em>"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:316
+msgid "Preformatting DVD+RW"
+msgstr "S'està preformatant el DVD+RW"
-#: k3bdirview.cpp:304
-msgid "Mount Failed"
-msgstr "No s'ha pogut muntar"
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:341 k3bemptydiscwaiter.cpp:411
+msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be overwritten?"
+msgstr "S'ha trobat un suport %1 en %2 - %3. S'hauria de sobreescriure?"
-#: k3bdirview.cpp:316
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:346 k3bemptydiscwaiter.cpp:416
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
+#, c-format
+msgid "Found %1"
+msgstr "S'ha trobat %1"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:468
+msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be formatted?"
+msgstr "S'ha trobat un suport %1 en %2 - %3. S'hauria de formatar?"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
+msgid "Format"
+msgstr "Formata"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:494
+msgid "Formatting DVD-RW"
+msgstr "S'està formatant el DVD-RW"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:544
+msgid "Found rewritable media in %1 - %2. Should it be erased?"
+msgstr "S'ha trobat un suport reescrivible en %1 - %2. S'hauria d'esborrar?"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:546
+msgid "Found Rewritable Disk"
+msgstr "S'ha trobat un disc reescrivible"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:547
+msgid "&Erase"
+msgstr "&Esborra"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:548
+msgid "E&ject"
+msgstr "E&xpulsa"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:554 misc/k3bblankingdialog.cpp:151
+msgid "Erasing CD-RW"
+msgstr "S'està esborrant el CD-RW"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:600
+msgid "Waiting for Medium"
+msgstr "S'està esperant el suport"
+
+#: k3bemptydiscwaiter.cpp:673 misc/k3bblankingdialog.cpp:187
+msgid "Erasing failed."
+msgstr "L'esborrat ha fallat."
+
+#: k3bfiletreeview.cpp:406
+msgid "Directories"
+msgstr "Directoris"
+
+#: k3bfiletreeview.cpp:472
+msgid "Root"
+msgstr "Arrel"
+
+#: k3bfiletreeview.cpp:473
+msgid "Home"
+msgstr "Inici"
+
+#: k3bfileview.cpp:95
+msgid "Filter:"
+msgstr "Filtre:"
+
+#: k3bfileview.cpp:104
+msgid "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Sound Files"
+msgstr "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Fitxers de so"
+
+#: k3bfileview.cpp:105
+msgid "audio/x-wav |Wave Sound Files"
+msgstr "audio/x-wav |Fitxers de so WAV"
+
+#: k3bfileview.cpp:106
+msgid "audio/x-mp3 |MP3 Sound Files"
+msgstr "audio/x-mp3 |Fitxers de so MP3"
+
+#: k3bfileview.cpp:107
+msgid "application/x-ogg |Ogg Vorbis Sound Files"
+msgstr "application/x-ogg |Fitxers de so Ogg Vorbis"
+
+#: k3bfileview.cpp:108
+msgid "video/mpeg |MPEG Video Files"
+msgstr "video/mpeg |Fitxers de vídeo MPEG"
+
+#: k3bfirstrun.cpp:52
+msgid "First Run"
+msgstr "Primera execució"
+
+#: k3bfirstrun.cpp:60
+msgid "Enable Konqueror integration"
+msgstr "Habilita l'integració amb el Konqueror"
+
+#: k3bfirstrun.cpp:61
+msgid "No Konqueror integration"
+msgstr "Sense integració amb el Konqueror"
+
+#: k3bfirstrun.cpp:64
msgid ""
-"<p>K3b was unable to unmount medium <b>%1</b> in device <em>%2 - %3</em>"
+"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
+"K3b from the context menu in the file manager.<p><em>The Konqueror "
+"integration can always be disabled and enabled again from the K3b settings.</"
+"em>"
msgstr ""
-"<p>El K3b no ha pogut desmuntar el suport <b>%1</b> al dispositiu <em>"
-"%2 - %3</em>"
+"<p>El K3b es pot integrar dins del Konqueror. Aquesta integració permet "
+"iniciar el K3b des del menú contextual del gestor de fitxers. "
+"<p><em>L'integració amb el Konqueror es pot deshabilitar en qualsevol moment "
+"des del diàleg de configuració del K3b.</em>"
-#: k3bdirview.cpp:320
-msgid "Unmount Failed"
-msgstr "No s'ha pogut desmuntar"
+#: k3binteractiondialog.cpp:89
+msgid "Load default settings"
+msgstr "Carrega l'arranjament per omissió"
-#: k3bdiroperator.cpp:48
-msgid "K3b Bookmarks"
-msgstr "Punts del K3b"
+#: k3binteractiondialog.cpp:90
+msgid "Load saved settings"
+msgstr "Carrega l'arranjament desat"
-#: k3bdiroperator.cpp:55
-msgid "&Add to Project"
-msgstr "&Afegeix al projecte"
+#: k3binteractiondialog.cpp:91
+msgid "Load last used settings"
+msgstr "Carrega l'últim arranjament emprat"
-#: k3bmediaselectiondialog.cpp:32
-msgid "Medium Selection"
-msgstr "Selecció del suport"
+#: k3binteractiondialog.cpp:116 projects/k3bprojectburndialog.cpp:155
+msgid "Start"
+msgstr "Comença"
-#: k3bmediaselectiondialog.cpp:41
-msgid "Please select a medium:"
-msgstr "Seleccioneu un suport:"
+#: k3binteractiondialog.cpp:117
+msgid "Start the task"
+msgstr "Comença la tasca"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:243
+msgid "Load default or saved settings"
+msgstr "Carrega l'arranjament desat o per omissió"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: k3binteractiondialog.cpp:244
+msgid "Save current settings to reuse them later"
+msgstr "Desa l'arranjament actual per fer-lo servir després"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:248
msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Antoni Bella Perez,Marc Coll,Josep Ma. Ferrer"
+"<p>Load a set of settings either from the default K3b settings, settings "
+"saved before, or the last used ones."
+msgstr ""
+"<p>Carrega un conjunt d'arranjaments, ja siguin els per omissió del K3b, uns "
+"de desats prèviament, o els últims emprats."
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: k3binteractiondialog.cpp:250
msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "bella5@teleline.es,marcoll@ya.com,txemaq@gmail.com"
+"<p>Saves the current settings of the action dialog.<p>These settings can be "
+"loaded with the <em>Load saved settings</em> button.<p><b>The K3b defaults "
+"are not overwritten by this.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Desa l'arranjament actual del diàleg d'acció. <p>Aquest arranjament es "
+"pot carregar amb el botó <em>Carrega l'arranjament desat</em>. "
+"<p><b>L'arranjament per omissió del K3b no serà sobreescrit per aquest.</b>"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:320
+msgid "Action Dialog Settings"
+msgstr "Arranjament dels diàlegs d'acció"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:321
+msgid ""
+"<p>K3b handles three sets of settings in action dialogs: the defaults, the "
+"saved settings, and the last used settings. Please choose which of these "
+"sets should be loaded if an action dialog is opened again.<p><em>Be aware "
+"that this choice can always be changed from the K3b configuration dialog.</"
+"em>"
+msgstr ""
+"<p>El K3b fa servir tres conjunts d'arranjaments en els diàlegs d'acció: el "
+"per omissió, el desat, i l'últim emprat. Trieu quin d'aquests s'hauria de "
+"carregar si es torna a obrir un diàleg d'acció. <p><em>Tingueu en compte que "
+"aquesta elecció es pot canviar en qualsevol moment des del diàleg de "
+"configuració del K3b.</em>"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:331 option/k3bmiscoptiontab.cpp:49
+msgid "Default Settings"
+msgstr "Arranjament per omissió"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:332 option/k3bmiscoptiontab.cpp:52
+msgid "Saved Settings"
+msgstr "Arranjament desat"
+
+#: k3binteractiondialog.cpp:333 option/k3bmiscoptiontab.cpp:55
+msgid "Last Used Settings"
+msgstr "Últim arranjament emprat"
#: k3bjobprogressdialog.cpp:160
msgid "Message"
@@ -2515,589 +1369,329 @@ msgstr "Temps transcorregut: %1 h"
msgid "Remaining: %1 h"
msgstr "Falten: %1 h"
-#: main.cpp:44
-msgid "A CD and DVD burning application"
-msgstr "Una aplicació de gravació per a CD i DVD"
+#: k3bjobprogressosd.cpp:220
+msgid "Hide OSD"
+msgstr "Oculta l'OSD"
-#: main.cpp:49
-msgid "file(s) to open"
-msgstr "fitxer(s) a obrir"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:44
+msgid "Device in use"
+msgstr "Dispositiu en ús"
-#: main.cpp:50
-msgid "Create a new data CD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Crea un nou projecte per a CD de dades i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:51
+msgid "Quit the other applications"
+msgstr "Tanca les altres aplicacions"
-#: main.cpp:51
-msgid "Create a new audio CD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Crea un nou projecte per a CD d'àudio i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:52
+msgid "Check again"
+msgstr "Comprova un altre cop"
-#: main.cpp:52
-msgid "Create a new video CD project and add all given files"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:75
+msgid ""
+"<p>Device <b>'%1'</b> is already in use by other applications (<em>%2</em>)."
+"<p>It is highly recommended to quit those before continuing. Otherwise K3b "
+"might not be able to fully access the device.<p><em>Hint: Sometimes shutting "
+"down an application does not happen instantly. In that case you might have "
+"to use the '%3' button."
msgstr ""
-"Crea un nou projecte per a CD de vídeo i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
+"<p>El dispositiu <b>'%1'</b> ja està sent usat per altres aplicacions (<em>"
+"%2</em>).<p>És altament recomanable tancar-les abans de continuar. En cas "
+"contrari, el K3b podria no ser capaç d'accedir completament al dispositiu. "
+"<p><em>Consell: a vegades tancar una aplicació no és instantani. En aquest "
+"cas podríeu necessitar fer servir el botó '%3'."
-#: main.cpp:53
-msgid "Create a new mixed mode CD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Crea un nou projecte per a CD en mode mixt i afegeix-hi tots els fitxers "
-"indicats"
+#: k3blsofwrapperdialog.cpp:103
+msgid "<p>Do you really want K3b to kill the following processes: <em>"
+msgstr "<p>Realment voleu que el K3b mati els següents processos: <em>"
-#: main.cpp:54
-msgid "Create a new eMovix CD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Crea un nou projecte per a CD eMovix i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:439 k3bmediaselectioncombobox.cpp:467
+msgid "an empty %1 medium"
+msgstr "un suport de %1 buit"
-#: main.cpp:55
-msgid "Create a new data DVD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Crea un nou projecte per a DVD de dades i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:441
+msgid "an appendable %1 medium"
+msgstr "un suport de %1 afegible"
-#: main.cpp:56
-msgid "Create a new eMovix DVD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Crea un nou projecte per a DVD eMovix i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:443
+msgid "a complete %1 medium"
+msgstr "un suport de %1 ple"
-#: main.cpp:57
-msgid "Create a new Video DVD project and add all given files"
-msgstr ""
-"Crea un nou projecte de DVD de vídeo i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:446
+msgid "an empty or appendable %1 medium"
+msgstr "un suport de %1 buit o afegible"
-#: main.cpp:58
-msgid "Open the project burn dialog for the current project"
-msgstr "Obre el diàleg de gravació de projectes per al projecte actual"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:448
+msgid "a complete or appendable %1 medium"
+msgstr "un suport de %1 ple o afegible"
-#: main.cpp:59
-msgid "Open the CD copy dialog, optionally specify the source device"
-msgstr ""
-"Obre el diàleg de còpia de CD, opcionalment especifica el dispositiu d'origen"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:450
+msgid "a %1 medium"
+msgstr "un suport de %1"
-#: k3b.cpp:337 main.cpp:60
-msgid "Open the DVD copy dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de còpia de DVD"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:458
+msgid "a Video %1 medium"
+msgstr "un suport de %1 de vídeo"
-#: main.cpp:61
-msgid "Write a CD image to a CD-R(W)"
-msgstr "Escriu una imatge de CD a un CD R(W)"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:461
+msgid "a Mixed Mode %1 medium"
+msgstr "un suport de %1 en mode mixt"
-#: main.cpp:62
-msgid "Write a DVD ISO9660 image to a DVD"
-msgstr "Escriu una imatge ISO-9660 de DVD a un DVD"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:463
+msgid "an Audio %1 medium"
+msgstr "un suport de %1 d'àudio"
-#: main.cpp:63
-msgid "Write a CD or DVD image to a CD-R(W) or DVD depending on the size"
-msgstr "Escriu una imatge de CD o DVD a un CD-R(W) o un DVD, segons la mida"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:465
+msgid "a Data %1 medium"
+msgstr "un suport de %1 de dades"
-#: main.cpp:64
-msgid "Erase a CDRW"
-msgstr "Esborra un CD-RW"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:474
+msgid "CD or DVD"
+msgstr "CD o DVD"
-#: main.cpp:65
-msgid "Format a DVD-RW or DVD+RW"
-msgstr "Formata un DVD-RW o un DVD+RW"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:476
+msgid "CD"
+msgstr "CD"
-#: main.cpp:66
-msgid "Extract Audio tracks digitally (+encoding)"
-msgstr "Extreu les pistes d'àudio digitalment (i codifica)"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:478
+msgid "DVD"
+msgstr "DVD"
-#: main.cpp:67
-msgid "Rip Video DVD Titles (+transcoding)"
-msgstr "Extreu pistes del DVD de vídeo (+recodificació)"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:489
+msgid "DVD-ROM"
+msgstr "DVD-ROM"
-#: main.cpp:68
-msgid "Rip Video CD Tracks"
-msgstr "Extreu les pistes del CD de vídeo"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:491
+msgid "CD-ROM"
+msgstr "CD-ROM"
-#: main.cpp:69
-msgid "Set the GUI language"
-msgstr "Estableix l'idioma de la IGU"
+#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:493
+msgid "Please insert %1..."
+msgstr "Inseriu un %1..."
-#: main.cpp:70
-msgid "Disable the splash screen"
-msgstr "Deshabilita la pantalla de presentació"
+#: k3bmediaselectiondialog.cpp:32
+msgid "Medium Selection"
+msgstr "Selecció del suport"
-#: main.cpp:71
-msgid ""
-"Set the audio output method (like arts or alsa depending on the installed "
-"plugins)"
-msgstr ""
-"Estabeix el mètode de sortida d'àudio (com ara «arts» o «alsa», depenent dels "
-"connectors que tingueu instal·lats)"
+#: k3bmediaselectiondialog.cpp:41
+msgid "Please select a medium:"
+msgstr "Seleccioneu un suport:"
-#: main.cpp:72
-msgid ""
-"Set the device to be used for new projects (This option has no effect. Its main "
-"purpose is to enable handling of empty media from the TDE Media Manager)."
-msgstr ""
-"Indiqueu el dispositiu a usar pels projectes nous (aquesta opció no té cap "
-"efecte. La seva funció principal és gestionar els suports buits des del gestor "
-"de suports del TDE)."
+#: k3bmedium.cpp:287
+msgid "No medium information"
+msgstr "Sense informació del suport"
-#: main.cpp:82
-msgid "Maintainer and Lead Developer"
-msgstr "Mantenidor i programador principal"
+#: k3bmedium.cpp:295
+msgid "Empty %1 medium"
+msgstr "Suport %1 buit"
-#: main.cpp:83
-msgid "VideoCD Project and VideoCD ripping"
-msgstr "Projecte de VideoCD i extracció de VideoCD"
+#: k3bmedium.cpp:307
+msgid "Mixed CD"
+msgstr "CD mixt"
-#: main.cpp:84
-msgid "Advanced Cdrdao integration"
-msgstr "Integració avançada del «cdrdao»"
+#: k3bmedium.cpp:313
+msgid "%1 (Mixed CD)"
+msgstr "%1 (CD en mode mixt)"
-#: main.cpp:87
-msgid "VideoDVD ripping and video encoding in pre-1.0 versions."
-msgstr ""
-"Extracció de DVD de vídeo i codificació de vídeo a les versions pre-1.0."
+#: k3bmedium.cpp:320 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:119
+msgid "Video DVD"
+msgstr "DVD de vídeo"
-#: main.cpp:90
-msgid "For his bombastic artwork."
-msgstr "Pel seu fantàstic treball artístic."
+#: k3bmedium.cpp:326
+msgid "%1 (Appendable Data %2)"
+msgstr "%1 (dades afegibles %2)"
-#: main.cpp:93
-msgid "For extensive testing and the first German translation."
-msgstr "Per les seves àmplies proves i per la primera traducció a l'alemany."
+#: k3bmedium.cpp:329
+msgid "%1 (Complete Data %2)"
+msgstr "%1 (dades ja escrites %2)"
-#: main.cpp:96
-msgid "For the great dvd+rw-tools and the nice cooperation."
-msgstr "Per les seves estupendes «dvd+rw-tools» i la seva amable cooperació."
+#: k3bmedium.cpp:334
+#, c-format
+msgid "Appendable Data %1"
+msgstr "Dades afegibles %1"
-#: main.cpp:99
-msgid "For the very cool eMovix package and his accommodating work."
-msgstr "Pel molt bon paquet eMovis i el seu treball d'adequació."
+#: k3bmedium.cpp:337
+#, c-format
+msgid "Complete Data %1"
+msgstr "Dades escrites %1"
-#: main.cpp:102
-msgid "For the flac decoding plugin."
-msgstr "Pel connector flac de descodificació."
+#: k3bmedium.cpp:345
+msgid "Appendable %1 medium"
+msgstr "Suport de %1 afegible"
-#: main.cpp:105
-msgid "For the very useful isofslib."
-msgstr "Per la molt útil «isofslib»."
+#: k3bmedium.cpp:348
+msgid "Complete %1 medium"
+msgstr "Suport %1 ple"
-#: main.cpp:108
+#: k3bmedium.cpp:366
msgid ""
-"For libsamplerate which is used for generic resampling in the audio decoder "
-"framework."
+"_n: %1 in %n track\n"
+"%1 in %n tracks"
msgstr ""
-"Pel «libsamplerate», que es fa servir en el procés genèric de tornar a fer el "
-"mostratge en el descodificador d'àudio."
-
-#: main.cpp:111
-msgid "For the very cool conditional audio ripping pattern."
-msgstr "Pel magnífic patró d'extracció d'àudio condicional."
-
-#: main.cpp:114
-msgid "For his work on the BSD port and some great patches."
-msgstr "Pel seu treball amb el port a BSD i per alguns pedaços molt bons."
-
-#: main.cpp:117
-msgid "For his work on the BSD port."
-msgstr "Per la seva feina en el port a BSD."
+"%1 en %n pista\n"
+"%1 en %n pistes"
-#: main.cpp:120
-msgid "For his help with the many invalid k3b entries on bugs.kde.org."
+#: k3bmedium.cpp:369
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: and %n session\n"
+" and %n sessions"
msgstr ""
-"Per la seva ajuda amb les moltes entrades invàlides del K3b a bugs.kde.org."
-
-#: main.cpp:123
-msgid "For the great K3b icon eyecandy."
-msgstr "Per les seves vistoses icones del K3b."
+" i %n sessió\n"
+" i %n sessions"
-#: main.cpp:126
-msgid "For his neverending help cleaning out the K3b bug database."
-msgstr ""
-"Per la seva inacabable tasca netejant la base de dades d'errors del K3b."
+#: k3bmedium.cpp:374
+#, c-format
+msgid "Free space: %1"
+msgstr "Espai disponible: %1"
-#: main.cpp:129
-msgid ""
-"Rob created a great theme and came up with the idea for transparent themes."
-msgstr "Rob va crear un gran tema i va donar la idea dels temes transparents."
+#: k3bmedium.cpp:378
+#, c-format
+msgid "Capacity: %1"
+msgstr "Capacitat: %1"
-#: main.cpp:132
-msgid "For the amazing K3b 1.0 theme."
-msgstr "Per l'extraordinari tema K3b 1.0."
+#: k3bpassivepopup.cpp:135 k3bsystemproblemdialog.cpp:95
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:75
+#, fuzzy
+msgid "Close"
+msgstr "Tanca-ho tot"
#: k3bpassivepopup.cpp:142
msgid "Keep Open"
msgstr "Mantingues obert"
-#: k3b.cpp:155
-msgid "K3b - The CD and DVD Kreator"
-msgstr "K3b - El Kreador de CD i DVD"
-
-#: k3b.cpp:218
-msgid "Save All"
-msgstr "Desa-ho tot"
-
-#: k3b.cpp:221
-msgid "Close All"
-msgstr "Tanca-ho tot"
-
-#: k3b.cpp:235
-msgid "&New Project"
-msgstr "&Nou projecte"
-
-#: k3b.cpp:236
-msgid "New &Audio CD Project"
-msgstr "Nou projecte per a CD d'&àudio"
-
-#: k3b.cpp:238
-msgid "New Data &CD Project"
-msgstr "Nou projecte per a CD de &dades"
-
-#: k3b.cpp:240
-msgid "New &Mixed Mode CD Project"
-msgstr "Nou projecte per a CD en mode &mixt"
-
-#: k3b.cpp:242
-msgid "New &Video CD Project"
-msgstr "Nou projecte per a CD de &vídeo"
-
-#: k3b.cpp:244
-msgid "New &eMovix CD Project"
-msgstr "Nou projecte per a CD &eMovix"
-
-#: k3b.cpp:246
-msgid "New &eMovix DVD Project"
-msgstr "Nou projecte per a DVD &eMovix"
-
-#: k3b.cpp:248
-msgid "New Data &DVD Project"
-msgstr "Nou projecte per a &DVD de dades"
-
-#: k3b.cpp:250
-msgid "New V&ideo DVD Project"
-msgstr "Nou projecte per a DVD de v&ídeo"
-
-#: k3b.cpp:252
-msgid "Continue Multisession Project"
-msgstr "Continua el projecte multisessió"
-
-#: k3b.cpp:274
-msgid "&Add Files..."
-msgstr "&Afegeix fitxers..."
-
-#: k3b.cpp:277
-msgid "&Clear Project"
-msgstr "&Neteja projecte"
-
-#: k3b.cpp:280
-msgid "Show Directories"
-msgstr "Mostra directoris"
-
-#: k3b.cpp:283
-msgid "Show Contents"
-msgstr "Mostra continguts"
-
-#: k3b.cpp:286
-msgid "Show Document Header"
-msgstr "Mostra capçalera del document"
-
-#: k3b.cpp:289
-msgid "&Erase CD-RW..."
-msgstr "&Esborra CD-RW..."
-
-#: k3b.cpp:291
-msgid "&Format DVD%1RW..."
-msgstr "&Formata DVD%1RW..."
-
-#: k3b.cpp:293
-msgid "&Burn CD Image..."
-msgstr "&Grava imatge de CD..."
-
-#: k3b.cpp:295
-msgid "&Burn DVD ISO Image..."
-msgstr "&Grava imatge ISO de DVD..."
-
-#: k3b.cpp:298
-msgid "&Copy CD..."
-msgstr "&Copia CD..."
-
-#: k3b.cpp:301
-msgid "Copy &DVD..."
-msgstr "Copia &DVD..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:202
+#, c-format
+msgid "AudioCD%1"
+msgstr "AudioCD%1"
-#: k3b.cpp:304
-msgid "Rip Audio CD..."
-msgstr "Extreu CD d'àudio..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:208
+#, c-format
+msgid "DataCD%1"
+msgstr "DataCD%1"
-#: k3b.cpp:306
-msgid "Rip Video DVD..."
-msgstr "Extreu DVD de vídeo..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:214
+#, c-format
+msgid "MixedCD%1"
+msgstr "MixedCD%1"
-#: k3b.cpp:308
-msgid "Rip Video CD..."
-msgstr "Extreu CD de vídeo..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:220
+#, c-format
+msgid "VideoCD%1"
+msgstr "VideoCD%1"
-#: k3b.cpp:311
-msgid "System Check"
-msgstr "Comprovació del sistema"
+#: k3bprojectmanager.cpp:226
+#, c-format
+msgid "eMovixCD%1"
+msgstr "eMovixCD%1"
-#: k3b.cpp:315
-msgid "&Setup System Permissions..."
-msgstr "Configura els permisos del &sistema..."
+#: k3bprojectmanager.cpp:232
+#, c-format
+msgid "eMovixDVD%1"
+msgstr "eMovixDVD%1"
-#: k3b.cpp:325
-msgid "Creates a new project"
-msgstr "Crea un nou projecte"
+#: k3bprojectmanager.cpp:238
+#, c-format
+msgid "DataDVD%1"
+msgstr "DataDVD%1"
-#: k3b.cpp:326
-msgid "Creates a new data CD project"
-msgstr "Crea un nou projecte per a CD de dades"
+#: k3bprojectmanager.cpp:244
+#, c-format
+msgid "VideoDVD%1"
+msgstr "VideoDVD%1"
-#: k3b.cpp:327
-msgid "Creates a new audio CD project"
-msgstr "Crea un nou projecte per a CD d'àudio"
+#: k3bprojecttabwidget.cpp:63 projects/k3bprojectburndialog.cpp:55
+msgid "Project"
+msgstr "Projecte"
-#: k3b.cpp:328
-msgid "Creates a new eMovix DVD project"
-msgstr "Crea un nou projecte per a DVD eMovix"
+#: k3bservicemenuinstaller.cpp:96
+msgid "Failed to copy service menu files"
+msgstr "No s'han pogut copiar els fitxers del menú de servei"
-#: k3b.cpp:329
-msgid "Creates a new data DVD project"
-msgstr "Crea un nou projecte per a DVD de dades"
+#: k3bservicemenuinstaller.cpp:116
+msgid "Failed to remove service menu files"
+msgstr "No s'han pogut eliminar els fitxers del menú de servei"
-#: k3b.cpp:330
-msgid "Creates a new eMovix CD project"
-msgstr "Crea un nou projecte per a CD eMovix"
+#: k3bsidepanel.cpp:36
+msgid "Folders"
+msgstr "Carpetes"
-#: k3b.cpp:331
-msgid "Creates a new Video CD project"
-msgstr "Crea un nou projecte per a CD de vídeo"
+#: k3bsidepanel.cpp:40
+msgid "CD Tasks"
+msgstr "Tasques de CD"
-#: k3b.cpp:332
-msgid "Open the CD-RW erasing dialog"
-msgstr "Obre el diàleg d'esborrat de CD-RW"
+#: k3bsidepanel.cpp:55
+msgid "DVD Tasks"
+msgstr "Tasques de DVD"
-#: k3b.cpp:333
-msgid "Open the DVD%1RW formatting dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de formatat de DVD%1RW"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:60
+msgid "Temp:"
+msgstr "Temp:"
-#: k3b.cpp:334
-msgid "Open the CD copy dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de còpia de CD"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:113
+msgid "No info"
+msgstr "Sense informació"
-#: k3b.cpp:335
-msgid "Write an Iso9660, cue/bin, or cdrecord clone image to CD"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:169
+msgid ""
+"_n: 1 file in %1\n"
+"%n files in %1"
msgstr ""
-"Escriu una imatge ISO-9660, CUE/BIN, o una imatge clonada de «cdrecord» a CD"
-
-#: k3b.cpp:336
-msgid "Write an Iso9660 image to DVD"
-msgstr "Escriu una imatge ISO-9660 a DVD"
-
-#: k3b.cpp:338
-msgid "Opens an existing project"
-msgstr "Obre un projecte existent"
-
-#: k3b.cpp:339
-msgid "Opens a recently used file"
-msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
-
-#: k3b.cpp:340
-msgid "Saves the current project"
-msgstr "Desa el projecte actual"
-
-#: k3b.cpp:341
-msgid "Saves the current project to a new url"
-msgstr "Desa el projecte actual a una nova URL"
-
-#: k3b.cpp:342
-msgid "Saves all open projects"
-msgstr "Desa tots els projectes oberts"
-
-#: k3b.cpp:343
-msgid "Closes the current project"
-msgstr "Tanca el projecte actual"
-
-#: k3b.cpp:344
-msgid "Closes all open projects"
-msgstr "Tanca tots els projectes oberts"
-
-#: k3b.cpp:345
-msgid "Quits the application"
-msgstr "Surt de l'aplicació"
-
-#: k3b.cpp:346
-msgid "Configure K3b settings"
-msgstr "Configura el K3b"
-
-#: k3b.cpp:348
-msgid "Setup the system permissions (requires root privileges)"
-msgstr "Configura els permisos del sistema (calen privilegis de root)"
-
-#: k3b.cpp:350
-msgid "Digitally extract tracks from an audio CD"
-msgstr "Extreu digitalment les pistes d'un CD d'àudio"
-
-#: k3b.cpp:351
-msgid "Transcode Video DVD titles"
-msgstr "Recodifica pistes de DVD de vídeo"
-
-#: k3b.cpp:352
-msgid "Extract tracks from a Video CD"
-msgstr "Extreu pistes des d'un CD de vídeo"
-
-#: k3b.cpp:353
-msgid "Add files to the current project"
-msgstr "Afegeix fitxers al projecte actual"
-
-#: k3b.cpp:354
-msgid "Clear the current project"
-msgstr "Neteja el projecte actual"
-
-#: k3b.cpp:383
-msgid "Project View"
-msgstr "Vista del projecte"
-
-#: k3b.cpp:400
-msgid "Current Projects"
-msgstr "Projectes actuals"
-
-#: k3b.cpp:414
-msgid "Quickstart"
-msgstr "Inici ràpid"
-
-#: k3b.cpp:422
-msgid "Sidepanel"
-msgstr "Plafó lateral"
-
-#: k3b.cpp:436
-msgid "Contents View"
-msgstr "Vista del contingut"
-
-#: k3b.cpp:455
-msgid "&Quick Dir Selector"
-msgstr "Selector &ràpid del directori"
-
-#: k3b.cpp:459
-msgid "Go"
-msgstr "Vés"
-
-#: k3b.cpp:531 k3b.cpp:860 k3b.cpp:874
-msgid "Opening file..."
-msgstr "S'està obrint el fitxer..."
-
-#: k3b.cpp:556
-msgid "Could not open document!"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el document!"
-
-#: k3b.cpp:556
-msgid "Error!"
-msgstr "Error!"
-
-#: k3b.cpp:829
-msgid "%1 has unsaved data."
-msgstr "%1 conté dades sense desar."
-
-#: k3b.cpp:830
-msgid "Closing Project"
-msgstr "Tanca el projecte"
-
-#: k3b.cpp:863 k3b.cpp:930
-msgid "*.k3b|K3b Projects"
-msgstr "*.k3b|Projectes del K3b"
-
-#: k3b.cpp:865
-msgid "Open Files"
-msgstr "Obre fitxers"
-
-#: k3b.cpp:898
-msgid "Saving file..."
-msgstr "S'està desant el fitxer..."
-
-#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
-msgid "Could not save the current document!"
-msgstr "No s'ha pogut desar el document actual!"
-
-#: k3b.cpp:907 k3b.cpp:948
-msgid "I/O Error"
-msgstr "Error de E/S"
-
-#: k3b.cpp:922
-msgid "Saving file with a new filename..."
-msgstr "S'està desant el fitxer amb un nou nom..."
-
-#: k3b.cpp:961
-msgid "Closing file..."
-msgstr "S'està tancant el fitxer..."
-
-#: k3b.cpp:1072
-msgid "Creating new Audio CD Project."
-msgstr "S'està creant un nou projecte per a CD d'àudio."
-
-#: k3b.cpp:1081
-msgid "Creating new Data CD Project."
-msgstr "S'està creant un nou projecte per a CD de dades."
-
-#: k3b.cpp:1091
-msgid "Creating new Data DVD Project."
-msgstr "S'està creant un nou projecte per a DVD de dades."
-
-#: k3b.cpp:1107
-msgid "Creating new VideoDVD Project."
-msgstr "S'està creant un nou projecte per a DVD de vídeo."
-
-#: k3b.cpp:1117
-msgid "Creating new Mixed Mode CD Project."
-msgstr "S'està creant un nou projecte per a CD en mode mixt."
-
-#: k3b.cpp:1126
-msgid "Creating new Video CD Project."
-msgstr "S'està creant un nou projecte per a CD de vídeo."
-
-#: k3b.cpp:1136
-msgid "Creating new eMovix CD Project."
-msgstr "S'està creant un nou projecte per a CD eMovix."
-
-#: k3b.cpp:1146
-msgid "Creating new eMovix DVD Project."
-msgstr "S'està creant un nou projecte per a DVD eMovix."
+"1 fitxer a %1\n"
+"%n fitxers a %1"
-#: k3b.cpp:1273
-msgid "Select Files to Add to Project"
-msgstr "Seleccioneu els fitxers a afegir al projecte"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:170
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: 1 folder\n"
+"%n folders"
+msgstr ""
+"1 carpeta\n"
+"%n carpetes"
-#: k3b.cpp:1287
-msgid "Please create a project before adding files"
-msgstr "Si us plau, creeu un projecte abans d'afegir fitxers"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:196
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: Audio CD (1 track)\n"
+"Audio CD (%n tracks)"
+msgstr ""
+"CD d'àudio (1 pista)\n"
+"CD d'àudio (%n pistes)"
-#: k3b.cpp:1287
-msgid "No Active Project"
-msgstr "Sense projecte actiu"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:202
+msgid "Data CD (%1)"
+msgstr "CD de dades (%1)"
-#: k3b.cpp:1296
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:209
msgid ""
-"Could not find tdesu to run K3bSetup with root privileges. Please run it "
-"manually as root."
+"_n: Mixed CD (1 track and %1)\n"
+"Mixed CD (%n tracks and %1)"
msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar «tdesu» per executar el K3bSetup amb privilegis de root. "
-"Si us plau, executeu-lo manualment com a root."
-
-#: k3b.cpp:1532
-msgid "Do you really want to clear the current project?"
-msgstr "Esteu realment segur de voler netejar el projecte actual?"
+"CD mixt (1 pista i %1)\n"
+"CD mixt (%n pistes i %1)"
-#: k3b.cpp:1533
-msgid "Clear Project"
-msgstr "Neteja projecte"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:216
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: Video CD (1 track)\n"
+"Video CD (%n tracks)"
+msgstr ""
+"CD de vídeo (1 pista)\n"
+"CD de vídeo (%n pistes)"
-#: k3b.cpp:1575
-msgid "Audio CD Rip"
-msgstr "Extracció de CD d'àudio"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:222
+msgid "eMovix CD (%1)"
+msgstr "CD eMovix (%1)"
-#: k3b.cpp:1590
-msgid "Video DVD Rip"
-msgstr "Extracció de DVD de vídeo"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:228
+msgid "eMovix DVD (%1)"
+msgstr "DVD eMovix (%1)"
-#: k3b.cpp:1611
-msgid "Video CD Rip"
-msgstr "Extracció de CD de vídeo"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:234
+msgid "Data DVD (%1)"
+msgstr "DVD de dades (%1)"
-#: k3b.cpp:1626
-msgid "Audio Output Problem"
-msgstr "Problema amb la sortida de l'àudio"
+#: k3bstatusbarmanager.cpp:240
+msgid "Video DVD (%1)"
+msgstr "DVD de vídeo (%1)"
#: k3bsystemproblemdialog.cpp:87 k3bsystemproblemdialog.cpp:92
msgid "System Configuration Problems"
@@ -3134,122 +1728,84 @@ msgstr "No s'ha trobat cap gravadora de CD/DVD."
#: k3bsystemproblemdialog.cpp:179
msgid ""
-"K3b did not find an optical writing device in your system. Thus, you will not "
-"be able to burn CDs or DVDs. However, you can still use other K3b features like "
-"audio track extraction or audio transcoding or ISO9660 image creation."
+"K3b did not find an optical writing device in your system. Thus, you will "
+"not be able to burn CDs or DVDs. However, you can still use other K3b "
+"features like audio track extraction or audio transcoding or ISO9660 image "
+"creation."
msgstr ""
"El K3b no ha trobat cap dispositiu òptic d'escriptura al vostre sistema. Per "
"tant, no sereu capaç de gravar CD o DVD. Tanmateix, podeu fer servir altres "
"característiques del K3b, com ara l'extracció de pistes d'àudio, la "
"recodificació d'àudio, o la creació d'imatges ISO-9660."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:189 k3bsystemproblemdialog.cpp:244
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:269 k3bsystemproblemdialog.cpp:318
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:190 k3bsystemproblemdialog.cpp:246
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:272 k3bsystemproblemdialog.cpp:321
msgid "Unable to find %1 executable"
msgstr "No es pot trobar a l'executable %1"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:190
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:191
msgid "K3b uses cdrecord to actually write CDs."
msgstr "El K3b en realitat fa servir el «cdrecord» per escriure els CD."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:191
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:192
msgid "Install the cdrtools package which contains cdrecord."
msgstr "Instal·lar el paquet «cdrtools» que conté «cdrecord»."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:198 k3bsystemproblemdialog.cpp:279
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:287 k3bsystemproblemdialog.cpp:296
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:330 k3bsystemproblemdialog.cpp:438
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:199 k3bsystemproblemdialog.cpp:282
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:290 k3bsystemproblemdialog.cpp:299
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:333 k3bsystemproblemdialog.cpp:441
msgid "Used %1 version %2 is outdated"
msgstr "La versió emprada %2 de %1 està desactualitzada"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:199
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:200
msgid ""
-"Although K3b supports all cdrtools versions since 1.10 it is highly recommended "
-"to at least use version 2.0."
+"Although K3b supports all cdrtools versions since 1.10 it is highly "
+"recommended to at least use version 2.0."
msgstr ""
-"Encara que el K3b admet totes les versions de les «cdrtools» des de la 1.10, és "
-"altament recomanable emprar almenys una versió 2.0."
+"Encara que el K3b admet totes les versions de les «cdrtools» des de la 1.10, "
+"és altament recomanable emprar almenys una versió 2.0."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:202
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:203
msgid "Install a more recent version of the cdrtools."
msgstr "Instal·leu una versió més recent de les «cdrtools»."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:219
-msgid "%1 will be run with root privileges on kernel >= 2.6.8"
-msgstr "%1 no s'executarà amb privilegis de root en un nucli >= 2.6.8"
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:220
-msgid ""
-"Since Linux kernel 2.6.8 %1 will not work when run suid root for security "
-"reasons anymore."
-msgstr ""
-"Des del nucli de Linux 2.6.8, %1 ja no funcionarà quan s'executi com a SUID "
-"root per motius de seguretat."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:228 k3bsystemproblemdialog.cpp:254
-msgid "%1 will be run without root privileges"
-msgstr "%1 s'executarà sense privilegis de root"
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:229
-msgid ""
-"It is highly recommended to configure cdrecord to run with root privileges. "
-"Only then cdrecord runs with high priority which increases the overall "
-"stability of the burning process. Apart from that it allows changing the size "
-"of the used burning buffer. A lot of user problems could be solved this way. "
-"This is also true when using SuSE's resmgr."
-msgstr ""
-"És altament recomanable el configurar el «cdrecord» per a executar-lo amb "
-"privilegis d'administrador. Només així serà capaç d'incrementar l'estabilitat "
-"del procés de gravació. També es permet el canviar la mida de la memòria "
-"intermèdia emprada per a la gravació. Molts dels problemes d'usuari es poden "
-"solventar d'aquesta manera. Això també és veritat si s'empra el «resmgr» de la "
-"SuSE."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:245
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:247
msgid "K3b uses cdrdao to actually write CDs."
msgstr "El K3b en realitat fa servir el «cdrdao» per escriure els CD."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:246
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:248
msgid "Install the cdrdao package."
msgstr "Instal·la el paquet «cdrdao»."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:255
-msgid ""
-"It is highly recommended to configure cdrdao to run with root privileges to "
-"increase the overall stability of the burning process."
-msgstr ""
-"És molt recomanable que configureu el «cdrdao» per a que s'executi amb "
-"privilegis d'administrador per a incrementar l'estabilitat del procés de "
-"gravació."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:270
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:273
msgid ""
"K3b uses growisofs to actually write dvds. Without growisofs you will not be "
"able to write dvds. Make sure to install at least version 5.10."
msgstr ""
"El K3b en realitat fa servir el «growisofs» per escriure els DVD. Sense el "
-"«growisofs» no sereu capaç d'escriure'ls. Assegureu-vos que teniu instal·lada "
-"com a mínim la versió 5.10."
+"«growisofs» no sereu capaç d'escriure'ls. Assegureu-vos que teniu "
+"instal·lada com a mínim la versió 5.10."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:273 k3bsystemproblemdialog.cpp:320
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:276 k3bsystemproblemdialog.cpp:323
msgid "Install the dvd+rw-tools package."
msgstr "Instal·lar el paquet d'eines «dvd+rw»."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:280
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:283
msgid ""
"K3b needs at least growisofs version 5.10 to write dvds. All older versions "
"will not work and K3b will refuse to use them."
msgstr ""
-"El K3b necessita almenys una versió 5.10 de «growisofs» per escriure els DVD. "
-"Totes les versions anteriors no funcionaran i el K3b haurà de refusar-les."
+"El K3b necessita almenys una versió 5.10 de «growisofs» per escriure els "
+"DVD. Totes les versions anteriors no funcionaran i el K3b haurà de refusar-"
+"les."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:282 k3bsystemproblemdialog.cpp:291
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:300 k3bsystemproblemdialog.cpp:335
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:285 k3bsystemproblemdialog.cpp:294
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:303 k3bsystemproblemdialog.cpp:338
#, c-format
msgid "Install a more recent version of %1."
msgstr "Instal·lar una versió més recent de «%1»."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:288
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:291
msgid ""
"K3b will not be able to copy DVDs on-the-fly or write a DVD+RW in multiple "
"sessions using a growisofs version older than 5.12."
@@ -3257,168 +1813,171 @@ msgstr ""
"El K3b no serà capaç de copiar DVD al vol o escriure DVD+RW en múltiples "
"sessions fent servir una versió del «growisofs» anterior a la 5.12."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:297
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:300
msgid ""
-"It is highly recommended to use growisofs 7.0 or higher. K3b won't be able to "
-"write a DVD+RW in multiple sessions using a growisofs version older than 7.0."
+"It is highly recommended to use growisofs 7.0 or higher. K3b won't be able "
+"to write a DVD+RW in multiple sessions using a growisofs version older than "
+"7.0."
msgstr ""
"És altament recomanable fer servir el «growisofs» 7.0 o superior. El K3b no "
"serà capaç d'escriure un DVD+RW en múltiples sessions fent servir una versió "
"anterior."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:319
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:322
msgid "K3b uses dvd+rw-format to format DVD-RWs and DVD+RWs."
msgstr "El K3b fa servir el «dvd+rw-format» per formatar els DVD-RW i DVD+RW."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:333
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:336
msgid ""
-"K3b needs at least mkisofs version 1.14. Older versions may introduce problems "
-"when creating data projects."
+"K3b needs at least mkisofs version 1.14. Older versions may introduce "
+"problems when creating data projects."
msgstr ""
"El K3b necessita almenys la versió 1.14 del «mkisofs». Les versions més "
"antigues poden donar problemes a l'hora de crear projectes de dades."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:357
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:360
msgid "Device %1 - %2 is automounted."
msgstr "El dispositiu %1 - %2 és automuntat."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:359
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:362
msgid ""
"K3b is not able to unmount automounted devices. Thus, especially DVD+RW "
-"rewriting might fail. There is no need to report this as a bug or feature wish; "
-"it is not possible to solve this problem from within K3b."
+"rewriting might fail. There is no need to report this as a bug or feature "
+"wish; it is not possible to solve this problem from within K3b."
msgstr ""
-"El K3b no pot desmuntar dispositius automuntats. Per tant, la reescriptura de "
-"DVD+RW podria fallar. No cal que informeu d'això com un error o una petició de "
-"funcionalitat; no és possible resoldre aquest problema des del K3b."
+"El K3b no pot desmuntar dispositius automuntats. Per tant, la reescriptura "
+"de DVD+RW podria fallar. No cal que informeu d'això com un error o una "
+"petició de funcionalitat; no és possible resoldre aquest problema des del "
+"K3b."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:363
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:366
msgid ""
-"Replace the automounting entries in /etc/fstab with old-fashioned ones or use a "
-"user-space mounting solution like pmount or ivman."
+"Replace the automounting entries in /etc/fstab with old-fashioned ones or "
+"use a user-space mounting solution like pmount or ivman."
msgstr ""
-"Substituïu les entrades d'automuntatge a /etc/fstab amb entrades a l'antiga, o "
-"bé feu servir solucions d'automuntatge en espai d'usuari, com ara «pmount» o "
-"«ivman»."
+"Substituïu les entrades d'automuntatge a /etc/fstab amb entrades a l'antiga, "
+"o bé feu servir solucions d'automuntatge en espai d'usuari, com ara «pmount» "
+"o «ivman»."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:373
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:376
msgid "No ATAPI writing support in kernel"
msgstr "No es permet l'escriptura ATAPI en el nucli"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:374
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:377
msgid ""
"Your kernel does not support writing without SCSI emulation but there is at "
"least one writer in your system not configured to use SCSI emulation."
msgstr ""
-"El vostre nucli no admet l'escriptura sense emulació SCSI, però hi ha almenys "
-"una gravadora en el vostre sistema que no està configurada per fer servir "
-"l'emulació SCSI."
+"El vostre nucli no admet l'escriptura sense emulació SCSI, però hi ha "
+"almenys una gravadora en el vostre sistema que no està configurada per fer "
+"servir l'emulació SCSI."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:378
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:381
msgid ""
"The best and recommended solution is to enable ide-scsi (SCSI emulation) for "
-"all devices. This way you won't have any problems.Be aware that you may still "
-"enable DMA on ide-scsi emulated drives."
+"all devices. This way you won't have any problems.Be aware that you may "
+"still enable DMA on ide-scsi emulated drives."
msgstr ""
-"La millor i més recomanada solució és habilitar l'ide-scsi (emulació SCSI) per "
-"a tots els dispositius. D'aquesta manera no tindreu cap problema. Tingueu "
-"present que també haureu d'habilitar el DMA en les unitats ide-scsi emulades."
+"La millor i més recomanada solució és habilitar l'ide-scsi (emulació SCSI) "
+"per a tots els dispositius. D'aquesta manera no tindreu cap problema. "
+"Tingueu present que també haureu d'habilitar el DMA en les unitats ide-scsi "
+"emulades."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:395 k3bsystemproblemdialog.cpp:415
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:398 k3bsystemproblemdialog.cpp:418
msgid "%1 %2 does not support ATAPI"
msgstr "%1 %2 no és compatible amb ATAPI"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:396 k3bsystemproblemdialog.cpp:417
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:399 k3bsystemproblemdialog.cpp:420
msgid ""
-"The configured version of %1 does not support writing to ATAPI devices without "
-"SCSI emulation and there is at least one writer in your system not configured "
-"to use SCSI emulation."
+"The configured version of %1 does not support writing to ATAPI devices "
+"without SCSI emulation and there is at least one writer in your system not "
+"configured to use SCSI emulation."
msgstr ""
"La versió configurada de %1 no admet l'escriptura a dispositius ATAPI sense "
"emulació SCSI i hi ha almenys una gravadora en el vostre sistema que no està "
"configurada per fer servir l'emulació SCSI."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:401
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:404
#, c-format
msgid ""
"The best and recommended solution is to enable ide-scsi (SCSI emulation) for "
-"all devices. This way you won't have any problems. Or you install (or select as "
-"the default) a more recent version of %1."
+"all devices. This way you won't have any problems. Or you install (or select "
+"as the default) a more recent version of %1."
msgstr ""
-"La millor i més recomanada solució és habilitar l'ide-scsi (emulació SCSI) per "
-"a tots els dispositius. D'aquesta manera no tindreu cap problema. O instal·leu "
-"(o seleccioneu com a per omissió) una versió més recent de %1."
+"La millor i més recomanada solució és habilitar l'ide-scsi (emulació SCSI) "
+"per a tots els dispositius. D'aquesta manera no tindreu cap problema. O "
+"instal·leu (o seleccioneu com a per omissió) una versió més recent de %1."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:423
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:426
msgid ""
"Install cdrdao >= 1.1.8 which supports writing to ATAPI devices directly."
msgstr ""
-"Instal·leu el «cdrdao» >= 1.1.8, que permet l'escriptura directa a dispositius "
-"ATAPI."
+"Instal·leu el «cdrdao» >= 1.1.8, que permet l'escriptura directa a "
+"dispositius ATAPI."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:425
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:428
#, c-format
msgid ""
-"The best, and recommended, solution is to use ide-scsi (SCSI emulation) for all "
-"writer devices: this way you will not have any problems; or, you can install "
-"(or select as the default) a more recent version of %1."
+"The best, and recommended, solution is to use ide-scsi (SCSI emulation) for "
+"all writer devices: this way you will not have any problems; or, you can "
+"install (or select as the default) a more recent version of %1."
msgstr ""
-"La solució millor i més recomanada és habilitar l'ide-scsi (emulació SCSI) per "
-"a tots els dispositius de gravació: d'aquesta manera no tindreu cap problema; o "
-"bé podeu instal·lar (o seleccionar com a opció per omissió) una versió més "
-"recent de %1."
+"La solució millor i més recomanada és habilitar l'ide-scsi (emulació SCSI) "
+"per a tots els dispositius de gravació: d'aquesta manera no tindreu cap "
+"problema; o bé podeu instal·lar (o seleccionar com a opció per omissió) una "
+"versió més recent de %1."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:439
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:442
msgid ""
"K3b won't be able to write DVD-R Dual Layer media using a growisofs version "
"older than 6.0."
msgstr ""
-"El K3b no serà capaç d'escriure suports de DVD-R de doble capa fent servir una "
-"versió del «growisofs» anterior a la 6.0."
+"El K3b no serà capaç d'escriure suports de DVD-R de doble capa fent servir "
+"una versió del «growisofs» anterior a la 6.0."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:441
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:444
msgid "Install a more recent version of growisofs."
msgstr "Instal·lar una versió més recent de «growisofs»."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:451
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:454
#, c-format
msgid "No write access to device %1"
msgstr "Sense permís d'escriptura al dispositiu %1"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:452
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:455
msgid ""
-"K3b needs write access to all the devices to perform certain tasks. Without it "
-"you might encounter problems with %1 - %2"
+"K3b needs write access to all the devices to perform certain tasks. Without "
+"it you might encounter problems with %1 - %2"
msgstr ""
"El K3b necessita permisos d'escriptura sobre tots els dispositius per tal de "
"realitzar certes tasques. Sense ells podríeu trobar problemes amb %1 - %2"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:454 k3bsystemproblemdialog.cpp:465
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:457 k3bsystemproblemdialog.cpp:468
msgid ""
-"Make sure you have write access to %1. In case you are not using devfs or udev "
-"K3bSetup is able to do this for you."
+"Make sure you have write access to %1. In case you are not using devfs or "
+"udev K3bSetup is able to do this for you."
msgstr ""
-"Assegureu-vos que teniu permís d'escriptura a %1. En cas que esteu fent servir "
-"«devfs» o «udev», el K3bSetup és capaç de fer-ho per vós."
+"Assegureu-vos que teniu permís d'escriptura a %1. En cas que esteu fent "
+"servir «devfs» o «udev», el K3bSetup és capaç de fer-ho per vós."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:462
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:465
#, c-format
msgid "No write access to generic SCSI device %1"
msgstr "Sense permís d'escriptura al dispositiu SCSI genèric %1"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:463
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:466
msgid ""
"Without write access to the generic device you might encounter problems with "
"Audio CD ripping from %1 - %2"
msgstr ""
-"Sense permís d'escriptura sobre el dispositiu genèric podrieu tenir problemes "
-"amb l'extracció d'àudio des de %1 - %2"
+"Sense permís d'escriptura sobre el dispositiu genèric podrieu tenir "
+"problemes amb l'extracció d'àudio des de %1 - %2"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:471
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:474
msgid "DMA disabled on device %1 - %2"
msgstr "DMA deshabilitat al dispositiu %1 - %2"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:472
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:475
msgid ""
"With most modern CD/DVD devices enabling DMA highly increases read/write "
"performance. If you experience very low writing speeds this is probably the "
@@ -3428,834 +1987,1279 @@ msgstr ""
"notablement el rendiment de lectura/escriptura. Si teniu problemes amb "
"velocitats de gravació molt baixes, probablement aquest sigui el problema."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:475
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:478
msgid "Enable DMA temporarily as root with 'hdparm -d 1 %1'."
msgstr "Habiliteu el DMA de manera temporal com a root amb 'hdparm -d 1 %1'."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:488
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:491
#, c-format
msgid "User parameters specified for external program %1"
msgstr "Paràmetres d'usuari especificats pel programa extern %1"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:489
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:492
msgid ""
"Sometimes it may be nessessary to specify user parameters in addition to the "
-"parameters generated by K3b. This is simply a warning to make sure that these "
-"parameters are really wanted and won't be part of some bug report."
+"parameters generated by K3b. This is simply a warning to make sure that "
+"these parameters are really wanted and won't be part of some bug report."
msgstr ""
"A vegades pot ser necessari especificar paràmetres d'usuari a més dels "
-"paràmetres generats pel K3b. Això només és una advertència per assegurar-se de "
-"que aquests paràmetres realment són desitjats, i que no formaran part de cap "
-"informe d'errors."
+"paràmetres generats pel K3b. Això només és una advertència per assegurar-se "
+"de que aquests paràmetres realment són desitjats, i que no formaran part de "
+"cap informe d'errors."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:492
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:495
msgid ""
-"To remove the user parameters for the external program %1 open the K3b settings "
-"page 'Programs' and choose the tab 'User Parameters'."
+"To remove the user parameters for the external program %1 open the K3b "
+"settings page 'Programs' and choose the tab 'User Parameters'."
msgstr ""
"Per eliminar els paràmetres d'usuari del programa extern %1 obriu la pàgina "
-"'Programes' a l'arranjament del K3b i trieu la pestanya 'Paràmetres d'usuari'."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:513
-msgid "Mp3 Audio Decoder plugin not found."
-msgstr "No s'ha trobat el connector de descodificació d'àudio MP3."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:514
-msgid ""
-"K3b could not load or find the Mp3 decoder plugin. This means that you will not "
-"be able to create Audio CDs from Mp3 files. Many Linux distributions do not "
-"include Mp3 support for legal reasons."
-msgstr ""
-"El K3b no ha pogut carregar o trobar cap connector descodificador d'MP3. Això "
-"vol dir que no podreu crear CD d'àudio a partir de fitxers MP3. Moltes "
-"distribucions de Linux no inclouen el funcionament amb el MP3 per motius "
-"legals."
+"'Programes' a l'arranjament del K3b i trieu la pestanya 'Paràmetres "
+"d'usuari'."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:517
-msgid ""
-"To enable Mp3 support, please install the MAD Mp3 decoding library as well as "
-"the K3b MAD Mp3 decoder plugin (the latter may already be installed but not "
-"functional due to the missing libmad). Some distributions allow installation of "
-"Mp3 support via an online update tool (i.e. SuSE's YOU)."
-msgstr ""
-"Per habilitar el funcionament amb MP3, instal·leu la biblioteca «MAD» de "
-"descodificació MP3, així com el connector de descodificació MAD MP3 del K3b "
-"(aquest darrer podria ja estar instal·lat, però no estar funcional degut a "
-"l'absència de MAD). Algunes distribucions permeten la instal·lació del "
-"funcionament amb el MP3 a través d'una eina d'actualització en línia (p.ex., "
-"«YOU» a Suse)."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:533
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:538
msgid "System locale charset is ANSI_X3.4-1968"
msgstr "El joc de caràcters local del sistema és ANSI_X3.4-1968"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:534
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:539
msgid ""
-"Your system's locale charset (i.e. the charset used to encode filenames) is set "
-"to ANSI_X3.4-1968. It is highly unlikely that this has been done intentionally. "
-"Most likely the locale is not set at all. An invalid setting will result in "
-"problems when creating data projects."
+"Your system's locale charset (i.e. the charset used to encode filenames) is "
+"set to ANSI_X3.4-1968. It is highly unlikely that this has been done "
+"intentionally. Most likely the locale is not set at all. An invalid setting "
+"will result in problems when creating data projects."
msgstr ""
"El joc de caràcters local del vostre sistema (és a dir, el joc de caràcters "
-"emprat per codificar noms de fitxer) és ANSI_X3.4-1968. És altament improbable "
-"que això hagi estat intencionat. Segurament el vostre joc de caràcters local ni "
-"tan sols està definit. Un valor incorrecte donarà problemes a l'hora de crear "
-"projectes de dades."
+"emprat per codificar noms de fitxer) és ANSI_X3.4-1968. És altament "
+"improbable que això hagi estat intencionat. Segurament el vostre joc de "
+"caràcters local ni tan sols està definit. Un valor incorrecte donarà "
+"problemes a l'hora de crear projectes de dades."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:538
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:543
msgid ""
-"To properly set the locale charset make sure the LC_* environment variables are "
-"set. Normally the distribution setup tools take care of this."
+"To properly set the locale charset make sure the LC_* environment variables "
+"are set. Normally the distribution setup tools take care of this."
msgstr ""
"Per tal d'establir adequadament el joc de caràcters local, assegureu-vos que "
"les variables d'entorn LC_* estan definides. Normalment les eines de "
"configuració de les distribucions ja se'n fan càrrec."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:551
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:556
msgid "Running K3b as root user"
msgstr "El K3b s'està executant amb com usuari administrador"
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:552
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:557
msgid ""
-"It is not recommended to run K3b under the root user account. This introduces "
-"unnecessary security risks."
+"It is not recommended to run K3b under the root user account. This "
+"introduces unnecessary security risks."
msgstr ""
"No es recomanable executar el K3b amb el compte d'usuari administrador. Això "
"pot provocar riscos de seguretat innecessaris."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:554
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:559
msgid ""
"Run K3b from a proper user account and setup the device and external tool "
"permissions appropriately."
msgstr ""
-"Executeu el K3b des d'un compte d'usuari apropiat i configureu correctament els "
-"permisos del dispositiu i les eines externes."
+"Executeu el K3b des d'un compte d'usuari apropiat i configureu correctament "
+"els permisos del dispositiu i les eines externes."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:557
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:562
msgid "The latter can be done via K3bSetup."
msgstr "Això darrer es pot fer via K3bSetup."
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:587
-msgid "No problems found in system configuration."
-msgstr "No s'han trobat problemes amb la configuració del sistema."
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:587
-msgid "System Problems"
-msgstr "Problemes del sistema"
-
-#: k3bsystemproblemdialog.cpp:609
+#: k3bsystemproblemdialog.cpp:614
msgid "Unable to start K3bSetup2."
msgstr "No es pot engegar el K3bSetup2."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:88
-msgid "Waiting for Disk"
-msgstr "S'està esperant el disc"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:57
+msgid "Free space in temporary directory:"
+msgstr "Espai lliure en el directori temporal:"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
-msgid "Eject"
-msgstr "Expulsa"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:77
+msgid "The directory in which to save the image files"
+msgstr "El directori en el que desar els fitxers d'imatge"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:90
-msgid "Load"
-msgstr "Carrega"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:81
+msgid ""
+"<p>This is the directory in which K3b will save the <em>image files</em>."
+"<p>Please make sure that it resides on a partition that has enough free "
+"space."
+msgstr ""
+"<p>Aquest és el directori en el que el K3b desarà els <em>fitxers d'imatge</"
+"em>.<p>Si us plau, assegureu-vos que aquest directori està en una partició "
+"amb prou espai disponible."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:113
-msgid "Found media:"
-msgstr "Suport trobat:"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:126
+msgid "Select Temporary Directory"
+msgstr "Selecciona directori temporal"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:124
-msgid "Force K3b to continue if it seems not to detect your empty CD/DVD."
-msgstr "Força a que el K3b continuï si no detecta el vostre CD/DVD buit."
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:130
+msgid "Select Temporary File"
+msgstr "Selecciona fitxer temporal"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:155 k3bmediaselectioncombobox.cpp:481
-msgid "CD-R(W) or DVD%1R(W)"
-msgstr "CD-R(W) o DVD%1R(W)"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:197
+msgid "Wri&te image files to:"
+msgstr "Es&criu els fitxers d'imatge a:"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:157 k3bmediaselectioncombobox.cpp:483
-msgid "DVD%1R(W)"
-msgstr "DVD%1R(W)"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:198
+msgid "Temporary Directory"
+msgstr "Directori temporal"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:159 k3bmediaselectioncombobox.cpp:485
-msgid "Double Layer DVD%1R"
-msgstr "DVD%1R de doble capa"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:201
+msgid "Wri&te image file to:"
+msgstr "Es&criure el fitxer d'imatge a:"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:161 k3bmediaselectioncombobox.cpp:487
-msgid "CD-R(W)"
-msgstr "CD-R(W)"
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:202
+msgid "Temporary File"
+msgstr "Fitxer temporal"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:165
+#: k3btempdirselectionwidget.cpp:213
+msgid "Size of project:"
+msgstr "Mida del projecte:"
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:87
+msgid "Welcome to K3b - The CD and DVD Kreator"
+msgstr "Benvingut al K3b - El Kreador de CD i DVD"
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:98
+msgid "Further actions..."
+msgstr "Més accions..."
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:449
+msgid "Remove Button"
+msgstr "Elimina el botó"
+
+#: k3bwelcomewidget.cpp:451 k3bwelcomewidget.cpp:456
+msgid "Add Button"
+msgstr "Afegeix botó"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:85
+msgid "Medium will be overwritten."
+msgstr "El suport se sobreescriurà."
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:122
+msgid "Burn Medium"
+msgstr "Grava el suport"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:133
+msgid "Speed:"
+msgstr "Velocitat:"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:141
+msgid "Writing app:"
+msgstr "Aplicació d'escriptura:"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:174
+msgid "The medium that will be used for burning"
+msgstr "El suport que es farà servir per gravar"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:175
+msgid "The speed at which to burn the medium"
+msgstr "La velocitat a la que es gravarà el suport"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:176
+msgid "The external application to actually burn the medium"
+msgstr "L'aplicació externa a fer servir per gravar el suport"
+
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:178
msgid ""
-"Please insert a complete or appendable %4 medium into drive"
-"<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+"<p>Select the medium that you want to use for burning.<p>In most cases there "
+"will only be one medium available which does not leave much choice."
msgstr ""
-"Inseriu un suport de %4 complet o afegible en la unitat"
-"<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+"<p>Seleccioneu el suport que voleu emprar per gravar.<p>En la majoria de "
+"casos tan sols hi haurà un suport disponible, la qual cosa no deixa gaires "
+"opcions possibles."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:172
-msgid "Please insert a complete %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Inseriu un suport de %4 complet en la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:181
+msgid ""
+"<p>Select the speed with which you want to burn.<p><b>Auto</b><br>This will "
+"choose the maximum writing speed possible with the used medium. This is the "
+"recommended selection for most media.</p><p><b>Ignore</b> (DVD only)<br>This "
+"will leave the speed selection to the writer device. Use this if K3b is "
+"unable to set the writing speed.<p>1x refers to 1385 KB/s for DVD and 175 KB/"
+"s for CD.</p><p><b>Caution:</b> Make sure your system is able to send the "
+"data fast enough to prevent buffer underruns."
+msgstr ""
+"<p>Seleccioneu la velocitat a la que voleu gravar.<p><b>Automàtic</"
+"b><br>Això triarà la màxima velocitat d'escriptura possible amb el suport "
+"emprat. Aquesta és l'opció recomanada per a la majoria de suports.</p> "
+"<p><b>Ignora</b> (només DVD) <br>Això deixarà que sigui la gravadora qui "
+"esculli la velocitat. Feu-ho servir si el K3b no és capaç d'establir la "
+"velocitat de gravació.<p>1x es refereix a 1385 KB/s per als DVD i 175 KB/s "
+"per als CD.</p><p><b>Atenció:</b> assegureu-vos de que el vostre sistema "
+"pugui enviar les dades prou ràpid per evitar la insuficiència de dades en la "
+"memòria intermèdia."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:179
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:192
msgid ""
-"Please insert an empty or appendable %4 medium into drive"
-"<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+"<p>K3b uses the command line tools cdrecord, growisofs, and cdrdao to "
+"actually write a CD or DVD.<p>Normally K3b chooses the best suited "
+"application for every task automatically but in some cases it may be "
+"possible that one of the applications does not work as intended with a "
+"certain writer. In this case one may select the application manually."
msgstr ""
-"Inseriu un suport de %4 complet o afegible en la unitat"
-"<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+"<p>El K3b fa servir les eines de consola «cdrecord», «growisofs» i «cdrdao» "
+"per escriure un CD/DVD.<p>Normalment el K3b tria l'aplicació més adequada "
+"per a cada tasca, però en alguns casos podria ser que una de les aplicacions "
+"no funcionés correctament amb alguna gravadora concreta. En aquest cas es "
+"pot seleccionar manualment l'aplicació."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:186
-msgid "Please insert an appendable %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Inseriu un suport de %4 afegible en la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:262 projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:440
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:676
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignora"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:193
-msgid "Please insert an empty %4 medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Inseriu un suport buit de %4 en la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:293
+msgid "More..."
+msgstr "Més..."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:200
-msgid "Please insert a suitable medium into drive<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
-msgstr "Inseriu un suport adequat en la unitat<p><b>%1 %2 (%3)</b>."
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:575
+msgid "Set writing speed manually"
+msgstr "Estableix la velocitat d'escriptura manualment"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:316
-msgid "Preformatting DVD+RW"
-msgstr "S'està preformatant el DVD+RW"
+#: k3bwriterselectionwidget.cpp:576
+msgid ""
+"<p>K3b is not able to perfectly determine the maximum writing speed of an "
+"optical writer. Writing speed is always reported subject to the inserted "
+"medium.<p>Please enter the writing speed here and K3b will remember it for "
+"future sessions (Example: 16x)."
+msgstr ""
+"<p>El K3b no és capaç de determinar exactament la velocitat màxima "
+"d'escriptura d'una gravadora òptica. La velocitat d'escriptura informada "
+"sempre depèn del suport introduït. <p>Introduïu la velocitat d'escriptura "
+"aquí i el K3b la recordarà en el futur (exemple: 16x)."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:341 k3bemptydiscwaiter.cpp:411
-msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be overwritten?"
-msgstr "S'ha trobat un suport %1 en %2 - %3. S'hauria de sobreescriure?"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:28
+msgid "Let K3b select the best-suited mode. This is the recommended selection."
+msgstr ""
+"Permetre al K3b la selecció del mode més adequat. Aquesta és l'opció "
+"recomanada."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:346 k3bemptydiscwaiter.cpp:416
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
-#, c-format
-msgid "Found %1"
-msgstr "S'ha trobat %1"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:29
+msgid ""
+"<em>Disk At Once</em> or more properly <em>Session At Once</em>. The laser "
+"is never turned off while writing the CD or DVD. This is the preferred mode "
+"to write audio CDs since it allows pregaps other than 2 seconds. Not all "
+"writers support DAO.<br>DVD-R(W)s written in DAO provide the best DVD-Video "
+"compatibility."
+msgstr ""
+"<em>Disk At Once</em> o més correctament <em>Session At Once</em>. El làser "
+"mai s'apaga mentre s'escriu el CD o DVD. Aquest es el mode preferit per "
+"escriure els CD d'àudio atès que permet pre-intervals diferents a 2 segons. "
+"No totes les gravadores permeten fer servir DAO.<br>Els DVD-R(W) escrits en "
+"DAO proporcionen la millor compatibilitat DVD-Video."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:468
-msgid "Found %1 media in %2 - %3. Should it be formatted?"
-msgstr "S'ha trobat un suport %1 en %2 - %3. S'hauria de formatar?"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:34
+msgid ""
+"<em>Track At Once</em> should be supported by every CD writer. The laser "
+"will be turned off after every track.<br>Most CD writers need this mode for "
+"writing multisession CDs."
+msgstr ""
+"<em>Track At Once</em> hauria de ser compatible amb totes les gravadores de "
+"CD. El làser s'apagarà després de cada pista.<br>La majoria de les "
+"gravadores de CD necessiten aquest mode per escriure els CD multisessió."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:473
-msgid "Format"
-msgstr "Formata"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:39
+msgid ""
+"RAW writing mode. The error correction data is created by the software "
+"instead of the writer device.<br>Try this if your CD writer fails to write "
+"in DAO and TAO."
+msgstr ""
+"Mode d'escriptura en brut. Les dades per a la correcció d'errors són creades "
+"per programari en comptes de pel dispositiu d'escriptura.<br>Intenteu això "
+"si la vostra gravadora de CD falla en escriure en DAO i TAO."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:494
-msgid "Formatting DVD-RW"
-msgstr "S'està formatant el DVD-RW"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:42
+msgid ""
+"Incremental sequential is the default writing mode for DVD-R(W). It allows "
+"multisession DVD-R(W)s. It only applies to DVD-R(W)."
+msgstr ""
+"L'increment seqüencial és el mode d'escriptura per omissió per als DVD-R(W). "
+"Permet els DVD-R(W) multisessió. Tan sols s'aplica a DVD-R(W)."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:544
-msgid "Found rewritable media in %1 - %2. Should it be erased?"
-msgstr "S'ha trobat un suport reescrivible en %1 - %2. S'hauria d'esborrar?"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:44
+msgid ""
+"Restricted Overwrite allows to use a DVD-RW just like a DVD-RAM or a DVD+RW. "
+"The media may just be overwritten. It is not possible to write multisession "
+"DVD-RWs in this mode but K3b uses growisofs to grow an ISO9660 filesystem "
+"within the first session, thus allowing new files to be added to an already "
+"burned disk."
+msgstr ""
+"La sobreescriptura restringida us permet de fer servir un DVD-RW com si fos "
+"un DVD-RAM o un DVD+RW. El suport simplement se sobreescriu. No es poden "
+"escriure DVD-RW en aquest mode, però el K3b fa servir el «growisofs» per "
+"crear un sistema de fitxers ISO-9660 dins de la primera sessió, permetent "
+"així que s'afegeixin nous fitxers a un disc ja gravat."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:546
-msgid "Found Rewritable Disk"
-msgstr "S'ha trobat un disc reescrivible"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:93
+msgid "Select the writing mode to use"
+msgstr "Seleccioneu el mode d'escriptura a emprar"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:547
-msgid "&Erase"
-msgstr "&Esborra"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:101
+msgid "Writing mode"
+msgstr "Mode escriptura"
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:548
-msgid "E&ject"
-msgstr "E&xpulsa"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:102
+msgid ""
+"Be aware that the writing mode is ignored when writing DVD+R(W) since there "
+"is only one way to write them."
+msgstr ""
+"Tingueu present que el mode d'escriptura serà ignorat quan s'escrigui un DVD"
+"+R(W), atès que tan sols hi ha un mode per escriure'ls."
-#: k3bemptydiscwaiter.cpp:600
-msgid "Waiting for Medium"
-msgstr "S'està esperant el suport"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:105
+msgid "The selection of writing modes depends on the inserted burning medium."
+msgstr ""
+"La selecció del mode d'escriptura depèn del suport de gravació introduït."
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:39
-msgid "Debugging Output"
-msgstr "Traces de depuració"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:155
+msgid "DAO"
+msgstr "DAO"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:44
-msgid "Save to file"
-msgstr "Desa a un fitxer"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:157
+msgid "TAO"
+msgstr "TAO"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:45
-msgid "Copy to clipboard"
-msgstr "Copia al portapapers"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:159
+msgid "RAW"
+msgstr "En brut"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:150
-#, c-format
-msgid "Could not open file %1"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %1"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:161
+msgid "Restricted Overwrite"
+msgstr "Sobreescriptura restringida"
-#: k3bmedium.cpp:287
-msgid "No medium information"
-msgstr "Sense informació del suport"
+#: k3bwritingmodewidget.cpp:163
+msgid "Incremental"
+msgstr "Incremental"
-#: k3bmedium.cpp:295
-msgid "Empty %1 medium"
-msgstr "Suport %1 buit"
+#: main.cpp:44
+msgid "A CD and DVD burning application"
+msgstr "Una aplicació de gravació per a CD i DVD"
-#: k3bmedium.cpp:307
-msgid "Mixed CD"
-msgstr "CD mixt"
+#: main.cpp:49
+msgid "file(s) to open"
+msgstr "fitxer(s) a obrir"
-#: k3bmedium.cpp:313
-msgid "%1 (Mixed CD)"
-msgstr "%1 (CD en mode mixt)"
+#: main.cpp:50
+msgid "Create a new data CD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Crea un nou projecte per a CD de dades i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
-#: k3bmedium.cpp:326
-msgid "%1 (Appendable Data %2)"
-msgstr "%1 (dades afegibles %2)"
+#: main.cpp:51
+msgid "Create a new audio CD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Crea un nou projecte per a CD d'àudio i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
-#: k3bmedium.cpp:329
-msgid "%1 (Complete Data %2)"
-msgstr "%1 (dades ja escrites %2)"
+#: main.cpp:52
+msgid "Create a new video CD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Crea un nou projecte per a CD de vídeo i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
-#: k3bmedium.cpp:334
-#, c-format
-msgid "Appendable Data %1"
-msgstr "Dades afegibles %1"
+#: main.cpp:53
+msgid "Create a new mixed mode CD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Crea un nou projecte per a CD en mode mixt i afegeix-hi tots els fitxers "
+"indicats"
-#: k3bmedium.cpp:337
-#, c-format
-msgid "Complete Data %1"
-msgstr "Dades escrites %1"
+#: main.cpp:54
+msgid "Create a new eMovix CD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Crea un nou projecte per a CD eMovix i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
-#: k3bmedium.cpp:345
-msgid "Appendable %1 medium"
-msgstr "Suport de %1 afegible"
+#: main.cpp:55
+msgid "Create a new data DVD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Crea un nou projecte per a DVD de dades i afegeix-hi tots els fitxers "
+"indicats"
-#: k3bmedium.cpp:348
-msgid "Complete %1 medium"
-msgstr "Suport %1 ple"
+#: main.cpp:56
+msgid "Create a new eMovix DVD project and add all given files"
+msgstr ""
+"Crea un nou projecte per a DVD eMovix i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
-#: k3bmedium.cpp:366
-msgid ""
-"_n: %1 in %n track\n"
-"%1 in %n tracks"
+#: main.cpp:57
+msgid "Create a new Video DVD project and add all given files"
msgstr ""
-"%1 en %n pista\n"
-"%1 en %n pistes"
+"Crea un nou projecte de DVD de vídeo i afegeix-hi tots els fitxers indicats"
-#: k3bmedium.cpp:369
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: and %n session\n"
-" and %n sessions"
+#: main.cpp:58
+msgid "Open the project burn dialog for the current project"
+msgstr "Obre el diàleg de gravació de projectes per al projecte actual"
+
+#: main.cpp:59
+msgid "Open the CD copy dialog, optionally specify the source device"
msgstr ""
-" i %n sessió\n"
-" i %n sessions"
+"Obre el diàleg de còpia de CD, opcionalment especifica el dispositiu d'origen"
-#: k3bmedium.cpp:374
-#, c-format
-msgid "Free space: %1"
-msgstr "Espai disponible: %1"
+#: main.cpp:61
+msgid "Write a CD image to a CD-R(W)"
+msgstr "Escriu una imatge de CD a un CD R(W)"
-#: k3bmedium.cpp:378
-#, c-format
-msgid "Capacity: %1"
-msgstr "Capacitat: %1"
+#: main.cpp:62
+msgid "Write a DVD ISO9660 image to a DVD"
+msgstr "Escriu una imatge ISO-9660 de DVD a un DVD"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:439 k3bmediaselectioncombobox.cpp:467
-msgid "an empty %1 medium"
-msgstr "un suport de %1 buit"
+#: main.cpp:63
+msgid "Write a CD or DVD image to a CD-R(W) or DVD depending on the size"
+msgstr "Escriu una imatge de CD o DVD a un CD-R(W) o un DVD, segons la mida"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:441
-msgid "an appendable %1 medium"
-msgstr "un suport de %1 afegible"
+#: main.cpp:64
+msgid "Erase a CDRW"
+msgstr "Esborra un CD-RW"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:443
-msgid "a complete %1 medium"
-msgstr "un suport de %1 ple"
+#: main.cpp:65
+msgid "Format a DVD-RW or DVD+RW"
+msgstr "Formata un DVD-RW o un DVD+RW"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:446
-msgid "an empty or appendable %1 medium"
-msgstr "un suport de %1 buit o afegible"
+#: main.cpp:66
+msgid "Extract Audio tracks digitally (+encoding)"
+msgstr "Extreu les pistes d'àudio digitalment (i codifica)"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:448
-msgid "a complete or appendable %1 medium"
-msgstr "un suport de %1 ple o afegible"
+#: main.cpp:67
+msgid "Rip Video DVD Titles (+transcoding)"
+msgstr "Extreu pistes del DVD de vídeo (+recodificació)"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:450
-msgid "a %1 medium"
-msgstr "un suport de %1"
+#: main.cpp:68
+msgid "Rip Video CD Tracks"
+msgstr "Extreu les pistes del CD de vídeo"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:458
-msgid "a Video %1 medium"
-msgstr "un suport de %1 de vídeo"
+#: main.cpp:69
+msgid "Set the GUI language"
+msgstr "Estableix l'idioma de la IGU"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:461
-msgid "a Mixed Mode %1 medium"
-msgstr "un suport de %1 en mode mixt"
+#: main.cpp:70
+msgid "Disable the splash screen"
+msgstr "Deshabilita la pantalla de presentació"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:463
-msgid "an Audio %1 medium"
-msgstr "un suport de %1 d'àudio"
+#: main.cpp:71
+msgid ""
+"Set the audio output method (like arts or alsa depending on the installed "
+"plugins)"
+msgstr ""
+"Estabeix el mètode de sortida d'àudio (com ara «arts» o «alsa», depenent "
+"dels connectors que tingueu instal·lats)"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:465
-msgid "a Data %1 medium"
-msgstr "un suport de %1 de dades"
+#: main.cpp:72
+msgid ""
+"Set the device to be used for new projects (This option has no effect. Its "
+"main purpose is to enable handling of empty media from the TDE Media "
+"Manager)."
+msgstr ""
+"Indiqueu el dispositiu a usar pels projectes nous (aquesta opció no té cap "
+"efecte. La seva funció principal és gestionar els suports buits des del "
+"gestor de suports del TDE)."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:474
-msgid "CD or DVD"
-msgstr "CD o DVD"
+#: main.cpp:82
+msgid "Maintainer and Lead Developer"
+msgstr "Mantenidor i programador principal"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:476
-msgid "CD"
-msgstr "CD"
+#: main.cpp:83
+msgid "VideoCD Project and VideoCD ripping"
+msgstr "Projecte de VideoCD i extracció de VideoCD"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:478
-msgid "DVD"
-msgstr "DVD"
+#: main.cpp:84
+msgid "Advanced Cdrdao integration"
+msgstr "Integració avançada del «cdrdao»"
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:489
-msgid "DVD-ROM"
-msgstr "DVD-ROM"
+#: main.cpp:87
+msgid "VideoDVD ripping and video encoding in pre-1.0 versions."
+msgstr ""
+"Extracció de DVD de vídeo i codificació de vídeo a les versions pre-1.0."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:491
-msgid "CD-ROM"
-msgstr "CD-ROM"
+#: main.cpp:90
+msgid "For his bombastic artwork."
+msgstr "Pel seu fantàstic treball artístic."
-#: k3bmediaselectioncombobox.cpp:493
-msgid "Please insert %1..."
-msgstr "Inseriu un %1..."
+#: main.cpp:93
+msgid "For extensive testing and the first German translation."
+msgstr "Per les seves àmplies proves i per la primera traducció a l'alemany."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:85
-msgid "Medium will be overwritten."
-msgstr "El suport se sobreescriurà."
+#: main.cpp:96
+msgid "For the great dvd+rw-tools and the nice cooperation."
+msgstr "Per les seves estupendes «dvd+rw-tools» i la seva amable cooperació."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:122
-msgid "Burn Medium"
-msgstr "Grava el suport"
+#: main.cpp:99
+msgid "For the very cool eMovix package and his accommodating work."
+msgstr "Pel molt bon paquet eMovis i el seu treball d'adequació."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:133
-msgid "Speed:"
-msgstr "Velocitat:"
+#: main.cpp:102
+msgid "For the flac decoding plugin."
+msgstr "Pel connector flac de descodificació."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:141
-msgid "Writing app:"
-msgstr "Aplicació d'escriptura:"
+#: main.cpp:105
+msgid "For the very useful isofslib."
+msgstr "Per la molt útil «isofslib»."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:174
-msgid "The medium that will be used for burning"
-msgstr "El suport que es farà servir per gravar"
+#: main.cpp:108
+msgid ""
+"For libsamplerate which is used for generic resampling in the audio decoder "
+"framework."
+msgstr ""
+"Pel «libsamplerate», que es fa servir en el procés genèric de tornar a fer "
+"el mostratge en el descodificador d'àudio."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:175
-msgid "The speed at which to burn the medium"
-msgstr "La velocitat a la que es gravarà el suport"
+#: main.cpp:111
+msgid "For the very cool conditional audio ripping pattern."
+msgstr "Pel magnífic patró d'extracció d'àudio condicional."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:176
-msgid "The external application to actually burn the medium"
-msgstr "L'aplicació externa a fer servir per gravar el suport"
+#: main.cpp:114
+msgid "For his work on the BSD port and some great patches."
+msgstr "Pel seu treball amb el port a BSD i per alguns pedaços molt bons."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:178
-msgid ""
-"<p>Select the medium that you want to use for burning."
-"<p>In most cases there will only be one medium available which does not leave "
-"much choice."
+#: main.cpp:117
+msgid "For his work on the BSD port."
+msgstr "Per la seva feina en el port a BSD."
+
+#: main.cpp:120
+msgid "For his help with the many invalid k3b entries on bugs.kde.org."
msgstr ""
-"<p>Seleccioneu el suport que voleu emprar per gravar."
-"<p>En la majoria de casos tan sols hi haurà un suport disponible, la qual cosa "
-"no deixa gaires opcions possibles."
+"Per la seva ajuda amb les moltes entrades invàlides del K3b a bugs.kde.org."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:181
-msgid ""
-"<p>Select the speed with which you want to burn."
-"<p><b>Auto</b>"
-"<br>This will choose the maximum writing speed possible with the used medium. "
-"This is the recommended selection for most media.</p>"
-"<p><b>Ignore</b> (DVD only)"
-"<br>This will leave the speed selection to the writer device. Use this if K3b "
-"is unable to set the writing speed."
-"<p>1x refers to 1385 KB/s for DVD and 175 KB/s for CD.</p>"
-"<p><b>Caution:</b> Make sure your system is able to send the data fast enough "
-"to prevent buffer underruns."
-msgstr ""
-"<p>Seleccioneu la velocitat a la que voleu gravar."
-"<p><b>Automàtic</b>"
-"<br>Això triarà la màxima velocitat d'escriptura possible amb el suport emprat. "
-"Aquesta és l'opció recomanada per a la majoria de suports.</p> "
-"<p><b>Ignora</b> (només DVD) "
-"<br>Això deixarà que sigui la gravadora qui esculli la velocitat. Feu-ho servir "
-"si el K3b no és capaç d'establir la velocitat de gravació."
-"<p>1x es refereix a 1385 KB/s per als DVD i 175 KB/s per als CD.</p>"
-"<p><b>Atenció:</b> assegureu-vos de que el vostre sistema pugui enviar les "
-"dades prou ràpid per evitar la insuficiència de dades en la memòria intermèdia."
+#: main.cpp:123
+msgid "For the great K3b icon eyecandy."
+msgstr "Per les seves vistoses icones del K3b."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:192
-msgid ""
-"<p>K3b uses the command line tools cdrecord, growisofs, and cdrdao to actually "
-"write a CD or DVD."
-"<p>Normally K3b chooses the best suited application for every task "
-"automatically but in some cases it may be possible that one of the applications "
-"does not work as intended with a certain writer. In this case one may select "
-"the application manually."
+#: main.cpp:126
+msgid "For his neverending help cleaning out the K3b bug database."
msgstr ""
-"<p>El K3b fa servir les eines de consola «cdrecord», «growisofs» i «cdrdao» per "
-"escriure un CD/DVD."
-"<p>Normalment el K3b tria l'aplicació més adequada per a cada tasca, però en "
-"alguns casos podria ser que una de les aplicacions no funcionés correctament "
-"amb alguna gravadora concreta. En aquest cas es pot seleccionar manualment "
-"l'aplicació."
+"Per la seva inacabable tasca netejant la base de dades d'errors del K3b."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:262 projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:440
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:676
-msgid "Ignore"
-msgstr "Ignora"
+#: main.cpp:129
+msgid ""
+"Rob created a great theme and came up with the idea for transparent themes."
+msgstr "Rob va crear un gran tema i va donar la idea dels temes transparents."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:293
-msgid "More..."
-msgstr "Més..."
+#: main.cpp:132
+msgid "For the amazing K3b 1.0 theme."
+msgstr "Per l'extraordinari tema K3b 1.0."
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:575
-msgid "Set writing speed manually"
-msgstr "Estableix la velocitat d'escriptura manualment"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:72
+msgid "Erase CD-RW"
+msgstr "Esborra CD-RW"
-#: k3bwriterselectionwidget.cpp:576
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:111
+msgid "&Erase Type"
+msgstr "Tipus d'&esborrat"
+
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:179
+msgid "Successfully erased CD-RW."
+msgstr "S'ha esborrat el CD-RW amb èxit."
+
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:180
+msgid "Success"
+msgstr "Amb èxit"
+
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:183
+msgid "Erasing CD-RW canceled."
+msgstr "S'ha cancel·lat l'esborrat del CD-RW."
+
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:184
+msgid "Canceled"
+msgstr "Cancel·lat"
+
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:186
+msgid "The Erasing process failed. Do you want to see the debugging output?"
+msgstr "El procés d'esborrat ha fallat. Voleu veure les traces de depuració?"
+
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:203
+msgid "%1 does not support CD-RW writing."
+msgstr "%1 no permet l'escriptura CD-RW."
+
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:212
msgid ""
-"<p>K3b is not able to perfectly determine the maximum writing speed of an "
-"optical writer. Writing speed is always reported subject to the inserted "
-"medium."
-"<p>Please enter the writing speed here and K3b will remember it for future "
-"sessions (Example: 16x)."
-msgstr ""
-"<p>El K3b no és capaç de determinar exactament la velocitat màxima d'escriptura "
-"d'una gravadora òptica. La velocitat d'escriptura informada sempre depèn del "
-"suport introduït. "
-"<p>Introduïu la velocitat d'escriptura aquí i el K3b la recordarà en el futur "
-"(exemple: 16x)."
+"Erases the complete disk. This takes as long as writing the complete CD."
+msgstr "Esborra el disc complet. Tarda tant com l'escriptura del CD complet."
-#: k3bapplication.cpp:127
-msgid "Creating GUI..."
-msgstr "S'està creant la IGU..."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:214
+msgid "Erases just the TOC, the PMA, and the pregap."
+msgstr "Esborra només el TOC, el PMA i el pre-interval."
-#: k3bapplication.cpp:142
-msgid "Ready."
-msgstr "Llest."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:215
+msgid "Erases just the last track."
+msgstr "Només esborra l'última pista."
-#: k3bapplication.cpp:149
-msgid "Checking System"
-msgstr "S'està comprovant el sistema"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:216
+msgid "Reopen the last session to make it possible to append further data."
+msgstr "Reobre la darrera sessió per permetre que s'afegeixin més dades."
-#: k3bapplication.cpp:184
-msgid "K3b is currently busy and cannot start any other operations."
-msgstr "El K3b ara mateix està ocupat i no pot iniciar altres operacions."
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:218
+msgid "Erases the last session of a multisession CD."
+msgstr "Esborra l'última sessió d'un CD multisessió."
-#: k3bapplication.cpp:185
-msgid "K3b is busy"
-msgstr "El K3b està ocupat"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:226 misc/k3bblankingdialog.cpp:234
+msgid "Fast"
+msgstr "Ràpid"
-#: k3bapplication.cpp:300
-msgid "Could not find Audio Output plugin '%1'"
-msgstr "No s'ha pogut trobar el connector de sortida d'àudio '%1'"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:229 misc/k3bblankingdialog.cpp:235
+msgid "Complete"
+msgstr "Complet"
-#: k3bapplication.cpp:301
-msgid "Initialization Problem"
-msgstr "Problema d'inicialització"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:233
+msgid "Blanking mode:"
+msgstr "Mode de buidat:"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:44
-msgid "Device in use"
-msgstr "Dispositiu en ús"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:238 misc/k3bblankingdialog.cpp:241
+msgid "Erase Last Track"
+msgstr "Esborra l'última pista"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:51
-msgid "Quit the other applications"
-msgstr "Tanca les altres aplicacions"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:242 misc/k3bblankingdialog.cpp:245
+msgid "Reopen Last Session"
+msgstr "Torna a obrir la darrera sessió"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:52
-msgid "Check again"
-msgstr "Comprova un altre cop"
+#: misc/k3bblankingdialog.cpp:246 misc/k3bblankingdialog.cpp:249
+msgid "Erase Last Session"
+msgstr "Esborra l'última sessió"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:75
-msgid ""
-"<p>Device <b>'%1'</b> is already in use by other applications (<em>%2</em>)."
-"<p>It is highly recommended to quit those before continuing. Otherwise K3b "
-"might not be able to fully access the device."
-"<p><em>Hint: Sometimes shutting down an application does not happen instantly. "
-"In that case you might have to use the '%3' button."
-msgstr ""
-"<p>El dispositiu <b>'%1'</b> ja està sent usat per altres aplicacions (<em>"
-"%2</em>)."
-"<p>És altament recomanable tancar-les abans de continuar. En cas contrari, el "
-"K3b podria no ser capaç d'accedir completament al dispositiu. "
-"<p><em>Consell: a vegades tancar una aplicació no és instantani. En aquest cas "
-"podríeu necessitar fer servir el botó '%3'."
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
+msgid "CD Copy"
+msgstr "Còpia de CD"
-#: k3blsofwrapperdialog.cpp:103
-msgid "<p>Do you really want K3b to kill the following processes: <em>"
-msgstr "<p>Realment voleu que el K3b mati els següents processos: <em>"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:67
+msgid "and CD Cloning"
+msgstr "i clonació de CD"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:60
-msgid "Temp:"
-msgstr "Temp:"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:79 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:72
+msgid "Source Medium"
+msgstr "Suport d'origen"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:113
-msgid "No info"
-msgstr "Sense informació"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:102
+msgid "Copy Mode"
+msgstr "Mode de còpia"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:169
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:106 misc/k3bcdcopydialog.cpp:230
+msgid "Normal Copy"
+msgstr "Còpia normal"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:107 misc/k3bcdcopydialog.cpp:235
+msgid "Clone Copy"
+msgstr "Còpia exacta"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:109 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:245
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:100 misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:61
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:188 projects/k3bprojectburndialog.cpp:267
+msgid "Writing Mode"
+msgstr "Mode d'escriptura"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:113 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:251
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:113 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:194
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:289
+msgid "Copies"
+msgstr "Còpies"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:32
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:121 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:262
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:275 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:104
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:68 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:205
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:218 option/k3boptiondialog.cpp:44
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:166 projects/k3baudioburndialog.cpp:82
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:177
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:271 projects/k3bvcdburndialog.cpp:446
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:476 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:452
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:112
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:138 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:108
+#, no-c-format
+msgid "Settings"
+msgstr "Arranjament"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:136 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:129
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:193
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Options"
+msgstr "Opcions CDDB"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:151 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:288
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:789 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:145
+msgid "&Image"
+msgstr "&Imatge"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:167 misc/k3bcdcopydialog.cpp:177
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:161 projects/k3baudioburndialog.cpp:95
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:163
+msgid "Read retries:"
+msgstr "Reintents de lectura:"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:170
+msgid "No error correction"
+msgstr "Sense correcció d'errors"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:182 projects/k3baudioburndialog.cpp:91
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:161
+msgid "Paranoia mode:"
+msgstr "Mode paranoia:"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:184
+msgid "Copy CD-Text"
+msgstr "Copia el CD-Text"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:185
+msgid "Prefer CD-Text"
+msgstr "Prefereix el CD-Text"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:190 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:167
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:577
+#, no-c-format
+msgid "&Advanced"
+msgstr "&Avançat"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:211
+msgid "Skip unreadable data sectors"
+msgstr "Omet els sectors de dades il·legibles"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:212
+msgid "Disable the source drive's error correction"
+msgstr "Deshabilita la correcció d'errors a la unitat d'origen"
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:213
+msgid "Use CD-Text instead of cddb if available."
+msgstr "Fes servir el CD-Text en comptes de CDDB si està disponible."
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:214
+msgid "Copy CD-Text from the source CD if available."
+msgstr "Copia el CD-Text del disc d'origen si està disponible."
+
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:216
msgid ""
-"_n: 1 file in %1\n"
-"%n files in %1"
+"<p>If this option is checked K3b will disable the source drive's ECC/EDC "
+"error correction. This way sectors that are unreadable by intention can be "
+"read.<p>This may be useful for cloning CDs with copy protection based on "
+"corrupted sectors."
msgstr ""
-"1 fitxer a %1\n"
-"%n fitxers a %1"
+"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b desactivarà la correcció d'errors "
+"ECC/EDC a la unitat d'origen. D'aquesta manera els sectors que són "
+"illegibles de manera intencionada es poden llegir. <p>Això pot ser útil per "
+"clonar CD protegits amb sistemes anti-còpia basats en sectors corromputs."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:170
-#, c-format
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:221
msgid ""
-"_n: 1 folder\n"
-"%n folders"
+"<p>If this option is checked K3b will search for CD-Text on the source CD. "
+"Disable it if your CD drive has problems with reading CD-Text or you want to "
+"stick to Cddb info."
msgstr ""
-"1 carpeta\n"
-"%n carpetes"
+"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b cercarà CD-Text en el CD d'origen. "
+"Desactiveu-la si el vostre lector de CD té problemes llegint el CD-Text o "
+"voleu fer servir només la informació CDDB."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:196
-#, c-format
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:224
msgid ""
-"_n: Audio CD (1 track)\n"
-"Audio CD (%n tracks)"
+"<p>If this option is checked and K3b finds CD-Text on the source media it "
+"will be copied to the resulting CD ignoring any potentially existing Cddb "
+"entries."
msgstr ""
-"CD d'àudio (1 pista)\n"
-"CD d'àudio (%n pistes)"
+"<p>Si aquesta opció està marcada i el K3b troba CD-Text al suport origen es "
+"copiarà al CD resultant ignorant qualsevol entrada CDDB que pogués existir."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:202
-msgid "Data CD (%1)"
-msgstr "CD de dades (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:226
+msgid ""
+"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a data sector from "
+"the source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
+msgstr ""
+"Si aquesta opció està marcada i el K3b no és capaç de llegir un sector del "
+"CD/DVD d'origen, serà substituït amb zeros a la còpia resultant."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:209
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:231
msgid ""
-"_n: Mixed CD (1 track and %1)\n"
-"Mixed CD (%n tracks and %1)"
+"<p>This is the normal copy mode recommended for most CD types. It allows "
+"copying Audio CDs, multi and single session Data CDs, and Enhanced Audio CDs "
+"(an Audio CD containing an additional data session).<p>For VideoCDs please "
+"use the CD Cloning mode."
msgstr ""
-"CD mixt (1 pista i %1)\n"
-"CD mixt (%n pistes i %1)"
+"<p>Aquest és el mode de còpia normal recomanat per a la majoria de tipus de "
+"CD. Permet copiar els CD d'àudio, els CD de dades amb i sense multisessió, i "
+"els CD d'àudio millorats (CD d'àudio que contenen una sessió de dades "
+"addicional). <p>Per als VideoCD feu servir el mode de clonació de CD."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:216
-#, c-format
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:236
msgid ""
-"_n: Video CD (1 track)\n"
-"Video CD (%n tracks)"
+"<p>In CD Cloning mode K3b performs a raw copy of the CD. That means it does "
+"not care about the content but simply copies the CD bit by bit. It may be "
+"used to copy VideoCDs or CDs which contain erroneous sectors.<p><b>Caution:</"
+"b> Only single session CDs can be cloned."
msgstr ""
-"CD de vídeo (1 pista)\n"
-"CD de vídeo (%n pistes)"
+"<p>En mode de clonació de CD el K3b realitza una còpia en brut del CD. Això "
+"vol dir que ignora el contingut, simplement copia el CD bit a bit. Es pot "
+"fer servir per copiar VideoCD o CD que contenen sectors erronis."
+"<p><b>Precaució:</b>només es poden fer còpies exactes dels CD d'una sola "
+"sessió."
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:222
-msgid "eMovix CD (%1)"
-msgstr "CD eMovix (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:273 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:238
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:217
+msgid ""
+"There seems to be not enough free space in temporary directory. Write anyway?"
+msgstr ""
+"Sembla que no hi ha prou espai lliure en el directori temporal. Escriure de "
+"totes maneres?"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:228
-msgid "eMovix DVD (%1)"
-msgstr "DVD eMovix (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:453 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:437
+msgid "Use the same device for burning"
+msgstr "Fes servir el mateix dispositiu per gravar"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:234
-msgid "Data DVD (%1)"
-msgstr "DVD de dades (%1)"
+#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:454 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:438
+msgid "<qt>Use the same device for burning <i>(Or insert another medium)</i>"
+msgstr ""
+"<qt>Fes servir el mateix dispositiu per gravar <i>(o inseriu un altre "
+"suport)</i>"
-#: k3bstatusbarmanager.cpp:240
-msgid "Video DVD (%1)"
-msgstr "DVD de vídeo (%1)"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:116
+msgid "Burn CD Image"
+msgstr "Grava la imatge de CD"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:117
-msgid "K3b - The CD/DVD Kreator"
-msgstr "K3b - El kreador de CD/DVD"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:181 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:152
+msgid "Image to Burn"
+msgstr "Imatge a gravar"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:135
-msgid "Drag or Type Theme URL"
-msgstr "Arrossegueu o escriviu l'URL del tema"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:184 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:155
+msgid "Choose Image File"
+msgstr "Escull fitxer d'imatge"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:146
-#, c-format
-msgid "Unable to find the icon theme archive %1."
-msgstr "No s'ha pogut trobar l'arxiu del tema d'icones %1."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:185
+msgid "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Image Files"
+msgstr "*.iso *.toc *.ISO *.TOC *.cue *.CUE|Fitxers d'imatge"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:148
-msgid ""
-"Unable to download the icon theme archive.\n"
-"Please check that address %1 is correct."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut descarregar l'arxiu del tema d'icones.\n"
-"Comproveu que l'adreça %1 és correcta."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:187 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:156
+msgid "*.iso *.ISO|ISO9660 Image Files"
+msgstr "*.iso *.ISO|Fitxers d'imatge ISO-9660"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:180
-msgid "The file is not a valid K3b theme archive."
-msgstr "El fitxer no és un arxiu de temes del K3b vàlid."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:189
+msgid "*.cue *.CUE|Cue Files"
+msgstr "*.cue *.CUE|Fitxers CUE"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:188
-msgid "A theme with the name '%1' already exists. Do you want to overwrite it?"
-msgstr "Ja existeix un tema amb el nom '%1'. El voleu sobreescriure?"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:191
+msgid "*.toc *.TOC|Cdrdao TOC Files and Cdrecord Clone Images"
+msgstr "*.toc *.TOC|Fitxers TOC de «cdrdao» i imatges clonades de «cdrecord»"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:190
-msgid "Theme exists"
-msgstr "El tema ja existeix"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:195
+msgid "Image Type"
+msgstr "Tipus d'imatge"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:209
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:197
+msgid "Auto Detection"
+msgstr "Detecció automàtica"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:198
+msgid "ISO9660 Image"
+msgstr "Imatge ISO-9660"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:199
+msgid "Cue/Bin Image"
+msgstr "Imatge CUE/BIN"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:200
+msgid "Audio Cue File"
+msgstr "Fitxer CUE d'àudio"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:201
+msgid "Cdrdao TOC File"
+msgstr "Fitxer TOC de «cdrdao»"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:202
+msgid "Cdrecord Clone Image"
+msgstr "Imatge clonada de «cdrecord»"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:221 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:167
+msgid "No image file selected"
+msgstr "No hi ha fitxer d'imatge seleccionat"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:303
+msgid "Data mode:"
+msgstr "Mode per a les dades:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:291
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:309 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:770
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:421 option/k3boptiondialog.cpp:129
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:104 projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:178
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:429 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:154
+#, no-c-format
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avançat"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:409 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:249
msgid ""
-"<qt>Are you sure you want to remove the <strong>%1</strong> icon theme?"
-"<br>"
-"<br>This will delete the files installed by this theme.</qt>"
+"<p>This image has an invalid file size.If it has been downloaded make sure "
+"the download is complete.<p>Only continue if you know what you are doing."
msgstr ""
-"<qt>Esteu segur que voleu eliminar el tema d'icones <strong>%1</strong>?"
-"<br>"
-"<br>Això esborrarà els fitxers instal·lats per aquest tema.</qt>"
+"<p>Aquesta imatge té una mida incorrecta. Si ha estat descarregada, "
+"assegureu-vos que la descàrrega ha acabat. <p>Continueu només si sabeu el "
+"que esteu fent."
-#: k3binteractiondialog.cpp:331 option/k3bmiscoptiontab.cpp:49
-msgid "Default Settings"
-msgstr "Arranjament per omissió"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:412 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:252
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:143
+#, fuzzy
+msgid "Warning"
+msgstr "Gravació"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:50
-msgid "Load the K3b Defaults at dialog startup."
-msgstr "Carrega l'arranjament per omissió del K3b en engegar un diàleg."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:414 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:254
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:192 projects/k3bprojectburndialog.cpp:80
+#, fuzzy
+msgid "Cancel"
+msgstr "Cancel·lat"
-#: k3binteractiondialog.cpp:332 option/k3bmiscoptiontab.cpp:52
-msgid "Saved Settings"
-msgstr "Arranjament desat"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:570
+msgid "Seems not to be a usable image"
+msgstr "Sembla que no és un fitxer d'imatge usable"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:53
-msgid "Load the settings saved by the user at dialog startup."
-msgstr "Carrega l'arranjament desat per l'usuari a l'inici del diàleg."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:577
+msgid "File not found"
+msgstr "El fitxer no s'ha trobat"
-#: k3binteractiondialog.cpp:333 option/k3bmiscoptiontab.cpp:55
-msgid "Last Used Settings"
-msgstr "Últim arranjament emprat"
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:589 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:654
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:682 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:710
+msgid "Detected:"
+msgstr "Detectat:"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:56
-msgid "Load the last used settings at dialog startup."
-msgstr "Carrega l'últim arranjament emprat a l'inici del diàleg."
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:590 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:321
+msgid "Iso9660 image"
+msgstr "Imatge ISO-9660"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:57
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:596 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:660
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:688 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:326
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Mida de fitxer:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:655
+msgid "Cdrecord clone image"
+msgstr "Imatge clonada de «cdrecord»"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:665 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:693
+msgid "Image file:"
+msgstr "Fitxer d'imatge:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:671
+msgid "TOC file:"
+msgstr "Fitxer TOC:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:683
+msgid "Cue/bin image"
+msgstr "Imatge CUE/BIN"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:699
+msgid "Cue file:"
+msgstr "Fitxer CUE:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:711
+msgid "Audio Cue Image"
+msgstr "Fitxer CUE d'imatge"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:716
+#, c-format
msgid ""
-"K3b handles three sets of settings in action dialogs (action dialogs include "
-"the CD Copy dialog or the Audio CD project dialog):"
+"_n: %n track\n"
+"%n tracks"
msgstr ""
-"El K3b fa servir tres conjunts d'arranjaments en els diàlegs d'acció (els "
-"diàlegs d'acció inclouen el diàleg de còpia de CD o el diàleg de projecte de CD "
-"d'àudio):"
+"%n pista\n"
+"%n pistes"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:60
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:731
+msgid "Track"
+msgstr "Pista"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:841 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:443
+msgid "Md5 Sum:"
+msgstr "Suma MD5:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:871 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:473
+msgid "Calculation cancelled"
+msgstr "S'ha cancel·lat el càlcul"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:873 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:475
+msgid "Calculation failed"
+msgstr "El càlcul ha fallat"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:888 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:490
+msgid "Copy checksum to clipboard"
+msgstr "Copia la suma de verificació al portapapers"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:889 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:491
+msgid "Compare checksum..."
+msgstr "Compara la suma de verificació..."
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:895 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:497
+msgid "MD5 Sum Check"
+msgstr "Comprovació de la suma MD5"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:896 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:498
+msgid "Please insert the MD5 Sum to compare:"
+msgstr "Si us plau, introduïu la suma MD5 a comparar:"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:902 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:504
+msgid "The MD5 Sum of %1 equals the specified."
+msgstr "La suma MD5 de %1 és igual a l'especificada."
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:903 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:505
+msgid "MD5 Sums Equal"
+msgstr "Les sumes MD5 són idèntiques"
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:905 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:507
+msgid "The MD5 Sum of %1 differs from the specified."
+msgstr "La suma MD5 de %1 difereix de l'especificada."
+
+#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:906 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:508
+msgid "MD5 Sums Differ"
+msgstr "La suma MD5 difereix"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:60
+msgid "DVD Copy"
+msgstr "Copia DVD"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:61
+msgid "No video transcoding!"
+msgstr "Sense transcodificació de vídeo!"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:28
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:156
+#, no-c-format
+msgid "General"
+msgstr "General"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:163 projects/k3baudioburndialog.cpp:97
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:158
+msgid "Ignore read errors"
+msgstr "Ignora els errors de lectura"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:202
+msgid "Skip unreadable sectors"
+msgstr "Omet els sectors il·legibles"
+
+#: misc/k3bdvdcopydialog.cpp:203
msgid ""
-"One of these sets is loaded once an action dialog is opened. This setting "
-"defines which set it will be."
+"<p>If this option is checked and K3b is not able to read a sector from the "
+"source CD/DVD it will be replaced with zeros on the resulting copy."
msgstr ""
-"Un d'aquests conjunts es carrega quan s'obre un diàleg d'acció. Aquesta opció "
-"defineix quin serà."
+"<p>Si aquesta opció està marcada i el K3b no és capaç de llegir un sector "
+"des del CD/DVD d'origen, serà substituït amb zeros a la còpia resultant."
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:127
-msgid "Directory (%1) does not exist. Create?"
-msgstr "El directori (%1) no existeix. Crear-lo?"
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:43
+msgid "DVD Formatting"
+msgstr "S'està formatant el DVD"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
-msgid "Create Directory"
-msgstr "Crea directori"
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:44
+msgid "DVD%1RW"
+msgstr "DVD%1RW"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
-msgid "Create"
-msgstr "Crea"
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:72
+msgid "Quick format"
+msgstr "Format ràpid"
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:141
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:84
+msgid "Force formatting of empty DVDs"
+msgstr "Força el formatat dels DVD buits"
+
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:85
msgid ""
-"You specified a file for the temporary directory. K3b will use its base path as "
-"the temporary directory."
+"<p>If this option is checked K3b will format a DVD-RW even if it is empty. "
+"It may also be used to force K3b to format a DVD+RW or a DVD-RW in "
+"restricted overwrite mode.<p><b>Caution:</b> It is not recommended to often "
+"format a DVD since it may already be unusable after 10-20 reformat "
+"procedures.<p>DVD+RW media only needs to be formatted once. After that it "
+"just needs to be overwritten. The same applies to DVD-RW in restricted "
+"overwrite mode."
msgstr ""
-"Heu especificat un fitxer com a directori temporal. El K3b farà servir la ruta "
-"en la que es troba dit fitxer com a directori temporal."
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b formatarà un DVD-RW fins i tot si "
+"aquest és buit. També es pot fer servir per forçar a que el K3b formati un "
+"DVD+RW o un DVD-RW en el mode de sobreescriptura restringida.<p><b>Atenció:</"
+"b> No es recomana el formatar sovint un DVD, atès que podria tornar-se "
+"inusable després de 10-20 procediments de reformatat.<p>El suport de DVD+RW "
+"tan sols necessita ser formatat una sola vegada. Després només necessitarà "
+"ser sobreescrit. El mateix és aplicable per al DVD-RW en mode d'escriptura "
+"restringida."
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:150
-#, c-format
-msgid "You do not have permission to write to %1."
-msgstr "No teniu permís per escriure a %1."
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:95
+msgid "Try to perform quick formatting"
+msgstr "Intenta realitzar un formatat ràpid"
-#: option/k3bdeviceoptiontab.cpp:47
+#: misc/k3bdvdformattingdialog.cpp:96
msgid ""
-"K3b tries to detect all your devices properly. You can add devices that have "
-"not been detected and change the black values by clicking in the list. If K3b "
-"is unable to detect your drive, you need to modify their permissions to give "
-"K3b write access to all devices."
+"<p>If this option is checked K3b will tell the writer to perform a quick "
+"format.<p>Formatting a DVD-RW completely can take a very long time and some "
+"DVD writers perform a full format even if quick format is enabled."
msgstr ""
-"El K3b intenta detectar tots els dispositius correctament. Podeu afegir-hi els "
-"que no hagin estat detectats i canviar els valors negres clicant en la llista. "
-"Si el K3b no és capaç de detectar la vostra unitat, necessitareu modificar els "
-"seus permisos per a donar-li accés d'escriptura a tots els dispositius."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 54
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:67 projects/k3bdatafileview.cpp:70
-#: projects/k3bmovixlistview.cpp:174 rc.cpp:1266
-#, no-c-format
-msgid "Name"
-msgstr "Nom"
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b li dirà a la gravadora que realitzi "
+"un formatat ràpid.<p>El formatar un DVD-RW completament pot portar una gran "
+"quantitat de temps i algunes gravadores de DVD realitzen un formatat complet "
+"fins i tot si el formatat ràpid està habilitat."
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 48
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:68 rc.cpp:341
-#, no-c-format
-msgid "Author"
-msgstr "Autor"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:88
+msgid "Burn Iso9660 Image"
+msgstr "Grava imatge ISO-9660"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 59
-#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:121
-#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:134 option/k3bpluginoptiontab.cpp:69
-#: rc.cpp:344
-#, no-c-format
-msgid "Version"
-msgstr "Versió"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:89
+msgid "to DVD"
+msgstr "a DVD"
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:70
-msgid "Description"
-msgstr "Descripció"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:238
+msgid ""
+"The image you selected is not a valid ISO9660 image. Are you sure you want "
+"to burn it anyway? (There may exist other valid image types that are not "
+"detected by K3b but will work fine.)"
+msgstr ""
+"La imatge que heu seleccionat no és una imatge ISO-9660 vàlida. Esteu segur "
+"de voler gravar-la de totes maneres? (Poden haver altres tipus vàlids "
+"d'imatges que el K3b no detecta però que funcionaran bé)"
-#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:71
-msgid "License"
-msgstr "Llicència"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:241 projects/k3bprojectburndialog.cpp:158
+msgid "Burn"
+msgstr "Grava"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:129
-msgid "Advanced Settings"
-msgstr "Arranjaments avançats"
+#: misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:382
+msgid "Not an Iso9660 image"
+msgstr "No és una imatge ISO9660"
-#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:142 option/k3boptiondialog.cpp:143
-msgid "Programs"
-msgstr "Programes"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:62
+msgid "Burning"
+msgstr "Gravació"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:143
-msgid "Setup External Programs"
-msgstr "Configura programes externs"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:69
+msgid "Allow overburning (&not supported by cdrecord <= 1.10)"
+msgstr "Permet la sobreescriptura (&no acceptat pel «cdrecord» <= 1.10)"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:157
-msgid "Setup the CDDB Server"
-msgstr "Configura el servidor de CDDB"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:70
+msgid "Force unsafe operations"
+msgstr "Força les operacions no segures"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:175
-msgid "Devices"
-msgstr "Dispositius"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:71
+msgid "&Manual writing buffer size"
+msgstr "Estableix &manualment la mida de la memòria intermèdia d'escriptura"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:175
-msgid "Setup Devices"
-msgstr "Configura els dispositius"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:73
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 19
-#: option/k3boptiondialog.cpp:188 projects/k3bdataburndialog.cpp:170
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:105 projects/k3bmixedburndialog.cpp:100
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:145 projects/k3bmovixburndialog.cpp:109
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:405 rc.cpp:248
-#, no-c-format
-msgid "Misc"
-msgstr "Varis"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:74
+msgid "Manual writing application &selection"
+msgstr "&Selecció manual de l'aplicació d'escriptura"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:188
-msgid "Miscellaneous Settings"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:83
+#, fuzzy
+msgid "Miscellaneous"
msgstr "Arranjament de la miscel·lània"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:202
-msgid "Notifications"
-msgstr "Notificacions"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:84
+msgid "Do not &eject medium after write process"
+msgstr "No &expulsar el CD en finalitzar el procés d'escriptura"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:202
-msgid "System Notifications"
-msgstr "Notificacions del sistema"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:85
+msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs"
+msgstr "Esborra automàticament els CD-RW i DVD-RW"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:216
-msgid "Plugins"
-msgstr "Connectors"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:102
+msgid "Allow burning more than the official media capacity"
+msgstr "Permetre gravar per sobre de la capacitat oficial del suport"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:216
-msgid "K3b Plugin Configuration"
-msgstr "Configuració dels connectors del K3b"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:103
+msgid "Allow to choose between cdrecord and cdrdao"
+msgstr "Permetre escollir entre «cdrecord» i «cdrdao»"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:230
-msgid "Themes"
-msgstr "Temes"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:104
+msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs without asking"
+msgstr "Esborra automàticament els CD-RW i DVD-RW sense preguntar"
-#: option/k3boptiondialog.cpp:230
-msgid "K3b GUI Themes"
-msgstr "Temes IGU del K3b"
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:105
+msgid "Do not eject the burn medium after a completed burn process"
+msgstr "No expulsar el suport en finalitzar el procés de gravació"
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:106
+msgid "Force K3b to continue some operations otherwise deemed as unsafe"
+msgstr ""
+"Força al K3b a continuar algunes operacions altrament considerades poc "
+"segures"
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:108
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b gives the possibility to choose between "
+"cdrecord and cdrdao when writing a cd.<p>This may be useful if one of the "
+"programs does not support the used writer.<p><b>Be aware that K3b does not "
+"support both programs in all project types.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b donarà la possibilitat d'escollir "
+"entre «cdrecord» i «cdrdao» per gravar un CD.<p>Això pot ser útil si un dels "
+"programes no accepta la gravadora emprada.<p><b>Tingueu present que el K3b "
+"no permet fer servir ambdós programes en tots els tipus de projectes.</b>"
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:116
+msgid ""
+"<p>Each medium has an official maximum capacity which is stored in a read-"
+"only area of the medium and is guaranteed by the vendor. However, this "
+"official maximum is not always the actual maximum. Many media have an actual "
+"total capacity that is slightly larger than the official amount.<p>If this "
+"option is checked K3b will disable a safety check that prevents burning "
+"beyond the offical capacity.<p><b>Caution:</b> Enabling this option can "
+"cause failures in the end of the burning process if K3b attempts to write "
+"beyond the official capacity. It makes sense to first determine the actual "
+"maximum capacity of the media brand with a simulated burn."
+msgstr ""
+"<p>Cada suport té una capacitat màxima oficial que es troba guardada en un "
+"àrea de només lectura del suport i està garantida pel fabricant. Tanmateix, "
+"aquesta capacitat oficial no sempre és el màxim real. Molts suports tenen "
+"una capacitat total real una mica superior a la oficial. <p>Si aquesta opció "
+"està marcada, el K3b deshabilitarà una comprovació de seguretat que evita "
+"que s'escrigui per sobre de la capacitat oficial. <p><b>Precaució:</b> "
+"habilitar aquesta opció pot provocar errors al final del procés de gravació "
+"si el K3b intenta escriure més enllà de la capacitat oficial. És "
+"aconsellable determinar abans la capacitat màxima real del suport amb una "
+"gravació simulada."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:127
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will automatically erase CD-RWs and format "
+"DVD-RWs if one is found instead of an empty media before writing."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b esborrarà automàticament els CD-RW "
+"i formatarà els DVD-RW abans de l'escriptura es troba un suport no buit."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:131
+msgid ""
+"<p>K3b uses a software buffer during the burning process to avoid gaps in "
+"the data stream due to high system load. The default sizes used are %1 MB "
+"for CD and %2 MB for DVD burning.<p>If this option is checked the value "
+"specified will be used for both CD and DVD burning."
+msgstr ""
+"<p>El K3b fa servir una memòria intermèdia per programari durant el procés "
+"per evitar salts en el flux de dades degut a una elevada càrrega en el "
+"sistema. Les mides per omissió que es fan servir són %1 MB per gravar CD, i "
+"%2 pels DVD. <p>Si aquesta opció està marcada, el valor especificat es farà "
+"servir per gravar tant els CD com els DVD."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:137
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will not eject the medium once the burn "
+"process finishes. This can be helpful in case one leaves the computer after "
+"starting the burning and does not want the tray to be open all the time."
+"<p>However, on Linux systems a freshly burned medium has to be reloaded. "
+"Otherwise the system will not detect the changes and still treat it as an "
+"empty medium."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b no expulsarà el suport quan acabi el "
+"procés de gravació. Això pot ser útil en cas que hagueu d'abandonar "
+"l'ordinador després d'iniciar la gravació i no vulgueu deixar la safata "
+"oberta tota l'estona. <p>Tanmateix, als sistemes Linux els suports recent "
+"gravats s'han de tornar a carregar. En cas contrari, el sistema no detectarà "
+"els canvis i seguirà tractant-lo com si fos un suport buit."
+
+#: option/k3bburningoptiontab.cpp:143
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will continue in some situations which "
+"would otherwise be deemed as unsafe.<p>This setting for example disables the "
+"check for medium speed verification. Thus, one can force K3b to burn a high "
+"speed medium on a low speed writer.<p><b>Caution:</b> Enabling this option "
+"may result in damaged media."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b a continuarà en algunes situacions "
+"que altrament serien considerades poc segures. <p>Aquesta opció, per "
+"exemple, deshabilita la verificació de la velocitat del suport. D'aquesta "
+"manera, es pot obligar al K3b a gravar un suport d'alta velocitat en una "
+"gravadora lenta. <p><b>Precaució:</b> habilitar aquesta opció pot provocar "
+"danys en els suports."
+
+#: option/k3bdeviceoptiontab.cpp:47
+msgid ""
+"K3b tries to detect all your devices properly. You can add devices that have "
+"not been detected and change the black values by clicking in the list. If "
+"K3b is unable to detect your drive, you need to modify their permissions to "
+"give K3b write access to all devices."
+msgstr ""
+"El K3b intenta detectar tots els dispositius correctament. Podeu afegir-hi "
+"els que no hagin estat detectats i canviar els valors negres clicant en la "
+"llista. Si el K3b no és capaç de detectar la vostra unitat, necessitareu "
+"modificar els seus permisos per a donar-li accés d'escriptura a tots els "
+"dispositius."
#: option/k3bdevicewidget.cpp:97
msgid "Cdrdao driver:"
@@ -4265,6 +3269,11 @@ msgstr "Controlador de «cdrdao»:"
msgid "CD-Text capable:"
msgstr "Capacitat CD-Text:"
+#: option/k3bdevicewidget.cpp:130 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:190
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:191
+msgid "auto"
+msgstr "Automàtic"
+
#: option/k3bdevicewidget.cpp:160
msgid "Refresh"
msgstr "Refresca"
@@ -4382,6 +3391,20 @@ msgstr ""
"No s'ha pogut trobar un dispositiu addicional en\n"
"%1"
+#: ../plugins/encoder/sox/k3bsoxencoder.cpp:344 option/k3bdevicewidget.cpp:386
+#, fuzzy
+msgid "Error"
+msgstr "Error."
+
+#: option/k3bexternalbinoptiontab.cpp:52
+msgid ""
+"Specify the paths to the external programs that K3b needs to work properly, "
+"or press \"Search\" to let K3b search for the programs."
+msgstr ""
+"Especifiqueu les rutes cap als programes externs que el K3b necessita per a "
+"funcionar adequadament o premeu \"Cerca\" per a que el K3b cerqui aquests "
+"programes."
+
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:106
msgid "&Search"
msgstr "&Cerca"
@@ -4396,28 +3419,39 @@ msgstr "Canvia les versions que el K3b hauria de fer servir."
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:122
msgid ""
-"<p>If K3b found more than one installed version of a program it will choose one "
-"as the <em>default</em> which will be used to do the work. If you want to "
-"change the default select the wanted version and press this button."
+"<p>If K3b found more than one installed version of a program it will choose "
+"one as the <em>default</em> which will be used to do the work. If you want "
+"to change the default select the wanted version and press this button."
msgstr ""
"<p>Si el K3b troba més d'una versió instal·lada d'un programa, en triarà una "
-"com la <em>per omissió</em>, la qual es farà servir per realitzar la feina. Si "
-"voleu canviar-la, seleccioneu la versió desitjada i premeu aquest botó."
+"com la <em>per omissió</em>, la qual es farà servir per realitzar la feina. "
+"Si voleu canviar-la, seleccioneu la versió desitjada i premeu aquest botó."
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:128
msgid "Use the 'Default' button to change the versions K3b should use."
msgstr ""
-"Feu servir el botó \"Per omissió\" per canviar les versions que el K3b hauria "
-"d'emprar."
+"Feu servir el botó \"Per omissió\" per canviar les versions que el K3b "
+"hauria d'emprar."
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:133
msgid "Path"
msgstr "Ruta"
+#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:121
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:59 option/k3bexternalbinwidget.cpp:134
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:69
+#, no-c-format
+msgid "Version"
+msgstr "Versió"
+
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:135
msgid "Features"
msgstr "Característiques"
+#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:142 option/k3boptiondialog.cpp:143
+msgid "Programs"
+msgstr "Programes"
+
#: option/k3bexternalbinwidget.cpp:153
msgid "User parameters have to be separated by space."
msgstr "Els paràmetres d'usuari han d'estar separats per espais."
@@ -4450,3297 +3484,1590 @@ msgstr ""
msgid " (not found)"
msgstr " (no s'ha trobat)"
-#: option/k3bexternalbinoptiontab.cpp:52
-msgid ""
-"Specify the paths to the external programs that K3b needs to work properly, or "
-"press \"Search\" to let K3b search for the programs."
-msgstr ""
-"Especifiqueu les rutes cap als programes externs que el K3b necessita per a "
-"funcionar adequadament o premeu \"Cerca\" per a que el K3b cerqui aquests "
-"programes."
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:62
-msgid "Burning"
-msgstr "Gravació"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:69
-msgid "Allow overburning (&not supported by cdrecord <= 1.10)"
-msgstr "Permet la sobreescriptura (&no acceptat pel «cdrecord» <= 1.10)"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:70
-msgid "Force unsafe operations"
-msgstr "Força les operacions no segures"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:71
-msgid "&Manual writing buffer size"
-msgstr "Estableix &manualment la mida de la memòria intermèdia d'escriptura"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:73
-msgid "MB"
-msgstr "MB"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:74
-msgid "Manual writing application &selection"
-msgstr "&Selecció manual de l'aplicació d'escriptura"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:84
-msgid "Do not &eject medium after write process"
-msgstr "No &expulsar el CD en finalitzar el procés d'escriptura"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:85
-msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs"
-msgstr "Esborra automàticament els CD-RW i DVD-RW"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:102
-msgid "Allow burning more than the official media capacity"
-msgstr "Permetre gravar per sobre de la capacitat oficial del suport"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:103
-msgid "Allow to choose between cdrecord and cdrdao"
-msgstr "Permetre escollir entre «cdrecord» i «cdrdao»"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:104
-msgid "Automatically erase CD-RWs and DVD-RWs without asking"
-msgstr "Esborra automàticament els CD-RW i DVD-RW sense preguntar"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:105
-msgid "Do not eject the burn medium after a completed burn process"
-msgstr "No expulsar el suport en finalitzar el procés de gravació"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:106
-msgid "Force K3b to continue some operations otherwise deemed as unsafe"
-msgstr ""
-"Força al K3b a continuar algunes operacions altrament considerades poc segures"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:108
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b gives the possibility to choose between "
-"cdrecord and cdrdao when writing a cd."
-"<p>This may be useful if one of the programs does not support the used writer."
-"<p><b>Be aware that K3b does not support both programs in all project types.</b>"
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b donarà la possibilitat d'escollir "
-"entre «cdrecord» i «cdrdao» per gravar un CD."
-"<p>Això pot ser útil si un dels programes no accepta la gravadora emprada."
-"<p><b>Tingueu present que el K3b no permet fer servir ambdós programes en tots "
-"els tipus de projectes.</b>"
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:116
-msgid ""
-"<p>Each medium has an official maximum capacity which is stored in a read-only "
-"area of the medium and is guaranteed by the vendor. However, this official "
-"maximum is not always the actual maximum. Many media have an actual total "
-"capacity that is slightly larger than the official amount."
-"<p>If this option is checked K3b will disable a safety check that prevents "
-"burning beyond the offical capacity."
-"<p><b>Caution:</b> Enabling this option can cause failures in the end of the "
-"burning process if K3b attempts to write beyond the official capacity. It makes "
-"sense to first determine the actual maximum capacity of the media brand with a "
-"simulated burn."
-msgstr ""
-"<p>Cada suport té una capacitat màxima oficial que es troba guardada en un àrea "
-"de només lectura del suport i està garantida pel fabricant. Tanmateix, aquesta "
-"capacitat oficial no sempre és el màxim real. Molts suports tenen una capacitat "
-"total real una mica superior a la oficial. "
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b deshabilitarà una comprovació de "
-"seguretat que evita que s'escrigui per sobre de la capacitat oficial. "
-"<p><b>Precaució:</b> habilitar aquesta opció pot provocar errors al final del "
-"procés de gravació si el K3b intenta escriure més enllà de la capacitat "
-"oficial. És aconsellable determinar abans la capacitat màxima real del suport "
-"amb una gravació simulada."
-
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:127
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will automatically erase CD-RWs and format "
-"DVD-RWs if one is found instead of an empty media before writing."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b esborrarà automàticament els CD-RW i "
-"formatarà els DVD-RW abans de l'escriptura es troba un suport no buit."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:50
+msgid "Load the K3b Defaults at dialog startup."
+msgstr "Carrega l'arranjament per omissió del K3b en engegar un diàleg."
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:131
-msgid ""
-"<p>K3b uses a software buffer during the burning process to avoid gaps in the "
-"data stream due to high system load. The default sizes used are %1 MB for CD "
-"and %2 MB for DVD burning."
-"<p>If this option is checked the value specified will be used for both CD and "
-"DVD burning."
-msgstr ""
-"<p>El K3b fa servir una memòria intermèdia per programari durant el procés per "
-"evitar salts en el flux de dades degut a una elevada càrrega en el sistema. Les "
-"mides per omissió que es fan servir són %1 MB per gravar CD, i %2 pels DVD. "
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el valor especificat es farà servir per "
-"gravar tant els CD com els DVD."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:53
+msgid "Load the settings saved by the user at dialog startup."
+msgstr "Carrega l'arranjament desat per l'usuari a l'inici del diàleg."
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:137
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will not eject the medium once the burn "
-"process finishes. This can be helpful in case one leaves the computer after "
-"starting the burning and does not want the tray to be open all the time."
-"<p>However, on Linux systems a freshly burned medium has to be reloaded. "
-"Otherwise the system will not detect the changes and still treat it as an empty "
-"medium."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b no expulsarà el suport quan acabi el "
-"procés de gravació. Això pot ser útil en cas que hagueu d'abandonar l'ordinador "
-"després d'iniciar la gravació i no vulgueu deixar la safata oberta tota "
-"l'estona. "
-"<p>Tanmateix, als sistemes Linux els suports recent gravats s'han de tornar a "
-"carregar. En cas contrari, el sistema no detectarà els canvis i seguirà "
-"tractant-lo com si fos un suport buit."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:56
+msgid "Load the last used settings at dialog startup."
+msgstr "Carrega l'últim arranjament emprat a l'inici del diàleg."
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:143
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:57
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will continue in some situations which would "
-"otherwise be deemed as unsafe."
-"<p>This setting for example disables the check for medium speed verification. "
-"Thus, one can force K3b to burn a high speed medium on a low speed writer."
-"<p><b>Caution:</b> Enabling this option may result in damaged media."
+"K3b handles three sets of settings in action dialogs (action dialogs include "
+"the CD Copy dialog or the Audio CD project dialog):"
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b a continuarà en algunes situacions que "
-"altrament serien considerades poc segures. "
-"<p>Aquesta opció, per exemple, deshabilita la verificació de la velocitat del "
-"suport. D'aquesta manera, es pot obligar al K3b a gravar un suport d'alta "
-"velocitat en una gravadora lenta. "
-"<p><b>Precaució:</b> habilitar aquesta opció pot provocar danys en els suports."
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 25
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:153
-#, no-c-format
-msgid "Filetype"
-msgstr "Tipus de fitxer"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 49
-#: rc.cpp:6 rc.cpp:515 rc.cpp:524 rc.cpp:539 rc.cpp:551 rc.cpp:560 rc.cpp:961
-#: rc.cpp:967 rc.cpp:973 rc.cpp:1005 rc.cpp:1011
-#, no-c-format
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 52
-#: rc.cpp:9
-#, no-c-format
-msgid "Configure Plugin"
-msgstr "Configura connector"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 73
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "Create m&3u playlist"
-msgstr "Crea un repertori m&3u"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 76
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "Create playlist for the ripped files"
-msgstr "Crea un repertori dels fitxers extrets"
+"El K3b fa servir tres conjunts d'arranjaments en els diàlegs d'acció (els "
+"diàlegs d'acció inclouen el diàleg de còpia de CD o el diàleg de projecte de "
+"CD d'àudio):"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 81
-#: rc.cpp:21
-#, no-c-format
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:60
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create a playlist of the ripped files\n"
-"which can be used with programs like xmms or noatun.\n"
-"<p>You may use the special strings to give the playlist a unique filename."
+"One of these sets is loaded once an action dialog is opened. This setting "
+"defines which set it will be."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b crearà un repertori dels fitxers\n"
-"extrets, el qual es podrà fer servir amb programes com «xmms» o «noatun».\n"
-"<p>Podreu fer servir les cadenes especials per donar al repertori un nom de "
-"fitxer únic."
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 117
-#: rc.cpp:26
-#, no-c-format
-msgid "&Use relative paths"
-msgstr "Fes servir r&utes relatives"
+"Un d'aquests conjunts es carrega quan s'obre un diàleg d'acció. Aquesta "
+"opció defineix quin serà."
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 120
-#: rc.cpp:29
-#, no-c-format
-msgid "Use relative paths instead of absolute"
-msgstr "Fes servir rutes relatives en comptes d'absolutes"
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:127
+msgid "Directory (%1) does not exist. Create?"
+msgstr "El directori (%1) no existeix. Crear-lo?"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 126
-#: rc.cpp:32
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked, the entries in the playlist will be relative to "
-"its location.\n"
-"<p>Example: If your playlist is located in <em>/home/myself/music</em> and\n"
-"your audio files are in <em>/home/myself/music/cool</em>"
-"; then the entries in the\n"
-"playlist will look something like: <em>cool/track1.ogg</em>."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, les entrades del repertori hauran de ser "
-"relatives a la seva localització.\n"
-"<p>Exemple: si el vostre repertori es troba a <em>/home/usuari/musica</em> i\n"
-"els vostres fitxers d'àudio són a <em>/home/usuari/musica/rap</em> "
-";en aquest cas les entrades\n"
-"del repertori es veuran com: <em>rap/pista1.ogg</em>."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
+msgid "Create Directory"
+msgstr "Crea directori"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 136
-#: rc.cpp:38
-#, no-c-format
-msgid "Create si&ngle file"
-msgstr "Crea un &sol fitxer"
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:128
+msgid "Create"
+msgstr "Crea"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 139
-#: rc.cpp:41
-#, no-c-format
-msgid "Rip all tracks to a single file"
-msgstr "Extrau totes les pistes a un sol fitxer"
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:130 rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:113
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:199
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:307 rip/k3baudioripthread.cpp:200
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:303 rip/k3baudioripthread.cpp:450
+#, c-format
+msgid "Unable to create directory %1"
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori %1"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 146
-#: rc.cpp:44
-#, no-c-format
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:141
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create only one\n"
-"audio file no matter how many tracks are ripped. This\n"
-"file will contain all tracks one after the other.\n"
-"<p>This might be useful to rip a live album or a radio play.\n"
-"<p><b>Caution:</b> The file will have the name of the first track."
+"You specified a file for the temporary directory. K3b will use its base path "
+"as the temporary directory."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b tan sols crearà\n"
-"un fitxer d'àudio independentment de quantes pistes s'hagin\n"
-"extret. Aquest fitxer contindrà totes les pistes una rere l'altra.\n"
-"<p>Això pot ser útil per extreure un àlbum en directe o un\n"
-"programa de ràdio.\n"
-"<p><b>Atenció:</b> el fitxer tindrà el nom de la primera pista."
+"Heu especificat un fitxer com a directori temporal. El K3b farà servir la "
+"ruta en la que es troba dit fitxer com a directori temporal."
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 182
-#: rc.cpp:51
-#, no-c-format
-msgid "Write &cue file"
-msgstr "Escriu el fitxer &CUE"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 185
-#: rc.cpp:54
-#, no-c-format
-msgid "Write a cuefile"
-msgstr "Escriu un fitxer CUE"
-
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 188
-#: rc.cpp:57
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create a CDRWIN cue file which allows to "
-"easily write a copy of the audio CD on other systems."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b crearà un fitxer CUE de «cdrwin» que "
-"permet escriure fàcilment una còpia del CD d'àudio en altres sistemes."
+#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:150
+#, c-format
+msgid "You do not have permission to write to %1."
+msgstr "No teniu permís per escriure a %1."
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 208
-#: rc.cpp:60 rc.cpp:120
-#, no-c-format
-msgid "Target Folder"
-msgstr "Carpeta destí"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:129
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "Arranjaments avançats"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 232
-#: rc.cpp:66 rc.cpp:72 rc.cpp:126 rc.cpp:132
-#, no-c-format
-msgid "-"
-msgstr "-"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:143
+msgid "Setup External Programs"
+msgstr "Configura programes externs"
-#. i18n: file ./rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui line 243
-#: rc.cpp:69 rc.cpp:129
-#, no-c-format
-msgid "Space needed:"
-msgstr "Espai requerit:"
+#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
+#: option/k3boptiondialog.cpp:157 rip/k3baudiocdview.cpp:466
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:468 rip/k3baudiocdview.cpp:521
+msgid "CDDB"
+msgstr "CDDB"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 16
-#: rc.cpp:75
-#, no-c-format
-msgid "Ripping Pattern"
-msgstr "Patró d'extracció"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:157
+msgid "Setup the CDDB Server"
+msgstr "Configura el servidor de CDDB"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 41
-#: rc.cpp:78
-#, no-c-format
-msgid "Replace all blan&ks with:"
-msgstr "Substituei&x tots els espais per:"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:175
+msgid "Devices"
+msgstr "Dispositius"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 52
-#: rc.cpp:81 rc.cpp:180 rc.cpp:866
-#, no-c-format
-msgid "_"
-msgstr "_"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:175
+msgid "Setup Devices"
+msgstr "Configura els dispositius"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 62
-#: rc.cpp:84
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:19 option/k3boptiondialog.cpp:188
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:170 projects/k3bdvdburndialog.cpp:105
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:100 projects/k3bmixedburndialog.cpp:145
+#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:109 projects/k3bvcdburndialog.cpp:405
#, no-c-format
-msgid "Playlist pattern:"
-msgstr "Patró del repertori:"
+msgid "Misc"
+msgstr "Varis"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 86
-#: rc.cpp:87 rc.cpp:171
-#, no-c-format
-msgid "Ripped files pattern:"
-msgstr "Patró de fitxers extrets:"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:188
+msgid "Miscellaneous Settings"
+msgstr "Arranjament de la miscel·lània"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 105
-#: rc.cpp:90
-#, no-c-format
-msgid "Insert your custom pattern here"
-msgstr "Inseriu aquí el vostre patró a mida"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:202
+msgid "Notifications"
+msgstr "Notificacions"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 138
-#: rc.cpp:93 rc.cpp:174
-#, no-c-format
-msgid "See special strings"
-msgstr "Veure cadenes especials"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:202
+msgid "System Notifications"
+msgstr "Notificacions del sistema"
-#. i18n: file ./rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui line 149
-#: rc.cpp:96
-#, no-c-format
-msgid "About conditional inclusion"
-msgstr "Sobre la inclusió condicional"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:216
+msgid "Plugins"
+msgstr "Connectors"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 28
-#: rc.cpp:99
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Please select the audio streams you want to include in every ripped title"
-msgstr ""
-"Seleccioneu els fluxos d'àudio que vulgueu incloure a cada pista extreta"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:216
+msgid "K3b Plugin Configuration"
+msgstr "Configuració dels connectors del K3b"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 51
-#: rc.cpp:102
-#, no-c-format
-msgid "Setti&ngs"
-msgstr "Arra&njament"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:230
+msgid "Themes"
+msgstr "Temes"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 62
-#: rc.cpp:105
-#, no-c-format
-msgid "Video Quality"
-msgstr "Qualitat del vídeo"
+#: option/k3boptiondialog.cpp:230
+msgid "K3b GUI Themes"
+msgstr "Temes IGU del K3b"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 81
-#: rc.cpp:108
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:54
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:67 projects/k3bdatafileview.cpp:70
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:174
#, no-c-format
-msgid "Video Size:"
-msgstr "Mida del vídeo:"
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 102
-#: rc.cpp:111 rc.cpp:796
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:48 option/k3bpluginoptiontab.cpp:68
#, no-c-format
-msgid "&Custom..."
-msgstr "&A mida..."
+msgid "Author"
+msgstr "Autor"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 120
-#: rc.cpp:114
-#, no-c-format
-msgid "Video Bitrate:"
-msgstr "Taxa de bits del vídeo:"
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:70
+msgid "Description"
+msgstr "Descripció"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 139
-#: rc.cpp:117 rc.cpp:150 rc.cpp:1148
-#, no-c-format
-msgid " kbps"
-msgstr " kbps"
+#: option/k3bpluginoptiontab.cpp:71
+msgid "License"
+msgstr "Llicència"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 221
-#: rc.cpp:135
-#, no-c-format
-msgid "Audio Quality"
-msgstr "Qualitat de l'àudio"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:117
+msgid "K3b - The CD/DVD Kreator"
+msgstr "K3b - El kreador de CD/DVD"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 250
-#: rc.cpp:138
-#, no-c-format
-msgid "Variable &Bitrate"
-msgstr "Taxa de &bits variable"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:135
+msgid "Drag or Type Theme URL"
+msgstr "Arrossegueu o escriviu l'URL del tema"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 266
-#: rc.cpp:141 rc.cpp:147
-#, no-c-format
-msgid "Audio Bitrate:"
-msgstr "Taxa de bits de l'àudio:"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:146
+#, c-format
+msgid "Unable to find the icon theme archive %1."
+msgstr "No s'ha pogut trobar l'arxiu del tema d'icones %1."
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 308
-#: rc.cpp:144
-#, no-c-format
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:148
msgid ""
-"<p>No Audio Quality settings available for <em>AC3 pass-through</em>"
-". The audio stream from the Video DVD is used without any changes."
-msgstr ""
-"<p>No hi ha cap arranjament de qualitat d'àudio per a l'<em>"
-"AC3 curtcircuitat</em>. Es fa servir el flux d'àudio del Video DVD sense cap "
-"canvi."
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 411
-#: rc.cpp:156
-#, no-c-format
-msgid "Video Codec:"
-msgstr "Còdec de vídeo:"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 419
-#: rc.cpp:159
-#, no-c-format
-msgid "Select the Video codec used to encode the DVD titles"
+"Unable to download the icon theme archive.\n"
+"Please check that address %1 is correct."
msgstr ""
-"Seleccioneu el còdec de vídeo a emprar per codificar les pistes del DVD"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 437
-#: rc.cpp:162
-#, no-c-format
-msgid "Audio Codec:"
-msgstr "Còdec d'àudio:"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 445
-#: rc.cpp:165
-#, no-c-format
-msgid "Select the Audio codec used to encode the DVD titles"
-msgstr "Seleccioneu el còdec d'àudio a emprar per codificar les pistes del DVD"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 459
-#: rc.cpp:168
-#, no-c-format
-msgid "File Namin&g"
-msgstr "Nomenamen&t de fitxers"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 529
-#: rc.cpp:177
-#, no-c-format
-msgid "Replace all &blanks with:"
-msgstr "Substitueix tots els es&pais per:"
+"No s'ha pogut descarregar l'arxiu del tema d'icones.\n"
+"Comproveu que l'adreça %1 és correcta."
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 588
-#: rc.cpp:186
-#, no-c-format
-msgid "&2-pass encoding"
-msgstr "Codificació en &2 passades"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:180
+msgid "The file is not a valid K3b theme archive."
+msgstr "El fitxer no és un arxiu de temes del K3b vàlid."
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 591
-#: rc.cpp:189
-#, no-c-format
-msgid "Alt+2"
-msgstr "Alt+2"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:188
+msgid "A theme with the name '%1' already exists. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Ja existeix un tema amb el nom '%1'. El voleu sobreescriure?"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 597
-#: rc.cpp:192
-#, no-c-format
-msgid "Enable 2-pass encoding"
-msgstr "Habilita la codificació en 2 passades"
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:190
+msgid "Theme exists"
+msgstr "El tema ja existeix"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 602
-#: rc.cpp:195
-#, no-c-format
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:209
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b encodes the video titles in two passes. The "
-"first pass is used to gather information about the video in order to improve "
-"the distribution of bits in the second pass. The resulting video will have a "
-"higher quality using a variable bitrate.\n"
-"<p>If this option is not checked K3b will create video files with a constant "
-"bitrate and a lower quality.\n"
-"<p>2-pass encoding results in a doubled encoding time."
+"<qt>Are you sure you want to remove the <strong>%1</strong> icon theme?"
+"<br><br>This will delete the files installed by this theme.</qt>"
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b codifica les pistes de vídeo en dues "
-"passades. La primera passada es fa servir per recol·lectar informació sobre el "
-"vídeo per tal de millorar la distribució dels bits en la segona passada. El "
-"vídeo resultant tindrà una millor qualitat fent servir una taxa de bits "
-"variable.\n"
-"<p>Si aquesta opció no està marcada el K3b crearà fitxers de vídeo amb una taxa "
-"de bits constant i de menor qualitat.\n"
-"<p>La codificació en dues passades triga el doble que la normal."
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 610
-#: rc.cpp:200
-#, no-c-format
-msgid "Automatic &Video Clipping"
-msgstr "Retallat automàtic del &vídeo"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 616
-#: rc.cpp:203
-#, no-c-format
-msgid "Automatically detect the black borders of the video"
-msgstr "Detecta automàticament les vores negres del vídeo"
+"<qt>Esteu segur que voleu eliminar el tema d'icones <strong>%1</strong>?"
+"<br><br>Això esborrarà els fitxers instal·lats per aquest tema.</qt>"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 621
-#: rc.cpp:206
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>Most Video DVDs are encoded in a letterboxed format. <em>Letterboxed</em> "
-"refers to black bars used at the top and bottom (and sometimes at the sides) of "
-"the video to force it into one of the aspect ratios supported by the Video DVD "
-"standard.\n"
-"<p>If this option is checked K3b will automatically detect and remove these "
-"black bars from the resulting video.\n"
-"<p>Although this method is very reliable there may be problems if the source "
-"material is exceptionally short or dark."
+#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:215
+msgid "Delete"
msgstr ""
-"<p>La majoria dels DVD de vídeo estan codificats en format de vores negres. <em>"
-"Vores negres</em> es refereix a les barres negres que es fan servir a dalt i a "
-"baix (i a vegades als costats) del vídeo per forçar-lo a tenir una de les "
-"relacions d'aspecte admeses per l'estàndard de DVD de vídeo.\n"
-"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b detectarà i eliminarà automàticament "
-"aquestes vores negres del vídeo resultant.\n"
-"<p>Encara que aquest mètode és molt segur, pot donar problemes si el material "
-"d'origen és excepcionalment curt o fosc."
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 629
-#: rc.cpp:211
-#, no-c-format
-msgid "Resample Audio to &44.1 KHz"
-msgstr "Torna a mostregar l'àudio a &44,1 kHz"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 632
-#: rc.cpp:214
-#, no-c-format
-msgid "Alt+4"
-msgstr "Alt+4"
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 638
-#: rc.cpp:217
-#, no-c-format
-msgid "Change the sample rate of the audio stream to 44.1 KHz"
-msgstr "Canvia la freqüència de mostreig del flux d'àudio a 44,1 KHz"
+#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:80
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:64
+#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:126
+msgid "Audio Project"
+msgstr "Projecte d'àudio"
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 642
-#: rc.cpp:220
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:65 projects/k3bmixedburndialog.cpp:68
msgid ""
-"<p>Video DVD audio streams normally are encoded with a sampling rate of 48000 "
-"Hz. Audio CDs on the other hand are encoded with a sampling rate of 44100 Hz.\n"
-"<p>If this option is checked K3b will change the sampling rate of the audio "
-"stream to 44100 Hz."
+"_n: 1 track (%1 minutes)\n"
+"%n tracks (%1 minutes)"
msgstr ""
-"<p>Els fluxos d'àudio dels DVD de vídeo normalment estan codificats amb una "
-"freqüència de mostreig de 48000 Hz. Els CD d'àudio, en canvi, es codifiquen amb "
-"una freqüència de mostreig de 44100 Hz.\n"
-"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b canviarà la freqüència de mostreig del "
-"flux d'àudio a 44100 Hz."
-
-#. i18n: file ./rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui line 650
-#: rc.cpp:224
-#, no-c-format
-msgid "Low s&cheduling priority for the video transcoding process"
-msgstr "Bai&xa prioritat per al procés de recodificació de vídeo"
-
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 4
-#: rc.cpp:227
-#, no-c-format
-msgid "&Project"
-msgstr "&Projecte"
-
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 24
-#: rc.cpp:233
-#, no-c-format
-msgid "&Device"
-msgstr "&Dispositiu"
-
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 56
-#: rc.cpp:242
-#, no-c-format
-msgid "Tools"
-msgstr "Eines"
+"1 pista (%1 minuts)\n"
+"%n pistes (%1 minuts)"
-#. i18n: file ./k3bui.rc line 63
-#: rc.cpp:245
-#, no-c-format
-msgid "Quick Dir Selector"
-msgstr "Selector ràpid del directori"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:73 projects/k3baudiocdtextwidget.cpp:43
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:75
+msgid "CD-Text"
+msgstr "CD-Text"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 30
-#: rc.cpp:251
-#, no-c-format
-msgid "&Ask to save projects on exit"
-msgstr "Dem&ana si es volen desar els projectes en sortir"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:85
+msgid "Gimmicks"
+msgstr "Trucs"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 33
-#: rc.cpp:254
-#, no-c-format
-msgid "Ask to save modified projects on exit"
-msgstr "Demana si es volen desar els projectes modificats en sortir"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:86
+msgid "Hide first track"
+msgstr "Oculta la primera pista"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 49
-#: rc.cpp:257
-#, no-c-format
-msgid "Default Temporary Directory:"
-msgstr "Directori temporal per omissió:"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:88
+msgid "Audio Ripping"
+msgstr "Extracció d'àudio"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 57
-#: rc.cpp:260
-#, no-c-format
-msgid "The directory where K3b stores temporary files"
-msgstr "El directori on el K3b emmagatzema els fitxers temporals"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:113
+msgid "Hide the first track in the first pregap"
+msgstr "Oculta la primera pista en el primer pre-interval"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 61
-#: rc.cpp:263
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:118
msgid ""
-"<p>This is the default temporary directory. This is where K3b will store "
-"temporary files like iso images or decoded audio files.\n"
-"<p>Be aware that the temporary directory may also be changed in every project "
-"burn dialog."
+"<p>If this option is checked K3b will <em>hide</em> the first track.<p>The "
+"audio CD standard uses pregaps before every track on the CD. By default "
+"these last for 2 seconds and are silent. In DAO mode it is possible to have "
+"longer pregaps that contain some audio. In this case the first pregap will "
+"contain the complete first track.<p>You will need to seek back from the "
+"beginning of the CD to listen to the first track. Try it, it is quite "
+"amusing.<p><b>This feature is only available in DAO mode when writing with "
+"cdrdao."
msgstr ""
-"<p>Aquest és el directori temporal per omissió. Aquí és on el K3b emmagatzemarà "
-"temporalment els fitxers, com les imatges ISO o els fitxers d'àudio "
-"descodificats.\n"
-"<p>Tingueu present que el directori temporal també es pot canviar en tots els "
-"diàlegs de gravació del projecte."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 73
-#: rc.cpp:267
-#, no-c-format
-msgid "System"
-msgstr "Sistema"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 84
-#: rc.cpp:270
-#, no-c-format
-msgid "&Check system configuration"
-msgstr "&Comprova la configuració del sistema"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 87
-#: rc.cpp:273
-#, no-c-format
-msgid "Check system Configuration"
-msgstr "Configuració de la comprovació del sistema"
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b <em>amagarà</em> la primera pista."
+"<p>Un CD d'àudio estàndard fa servir pre-intervals abans de cada pista del "
+"CD. Per omissió, aquests duren 2 segons i són silenciosos. En el mode DAO és "
+"possible tenir pre-intervals més llargs, que podrien contenir una mica "
+"d'àudio. En aquest cas el primer pre-interval contindrà tota la primera "
+"pista completa.<p>Necessitareu tornar al començament del CD per escoltar la "
+"primera pista. Proveu-ho, és força sorprenent!<p><b>Aquesta funcionalitat "
+"només està disponible en mode DAO quan s'escriu amb «cdrdao»."
+
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:301
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<p><b>External program <em>normalize-audio</em> is not installed.</b><p>K3b "
+"uses <em>normalize-audio</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/"
+"normalize/) to normalize audio tracks. In order to use this functionality, "
+"please install it first. (sudo apt-get install normalize-audio)"
+msgstr ""
+"<p><b>El programa extern <em>normalize</em> no es troba instal·lat.</b><p>El "
+"K3b fa servir el <em>normalize</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/"
+"normalize/) per normalitzar pistes d'àudio. Per tal de poder fer servir "
+"aquesta funcionalitat, instal·leu-lo abans."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 90
-#: rc.cpp:276
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:308 projects/k3baudioburndialog.cpp:327
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:318 projects/k3bmixedburndialog.cpp:337
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will check the system configuration for any "
-"problems on startup and when the the user changes the settings."
+"<p>K3b is not able to normalize audio tracks when burning on-the-fly. The "
+"external program used for this task only supports normalizing a set of audio "
+"files."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b comprovarà la configuració del sistema "
-"per si hi ha problemes durant l'arrencada o quan l'usuari canviï les "
-"preferències."
+"<p>El K3b no és capaç de normalitzar pistes quan es grava al vol. El "
+"programa extern emprat per aquesta tasca només permet normalitzar un conjunt "
+"de fitxers d'àudio."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 106
-#: rc.cpp:279
-#, no-c-format
-msgid "Used audio output system:"
-msgstr "Sistema de sortida d'àudio emprat:"
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:312 projects/k3baudioburndialog.cpp:331
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:322 projects/k3bmixedburndialog.cpp:341
+msgid "Disable normalization"
+msgstr "Deshabilita la normalització"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 119
-#: rc.cpp:282
-#, no-c-format
-msgid "Confi&gure..."
-msgstr "Confi&gura..."
+#: projects/k3baudioburndialog.cpp:313 projects/k3baudioburndialog.cpp:332
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:323 projects/k3bmixedburndialog.cpp:342
+msgid "Disable on-the-fly burning"
+msgstr "Deshabilita l'escriptura al vol"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 131
-#: rc.cpp:285
-#, no-c-format
-msgid "GUI Settings"
-msgstr "Arranjament de la IGU"
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:38
+msgid "Start Offset"
+msgstr "Desplaçament inicial"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 142
-#: rc.cpp:288
-#, no-c-format
-msgid "Show progress &OSD"
-msgstr "Mostra el progrés &OSD"
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:39
+msgid "End Offset"
+msgstr "Desplaçament final"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 145
-#: rc.cpp:291
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:63
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will display the progress in an OSD which "
-"always stays on top of all other windows."
+"Drag the edges of the highlighted area to define the portion of the audio "
+"source you want to include in the Audio CD track. You can also use the input "
+"windows to fine-tune your selection."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b mostrarà el progrés en un OSD que "
-"sempre romandrà a sobre de totes les demés finestres."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 153
-#: rc.cpp:294
-#, no-c-format
-msgid "Hide &main window while writing"
-msgstr "Oculta la finestra &principal durant l'escriptura"
+"Arrossegueu les vores de la zona ressaltada per tal de definir la porció de "
+"l'origen d'àudio que voleu incloure a la pista del CD. També podeu fer "
+"servir les finestres d'entrada per afinar la vostra selecció."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 156
-#: rc.cpp:297
-#, no-c-format
-msgid "Hide the main window while displaying the progress window"
-msgstr "Oculta la finestra principal mentre es mosta la finestra de progrés"
+#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:103
+msgid "Used part of the audio source"
+msgstr "Part emprada de l'origen d'àudio"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 159
-#: rc.cpp:300
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will hide the main window while displaying the "
-"progress dialog."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b ocultarà la finestra principal mentre "
-"es mostra el diàleg de progrés."
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:59
+msgid "Please be patient..."
+msgstr "Un moment, si us plau..."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 167
-#: rc.cpp:303
-#, no-c-format
-msgid "Show splash screen"
-msgstr "Mostra la pantalla d'inici"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:107
+msgid "Adding files to project \"%1\"..."
+msgstr "S'estan afegint fitxers al projecte \"%1\"..."
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 170
-#: rc.cpp:306
-#, no-c-format
-msgid "Show the splash screen when K3b starts"
-msgstr "Mostra la pantalla d'inici quan arrenqui el K3b"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:116
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:172
+msgid "Insufficient permissions to read the following files"
+msgstr "Permisos insuficients per llegir els següents fitxers"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 178
-#: rc.cpp:309
-#, no-c-format
-msgid "E&nable Konqueror integration"
-msgstr "Habilita la i&ntegració amb el Konqueror"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:120
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:176
+msgid "Unable to find the following files"
+msgstr "No s'han pogut trobar els següents fitxers"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 181
-#: rc.cpp:312
-#, no-c-format
-msgid "Enable integration of K3b actions into Konqueror menus"
-msgstr "Habilita la integració de les accions del K3b als menús del Konqueror"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:124
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:180
+msgid "No non-local files supported"
+msgstr "No es permeten fitxers no locals"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 186
-#: rc.cpp:315
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
-"K3b from the context menu in the file manager.\n"
-"<p>A typical example is: in order to burn a folder to a data CD one clicks on "
-"the folder using the right mouse button. In the appearing context menu one "
-"selects \"Create Data CD with K3b...\" and a new K3b project containing the "
-"folder is created.\n"
-"<p><em>Konqueror integration is not enabled by default to prevent unwanted "
-"cluttering of the Konqueror menus.</em>"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:128
+msgid "Unable to handle the following files due to an unsupported format"
msgstr ""
-"<p>El K3b pot integrar-se a sí mateix a dins del Konqueror. Aquesta integració "
-"permet iniciar el K3b des del menú contextual del gestor de fitxers.\n"
-"<p>Un exemple típic és: per gravar una carpeta a un CD de dades un fa clic "
-"sobre la carpeta amb el botó dret del ratolí. Al menú que apareix, se "
-"selecciona \"Crea CD de dades amb el K3b\", i es crea un nou projecte de K3b "
-"que conté la carpeta.\n"
-"<p><em>La integració amb el Konqueror no està habilitada per omissió per no "
-"sobrecarregar els menús del Konqueror.</em>"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 194
-#: rc.cpp:320
-#, no-c-format
-msgid "&Keep action dialogs open"
-msgstr "&Mantingues oberts els diàlegs d'acció"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 197
-#: rc.cpp:323
-#, no-c-format
-msgid "Do not close action dialogs after finishing the process"
-msgstr "No tanquis els diàlegs d'acció un cop acabat el procés"
+"No s'han pogut gestionar els següents fitxers degut a un format no admès"
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 200
-#: rc.cpp:326
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:129
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will not close action dialogs such as the CD "
-"Copy dialog after the process has been finished. It will be kept open to start "
-"a new process like copying another CD."
+"You may manually convert these audio files to wave using another application "
+"supporting the audio format and then add the wave files to the K3b project."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b no tancarà els diàlegs d'acció, com ara "
-"el diàleg de còpia de CD, després d'acabar el procés. Es mantindrà obert per "
-"començar un nou procés, com ara copiar un altre CD."
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 216
-#: rc.cpp:329
-#, no-c-format
-msgid "&Default action dialog settings:"
-msgstr "&Arranjament per omissió dels diàlegs d'acció:"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bmiscoptiontab.ui line 227
-#: rc.cpp:332
-#, no-c-format
-msgid "Settings to load when opening an action dialog"
-msgstr "Arranjament a carregar quan s'inicii un diàleg d'acció"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 28
-#: rc.cpp:335
-#, no-c-format
-msgid "Theme Selection"
-msgstr "Selecció del tema"
+"Podeu convertir manualment aquests fitxers d'àudio a format WAVE fent servir "
+"una altra aplicació que permeti el format d'àudio i després afegir els "
+"fitxers WAVE al projecte K3b."
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 37
-#: rc.cpp:338
-#, no-c-format
-msgid "Theme"
-msgstr "Tema"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:135
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:161
+msgid "Problems while adding files to the project."
+msgstr "Problemes mentre s'afegien fitxers al projecte."
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 70
-#: rc.cpp:347
-#, no-c-format
-msgid "Comment"
-msgstr "Comentari"
+#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:165
+msgid "Analysing file '%1'..."
+msgstr "S'està analitzant el fitxer '%1'..."
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 136
-#: rc.cpp:354
-#, no-c-format
-msgid "no Theme selected"
-msgstr "no hi ha cap tema seleccionat"
+#: projects/k3baudiotrackdialog.cpp:58
+msgid "Audio Track Properties"
+msgstr "Propietats de la pista d'àudio"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 187
-#: rc.cpp:358
-#, no-c-format
-msgid "Install New Theme..."
-msgstr "Instal·la un nou tema..."
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:70 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:143
+msgid "Play"
+msgstr "Reprodueix"
-#. i18n: file ./option/base_k3bthemeoptiontab.ui line 195
-#: rc.cpp:361
-#, no-c-format
-msgid "Remove Theme"
-msgstr "Elimina el tema"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:76 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:145
+msgid "Pause"
+msgstr "Pausa"
-#. i18n: file ./option/base_k3bpluginoptiontab.ui line 28
-#: rc.cpp:364
-#, no-c-format
-msgid "Configure..."
-msgstr "Configura..."
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:82
+msgid "Play/Pause"
+msgstr "Reprodueix/Pausa"
-#. i18n: file ./option/base_k3bpluginoptiontab.ui line 58
-#: rc.cpp:367
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>Here all <em>K3b Plugins</em> may be configured. Be aware that this does not "
-"include the <em>KPart Plugins</em> which embed themselves in the K3b menu "
-"structure.</p>"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:89 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:144
+msgid "Stop"
msgstr ""
-"<p>Des d'aquí es poden configurar tots els <em>connectors del K3b</em>"
-". Tingueu present que això no inclou els <em>connectors de KPart</em>"
-", que s'encasten ells mateixos dins de l'estructura de menús del K3b.</p>"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 17
-#: rc.cpp:370
-#, no-c-format
-msgid "CDDB Options"
-msgstr "Opcions CDDB"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 46
-#: rc.cpp:373
-#, no-c-format
-msgid "Local"
-msgstr "Local"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 57
-#: rc.cpp:376
-#, no-c-format
-msgid "Use local CDDB directory"
-msgstr "Fes servir el directori CDDB local"
-
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 68
-#: rc.cpp:379
-#, no-c-format
-msgid "Save entries in local directory (the first directory in the list)"
-msgstr ""
-"Desa les entrades en un directori local (el primer directori de la llista)"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:95 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:146
+msgid "Next"
+msgstr "Següent"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 102
-#: rc.cpp:382
-#, no-c-format
-msgid "Directory:"
-msgstr "Directori:"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:101
+msgid "Prev"
+msgstr "Anterior"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 108
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:84 projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:108
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:170 rc.cpp:385
-#, no-c-format
-msgid "Directory"
-msgstr "Directori"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:114
+msgid "Seek"
+msgstr "Cerca"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 135
-#: rc.cpp:389
-#, no-c-format
-msgid "Move directory down"
-msgstr "Mou directori avall"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:147
+msgid "Previous"
+msgstr "Anterior"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 149
-#: rc.cpp:393
-#, no-c-format
-msgid "Add directory"
-msgstr "Afegeix directori"
+#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:187
+msgid "Playing track %1: %2 - %3"
+msgstr "S'està reproduint la pista %1: %2 - %3"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 171
-#: rc.cpp:398
-#, no-c-format
-msgid "Remove directory"
-msgstr "Elimina directori"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:34
+msgid "Split Audio Track"
+msgstr "Divideix la pista d'àudio"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 185
-#: rc.cpp:402
-#, no-c-format
-msgid "Move directory up"
-msgstr "Mou directori amunt"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:50
+msgid "Please select the position where the track should be split."
+msgstr "Seleccioneu la posició on s'hauria de dividir la pista."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 214
-#: rc.cpp:405
-#, no-c-format
-msgid "Remote"
-msgstr "Remot"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:56
+msgid "Split track at:"
+msgstr "Divideix la pista a:"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 251
-#: rc.cpp:408
-#, no-c-format
-msgid "Server:"
-msgstr "Servidor:"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:96
+msgid "Split Here"
+msgstr "Divideix aquí"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 273
-#: rc.cpp:414
-#, no-c-format
-msgid "Server"
-msgstr "Servidor"
+#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:100
+msgid "Remove this Range"
+msgstr "Elimina aquest rang"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 284
-#: rc.cpp:417
-#, no-c-format
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
+#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:46
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:254
+msgid "MusicBrainz Query"
+msgstr "Consulta MusicBrainz"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 328
-#: rc.cpp:422
-#, no-c-format
-msgid "Port "
-msgstr "Port "
+#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:124
+msgid "Track %1 was not found in the MusicBrainz database."
+msgstr "La pista %1 no s'ha trobat a la base de dades de MusicBrainz."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 342
-#: rc.cpp:426
-#, no-c-format
-msgid "Add server"
-msgstr "Afegeix servidor"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:87
+msgid "Use drag'n'drop to add audio files to the project."
+msgstr "Useu arrossega i deixa per afegir fitxers d'àudio al projecte."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 356
-#: rc.cpp:430
-#, no-c-format
-msgid "Remove server"
-msgstr "Elimina servidor"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:88 projects/k3bmovixlistview.cpp:190
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:53
+msgid "After that press the burn button to write the CD."
+msgstr "Després d'això premeu el botó de gravar per escriure el CD."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 370
-#: rc.cpp:434
-#, no-c-format
-msgid "Move server up"
-msgstr "Mou servidor amunt"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:130 projects/k3bmovixlistview.cpp:173
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:81
+msgid "No."
+msgstr "No."
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 384
-#: rc.cpp:438
-#, no-c-format
-msgid "Move server down"
-msgstr "Mou servidor avall"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:131
+msgid "Artist (CD-Text)"
+msgstr "Artista (CD-Text)"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 411
-#: rc.cpp:441
-#, no-c-format
-msgid "Enable remote CDDB queries"
-msgstr "Habilita les consultes CDDB remotes"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:132
+msgid "Title (CD-Text)"
+msgstr "Títol (CD-Text)"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 440
-#: rc.cpp:447
-#, no-c-format
-msgid "CGI Path"
-msgstr "Ruta CGI"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:157 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:283
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:322 projects/k3bmovixview.cpp:53
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:97
+#, fuzzy
+msgid "Properties"
+msgstr "&Propietats"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 460
-#: rc.cpp:450
-#, no-c-format
-msgid "~/cddb/cddb.cgi"
-msgstr "~/cddb/cddb.cgi"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:164 projects/k3baudiotrackview.cpp:766
+msgid "Add Silence"
+msgstr "Afegeix silenci"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 471
-#: rc.cpp:453
-#, no-c-format
-msgid "Path:"
-msgstr "Ruta:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:167
+msgid "Merge Tracks"
+msgstr "Fusiona les pistes"
-#. i18n: file ./option/base_k3bcddboptiontab.ui line 479
-#: rc.cpp:456
-#, no-c-format
-msgid "Manual CGI path"
-msgstr "Ruta manual CGI"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:170
+msgid "Source to Track"
+msgstr "Origen a pista"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 9
-#: rc.cpp:459
-#, no-c-format
-msgid "K3bAudioTrackWidget"
-msgstr "K3bAudioTrackWidget"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:173
+msgid "Split Track..."
+msgstr "Divideix la pista..."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 27
-#: rc.cpp:462
-#, no-c-format
-msgid "C&D-Text"
-msgstr "C&D-Text"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:176
+msgid "Edit Source..."
+msgstr "Edita l'origen..."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 51
-#: rc.cpp:465 rc.cpp:530
-#, no-c-format
-msgid "So&ngwriter:"
-msgstr "Autor de la ca&nçó:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:179
+msgid "Play Track"
+msgstr "Reprodueix la pista"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 91
-#: rc.cpp:468 rc.cpp:545
-#, no-c-format
-msgid "&Arranger:"
-msgstr "&Arranjaments:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:183
+msgid "Musicbrainz Lookup"
+msgstr "Cerca a MusicBrainz"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 102
-#: rc.cpp:471 rc.cpp:533
-#, no-c-format
-msgid "&Composer:"
-msgstr "&Compositor:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:186
+msgid "Try to determine meta information over the internet"
+msgstr "Intenta determinar la metainformació a través d'Internet"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 113
-#: rc.cpp:474
-#, no-c-format
-msgid "&Message:"
-msgstr "&Missatge:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:772
+msgid "Length of silence:"
+msgstr "Duració del silenci:"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 129
-#: rc.cpp:477 rc.cpp:548
-#, no-c-format
-msgid "&Performer:"
-msgstr "Intèr&pret:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:852
+msgid "Edit Audio Track Source"
+msgstr "Edita l'origen de la pista d'àudio"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 140
-#: rc.cpp:480
-#, no-c-format
-msgid "&ISRC:"
-msgstr "&ISRC:"
+#: projects/k3baudiotrackview.cpp:990
+msgid "Please select an audio track."
+msgstr "Seleccioneu una pista d'àudio."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 151
-#: rc.cpp:483 rc.cpp:557 rc.cpp:1017
-#, no-c-format
-msgid "&Title:"
-msgstr "&Títol:"
+#: projects/k3baudioview.cpp:62
+msgid "Convert Tracks"
+msgstr "Converteix les pistes"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 204
-#: rc.cpp:489
-#, no-c-format
-msgid "Preemph&asis"
-msgstr "Preèmf&asi"
+#: projects/k3baudioview.cpp:64
+msgid "Convert audio tracks to other audio formats."
+msgstr "Converteix les pistes d'àudio en altres formats d'àudio."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 207
-#: rc.cpp:492
-#, no-c-format
+#: projects/k3baudioview.cpp:113
msgid ""
-"<p>Preemphasis is mainly used in audio processing. Higher frequencies in audio "
-"signals usually have lower amplitudes. This can lead to bad signal quality on "
-"noisy transmission because the high frequencies might become too weak. To avoid "
-"this effect, high frequencies are amplified before transmission (preemphasis); "
-"the receiver will then weaken them accordingly for playback."
+"No audio decoder plugins found. You will not be able to add any files to the "
+"audio project!"
msgstr ""
-"<p>La preèmfasi es fa servir principalment en el processament d'àudio. Les "
-"altes freqüències en els senyals d'àudio acostumen a tenir amplituds més "
-"baixes. Això pot portar a una baixa qualitat del senyal en transmissions amb "
-"molt de soroll ja que les altes freqüències podrien arribar massa febles. Per "
-"evitar aquest efecte, les altes freqüències són amplificades abans de la "
-"transmissió (preèmfasi); el receptor les debilitarà adequadament per a la seva "
-"reproducció."
+"No s'han trobar connectors descodificadors d'àudio. No podreu afegir cap "
+"fitxer al projecte d'àudio!"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 215
-#: rc.cpp:495
-#, no-c-format
-msgid "&Copy permitted"
-msgstr "&Còpia permesa"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 231
-#: rc.cpp:498
-#, no-c-format
-msgid "Post-Gap:"
-msgstr "Post-interval:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 239
-#: rc.cpp:501
-#, no-c-format
-msgid "Set the length of the track's post-gap"
-msgstr "Estableix la longitud del post-interval de la pista"
+#: projects/k3bbootimagedialog.cpp:27
+msgid "Boot Images"
+msgstr "Imatges d'arrencada"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiotrackwidget.ui line 247
-#: rc.cpp:504
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>On an audio CD each track (except for the last) can have a post-gap.\n"
-"This does not mean that K3b adds an additional gap of silence to the track. "
-"This setting simply influences the display on a Hifi audio CD player. The part "
-"of an audio track that is marked as post-gap is counted backwards.\n"
-"<p>This setting is irrelevant for most users as todays CD burners can put "
-"arbitrary audio data in the post-gap when burning in DAO mode.\n"
-"<p><i>In other CD-burning applications the post-gap might be called the "
-"pre-gap. The pre-gap of track 2 is the same as the post-gap of track 1.\n"
-"<p><b>Changing the post-gap does not change the length of the track!</b>\n"
-"<p><b>When writing in TAO writing mode (not recommended for Audio CDs) the "
-"post-gap will most likely be muted and on some burners forced to 2 seconds.</b>"
-msgstr ""
-"<p>En un CD d'àudio cada pista (excepte la darrera) pot tenir un "
-"post-interval.\n"
-"Això no vol dir que el K3b afegeixi un interval addicional per silenciar la "
-"pista. Aquesta opció simplement afecta a la manera en que es mostrarà en un "
-"reproductor de CD d'alta fidelitat. La part d'una pista d'àudio marcada com a "
-"post-interval es compta cap enrere.\n"
-"<p>Aquesta opció és irrellevant per a la majoria d'usuaris, ja que les "
-"gravadores de CD d'avui en dia poden posar dades d'àudio de manera arbitrària "
-"quan es grava en mode DAO. \n"
-"<p><i>En altres aplicacions de gravació de CD pot ser que el post-interval "
-"s'anomeni pre-interval. El pre-interval de la pista 2 és el mateix que el "
-"post-interval de la pista 1.\n"
-"<p><b>Canviar el post-interval no canvia la longitud de la pista!</b>\n"
-"<p><b>Quan s'escrigui en mode TAO (no recomanat per als CD d'àudio) el "
-"post-interval molt probablement serà silenciat i en moltes gravadores forçat a "
-"ser de 2 segons.</b>"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:57
+msgid "Floppy"
+msgstr "Disquetera"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 20
-#: rc.cpp:512
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:134 projects/k3bbootimageview.cpp:59
#, no-c-format
-msgid "Messa&ge:"
-msgstr "Missat&ge:"
+msgid "Harddisk"
+msgstr "Disc dur"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 47
-#: rc.cpp:518 rc.cpp:527 rc.cpp:542 rc.cpp:554 rc.cpp:563 rc.cpp:1008
-#: rc.cpp:1014
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:440
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:145 projects/k3bbootimageview.cpp:61
#, no-c-format
-msgid "Copy to all tracks"
-msgstr "Copia a totes les pistes"
+msgid "None"
+msgstr "Cap"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 57
-#: rc.cpp:521
-#, no-c-format
-msgid "&UPC EAN:"
-msgstr "&UPC EAN:"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:118
+msgid "Hide Advanced Options"
+msgstr "Oculta les opcions avançades"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui line 116
-#: rc.cpp:536
-#, no-c-format
-msgid "&Disk id:"
-msgstr "ID del &disc:"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:122
+msgid "Show Advanced Options"
+msgstr "Mostra les opcions avançades"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 23
-#: rc.cpp:566
-#, no-c-format
-msgid "Playback Settings"
-msgstr "Opcions de reproducció"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:129
+msgid "Please Choose Boot Image"
+msgstr "Si us plau, escolliu la imatge d'arrencada"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 34
-#: rc.cpp:569
-#, no-c-format
-msgid "MPlayer subtitle fontset:"
-msgstr "Joc de fonts per als subtítols de MPlayer:"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:137
+msgid ""
+"<p>The file you selected is not a floppy image (floppy images are of size "
+"1200 KB, 1440 KB, or 2880 KB). You may still use boot images of other sizes "
+"by emulating a harddisk or disabling emulation completely. <p>If you are not "
+"familiar with terms like 'harddisk emulation' you most likely want to use a "
+"floppy image here. Floppy images can be created by directly extracting them "
+"from a real floppy disk:<pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/floppy.img</pre>or by "
+"using one of the many boot floppy generators that can be found on <a href="
+"\"http://www.google.com/search?q=linux+boot+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">the "
+"internet</a>."
+msgstr ""
+"<p>El fitxer que heu seleccionat no és una imatge de disquet (les imatges de "
+"disquet tenen una mida de 1200 KB, 1440 KB, o 2880 KB). De totes maneres, "
+"podeu fer servir imatges d'arrencada d'altres mides emulant un disc dur o "
+"deshabilitant l'emulació completament. <p>Si no esteu familiaritzat amb "
+"termes com 'emulació de disc dur' segurament que aquí voldreu fer servir una "
+"imatge de disquet. Les imatges de disquet es poden crear extraient-les "
+"directament des d'un disquet de veritat: <pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/"
+"floppy.img</pre> o bé fent servir un dels molts generadors de disquets "
+"d'arrencada que es poden trobar a <a href=\"http://www.google.com/search?"
+"q=linux+boot+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">Internet</a>."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 42
-#: rc.cpp:572
-#, no-c-format
-msgid "Select the font to be used to render subtitles"
-msgstr "Seleccioneu la font que es farà servir per mostrar els subtítols"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:146
+msgid "No Floppy image selected"
+msgstr "No s'ha seleccionat cap imatge de disquet"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 50
-#: rc.cpp:575
-#, no-c-format
-msgid "Unwanted MPlayer options:"
-msgstr "Opcions no desitjades per a MPlayer:"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:147
+msgid "Use harddisk emulation"
+msgstr "Fes servir l'emulació de disc dur"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 69
-#: rc.cpp:579
-#, no-c-format
-msgid "Pla&y files randomly"
-msgstr "Reproduei&x els fitxers aleatòriament"
+#: projects/k3bbootimageview.cpp:148
+msgid "Use no emulation"
+msgstr "No facis servir emulació"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 72
-#: rc.cpp:582
-#, no-c-format
-msgid "The files are played in random order"
-msgstr "Els fitxers es reprodueixen en ordre aleatori"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:94
+msgid "Force all options below"
+msgstr "Força totes les opcions de a sota"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 75
-#: rc.cpp:585
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:99
msgid ""
-"<p>If this option is checked the order in which the files are played is "
-"determined randomly every time it is played."
+"<p>Set the ISO-9660 conformance level.\n"
+"<ul>\n"
+"<li>Level 1: Files may only consist of one section and filenames are "
+"restricted to 8.3 characters.</li>\n"
+"<li>Level 2: Files may only consist of one section.</li>\n"
+"<li>Level 3: No restrictions.</li>\n"
+"</ul>\n"
+"<p>With all ISO-9660 levels, all filenames are restricted to upper case "
+"letters, numbers and the underscore (_). The maximum filename length is 31 "
+"characters, the directory nesting level is restricted to 8 and the maximum "
+"path length is limited to 255 characters. (These restrictions may be "
+"violated with the additional ISO-9660 K3b offers)."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, l'ordre en el que es reprodueixen els fitxers "
-"serà determinada aleatòriament cada vegada que es reprodueixi."
+"<p>Establiu el nivell de conformitat ISO-9660.\n"
+"<ul>\n"
+"<li>Nivell 1: Els fitxers consisteixen en una sola secció i els noms de "
+"fitxer es restringeixen a 8.3 caràcters.</li>\n"
+"<li>Nivell 2: Els fitxers consisteixen en una sola secció.</li>\n"
+"<li>Nivell 3: Sense restriccions.</li>\n"
+"</ul>\n"
+"<p>Amb tots els nivells de ISO-9660, els noms de fitxer estan restringits a "
+"majúscules, minúscules, números i caràcters \"_\". La mida màxima per al "
+"nom de fitxer és de 31 caràcters, els directoris estan restringits a 8 i les "
+"rutes a 255. (Aquestes restriccions poden ser crebantades amb la ISO-9660 "
+"que ofereix el K3b)."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 83
-#: rc.cpp:588
-#, no-c-format
-msgid "&Do not use DMA"
-msgstr "No facis servir el &DMA"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:111
+msgid "Set special ISO9660 Filesystem preferences."
+msgstr "Estableix les preferències especials del sistema de fitxers ISO-9660."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 86
-#: rc.cpp:591
-#, no-c-format
-msgid "Do not use DMA for media access"
-msgstr "No facis servir el DMA per accedir als suports"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:155
+msgid "IS09660 Settings"
+msgstr "Arranjaments de l'ISO-9660"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 89
-#: rc.cpp:594
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked the resulting eMovix CD/DVD will not use DMA for "
-"accessing the drive. This will slow down reading from the CD/DVD but may be "
-"necessary on some systems that do not support DMA.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el CD/DVD eMovix resultant no farà servir el "
-"DMA per accedir a la unitat. Això alentirà la lectura del CD però pot ser "
-"necessari en alguns sistemes que no permeten l'ús del DMA.</p>"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:159
+msgid "Rock Ridge Settings"
+msgstr "Arranjaments de Rock Ridge"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 99
-#: rc.cpp:597
-#, no-c-format
-msgid "MPlayer options you want to be sure MPlayer will not use"
-msgstr ""
-"Opcions d'MPlayer que vulgueu assegurar-vos que l'MPlayer no farà servir"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:163
+msgid "Joliet Settings"
+msgstr "Arranjaments de Joliet"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 104
-#: rc.cpp:600
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>Here one can specify MPlayer options that should never be used.\n"
-"<p>They have to be separated by spaces:\n"
-"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
-msgstr ""
-"<p>Aquí podeu especificar les opcions de l'MPlayer que mai seran usades.\n"
-"<p>Hauran d'estar separades per espais:\n"
-"<pre>opc1 opc2 opc3</pre>"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:167
+msgid "Misc Settings"
+msgstr "Arranjaments diversos"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 112
-#: rc.cpp:605
-#, no-c-format
-msgid "Additional MPlayer options"
-msgstr "Opcions addicionals per a MPlayer"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:172
+msgid "Allow untranslated ISO9660 filenames"
+msgstr "Permetre noms de fitxer sense traduir"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 117
-#: rc.cpp:608
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>MPlayer options that should be used in any case.\n"
-"<p>They have to be separated by spaces:\n"
-"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
-msgstr ""
-"<p>Les opcions de l'MPlayer que s'hauran de fer servir en qualsevol cas.\n"
-"<p>Hauran d'estar separades per espais:\n"
-"<pre>opc1 opc2 opc3</pre>"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:175
+msgid "Allow max length ISO9660 filenames (37 characters)"
+msgstr "Permetre noms de fitxer de longitud màxima (37 caràcters)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 125
-#: rc.cpp:613
-#, no-c-format
-msgid "Additional MPlayer options:"
-msgstr "Opcions addicionals per a MPlayer:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:178
+msgid "Allow full ASCII charset for ISO9660 filenames"
+msgstr "Permetre el joc de caràcters ASCII complet en els noms de fitxer"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 133
-#: rc.cpp:616
-#, no-c-format
-msgid "Loop playlist:"
-msgstr "Repeteix el repertori:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:181
+msgid "Allow ~ and # in ISO9660 filenames"
+msgstr "Permetre ~ i # en els noms de fitxer"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 141
-#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:476 rc.cpp:619
-#, no-c-format
-msgid " time(s)"
-msgstr " vegada(es)"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:184
+msgid "Allow lowercase characters in ISO9660 filenames"
+msgstr "Permetre caràcters en minúscules en els noms de fitxer"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 144
-#: rc.cpp:622
-#, no-c-format
-msgid "infinity"
-msgstr "infinit"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:187
+msgid "Allow multiple dots in ISO9660 filenames"
+msgstr "Permetre múltiples punts en els noms de fitxer"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 150
-#: rc.cpp:625
-#, no-c-format
-msgid "How many times should the playlist be looped"
-msgstr "Quantes vegades s'hauria de repetir el repertori"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:190
+msgid "Allow 31 character ISO9660 filenames"
+msgstr "Permetre noms de fitxer de 31 caràcters"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 158
-#: rc.cpp:628
-#, no-c-format
-msgid "Audio Player Background:"
-msgstr "Fons del reproductor d'àudio:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:193
+msgid "Allow leading period in ISO9660 filenames"
+msgstr "Permetre el punt al principi en els noms de fitxer"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 166
-#: rc.cpp:631
-#, no-c-format
-msgid "Background video to show during audio playback"
-msgstr "Vídeo de fons a mostrar durant la reproducció de l'àudio"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:196
+msgid "Omit version numbers in ISO9660 filenames"
+msgstr "Ometre els números de versió en els noms de fitxer"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 171
-#: rc.cpp:634
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p><b>Audio Player Background</b>\n"
-"<p>During audio playback normally the screen would be black. However, if a "
-"background movie has been selected, eMovix will display it during playback.\n"
-"<p>Additional background movies can be installed. However, this is not as "
-"simple as a few mouse clicks. The background movies are stored in the emovix "
-"shared data folder (mostly <i>/usr/share/emovix</i> or <i>"
-"/usr/local/share/emovix</i>) under <em>backgrounds</em>"
-". So to add a background one has to copy the file to that folder."
-msgstr ""
-"<p><b>Fons del reproductor d'àudio</b>\n"
-"<p>Durant la reproducció d'àudio normalment la pantalla serà negra. Tanmateix, "
-"si s'ha seleccionat una pel·lícula de fons, l'«eMovix» la mostrarà durant la "
-"reproducció.\n"
-"<p>Es poden instal·lar pel·lícules de fons addicionals. Tanmateix, això no és "
-"tan simple com un parell de clics de ratolí. Les pel·lícules de fons es troben "
-"a la carpeta de dades compartides de l'«eMovix» (normalment <i>"
-"/usr/share/emovix</i> o <i>/usr/local/share/emovix</i>), sota <em>"
-"backgrounds</em>. Així doncs, per afegir un fons cal copiar el fitxer a aquesta "
-"carpeta."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 181
-#: rc.cpp:639
-#, no-c-format
-msgid "Startup Behavior"
-msgstr "Comportament en començar"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:199
+msgid "Omit trailing period in ISO9660 filenames"
+msgstr "Ometre el punt al final en els noms de fitxer"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 192
-#: rc.cpp:642
-#, no-c-format
-msgid "Keyboard Layout:"
-msgstr "Disposició del teclat:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:205
+msgid "ISO Level"
+msgstr "Nivell ISO"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 200
-#: rc.cpp:645
-#, no-c-format
-msgid "eMovix boot messages language:"
-msgstr "Idioma dels missatges d'arrencada per a eMovix:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:208
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:211
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:214
+#, c-format
+msgid "Level %1"
+msgstr "Nivell %1"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 208
-#: rc.cpp:648
-#, no-c-format
-msgid "Select the language of the eMovix help screens"
-msgstr "Seleccioneu l'idioma de les pantalles d'ajuda de l'«eMovix»"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:221
+msgid "Allow 103 character Joliet filenames"
+msgstr "Permetre noms de fitxer Joliet de 103 caràcters"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 216
-#: rc.cpp:651
-#, no-c-format
-msgid "Default boot label:"
-msgstr "Etiqueta d'arrencada per omissió:"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:226
+msgid "Create TRANS.TBL files"
+msgstr "Crea fitxers TRANS.TBL"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 224
-#: rc.cpp:654
-#, no-c-format
-msgid "Select the default Linux kernel configuration"
-msgstr "Selecciona la configuració per omissió del nucli de Linux"
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:229
+msgid "Hide TRANS.TBL files in Joliet"
+msgstr "Oculta els fitxers TRANS.TBL en Joliet"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 234
-#: rc.cpp:657
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p><b>eMovix Boot Labels</b>\n"
-"<p>eMovix provides are variety or different boot configurations which can be "
-"selected at boot time via a boot label (compare Lilo or Grub). The many "
-"different boot configurations mainly influence the Video output.\n"
-"<p>The <b>default</b>, <b>movix</b>, or <b>MoviX</b> "
-"labels start a general Vesa video driver.\n"
-"<p>The <b>TV</b> labels can be used to direct video to the TV output of the "
-"graphic board. eMovix provides TVout drivers for different brands of graphic "
-"boards.\n"
-"<p>The <b>FB</b> labels refer to configurations that start a Frame Buffer "
-"driver in different screen resolutions.\n"
-"<p>The <b>AA</b> labels make eMovix output the video through the Ascii-Art "
-"library which displays the picture in text mode through the usage of simple "
-"Acsii characters.\n"
-"<p>The <b>hd</b> label makes eMovix boot from the local harddisk instead of the "
-"medium. This can be used to prevent accidental starting of an eMovix medium.\n"
-"<p>The <b>floppy</b> label makes eMovix boot from the local floppy drive "
-"instead of the medium."
-msgstr ""
-"<p><b>Etiquetes d'arrencada d'«eMovix»</b>\n"
-"<p>L'«eMovix» proporciona una varietat de configuracions d'arrencada que es "
-"poden seleccionar a l'inici a través d'una etiqueta d'arrencada (com fan el "
-"«Lilo» o el «Grub»). Les diferents configuracions d'arrencada afecten "
-"principalment a la manera de mostrar el vídeo.\n"
-"<p>Les etiquetes <b>default</b>, <b>movix</b>, o <b>MoviX</b> "
-"inicien un controlador VESA genèric.\n"
-"<p>Les etiquetes <b>TV</b> es poden fer servir per dirigir el vídeo a la "
-"sortida de televisió de la targeta gràfica. L'«eMovix» proporciona controladors "
-"de sortida de televisió per diferents models de targetes gràfiques.\n"
-"<p>Les etiquetes <b>FB</b> es refereixen a configuracions que inicien un "
-"controlador de frame buffer en diferents resolucions de pantalla.\n"
-"<p>Les etiquetes <b>AA</b> fan que l'«eMovix» mostri el vídeo a través d'una "
-"biblioteca ASCII-art que dibuixa la imatge en mode text a base de caràcters "
-"ASCII simples.\n"
-"<p>Les etiquetes <b>hd</b> fan que l'«eMovix» arrenqui des del disc dur local "
-"en comptes del suport. Això es pot fer servir per evitar que un suport "
-"d'«eMovix» s'inicii accidentalment.\n"
-"<p>L'etiqueta <b>floppy</b> fa que l'«eMovix» arrenqui des de la unitat de "
-"disquet local en comptes del suport."
+#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:238
+msgid "Do not cache inodes"
+msgstr "No desis els inodes a la memòria cau"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 242
-#: rc.cpp:667
-#, no-c-format
-msgid "Select the layout of the keyboard"
-msgstr "Seleccioneu la disposició del teclat"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72
+msgid "Data Project"
+msgstr "Projecte de dades"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 245
-#: rc.cpp:670
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>The keyboard layout selected here will be used for the eMovix commands like "
-"controlling the media player."
-msgstr ""
-"<p>La disposició de teclat seleccionada aquí serà emprada per ordres «eMovix» "
-"com ara controlar el reproductor multimèdia."
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72 projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
+#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
+#, c-format
+msgid "Size: %1"
+msgstr "Mida: %1"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 263
-#: rc.cpp:673
-#, no-c-format
-msgid "Behavior After Playing"
-msgstr "Comportament després de la reproducció"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:83 projects/k3bdvdburndialog.cpp:64
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:79 projects/k3bmovixburndialog.cpp:62
+#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:64 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:62
+msgid "Filesystem"
+msgstr "Sistema de fitxers"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 274
-#: rc.cpp:676
-#, no-c-format
-msgid "E&ject disk"
-msgstr "E&xpulsa el disc"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:160 projects/k3bmixedburndialog.cpp:97
+#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:99
+msgid "Datatrack Mode"
+msgstr "Mode pista de dades"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 277
-#: rc.cpp:679
-#, no-c-format
-msgid "Eject the disk after playing has finished"
-msgstr "Expulsa el disc després de finalitzar la reproducció"
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:163 projects/k3bdvdburndialog.cpp:99
+msgid "Multisession Mode"
+msgstr "Mode multisessió"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 280
-#: rc.cpp:682
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked the disk will be ejected after MPlayer has "
-"finished."
+#: projects/k3bdataburndialog.cpp:199 projects/k3bmovixburndialog.cpp:240
+msgid "Most writers do not support writing multisession CDs in DAO mode."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el disc serà expulsat després que el MPlayer "
-"hagi finalitzat."
+"La majoria de gravadores no permeten l'escriptura de CD multisessió en mode "
+"DAO."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 288
-#: rc.cpp:685
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:108 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:84
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:108 projects/k3bdataviewitem.cpp:170
#, no-c-format
-msgid "Sh&utdown"
-msgstr "Apa&ga"
+msgid "Directory"
+msgstr "Directori"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 291
-#: rc.cpp:688
-#, no-c-format
-msgid "Shutdown after playing has finished"
-msgstr "Apaga després de finalitzar la reproducció"
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:285 projects/k3bdatafileview.cpp:324
+msgid "New Directory..."
+msgstr "Nou directori..."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 294
-#: rc.cpp:691
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked the PC will be shut down after MPlayer has "
-"finished playing."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el PC s'apagarà després que el MPlayer hagi "
-"finalitzat la reproducció."
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:291 projects/k3bdatafileview.cpp:330
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:446
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:682
+msgid "Rename"
+msgstr "Reanomena"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 302
-#: rc.cpp:694
-#, no-c-format
-msgid "Re&boot"
-msgstr "&Reinicia"
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:336 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:338
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:341 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:344
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:381 projects/k3bdatafileview.cpp:383
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:386 projects/k3bdatafileview.cpp:389
+msgid "New Directory"
+msgstr "Nou directori"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 305
-#: rc.cpp:697
-#, no-c-format
-msgid "Reboot after playing has finished"
-msgstr "Reinicia després de finalitzar la reproducció"
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:337 projects/k3bdatafileview.cpp:382
+msgid "Please insert the name for the new directory:"
+msgstr "Si us plau, inseriu el nom per al nou directori:"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui line 308
-#: rc.cpp:700
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:342 projects/k3bdatafileview.cpp:387
msgid ""
-"<p>If this option is checked the PC will be rebooted after MPlayer has finished "
-"playing."
+"A file with that name already exists. Please insert the name for the new "
+"directory:"
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el PC es reiniciarà després que el MPlayer "
-"hagi finalitzat la reproducció."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 36
-#: rc.cpp:703
-#, no-c-format
-msgid "Boot images:"
-msgstr "Imatges d'arrencada:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 44
-#: rc.cpp:706
-#, no-c-format
-msgid "&New..."
-msgstr "&Nova..."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 47
-#: rc.cpp:709
-#, no-c-format
-msgid "Add new boot image"
-msgstr "Afegeix una nova imatge d'arrencada"
+"Ja existeix un fitxer amb aquest nom. Si us plau, inseriu el nom per al nou "
+"directori:"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 58
-#: rc.cpp:715
-#, no-c-format
-msgid "Remove selected boot image"
-msgstr "Elimina la imatge d'arrencada seleccionada"
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:65
+msgid ""
+"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
+"To remove or rename files use the context menu.\n"
+"After that press the burn button to write the CD."
+msgstr ""
+"Useu arrossega i deixa per afegir fitxers i directoris al projecte.\n"
+"Per eliminar o reanomenar fitxers useu el menú de context.\n"
+"Després d'això premeu el botó per a escriure el CD."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 66
-#: rc.cpp:718 rc.cpp:727
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:77 projects/k3bdatafileview.cpp:72
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:176 rip/k3baudiocdlistview.cpp:39
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:169
#, no-c-format
-msgid "Emulation Type"
-msgstr "Tipus d'emulació"
+msgid "Size"
+msgstr "Mida"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 88
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:73 projects/k3bmovixlistview.cpp:177
-#: rc.cpp:724
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:88 projects/k3bdatafileview.cpp:73
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:177
#, no-c-format
msgid "Local Path"
msgstr "Ruta local"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 123
-#: rc.cpp:730
-#, no-c-format
-msgid "Flopp&y"
-msgstr "Dis&quet"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 126
-#: rc.cpp:733
-#, no-c-format
-msgid "Emulate a 1440/2880 kb floppy"
-msgstr "Emula un disquet de 1440/2880 KB"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 134
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:59 rc.cpp:736
-#, no-c-format
-msgid "Harddisk"
-msgstr "Disc dur"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 137
-#: rc.cpp:739
-#, no-c-format
-msgid "Emulate a harddisk"
-msgstr "Emula un disc dur"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 145
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:440
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:61 rc.cpp:742
-#, no-c-format
-msgid "None"
-msgstr "Cap"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 148
-#: rc.cpp:745
-#, no-c-format
-msgid "No emulation at all"
-msgstr "No emular res"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 177
-#: rc.cpp:751
-#, no-c-format
-msgid "No boot image"
-msgstr "Cap imatge d'arrencada"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 180
-#: rc.cpp:754
-#, no-c-format
-msgid "Do not boot from the emulated floppy/harddisk"
-msgstr "No arrencar des del disquet/disc dur emulat"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 188
-#: rc.cpp:757
-#, no-c-format
-msgid "Boot-info-table"
-msgstr "Taula de la informació d'arrencada"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 207
-#: rc.cpp:760 rc.cpp:763
-#, no-c-format
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 229
-#: rc.cpp:766
-#, no-c-format
-msgid "Boot load segment:"
-msgstr "Segment de càrrega de l'arrencada:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 240
-#: rc.cpp:769
-#, no-c-format
-msgid "Boot load size:"
-msgstr "Mida de l'arrencada a carregar:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 260
-#: rc.cpp:772
-#, no-c-format
-msgid "Show Advanced Op&tions"
-msgstr "Mostra o&pcions avançades"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 295
-#: rc.cpp:775
-#, no-c-format
-msgid "Boot catalog:"
-msgstr "Catàleg d'arrencada:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bbootimageview.ui line 303
-#: rc.cpp:778
-#, no-c-format
-msgid "boot/boot.catalog"
-msgstr "boot/boot.catalog"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 9
-#: rc.cpp:781
-#, no-c-format
-msgid "Data Image Settings"
-msgstr "Configuració de la imatge de dades"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 23
-#: rc.cpp:784
-#, no-c-format
-msgid "Volume Name"
-msgstr "Nom del volum"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 42
-#: rc.cpp:787
-#, no-c-format
-msgid "&More fields..."
-msgstr "&Més camps..."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 52
-#: rc.cpp:790
-#, no-c-format
-msgid "File System"
-msgstr "Sistema de fitxers"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 77
-#: rc.cpp:793
-#, no-c-format
-msgid "File system presets"
-msgstr "Sistemes de fitxers predefinits"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 103
-#: rc.cpp:799
-#, no-c-format
-msgid "Symbolic Links"
-msgstr "Enllaços simbòlics"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 112
-#: rc.cpp:802 rc.cpp:838
-#, no-c-format
-msgid "No Change"
-msgstr "Cap canvi"
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:74 projects/k3bmovixlistview.cpp:178
+msgid "Link"
+msgstr "Enllaç"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 117
-#: rc.cpp:805
-#, no-c-format
-msgid "Discard broken symlinks"
-msgstr "Descarta els enllaços simbòlics trencats"
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:332
+msgid "Parent Directory"
+msgstr "Directori pare"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 122
-#: rc.cpp:808
-#, no-c-format
-msgid "Discard all symlinks"
-msgstr "Descarta tots els enllaços simbòlics"
+#: projects/k3bdatafileview.cpp:334
+#, fuzzy
+msgid "Open"
+msgstr "Mantingues obert"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 127
-#: rc.cpp:811
-#, no-c-format
-msgid "Follow symlinks"
-msgstr "Segueix els enllaços simbòlics"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:46
+msgid "Linux/Unix only"
+msgstr "Només Linux/Unix"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 142
-#: rc.cpp:814
-#, no-c-format
-msgid "Symbolic link handling in the project"
-msgstr "Gestió dels enllaços simbòlics al projecte"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:47
+msgid "Linux/Unix + Windows"
+msgstr "Linux/Unix + Windows"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 160
-#: rc.cpp:817
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>K3b can create ISO9660 filesystems that contain symlinks if the Rock Ridge "
-"extensions are enabled (they are by default). You can change the way symlinks "
-"are handled in a K3b project.\n"
-"\n"
-"<p><b>No Change</b>"
-"<br>\n"
-"Symlinks are used as they have been added to the project. \n"
-"\n"
-"<p><b>Discard broken symlinks</b>"
-"<br>\n"
-"K3b will discard all symbolic links that do not point to a file inside the "
-"project. That includes all links to absolute paths like "
-"'/home/myhome/testfile'.\n"
-"\n"
-"<p><b>Discard all symlinks</b>"
-"<br>\n"
-"K3b will discard all symbolic links that have been added to the project; "
-"meaning that the resulting file system will have no links at all.\n"
-"\n"
-"<p><b>Follow symlinks</b>"
-"<br>\n"
-"Each symbolic link in the project will be replaced with the contents of the "
-"file it is pointing to. Thus, the resulting filesystem will not contain any "
-"symbolic links."
-"<br>\n"
-"Be aware that in case Rock Ridge extensions are disabled (which is not "
-"recommended) symbolic links are always followed because ISO9660 does not "
-"support symbolic links.\n"
-"\n"
-"<p><b>Caution:</b> Symbolic links require Rock Ridge extensions."
-msgstr ""
-"<p>El K3b pot crear sistemes de fitxers ISO-9660 que continguin enllaços "
-"simbòlics si les extensions Rock Ridge estan habilitades (ho estan per "
-"omissió). Podeu canviar la manera de gestionar els enllaços simbòlics en un "
-"projecte del K3b.\n"
-"\n"
-"<p><b>Cap canvi</b>"
-"<br>\n"
-"Els enllaços simbòlics es fan servir tal i com hagin estat afegits al "
-"projecte.\n"
-"\n"
-"<p><b>Descarta els enllaços trencats</b>"
-"<br>\n"
-"El K3b descartarà tots els enllaços simbòlics que no apuntin a cap fitxer dins "
-"del projecte. Això inclou tots els enllaços amb camins absoluts com ara "
-"'/home/elmeudirectori/fitxer'.\n"
-"\n"
-"<p><b>Descarta tots els enllaços</b>"
-"<br>\n"
-"El K3b descartarà tots els enllaços simbòlics que s'hagin afegit al projecte; "
-"això vol dir que el sistema de fitxers resultant no tindrà cap mena d'enllaç "
-"simbòlic.\n"
-"\n"
-"<p><b>Segueix els enllaços</b>"
-"<br>\n"
-"Cada enllaç simbòlic al projecte serà substituït amb el contingut del fitxer al "
-"que estigui apuntant. Per tant, el sistema de fitxers resultant no tindrà cap "
-"mena d'enllaç simbòlic.\n"
-"<br>\n"
-"Tingueu en compte que en cas de que les extensions Rock Ridge estiguin "
-"deshabilitades (la qual cosa no es recomana) els enllaços simbòlics sempre es "
-"segueixen, ja que l'ISO-9660 no admet enllaços simbòlics.\n"
-"\n"
-"<p><b>Atenció:</b> els enllaços simbòlics requereixen les extensions Rock "
-"Ridge."
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:48
+msgid "Very large files (UDF)"
+msgstr "Fitxers molt grans (UDF)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 170
-#: rc.cpp:835
-#, no-c-format
-msgid "White space handling"
-msgstr "Gestió dels espais en blanc"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:49
+msgid "DOS Compatibility"
+msgstr "Compatibilitat DOS"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 184
-#: rc.cpp:841
-#, no-c-format
-msgid "Strip"
-msgstr "Elimina"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:50
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:71
+msgid "Custom"
+msgstr "A mida"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 189
-#: rc.cpp:844
-#, no-c-format
-msgid "Extended Strip"
-msgstr "Eliminació estesa"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:133
+msgid "Custom Data Project Filesystems"
+msgstr "Sistemes de fitxers del projecte de dades a mida"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 209
-#: rc.cpp:850
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:9
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:152
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:575
#, no-c-format
-msgid "Handling of spaces in filenames"
-msgstr "Gestió dels espais en els noms de fitxer"
+msgid "Volume Descriptor"
+msgstr "Etiqueta del volum"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 222
-#: rc.cpp:853
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:193
msgid ""
-"<p><b>No Change</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked, K3b will leave all spaces in filenames as they are.\n"
-"<p><b>Strip</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked, K3b will remove all spaces from all filenames."
-"<br>\n"
-"Example: 'my good file.ext' becomes 'mygoodfile.ext'\n"
-"<p><b>Extended Strip</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked K3b will remove all spaces in all filenames and "
-"capitalize all letters following a space."
-"<br>\n"
-"Example: 'my good file.ext' becomes 'myGoodFile.ext'\n"
-"<p><b>Replace</b>"
-"<br>\n"
-"If this option is checked, K3b will replace all spaces in all filenames with "
-"the specified characters."
-"<br>\n"
-"Example: 'my good file.ext' becomes 'my_good_file.ext'"
+"<p><b>File System Presets</b><p>K3b provides the following file system "
+"Presets which allow for a quick selection of the most frequently used "
+"settings."
msgstr ""
-"<p><b>Sense cap canvi</b> "
-"<br>\n"
-"Si aquesta opció està marcada, el K3b deixarà els espais als noms de fitxer tal "
-"com estiguin.\n"
-"<p><b>Elimina</b>"
-"<br>\n"
-"Si aquesta opció està marcada, el K3b eliminarà tots els espais dels noms de "
-"fitxer."
-"<br>\n"
-"Exemple: 'el meu fitxer.ext' es converteix en 'elmeufitxer.ext'\n"
-"<p><b>Eliminació estesa</b>"
-"<br>\n"
-"Si aquesta opció està marcada, el K3b eliminarà tots els espais dels noms de "
-"fitxer i posarà en majúscules totes les lletres que vagin després d'un espai."
-"<br>\n"
-"Exemple: 'el meu fitxer.ext' es converteix en 'elMeuFitxer.ext'\n"
-"<p><b>Substitueix</b>"
-"<br>\n"
-"Si aquesta opció està marcada, el K3b substituirà els espais als noms de fitxer "
-"amb els caràcters indicats."
-"<br>\n"
-"Exemple: 'el meu fitxer.ext' es converteix en 'el_meu_fitxer.ext'"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdataimagesettings.ui line 244
-#: rc.cpp:869
-#, no-c-format
-msgid "The string to replace spaces with"
-msgstr "La cadena amb la que substituir els espais"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 9
-#: rc.cpp:872
-#, no-c-format
-msgid "Custom Data Filesystems"
-msgstr "Sistemes de fitxers de dades a mida"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 26
-#: rc.cpp:875
-#, no-c-format
-msgid "File System Settings"
-msgstr "Arranjament del sistema de fitxers"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 35
-#: rc.cpp:878
-#, no-c-format
-msgid "ISO9660 Filesystem"
-msgstr "Sistema de fitxers ISO-9660"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 58
-#: rc.cpp:881
-#, no-c-format
-msgid "File Systems"
-msgstr "Sistemes de fitxers"
+"<p><b>Sistemes de fitxers predefinits</b> <p>El K3b ofereix els següents "
+"sistemes de fitxers predefinits que permeten una ràpida selecció de les "
+"configuracions més habituals."
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 69
-#: rc.cpp:884
-#, no-c-format
-msgid "&Generate Rock Ridge extensions"
-msgstr "&Genera les extensions Rock Ridge"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 75
-#: rc.cpp:887
-#, no-c-format
-msgid "Add Rock Ridge extensions to the file system"
-msgstr "Afegeix extensions Rock Ridge al sistema de fitxers"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 81
-#: rc.cpp:890
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:197
msgid ""
-"<p>If this option is checked, K3b will generate the System Use Sharing Protocol "
-"records (SUSP) specified by the Rock Ridge Interchange Protocol (IEEE-P1282).\n"
-"<p>Rock Ridge extends the ISO-9660 filesystem by features equal to the UNIX "
-"filesystems (permissions, symbolic links, very long filenames, ...). It uses "
-"ISO-8859 or UTF-16 based characters and allows 255 octets.\n"
-"<p>Rock Ridge extensions are located at the end of each ISO-9660 directory "
-"record. This makes the Rock Ridge tree closely coupled to the ISO-9660 tree.\n"
-"<p><b>It is highly recommended to use Rock Ridge extensions on every data CD or "
-"DVD.</b>"
+"The file system is optimized for usage on Linux/Unix systems. This mainly "
+"means that it uses the Rock Ridge extensions to provide long filenames, "
+"symbolic links, and POSIX compatible file permissions."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b generarà el Protocol del sistema "
-"d'intercanvi de fitxers (SUSP) especificat pel protocol d'intercanvi Rock Ridge "
-"(IEEE-P1282).\n"
-"<p>Rock Ridge estén el sistema de fitxers ISO-9660 amb característiques iguals "
-"a les dels sistemes de fitxers tipus UNIX (permisos, enllaços simbòlics, noms "
-"de fitxer més grans , ...). Aquest fa servir caràcters basats en ISO-8859 o "
-"UTF-16 i permet bytes de 255.\n"
-"<p>La extensió Rock Ridge està localitzada al final de cada registre de "
-"directori ISO-9660. Això fa que l'arbre Rock Ridge estigui estretament acoplat "
-"a l'arbre ISO-9660.\n"
-"<p><b>És altament recomanable fer servir les extensions Rock Ridge en tots els "
-"CD de dades.</b>"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 89
-#: rc.cpp:896
-#, no-c-format
-msgid "Generate &Joliet extensions"
-msgstr "Genera les extensions &Joliet"
+"El sistema de fitxers s'optimitza pel seu ús en sistemes Linux/Unix. Això "
+"vol dir que fa servir les extensions Rock Ridge per tal de permetre noms de "
+"fitxer llargs, enllaços simbòlics, i permisos de fitxer compatibles amb "
+"POSIX."
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 92
-#: rc.cpp:899
-#, no-c-format
-msgid "Add Joliet extensions to the file system"
-msgstr "Afegeix extensions Joliet al sistema de fitxers"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 99
-#: rc.cpp:902
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:201
msgid ""
-"<p>If this option is checked, K3b will add additional Joliet extensions to the "
-"ISO-9660 file system.\n"
-"<p>Joliet is not an accepted independent international standard like ISO-9660 "
-"or Rock Ridge. It is mainly used on Windows systems.\n"
-"<p>Joliet does not allow all characters, so the Joliet filenames are not "
-"identical to the filenames on disk (as compared to Rock Ridge). Joliet has a "
-"filename length limitation of 64 chars (independent from the character coding "
-"and type e.g. European vs. Japanese). This is annoying, as modern file systems "
-"all allow 255 characters per path name component.\n"
-"<p>Joliet uses UTF-16 coding.\n"
-"<p><b>Caution:</b> With the exception of Linux and FreeBSD, there is no "
-"POSIX-like OS that supports Joliet. So <b>never create Joliet-only CDs or "
-"DVDs</b> for that reason."
+"In addition to the settings for Linux/Unix the file system contains a Joliet "
+"tree which allows for long file names on Windows which does not support the "
+"Rock Ridget extensions. Be aware that the file name length is restricted to "
+"103 characters."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b afegirà extensions Joliet addicionals "
-"al sistema de fitxers ISO-9660.\n"
-"<p>Joliet no és un estàndard acceptat internacionalment com ara l'ISO-9660 o "
-"Rock Ridge. Es fa servir principalment en sistemes Windows.\n"
-"<p>Joliet no accepta tots els caràcters, per tant els noms de fitxer amb Joliet "
-"no són els mateixos que en el disc dur (al contrari que Rock Ridge). Joliet té "
-"els noms dels fitxers limitats a 64 caràcters (independentment de la "
-"codificació o tipus, p.ex. Europea vs. Japonesa). Això és molest, ja que tots "
-"els sistemes de fitxers moderns permeten 255 caràcters per cada component de la "
-"ruta.\n"
-"<p>Joliet fa servir la codificació UTF-16.\n"
-"<p><b>Atenció:</b> amb l'excepció de Linux i FreeBSD, no hi ha cap sistema "
-"operatiu POSIX que admeti Joliet. Per aquest motiu <b>"
-"mai s'han de crear els CD només amb Joliet</b>."
+"A més de la configuració per a Linux/Unix, el sistema de fitxers conté un "
+"arbre Joliet que permet noms de fitxer llargs en aquells sistemes Windows "
+"que no admetin les extensions Rock Ridge. Tingueu present que la longitud "
+"del nom de fitxer està restringida a 103 caràcters."
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 107
-#: rc.cpp:909
-#, no-c-format
-msgid "Generate &UDF structures"
-msgstr "Genera les estructures &UDF"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 110
-#: rc.cpp:912
-#, no-c-format
-msgid "Add UDF structures to the file system"
-msgstr "Afegeix estructures UDF al sistema de fitxers"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 114
-#: rc.cpp:915
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:205
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will create UDF filesystem structures in "
-"addition to the ISO9660 filesystem.\n"
-"<p>The UDF (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>"
-") is mainly used for DVDs."
+"The file system has additional UDF entries attached to it. This raises the "
+"maximal file size to 4 GB. Be aware that the UDF support in K3b is limited."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b crearà les estructures del sistema de "
-"fitxers UDF a més de les del sistema de fitxers ISO-9660.\n"
-"<p>L'UDF (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>"
-", format universal per a discs) es fa servir majoritàriament en els DVD."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 124
-#: rc.cpp:919
-#, no-c-format
-msgid "Other Settings"
-msgstr "Altres arranjaments"
+"El sistema de fitxers té entrades UDF addicionals adjuntades. Això fa pujar "
+"la mida màxima de fitxer fins a 4 GB. Tingueu en compte que el funcionament "
+"amb UDF al K3b és limitat."
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 143
-#: rc.cpp:922
-#, no-c-format
-msgid "F&orce input charset:"
-msgstr "For&ça el joc de caràcters d'entrada:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 164
-#: rc.cpp:925
-#, no-c-format
-msgid "Preserve file permissions (bac&kup)"
-msgstr "Conserva els permisos de fit&xer (còpia de seguretat)"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui line 168
-#: rc.cpp:928
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:208
msgid ""
-"<p>If this option is checked, all files in the resulting file system will have "
-"exactly the same permissions as the source files. (Otherwise, all files will "
-"have equal permissions and be owned by root).\n"
-"<p>This is mainly useful for backups."
-"<p><b>Caution:</b> The permissions may not make much sense on other file "
-"systems; for example, if a user that owns a file on the CD or DVD does not "
-"exist."
+"The file system is optimized for compatibility with old systems. That means "
+"file names are restricted to 8.3 characters and no symbolic links or file "
+"permissions are supported."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, tots els fitxers en el CD resultant tindran "
-"exactament els mateixos permisos que els fitxers d'origen. (En cas contrari, "
-"tots els fitxers tindran els mateixos permisos i seran propietat de root).\n"
-"<p>Això és útil principalment per realitzar còpies de seguretat.\n"
-"<p><b>Atenció:</b> els permisos poden no tenir gaire sentit sobre altres "
-"sistemes de fitxers; Per exemple, si un usuari que és propietari d'un fitxer "
-"del CD o DVD no existeix."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 9
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:152
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:575 rc.cpp:932
-#, no-c-format
-msgid "Volume Descriptor"
-msgstr "Etiqueta del volum"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 42
-#: rc.cpp:935
-#, no-c-format
-msgid "V&olume set name:"
-msgstr "N&om del conjunt del volum:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 53
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:500 rc.cpp:938
-#, no-c-format
-msgid "&Volume name:"
-msgstr "Nom del &volum:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 80
-#: rc.cpp:941
-#, no-c-format
-msgid "P&reparer:"
-msgstr "P&reparador:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 91
-#: rc.cpp:944
-#, no-c-format
-msgid "P&ublisher:"
-msgstr "&Editor:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 102
-#: rc.cpp:947
-#, no-c-format
-msgid "Volu&me set size:"
-msgstr "&Mida del conjunt del volum:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 135
-#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:503 rc.cpp:951
-#, no-c-format
-msgid "Volume set &number:"
-msgstr "Nú&mero del conjunt del volum:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 168
-#: rc.cpp:955
-#, no-c-format
-msgid "S&ystem:"
-msgstr "S&istema:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 187
-#: rc.cpp:958
-#, no-c-format
-msgid "&Application:"
-msgstr "&Aplicació:"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 256
-#: rc.cpp:964
-#, no-c-format
-msgid "Select a bibliographic file from the project"
-msgstr "Seleccioneu un fitxer bibliogràfic des del projecte"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 285
-#: rc.cpp:970
-#, no-c-format
-msgid "Select an abstract file from the project"
-msgstr "Seleccioneu un fitxer de resum des del projecte"
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 314
-#: rc.cpp:976
-#, no-c-format
-msgid "Select a copyright file from the project"
-msgstr "Seleccioneu un fitxer de copyright des del projecte"
+"El sistema de fitxers s'optimitza per ser compatible amb sistemes antics. "
+"Això vol dir que els noms de fitxer estan restringits a 8.3 caràcters, i no "
+"s'accepten enllaços simbòlics ni permisos de fitxer."
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 324
-#: rc.cpp:979
-#, no-c-format
-msgid "Abstract file:"
-msgstr "Fitxer de resum:"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:263
+msgid "Rock Ridge"
+msgstr "Rock Ridge"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 332
-#: rc.cpp:982
-#, no-c-format
-msgid "Copyright file:"
-msgstr "Fitxer de copyright:"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:265
+msgid "Joliet"
+msgstr "Joliet"
-#. i18n: file ./projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui line 340
-#: rc.cpp:985
-#, no-c-format
-msgid "Bibliographic file:"
-msgstr "Fitxer bibliogràfic:"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:267
+msgid "UDF"
+msgstr "UDF"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 10
-#: rc.cpp:988
-#, no-c-format
-msgid "K3bAudioCDTextWidget"
-msgstr "K3bAudioCDTextWidget"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:269
+msgid "Custom (ISO9660 only)"
+msgstr "A mida (només ISO-9660)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 21
-#: rc.cpp:991
-#, no-c-format
-msgid "Write CD-Text"
-msgstr "Escriu CD-Text"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:271
+msgid "Custom (%1)"
+msgstr "A mida (%1)"
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 37
-#: rc.cpp:995
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:288
msgid ""
-"<p><b>CD-Text</b>\n"
-"<p>If this option is checked K3b uses some otherwise unused space on the Audio "
-"CD to store additional information, like the artist or the CD title.\n"
-"<p>CD-Text is an extension to the audio CD standard introduced by Sony.\n"
-"<p>CD-Text will only be usable on CD players that support this extension "
-"(mostly car CD players) and software like K3b, of course.\n"
-"<p>Since a CD-Text-enhanced Audio CD will work in any Hifi CD or DVD player "
-"even if the player does not support CD-Text explicitly, enabling it is never a "
-"bad idea (just remember to fill in the CD-Text information)."
+"<p>Be aware that it is not recommended to disable the Rock Ridge Extensions. "
+"There is no disadvantage in enabling Rock Ridge (except for a very small "
+"space overhead) but a lot of advantages.<p>Without Rock Ridge Extensions "
+"symbolic links are not supported and will always be followed as if the "
+"\"Follow Symbolic Links\" option was enabled."
msgstr ""
-"<p><b>CD-Text</b>\n"
-"<p>Si aquesta opció esta marcada el K3b emprarà un espai del CD d'àudio, que "
-"d'altra manera quedaria sense usar, per desar informació addicional, com ara "
-"l'artista o el títol del CD."
-"<p>CD-Text és una ampliació de l'estàndard de CD d'àudio introduïda per Sony."
-"<p>CD-Text tan sols serà usable pels lectors de CD que admetin aquesta extensió "
-"(majoritàriament els lectors de CD dels cotxes) i programes com ara el K3b, "
-"evidentment."
-"<p>Donat que un CD amb CD-Text funcionarà en qualsevol reproductor de CD, mai "
-"no està de més habilitar això (sempre i quan especifiqueu dades CD-Text)."
-
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 65
-#: rc.cpp:1002
-#, no-c-format
-msgid "Perf&ormer:"
-msgstr "Intèr&pret:"
+"<p>Tingueu en compte que no s'aconsella desactivar les extensions Rock "
+"Ridge. Activar Rock Ridge no té cap desavantatge (excepte una petita pèrdua "
+"d'espai), però sí molts avantatges. <p>Sense les extensions Rock Ridge els "
+"enllaços simbòlics no estan permesos i sempre se seguiran com si la opció "
+"\"Segueix els enllaços simbòlics\" estigués activada."
-#. i18n: file ./projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui line 166
-#: rc.cpp:1020
-#, no-c-format
-msgid "More Fiel&ds..."
-msgstr "Més &camps..."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 28
-#: rc.cpp:1023
-#, no-c-format
-msgid "File Quality"
-msgstr "Qualitat del fitxer"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 47
-#: rc.cpp:1026
-#, no-c-format
-msgid "&Quality level:"
-msgstr "Nivell de &qualitat:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 53
-#: rc.cpp:1029
-#, no-c-format
-msgid "Controls the quality of the encoded files"
-msgstr "Controla la qualitat dels fitxers codificats"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:294
+msgid "Rock Ridge Extensions Disabled"
+msgstr "Extensions Rock Ridge deshabilitades"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 56
-#: rc.cpp:1032
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:300
msgid ""
-"<p>Vorbis' audio quality is not best measured in kilobits per second, but on a "
-"scale from -1 to 10 called \"quality\". "
-"<p>For now, quality -1 is roughly equivalent to 45kbps average, 5 is roughly "
-"160kbps, and 10 gives about 400kbps. Most people seeking very-near-CD-quality "
-"audio encode at a quality of 5 or, for lossless stereo coupling, 6. The default "
-"setting is quality 3, which at approximately 110kbps gives a smaller filesize "
-"and significantly better fidelity than .mp3 compression at 128kbps. "
-"<p><em>This explanation was copied from the www.vorbis.com FAQ.</em>"
+"<p>Be aware that without the Joliet extensions Windows systems will not be "
+"able to display long filenames. You will only see the ISO9660 filenames."
+"<p>If you do not intend to use the CD/DVD on a Windows system it is safe to "
+"disable Joliet."
msgstr ""
-"<p>La qualitat d'àudio de Vorbis no es mesura en kilobits per segon, sinó en "
-"una escala de 0 a 10 anomenada \"qualitat\"."
-"<p>Per ara, la qualitat -1 és més o menys equivalent a un promig de 45kbps, 5 "
-"és aproximadament 160kbps, i 10 dóna uns 400kbps. La majoria de la gent que "
-"cerca una codificació molt a prop de la qualitat d'un CD d'àudio fan servir una "
-"qualitat de 5 o, per a una pèrdua més petita de l'acoblament estèreo, 6. La "
-"qualitat 3 dóna aproximadament 110kbps, una mida de fitxer més petita, i una "
-"fidelitat significativament millor que la compressió .mp3 a 128kbps."
-"<p><em>Aquesta explicació està copiada des de les PMF de www.vorbis.com.</em>"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 69
-#: rc.cpp:1035 rc.cpp:1184
-#, no-c-format
-msgid "textLabel1"
-msgstr "textLabel1"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 149
-#: rc.cpp:1038 rc.cpp:1187 rc.cpp:1222
-#, no-c-format
-msgid "high quality"
-msgstr "alta qualitat"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 165
-#: rc.cpp:1041 rc.cpp:1190
-#, no-c-format
-msgid "small file"
-msgstr "fitxer petit"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 194
-#: rc.cpp:1044
-#, no-c-format
-msgid "M&anual settings:"
-msgstr "Arranjaments m&anuals:"
+"<p>Tingueu present que sense les extensions Joliet els sistemes Windows no "
+"seran capaços de mostrar noms de fitxer llargs. Només veureu els noms de "
+"fitxer ISO-9660. <p>Si no teniu intenció de fer servir el CD/DVD en un "
+"sistema Windows, aleshores és segur deshablitar Joliet."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 247
-#: rc.cpp:1047
-#, no-c-format
-msgid "&Upper bitrate:"
-msgstr "Taxa de bits &màxima:"
+#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:305
+msgid "Joliet Extensions Disabled"
+msgstr "Extensions Joliet deshabilitades"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 255
-#: rc.cpp:1050
-#, no-c-format
-msgid "Lower &bitrate:"
-msgstr "Taxa de &bits mínima:"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:38
+msgid "Select the Multisession Mode for the project."
+msgstr "Selecciona el mode de multisessió del projecte."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 303
-#: rc.cpp:1053 rc.cpp:1056 rc.cpp:1059
-#, no-c-format
-msgid "kbps"
-msgstr "kbps"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:39
+msgid ""
+"<p><b>Multisession Mode</b><p><b>Auto</b><br>Let K3b decide which mode to "
+"use. The decision will be based on the size of the project (does it fill the "
+"whole media) and the state of the inserted media (appendable or not)."
+"<p><b>No Multisession</b><br>Create a single-session CD or DVD and close the "
+"disk.<p><b>Start Multisession</b><br>Start a multisession CD or DVD, not "
+"closing the disk to allow further sessions to be apppended.<p><b>Continue "
+"Multisession</b><br>Continue an appendable data CD (as for example created "
+"in <em>Start Multisession</em> mode) and add another session without closing "
+"the disk to allow further sessions to be apppended.<p><b>Finish "
+"Multisession</b><br>Continue an appendable data CD (as for example created "
+"in <em>Start Multisession</em> mode), add another session, and close the "
+"disk.<p><em>In the case of DVD+RW and DVD-RW restricted overwrite media K3b "
+"will not actually create multiple sessions but grow the file system to "
+"include the new data.</em>"
+msgstr ""
+"<p><b>Mode multisessió</b> <p><b>Automàtic</b> <br>Deixa que el K3b "
+"decideixi el mode a fer servir. La decisió estarà basada en la mida del "
+"projecte (si omple tot el suport) i l'estat del suport inserit (si és "
+"afegible o no). <p><b>Sense multisessió</b> <br>Crea un CD o DVD d'una sola "
+"sessió i tanca el disc. <p><b>Comença multisessió</b> <br>Comença un CD o "
+"DVD multisessió, i no tanca el disc per tal de permetre afegir més sessions. "
+"<p><b>Continua multisessió</b> <br>Continua un CD de dades afegible (com ara "
+"un de creat en mode <em>Comença multisessió</em>) i afegeix una altra sessió "
+"sense tancar el disc per tal de permetre afegir més sessions. "
+"<p><b>Finalitzar multisessió</b> <br>Continua un CD de dades afegible (com "
+"ara un de creat en mode <em>Comença multisessió</em>), afegeix una altra "
+"sessió, i tanca el disc. <p><em>En el cas dels DVD+RW i DVD-RW en mode de "
+"sobreeescriptura restringida, el K3b realment no crearà múltiples sessions, "
+"sinó que farà créixer la mida del sistema de fitxers per tal d'encabir-hi "
+"les noves dades.</em>"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui line 335
-#: rc.cpp:1062
-#, no-c-format
-msgid "&Nominal bitrate:"
-msgstr "Taxa de bits &nominal:"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:76
+msgid "No Multisession"
+msgstr "Sense multisessió"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 28
-#: rc.cpp:1065
-#, no-c-format
-msgid "Manual settings (used for all file types)"
-msgstr "Arranjaments manuals (emprat per a tots els tipus de fitxer)"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:78
+msgid "Start Multisession"
+msgstr "Comença la multisessió"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 69
-#: rc.cpp:1068
-#, no-c-format
-msgid "Sample rate:"
-msgstr "Taxa de mostreig:"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:79
+msgid "Continue Multisession "
+msgstr "Continua la multisessió"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 75
-#: rc.cpp:1071
-#, no-c-format
-msgid "Signed Linear"
-msgstr "Lineal amb signe"
+#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:80
+msgid "Finish Multisession "
+msgstr "Finalitza la multisessió"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 80
-#: rc.cpp:1074
-#, no-c-format
-msgid "Unsigned Linear"
-msgstr "Lineal sense signe"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:45
+msgid "File Properties"
+msgstr "Propietats de fitxer"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 85
-#: rc.cpp:1077
-#, no-c-format
-msgid "u-law (logarithmic)"
-msgstr "u-law (logarítmic)"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:70
+msgid "Location:"
+msgstr "Localització:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 90
-#: rc.cpp:1080
-#, no-c-format
-msgid "A-law (logarithmic)"
-msgstr "A-law (logarítmic)"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:71 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:392
+msgid "Size:"
+msgstr "Mida:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 95
-#: rc.cpp:1083
-#, no-c-format
-msgid "ADPCM"
-msgstr "ADPCM"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:72
+msgid "Used blocks:"
+msgstr "Blocs emprats:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 100
-#: rc.cpp:1086
-#, no-c-format
-msgid "IMA_ADPCM"
-msgstr "IMA_ADPCM"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:81
+msgid "Local name:"
+msgstr "Nom local:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 105
-#: rc.cpp:1089
-#, no-c-format
-msgid "GSM"
-msgstr "GSM"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:83
+msgid "Local location:"
+msgstr "Localització local:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 110
-#: rc.cpp:1092
-#, no-c-format
-msgid "Floating-Point"
-msgstr "Coma flotant"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:97 projects/k3bdataviewitem.cpp:231
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:87 projects/k3bmovixlistview.cpp:142
+#, c-format
+msgid "Link to %1"
+msgstr "Enllaç cap a %1"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 121
-#: rc.cpp:1095
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:115
+#, c-format
msgid ""
-"<p>The sample data encoding is signed linear (2's complement), unsigned linear, "
-"u-law (logarithmic), A-law (logarithmic), ADPCM, IMA_ADPCM, GSM, or "
-"Floating-point.</p>\n"
-"<p><b>U-law</b> (actually shorthand for mu-law) and <b>A-law</b> "
-"are the U.S. and international standards for logarithmic telephone sound "
-"compression. When uncompressed u-law has roughly the precision of 14-bit PCM "
-"audio and A-law has roughly the precision of 13-bit PCM audio. A-law and u-law "
-"data is sometimes encoded using a reversed bit-ordering (i.e. MSB becomes LSB)."
-"<br> <b>ADPCM </b> is a form of sound compression that has a good compromise "
-"between good sound quality and fast encoding/decoding time. It is used for "
-"telephone sound compression and places where full fidelity is not as important. "
-"When uncompressed it has roughly the precision of 16-bit PCM audio. Popular "
-"versions of ADPCM include G.726, MS ADPCM, and IMA ADPCM. It has different "
-"meanings in different file handlers. In .wav files it represents MS ADPCM "
-"files, in all others it means G.726 ADPCM. "
-"<br> <b>IMA ADPCM</b> is a specific form of ADPCM compression, slightly simpler "
-"and slightly lower fidelity than Microsoft's flavor of ADPCM. IMA ADPCM is also "
-"called DVI ADPCM."
-"<br> <b>GSM</b> is a standard used for telephone sound compression in European "
-"countries and is gaining popularity because of its good quality. It is usually "
-"CPU intensive to work with GSM audio data.</p> "
-"<p><em>Description based on the SoX manpage</em></p>"
+"_n: in 1 file\n"
+"in %n files"
msgstr ""
-"<p>La codificació de les mostres és lineal amb signe (en complement a 2), "
-"lineal sense signe, u-law (logarítmica), A-law (logarítmica), ADPCM, IMA_ADPCM, "
-"GSM, o punt flotant.</p>\n"
-"<p><b>U-law</b> (abreviatura de mu-law) i <b>A-law</b> "
-"són els estàndards nordamericà i internacional per a la compressió logarítmica "
-"del so telefònic. Quan es descomprimeix, u-law té aproximadament la precisió de "
-"l'àudio PCM de 14 bits i el A-law té una precisió aproximada a la de l'àudio "
-"PCM de 13 bits. Les dades A-law i u-law a vegades es codifiquen fent servir un "
-"ordre de bits invertir (p.ex. MSB es converteix en LSB)."
-"<br> <b>ADPCM </b> és una forma de compressió de so que té una bona relació "
-"entre bona qualitat de so i una codificació i descodificació ràpides. Es fa "
-"servir per a la compressió de so telefònic i en llocs on la plena fidelitat no "
-"és important. Quan es descomprimeix té aproximadament la precisió de l'àudio "
-"PCM de 16 bits. Algunes versions populars de l'ADPCM són G.726, MS ADPCM, i IMA "
-"ADPCM. Té diferents significats en diferents formats de fitxer. En fitxers .wav "
-"representa fitxers MS ADPCM, en tots els altres significa G.726 ADPCM."
-"<br> <b>IMA ADPCM</b> és una forma específica de compressió ADPCM, lleugerament "
-"simple i amb una mica menys de fidelitat que la versió ADPCM de Microsoft. IMA "
-"ADPCM també s'anomena DVI ADPCM."
-"<br> <b>GSM</b> és un estàndard emprat per a la compressió de so telefònic en "
-"països europeus i està guanyant popularitat degut a la seva bona qualitat. "
-"Treballar amb dades d'àudio GSM acostuma a consumir molta CPU.</p> "
-"<p><em>Descripció basada en la pàgina del manual de SoX</em></p>"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 132
-#: rc.cpp:1099
-#, no-c-format
-msgid "14400"
-msgstr "14400"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 143
-#: rc.cpp:1103
-#, no-c-format
-msgid "Data size:"
-msgstr "Mida de dades:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 151
-#: rc.cpp:1106
-#, no-c-format
-msgid "Data encoding:"
-msgstr "Codificació de dades:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 159
-#: rc.cpp:1109
-#, no-c-format
-msgid "Channels:"
-msgstr "Canals:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 165
-#: rc.cpp:1112
-#, no-c-format
-msgid "1 (mono)"
-msgstr "1 (mono)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 170
-#: rc.cpp:1115
-#, no-c-format
-msgid "2 (stereo)"
-msgstr "2 (estèreo)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 175
-#: rc.cpp:1118
-#, no-c-format
-msgid "4 (quad sound)"
-msgstr "4 (so quadrafònic)"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 188
-#: rc.cpp:1121
-#, no-c-format
-msgid "Bytes"
-msgstr "Bytes"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 193
-#: rc.cpp:1124
-#, no-c-format
-msgid "16-bit Words"
-msgstr "Paraules de 16 bits"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/sox/base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui line 198
-#: rc.cpp:1127
-#, no-c-format
-msgid "32-bit Words"
-msgstr "Paraules de 32 bits"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 24
-#: rc.cpp:1130
-#, no-c-format
-msgid "Quality"
-msgstr "Qualitat"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 38
-#: rc.cpp:1133
-#, no-c-format
-msgid "Constant Bitrate"
-msgstr "Taxa de bits constant"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 81
-#: rc.cpp:1136
-#, no-c-format
-msgid "Variable Bitrate"
-msgstr "Taxa de bits variable"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 142
-#: rc.cpp:1139
-#, no-c-format
-msgid "Maximum bitrate:"
-msgstr "Taxa de bits màxima:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 150
-#: rc.cpp:1142
-#, no-c-format
-msgid "Minimum bitrate:"
-msgstr "Taxa de bits mínima:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 166
-#: rc.cpp:1145
-#, no-c-format
-msgid "Average bitrate:"
-msgstr "Taxa de bits promig:"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 198
-#: rc.cpp:1151
-#, no-c-format
-msgid "Channel Mode"
-msgstr "Mode de canal"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 207
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:412
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:119 rc.cpp:1154
-#, no-c-format
-msgid "Stereo"
-msgstr "Estèreo"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 212
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:410
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:120 rc.cpp:1157
-#, no-c-format
-msgid "Joint Stereo"
-msgstr "Estèreo unit"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 217
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:406
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:121 rc.cpp:1160
-#, no-c-format
-msgid "Mono"
-msgstr "Mono"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 224
-#: rc.cpp:1163
-#, no-c-format
-msgid "Select the channel mode."
-msgstr "Seleccioneu el mode de canal."
+"en 1 fitxer\n"
+"en %n fitxers"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui line 233
-#: rc.cpp:1166
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:116
+#, c-format
msgid ""
-"<p>Select the channel mode of the resulting Mp3 file:\n"
-"<p><b>Stereo</b>"
-"<br>\n"
-"In this mode, the encoder makes no use of potential correlations between the "
-"two input channels; it can, however, negotiate the bit demand between both "
-"channel, i.e. give one channel more bits if the other contains silence or needs "
-"fewer bits because of a lower complexity.\n"
-"<p><b>Joint-Stereo</b>"
-"<br>\n"
-"In this mode, the encoder will make use of correlations between both channels. "
-"The signal will be matrixed into a sum (\"mid\"), computed by L+R, and "
-"difference (\"side\") signal, computed by L-R, and more bits are allocated to "
-"the mid channel. This will effectively increase the bandwidth if the signal "
-"does not have too much stereo separation, thus giving a significant gain in "
-"encoding quality.\n"
-"<p><b>Mono</b>"
-"<br>\n"
-"The input will be encoded as a mono signal. If it was a stereo signal, it will "
-"be downsampled to mono. The downmix is calculated as the sum of the left and "
-"right channel, attenuated by 6 dB."
+"_n: and 1 directory\n"
+"and %n directories"
msgstr ""
-"<p>Seleccioneu el mode de canal del fitxer MP3 resultant:\n"
-"<p><b>Estèreo</b> "
-"<br>\n"
-"En aquest mode, el codificador no fa servir cap mena de correlació potencial "
-"entre els dos canals d'entrada; tanmateix, pot negociar la demanda de bits "
-"entre ambdós canals, p.e. donar més bits a un canal si l'altre conté silenci o "
-"necessita menys bits degut a una menor complexitat.\n"
-"<p><b>Estèreo conjunt</b>"
-"<br>\n"
-"En aquest mode, el codificador farà ús de les correlacions entre ambdós canals. "
-"El senyal es dividirà en una part suma (\"central\"), calculada com E+D, i una "
-"part diferència (\"lateral\"), calculada com E-D, i s'assignaran més bits al "
-"canal central. Això incrementarà de manera eficaç l'ample de banda si el senyal "
-"no té gaire separació estereofònica, proporcionant així un augment "
-"significactiu en la qualitat de la codificació resultant.\n"
-"<p><b>Mono<b> "
-"<br>\n"
-"L'entrada serà codificada com un senyal mono. Si era un senyal estèreo, serà "
-"convertit a mono. La conversió es calcula com la suma del canal dret i "
-"l'esquerre, atenuats en 6dB."
+"i 1 directori\n"
+"i %n directoris"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 43
-#: rc.cpp:1178
-#, no-c-format
-msgid "Quality Settings"
-msgstr "Arranjament de la qualitat"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:120
+msgid "Special file"
+msgstr "Fitxer especial"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 62
-#: rc.cpp:1181
-#, no-c-format
-msgid "Preset:"
-msgstr "Configuració predefinida:"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:157
+msgid "Hide on Rockridge"
+msgstr "Oculta en Rockridge"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 214
-#: rc.cpp:1193
-#, no-c-format
-msgid "Manual settings:"
-msgstr "Arranjament manuals:"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:158
+msgid "Hide on Joliet"
+msgstr "Oculta en Joliet"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 230
-#: rc.cpp:1196
-#, no-c-format
-msgid "textLabel2"
-msgstr "textLabel2"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:172
+msgid "Sort weight:"
+msgstr "Pes a l'ordenació:"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 277
-#: rc.cpp:1199
-#, no-c-format
-msgid "Change Settings..."
-msgstr "Canvia les opcions..."
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:197
+msgid "Hide this file in the RockRidge filesystem"
+msgstr "Oculta aquest fitxer en el sistema de fitxers RockRidge"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 302
-#: rc.cpp:1205
-#, no-c-format
-msgid "Encoder Quality"
-msgstr "Qualitat del codificador"
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:198
+msgid "Hide this file in the Joliet filesystem"
+msgstr "Oculta aquest fitxer en el sistema de fitxers Joliet"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 316
-#: rc.cpp:1208
-#, no-c-format
-msgid "Choose the noise shaping & psycho acoustic algorithm."
-msgstr "Escolliu l'algorisme psicoacústic i de forma de soroll."
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:199
+msgid "Modify the physical sorting"
+msgstr "Modifica l'ordenació física"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 324
-#: rc.cpp:1211
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:200
msgid ""
-"<p>Bitrate is of course the main influence on quality. The higher the bitrate, "
-"the higher the quality. But for a given bitrate, we have a choice of algorithms "
-"to determine the best scalefactors and huffman encoding (noise shaping).\n"
-"<p>The quality increases from 0 to 9 while the encoding speed drops.\n"
-"<p>9 uses the slowest & best possible version of all algorithms.\n"
-"<p><b>7 is the recommended setting</b> while 4 still produced reasonable "
-"quality at good speed.\n"
-"<p>0 disables almost all algorithms including psy-model resulting in poor "
-"quality.\n"
-"<p><b>This setting has no influence on the size of the resulting file.</b>"
+"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire "
+"contents) will be hidden on the ISO9660 and RockRidge filesystem.</p><p>This "
+"is useful, for example, for having different README files for RockRidge and "
+"Joliet, which can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and README."
+"rr on the Joliet filesystem.</p>"
msgstr ""
-"<p>La taxa de bits és, evidentment, el que més influeix en la qualitat. Quan "
-"més alta sigui la taxa de bits, més alta serà la qualitat. Però per a una taxa "
-"de bits donada, tenim una sèrie d'algorismes per determinar els millors factors "
-"d'escalat i la codificació Huffman (forma del soroll).\n"
-"<p>La qualitat creix des de 0 fins a 9 mentre que la velocitat de codificació "
-"cau.\n"
-"<p>9 fa servir la versió millor i més lenta de tots els algorismes.\n"
-"<p><b>7 és l'arranjament recomanat</b>, tot i que 4 encara produeix una "
-"qualitat raonable a una bona velocitat.\n"
-"<p>0 desactiva gairebé tots els algorismes incloent el model psy, produint una "
-"pobre qualitat.\n"
-"<p><b>Aquest paràmetre no afecta a la mida del fitxer resultant.</b>"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 348
-#: rc.cpp:1219
-#, no-c-format
-msgid "fast encoding"
-msgstr "codificació ràpida"
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el fitxer o directori (i els seus "
+"continguts) s'ocultaran en els sistemes de fitxers ISO-9660 i RockRidge .</"
+"p><p>Això pot ser útil, per exemple, si teniu diferents fitxers README per a "
+"RockRidge i Joliet, els quals poden ser manejats ocultant el README.joliet "
+"en RockRidge i el README.rr en el sistema de fitxers Joliet.</p>"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 395
-#: rc.cpp:1228
-#, no-c-format
-msgid "Mark copyrighted"
-msgstr "Marca com a protegit per copyright"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 398
-#: rc.cpp:1231
-#, no-c-format
-msgid "Mark the encoded file as being copyrighted."
-msgstr "Marca el fitxer codificat com a protegit per copyright."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 406
-#: rc.cpp:1234
-#, no-c-format
-msgid "Mark as original"
-msgstr "Marca com a original"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 409
-#: rc.cpp:1237
-#, no-c-format
-msgid "Mark the encoded file as being a copy."
-msgstr "Marca el fitxer codificat com a còpia."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 417
-#: rc.cpp:1240
-#, no-c-format
-msgid "Strict ISO compliance"
-msgstr "Compatibilitat ISO estricta"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 420
-#: rc.cpp:1243
-#, no-c-format
-msgid "Enforce strict ISO compliance"
-msgstr "Força la compatibilitat ISO estricta"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 424
-#: rc.cpp:1246
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:207
msgid ""
-"<p>If this option is checked LAME will enforce the 7680 bit limitation on total "
-"frame size."
-"<br>\n"
-"This results in many wasted bits for high bitrate encodings but will ensure "
-"strict ISO compatibility. This compatibility might be important for hardware "
-"players."
+"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire "
+"contents) will be hidden on the Joliet filesystem.</p><p>This is useful, for "
+"example, for having different README files for RockRidge and Joliet, which "
+"can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and README.rr on the "
+"Joliet filesystem.</p>"
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, LAME imposarà la limitació de 7680 bits en la "
-"mida total del marc."
-"<br>\n"
-"Això farà que es malbaratin molts bits amb codificacions d'una alta taxa de "
-"bits, però assegurarà una estricta compatibilitat ISO. Aquesta compatibilitat "
-"pot ser important per als reproductors per maquinari."
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el fitxer o directori (i els seus "
+"continguts) s'ocultaran en el sistema de fitxers Joliet.</p><p>Això pot ser "
+"útil, per exemple, si teniu diferents fitxers README per a RockRidge i "
+"Joliet, els quals poden ser manejats ocultant el README.joliet en RockRidge "
+"i el README.rr en el sistema de fitxers Joliet.</p>"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 432
-#: rc.cpp:1250
-#, no-c-format
-msgid "Error protection"
-msgstr "Protecció contra errors"
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 435
-#: rc.cpp:1253
-#, no-c-format
-msgid "Turn on CRC error protection."
-msgstr "Activa la protecció contra errors CRC."
-
-#. i18n: file ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui line 438
-#: rc.cpp:1256
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:214
msgid ""
-"<p>If this option is checked a cyclic redundancy check (CRC) code will be added "
-"to each frame, allowing transmission errors that could occur on the MP3 stream "
-"to be detected; however, it takes 16 bits per frame that would otherwise be "
-"used for encoding, thus slightly reducing the sound quality."
+"<p>This value modifies the physical sort order of the files in the ISO9660 "
+"filesystem. A higher weighting means that the file will be located closer to "
+"the beginning of the image (and the disk).<p>This option is useful in order "
+"to optimize the data layout on a CD/DVD.<p><b>Caution:</b> This does not "
+"sort the order of the file names that appear in the ISO9660 directory.It "
+"sorts the order in which the file data is written to the image."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada s'afegirà un codi de comprobació cíclica "
-"redundant (CRC) a cada marc, permetent que es detectin els errors de "
-"transmissió en el flux MP3 que es poguessin produir; tanmateix, calen 16 bits "
-"per marc que d'altra manera es farien servir per codificar, la qual cosa "
-"redueix lleugerament la qualitat del so."
+"<p>Aquest valor modifica l'ordenament físic dels fitxers en el sistema de "
+"fitxers ISO-9660. Un major pes significa que el fitxer estarà situat més a "
+"prop del començament de la imatge (i del disc).<p>Aquesta opció és útil per "
+"optimitzar la disposició de les dades sobre el CD/DVD.<p><b>Atenció:</b> "
+"això no altera l'ordre dels noms de fitxer que apareixen en el directori "
+"ISO-9660. Modifica l'ordre en el que els fitxers de dades son escrits a la "
+"imatge."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 29
-#: rc.cpp:1259
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:37
+msgid "Session Import"
+msgstr "Importar sessió"
+
+#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:88
msgid ""
-"<p>This dialog can be used to setup external command line applications as audio "
-"encoders. These can then be used by K3b to encode audio data (Tracks from an "
-"audio CD or the titles from an audio project) to formats that are normally not "
-"supported (i.e. no encoder plugin exists).\n"
-"<p>K3b comes with a selection of predefined external applications that depends "
-"on the installed applications."
+"<p>K3b found session containing Joliet information for long filenames but no "
+"Rock Ridge extensions.<p>The filenames in the imported session will be "
+"converted to a restricted character set in the new session. This character "
+"set is based on the ISO9660 settings in the K3b project. K3b is not able to "
+"display these converted filenames yet."
msgstr ""
-"<p>Aquest diàleg es fa servir per configurar aplicacions externes de consola "
-"com ara codificadors d'àudio. Aquests poden ser emprats pel K3b per codificar "
-"dades d'àudio (les pistes d'un CD o d'un projecte d'àudio) a formats que no "
-"s'accepten normalment (ja que no existeix el connector corresponent).\n"
-"<p>El K3b ve amb una selecció d'aplicacions externes predefinides que dependrà "
-"de les aplicacions instal·lades."
+"<p>El K3b ha trobat una sessió que conté informació Joliet per als noms "
+"llargs de fitxer, però no les extensions Rock Ridge. <p>Els noms de fitxer "
+"de la sessió importada es convertiran a un joc de caràcters restringit en la "
+"nova sessió. Aquest joc de caràcters està basat en la configuració ISO-9660 "
+"del projecte. El K3b encara no pot mostrar aquests noms de fitxer convertits."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 45
-#: rc.cpp:1263
-#, no-c-format
-msgid "Configured Encoders"
-msgstr "Codificadors configurats"
+#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:93
+msgid "Session Import Warning"
+msgstr "Avís de l'importació de sessions"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 65
-#: rc.cpp:1269
-#, no-c-format
-msgid "Extension"
-msgstr "Extensió"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:60
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:86
+msgid "Adding files to project '%1'"
+msgstr "S'estan afegint els fitxers al projecte '%1'"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 76
-#: rc.cpp:1272 rc.cpp:1293
-#, no-c-format
-msgid "Command"
-msgstr "Ordre"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:124
+msgid ""
+"<p>The file you are about to add to the project is an ISO9660 image. As such "
+"it can be burned to a medium directly since it already contains a file "
+"system.<br>Are you sure you want to add this file to the project?"
+msgstr ""
+"<p>El fitxer que esteu a punt d'afegir al projecte és una imatge ISO-9660. "
+"Com a tal, pot ser gravada directament a un suport, atès que ja conté un "
+"sistema de fitxers. <br>Esteu segur que voleu afegir aquest fitxer al "
+"projecte?"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 127
-#: rc.cpp:1278
-#, no-c-format
-msgid "Edit..."
-msgstr "Edita..."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:128
+msgid "Adding image file to project"
+msgstr "S'està afegint el fitxer d'imatge al projecte"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui line 135
-#: rc.cpp:1281
-#, no-c-format
-msgid "Add..."
-msgstr "Afegeix..."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:129
+msgid "Add the file to the project"
+msgstr "Afegeix el fitxer al projecte"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 49
-#: rc.cpp:1287
-#, no-c-format
-msgid "Name:"
-msgstr "Nom:"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:130
+msgid "Burn the image directly"
+msgstr "Grava la imatge directament"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 57
-#: rc.cpp:1290
-#, no-c-format
-msgid "Filename extension:"
-msgstr "Extensió del nom de fitxer:"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:184
+#, c-format
+msgid "It is not possible to add files bigger than %1"
+msgstr "No és poden afegir fitxers més grans de %1"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 90
-#: rc.cpp:1296
-#, no-c-format
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:188
+msgid "Some filenames had to be modified due to limitations in mkisofs"
+msgstr ""
+"Alguns noms de fitxer han hagut de ser modificats degut a limitacions en el "
+"«mkisofs»"
+
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:192
msgid ""
-"<p><b>Command</b>"
-"<br>\n"
-"Please insert the command used to encode the audio data. The command has to "
-"read raw little endian (see <em>Swap Byte Order</em>"
-") 16bit stereo audio frames from stdin.\n"
-"<p>The following strings will be replaced by K3b:"
-"<br>\n"
-"<b>%f</b> - The filename of the resulting file. This is where the command has "
-"to write its output to."
-"<br>\n"
-"<em>The following refer to metadata stored for example in the ID3 tag of am mp3 "
-"file (Be aware that these values might be empty).</em>"
-"<br>\n"
-"<b>%t</b> - Title"
-"<br>\n"
-"<b>%a</b> - Artist"
-"<br>\n"
-"<b>%c</b> - Comment"
-"<br>\n"
-"<b>%n</b> - Track number"
-"<br>\n"
-"<b>%m</b> - Album Title"
-"<br>\n"
-"<b>%r</b> - Album Artist"
-"<br>\n"
-"<b>%x</b> - Album comment"
-"<br>\n"
-"<b>%y</b> - Release Year"
+"The following filenames have an invalid encoding. You may fix this with the "
+"convmv tool"
msgstr ""
-"<p><b>Ordre</b>"
-"<br>\n"
-"Introduïu el comandament a emprar per codificar les dades d'àudio. El "
-"comandament ha de llegir àudio en brut \"little endian\" (veure <em>"
-"Intercanvia l'ordre dels bytes</em>) estèreo de 16 bits des de l'entrada "
-"estàndard."
-"<p>Les cadenes següents seran substituïdes pel K3b:"
-"<br>\n"
-"<b>%f</b> - El nom del fitxer resultant. Aquí és on el comandament ha "
-"d'escriure la seva sortida."
-"<br>\n"
-"<em> El que ve a continuació es refereix a les metadades desades, per exemple, "
-"a la marca ID3 d'un fitxer MP3 (tingueu en compte que aquests valor poden ser "
-"buits).</em>"
-"<br>\n"
-"<b>%t</b> - Títol"
-"<br>\n"
-"<b>%a</b> - Artista"
-"<br>\n"
-"<b>%c</b> - Comentari"
-"<br>\n"
-"<b>%n</b> - Número de pista"
-"<br>\n"
-"<b>%m</b> - Títol de l'àlbum"
-"<br>\n"
-"<b>%r</b> - Artista de l'àlbum"
-"<br>\n"
-"<b>%x</b> - Comentari de l'àlbum"
-"<br>\n"
-"<b>%y</b> - Any de llançament"
+"Aquests noms de fitxer tenen una codificació incorrecta. Podeu arreglar això "
+"amb l'eina «convmv»"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 124
-#: rc.cpp:1314
-#, no-c-format
-msgid "Swap &Byte Order"
-msgstr "Intercanvia l'ordre dels &bytes"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:225
+msgid "Moving files to project \"%1\"..."
+msgstr "S'estan movent els fitxers al projecte \"%1\"..."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 127
-#: rc.cpp:1317
-#, no-c-format
-msgid "Swap the byte order of the input data"
-msgstr "Intercanvia l'ordre els bytes de les dades d'entrada"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:425
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:661
+msgid "File already exists"
+msgstr "El fitxer ja existeix"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 131
-#: rc.cpp:1320
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p> If this option is checked K3b will swap the byte order of the input data. "
-"Thus, the command has to read big endian audio frames.\n"
-"<p>If the resulting audio file sounds bad it is highly likely that the byte "
-"order is wrong and this option has to be checked."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:426
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:662
+msgid "<p>File <em>%1</em> already exists in project folder <em>%2</em>."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b intercanviarà l'ordre dels bytes de "
-"les dades d'entrada. Per tant, el comandament haurà de llegir l'àudio en \"big "
-"endian\".\n"
-"<p>Si el fitxer d'àudio resultant sona malament és molt probable que l'ordre "
-"dels bytes sigui incorrecte, i s'hagi de marcar aquesta opció."
+"<p>El fitxer <em>%1</em> ja existeix en la carpeta <em>%2</em> del projecte."
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 139
-#: rc.cpp:1324
-#, no-c-format
-msgid "Write W&ave Header"
-msgstr "Escriu l&a capçalera WAVE"
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:194
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:434
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:670
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Replace"
+msgstr "Substitueix-ho tot"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 142
-#: rc.cpp:1327
-#, no-c-format
-msgid "Create a wave header for the input data"
-msgstr "Crea una capçalera WAVE per a les dades d'entrada"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:436
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:672
+msgid "Replace the existing file"
+msgstr "Substitueix el fitxer existent"
-#. i18n: file ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui line 145
-#: rc.cpp:1330
-#, no-c-format
-msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will write a wave header. This is useful in "
-"case the encoder application cannot read plain raw audio data."
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b escriurà una capçalera WAVE. Això és "
-"útil en cas que el codificador no pugui llegir dades d'àudio en brut."
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:437
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:673
+msgid "Replace All"
+msgstr "Substitueix-ho tot"
-#: k3bfirstrun.cpp:52
-msgid "First Run"
-msgstr "Primera execució"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:439
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:675
+msgid "Always replace existing files"
+msgstr "Substitueix sempre els fitxers existents"
-#: k3bfirstrun.cpp:60
-msgid "Enable Konqueror integration"
-msgstr "Habilita l'integració amb el Konqueror"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:442
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:678
+msgid "Keep the existing file"
+msgstr "Manté el fitxer existent"
-#: k3bfirstrun.cpp:61
-msgid "No Konqueror integration"
-msgstr "Sense integració amb el Konqueror"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:443
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:679
+msgid "Ignore All"
+msgstr "Ignora-ho tot"
-#: k3bfirstrun.cpp:64
-msgid ""
-"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
-"K3b from the context menu in the file manager."
-"<p><em>The Konqueror integration can always be disabled and enabled again from "
-"the K3b settings.</em>"
-msgstr ""
-"<p>El K3b es pot integrar dins del Konqueror. Aquesta integració permet iniciar "
-"el K3b des del menú contextual del gestor de fitxers. "
-"<p><em>L'integració amb el Konqueror es pot deshabilitar en qualsevol moment "
-"des del diàleg de configuració del K3b.</em>"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:445
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:681
+msgid "Always keep the existing file"
+msgstr "Manté sempre els fitxers existents"
-#: k3bfileview.cpp:95
-msgid "Filter:"
-msgstr "Filtre:"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:448
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:684
+msgid "Rename the new file"
+msgstr "Reanomena el fitxer nou"
-#: k3bfileview.cpp:104
-msgid "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Sound Files"
-msgstr "audio/x-mp3 audio/x-wav application/x-ogg |Fitxers de so"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:489
+msgid "Adding link to folder"
+msgstr "S'està afegint l'enllaç a la carpeta"
-#: k3bfileview.cpp:105
-msgid "audio/x-wav |Wave Sound Files"
-msgstr "audio/x-wav |Fitxers de so WAV"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:490
+msgid ""
+"<p>'%1' is a symbolic link to folder '%2'.<p>If you intend to make K3b "
+"follow symbolic links you should consider letting K3b do this now since K3b "
+"will not be able to do so afterwards because symbolic links to folders "
+"inside a K3b project cannot be resolved.<p><b>If you do not intend to enable "
+"the option <em>follow symbolic links</em> you may safely ignore this warning "
+"and choose to add the link to the project.</b>"
+msgstr ""
+"<p>'%1' és un enllaç simbòlic a la carpeta '%2'. <p>Si preteneu fer que el "
+"K3b segueixi els enllaços simbòlics hauríeu de considerar de deixar-li fer "
+"ara perque el K3b no serà capaç de fer-ho després, ja que els enllaços "
+"simbòlics a carpetes dins d'un projecte del K3b no es poden resoldre. "
+"<p><b>Si no teniu pensat d'activar l'opció <em>segueix els enllaços "
+"simbòlics</em> podeu ignorar sense problemes aquesta advertència i afegir "
+"l'enllaç al projecte.</b>"
-#: k3bfileview.cpp:106
-msgid "audio/x-mp3 |MP3 Sound Files"
-msgstr "audio/x-mp3 |Fitxers de so MP3"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:502
+msgid "Follow link now"
+msgstr "Segueix l'enllaç ara"
-#: k3bfileview.cpp:107
-msgid "application/x-ogg |Ogg Vorbis Sound Files"
-msgstr "application/x-ogg |Fitxers de so Ogg Vorbis"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:503
+msgid "Always follow links"
+msgstr "Segueix els enllaços sempre"
-#: k3bfileview.cpp:108
-msgid "video/mpeg |MPEG Video Files"
-msgstr "video/mpeg |Fitxers de vídeo MPEG"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:504
+msgid "Add link to project"
+msgstr "Afegeix enllaç al projecte"
-#: k3binteractiondialog.cpp:89
-msgid "Load default settings"
-msgstr "Carrega l'arranjament per omissió"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:505
+msgid "Always add links"
+msgstr "Afegeix enllaços sempre"
-#: k3binteractiondialog.cpp:90
-msgid "Load saved settings"
-msgstr "Carrega l'arranjament desat"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:750
+msgid "Enter New Filename"
+msgstr "Introduïu un nou nom de fitxer"
-#: k3binteractiondialog.cpp:91
-msgid "Load last used settings"
-msgstr "Carrega l'últim arranjament emprat"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:751
+msgid "A file with that name already exists. Please enter a new name:"
+msgstr "Ja existeix un fitxer amb aquest nom. Introduïu un altre nom:"
-#: k3binteractiondialog.cpp:116 projects/k3bprojectburndialog.cpp:155
-msgid "Start"
-msgstr "Comença"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:767
+msgid "Do you also want to add hidden files?"
+msgstr "Voleu afegir també fitxers ocults?"
-#: k3binteractiondialog.cpp:117
-msgid "Start the task"
-msgstr "Comença la tasca"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
+msgid "Hidden Files"
+msgstr "Fitxers ocults"
-#: k3binteractiondialog.cpp:243
-msgid "Load default or saved settings"
-msgstr "Carrega l'arranjament desat o per omissió"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
+#, fuzzy
+msgid "Add"
+msgstr "Afegeix..."
-#: k3binteractiondialog.cpp:244
-msgid "Save current settings to reuse them later"
-msgstr "Desa l'arranjament actual per fer-lo servir després"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
+msgid "Do Not Add"
+msgstr "No afegir"
-#: k3binteractiondialog.cpp:248
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:782
msgid ""
-"<p>Load a set of settings either from the default K3b settings, settings saved "
-"before, or the last used ones."
+"Do you also want to add system files (FIFOs, sockets, device files, and "
+"broken symlinks)?"
msgstr ""
-"<p>Carrega un conjunt d'arranjaments, ja siguin els per omissió del K3b, uns de "
-"desats prèviament, o els últims emprats."
+"Voleu afegir també fitxers de sistema (FIFO, sòcols, fitxers de dispositiu, "
+"i enllaços simbòlics trencats)?"
-#: k3binteractiondialog.cpp:250
-msgid ""
-"<p>Saves the current settings of the action dialog."
-"<p>These settings can be loaded with the <em>Load saved settings</em> button."
-"<p><b>The K3b defaults are not overwritten by this.</b>"
-msgstr ""
-"<p>Desa l'arranjament actual del diàleg d'acció. "
-"<p>Aquest arranjament es pot carregar amb el botó <em>"
-"Carrega l'arranjament desat</em>. "
-"<p><b>L'arranjament per omissió del K3b no serà sobreescrit per aquest.</b>"
+#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
+msgid "System Files"
+msgstr "Fitxers del sistema"
-#: k3binteractiondialog.cpp:320
-msgid "Action Dialog Settings"
-msgstr "Arranjament dels diàlegs d'acció"
+#: projects/k3bdataview.cpp:78
+msgid "&Import Session..."
+msgstr "&Importa sessió..."
-#: k3binteractiondialog.cpp:321
-msgid ""
-"<p>K3b handles three sets of settings in action dialogs: the defaults, the "
-"saved settings, and the last used settings. Please choose which of these sets "
-"should be loaded if an action dialog is opened again."
-"<p><em>Be aware that this choice can always be changed from the K3b "
-"configuration dialog.</em>"
-msgstr ""
-"<p>El K3b fa servir tres conjunts d'arranjaments en els diàlegs d'acció: el per "
-"omissió, el desat, i l'últim emprat. Trieu quin d'aquests s'hauria de carregar "
-"si es torna a obrir un diàleg d'acció. "
-"<p><em>Tingueu en compte que aquesta elecció es pot canviar en qualsevol moment "
-"des del diàleg de configuració del K3b.</em>"
+#: projects/k3bdataview.cpp:80
+msgid "&Clear Imported Session"
+msgstr "&Neteja sessió importada"
-#: k3baudioplayer.cpp:166 k3baudioplayer.cpp:547
-msgid "no file"
-msgstr "no hi ha fitxer"
+#: projects/k3bdataview.cpp:83
+msgid "&Edit Boot Images..."
+msgstr "&Edita les imatges d'arrencada..."
-#: k3baudioplayer.cpp:228
-msgid "Clear List"
-msgstr "Neteja llista"
+#: projects/k3bdataview.cpp:87
+msgid "Import a previously burned session into the current project"
+msgstr "Importa una sessió gravada prèviament al projecte actual"
-#: k3baudioplayer.cpp:348
-msgid "No running aRtsd found"
-msgstr "No s'ha trobat cap «aRtsd» en execució"
+#: projects/k3bdataview.cpp:88
+msgid "Remove the imported items from a previous session"
+msgstr "Elimina els elements importats d'una sessió anterior"
-#: k3baudioplayer.cpp:355
-msgid "Unknown file format"
-msgstr "Format de fitxer desconegut"
+#: projects/k3bdataview.cpp:89
+msgid "Modify the bootable settings of the current project"
+msgstr "Modifica l'arranjament d'arrencada del projecte actual"
-#: k3baudioplayer.cpp:589
-msgid "playing"
-msgstr "en reproducció"
+#: projects/k3bdataview.cpp:104 projects/k3bmovixview.cpp:81
+msgid "Volume Name:"
+msgstr "Nom del volum:"
-#: k3baudioplayer.cpp:592
-msgid "paused"
-msgstr "en pausa"
+#: projects/k3bdataview.cpp:151
+msgid "Edit Boot Images"
+msgstr "Edita imatges d'arrencada"
-#: k3baudioplayer.cpp:595
-msgid "stopped"
-msgstr "aturat"
+#: projects/k3bdataview.cpp:172 projects/k3bview.cpp:97
+msgid "Please add files to your project first."
+msgstr "Si us plau, primer afegiu fitxers al vostre projecte."
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:28
-msgid "Let K3b select the best-suited mode. This is the recommended selection."
-msgstr ""
-"Permetre al K3b la selecció del mode més adequat. Aquesta és l'opció "
-"recomanada."
+#: projects/k3bdataview.cpp:173 projects/k3bmixedview.cpp:126
+#: projects/k3bview.cpp:98
+msgid "No Data to Burn"
+msgstr "Cap dada per gravar"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:29
-msgid ""
-"<em>Disk At Once</em> or more properly <em>Session At Once</em>"
-". The laser is never turned off while writing the CD or DVD. This is the "
-"preferred mode to write audio CDs since it allows pregaps other than 2 seconds. "
-"Not all writers support DAO."
-"<br>DVD-R(W)s written in DAO provide the best DVD-Video compatibility."
-msgstr ""
-"<em>Disk At Once</em> o més correctament <em>Session At Once</em>"
-". El làser mai s'apaga mentre s'escriu el CD o DVD. Aquest es el mode preferit "
-"per escriure els CD d'àudio atès que permet pre-intervals diferents a 2 segons. "
-"No totes les gravadores permeten fer servir DAO."
-"<br>Els DVD-R(W) escrits en DAO proporcionen la millor compatibilitat "
-"DVD-Video."
+#: projects/k3bdataviewitem.cpp:253
+msgid "outside of project"
+msgstr "fora del projecte"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:34
-msgid ""
-"<em>Track At Once</em> should be supported by every CD writer. The laser will "
-"be turned off after every track."
-"<br>Most CD writers need this mode for writing multisession CDs."
-msgstr ""
-"<em>Track At Once</em> hauria de ser compatible amb totes les gravadores de CD. "
-"El làser s'apagarà després de cada pista."
-"<br>La majoria de les gravadores de CD necessiten aquest mode per escriure els "
-"CD multisessió."
+#: projects/k3bdataviewitem.cpp:284
+msgid "root"
+msgstr "arrel"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:39
-msgid ""
-"RAW writing mode. The error correction data is created by the software instead "
-"of the writer device."
-"<br>Try this if your CD writer fails to write in DAO and TAO."
-msgstr ""
-"Mode d'escriptura en brut. Les dades per a la correcció d'errors són creades "
-"per programari en comptes de pel dispositiu d'escriptura."
-"<br>Intenteu això si la vostra gravadora de CD falla en escriure en DAO i TAO."
+#: projects/k3bdataviewitem.cpp:334
+msgid "From previous session"
+msgstr "Des de la sessió anterior"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:42
-msgid ""
-"Incremental sequential is the default writing mode for DVD-R(W). It allows "
-"multisession DVD-R(W)s. It only applies to DVD-R(W)."
-msgstr ""
-"L'increment seqüencial és el mode d'escriptura per omissió per als DVD-R(W). "
-"Permet els DVD-R(W) multisessió. Tan sols s'aplica a DVD-R(W)."
+#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
+msgid "DVD Project"
+msgstr "Projecte de DVD"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:44
+#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:170
msgid ""
-"Restricted Overwrite allows to use a DVD-RW just like a DVD-RAM or a DVD+RW. "
-"The media may just be overwritten. It is not possible to write multisession "
-"DVD-RWs in this mode but K3b uses growisofs to grow an ISO9660 filesystem "
-"within the first session, thus allowing new files to be added to an already "
-"burned disk."
+"It is not possible to write multisession DVDs in DAO mode.Multisession has "
+"been disabled."
msgstr ""
-"La sobreescriptura restringida us permet de fer servir un DVD-RW com si fos un "
-"DVD-RAM o un DVD+RW. El suport simplement se sobreescriu. No es poden escriure "
-"DVD-RW en aquest mode, però el K3b fa servir el «growisofs» per crear un "
-"sistema de fitxers ISO-9660 dins de la primera sessió, permetent així que "
-"s'afegeixin nous fitxers a un disc ja gravat."
-
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:93
-msgid "Select the writing mode to use"
-msgstr "Seleccioneu el mode d'escriptura a emprar"
+"No és possible escriure els DVD multisessió en mode DAO. La multisessió ha "
+"estat deshabilitada."
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:101
-msgid "Writing mode"
-msgstr "Mode escriptura"
+#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:172
+msgid "DVD multisession"
+msgstr "DVD multisessió"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:102
+#: projects/k3bdvdview.cpp:32
msgid ""
-"Be aware that the writing mode is ignored when writing DVD+R(W) since there is "
-"only one way to write them."
-msgstr ""
-"Tingueu present que el mode d'escriptura serà ignorat quan s'escrigui un "
-"DVD+R(W), atès que tan sols hi ha un mode per escriure'ls."
-
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:105
-msgid "The selection of writing modes depends on the inserted burning medium."
+"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
+"To remove or rename files use the context menu.\n"
+"After that press the burn button to write the DVD."
msgstr ""
-"La selecció del mode d'escriptura depèn del suport de gravació introduït."
-
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:155
-msgid "DAO"
-msgstr "DAO"
+"Useu arrossega i deixa per afegir fitxers i directoris al projecte.\n"
+"Per eliminar o reanomenar fitxers useu el menú de context.\n"
+"Després d'això premeu el botó per a escriure el DVD."
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:157
-msgid "TAO"
-msgstr "TAO"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:195 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:291
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:543
+msgid "min"
+msgstr "min"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:159
-msgid "RAW"
-msgstr "En brut"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:201
+msgid "Available: %1 of %2"
+msgstr "Disponible: %1 de %2"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:161
-msgid "Restricted Overwrite"
-msgstr "Sobreescriptura restringida"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:209
+#, c-format
+msgid "Capacity exceeded by %1"
+msgstr "Capacitat excedida en %1"
-#: k3bwritingmodewidget.cpp:163
-msgid "Incremental"
-msgstr "Incremental"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:292
+msgid "Right click for media sizes"
+msgstr "Clic dret per veure les mides dels suports"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:73 projects/k3baudiocdtextwidget.cpp:43
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:75
-msgid "CD-Text"
-msgstr "CD-Text"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:381
+msgid "Minutes"
+msgstr "Minuts"
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:190 projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:275
-#, c-format
-msgid "Generating fingerprint for track %1."
-msgstr "S'està generant l'empremta per a la pista %1."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:383
+msgid "Megabytes"
+msgstr "Megabytes"
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:217
-#, c-format
-msgid "Querying MusicBrainz for track %1."
-msgstr "Consultant MusicBrainz per a la pista %1."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:391 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:393
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:395 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:463
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:464 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:465
+msgid "%1 MB"
+msgstr "%1 MB"
-#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:46
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:254
-msgid "MusicBrainz Query"
-msgstr "Consulta MusicBrainz"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:402
+msgid "Custom..."
+msgstr "A mida..."
-#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:255
-msgid "Found multiple matches for track %1 (%2). Please select one."
-msgstr ""
-"S'ha trobat més d'una coincidència per a la pista %1 (%2). Seleccioneu-ne una, "
-"si us plau."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:405
+msgid "From Medium..."
+msgstr "Des del suport..."
-#: projects/k3bmixeddirtreeview.cpp:45
-msgid "Audio Tracks"
-msgstr "Pistes d'àudio"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:419
+msgid "User Defaults"
+msgstr "Per omissió de l'usuari"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:59
-msgid "Please be patient..."
-msgstr "Un moment, si us plau..."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:422
+msgid "Save User Defaults"
+msgstr "Desa l'arranjament per omissió de l'usuari"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:107
-msgid "Adding files to project \"%1\"..."
-msgstr "S'estan afegint fitxers al projecte \"%1\"..."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:426
+msgid "Why 4.4 instead of 4.7?"
+msgstr "Per què 4,4 en comptes de 4,7?"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:116
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:172
-msgid "Insufficient permissions to read the following files"
-msgstr "Permisos insuficients per llegir els següents fitxers"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:430
+msgid "Show Size In"
+msgstr "Mostra mida en"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:120
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:176
-msgid "Unable to find the following files"
-msgstr "No s'han pogut trobar els següents fitxers"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:433
+msgid "CD Size"
+msgstr "Mida del CD"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:124
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:180
-msgid "No non-local files supported"
-msgstr "No es permeten fitxers no locals"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:444
+msgid "DVD Size"
+msgstr "Mida del DVD"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:128
-msgid "Unable to handle the following files due to an unsupported format"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:475 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:476
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:477
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: unused\n"
+"%n minutes"
msgstr ""
-"No s'han pogut gestionar els següents fitxers degut a un format no admès"
+"sense usar\n"
+"%n minuts"
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:129
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:529
msgid ""
-"You may manually convert these audio files to wave using another application "
-"supporting the audio format and then add the wave files to the K3b project."
+"<p><b>Why does K3b offer 4.4 GB and 8.0 GB instead of 4.7 and 8.5 like it "
+"says on the media?</b><p>A single layer DVD media has a capacity of "
+"approximately 4.4 GB which equals 4.4*1024<sup>3</sup> bytes. Media "
+"producers just calculate with 1000 instead of 1024 for advertising reasons."
+"<br>This results in 4.4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4.7 GB."
msgstr ""
-"Podeu convertir manualment aquests fitxers d'àudio a format WAVE fent servir "
-"una altra aplicació que permeti el format d'àudio i després afegir els fitxers "
-"WAVE al projecte K3b."
-
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:135
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:161
-msgid "Problems while adding files to the project."
-msgstr "Problemes mentre s'afegien fitxers al projecte."
-
-#: projects/k3baudiotrackaddingdialog.cpp:165
-msgid "Analysing file '%1'..."
-msgstr "S'està analitzant el fitxer '%1'..."
-
-#: projects/k3bmovixview.cpp:59
-msgid "Remove Subtitle File"
-msgstr "Elimina fitxer de subtítols"
-
-#: projects/k3bmovixview.cpp:62
-msgid "Add Subtitle File..."
-msgstr "Afegeix fitxer de subtítols..."
+"<p><b>Per què el K3b ofereix 4,4 GB i 8,0 GB en comptes de 4,7 i 8,5 com diu "
+"el suport?</b> <p>Un DVD d'una sola capa té una capacitat d'aproximadament "
+"4,4 GB, que equival a 4,4*1024<sup>3</sup> bytes. Els fabricants de suports "
+"ho calculen amb 1000 en comptes de 1024 per motius publicitaris. <br>Això "
+"dóna 4,4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4,7 GB."
-#: projects/k3bdataview.cpp:104 projects/k3bmovixview.cpp:81
-msgid "Volume Name:"
-msgstr "Nom del volum:"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:541
+msgid "gb"
+msgstr "GB"
-#: projects/k3bmovixview.cpp:173
-msgid "K3b currently only supports local files."
-msgstr "El K3b actualment només accepta fitxers locals."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:542
+msgid "mb"
+msgstr "MB"
-#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:124
-msgid "Track %1 was not found in the MusicBrainz database."
-msgstr "La pista %1 no s'ha trobat a la base de dades de MusicBrainz."
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:547
+msgid "Custom Size"
+msgstr "Mida personalitzada"
-#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:80
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:64
-#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:126
-msgid "Audio Project"
-msgstr "Projecte d'àudio"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:548
+msgid ""
+"<p>Please specify the size of the media. Use suffixes <b>gb</b>,<b>mb</b>, "
+"and <b>min</b> for <em>gigabytes</em>, <em>megabytes</em>, and <em>minutes</"
+"em> respectively."
+msgstr ""
+"<p>Indiqueu la mida del suport. Feu servir els sufixos <b>gb</b>,<b>mb</b>, "
+"i <b>min</b> per <em>gigabytes</em>, <em>megabytes</em>, i <em>minuts</em>, "
+"respectivament."
-#: projects/k3bview.cpp:60
-msgid "&Burn"
-msgstr "&Grava"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:611
+msgid "Medium is not empty."
+msgstr "El suport no és buit."
-#: projects/k3bview.cpp:62
-msgid "Open the burn dialog for the current project"
-msgstr "Obre el diàleg de gravació per al projecte actual"
+#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:614
+msgid "No usable medium found."
+msgstr "No s'ha trobat cap suport usable."
-#: projects/k3bview.cpp:63
-msgid "&Properties"
-msgstr "&Propietats"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:67
+msgid "Mixed Project"
+msgstr "Projecte mixt"
-#: projects/k3bview.cpp:65
-msgid "Open the properties dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de propietats"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:103
+msgid "Mixed Mode Type"
+msgstr "Tipus en mode mixt"
-#: projects/k3bdataview.cpp:172 projects/k3bview.cpp:97
-msgid "Please add files to your project first."
-msgstr "Si us plau, primer afegiu fitxers al vostre projecte."
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:107
+msgid "Data in second session (CD-Extra)"
+msgstr "Dades en la segona sessió (CD Extra)"
-#: projects/k3bdataview.cpp:173 projects/k3bmixedview.cpp:126
-#: projects/k3bview.cpp:98
-msgid "No Data to Burn"
-msgstr "Cap dada per gravar"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:108
+msgid ""
+"<em>Blue book CD</em><br>K3b will create a multisession CD with 2 sessions. "
+"The first session will contain all audio tracks and the second session will "
+"contain a mode 2 form 1 data track.<br>This mode is based on the <em>Blue "
+"book</em> standard (also known as <em>Extended Audio CD</em>, <em>CD-Extra</"
+"em>, or <em>CD Plus</em>) and has the advantage that a hifi audio CD player "
+"will only recognize the first session and ignore the second session with the "
+"data track.<br>If the CD is intended to be used in a hifi audio CD player "
+"this is the recommended mode.<br>Some older CD-ROMs may have problems "
+"reading a blue book CD since it is a multisession CD."
+msgstr ""
+"<p><b>CD «Blue Book»</b><p>El K3b crearà un CD multisessió amb 2 sessions. "
+"La primera contindrà totes les pistes d'àudio i la segona una pista de dades "
+"en mode 2, format 1.<p>Aquest mode està basat en l'estàndard del <em>Blue "
+"book</em> (també conegut per <em>CD d'àudio estès</em>, <em>CD-Extra</em> o "
+"<em>CD Plus</em>) i té l'avantatge de que un reproductor HiFi de CD només "
+"reconeixerà la primera sessió i ignorarà la segona amb la pista de dades."
+"<p>Si aquest CD es pensa fer servir en un reproductor HiFi de CD, aquest és "
+"el mode recomanat.<p>Alguns CD-ROM antics poden tenir problemes en llegir un "
+"CD «Blue Book», ja que és un CD multisessió."
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:57
-msgid "Floppy"
-msgstr "Disquetera"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:124
+msgid "Data in first track"
+msgstr "Dades en la primera pista"
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:118
-msgid "Hide Advanced Options"
-msgstr "Oculta les opcions avançades"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:125
+msgid "K3b will write the data track before all audio tracks."
+msgstr "El K3b escriurà la pista de dades abans de totes les pistes d'àudio."
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:122
-msgid "Show Advanced Options"
-msgstr "Mostra les opcions avançades"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:128
+msgid "Data in last track"
+msgstr "Dades en l'última pista"
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:129
-msgid "Please Choose Boot Image"
-msgstr "Si us plau, escolliu la imatge d'arrencada"
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:129
+msgid "K3b will write the data track after all audio tracks."
+msgstr "El K3b escriurà la pista de dades després de totes les pistes d'àudio."
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:137
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:132
msgid ""
-"<p>The file you selected is not a floppy image (floppy images are of size 1200 "
-"KB, 1440 KB, or 2880 KB). You may still use boot images of other sizes by "
-"emulating a harddisk or disabling emulation completely. "
-"<p>If you are not familiar with terms like 'harddisk emulation' you most likely "
-"want to use a floppy image here. Floppy images can be created by directly "
-"extracting them from a real floppy disk:"
-"<pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/floppy.img</pre>or by using one of the many boot "
-"floppy generators that can be found on <a "
-"href=\"http://www.google.com/search?q=linux+boot+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">"
-"the internet</a>."
+"<b>Caution:</b> The last two modes should only be used for CDs that are "
+"unlikely to be played on a hifi audio CD player.<br>It could lead to "
+"problems with some older hifi audio CD players that try to play the data "
+"track."
msgstr ""
-"<p>El fitxer que heu seleccionat no és una imatge de disquet (les imatges de "
-"disquet tenen una mida de 1200 KB, 1440 KB, o 2880 KB). De totes maneres, podeu "
-"fer servir imatges d'arrencada d'altres mides emulant un disc dur o "
-"deshabilitant l'emulació completament. "
-"<p>Si no esteu familiaritzat amb termes com 'emulació de disc dur' segurament "
-"que aquí voldreu fer servir una imatge de disquet. Les imatges de disquet es "
-"poden crear extraient-les directament des d'un disquet de veritat: "
-"<pre>dd if=/dev/floppy of=/tmp/floppy.img</pre> o bé fent servir un dels molts "
-"generadors de disquets d'arrencada que es poden trobar a <a "
-"href=\"http://www.google.com/search?q=linux+boot+floppy&ie=UTF-8&oe=UTF-8\">"
-"Internet</a>."
-
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:146
-msgid "No Floppy image selected"
-msgstr "No s'ha seleccionat cap imatge de disquet"
-
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:147
-msgid "Use harddisk emulation"
-msgstr "Fes servir l'emulació de disc dur"
-
-#: projects/k3bbootimageview.cpp:148
-msgid "Use no emulation"
-msgstr "No facis servir emulació"
-
-#: projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:46 projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:62
-msgid "default"
-msgstr "per omissió"
+"<b>Atenció:</b> els dos últims modes només s'haurien de fer servir amb CD "
+"que no s'hagin de fer servir a cap reproductor de CD d'alta fidelitat. "
+"<br>Podria donar problemes amb alguns reproductors de CD antics d'alta "
+"fidelitat que intenten reproduir la pista de dades."
-#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:32 projects/k3bmovixlistview.cpp:188
-msgid "Use drag'n'drop to add files to the project."
-msgstr "Useu arrossega i deixa per afegir fitxers al projecte."
+#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:311
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<p><b>External program <em>normalize-audio</em> is not installed.</b><p>K3b "
+"uses <em>normalize-audio</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/"
+"normalize/) to normalize audio tracks. In order to use this functionality, "
+"please install it first (sudo apt-get install normalize-audio."
+msgstr ""
+"<p><b>El programa extern <em>normalize</em> no es troba instal·lat.</b><p>El "
+"K3b fa servir el <em>normalize</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/"
+"normalize/) per normalitzar pistes d'àudio. Per tal de poder fer servir "
+"aquesta funcionalitat, instal·leu-lo abans."
-#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:33 projects/k3bmovixlistview.cpp:189
-msgid "To remove or rename files use the context menu."
-msgstr "Per eliminar o reanomenar fitxers useu el menú de context."
+#: projects/k3bmixeddirtreeview.cpp:45
+msgid "Audio Tracks"
+msgstr "Pistes d'àudio"
-#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:34
-msgid "After that press the burn button to write the DVD."
-msgstr "Després d'això premeu el botó de gravar per escriure el DVD."
+#: projects/k3bmixedview.cpp:125
+msgid "Please add files and audio titles to your project first."
+msgstr "Primer afegiu els fitxers i els títols d'àudio al projecte."
#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:54
msgid "eMovix CD Project"
@@ -7758,17 +5085,6 @@ msgstr ""
msgid "eMovix"
msgstr "eMovix"
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:83 projects/k3bdvdburndialog.cpp:64
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:79 projects/k3bmovixburndialog.cpp:62
-#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:64 projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:62
-msgid "Filesystem"
-msgstr "Sistema de fitxers"
-
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:160 projects/k3bmixedburndialog.cpp:97
-#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:99
-msgid "Datatrack Mode"
-msgstr "Mode pista de dades"
-
#: projects/k3bmovixburndialog.cpp:102
msgid "Multisession"
msgstr "Multisessió"
@@ -7777,94 +5093,97 @@ msgstr "Multisessió"
msgid "Could not find a valid eMovix installation."
msgstr "No s'ha pogut trobar una instal·lació d'«eMovix» vàlida."
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:199 projects/k3bmovixburndialog.cpp:240
-msgid "Most writers do not support writing multisession CDs in DAO mode."
-msgstr ""
-"La majoria de gravadores no permeten l'escriptura de CD multisessió en mode "
-"DAO."
+#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:56
+msgid "eMovix DVD Project"
+msgstr "Projecte per a DVD eMovix"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:52
-msgid "Use drag'n'drop to add MPEG video files to the project."
-msgstr ""
-"Feu servir 'arrossega i deixa anar' per afegir fitxers de vídeo MPEG al "
-"projecte."
+#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:32 projects/k3bmovixlistview.cpp:188
+msgid "Use drag'n'drop to add files to the project."
+msgstr "Useu arrossega i deixa per afegir fitxers al projecte."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:88 projects/k3bmovixlistview.cpp:190
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:53
-msgid "After that press the burn button to write the CD."
-msgstr "Després d'això premeu el botó de gravar per escriure el CD."
+#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:33 projects/k3bmovixlistview.cpp:189
+msgid "To remove or rename files use the context menu."
+msgstr "Per eliminar o reanomenar fitxers useu el menú de context."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:130 projects/k3bmovixlistview.cpp:173
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:81
-msgid "No."
-msgstr "No."
+#: projects/k3bmovixdvdview.cpp:34
+msgid "After that press the burn button to write the DVD."
+msgstr "Després d'això premeu el botó de gravar per escriure el DVD."
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:84
-msgid "Resolution"
-msgstr "Resolució"
+#: projects/k3bmovixlistview.cpp:96 projects/k3bmovixlistview.cpp:153
+msgid " (broken)"
+msgstr " (trencat)"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:85
-msgid "High Resolution"
-msgstr "Alta resolució"
+#: projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:46 projects/k3bmovixoptionswidget.cpp:62
+msgid "default"
+msgstr "per omissió"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:86
-msgid "Framerate"
-msgstr "Taxa de fotogrames"
+#: projects/k3bmovixview.cpp:59
+msgid "Remove Subtitle File"
+msgstr "Elimina fitxer de subtítols"
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:87
-msgid "Muxrate"
-msgstr "Taxa de bits multiplexada"
+#: projects/k3bmovixview.cpp:62
+msgid "Add Subtitle File..."
+msgstr "Afegeix fitxer de subtítols..."
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:88
-msgid "Duration"
-msgstr "Durada"
+#: projects/k3bmovixview.cpp:173
+msgid "K3b currently only supports local files."
+msgstr "El K3b actualment només accepta fitxers locals."
-#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
-msgid "Video DVD Project"
-msgstr "Projecte de DVD de vídeo"
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:190 projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:275
+#, c-format
+msgid "Generating fingerprint for track %1."
+msgstr "S'està generant l'empremta per a la pista %1."
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72 projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
-#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:217
#, c-format
-msgid "Size: %1"
-msgstr "Mida: %1"
+msgid "Querying MusicBrainz for track %1."
+msgstr "Consultant MusicBrainz per a la pista %1."
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:285 projects/k3bdatafileview.cpp:324
-msgid "New Directory..."
-msgstr "Nou directori..."
+#: projects/k3bmusicbrainzjob.cpp:255
+msgid "Found multiple matches for track %1 (%2). Please select one."
+msgstr ""
+"S'ha trobat més d'una coincidència per a la pista %1 (%2). Seleccioneu-ne "
+"una, si us plau."
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:291 projects/k3bdatafileview.cpp:330
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:446
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:682
-msgid "Rename"
-msgstr "Reanomena"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:76
+msgid "Save Settings and close"
+msgstr "Desa l'arranjament i tanca"
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:336 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:338
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:341 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:344
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:381 projects/k3bdatafileview.cpp:383
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:386 projects/k3bdatafileview.cpp:389
-msgid "New Directory"
-msgstr "Nou directori"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:77
+msgid "Saves the settings to the project and closes the dialog."
+msgstr "Desa l'arranjament al projecte i tanca el diàleg."
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:337 projects/k3bdatafileview.cpp:382
-msgid "Please insert the name for the new directory:"
-msgstr "Si us plau, inseriu el nom per al nou directori:"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:81
+msgid "Discard all changes and close"
+msgstr "Descarta tots els canvis i tanca"
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:342 projects/k3bdatafileview.cpp:387
-msgid ""
-"A file with that name already exists. Please insert the name for the new "
-"directory:"
-msgstr ""
-"Ja existeix un fitxer amb aquest nom. Si us plau, inseriu el nom per al nou "
-"directori:"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:82
+msgid "Discards all changes made in the dialog and closes it."
+msgstr "Descarta tots els canvis fets al diàleg i el tanca."
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:72
-msgid "Data Project"
-msgstr "Projecte de dades"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:156
+msgid "Start the image creation"
+msgstr "Comença la creació de la imatge"
-#: projects/k3bdataburndialog.cpp:163 projects/k3bdvdburndialog.cpp:99
-msgid "Multisession Mode"
-msgstr "Mode multisessió"
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:159
+msgid "Start the burning process"
+msgstr "Comença la gravació"
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:202 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:160
+msgid "Image folder '%1' does not exist. Do you want K3b to create it?"
+msgstr "La carpeta d'imatges '%1' no existeix. Voleu que el K3b la crei?"
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:205 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:163
+msgid "Failed to create folder '%1'."
+msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%1'."
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:265
+msgid "Writing"
+msgstr "Escriptura"
+
+#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:313
+msgid "Image"
+msgstr "Imatge"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:60
msgid "Video CD (Version 1.1)"
@@ -7932,8 +5251,8 @@ msgstr "Especifica el número de volums en el conjunt d'àlbums"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:124
msgid "Enable CD-i Application Support for VideoCD Type 1.1 & 2.0"
msgstr ""
-"Habilita el funcionament amb l'aplicació de CD-i per al VideoCD de tipus 1.1 i "
-"2.0"
+"Habilita el funcionament amb l'aplicació de CD-i per al VideoCD de tipus 1.1 "
+"i 2.0"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:126
msgid "Configuration parameters (only for VCD 2.0)"
@@ -7944,8 +5263,8 @@ msgid ""
"Playback control, PBC, is available for Video CD 2.0 and Super Video CD 1.0 "
"disc formats."
msgstr ""
-"El control de la reproducció, PBC, està disponible per a formats de disc Video "
-"CD 2.0 i Super Video CD 1.0."
+"El control de la reproducció, PBC, està disponible per a formats de disc "
+"Video CD 2.0 i Super Video CD 1.0."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:131
msgid "Add always an empty `/SEGMENT' directory"
@@ -7960,13 +5279,13 @@ msgid ""
"This controls whether to update the scan data information contained in the "
"MPEG-2 video streams."
msgstr ""
-"Això controla si actualitzar la informació de les dades explorades contingudes "
-"en les seqüències de vídeo MPEG-2."
+"Això controla si actualitzar la informació de les dades explorades "
+"contingudes en les seqüències de vídeo MPEG-2."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:137
msgid ""
-"This element allows to set viewing restrictions which may be interpreted by the "
-"playing device."
+"This element allows to set viewing restrictions which may be interpreted by "
+"the playing device."
msgstr ""
"Aquest element permet ajustar les restriccions de visualització que pot "
"interpretar el dispositiu de reproducció."
@@ -7977,7 +5296,8 @@ msgstr "Aquesta opció habilita la personalització d'intervals i marges."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:142
msgid ""
-"Used to set the number of empty sectors added before the lead-out area begins."
+"Used to set the number of empty sectors added before the lead-out area "
+"begins."
msgstr ""
"Emprat per establir el nombre de sectors buits afegits abans de l'inici de "
"l'àrea de 'lead-out'."
@@ -7999,375 +5319,301 @@ msgstr "Estableix el marge posterior per als elements de seqüència."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:153
msgid ""
"<p>This is the most basic <b>Video CD</b> specification dating back to 1993, "
-"which has the following characteristics:"
-"<ul>"
-"<li>One mode2 mixed form ISO-9660 track containing file pointers to the "
-"information areas.</li>"
-"<li>Up to 98 multiplex-ed MPEG-1 audio/video streams or CD-DA audio tracks.</li>"
-"<li>Up to 500 MPEG sequence entry points used as chapter divisions.</li></ul>"
-"<p>The Video CD specification requires the multiplex-ed MPEG-1 stream to have a "
-"CBR of less than 174300 bytes (1394400 bits) per second in order to accommodate "
-"single speed CD-ROM drives."
-"<br>The specification allows for the following two resolutions:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li></ul>"
-"<p>The CBR MPEG-1, layer II audio stream is fixed at 224 kbps with 1 stereo or "
-"2 mono channels."
+"which has the following characteristics:<ul><li>One mode2 mixed form "
+"ISO-9660 track containing file pointers to the information areas.</li><li>Up "
+"to 98 multiplex-ed MPEG-1 audio/video streams or CD-DA audio tracks.</"
+"li><li>Up to 500 MPEG sequence entry points used as chapter divisions.</li></"
+"ul><p>The Video CD specification requires the multiplex-ed MPEG-1 stream to "
+"have a CBR of less than 174300 bytes (1394400 bits) per second in order to "
+"accommodate single speed CD-ROM drives.<br>The specification allows for the "
+"following two resolutions:<ul><li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</"
+"li><li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li></ul><p>The CBR MPEG-1, layer "
+"II audio stream is fixed at 224 kbps with 1 stereo or 2 mono channels."
"<p><b>It is recommended to keep the video bit-rate under 1151929.1 bps.</b>"
msgstr ""
"<p>Aquesta és l'especificació <b>Video CD</b> més bàsica que data de l'any "
-"1993, la qual té les següents característiques:"
-"<ul>"
-"<li>Un forma de mode 2 mixt d'una pista ISO-9660 que conté punters de fitxers a "
-"les àrees d'informació.</li>"
-"<li>Més de 98 seqüències multiplexades d'àudio/vídeo MPEG-1 o de pistes CD-DA "
-"d'àudio.</li>"
-"<li>Més de 500 punts inicials de seqüències MPEG emprats com a divisions de "
-"capítol.</li></ul>"
-"<p>L'especificació Video CD requereix que una seqüència MPEG-1 multiplexada "
-"tingui un CBR inferior a 174300 bytes (1394400 bits) per segon per a poder "
-"acomodar les unitats de CD-ROM de velocitat simple. "
-"<br>L'especificació permet les dues següents resolucions:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li></ul>"
-"<p>La seqüència d'àudio MPEG-1 en CBR a nivell II està fixada a 224 kbps amb 1 "
-"canal estèreo o 2 mono."
-"<p><b>Es recomana mantenir la taxa de bits del vídeo per sota dels 1151929.1 "
-"bps.</b>"
+"1993, la qual té les següents característiques:<ul><li>Un forma de mode 2 "
+"mixt d'una pista ISO-9660 que conté punters de fitxers a les àrees "
+"d'informació.</li><li>Més de 98 seqüències multiplexades d'àudio/vídeo "
+"MPEG-1 o de pistes CD-DA d'àudio.</li><li>Més de 500 punts inicials de "
+"seqüències MPEG emprats com a divisions de capítol.</li></"
+"ul><p>L'especificació Video CD requereix que una seqüència MPEG-1 "
+"multiplexada tingui un CBR inferior a 174300 bytes (1394400 bits) per segon "
+"per a poder acomodar les unitats de CD-ROM de velocitat simple. "
+"<br>L'especificació permet les dues següents resolucions:<ul><li>352 x 240 @ "
+"29.97 Hz (NTSC SIF).</li><li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li></"
+"ul><p>La seqüència d'àudio MPEG-1 en CBR a nivell II està fixada a 224 kbps "
+"amb 1 canal estèreo o 2 mono.<p><b>Es recomana mantenir la taxa de bits del "
+"vídeo per sota dels 1151929.1 bps.</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:165
msgid ""
-"<p>About two years after the Video CD 1.1 specification came out, an improved "
-"<b>Video CD 2.0</b> standard was published in 1995."
-"<p>This one added the following items to the features already available in the "
-"Video CD 1.1 specification:"
-"<ul>"
-"<li>Support for MPEG segment play items (<b>\"SPI\"</b>"
-"), consisting of still pictures, motion pictures and/or audio (only) streams "
-"was added.</li>"
-"<li>Note Segment Items::.</li>"
-"<li>Support for interactive playback control (<b>\"PBC\"</b>) was added.</li>"
-"<li>Support for playing related access by providing a scan point index file was "
-"added. (<b>\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</b>)</li>"
-"<li>Support for closed captions.</li>"
-"<li>Support for mixing NTSC and PAL content.</li></ul>"
-"<p>By adding PAL support to the Video CD 1.1 specification, the following "
-"resolutions became available:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li>"
-"<li>352 x 288 @ 25 Hz (PAL SIF).</li></ul>"
-"<p>For segment play items the following audio encodings became available:"
-"<ul>"
-"<li>Joint stereo, stereo or dual channel audio streams at 128, 192, 224 or 384 "
-"kbit/sec bit-rate.</li>"
-"<li>Mono audio streams at 64, 96 or 192 kbit/sec bit-rate.</li></ul>"
-"<p>Also the possibility to have audio only streams and still pictures was "
-"provided."
-"<p><b>The bit-rate of multiplex-ed streams should be kept under 174300 "
-"bytes/sec (except for single still picture items) in order to accommodate "
-"single speed drives.</b>"
-msgstr ""
-"<p>Dos anys després de sortir l'especificació Video CD 1.1, fou publicada una "
-"millora estàndard per al <b>Video CD 2.0</b> en 1995."
-"<p>Aquesta afegí les següents característiques a les ja disponibles en "
-"l'especificació Video CD 1.1:"
-"<ul>"
-"<li>S'afegí el funcionament amb ítems de reproducció per a segments MPEG (<b>"
-"\"SPI\"</b>), consistent en imatges fixes, imatges animades i/o seqüències "
-"d'àudio (només).</li>"
-"<li>Ítems de segment per a notes::.</li> "
-"<li>S'afegí el funcionament amb control de reproducció interactiva (<b>"
-"\"PBC\"</b>).</li>"
-"<li>S'afegí el funcionament amb l'accés relacionat amb una reproducció, "
-"proporcionant un fitxer d'índex de punts d'escaneig (<b>"
-"\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</b>).</li>"
-"<li>Funcionament amb títols tancats.</li>"
-"<li>Funcionament amb continguts NTSC i PAL mixtes.</li></ul>"
-"<p>En afegir el funcionament amb PAL a l'especificació Video CD 1.1, estan "
-"disponibles les següents resolucions:"
-"<ul>"
-"<li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li>"
-"<li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li>"
-"<li>352 x 288 @ 25 Hz (PAL SIF).</li></ul> "
-"<p>Per als ítems de reproducció de segments estan disponibles les següents "
-"codificacions d'àudio:"
-"<ul>"
-"<li>Joint estèreo, estèreo o canal dual de seqüències d'àudio a una taxa de "
-"bits de128,192, 224 o 384 kbit/seg.</li>"
-"<li>Seqüències d'àudio mono a una taxa de bits de 64, 96 o 192 kbit/seg.</li>"
-"</ul>"
-"<p>També s'ha proveït la possibilitat de tan sols tenir seqüències d'àudio i "
-"imatges fixes."
-"<p><b>La taxa de bits de seqüències multiplexades haurà de mantenir-se sota els "
-"174300 bytes/seg (a excepció de per a ítems d'imatges estàtiques) per a "
-"funcionar en les unitats de velocitat simple.</b>"
+"<p>About two years after the Video CD 1.1 specification came out, an "
+"improved <b>Video CD 2.0</b> standard was published in 1995.<p>This one "
+"added the following items to the features already available in the Video CD "
+"1.1 specification:<ul><li>Support for MPEG segment play items (<b>\"SPI\"</"
+"b>), consisting of still pictures, motion pictures and/or audio (only) "
+"streams was added.</li><li>Note Segment Items::.</li><li>Support for "
+"interactive playback control (<b>\"PBC\"</b>) was added.</li><li>Support for "
+"playing related access by providing a scan point index file was added. (<b>"
+"\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</b>)</li><li>Support for closed captions.</"
+"li><li>Support for mixing NTSC and PAL content.</li></ul><p>By adding PAL "
+"support to the Video CD 1.1 specification, the following resolutions became "
+"available:<ul><li>352 x 240 @ 29.97 Hz (NTSC SIF).</li><li>352 x 240 @ "
+"23.976 Hz (FILM SIF).</li><li>352 x 288 @ 25 Hz (PAL SIF).</li></ul><p>For "
+"segment play items the following audio encodings became available:"
+"<ul><li>Joint stereo, stereo or dual channel audio streams at 128, 192, 224 "
+"or 384 kbit/sec bit-rate.</li><li>Mono audio streams at 64, 96 or 192 kbit/"
+"sec bit-rate.</li></ul><p>Also the possibility to have audio only streams "
+"and still pictures was provided.<p><b>The bit-rate of multiplex-ed streams "
+"should be kept under 174300 bytes/sec (except for single still picture "
+"items) in order to accommodate single speed drives.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Dos anys després de sortir l'especificació Video CD 1.1, fou publicada "
+"una millora estàndard per al <b>Video CD 2.0</b> en 1995.<p>Aquesta afegí "
+"les següents característiques a les ja disponibles en l'especificació Video "
+"CD 1.1:<ul><li>S'afegí el funcionament amb ítems de reproducció per a "
+"segments MPEG (<b>\"SPI\"</b>), consistent en imatges fixes, imatges "
+"animades i/o seqüències d'àudio (només).</li><li>Ítems de segment per a "
+"notes::.</li> <li>S'afegí el funcionament amb control de reproducció "
+"interactiva (<b>\"PBC\"</b>).</li><li>S'afegí el funcionament amb l'accés "
+"relacionat amb una reproducció, proporcionant un fitxer d'índex de punts "
+"d'escaneig (<b>\"/EXT/SCANDATA.DAT\"</b>).</li><li>Funcionament amb títols "
+"tancats.</li><li>Funcionament amb continguts NTSC i PAL mixtes.</li></"
+"ul><p>En afegir el funcionament amb PAL a l'especificació Video CD 1.1, "
+"estan disponibles les següents resolucions:<ul><li>352 x 240 @ 29.97 Hz "
+"(NTSC SIF).</li><li>352 x 240 @ 23.976 Hz (FILM SIF).</li><li>352 x 288 @ 25 "
+"Hz (PAL SIF).</li></ul> <p>Per als ítems de reproducció de segments estan "
+"disponibles les següents codificacions d'àudio:<ul><li>Joint estèreo, "
+"estèreo o canal dual de seqüències d'àudio a una taxa de bits de128,192, 224 "
+"o 384 kbit/seg.</li><li>Seqüències d'àudio mono a una taxa de bits de 64, 96 "
+"o 192 kbit/seg.</li></ul><p>També s'ha proveït la possibilitat de tan sols "
+"tenir seqüències d'àudio i imatges fixes.<p><b>La taxa de bits de seqüències "
+"multiplexades haurà de mantenir-se sota els 174300 bytes/seg (a excepció de "
+"per a ítems d'imatges estàtiques) per a funcionar en les unitats de "
+"velocitat simple.</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:184
msgid ""
-"<p>With the upcoming of the DVD-V media, a new VCD standard had to be published "
-"in order to be able to keep up with technology, so the Super Video CD "
-"specification was called into life 1999."
-"<p>In the midst of 2000 a full subset of this <b>Super Video CD</b> "
-"specification was published as <b>IEC-62107</b>."
-"<p>As the most notable change over Video CD 2.0 is a switch from MPEG-1 CBR to "
-"MPEG-2 VBR encoding for the video stream was performed."
-"<p>The following new features--building upon the Video CD 2.0 "
-"specification--are:"
-"<ul>"
-"<li>Use of MPEG-2 encoding instead of MPEG-1 for the video stream.</li>"
-"<li>Allowed VBR encoding of MPEG-1 audio stream.</li>"
-"<li>Higher resolutions (see below) for video stream resolution.</li>"
-"<li>Up to 4 overlay graphics and text (<b>\"OGT\"</b>"
-") sub-channels for user switchable subtitle displaying in addition to the "
-"already existing closed caption facility.</li>"
-"<li>Command lists for controlling the SVCD virtual machine.</li></ul>"
-"<p>For the <b>Super Video CD</b>, only the following two resolutions are "
-"supported for motion video and (low resolution) still pictures:"
-"<ul>"
-"<li>480 x 480 @ 29.97 Hz (NTSC 2/3 D-2).</li>"
-"<li>480 x 576 @ 25 Hz (PAL 2/3 D-2).</li></ul>"
-msgstr ""
-"<p>Amb l'aparició del suport DVD-V, es va haver de publicar un nou estàndard de "
-"VCD per a poder mantenir-la viva, així que l'especificació anomenada Super "
-"Video CD va néixer en 1999."
-"<p>A mitjans de 2000 es va publicar un complet subconjunt d'aquesta "
-"especificació <b>Super Video CD</b> com a <b>IEC-62107</b>."
-"<p>El canvi més notable sobre Video CD 2.0 és l'alteració que es realitzà de la "
-"codificació MPEG-1 CBR a la MPEG-2 VBR per a les seqüències de vídeo."
-"<p>Las següents noves característiques - construïdes sobre l'especificació "
-"Video CD 2.0 - són:"
-"<ul>"
-"<li>L'ús de la codificació MPEG-2 en comptes de la MPEG-1 per a les seqüències "
-"de vídeo.</li>"
-"<li>Permetre la codificació VBR de les seqüències d'àudio MPEG-1.</li>"
-"<li>Majors resolucions (veure a sota) per a les seqüències de vídeo.</li>"
-"<li>Més de 4 subcanals de gràfics i de text superposats (<b>\"OGT\"</b>"
-") per a poder canviar els subtítols.</li>"
-"<li>Llistes d'ordres per a controlar la màquina virtual de SVCD.</li></ul>"
-"<p>Per al <b>Super Video CD</b>, tan sols s'accepten les dues següents "
-"resolucions per a vídeo i imatges estàtiques (baixa resolució):"
-"<ul>"
-"<li>480 x 480 @ 29.97 Hz (NTSC 2/3 D-2).</li>"
-"<li>480 x 576 @ 25 Hz (PAL 2/3 D-2).</li></ul>"
+"<p>With the upcoming of the DVD-V media, a new VCD standard had to be "
+"published in order to be able to keep up with technology, so the Super Video "
+"CD specification was called into life 1999.<p>In the midst of 2000 a full "
+"subset of this <b>Super Video CD</b> specification was published as "
+"<b>IEC-62107</b>.<p>As the most notable change over Video CD 2.0 is a switch "
+"from MPEG-1 CBR to MPEG-2 VBR encoding for the video stream was performed."
+"<p>The following new features--building upon the Video CD 2.0 specification--"
+"are:<ul><li>Use of MPEG-2 encoding instead of MPEG-1 for the video stream.</"
+"li><li>Allowed VBR encoding of MPEG-1 audio stream.</li><li>Higher "
+"resolutions (see below) for video stream resolution.</li><li>Up to 4 overlay "
+"graphics and text (<b>\"OGT\"</b>) sub-channels for user switchable subtitle "
+"displaying in addition to the already existing closed caption facility.</"
+"li><li>Command lists for controlling the SVCD virtual machine.</li></"
+"ul><p>For the <b>Super Video CD</b>, only the following two resolutions are "
+"supported for motion video and (low resolution) still pictures:<ul><li>480 x "
+"480 @ 29.97 Hz (NTSC 2/3 D-2).</li><li>480 x 576 @ 25 Hz (PAL 2/3 D-2).</"
+"li></ul>"
+msgstr ""
+"<p>Amb l'aparició del suport DVD-V, es va haver de publicar un nou estàndard "
+"de VCD per a poder mantenir-la viva, així que l'especificació anomenada "
+"Super Video CD va néixer en 1999.<p>A mitjans de 2000 es va publicar un "
+"complet subconjunt d'aquesta especificació <b>Super Video CD</b> com a "
+"<b>IEC-62107</b>.<p>El canvi més notable sobre Video CD 2.0 és l'alteració "
+"que es realitzà de la codificació MPEG-1 CBR a la MPEG-2 VBR per a les "
+"seqüències de vídeo.<p>Las següents noves característiques - construïdes "
+"sobre l'especificació Video CD 2.0 - són:<ul><li>L'ús de la codificació "
+"MPEG-2 en comptes de la MPEG-1 per a les seqüències de vídeo.</"
+"li><li>Permetre la codificació VBR de les seqüències d'àudio MPEG-1.</"
+"li><li>Majors resolucions (veure a sota) per a les seqüències de vídeo.</"
+"li><li>Més de 4 subcanals de gràfics i de text superposats (<b>\"OGT\"</b>) "
+"per a poder canviar els subtítols.</li><li>Llistes d'ordres per a controlar "
+"la màquina virtual de SVCD.</li></ul><p>Per al <b>Super Video CD</b>, tan "
+"sols s'accepten les dues següents resolucions per a vídeo i imatges "
+"estàtiques (baixa resolució):<ul><li>480 x 480 @ 29.97 Hz (NTSC 2/3 D-2).</"
+"li><li>480 x 576 @ 25 Hz (PAL 2/3 D-2).</li></ul>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:198
msgid ""
"<p>This is actually just a minor variation defined in IEC-62107 on the Super "
"Video CD 1.0 format for compatibility with current products in the market."
"<p>It differs from the Super Video CD 1.0 format in the following items:"
-"<ul>"
-"<li>The system profile tag field in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to <b>1</b> "
-"instead of <b>0</b>.</li>"
-"<li>The system identification field value in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to <b>"
-"HQ-VCD</b> instead of <b>SUPERVCD</b>.</li>"
-"<li><b>/EXT/SCANDATA.DAT</b> is mandatory instead of being optional.</li>"
-"<li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</b> is optional instead of being mandatory.</li></ul>"
-msgstr ""
-"<p>Aquesta és tot just una variació menor definida en el IEC-62107 en el format "
-"Super Video CD 1.0 per a la compatibilitat amb els productes actualment en el "
-"mercat."
-"<p>Difereix del format Super Video CD 1.0 en els següents ítems:"
-"<ul>"
-"<li>El camp de l'etiqueta de perfil del sistema en <b>/SVCD/INFO.SVD</b> "
-"està definida a <b>1</b> en comptes de a <b>0</b>.</li>"
-"<li>El valor del camp d'identificació del sistema en <b>/SVCD/INFO.SVD</b> "
-"està definit a <b>HQ-VCD</b> en comptes de a <b>SUPERVCD</b>.</li>"
-"<li><b>/EXT/SCANDATA.DAT</b> passarà a ser obligatori.</li>"
-"<li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</b> passarà a ser opcional.</li></ul>"
+"<ul><li>The system profile tag field in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to "
+"<b>1</b> instead of <b>0</b>.</li><li>The system identification field value "
+"in <b>/SVCD/INFO.SVD</b> is set to <b>HQ-VCD</b> instead of <b>SUPERVCD</b>."
+"</li><li><b>/EXT/SCANDATA.DAT</b> is mandatory instead of being optional.</"
+"li><li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</b> is optional instead of being mandatory.</li></"
+"ul>"
+msgstr ""
+"<p>Aquesta és tot just una variació menor definida en el IEC-62107 en el "
+"format Super Video CD 1.0 per a la compatibilitat amb els productes "
+"actualment en el mercat.<p>Difereix del format Super Video CD 1.0 en els "
+"següents ítems:<ul><li>El camp de l'etiqueta de perfil del sistema en <b>/"
+"SVCD/INFO.SVD</b> està definida a <b>1</b> en comptes de a <b>0</b>.</"
+"li><li>El valor del camp d'identificació del sistema en <b>/SVCD/INFO.SVD</"
+"b> està definit a <b>HQ-VCD</b> en comptes de a <b>SUPERVCD</b>.</li><li><b>/"
+"EXT/SCANDATA.DAT</b> passarà a ser obligatori.</li><li><b>/SVCD/SEARCH.DAT</"
+"b> passarà a ser opcional.</li></ul>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:206
msgid ""
-"<p>If Autodetect is:</p>"
-"<ul>"
-"<li>ON then K3b will set the correct VideoCD type.</li>"
-"<li>OFF then the correct VideoCD type needs to be set by the user.</li></ul>"
-"<p>If you are not sure about the correct VideoCD type, it is best to turn "
-"Autodetect ON.</p>"
-"<p>If you want to force the VideoCD type, you must turn Autodetect OFF. This is "
-"useful for some standalone DVD players without SVCD support.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Si Autodetecta està:</p> "
-"<ul> "
-"<li>Activat, aleshores el K3b triarà el tipus adequat de VideoCD.</li> "
-"<li>Desactivat, aleshores cal que l'usuari indiqui el tipus adequat de "
-"VideoCD.</li> </ul> "
-"<p>Si no esteu segur del tipus adequat de VideoCD, és millor que activeu "
-"l'autodetecció.</p> "
-"<p>Si voleu forçar el tipus de VideoCD, heu de desactivar-la. Això és útil per "
+"<p>If Autodetect is:</p><ul><li>ON then K3b will set the correct VideoCD "
+"type.</li><li>OFF then the correct VideoCD type needs to be set by the user."
+"</li></ul><p>If you are not sure about the correct VideoCD type, it is best "
+"to turn Autodetect ON.</p><p>If you want to force the VideoCD type, you must "
+"turn Autodetect OFF. This is useful for some standalone DVD players without "
+"SVCD support.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Si Autodetecta està:</p> <ul> <li>Activat, aleshores el K3b triarà el "
+"tipus adequat de VideoCD.</li> <li>Desactivat, aleshores cal que l'usuari "
+"indiqui el tipus adequat de VideoCD.</li> </ul> <p>Si no esteu segur del "
+"tipus adequat de VideoCD, és millor que activeu l'autodetecció.</p> <p>Si "
+"voleu forçar el tipus de VideoCD, heu de desactivar-la. Això és útil per "
"alguns reproductors de DVD no compatibles amb SVCD.</p>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:213
msgid ""
-"<ul>"
-"<li>Rename <b>\"/MPEG2\"</b> folder on SVCDs to (non-compliant) "
-"\"/MPEGAV\".</li>"
-"<li>Enables the use of the (deprecated) signature <b>\"ENTRYSVD\"</b> "
-"instead of <b>\"ENTRYVCD\"</b> for the file <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD\"</b>.</li>"
-"</ul>"
+"<ul><li>Rename <b>\"/MPEG2\"</b> folder on SVCDs to (non-compliant) \"/MPEGAV"
+"\".</li><li>Enables the use of the (deprecated) signature <b>\"ENTRYSVD\"</"
+"b> instead of <b>\"ENTRYVCD\"</b> for the file <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD\"</b>.</"
+"li></ul>"
msgstr ""
-"<ul>"
-"<li>Renomena la carpeta <b>\"/MPEG2\"</b> en els SVCD a (no compatible) "
-"\"/MPEGAV\".</li>"
-"<li>Habilita l'ús del la (obsoleta) signatura <b>\"ENTRYSVD\"</b> "
-"en comptes de <b>\"ENTRYVCD\"</b> per al fitxer <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD\"</b>.</li> "
-"</ul>"
+"<ul><li>Renomena la carpeta <b>\"/MPEG2\"</b> en els SVCD a (no compatible) "
+"\"/MPEGAV\".</li><li>Habilita l'ús del la (obsoleta) signatura <b>\"ENTRYSVD"
+"\"</b> en comptes de <b>\"ENTRYVCD\"</b> per al fitxer <b>\"/SVCD/ENTRY.SVD"
+"\"</b>.</li> </ul>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:216
msgid ""
-"<ul>"
-"<li>Enables the use of the (deprecated) Chinese <b>\"/SVCD/TRACKS.SVD\"</b> "
-"format which differs from the format defined in the <b>IEC-62107</b> "
-"specification.</li></ul>"
-"<p><b>The differences are most exposed on SVCDs containing more than one video "
-"track.</b>"
+"<ul><li>Enables the use of the (deprecated) Chinese <b>\"/SVCD/TRACKS.SVD\"</"
+"b> format which differs from the format defined in the <b>IEC-62107</b> "
+"specification.</li></ul><p><b>The differences are most exposed on SVCDs "
+"containing more than one video track.</b>"
msgstr ""
-"<ul>"
-"<li>Habilita l'ús del (obsolet) format Xinés <b>\"/SVCD/TRACKS.SVD\"</b> "
-"que és diferent del format definit a l'especificació del <b>IEC-62107</b>.</li>"
-"</ul>"
-"<p><b>Les diferències es fan més evidents en els SVCDs que contenen més d'una "
-"pista de vídeo.</b>"
+"<ul><li>Habilita l'ús del (obsolet) format Xinés <b>\"/SVCD/TRACKS.SVD\"</b> "
+"que és diferent del format definit a l'especificació del <b>IEC-62107</b>.</"
+"li></ul><p><b>Les diferències es fan més evidents en els SVCDs que contenen "
+"més d'una pista de vídeo.</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:220
msgid ""
"<p>though most devices will have problems with such an out-of-specification "
-"media."
-"<p><b>You may want use this option for images longer than 80 minutes</b>"
+"media.<p><b>You may want use this option for images longer than 80 minutes</"
+"b>"
msgstr ""
"<p>encara que la majoria de dispositius tindran problemes amb dit tipus de "
-"suport fora de l'especificació."
-"<p><b>Potser voldreu fer servir aquesta opció per a imatges majors que 80 "
-"minuts</b>"
+"suport fora de l'especificació.<p><b>Potser voldreu fer servir aquesta opció "
+"per a imatges majors que 80 minuts</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:224
msgid ""
"<p>To allow the play of Video-CDs on a CD-i player, the Video-CD standard "
-"requires that a CD-i application program must be present."
-"<p>This program is designed to:"
-"<ul>"
-"<li>provide full play back control as defined in the PSD of the standard</l>"
-"<li>be extremely simple to use and easy-to-learn for the end-user</li></ul>"
-"<p>The program runs on CD-i players equipped with the CDRTOS 1.1(.1) operating "
-"system and a Digital Video extension cartridge."
-msgstr ""
-"<p>Per tal de permetre la reproducció dels VideoCD en un reproductor de CD-i, "
-"l'estàndard de VideoCD requereix que estigui present un programa d'aplicació de "
-"CD-i."
-"<p>Aquest programa està dissenyat per:"
-"<ul>"
-"<li>proporcionar un complet control de la reproducció tal i com està definit en "
-"el PSD de l'estàndard</li>"
-"<li>ser extremadament simple de fer servir i fàcil d'aprendre per a l'usuari "
-"final</li></ul>"
-"<p>El programa s'executa en reproductors de CD-i equipats amb el sistema "
-"operatiu CDRTOS 1.1(.1) i un cartutx d'extensió de vídeo digital."
+"requires that a CD-i application program must be present.<p>This program is "
+"designed to:<ul><li>provide full play back control as defined in the PSD of "
+"the standard</l><li>be extremely simple to use and easy-to-learn for the end-"
+"user</li></ul><p>The program runs on CD-i players equipped with the CDRTOS "
+"1.1(.1) operating system and a Digital Video extension cartridge."
+msgstr ""
+"<p>Per tal de permetre la reproducció dels VideoCD en un reproductor de CD-"
+"i, l'estàndard de VideoCD requereix que estigui present un programa "
+"d'aplicació de CD-i.<p>Aquest programa està dissenyat per:"
+"<ul><li>proporcionar un complet control de la reproducció tal i com està "
+"definit en el PSD de l'estàndard</li><li>ser extremadament simple de fer "
+"servir i fàcil d'aprendre per a l'usuari final</li></ul><p>El programa "
+"s'executa en reproductors de CD-i equipats amb el sistema operatiu CDRTOS "
+"1.1(.1) i un cartutx d'extensió de vídeo digital."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:231
msgid ""
-"<p>Configuration parameters only available for VideoCD 2.0"
-"<p>The engine works perfectly well when used as-is."
-"<p>You have the option to configure the VCD application."
-"<p>You can adapt the color and/or the shape of the cursor and lots more."
+"<p>Configuration parameters only available for VideoCD 2.0<p>The engine "
+"works perfectly well when used as-is.<p>You have the option to configure the "
+"VCD application.<p>You can adapt the color and/or the shape of the cursor "
+"and lots more."
msgstr ""
-"<p>Paràmetres de configuració només disponibles per a VideoCD 2.0"
-"<p>El motor funciona perfectament bé quan es fa servir tal qual."
-"<p>Teniu l'opció de configurar l'aplicació VCD."
-"<p>Podeu adaptar el color i/o la forma del cursor i molt més."
+"<p>Paràmetres de configuració només disponibles per a VideoCD 2.0<p>El motor "
+"funciona perfectament bé quan es fa servir tal qual.<p>Teniu l'opció de "
+"configurar l'aplicació VCD.<p>Podeu adaptar el color i/o la forma del cursor "
+"i molt més."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:238 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:233
msgid ""
-"<p>Playback control, PBC, is available for Video CD 2.0 and Super Video CD 1.0 "
-"disc formats."
-"<p>PBC allows control of the playback of play items and the possibility of "
-"interaction with the user through the remote control or some other input device "
-"available."
+"<p>Playback control, PBC, is available for Video CD 2.0 and Super Video CD "
+"1.0 disc formats.<p>PBC allows control of the playback of play items and the "
+"possibility of interaction with the user through the remote control or some "
+"other input device available."
msgstr ""
-"<p>El control de la reproducció, PBC, està disponible per als formats de disc "
-"Video CD 2.0 i Super Video CD 1.0."
-"<p>El PBC permet el control de la reproducció d'ítems de reproducció i la "
-"possibilitat d'interactuar amb l'usuari a través del control remot o algun "
-"altre dispositiu d'entrada disponible."
+"<p>El control de la reproducció, PBC, està disponible per als formats de "
+"disc Video CD 2.0 i Super Video CD 1.0.<p>El PBC permet el control de la "
+"reproducció d'ítems de reproducció i la possibilitat d'interactuar amb "
+"l'usuari a través del control remot o algun altre dispositiu d'entrada "
+"disponible."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:242
msgid ""
-"<p>Here you can specify that the folder <b>SEGMENT</b> "
-"should always be present."
-"<p>Some DVD players need the folder to give a faultless rendition."
+"<p>Here you can specify that the folder <b>SEGMENT</b> should always be "
+"present.<p>Some DVD players need the folder to give a faultless rendition."
msgstr ""
"<p>Aquí podeu indicar que la carpeta <b>SEGMENT</b> sempre hauria d'estar "
-"present."
-"<p>Alguns reproductors de DVD necessiten aquesta carpeta per a una correcta "
-"reproducció."
+"present.<p>Alguns reproductors de DVD necessiten aquesta carpeta per a una "
+"correcta reproducció."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:246
msgid ""
-"<p>An Access Point Sector, APS, is an MPEG video sector on the VCD/SVCD which "
-"is suitable to be jumped to directly."
-"<p>APS are required for entry points and scantables. APS have to fulfil the "
-"requirement to precede every I-frame by a GOP header which shall be preceded by "
-"a sequence header in its turn."
-"<p>The start codes of these 3 items are required to be contained all in the "
-"same MPEG pack/sector, thus forming a so-called access point sector."
+"<p>An Access Point Sector, APS, is an MPEG video sector on the VCD/SVCD "
+"which is suitable to be jumped to directly.<p>APS are required for entry "
+"points and scantables. APS have to fulfil the requirement to precede every I-"
+"frame by a GOP header which shall be preceded by a sequence header in its "
+"turn.<p>The start codes of these 3 items are required to be contained all in "
+"the same MPEG pack/sector, thus forming a so-called access point sector."
"<p>This requirement can be relaxed by enabling the relaxed aps option, i.e. "
-"every sector containing an I-frame will be regarded as an APS."
-"<p><b>Warning:</b> The sequence header is needed for a playing device to figure "
-"out display parameters, such as display resolution and frame rate, relaxing the "
+"every sector containing an I-frame will be regarded as an APS.<p><b>Warning:"
+"</b> The sequence header is needed for a playing device to figure out "
+"display parameters, such as display resolution and frame rate, relaxing the "
"aps requirement may lead to non-working entry points."
msgstr ""
"<p>Un Sector de Punt d'Accés, APS, és un sector de vídeo MPEG en el VCD/SVCD "
-"que és adequat per a ser-hi saltat directament."
-"<p>Els APS són necessaris pels punts d'entrada i les taules d'exploració. APS "
-"ha de satisfer els requisits per precedir tots els I-frames per una capçalera "
-"GOP, la qual al seu torn ha de ser precedida per una capçalera de seqüència."
-"<p>Els codis d'inici d'aquests 3 elements han d'estar tots en el mateix "
-"sector/paquet MPEG, per així formar el que s'anomena un sector de punt d'accés."
-"<p>Aquest requeriment es pot relaxar habilitant l'opció d'APS relaxat, p.ex. "
-"tots els sectors que continguin un I-frame seran considerats com un APS."
-"<p><b>Atenció:</b> la capçalera de seqüència és necessària per tal de que un "
-"dispositiu de reproducció sàpiga els paràmetres de visualització, com ara la "
-"resolució i la taxa de fotogrames; relaxar el requeriment d'APS pot provocar "
-"punts d'entrada no vàlids."
+"que és adequat per a ser-hi saltat directament.<p>Els APS són necessaris "
+"pels punts d'entrada i les taules d'exploració. APS ha de satisfer els "
+"requisits per precedir tots els I-frames per una capçalera GOP, la qual al "
+"seu torn ha de ser precedida per una capçalera de seqüència.<p>Els codis "
+"d'inici d'aquests 3 elements han d'estar tots en el mateix sector/paquet "
+"MPEG, per així formar el que s'anomena un sector de punt d'accés.<p>Aquest "
+"requeriment es pot relaxar habilitant l'opció d'APS relaxat, p.ex. tots els "
+"sectors que continguin un I-frame seran considerats com un APS.<p><b>Atenció:"
+"</b> la capçalera de seqüència és necessària per tal de que un dispositiu de "
+"reproducció sàpiga els paràmetres de visualització, com ara la resolució i "
+"la taxa de fotogrames; relaxar el requeriment d'APS pot provocar punts "
+"d'entrada no vàlids."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:253
msgid ""
"<p>According to the specification, it is mandatory for Super Video CDs to "
-"encode scan information data into user data blocks in the picture layer of all "
-"intra coded picture."
-"<p>It can be used by playing devices for implementing fast forward & fast "
-"reverse scanning."
-"<p>The already existing scan information data can be updated by enabling the "
-"update scan offsets option."
+"encode scan information data into user data blocks in the picture layer of "
+"all intra coded picture.<p>It can be used by playing devices for "
+"implementing fast forward & fast reverse scanning.<p>The already existing "
+"scan information data can be updated by enabling the update scan offsets "
+"option."
msgstr ""
"<p>Segons l'especificació, això és obligatori per al Super Video CD per "
-"codificar les dades d'informació de l'exploració en blocs de dades d'usuari a "
-"la capa d'imatge de totes les imatges intra-codificades."
-"<p>Pot ser usat pels dispositius de reproducció per implementar la recerca "
-"ràpida cap endavant i cap endarrera."
-"<p>Les dades d'informació de l'exploració que ja existeixin es poden "
-"actualitzar habilitant l'opció \"Actualitza els desplaçaments de "
-"l'exploració\"."
+"codificar les dades d'informació de l'exploració en blocs de dades d'usuari "
+"a la capa d'imatge de totes les imatges intra-codificades.<p>Pot ser usat "
+"pels dispositius de reproducció per implementar la recerca ràpida cap "
+"endavant i cap endarrera.<p>Les dades d'informació de l'exploració que ja "
+"existeixin es poden actualitzar habilitant l'opció \"Actualitza els "
+"desplaçaments de l'exploració\"."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:258
msgid ""
-"<p>Viewing Restriction may be interpreted by the playing device."
-"<p>The allowed range goes from 0 to 3."
-"<ul>"
-"<li>0 = unrestricted, free to view for all</li>"
-"<li>3 = restricted, content not suitable for ages under 18</li></ul>"
-"<p>Actually, the exact meaning is not defined and is player dependant."
+"<p>Viewing Restriction may be interpreted by the playing device.<p>The "
+"allowed range goes from 0 to 3.<ul><li>0 = unrestricted, free to view for "
+"all</li><li>3 = restricted, content not suitable for ages under 18</li></"
+"ul><p>Actually, the exact meaning is not defined and is player dependant."
"<p><b>Most players ignore that value.<b>"
msgstr ""
"<p>La restricció de visualització pot ser interpretada pel dispositiu de "
-"reproducció."
-"<p>L'interval permés va des de 0 fins a 3."
-"<ul>"
-"<li>0 = sense restriccions, tothom ho pot veure</li>"
-"<li>3 = restringit, contingut no adequat pels menors de 18 anys</li> </ul>"
-"<p>En realitat, el significat exacte no està definit i depèn del reproductor."
-"<p><b>La majoria dels reproductors ignoren aquest valor.</b>"
+"reproducció.<p>L'interval permés va des de 0 fins a 3.<ul><li>0 = sense "
+"restriccions, tothom ho pot veure</li><li>3 = restringit, contingut no "
+"adequat pels menors de 18 anys</li> </ul><p>En realitat, el significat "
+"exacte no està definit i depèn del reproductor.<p><b>La majoria dels "
+"reproductors ignoren aquest valor.</b>"
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:266
msgid "<p>This option allows customization of Gaps and Margins."
@@ -8376,50 +5622,47 @@ msgstr "<p>Aquesta opció permet la personalització dels intervals i marges."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:268
msgid ""
"<p>This option allows to set the number of empty sectors added before the "
-"lead-out area begins, i.e. the number of post-gap sectors."
-"<p>The ECMA-130 specification requires the last data track before the lead-out "
-"to carry a post-gap of at least 150 sectors, which is used as default for this "
-"parameter."
-"<p>Some operating systems may encounter I/O errors due to read-ahead issues "
-"when reading the last MPEG track if this parameter is set too low."
-"<p>Allowed value content: [0..300]. Default: 150."
-msgstr ""
-"<p>Aquesta opció permet establir la quantitat de sectors buits afegits abans de "
-"que comenci l'àrea 'lead-out', p.ex. la quantitat de sectors del post-interval."
-"<p>L'especificació ECMA-130 requereix que l'última pista de dades abans del "
-"'lead-out' tingui un post-interval d'almenys 150 sectors, que és el valor per "
-"defecte d'aquest paràmetre."
-"<p>Si aquest paràmetre és massa baix alguns sistemes operatius poden trobar "
-"errors de E/S degut a problemes de lectures anticipades en llegir l'última "
-"pista MPEG."
-"<p>Interval de valors permesos: [0..300]. Per omissió: 150."
+"lead-out area begins, i.e. the number of post-gap sectors.<p>The ECMA-130 "
+"specification requires the last data track before the lead-out to carry a "
+"post-gap of at least 150 sectors, which is used as default for this "
+"parameter.<p>Some operating systems may encounter I/O errors due to read-"
+"ahead issues when reading the last MPEG track if this parameter is set too "
+"low.<p>Allowed value content: [0..300]. Default: 150."
+msgstr ""
+"<p>Aquesta opció permet establir la quantitat de sectors buits afegits abans "
+"de que comenci l'àrea 'lead-out', p.ex. la quantitat de sectors del post-"
+"interval.<p>L'especificació ECMA-130 requereix que l'última pista de dades "
+"abans del 'lead-out' tingui un post-interval d'almenys 150 sectors, que és "
+"el valor per defecte d'aquest paràmetre.<p>Si aquest paràmetre és massa baix "
+"alguns sistemes operatius poden trobar errors de E/S degut a problemes de "
+"lectures anticipades en llegir l'última pista MPEG.<p>Interval de valors "
+"permesos: [0..300]. Per omissió: 150."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:274
msgid ""
-"<p>Used to set the track pre-gap for all tracks in sectors globally."
-"<p>The specification requires the pre-gaps to be at least 150 sectors long."
+"<p>Used to set the track pre-gap for all tracks in sectors globally.<p>The "
+"specification requires the pre-gaps to be at least 150 sectors long."
"<p>Allowed value content: [0..300]. Default: 150."
msgstr ""
-"<p>Emprat per establir el pre-interval de pista de totes les pistes en sectors "
-"globalment."
-"<p>L'especificació requereix que els pre-intervals siguin d'almenys 150 "
-"sectors."
-"<p>Interval de valors permesos: [0..300]. Per omissió: 150."
+"<p>Emprat per establir el pre-interval de pista de totes les pistes en "
+"sectors globalment.<p>L'especificació requereix que els pre-intervals siguin "
+"d'almenys 150 sectors.<p>Interval de valors permesos: [0..300]. Per omissió: "
+"150."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:279
msgid ""
-"Margins are used to compensate for inaccurate sector-addressing issues on "
-"CD-ROM media. Interestingly, they have been abandoned for Super Video CDs."
+"Margins are used to compensate for inaccurate sector-addressing issues on CD-"
+"ROM media. Interestingly, they have been abandoned for Super Video CDs."
"<p>For Video CD 1.0/1.1/2.0 this margin should be at least 15 sectors long."
"<p>Allowed value content: [0..150]. Default: 30 for Video CD 1.0/1.1/2.0, "
"otherwise (i.e. Super Video CD 1.0 and HQ-VCD 1.0) 0."
msgstr ""
"Els marges es fan servir per compensar problemes d'adreçament inexacte de "
-"sectors en suports de CD-ROM. Com a factor interessant, foren abandonats pels "
-"Super Video CD."
-"<p>Per a Video CD 1.0/1.1/2.0 aquest marge ha de tenir almenys 15 sectors."
-"<p>Interval de valors permesos: [0..150]. Per omissió: 30 per a Video CD "
-"1.0/1.1/2.0, en cas contrari (p.ex. Super Video CD 1.0 i HQ-VCD 1.0) seria 0."
+"sectors en suports de CD-ROM. Com a factor interessant, foren abandonats "
+"pels Super Video CD.<p>Per a Video CD 1.0/1.1/2.0 aquest marge ha de tenir "
+"almenys 15 sectors.<p>Interval de valors permesos: [0..150]. Per omissió: 30 "
+"per a Video CD 1.0/1.1/2.0, en cas contrari (p.ex. Super Video CD 1.0 i HQ-"
+"VCD 1.0) seria 0."
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:284
msgid ""
@@ -8430,8 +5673,8 @@ msgid ""
"otherwise 0."
msgstr ""
"<p>Els marges es fan servir per compensar problemes d'adreçament inexacte de "
-"sectors en suports de CD-ROM. Foren abandonats pels Super Video CD."
-"<p>Per a Video CD 1.0/1.1/2.0 aquest marge hauria de ser d'almenys 15 sectors."
+"sectors en suports de CD-ROM. Foren abandonats pels Super Video CD.<p>Per a "
+"Video CD 1.0/1.1/2.0 aquest marge hauria de ser d'almenys 15 sectors."
"<p>Interval de valors permesos: [0..150]. Per omissió: 45 per a Video CD "
"1.0/1.1/2.0, en cas contrari 0."
@@ -8535,6 +5778,12 @@ msgstr "Aplicació:"
msgid "ISO application id for VideoCD"
msgstr "ID de l'aplicació ISO per a VideoCD"
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:53
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:500
+#, no-c-format
+msgid "&Volume name:"
+msgstr "Nom del &volum:"
+
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:501
msgid "Volume &set name:"
msgstr "&Nom del conjunt del volum:"
@@ -8543,6 +5792,12 @@ msgstr "&Nom del conjunt del volum:"
msgid "Volume set s&ize:"
msgstr "&Mida del conjunt del volum:"
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:135
+#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:503
+#, no-c-format
+msgid "Volume set &number:"
+msgstr "Nú&mero del conjunt del volum:"
+
#: projects/k3bvcdburndialog.cpp:504
msgid "&Publisher:"
msgstr "&Editor:"
@@ -8552,652 +5807,37 @@ msgstr "&Editor:"
msgid "Do you want to overwrite %1"
msgstr "Desitgeu sobreescriure %1"
-#: projects/k3bdataview.cpp:78
-msgid "&Import Session..."
-msgstr "&Importa sessió..."
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:80
-msgid "&Clear Imported Session"
-msgstr "&Neteja sessió importada"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:83
-msgid "&Edit Boot Images..."
-msgstr "&Edita les imatges d'arrencada..."
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:87
-msgid "Import a previously burned session into the current project"
-msgstr "Importa una sessió gravada prèviament al projecte actual"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:88
-msgid "Remove the imported items from a previous session"
-msgstr "Elimina els elements importats d'una sessió anterior"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:89
-msgid "Modify the bootable settings of the current project"
-msgstr "Modifica l'arranjament d'arrencada del projecte actual"
-
-#: projects/k3bdataview.cpp:151
-msgid "Edit Boot Images"
-msgstr "Edita imatges d'arrencada"
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:38
-msgid "Start Offset"
-msgstr "Desplaçament inicial"
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:39
-msgid "End Offset"
-msgstr "Desplaçament final"
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:63
-msgid ""
-"Drag the edges of the highlighted area to define the portion of the audio "
-"source you want to include in the Audio CD track. You can also use the input "
-"windows to fine-tune your selection."
-msgstr ""
-"Arrossegueu les vores de la zona ressaltada per tal de definir la porció de "
-"l'origen d'àudio que voleu incloure a la pista del CD. També podeu fer servir "
-"les finestres d'entrada per afinar la vostra selecció."
-
-#: projects/k3baudiodatasourceeditwidget.cpp:103
-msgid "Used part of the audio source"
-msgstr "Part emprada de l'origen d'àudio"
-
-#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:37
-msgid "Session Import"
-msgstr "Importar sessió"
-
-#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:88
-msgid ""
-"<p>K3b found session containing Joliet information for long filenames but no "
-"Rock Ridge extensions."
-"<p>The filenames in the imported session will be converted to a restricted "
-"character set in the new session. This character set is based on the ISO9660 "
-"settings in the K3b project. K3b is not able to display these converted "
-"filenames yet."
-msgstr ""
-"<p>El K3b ha trobat una sessió que conté informació Joliet per als noms llargs "
-"de fitxer, però no les extensions Rock Ridge. "
-"<p>Els noms de fitxer de la sessió importada es convertiran a un joc de "
-"caràcters restringit en la nova sessió. Aquest joc de caràcters està basat en "
-"la configuració ISO-9660 del projecte. El K3b encara no pot mostrar aquests "
-"noms de fitxer convertits."
-
-#: projects/k3bdatasessionimportdialog.cpp:93
-msgid "Session Import Warning"
-msgstr "Avís de l'importació de sessions"
-
-#: projects/k3bmixedview.cpp:125
-msgid "Please add files and audio titles to your project first."
-msgstr "Primer afegiu els fitxers i els títols d'àudio al projecte."
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:70 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:143
-msgid "Play"
-msgstr "Reprodueix"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:76 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:145
-msgid "Pause"
-msgstr "Pausa"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:82
-msgid "Play/Pause"
-msgstr "Reprodueix/Pausa"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:95 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:146
-msgid "Next"
-msgstr "Següent"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:101
-msgid "Prev"
-msgstr "Anterior"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:114
-msgid "Seek"
-msgstr "Cerca"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:147
-msgid "Previous"
-msgstr "Anterior"
-
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:187
-msgid "Playing track %1: %2 - %3"
-msgstr "S'està reproduint la pista %1: %2 - %3"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:34
-msgid "Split Audio Track"
-msgstr "Divideix la pista d'àudio"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:50
-msgid "Please select the position where the track should be split."
-msgstr "Seleccioneu la posició on s'hauria de dividir la pista."
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:56
-msgid "Split track at:"
-msgstr "Divideix la pista a:"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:96
-msgid "Split Here"
-msgstr "Divideix aquí"
-
-#: projects/k3baudiotracksplitdialog.cpp:100
-msgid "Remove this Range"
-msgstr "Elimina aquest rang"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:46
-msgid "Linux/Unix only"
-msgstr "Només Linux/Unix"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:47
-msgid "Linux/Unix + Windows"
-msgstr "Linux/Unix + Windows"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:48
-msgid "Very large files (UDF)"
-msgstr "Fitxers molt grans (UDF)"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:49
-msgid "DOS Compatibility"
-msgstr "Compatibilitat DOS"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:133
-msgid "Custom Data Project Filesystems"
-msgstr "Sistemes de fitxers del projecte de dades a mida"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:193
-msgid ""
-"<p><b>File System Presets</b>"
-"<p>K3b provides the following file system Presets which allow for a quick "
-"selection of the most frequently used settings."
-msgstr ""
-"<p><b>Sistemes de fitxers predefinits</b> "
-"<p>El K3b ofereix els següents sistemes de fitxers predefinits que permeten una "
-"ràpida selecció de les configuracions més habituals."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:197
-msgid ""
-"The file system is optimized for usage on Linux/Unix systems. This mainly means "
-"that it uses the Rock Ridge extensions to provide long filenames, symbolic "
-"links, and POSIX compatible file permissions."
-msgstr ""
-"El sistema de fitxers s'optimitza pel seu ús en sistemes Linux/Unix. Això vol "
-"dir que fa servir les extensions Rock Ridge per tal de permetre noms de fitxer "
-"llargs, enllaços simbòlics, i permisos de fitxer compatibles amb POSIX."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:201
-msgid ""
-"In addition to the settings for Linux/Unix the file system contains a Joliet "
-"tree which allows for long file names on Windows which does not support the "
-"Rock Ridget extensions. Be aware that the file name length is restricted to 103 "
-"characters."
-msgstr ""
-"A més de la configuració per a Linux/Unix, el sistema de fitxers conté un arbre "
-"Joliet que permet noms de fitxer llargs en aquells sistemes Windows que no "
-"admetin les extensions Rock Ridge. Tingueu present que la longitud del nom de "
-"fitxer està restringida a 103 caràcters."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:205
-msgid ""
-"The file system has additional UDF entries attached to it. This raises the "
-"maximal file size to 4 GB. Be aware that the UDF support in K3b is limited."
-msgstr ""
-"El sistema de fitxers té entrades UDF addicionals adjuntades. Això fa pujar la "
-"mida màxima de fitxer fins a 4 GB. Tingueu en compte que el funcionament amb "
-"UDF al K3b és limitat."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:208
-msgid ""
-"The file system is optimized for compatibility with old systems. That means "
-"file names are restricted to 8.3 characters and no symbolic links or file "
-"permissions are supported."
-msgstr ""
-"El sistema de fitxers s'optimitza per ser compatible amb sistemes antics. Això "
-"vol dir que els noms de fitxer estan restringits a 8.3 caràcters, i no "
-"s'accepten enllaços simbòlics ni permisos de fitxer."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:263
-msgid "Rock Ridge"
-msgstr "Rock Ridge"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:265
-msgid "Joliet"
-msgstr "Joliet"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:267
-msgid "UDF"
-msgstr "UDF"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:269
-msgid "Custom (ISO9660 only)"
-msgstr "A mida (només ISO-9660)"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:271
-msgid "Custom (%1)"
-msgstr "A mida (%1)"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:288
-msgid ""
-"<p>Be aware that it is not recommended to disable the Rock Ridge Extensions. "
-"There is no disadvantage in enabling Rock Ridge (except for a very small space "
-"overhead) but a lot of advantages."
-"<p>Without Rock Ridge Extensions symbolic links are not supported and will "
-"always be followed as if the \"Follow Symbolic Links\" option was enabled."
-msgstr ""
-"<p>Tingueu en compte que no s'aconsella desactivar les extensions Rock Ridge. "
-"Activar Rock Ridge no té cap desavantatge (excepte una petita pèrdua d'espai), "
-"però sí molts avantatges. "
-"<p>Sense les extensions Rock Ridge els enllaços simbòlics no estan permesos i "
-"sempre se seguiran com si la opció \"Segueix els enllaços simbòlics\" estigués "
-"activada."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:294
-msgid "Rock Ridge Extensions Disabled"
-msgstr "Extensions Rock Ridge deshabilitades"
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:300
-msgid ""
-"<p>Be aware that without the Joliet extensions Windows systems will not be able "
-"to display long filenames. You will only see the ISO9660 filenames."
-"<p>If you do not intend to use the CD/DVD on a Windows system it is safe to "
-"disable Joliet."
-msgstr ""
-"<p>Tingueu present que sense les extensions Joliet els sistemes Windows no "
-"seran capaços de mostrar noms de fitxer llargs. Només veureu els noms de fitxer "
-"ISO-9660. "
-"<p>Si no teniu intenció de fer servir el CD/DVD en un sistema Windows, "
-"aleshores és segur deshablitar Joliet."
-
-#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:305
-msgid "Joliet Extensions Disabled"
-msgstr "Extensions Joliet deshabilitades"
-
-#: projects/k3bdvdview.cpp:32
-msgid ""
-"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
-"To remove or rename files use the context menu.\n"
-"After that press the burn button to write the DVD."
-msgstr ""
-"Useu arrossega i deixa per afegir fitxers i directoris al projecte.\n"
-"Per eliminar o reanomenar fitxers useu el menú de context.\n"
-"Després d'això premeu el botó per a escriure el DVD."
-
-#: projects/k3bbootimagedialog.cpp:27
-msgid "Boot Images"
-msgstr "Imatges d'arrencada"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:67
-msgid "Mixed Project"
-msgstr "Projecte mixt"
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:65 projects/k3bmixedburndialog.cpp:68
-msgid ""
-"_n: 1 track (%1 minutes)\n"
-"%n tracks (%1 minutes)"
-msgstr ""
-"1 pista (%1 minuts)\n"
-"%n pistes (%1 minuts)"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:103
-msgid "Mixed Mode Type"
-msgstr "Tipus en mode mixt"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:107
-msgid "Data in second session (CD-Extra)"
-msgstr "Dades en la segona sessió (CD Extra)"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:108
-msgid ""
-"<em>Blue book CD</em>"
-"<br>K3b will create a multisession CD with 2 sessions. The first session will "
-"contain all audio tracks and the second session will contain a mode 2 form 1 "
-"data track."
-"<br>This mode is based on the <em>Blue book</em> standard (also known as <em>"
-"Extended Audio CD</em>, <em>CD-Extra</em>, or <em>CD Plus</em>"
-") and has the advantage that a hifi audio CD player will only recognize the "
-"first session and ignore the second session with the data track."
-"<br>If the CD is intended to be used in a hifi audio CD player this is the "
-"recommended mode."
-"<br>Some older CD-ROMs may have problems reading a blue book CD since it is a "
-"multisession CD."
-msgstr ""
-"<p><b>CD «Blue Book»</b>"
-"<p>El K3b crearà un CD multisessió amb 2 sessions. La primera contindrà totes "
-"les pistes d'àudio i la segona una pista de dades en mode 2, format 1."
-"<p>Aquest mode està basat en l'estàndard del <em>Blue book</em> "
-"(també conegut per <em>CD d'àudio estès</em>, <em>CD-Extra</em> o <em>"
-"CD Plus</em>) i té l'avantatge de que un reproductor HiFi de CD només "
-"reconeixerà la primera sessió i ignorarà la segona amb la pista de dades."
-"<p>Si aquest CD es pensa fer servir en un reproductor HiFi de CD, aquest és el "
-"mode recomanat."
-"<p>Alguns CD-ROM antics poden tenir problemes en llegir un CD «Blue Book», ja "
-"que és un CD multisessió."
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:124
-msgid "Data in first track"
-msgstr "Dades en la primera pista"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:125
-msgid "K3b will write the data track before all audio tracks."
-msgstr "El K3b escriurà la pista de dades abans de totes les pistes d'àudio."
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:128
-msgid "Data in last track"
-msgstr "Dades en l'última pista"
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:129
-msgid "K3b will write the data track after all audio tracks."
-msgstr "El K3b escriurà la pista de dades després de totes les pistes d'àudio."
-
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:132
-msgid ""
-"<b>Caution:</b> The last two modes should only be used for CDs that are "
-"unlikely to be played on a hifi audio CD player."
-"<br>It could lead to problems with some older hifi audio CD players that try to "
-"play the data track."
-msgstr ""
-"<b>Atenció:</b> els dos últims modes només s'haurien de fer servir amb CD que "
-"no s'hagin de fer servir a cap reproductor de CD d'alta fidelitat. "
-"<br>Podria donar problemes amb alguns reproductors de CD antics d'alta "
-"fidelitat que intenten reproduir la pista de dades."
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:301 projects/k3bmixedburndialog.cpp:311
-msgid ""
-"<p><b>External program <em>normalize</em> is not installed.</b>"
-"<p>K3b uses <em>normalize</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/normalize/) "
-"to normalize audio tracks. In order to use this functionality, please install "
-"it first."
-msgstr ""
-"<p><b>El programa extern <em>normalize</em> no es troba instal·lat.</b>"
-"<p>El K3b fa servir el <em>normalize</em> "
-"(http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/normalize/) per normalitzar pistes "
-"d'àudio. Per tal de poder fer servir aquesta funcionalitat, instal·leu-lo "
-"abans."
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:308 projects/k3baudioburndialog.cpp:327
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:318 projects/k3bmixedburndialog.cpp:337
-msgid ""
-"<p>K3b is not able to normalize audio tracks when burning on-the-fly. The "
-"external program used for this task only supports normalizing a set of audio "
-"files."
-msgstr ""
-"<p>El K3b no és capaç de normalitzar pistes quan es grava al vol. El programa "
-"extern emprat per aquesta tasca només permet normalitzar un conjunt de fitxers "
-"d'àudio."
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:312 projects/k3baudioburndialog.cpp:331
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:322 projects/k3bmixedburndialog.cpp:341
-msgid "Disable normalization"
-msgstr "Deshabilita la normalització"
-
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:313 projects/k3baudioburndialog.cpp:332
-#: projects/k3bmixedburndialog.cpp:323 projects/k3bmixedburndialog.cpp:342
-msgid "Disable on-the-fly burning"
-msgstr "Deshabilita l'escriptura al vol"
-
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:53
-msgid "DVD Project"
-msgstr "Projecte de DVD"
-
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:170
-msgid ""
-"It is not possible to write multisession DVDs in DAO mode.Multisession has been "
-"disabled."
-msgstr ""
-"No és possible escriure els DVD multisessió en mode DAO. La multisessió ha "
-"estat deshabilitada."
-
-#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:172
-msgid "DVD multisession"
-msgstr "DVD multisessió"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:60
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:86
-msgid "Adding files to project '%1'"
-msgstr "S'estan afegint els fitxers al projecte '%1'"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:124
-msgid ""
-"<p>The file you are about to add to the project is an ISO9660 image. As such it "
-"can be burned to a medium directly since it already contains a file system."
-"<br>Are you sure you want to add this file to the project?"
-msgstr ""
-"<p>El fitxer que esteu a punt d'afegir al projecte és una imatge ISO-9660. Com "
-"a tal, pot ser gravada directament a un suport, atès que ja conté un sistema de "
-"fitxers. "
-"<br>Esteu segur que voleu afegir aquest fitxer al projecte?"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:128
-msgid "Adding image file to project"
-msgstr "S'està afegint el fitxer d'imatge al projecte"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:129
-msgid "Add the file to the project"
-msgstr "Afegeix el fitxer al projecte"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:130
-msgid "Burn the image directly"
-msgstr "Grava la imatge directament"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:184
-#, c-format
-msgid "It is not possible to add files bigger than %1"
-msgstr "No és poden afegir fitxers més grans de %1"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:188
-msgid "Some filenames had to be modified due to limitations in mkisofs"
-msgstr ""
-"Alguns noms de fitxer han hagut de ser modificats degut a limitacions en el "
-"«mkisofs»"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:192
-msgid ""
-"The following filenames have an invalid encoding. You may fix this with the "
-"convmv tool"
-msgstr ""
-"Aquests noms de fitxer tenen una codificació incorrecta. Podeu arreglar això "
-"amb l'eina «convmv»"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:225
-msgid "Moving files to project \"%1\"..."
-msgstr "S'estan movent els fitxers al projecte \"%1\"..."
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:425
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:661
-msgid "File already exists"
-msgstr "El fitxer ja existeix"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:426
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:662
-msgid "<p>File <em>%1</em> already exists in project folder <em>%2</em>."
-msgstr ""
-"<p>El fitxer <em>%1</em> ja existeix en la carpeta <em>%2</em> del projecte."
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:436
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:672
-msgid "Replace the existing file"
-msgstr "Substitueix el fitxer existent"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:437
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:673
-msgid "Replace All"
-msgstr "Substitueix-ho tot"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:439
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:675
-msgid "Always replace existing files"
-msgstr "Substitueix sempre els fitxers existents"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:442
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:678
-msgid "Keep the existing file"
-msgstr "Manté el fitxer existent"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:443
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:679
-msgid "Ignore All"
-msgstr "Ignora-ho tot"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:445
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:681
-msgid "Always keep the existing file"
-msgstr "Manté sempre els fitxers existents"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:448
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:684
-msgid "Rename the new file"
-msgstr "Reanomena el fitxer nou"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:489
-msgid "Adding link to folder"
-msgstr "S'està afegint l'enllaç a la carpeta"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:490
-msgid ""
-"<p>'%1' is a symbolic link to folder '%2'."
-"<p>If you intend to make K3b follow symbolic links you should consider letting "
-"K3b do this now since K3b will not be able to do so afterwards because symbolic "
-"links to folders inside a K3b project cannot be resolved."
-"<p><b>If you do not intend to enable the option <em>follow symbolic links</em> "
-"you may safely ignore this warning and choose to add the link to the "
-"project.</b>"
-msgstr ""
-"<p>'%1' és un enllaç simbòlic a la carpeta '%2'. "
-"<p>Si preteneu fer que el K3b segueixi els enllaços simbòlics hauríeu de "
-"considerar de deixar-li fer ara perque el K3b no serà capaç de fer-ho després, "
-"ja que els enllaços simbòlics a carpetes dins d'un projecte del K3b no es poden "
-"resoldre. "
-"<p><b>Si no teniu pensat d'activar l'opció <em>segueix els enllaços "
-"simbòlics</em> podeu ignorar sense problemes aquesta advertència i afegir "
-"l'enllaç al projecte.</b>"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:502
-msgid "Follow link now"
-msgstr "Segueix l'enllaç ara"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:503
-msgid "Always follow links"
-msgstr "Segueix els enllaços sempre"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:504
-msgid "Add link to project"
-msgstr "Afegeix enllaç al projecte"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:505
-msgid "Always add links"
-msgstr "Afegeix enllaços sempre"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:750
-msgid "Enter New Filename"
-msgstr "Introduïu un nou nom de fitxer"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:751
-msgid "A file with that name already exists. Please enter a new name:"
-msgstr "Ja existeix un fitxer amb aquest nom. Introduïu un altre nom:"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:767
-msgid "Do you also want to add hidden files?"
-msgstr "Voleu afegir també fitxers ocults?"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
-msgid "Hidden Files"
-msgstr "Fitxers ocults"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
-msgid "Do Not Add"
-msgstr "No afegir"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:782
-msgid ""
-"Do you also want to add system files (FIFOs, sockets, device files, and broken "
-"symlinks)?"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:52
+msgid "Use drag'n'drop to add MPEG video files to the project."
msgstr ""
-"Voleu afegir també fitxers de sistema (FIFO, sòcols, fitxers de dispositiu, i "
-"enllaços simbòlics trencats)?"
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
-msgid "System Files"
-msgstr "Fitxers del sistema"
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:38
-msgid "Select the Multisession Mode for the project."
-msgstr "Selecciona el mode de multisessió del projecte."
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:39
-msgid ""
-"<p><b>Multisession Mode</b>"
-"<p><b>Auto</b>"
-"<br>Let K3b decide which mode to use. The decision will be based on the size of "
-"the project (does it fill the whole media) and the state of the inserted media "
-"(appendable or not)."
-"<p><b>No Multisession</b>"
-"<br>Create a single-session CD or DVD and close the disk."
-"<p><b>Start Multisession</b>"
-"<br>Start a multisession CD or DVD, not closing the disk to allow further "
-"sessions to be apppended."
-"<p><b>Continue Multisession</b>"
-"<br>Continue an appendable data CD (as for example created in <em>"
-"Start Multisession</em> mode) and add another session without closing the disk "
-"to allow further sessions to be apppended."
-"<p><b>Finish Multisession</b>"
-"<br>Continue an appendable data CD (as for example created in <em>"
-"Start Multisession</em> mode), add another session, and close the disk."
-"<p><em>In the case of DVD+RW and DVD-RW restricted overwrite media K3b will not "
-"actually create multiple sessions but grow the file system to include the new "
-"data.</em>"
-msgstr ""
-"<p><b>Mode multisessió</b> "
-"<p><b>Automàtic</b> "
-"<br>Deixa que el K3b decideixi el mode a fer servir. La decisió estarà basada "
-"en la mida del projecte (si omple tot el suport) i l'estat del suport inserit "
-"(si és afegible o no). "
-"<p><b>Sense multisessió</b> "
-"<br>Crea un CD o DVD d'una sola sessió i tanca el disc. "
-"<p><b>Comença multisessió</b> "
-"<br>Comença un CD o DVD multisessió, i no tanca el disc per tal de permetre "
-"afegir més sessions. "
-"<p><b>Continua multisessió</b> "
-"<br>Continua un CD de dades afegible (com ara un de creat en mode <em>"
-"Comença multisessió</em>) i afegeix una altra sessió sense tancar el disc per "
-"tal de permetre afegir més sessions. "
-"<p><b>Finalitzar multisessió</b> "
-"<br>Continua un CD de dades afegible (com ara un de creat en mode <em>"
-"Comença multisessió</em>), afegeix una altra sessió, i tanca el disc. "
-"<p><em>En el cas dels DVD+RW i DVD-RW en mode de sobreeescriptura restringida, "
-"el K3b realment no crearà múltiples sessions, sinó que farà créixer la mida del "
-"sistema de fitxers per tal d'encabir-hi les noves dades.</em>"
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:76
-msgid "No Multisession"
-msgstr "Sense multisessió"
-
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:78
-msgid "Start Multisession"
-msgstr "Comença la multisessió"
+"Feu servir 'arrossega i deixa anar' per afegir fitxers de vídeo MPEG al "
+"projecte."
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:79
-msgid "Continue Multisession "
-msgstr "Continua la multisessió"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:84
+msgid "Resolution"
+msgstr "Resolució"
-#: projects/k3bdatamultisessioncombobox.cpp:80
-msgid "Finish Multisession "
-msgstr "Finalitza la multisessió"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:85
+msgid "High Resolution"
+msgstr "Alta resolució"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:97 projects/k3bdataviewitem.cpp:231
-#: projects/k3bmovixlistview.cpp:87 projects/k3bmovixlistview.cpp:142
-#, c-format
-msgid "Link to %1"
-msgstr "Enllaç cap a %1"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:86
+msgid "Framerate"
+msgstr "Taxa de fotogrames"
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:253
-msgid "outside of project"
-msgstr "fora del projecte"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:87
+msgid "Muxrate"
+msgstr "Taxa de bits multiplexada"
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:284
-msgid "root"
-msgstr "arrel"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:88
+msgid "Duration"
+msgstr "Durada"
-#: projects/k3bdataviewitem.cpp:334
-msgid "From previous session"
-msgstr "Des de la sessió anterior"
+#: projects/k3bvcdlistview.cpp:89 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:104
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:129
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:82
+msgid "File Size"
+msgstr "Mida del fitxer"
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:51
msgid "Video Track Properties"
@@ -9255,58 +5895,56 @@ msgstr ""
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:227
msgid ""
-"<p>Target to be jumped to on time-out of <wait>."
-"<p>If omitted (and <wait> is not set to an infinite time) one of the targets is "
-"selected at random."
+"<p>Target to be jumped to on time-out of <wait>.<p>If omitted (and <wait> is "
+"not set to an infinite time) one of the targets is selected at random."
msgstr ""
-"<p>Destí a on saltar en esgotar-se el temps d'<espera>."
-"<p>Si s'omet (i l'<espera> no està establerta a un temps infinit), un dels "
-"destins se selecciona aleatòriament."
+"<p>Destí a on saltar en esgotar-se el temps d'<espera>.<p>Si s'omet (i "
+"l'<espera> no està establerta a un temps infinit), un dels destins se "
+"selecciona aleatòriament."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:230
msgid ""
-"<p>When reactivity is set to delayed, it is recommended that the length of the "
-"referenced 'play track' is not more than 5 seconds."
-"<p>The recommended setting for a play item consisting of one still picture and "
-"no audio is to loop once and have a delayed reactivity."
+"<p>When reactivity is set to delayed, it is recommended that the length of "
+"the referenced 'play track' is not more than 5 seconds.<p>The recommended "
+"setting for a play item consisting of one still picture and no audio is to "
+"loop once and have a delayed reactivity."
msgstr ""
"<p>Quan la reactivitat estigui establerta a demorada, es recomanable que la "
"longitud de la referència 'pista a reproduir' no sigui més de 5 segons."
-"<p>L'arranjament recomanat per a reproduir un ítem consistent d'una figura fixa "
-"i sense àudio és fer-ho una sola vegada i tenir una reactivitat demorada."
+"<p>L'arranjament recomanat per a reproduir un ítem consistent d'una figura "
+"fixa i sense àudio és fer-ho una sola vegada i tenir una reactivitat "
+"demorada."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:236
msgid ""
"These are actually pseudo keys, representing the numeric keys 0, 1, ..., 9."
msgstr ""
-"Aquestes són en realitat pseudo tecles, representant les tecles numèriques 0, "
-"1, ..., 9."
+"Aquestes són en realitat pseudo tecles, representant les tecles numèriques "
+"0, 1, ..., 9."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:238
msgid "<p>If numeric keys enabled, you can overwrite the default settings."
msgstr ""
-"<p>Si s'han habilitat les tecles numèriques, podreu sobreescriure l'arranjament "
-"per omissió."
+"<p>Si s'han habilitat les tecles numèriques, podreu sobreescriure "
+"l'arranjament per omissió."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:240
msgid ""
-"<p>Times to repeat the playback of 'play track'."
-"<p>The reactivity attribute controls whether the playback of 'play track' is "
-"finished, thus delayed, before executing user triggered action or an immediate "
-"jump is performed."
-"<p>After the specified number of repetitions have completed, the <wait> "
-"time begins to count down, unless set to an infinite wait time."
-"<p>If this element is omitted, a default of `1' is used, i.e. the 'play track' "
-"will be displayed once."
-msgstr ""
-"<p>Vegades a repetir la reproducció de la pista. "
-"<p>L'atribut de reactivitat controla si la reproducció de la pista ha acabat, o "
-"va endarrerida, abans d'executar l'acció indicada per l'usuari o abans de "
-"realitzar un salt immediat. "
-"<p>Un cop completat el nombre de repeticions indicat, el temps d'<espera> "
-"comença a comptar, a menys que s'hagi indicat un temps infinit. "
-"<p>Si s'omet aquest element, el valor que es farà servir per omissió és '1', és "
-"a dir, que la pista es mostrarà una vegada."
+"<p>Times to repeat the playback of 'play track'.<p>The reactivity attribute "
+"controls whether the playback of 'play track' is finished, thus delayed, "
+"before executing user triggered action or an immediate jump is performed."
+"<p>After the specified number of repetitions have completed, the <wait> time "
+"begins to count down, unless set to an infinite wait time.<p>If this element "
+"is omitted, a default of `1' is used, i.e. the 'play track' will be "
+"displayed once."
+msgstr ""
+"<p>Vegades a repetir la reproducció de la pista. <p>L'atribut de reactivitat "
+"controla si la reproducció de la pista ha acabat, o va endarrerida, abans "
+"d'executar l'acció indicada per l'usuari o abans de realitzar un salt "
+"immediat. <p>Un cop completat el nombre de repeticions indicat, el temps "
+"d'<espera> comença a comptar, a menys que s'hagi indicat un temps infinit. "
+"<p>Si s'omet aquest element, el valor que es farà servir per omissió és '1', "
+"és a dir, que la pista es mostrarà una vegada."
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:245
msgid ""
@@ -9329,10 +5967,6 @@ msgstr "FI VideoCD"
msgid "File Info"
msgstr "Informació del fitxer"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:71 projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:392
-msgid "Size:"
-msgstr "Mida:"
-
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:393
msgid "Length:"
msgstr "Longitud:"
@@ -9361,6 +5995,12 @@ msgstr "En reproducció"
msgid "Playing track"
msgstr "S'està reproduint la pista"
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:141
+#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:476
+#, no-c-format
+msgid " time(s)"
+msgstr " vegada(es)"
+
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:477
msgid "forever"
msgstr "per sempre"
@@ -9449,6 +6089,11 @@ msgstr "Resolució:"
msgid "High resolution:"
msgstr "Alta resolució:"
+#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:702
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:344
+msgid "Video"
+msgstr "Vídeo"
+
#: projects/k3bvcdtrackdialog.cpp:744
msgid "ItSelf"
msgstr "A sí mateix"
@@ -9461,711 +6106,1168 @@ msgstr "Segment-%1 - %2"
msgid "Sequence-%1 - %2"
msgstr "Seqüència-%1 - %2"
-#: projects/k3bmovixlistview.cpp:96 projects/k3bmovixlistview.cpp:153
-msgid " (broken)"
-msgstr " (trencat)"
+#: projects/k3bvcdview.cpp:67
+msgid ""
+"Could not find VcdImager executable. To create VideoCD's you must install "
+"VcdImager >= 0.7.12. You can find this on your distribution disks or "
+"download it from http://www.vcdimager.org"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut trobar l'executable VcdImager. Per a crear els VideoCD haureu "
+"d'instal·lar VcdImager >= 0.7.12. Podeu trobar-lo en els discs de la vostra "
+"distribució o baixar-lo des de http://www.vcdimager.org"
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:74 projects/k3bmovixlistview.cpp:178
-msgid "Link"
-msgstr "Enllaç"
+#: projects/k3bvideodvdburndialog.cpp:49
+msgid "Video DVD Project"
+msgstr "Projecte de DVD de vídeo"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:45
-msgid "File Properties"
-msgstr "Propietats de fitxer"
+#: projects/k3bvideodvdview.cpp:70
+msgid ""
+"Be aware that you need to provide the complete Video DVD filestructure. K3b "
+"does not support video transcoding and preparation of video object files "
+"yet. That means you need to already have the VTS_X_YY.VOB and VTS_X_YY.IFO "
+"files."
+msgstr ""
+"Tingueu present que necessiteu proporcionar l'estructura de fitxers completa "
+"per al DVD de vídeo. El K3b encara no permet la transcodificació i la "
+"preparació dels fitxers objecte de vídeo. Això vol dir que necessitareu "
+"tenir a punt els fitxers VTS_X_YY.VOB i VTS_X_YY.IFO."
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:70
-msgid "Location:"
-msgstr "Localització:"
+#: projects/k3bvideodvdview.cpp:74
+msgid "K3b Video DVD Restrictions"
+msgstr "Restriccions del K3b per als DVD de vídeo"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:72
-msgid "Used blocks:"
-msgstr "Blocs emprats:"
+#: projects/k3bview.cpp:60
+msgid "&Burn"
+msgstr "&Grava"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:81
-msgid "Local name:"
-msgstr "Nom local:"
+#: projects/k3bview.cpp:62
+msgid "Open the burn dialog for the current project"
+msgstr "Obre el diàleg de gravació per al projecte actual"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:83
-msgid "Local location:"
-msgstr "Localització local:"
+#: projects/k3bview.cpp:63
+msgid "&Properties"
+msgstr "&Propietats"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:115
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: in 1 file\n"
-"in %n files"
+#: projects/k3bview.cpp:65
+msgid "Open the properties dialog"
+msgstr "Obre el diàleg de propietats"
+
+#: projects/kostore/koStore.cc:161
+msgid "The directory mode is not supported for remote locations."
msgstr ""
-"en 1 fitxer\n"
-"en %n fitxers"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:116
+#: projects/kostore/koStore.cc:162
+msgid "KOffice Storage"
+msgstr ""
+
+#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:36
+msgid "Artist"
+msgstr "Artista"
+
+#: rip/k3baudiocdlistview.cpp:50
+msgid "Check the tracks that should be ripped"
+msgstr "Verifica les pistes que haurien de ser extretes"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:70 rip/k3bpatternparser.cpp:131
#, c-format
-msgid ""
-"_n: and 1 directory\n"
-"and %n directories"
+msgid "Track %1"
+msgstr "Pista %1"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:144
+msgid "Searching for Artist information..."
+msgstr "S'està cercant informació de l'artista..."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:214
+msgid "Found Cd-Text. Do you want to use it instead of querying CDDB?"
msgstr ""
-"i 1 directori\n"
-"i %n directoris"
+"S'ha trobat un CD-Text. Voleu fer-lo servir en comptes de consultar CDDB?"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:120
-msgid "Special file"
-msgstr "Fitxer especial"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:215
+msgid "Found Cd-Text"
+msgstr "S'ha trobat un CD-Text"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:157
-msgid "Hide on Rockridge"
-msgstr "Oculta en Rockridge"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:216
+msgid "Use CD-Text"
+msgstr "Fes servir el CD-Text"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:158
-msgid "Hide on Joliet"
-msgstr "Oculta en Joliet"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:217
+msgid "Query CDDB"
+msgstr "Consulta CDDB"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:172
-msgid "Sort weight:"
-msgstr "Pes a l'ordenació:"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:229 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:221
+msgid "Check All"
+msgstr "Marca-les totes"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:197
-msgid "Hide this file in the RockRidge filesystem"
-msgstr "Oculta aquest fitxer en el sistema de fitxers RockRidge"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:232 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:224
+msgid "Uncheck All"
+msgstr "Desmarca-les totes"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:198
-msgid "Hide this file in the Joliet filesystem"
-msgstr "Oculta aquest fitxer en el sistema de fitxers Joliet"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:235 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:227
+msgid "Check Track"
+msgstr "Marca la pista"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:199
-msgid "Modify the physical sorting"
-msgstr "Modifica l'ordenació física"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:238 rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:230
+msgid "Uncheck Track"
+msgstr "Desmarca la pista"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:200
-msgid ""
-"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire contents) "
-"will be hidden on the ISO9660 and RockRidge filesystem.</p>"
-"<p>This is useful, for example, for having different README files for RockRidge "
-"and Joliet, which can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and "
-"README.rr on the Joliet filesystem.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el fitxer o directori (i els seus continguts) "
-"s'ocultaran en els sistemes de fitxers ISO-9660 i RockRidge .</p>"
-"<p>Això pot ser útil, per exemple, si teniu diferents fitxers README per a "
-"RockRidge i Joliet, els quals poden ser manejats ocultant el README.joliet en "
-"RockRidge i el README.rr en el sistema de fitxers Joliet.</p>"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:241
+msgid "Edit Track cddb Info"
+msgstr "Edita la informació CDDB de la pista"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:207
-msgid ""
-"<p>If this option is checked, the file or directory (and its entire contents) "
-"will be hidden on the Joliet filesystem.</p>"
-"<p>This is useful, for example, for having different README files for RockRidge "
-"and Joliet, which can be managed by hiding README.joliet on RockRidge and "
-"README.rr on the Joliet filesystem.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el fitxer o directori (i els seus continguts) "
-"s'ocultaran en el sistema de fitxers Joliet.</p>"
-"<p>Això pot ser útil, per exemple, si teniu diferents fitxers README per a "
-"RockRidge i Joliet, els quals poden ser manejats ocultant el README.joliet en "
-"RockRidge i el README.rr en el sistema de fitxers Joliet.</p>"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:244
+msgid "Edit Album cddb Info"
+msgstr "Edita la informació CDDB de l'àlbum"
-#: projects/k3bdatapropertiesdialog.cpp:214
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:248 rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124 rip/k3bvideocdview.cpp:337
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:233
+msgid "Start Ripping"
+msgstr "Comença l'extracció"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:251
+msgid "Query cddb"
+msgstr "Consulta CDDB"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:254
+msgid "Save Cddb Entry Locally"
+msgstr "Desa l'entrada CDDB localment"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:318 rip/k3bvideocdview.cpp:409
+msgid "Please select the tracks to rip."
+msgstr "Si us plau, seleccioneu les pistes a extraure."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:319 rip/k3bvideocdview.cpp:409
+msgid "No Tracks Selected"
+msgstr "No s'han seleccionat pistes"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:338
+#, c-format
+msgid "Cddb Track %1"
+msgstr "Pista CDDB %1"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:352 rip/k3baudiocdview.cpp:402
+msgid "Title:"
+msgstr "Títol:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:355 rip/k3baudiocdview.cpp:405
+msgid "Artist:"
+msgstr "Artista:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:357 rip/k3baudiocdview.cpp:407
+msgid "Extra info:"
+msgstr "Informació extra:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:376
+msgid "Album Cddb"
+msgstr "CDDB de l'àlbum"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:409
+msgid "Genre:"
+msgstr "Gènere:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:411
+msgid "Year:"
+msgstr "Any:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:413
+msgid "Category:"
+msgstr "Categoria:"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:465
msgid ""
-"<p>This value modifies the physical sort order of the files in the ISO9660 "
-"filesystem. A higher weighting means that the file will be located closer to "
-"the beginning of the image (and the disk)."
-"<p>This option is useful in order to optimize the data layout on a CD/DVD."
-"<p><b>Caution:</b> This does not sort the order of the file names that appear "
-"in the ISO9660 directory.It sorts the order in which the file data is written "
-"to the image."
+"<p>No CDDB entry found. Enable remote CDDB queries in the K3b settings to "
+"get access to more entries through the internet."
msgstr ""
-"<p>Aquest valor modifica l'ordenament físic dels fitxers en el sistema de "
-"fitxers ISO-9660. Un major pes significa que el fitxer estarà situat més a prop "
-"del començament de la imatge (i del disc)."
-"<p>Aquesta opció és útil per optimitzar la disposició de les dades sobre el "
-"CD/DVD."
-"<p><b>Atenció:</b> això no altera l'ordre dels noms de fitxer que apareixen en "
-"el directori ISO-9660. Modifica l'ordre en el que els fitxers de dades son "
-"escrits a la imatge."
+"<p>No s'ha trobat cap entrada CDDB. Habiliteu les consultes CDDB remotes a "
+"la configuració del K3b per accedir a més entrades a través d'Internet."
-#: projects/k3bvcdview.cpp:67
-msgid ""
-"Could not find VcdImager executable. To create VideoCD's you must install "
-"VcdImager >= 0.7.12. You can find this on your distribution disks or download "
-"it from http://www.vcdimager.org"
+#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:137
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:468
+msgid "No CDDB entry found."
+msgstr "No s'ha trobat l'entrada CDDB."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:471
+msgid "CDDB Error"
+msgstr "Error de CDDB"
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:482
+msgid "Please set the category before saving."
+msgstr "Si us plau, establiu la categoria abans de desar."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:487
+msgid "Please set CD artist and title before saving."
+msgstr "Si us plau, establiu l'artista i títol del CD abans de desar."
+
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:505
+msgid "Please set at least artist and title on all tracks before saving."
msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar l'executable VcdImager. Per a crear els VideoCD haureu "
-"d'instal·lar VcdImager >= 0.7.12. Podeu trobar-lo en els discs de la vostra "
-"distribució o baixar-lo des de http://www.vcdimager.org"
+"Si us plau, establiu almenys l'artista i títol de totes les pistes abans de "
+"desar."
-#: projects/k3bmovixdvdburndialog.cpp:56
-msgid "eMovix DVD Project"
-msgstr "Projecte per a DVD eMovix"
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:518
+msgid "Saved entry (%1) in category %2."
+msgstr "Entrada (%1) desada en la categoria %2."
-#: projects/k3bvideodvdview.cpp:70
+#: rip/k3baudiocdview.cpp:571 rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:81
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:108 rip/k3bvideocdview.cpp:317
msgid ""
-"Be aware that you need to provide the complete Video DVD filestructure. K3b "
-"does not support video transcoding and preparation of video object files yet. "
-"That means you need to already have the VTS_X_YY.VOB and VTS_X_YY.IFO files."
+"_n: 1 track (%1)\n"
+"%n tracks (%1)"
msgstr ""
-"Tingueu present que necessiteu proporcionar l'estructura de fitxers completa "
-"per al DVD de vídeo. El K3b encara no permet la transcodificació i la "
-"preparació dels fitxers objecte de vídeo. Això vol dir que necessitareu tenir a "
-"punt els fitxers VTS_X_YY.VOB i VTS_X_YY.IFO."
+"1 pista (%1)\n"
+"%n pistes (%1)"
-#: projects/k3bvideodvdview.cpp:74
-msgid "K3b Video DVD Restrictions"
-msgstr "Restriccions del K3b per als DVD de vídeo"
+#: rip/k3baudioconvertingoptionwidget.cpp:107
+msgid "Wave"
+msgstr "WAV"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:87
-msgid "Use drag'n'drop to add audio files to the project."
-msgstr "Useu arrossega i deixa per afegir fitxers d'àudio al projecte."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:80
+msgid "Audio Project Conversion"
+msgstr "Conversió de projecte d'àudio"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:131
-msgid "Artist (CD-Text)"
-msgstr "Artista (CD-Text)"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:102
+msgid "Filename (relative to base directory)"
+msgstr "Nom del fitxer (relatiu al directori base)"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:132
-msgid "Title (CD-Text)"
-msgstr "Títol (CD-Text)"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:118
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:144
+msgid "File Naming"
+msgstr "Nomenament de fitxers"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:164 projects/k3baudiotrackview.cpp:766
-msgid "Add Silence"
-msgstr "Afegeix silenci"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:148
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:224
+msgid "Please check the naming pattern. All filenames need to be unique."
+msgstr ""
+"Comproveu el patró de nomenament de fitxers. Tots els noms de fitxer han de "
+"ser únics."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:167
-msgid "Merge Tracks"
-msgstr "Fusiona les pistes"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:166
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:242
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:583
+msgid "Do you want to overwrite these files?"
+msgstr "Voleu sobreescriure aquests fitxers?"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:170
-msgid "Source to Track"
-msgstr "Origen a pista"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:168
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:244 rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:181
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:585
+msgid "Files Exist"
+msgstr "Els fitxers ja existeixen"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:173
-msgid "Split Track..."
-msgstr "Divideix la pista..."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:259
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:347
+msgid "Cue-file"
+msgstr "Fitxer CUE"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:176
-msgid "Edit Source..."
-msgstr "Edita l'origen..."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingdialog.cpp:307
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:414 rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:56
+msgid "Playlist"
+msgstr "Repertori"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:179
-msgid "Play Track"
-msgstr "Reprodueix la pista"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:98
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:445
+msgid "Converting Audio Tracks"
+msgstr "S'estan convertint les pistes d'àudio"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:183
-msgid "Musicbrainz Lookup"
-msgstr "Cerca a MusicBrainz"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:140
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:229
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:365 rip/k3baudioripthread.cpp:229
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:333 rip/k3baudioripthread.cpp:508
+msgid "Unable to open '%1' for writing."
+msgstr "No s'ha pogut obrir '%1' per a escriptura."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:186
-msgid "Try to determine meta information over the internet"
-msgstr "Intenta determinar la metainformació a través d'Internet"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:145
+msgid "Converting to single file '%1'."
+msgstr "S'està convertint '%1' en un únic fitxer."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:772
-msgid "Length of silence:"
-msgstr "Duració del silenci:"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:158
+#, c-format
+msgid "Successfully converted track %1."
+msgstr "La pista %1 s'ha convertit correctament."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:852
-msgid "Edit Audio Track Source"
-msgstr "Edita l'origen de la pista d'àudio"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:183 rip/k3baudioripthread.cpp:438
+msgid "Removed partial file '%1'."
+msgstr "S'ha eliminat parcialment el fitxer '%1'."
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:990
-msgid "Please select an audio track."
-msgstr "Seleccioneu una pista d'àudio."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:237
+msgid "Converting track %1 (%2 - %3)"
+msgstr "S'està convertint la pista %1 (%2 - %3)"
-#: projects/k3baudioview.cpp:62
-msgid "Convert Tracks"
-msgstr "Converteix les pistes"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:242
+#, c-format
+msgid "Converting track %1"
+msgstr "S'està convertint la pista %1"
-#: projects/k3baudioview.cpp:64
-msgid "Convert audio tracks to other audio formats."
-msgstr "Converteix les pistes d'àudio en altres formats d'àudio."
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:268 rip/k3baudioripthread.cpp:374
+#, c-format
+msgid "Error while encoding track %1."
+msgstr "S'ha produit un error mentre es codificava la pista %1."
-#: projects/k3baudioview.cpp:113
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:311 rip/k3baudioripthread.cpp:454
+#, c-format
+msgid "Writing playlist to %1."
+msgstr "S'està escrivint el repertori a %1."
+
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:412 rip/k3baudioripthread.cpp:554
+#, c-format
+msgid "Writing cue file to %1."
+msgstr "S'està escrivint el fitxer CUE a %1."
+
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:447
+msgid "Converting Audio Tracks From '%1'"
+msgstr "S'estan convertint les pistes d'àudio des de %1"
+
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:454 rip/k3baudioripthread.cpp:596
msgid ""
-"No audio decoder plugins found. You will not be able to add any files to the "
-"audio project!"
+"_n: 1 track (encoding to %1)\n"
+"%n tracks (encoding to %1)"
msgstr ""
-"No s'han trobar connectors descodificadors d'àudio. No podreu afegir cap fitxer "
-"al projecte d'àudio!"
+"1 pista (codificant a %1)\n"
+"%n pistes (codificant a %1)"
-#: projects/k3baudiotrackdialog.cpp:58
-msgid "Audio Track Properties"
-msgstr "Propietats de la pista d'àudio"
+#: rip/k3baudioprojectconvertingthread.cpp:457 rip/k3baudioripthread.cpp:599
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: 1 track\n"
+"%n tracks"
+msgstr ""
+"1 pista\n"
+"%n pistes"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:85
-msgid "Gimmicks"
-msgstr "Trucs"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:107
+msgid "CD Ripping"
+msgstr "Extracció de CD"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:86
-msgid "Hide first track"
-msgstr "Oculta la primera pista"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:159
+msgid "Don't read pregaps"
+msgstr "No llegeixis els pre-intervals"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:88
-msgid "Audio Ripping"
-msgstr "Extracció d'àudio"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:177
+msgid "Starts copying the selected tracks"
+msgstr "Comença a copiar de les pistes seleccionades"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:113
-msgid "Hide the first track in the first pregap"
-msgstr "Oculta la primera pista en el primer pre-interval"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:186
+msgid "Maximal number of read retries"
+msgstr "Màxim nombre de reintents de lectura"
-#: projects/k3baudioburndialog.cpp:118
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:187
msgid ""
-"<p>If this option is checked K3b will <em>hide</em> the first track."
-"<p>The audio CD standard uses pregaps before every track on the CD. By default "
-"these last for 2 seconds and are silent. In DAO mode it is possible to have "
-"longer pregaps that contain some audio. In this case the first pregap will "
-"contain the complete first track."
-"<p>You will need to seek back from the beginning of the CD to listen to the "
-"first track. Try it, it is quite amusing."
-"<p><b>This feature is only available in DAO mode when writing with cdrdao."
+"<p>This specifies the maximum number of retries to read a sector of audio "
+"data from the cd. After that K3b will either skip the sector if the "
+"<em>Ignore Read Errors</em> option is enabled or stop the process."
msgstr ""
-"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b <em>amagarà</em> la primera pista."
-"<p>Un CD d'àudio estàndard fa servir pre-intervals abans de cada pista del CD. "
-"Per omissió, aquests duren 2 segons i són silenciosos. En el mode DAO és "
-"possible tenir pre-intervals més llargs, que podrien contenir una mica d'àudio. "
-"En aquest cas el primer pre-interval contindrà tota la primera pista completa."
-"<p>Necessitareu tornar al començament del CD per escoltar la primera pista. "
-"Proveu-ho, és força sorprenent!"
-"<p><b>Aquesta funcionalitat només està disponible en mode DAO quan s'escriu amb "
-"«cdrdao»."
+"<p>Això especifica el nombre màxim de reintents per llegir un sector de "
+"dades d'àudio des del CD. Després d'això el K3b o bé ometrà el sector si "
+"l'opció <em>Ignora els errors de lectura</em> està activada, o bé aturarà el "
+"procés."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:195 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:291
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:543
-msgid "min"
-msgstr "min"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:191
+msgid "Do not read the pregaps at the end of every track"
+msgstr "No llegir els pre-intervals al final de cada pista"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:201
-msgid "Available: %1 of %2"
-msgstr "Disponible: %1 de %2"
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:192
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will not rip the audio data in the pregaps. "
+"Most audio tracks contain an empty pregap which does not belong to the track "
+"itself.</p><p>Although the default behaviour of nearly all ripping software "
+"is to include the pregaps for most CDs it makes more sense to ignore them. "
+"When creating a K3b audio project you will regenerate these pregaps anyway.</"
+"p>"
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b no extraurà les dades d'àudio dels "
+"pre-intervals. Moltes de les pistes d'àudio contenen un pre-interval buit "
+"que no pertany a la mateixa pista.</p><p>Tot i que el comportament per "
+"omissió de gairebé tots els programes d'extracció és el d'incloure els pre-"
+"intervals, per a la majoria dels CD té més sentit ignorar-los. Quan creeu un "
+"projecte d'àudio del K3b aquests pre-intervals seran regenerats de totes "
+"maneres.</p>"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:209
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:328
+msgid "Album"
+msgstr "Àlbum"
+
+#: rip/k3baudiorippingdialog.cpp:386
#, c-format
-msgid "Capacity exceeded by %1"
-msgstr "Capacitat excedida en %1"
+msgid "Track%1"
+msgstr "Pista%1"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:292
-msgid "Right click for media sizes"
-msgstr "Clic dret per veure les mides dels suports"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:129
+msgid "Extracting Digital Audio"
+msgstr "S'està extraient l'àudio digital"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:381
-msgid "Minutes"
-msgstr "Minuts"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:136
+msgid "Could not load libcdparanoia."
+msgstr "No s'ha pogut carregar «libcdparanoia»."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:383
-msgid "Megabytes"
-msgstr "Megabytes"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:149
+msgid "Reading CD table of contents."
+msgstr "S'està llegint la taula de continguts del CD."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:391 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:393
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:395 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:463
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:464 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:465
-msgid "%1 MB"
-msgstr "%1 MB"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:153
+#, c-format
+msgid "Could not open device %1"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu %1"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:402
-msgid "Custom..."
-msgstr "A mida..."
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:161
+#, c-format
+msgid "You need write access to %1"
+msgstr "Necessiteu permís d'escriptura a %1"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:405
-msgid "From Medium..."
-msgstr "Des del suport..."
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:178 rip/k3baudioripthread.cpp:267
+msgid "Searching index 0 for all tracks"
+msgstr "S'està cercant a l'índex 0 de totes les pistes"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:419
-msgid "User Defaults"
-msgstr "Per omissió de l'usuari"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:235
+msgid "Ripping to single file '%1'."
+msgstr "S'està extraient a un únic fitxer '%1'."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:422
-msgid "Save User Defaults"
-msgstr "Desa l'arranjament per omissió de l'usuari"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:238
+msgid "Starting digital audio extraction (ripping)."
+msgstr "S'està començant l'extracció digital d'àudio (extracció)."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:426
-msgid "Why 4.4 instead of 4.7?"
-msgstr "Per què 4,4 en comptes de 4,7?"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:257
+#, c-format
+msgid "Successfully ripped to %2."
+msgstr "S'ha extret amb èxit cap a %2."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:430
-msgid "Show Size In"
-msgstr "Mostra mida en"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:340
+msgid "Ripping track %1 (%2 - %3)"
+msgstr "S'extreu la pista %1 (%2 - %3)"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:433
-msgid "CD Size"
-msgstr "Mida del CD"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:342
+#, c-format
+msgid "Ripping track %1"
+msgstr "S'extreu la pista %1"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:444
-msgid "DVD Size"
-msgstr "Mida del DVD"
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:355
+#, c-format
+msgid "Successfully ripped track %1."
+msgstr "S'ha extret amb èxit la pista %1."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:475 projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:476
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:477
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:357
+msgid "Successfully ripped track %1 to %2."
+msgstr "S'ha extret amb èxit la pista %1 cap a %2."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:390
#, c-format
+msgid "Unrecoverable error while ripping track %1."
+msgstr "Error irrecuperable mentre s'extreia la pista %1."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:397
+msgid "Error while initializing audio ripping."
+msgstr "Error mentre s'inicialitzava l'extracció d'àudio."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:411
+msgid "Cancellation could take a while..."
+msgstr "La cancel·lació podria trigar una mica..."
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:587
+msgid "Ripping Audio Tracks"
+msgstr "S'estan extraient les pistes d'àudio"
+
+#: rip/k3baudioripthread.cpp:589
+msgid "Ripping Audio Tracks From '%1'"
+msgstr "S'estan extraient les pistes d'àudio des de %1"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:50
+msgid "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
+msgstr "%A - %T/%n - !a='%A'{%a - }%t"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:51
+msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{number} - %{artist} - %{title}"
+msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}/%{number} - %{artist} - %{title}"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:52
+msgid "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Track%{number}"
+msgstr "%{genre}/%{albumartist} - %{albumtitle}/Track%{number}"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:53
+msgid "music/ripped-tracks/%a - %t"
+msgstr "música/pistes-extretes/%a - %t"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:55
+msgid "%{albumartist} - %{albumtitle}"
+msgstr "%{albumartist} - %{albumtitle}"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:57
+msgid "playlists/%{albumartist}/%{albumtitle }"
+msgstr "repertoris/%{albumartist}/%{albumtitle }"
+
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:132
msgid ""
-"_n: unused\n"
-"%n minutes"
-msgstr ""
-"sense usar\n"
-"%n minuts"
+"<p><b>Pattern special strings:</b><p>The following strings will be replaced "
+"with their respective meaning in every track name.<br><em>Hint:</em> %A "
+"differs from %a only on soundtracks or compilations.<p><table border="
+"\"0\"><tr><td></td><td><em>Meaning</em></td><td><em>Alternatives</em></td></"
+"tr><tr><td>%a</td><td>artist of the track</td><td>%{a} or %{artist}</td></"
+"tr><tr><td>%t</td><td>title of the track</td><td>%{t} or %{title}</td></"
+"tr><tr><td>%n</td><td>track number</td><td>%{n} or %{number}</td></"
+"tr><tr><td>%y</td><td>year of the CD</td><td>%{y} or %{year}</td></"
+"tr><tr><td>%c</td><td>extended track information</td><td>%{c} or %{comment}</"
+"td></tr><tr><td>%g</td><td>genre of the CD</td><td>%{g} or %{genre}</td></"
+"tr><tr><td>%A</td><td>album artist</td><td>%{A} or %{albumartist}</td></"
+"tr><tr><td>%T</td><td>album title</td><td>%{T} or %{albumtitle}</td></"
+"tr><tr><td>%C</td><td>extended CD information</td><td>%{C} or %{albumcomment}"
+"</td></tr><tr><td>%d</td><td>current date</td><td>%{d} or %{date}</td></tr></"
+"table>"
+msgstr ""
+"<p><b>Cadenes especials de patró:</b> <p>Les cadenes següents seran "
+"substituïdes pel seu significat corresponent a cada nom de pista. "
+"<br><em>Consell:</em>%A és diferent de %a només a les compilacions de pistes "
+"d'àudio. <p><table border=\"0\"><tr> <td></td> <td><em>Significat</em></td> "
+"<td><em>Alternatives</em></td></tr> <tr><td>%a</td> <td>artista de la pista</"
+"td> <td>%{a} o %{artist}</td></tr> <tr> <td>%t</td> <td>títol de la pista</"
+"td> <td>%{t} o %{title}</td></tr> <tr> <td>%n</td><td>número de la pista</"
+"td> <td>%{n} o %{number}</td></tr> <tr> <td>%y</td> <td>any del CD</td> <td>"
+"%{y} o %{year}</td></tr> <tr> <td>%c</td> <td>informació estesa de la pista</"
+"td> <td>%{c} o %{comment}</td></tr> <tr> <td>%g</td><td>gènere del CD</td> "
+"<td>%{g} o %{genre}</td></tr> <tr> <td>%A</td> <td>artista de l'àlbum</td> "
+"<td>%{A} o %{albumartist}</td></tr> <tr> <td>%T</td> <td>títol de l'àlbum "
+"title</td> <td>%{T} o %{albumtitle}</td> </tr> <tr> <td>%C</td> "
+"<td>informació estesa del CD</td> <td>%{C} o %{albumcomment}</td></tr> <tr> "
+"<td>%d</td><td>data actual</td> <td>%{d} o %{data}</td></tr></table>"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:529
+#: rip/k3bcddbpatternwidget.cpp:153
msgid ""
-"<p><b>Why does K3b offer 4.4 GB and 8.0 GB instead of 4.7 and 8.5 like it says "
-"on the media?</b>"
-"<p>A single layer DVD media has a capacity of approximately 4.4 GB which equals "
-"4.4*1024<sup>3</sup> bytes. Media producers just calculate with 1000 instead of "
-"1024 for advertising reasons."
-"<br>This results in 4.4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4.7 GB."
-msgstr ""
-"<p><b>Per què el K3b ofereix 4,4 GB i 8,0 GB en comptes de 4,7 i 8,5 com diu el "
-"suport?</b> "
-"<p>Un DVD d'una sola capa té una capacitat d'aproximadament 4,4 GB, que equival "
-"a 4,4*1024<sup>3</sup> bytes. Els fabricants de suports ho calculen amb 1000 en "
-"comptes de 1024 per motius publicitaris. "
-"<br>Això dóna 4,4*1024<sup>3</sup>/1000<sup>3</sup> = 4,7 GB."
+"<p><b>Conditional inclusion:</b><p>These patterns make it possible to "
+"selectively include texts, depending on the value of CDDB entries. You can "
+"choose only to include or exclude texts if one of the entries is empty, or "
+"if it has a specific value. Examples:<ul><li>@T{TEXT} includes TEXT if the "
+"album title is specified<li>!T{TEXT} includes TEXT if the album title is not "
+"specified<li>@C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if the CD's extended "
+"information is named Soundtrack<li>!C='Soundtrack'{TEXT} includes TEXT if "
+"the CD's extended information is anything else but Soundtrack<li>It is also "
+"possible to include special strings in texts and conditions, e.g. !"
+"a='%A'{%a} only includes the title's artist information if it does not "
+"differ from the album artist.</ul><p>Conditional includes make use of the "
+"same characters as the special strings, which means that the X in @X{...} "
+"can be one character out of [atnycgATCd]."
+msgstr ""
+"<p><b>Inclusió condicional:</b> <p>aquests patrons fan possible la inclusió "
+"selectiva de textos, depenent del valor de les entrades CDDB. Podeu fer que "
+"només s'incloguin o excloguin textos si una de les entrades és buida, o si "
+"té un valor específic. Exemples: <ul> <li>@T{TEXT} inclou TEXT si el títol "
+"de l'àlbum s'indica <li>!T{TEXT} inclou TEXT si el títol de l'àlbum no "
+"s'indica <li>@C='Pista de so'{TEXT} inclou TEXT si la informació estesa del "
+"CD es diu 'Pista de so' <li>!C='Pista de so'{TEXT} inclou TEXT si la "
+"informació estesa del CD és qualsevol cosa menys 'Pista de so' <li>També és "
+"possible incloure cadenes especials en els textos i condicions, p.e. !"
+"a='%A'{%a} només inclou la informació de l'artista del títol si és diferent "
+"de l'artista de l'àlbum.</ul> <p>Les inclusions condicionals fan servir els "
+"mateixos caràcters que les cadenes especials, la qual cosa vol dir que la X "
+"a @X{...} pot ser qualsevol caràcter de [atnycgATCd]."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:541
-msgid "gb"
-msgstr "GB"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:61
+msgid "Job canceled by user."
+msgstr "Tasca cancel·lada per l'usuari."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:542
-msgid "mb"
-msgstr "MB"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:90
+msgid "Check files"
+msgstr "Comprova fitxers"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:547
-msgid "Custom Size"
-msgstr "Mida personalitzada"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:100
+msgid "Could not find %1 executable."
+msgstr "No s'ha pogut trobar l'executable %1."
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:548
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:101
+#, c-format
+msgid "To rip VideoCD's you must install VcdImager Version %1."
+msgstr "Per extreure en VideoCD haureu d'instal·lar VcdImager versió %1."
+
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:102 rip/k3bvideocdrip.cpp:111
msgid ""
-"<p>Please specify the size of the media. Use suffixes <b>gb</b>,<b>mb</b>"
-", and <b>min</b> for <em>gigabytes</em>, <em>megabytes</em>, and <em>"
-"minutes</em> respectively."
+"You can find this on your distribution disks or download it from http://www."
+"vcdimager.org"
msgstr ""
-"<p>Indiqueu la mida del suport. Feu servir els sufixos <b>gb</b>,<b>mb</b>"
-", i <b>min</b> per <em>gigabytes</em>, <em>megabytes</em>, i <em>minuts</em>"
-", respectivament."
+"El podreu trobar en els discs de la vostra distribució o descarregar-lo des "
+"de http://www.vcdimager.org"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:611
-msgid "Medium is not empty."
-msgstr "El suport no és buit."
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:110
+msgid "%1 executable too old! Need version %2 or greater"
+msgstr "L'executable %1 és massa antic! Cal una versió %2 o més gran"
-#: projects/k3bfillstatusdisplay.cpp:614
-msgid "No usable medium found."
-msgstr "No s'ha trobat cap suport usable."
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:118
+msgid "Using %1 %2 - Copyright (C) %3"
+msgstr "Fent servir %1 %2 - Copyright (C) %3"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:94
-msgid "Force all options below"
-msgstr "Força totes les opcions de a sota"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:173
+msgid "Extracting"
+msgstr "S'està extreguen"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:99
-msgid ""
-"<p>Set the ISO-9660 conformance level.\n"
-"<ul>\n"
-"<li>Level 1: Files may only consist of one section and filenames are restricted "
-"to 8.3 characters.</li>\n"
-"<li>Level 2: Files may only consist of one section.</li>\n"
-"<li>Level 3: No restrictions.</li>\n"
-"</ul>\n"
-"<p>With all ISO-9660 levels, all filenames are restricted to upper case "
-"letters, numbers and the underscore (_). The maximum filename length is 31 "
-"characters, the directory nesting level is restricted to 8 and the maximum path "
-"length is limited to 255 characters. (These restrictions may be violated with "
-"the additional ISO-9660 K3b offers)."
-msgstr ""
-"<p>Establiu el nivell de conformitat ISO-9660.\n"
-"<ul>\n"
-"<li>Nivell 1: Els fitxers consisteixen en una sola secció i els noms de fitxer "
-"es restringeixen a 8.3 caràcters.</li>\n"
-"<li>Nivell 2: Els fitxers consisteixen en una sola secció.</li>\n"
-"<li>Nivell 3: Sense restriccions.</li>\n"
-"</ul>\n"
-"<p>Amb tots els nivells de ISO-9660, els noms de fitxer estan restringits a "
-"majúscules, minúscules, números i caràcters \"_\". La mida màxima per al nom "
-"de fitxer és de 31 caràcters, els directoris estan restringits a 8 i les rutes "
-"a 255. (Aquestes restriccions poden ser crebantades amb la ISO-9660 que ofereix "
-"el K3b)."
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:174
+msgid "Start extracting."
+msgstr "Es comença a extreure."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:111
-msgid "Set special ISO9660 Filesystem preferences."
-msgstr "Estableix les preferències especials del sistema de fitxers ISO-9660."
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:175
+msgid "Extract files from %1 to %2."
+msgstr "Extrau fitxers des de %1 cap a %2."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:155
-msgid "IS09660 Settings"
-msgstr "Arranjaments de l'ISO-9660"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:179
+#, c-format
+msgid "Could not start %1."
+msgstr "No s'ha pogut començar %1."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:159
-msgid "Rock Ridge Settings"
-msgstr "Arranjaments de Rock Ridge"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:269
+msgid "Files successfully extracted."
+msgstr "Els fitxers s'han extret amb èxit."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:163
-msgid "Joliet Settings"
-msgstr "Arranjaments de Joliet"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:272
+msgid "%1 returned an unknown error (code %2)."
+msgstr "%1 ha retornat un error desconegut (codi %2)."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:167
-msgid "Misc Settings"
-msgstr "Arranjaments diversos"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:273
+msgid "Please send me an email with the last output..."
+msgstr "Si us plau, envieu-me un correu electrònic amb l'última eixida..."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:172
-msgid "Allow untranslated ISO9660 filenames"
-msgstr "Permetre noms de fitxer sense traduir"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:279
+msgid "%1 did not exit cleanly."
+msgstr "%1 no ha finalitzat netament."
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:175
-msgid "Allow max length ISO9660 filenames (37 characters)"
-msgstr "Permetre noms de fitxer de longitud màxima (37 caràcters)"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:293
+msgid "%1 encountered non-form2 sector"
+msgstr "%1 ha revelat un sector que no es troba al format2"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:178
-msgid "Allow full ASCII charset for ISO9660 filenames"
-msgstr "Permetre el joc de caràcters ASCII complet en els noms de fitxer"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:294
+msgid "leaving loop"
+msgstr "s'està finalitzant el cicle"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:181
-msgid "Allow ~ and # in ISO9660 filenames"
-msgstr "Permetre ~ i # en els noms de fitxer"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:302
+msgid "detected extended VCD2.0 PBC files"
+msgstr "s'han detectat fitxers VCD2.0 PBC estesos"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:184
-msgid "Allow lowercase characters in ISO9660 filenames"
-msgstr "Permetre caràcters en minúscules en els noms de fitxer"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:329 rip/k3bvideocdrip.cpp:347
+#, c-format
+msgid "Extracting %1"
+msgstr "S'extrau %1"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:187
-msgid "Allow multiple dots in ISO9660 filenames"
-msgstr "Permetre múltiples punts en els noms de fitxer"
+#: rip/k3bvideocdrip.cpp:340
+msgid "Extracting %1 to %2"
+msgstr "S'extrau %1 cap a %2"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:190
-msgid "Allow 31 character ISO9660 filenames"
-msgstr "Permetre noms de fitxer de 31 caràcters"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:50
+msgid "Video CD Ripping"
+msgstr "Extracció de CD de vídeo"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:193
-msgid "Allow leading period in ISO9660 filenames"
-msgstr "Permetre el punt al principi en els noms de fitxer"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:75
+msgid "Destination Directory"
+msgstr "Directori de destí"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:196
-msgid "Omit version numbers in ISO9660 filenames"
-msgstr "Ometre els números de versió en els noms de fitxer"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:82
+msgid "Rip files to:"
+msgstr "Extreu els fitxers a:"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:199
-msgid "Omit trailing period in ISO9660 filenames"
-msgstr "Ometre el punt al final en els noms de fitxer"
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:219
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:91
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:176
+#, no-c-format
+msgid "Free space in directory:"
+msgstr "Espai lliure en el directori:"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:205
-msgid "ISO Level"
-msgstr "Nivell ISO"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:97
+msgid "Necessary storage size:"
+msgstr "Espai lliure necessari:"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:208
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:211
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:214
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:110
+msgid "Ignore /EXT/PSD_X.VCD"
+msgstr "Ignora /EXT/PSD_X.VCD"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:112
+msgid "Use 2336 byte sector mode for image file"
+msgstr "Fes servir sectors de 2336 bytes per al fitxer d'imatge"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:117
+msgid "Extract XML structure"
+msgstr "Extreu l'estructura XML"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:124
+msgid "Starts extracting the selected VideoCd tracks"
+msgstr "Comença l'extracció de les pistes VideoCD seleccionades"
+
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:135
#, c-format
-msgid "Level %1"
-msgstr "Nivell %1"
+msgid "Free space on destination directory: %1"
+msgstr "Espai lliure en el directori de destí: %1"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:221
-msgid "Allow 103 character Joliet filenames"
-msgstr "Permetre noms de fitxer Joliet de 103 caràcters"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:137
+msgid "Necessary space for extracted files"
+msgstr "Espai necessari per extreure els fitxers"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:226
-msgid "Create TRANS.TBL files"
-msgstr "Crea fitxers TRANS.TBL"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:139
+msgid "Ignore extended PSD"
+msgstr "Ignora el PSD estès"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:229
-msgid "Hide TRANS.TBL files in Joliet"
-msgstr "Oculta els fitxers TRANS.TBL en Joliet"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:140
+msgid ""
+"<p>Ignore extended PSD (located in the ISO-9660 filesystem under `/EXT/PSD_X."
+"VCD') and use the <em>standard</em> PSD.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Ignora el PSD estès (localitzat en el sistema de fitxers ISO-9660 sota `/"
+"EXT/PSD_X.VCD') i fes servir el PSD <em>estàndard</em>.</p>"
-#: projects/k3bdataadvancedimagesettingswidget.cpp:238
-msgid "Do not cache inodes"
-msgstr "No desis els inodes a la memòria cau"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:142
+msgid "Assume a 2336-byte sector mode"
+msgstr "Assumeix un mode de sectors de 2336 bytes"
-#: k3bprojecttabwidget.cpp:63 projects/k3bprojectburndialog.cpp:55
-msgid "Project"
-msgstr "Projecte"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:143
+msgid ""
+"<p>This option only makes sense if you are reading from a BIN CD disk image. "
+"This indicates to `vcdxrip' to assume a 2336-byte sector mode for image file."
+"</p><b>Note: This option is slated to disappear.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Aquesta opció no té sentit si esteu llegint des d'una imatge de disc BIN "
+"CD. Això indica al «vcdxrip» que assumeixi un mode de sectors de 2336 bytes "
+"per al fitxer d'imatge.</p><b>Nota: aquesta opció és a punt de desaparèixer."
+"</b>"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:76
-msgid "Save Settings and close"
-msgstr "Desa l'arranjament i tanca"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:146
+msgid "Create XML description file."
+msgstr "Crea el fitxer de descripció en XML."
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:77
-msgid "Saves the settings to the project and closes the dialog."
-msgstr "Desa l'arranjament al projecte i tanca el diàleg."
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:147
+msgid ""
+"<p>This option creates an XML description file with all video CD information."
+"</p><p>This file will always contain all of the information.</p><p>Example: "
+"If you only extract sequences, the description file will also hold the "
+"information for files and segments.</p><p>The filename is the same as the "
+"video CD name, with a .xml extension. The default is VIDEOCD.xml.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Aquesta opció crea un fitxer de descripció XML amb tota la informació del "
+"CD de vídeo.</p><p>Aquest fitxer contindrà sempre tota la informació.</p> "
+"<p>Exemple: si tan sols extraieu seqüències, el fitxer de descripció "
+"mantindrà la informació de fitxers i segments.</p><p>El nom de fitxer és el "
+"mateix que el que tenia al CD de vídeo, amb una extensió \".xml\". El nom "
+"per omissió és VIDEOCD.xml.</p>"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:81
-msgid "Discard all changes and close"
-msgstr "Descarta tots els canvis i tanca"
+#: rip/k3bvideocdrippingdialog.cpp:179
+msgid "Continue although the folder is not empty?"
+msgstr "Continuar encara que la carpeta no estigui buida?"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:82
-msgid "Discards all changes made in the dialog and closes it."
-msgstr "Descarta tots els canvis fets al diàleg i el tanca."
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:166
+msgid "Item Name"
+msgstr "Nom de l'ítem"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:156
-msgid "Start the image creation"
-msgstr "Comença la creació de la imatge"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:167
+msgid "Extracted Name"
+msgstr "Nom extret"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:159
-msgid "Start the burning process"
-msgstr "Comença la gravació"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:216 rip/k3bvideocdview.cpp:393
+msgid "Video CD MPEG tracks"
+msgstr "Pistes MPEG del CD de vídeo"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:265
-msgid "Writing"
-msgstr "Escriptura"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:217
+msgid "Video CD DATA track"
+msgstr "Pista de dades del CD de vídeo"
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:313
-msgid "Image"
-msgstr "Imatge"
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:235
+#, c-format
+msgid "Sequence-%1"
+msgstr "Seqüència %1"
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:65
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:240 rip/k3bvideocdview.cpp:286
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:397
+#, fuzzy
+msgid "Files"
+msgstr "Mida de fitxer:"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:241 rip/k3bvideocdview.cpp:401
+msgid "Segments"
+msgstr "Segments"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:329
+msgid "Dese&lect All"
+msgstr "Desse&lecciona-ho tot"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:330
+msgid "Select Track"
+msgstr "Selecciona pista"
+
+#: rip/k3bvideocdview.cpp:333
+msgid "Deselect Track"
+msgstr "Desselecciona pista"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:151
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:173
+msgid "Video DVD Ripping"
+msgstr "Extracció de DVD de vídeo"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:174
msgid ""
-"Use drag'n'drop to add files and directories to the project.\n"
-"To remove or rename files use the context menu.\n"
-"After that press the burn button to write the CD."
+"_n: 1 title from %1\n"
+"%n titles from %1"
msgstr ""
-"Useu arrossega i deixa per afegir fitxers i directoris al projecte.\n"
-"Per eliminar o reanomenar fitxers useu el menú de context.\n"
-"Després d'això premeu el botó per a escriure el CD."
+"1 pista des de %1\n"
+"%n pistes des de %1"
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:332
-msgid "Parent Directory"
-msgstr "Directori pare"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:197
+msgid "Title %1 (%2)"
+msgstr "Pista %1 (%2)"
-#: k3bfiletreeview.cpp:406
-msgid "Directories"
-msgstr "Directoris"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:224
+msgid "%1 %2Ch (%3%4)"
+msgstr "%1 %2Ca. (%3%4)"
-#: k3bfiletreeview.cpp:472
-msgid "Root"
-msgstr "Arrel"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:228
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:51
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:76
+msgid "unknown language"
+msgstr "idioma desconegut"
-#: k3bfiletreeview.cpp:473
-msgid "Home"
-msgstr "Inici"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:239
+msgid "not supported"
+msgstr "no admès"
-#: k3bprojectmanager.cpp:202
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:452
#, c-format
-msgid "AudioCD%1"
-msgstr "AudioCD%1"
+msgid ""
+"_n: %nCh\n"
+"%nCh"
+msgstr ""
+"%nCa.\n"
+"%nCa."
-#: k3bprojectmanager.cpp:208
-#, c-format
-msgid "DataCD%1"
-msgstr "DataCD%1"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:564
+msgid ""
+"<p>When using the <em>AC3 pass-through</em> audio codec all selected audio "
+"streams need to be in AC3 format. Please select another audio codec or "
+"choose AC3 audio streams for all ripped titles."
+msgstr ""
+"<p>Quan es fa servir el còdec d'àudio <em>AC3 curtcircuitat</em> cal que "
+"tots els fluxos d'àudio seleccionats estiguin en format AC3. Si us plau, "
+"seleccioneu un altre còdec d'àudio, o bé trieu fluxos d'àudio AC3 per a "
+"totes les pistes extretes."
-#: k3bprojectmanager.cpp:214
-#, c-format
-msgid "MixedCD%1"
-msgstr "MixedCD%1"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingdialog.cpp:567
+msgid "AC3 Pass-through"
+msgstr "AC3 curtcircuitat"
-#: k3bprojectmanager.cpp:220
-#, c-format
-msgid "VideoCD%1"
-msgstr "VideoCD%1"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:111
+msgid "Ripping Video DVD Titles"
+msgstr "S'estan extraient les pistes del DVD de vídeo"
-#: k3bprojectmanager.cpp:226
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:117
+msgid ""
+"_n: Transcoding %n title to %1/%2\n"
+"Transcoding %n titles to %1/%2"
+msgstr ""
+"S'està recodificant %n pista a %1/%2\n"
+"S'estan recodificant %n pistes a %1/%2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:146
#, c-format
-msgid "eMovixCD%1"
-msgstr "eMovixCD%1"
+msgid "Successfully ripped title %1"
+msgstr "La pista %1 s'ha extret correctament"
-#: k3bprojectmanager.cpp:232
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:149
#, c-format
-msgid "eMovixDVD%1"
-msgstr "eMovixDVD%1"
+msgid "Failed to rip title %1"
+msgstr "No s'ha pogut extreure la pista %1"
-#: k3bprojectmanager.cpp:238
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:179
#, c-format
-msgid "DataDVD%1"
-msgstr "DataDVD%1"
+msgid "Determined clipping values for title %1"
+msgstr "Valors de retallat determinats per a la pista %1"
-#: k3bprojectmanager.cpp:244
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:180
+msgid "Top: %1, Bottom: %2"
+msgstr "Superior: %1, Inferior: %2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:182
+msgid "Left: %1, Right: %2"
+msgstr "Esquerra: %1, Dreta: %2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:190
+msgid "Insane clipping values. No clipping will be done at all."
+msgstr "Els valors de retallat són absurds. No es retallarà res."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingjob.cpp:200
#, c-format
-msgid "VideoDVD%1"
-msgstr "VideoDVD%1"
+msgid "Failed to determine clipping values for title %1"
+msgstr "No s'han pogut determinar els valors de retallat de la pista %1"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:47
+msgid "%1 %2Ch (%3<em>%4</em>)"
+msgstr "%1 %2Ca. (%3<em>%4</em>)"
-#: tips.cpp:3
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:73
+msgid "RLE"
+msgstr "RLE"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:74
+msgid "Extended"
+msgstr "Estès"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:244
+msgid "<p><b>Title %1 (%2)</b><br>%3"
+msgstr "<p><b>Pista %1 (%2)</b><br>%3"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:248
+#, c-format
msgid ""
-"<p>...that you do not need to erase a CDRW before rewriting it manually\n"
-"since K3b can do that automatically before writing.</p>\n"
+"_n: %n chapter\n"
+"%n chapters"
msgstr ""
-"<p>...no cal que esborreu un CD regravable abans de reescriure'l manualment,\n"
-"ja que el K3b pot fer-ho automàticament abans d'escriure.</p>\n"
+"%n capítol\n"
+"%n capítols"
-#: tips.cpp:9
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
+msgid "MPEG1"
+msgstr "MPEG1"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:253
+msgid "MPEG2"
+msgstr "MPEG2"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:257
+msgid "letterboxed"
+msgstr "vores negres"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:259
+msgid "anamorph"
+msgstr "anamòrfic"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:266
+msgid "No audio streams"
+msgstr "Sense fluxos d'àudio"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:273
+msgid "No Subpicture streams"
+msgstr "Sense fluxos de subtítols"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:318
+msgid "Audio Streams"
+msgstr "Fluxos d'àudio"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:322
+msgid "Subpicture Streams"
+msgstr "Fluxos de subtítols"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:93
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:343
+#, no-c-format
+msgid "Preview"
+msgstr "Vista prèvia"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingtitlelistview.cpp:346
+msgid "Subpicture"
+msgstr "Subtítols"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:95
msgid ""
-"<p>...that you do not need to bother with any settings if you do not know\n"
-"what they mean. K3b is able to choose the settings best suited for you.</p>\n"
+"K3b was unable to unmount device '%1' containing medium '%2'. Video DVD "
+"ripping will not work if the device is mounted. Please unmount manually."
msgstr ""
-"<p>...no cal que us preocupeu dels paràmetres de configuració si no sabeu\n"
-"què signifiquen. El K3b és capaç de triar la configuració més adequada.</p>\n"
+"El K3b no ha estat capaç de desmuntar el dispositiu '%1' que conté el suport "
+"'%2'. L'extracció del DVD de vídeo no funcionarà si el dispositiu està "
+"muntat. Desmunteu-lo manualment, si us plau."
-#: tips.cpp:15
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:98
+msgid "Unmounting failed"
+msgstr "No s'ha pogut desmuntar"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:108
msgid ""
-"<p>...that K3b has two types of settings. On the one hand K3b has settings like "
-"most\n"
-"TDE applications have accessible through the configuration dialog via the "
-"settings menu;\n"
-"on the other hand every K3b action dialog has three buttons to load and save "
-"defaults\n"
-"for that action. This way one may, for example, set the defaults for CD Copy: "
-"these defaults\n"
-"will then be loaded every time the CD Copy dialog is opened. The button <em>"
-"K3b defaults</em>\n"
-"will restore the <em>factory settings</em> in case you do not know if the "
-"settings you chose\n"
-"are appropriate.</p>\n"
+"<p>Unable to read Video DVD contents: Found encrypted Video DVD.<p>Install "
+"<i>libdvdcss</i> to get Video DVD decryption support."
msgstr ""
-"<p>...el K3b té dos tipus d'arranjament. D'una banda el K3b té l'arranjament "
-"com la majoria\n"
-"d'aplicacions del TDE tenen accessible mitjançant d'un diàleg de configuració a "
-"través del menú d'arranjament;\n"
-"d'altra banda, cada diàleg d'acció del K3b té tres botons per carregar i desar "
-"arranjaments per omissió\n"
-"per a l'acció. D'aquesta manera un pot, per exemple, establir la configuració "
-"per omissió a l'hora de copiar CD: aquestes opcions per omissió\n"
-"Seran carregades cada vegada que s'obri el diàleg de còpia de CD. El botó <em>"
-"Arranjament per omissió del K3b</em>\n"
-"restablirà la configuració <em>de fàbrica</em> en cas de que no sapigueu si la "
-"configuració que heu triat\n"
-"és apropiada.</p>\n"
+"<p>No s'ha pogut llegir el contingut del DVD de vídeo: s'ha trobat un DVD "
+"xifrat. <p>Instal·leu el «libdvdcss» per tal de poder desxifrar DVD."
-#: tips.cpp:26
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:120
+#, c-format
msgid ""
-"<p>...that you do not need to bother changing the settings marked as <em>"
-"advanced</em> if you \n"
-"do not know what they mean. K3b's defaults are suitable for most daily use.</p>"
-"\n"
+"_n: %n title\n"
+"%n titles"
msgstr ""
-"<p>...no cal que us preocupeu de canviar els paràmetres marcats com a <em> "
-"avançats</em> si no\n"
-"sabeu què volen dir. L'arranjament per omissió del K3b és adequat per a la "
-"majoria d'usos.</p> \n"
+"%n pista\n"
+"%n pistes"
-#: tips.cpp:32
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:128
+msgid "K3b uses transcode to rip Video DVDs. Please make sure it is installed."
+msgstr ""
+"El K3b fa servir el «transcode» per extreure DVD de vídeo. Assegureu-vos que "
+"està instal·lat."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:142
msgid ""
-"<p>Just left-click one of your devices in the device and file tree and see what "
-"happens. K3b opens a specific\n"
-"window based on the media's contents. For an audio CD for example you will be "
-"given a list of the tracks with\n"
-"the possibility to rip these tracks to any format supported by K3b (like mp3 or "
-"Ogg-Vorbis).</p>\n"
+"<p>K3b uses transcode to rip Video DVDs. Your installation of transcode (<em>"
+"%1</em>) lacks support for any of the codecs supported by K3b.<p>Please make "
+"sure it is installed properly."
msgstr ""
-"<p>Feu clic a un dels vostres dispositius a l'arbre de fitxers i dispositius i "
-"veieu què passa.El K3b obre una finestra\n"
-"específica segons el contingut del suport. Per a un CD d'àudio, per exemple, se "
-"us mostraràuna llista de les pistes amb\n"
-"la possibilitat d'extreure aquestes pistes a qualsevol format acceptat pel K3b "
-"(com ara MP3 o Ogg-Vorbis).</p>\n"
+"<p>El K3b fa servir el «transcode» per extreure DVD de vídeo. La vostra "
+"instal·lació de «transcode» (<em>%1</em>) no admet cap dels còdecs emprats "
+"pel K3b .<p>Assegureu-vos que està correctament instal·lat."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:155
+msgid "Unable to read Video DVD contents."
+msgstr "No s'ha pogut llegir el contingut del DVD de vídeo."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:169
+msgid "Please select the titles to rip."
+msgstr "Seleccioneu les pistes a extreure."
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:170
+msgid "No Titles Selected"
+msgstr "No s'ha seleccionat cap pista"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingview.cpp:236
+msgid "Open the Video DVD ripping dialog"
+msgstr "Obre el diàleg d'extracció de DVD de vídeo"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:68
+msgid "Keep original dimensions"
+msgstr "Conserva les dimensions originals"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:69
+msgid "640x? (automatic height)"
+msgstr "640x? (alçada automàtica)"
-#: tips.cpp:39
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:70
+msgid "320x? (automatic height)"
+msgstr "320x? (alçada automàtica)"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:81
+msgid "Video Size"
+msgstr "Mida del vídeo"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:414
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:417
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:420
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:510
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:511
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:512
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:97
+msgid "%1 kbps"
+msgstr "%1 kbps"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:283
msgid ""
-"<p>...that K3b lets you choose media instead of devices for burning. So if you "
-"want to burn to a certain\n"
-"medium simply insert it and wait for K3b to detect it. It will then appear as "
-"your burning medium.</p>\n"
+"<p><b>Pattern special strings:</b><p>The following strings will be replaced "
+"with their respective meaning in every track name.<br><p><table border="
+"\"0\"><tr><td></td><td><em>Meaning</em></td><td><em>Alternatives</em></td></"
+"tr><tr><td>%t</td><td>title number</td><td>%{t} or %{title_number}</td></"
+"tr><tr><td>%i</td><td>volume id (mostly the name of the Video DVD)</td><td>"
+"%{i} or %{volume_id}</td></tr><tr><td>%b</td><td>beautified volume id</"
+"td><td>%{b} or %{beautified_volume_id}</td></tr><tr><td>%l</td><td>two chars "
+"language code</td><td>%{l} or %{lang_code}</td></tr><tr><td>%n</"
+"td><td>language name</td><td>%{n} or %{lang_name}</td></tr><tr><td>%a</"
+"td><td>audio format (on the Video DVD)</td><td>%{a} or %{audio_format}</td></"
+"tr><tr><td>%c</td><td>number of audio channels (on the Video DVD)</td><td>"
+"%{c} or %{channels}</td></tr><tr><td>%v</td><td>size of the original video</"
+"td><td>%{v} or %{orig_video_size}</td></tr><tr><td>%s</td><td>size of the "
+"resulting video (<em>Caution: auto-clipping values are not taken into "
+"account!</em>)</td><td>%{s} or %{video_size}</td></tr><tr><td>%r</"
+"td><td>aspect ratio of the original video</td><td>%{r} or %{aspect_ratio}</"
+"td></tr><tr><td>%d</td><td>current date</td><td>%{d} or %{date}</td></tr></"
+"table><p><em>Hint: K3b also accepts slight variations of the long special "
+"strings. One can, for example, leave out the underscores.</em>"
+msgstr ""
+"<p><b>Cadenes especials de patró:</b> <p>Les cadenes següents seran "
+"substituïdes pel seu significat corresponent a cada nom de pista. "
+"<br><p><table border=\"0\"><tr> <td></td> <td><em>Significat</em></td> "
+"<td><em>Alternatives</em></td></tr> <tr><td>%t</td><td>número de pista</"
+"td><td>%{t} o %{title_number}</td></tr><tr><td>%i</td><td>ID del volum "
+"(normalment el nom del DVD)</td><td>%{i} o %{volume_id}</td></tr><tr><td>%b</"
+"td><td>ID del volum, adornat</td><td>%{b} o %{beautified_volume_id}</td></"
+"tr><tr><td>%l</td><td>codi d'idioma de dos caràcters</td><td>%{l} o "
+"%{lang_code}</td></tr><tr><td>%n</td><td>nom de l'idioma</td><td>%{n} o "
+"%{lang_name}</td></tr><tr><td>%a</td><td>format de l'àudio (del DVD)</td><td>"
+"%{a} o %{audio_format}</td></tr><tr><td>%c</td><td>nombre de canals d'àudio "
+"(del DVD)</td><td>%{c} o %{channels}</td></tr><tr><td>%v</td><td>mida del "
+"vídeo original</td><td>%{v} o %{orig_video_size}</td></tr><tr><td>%s</"
+"td><td>mida del vídeo resultant (<em>Atenció: els valors d'auto-retallat no "
+"es tenen en compte!</em>)</td><td>%{s} o %{video_size}</td></tr><tr><td>%r</"
+"td><td>relació d'aspecte del vídeo original</td><td>%{r} o %{aspect_ratio}</"
+"td></tr><tr><td>%d</td><td>data actual</td><td>%{d} o %{date}</td></tr></"
+"table><p><em>Consell: el K3b també accepta petites variacions de les cadenes "
+"especials llargues. Es pot obviar, per exemple, el guionet baix.</em>"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:335
+msgid "Video Picture Size"
+msgstr "Mida de la imatge del vídeo"
+
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:342
+msgid ""
+"<p>Please choose the width and height of the resulting video. If one value "
+"is set to <em>Auto</em> K3b will choose this value depending on the aspect "
+"ratio of the video picture.<br>Be aware that setting both the width and the "
+"height to fixed values will result in no aspect ratio correction to be "
+"performed."
msgstr ""
-"<p>...el K3b us deixa triar suports en lloc de dispositius per gravar. "
-"D'aquesta manera, si voleu gravar un cert\n"
-"suport només cal que l'inseriu i espereu a que el K3b el detecti. Aleshores "
-"apareixerà com el vostre suport de gravació.</p>\n"
+"<p>Trieu l'amplada i l'alçada del vídeo resultant. Si un valor s'estableix a "
+"<em>Automàtic</em> el K3b triarà el seu valor segons la relació d'aspecte de "
+"la imatge del vídeo. <br>Tingueu en compte que establir tant l'amplada com "
+"l'alçada a valors fixos farà que no es realitzi cap mena de correcció en la "
+"relació d'aspecte."
-#: k3bwelcomewidget.cpp:87
-msgid "Welcome to K3b - The CD and DVD Kreator"
-msgstr "Benvingut al K3b - El Kreador de CD i DVD"
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:352
+msgid "Width"
+msgstr ""
-#: k3bwelcomewidget.cpp:98
-msgid "Further actions..."
-msgstr "Més accions..."
+#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:353
+msgid "Height"
+msgstr ""
-#: k3bwelcomewidget.cpp:447
-msgid "Remove Button"
-msgstr "Elimina el botó"
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:112
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:124
+#, c-format
+msgid "Internal Alsa problem: %1"
+msgstr "Problema intern d'ALSA: %1"
-#: k3bwelcomewidget.cpp:449 k3bwelcomewidget.cpp:454
-msgid "Add Button"
-msgstr "Afegeix botó"
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:156
+msgid "Could not open alsa audio device '%1' (%2)."
+msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu ALSA d'àudio '%1' (%2)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:177
+msgid "Could not allocate hardware parameter structure (%1)"
+msgstr "No s'ha pogut assignar l'estructura de paràmetres del maquinari (%1)"
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:183
+msgid "Could not initialize hardware parameter structure (%1)."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut inicialitzar l'estructura de paràmetres del maquinari (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:190
+msgid "Could not set access type (%1)."
+msgstr "No s'ha pogut establir el tipus d'accés (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:198
+msgid "Could not set sample format (%1)."
+msgstr "No s'ha pogut establir el format de mostreig (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:211
+msgid "Could not set sample rate (%1)."
+msgstr "No s'ha pogut establir la taxa de mostreig (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:220
+msgid "Could not set channel count (%1)."
+msgstr "No s'ha pogut establir el nombre de canals (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:227
+msgid "Could not set parameters (%1)."
+msgstr "No s'han pogut establir els paràmetres (%1)."
+
+#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:260
+msgid "Alsa device:"
+msgstr "Dispositiu ALSA:"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:236
+msgid "Windows Media v1"
+msgstr "Windows Media v1"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:238
+msgid "Windows Media v2"
+msgstr "Windows Media v2"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:240
+msgid "MPEG 1 Layer III"
+msgstr "MPEG 1 Layer III"
+
+#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:242
+msgid "Advanced Audio Coding (AAC)"
+msgstr "Codificació Avançada d'Àudio (AAC)"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:372
+msgid "FLAC"
+msgstr "FLAC"
#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:379
#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:394
@@ -10189,6 +7291,30 @@ msgstr "Canals"
msgid "Sampling Rate"
msgstr "Taxa de mostreig"
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:381
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:398
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:344
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:354
+msgid "Sample Size"
+msgstr "Mida de mostra"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:388
+msgid "Vendor"
+msgstr "Productor"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:397
+#: ../plugins/decoder/libsndfile/k3blibsndfiledecoder.cpp:128
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:418
+#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:123
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:353
+msgid "%1 Hz"
+msgstr "%1 Hz"
+
+#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:399
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:355
+msgid "%1 bits"
+msgstr "%1 bits"
+
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:392
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:419
msgid "Bitrate"
@@ -10219,17 +7345,30 @@ msgstr "Original"
msgid "CRC"
msgstr "CRC"
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:406
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:217
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:121
+#, no-c-format
+msgid "Mono"
+msgstr "Mono"
+
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:408
msgid "Dual"
msgstr "Dual"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:397
-#: ../plugins/decoder/libsndfile/k3blibsndfiledecoder.cpp:128
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:418
-#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:123
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:353
-msgid "%1 Hz"
-msgstr "%1 Hz"
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:410
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:212
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:120
+#, no-c-format
+msgid "Joint Stereo"
+msgstr "Estèreo unit"
+
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:412
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:207
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:119
+#, no-c-format
+msgid "Stereo"
+msgstr "Estèreo"
#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:421
msgid "VBR"
@@ -10254,6 +7393,24 @@ msgstr "CCITT J.17"
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:450
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:452
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:454
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "sí"
+
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:450
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:452
+#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:454
+#, fuzzy
+msgid "No"
+msgstr "No."
+
+#: ../plugins/decoder/musepack/k3bmpcdecoder.cpp:73
+msgid "Musepack"
+msgstr "Musepack"
+
#: ../plugins/decoder/ogg/k3boggvorbisdecoder.cpp:125
msgid "Bitrate Upper"
msgstr "Taxa de bits superior"
@@ -10271,49 +7428,111 @@ msgstr "Taxa de bits inferior"
msgid "Ogg-Vorbis"
msgstr "Ogg-Vorbis"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:372
-msgid "FLAC"
-msgstr "FLAC"
+#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:335
+msgid "WAVE"
+msgstr "WAVE"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:381
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:398
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:344
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:354
-msgid "Sample Size"
-msgstr "Mida de mostra"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:200
+msgid "Invalid command: the command is empty."
+msgstr "Ordre no vàlida: l'ordre és buida."
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:388
-msgid "Vendor"
-msgstr "Productor"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:245
+#, c-format
+msgid "Command failed: %1"
+msgstr "L'ordre ha fallat: %1"
-#: ../plugins/decoder/flac/k3bflacdecoder.cpp:399
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:355
-msgid "%1 bits"
-msgstr "%1 bits"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:256
+msgid "Could not find program '%1'"
+msgstr "No s'ha pogut trobar el programa '%1'"
-#: ../plugins/decoder/wave/k3bwavedecoder.cpp:335
-msgid "WAVE"
-msgstr "WAVE"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:35
+msgid "Editing external audio encoder"
+msgstr "S'està editant el codificador d'àudio extern"
-#: ../plugins/decoder/musepack/k3bmpcdecoder.cpp:73
-msgid "Musepack"
-msgstr "Musepack"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:76
+msgid "Please specify a name for the command."
+msgstr "Especifiqueu un nom per a l'ordre."
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:194
-msgid "Windows Media v1"
-msgstr "Windows Media v1"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:77
+msgid "No name specified"
+msgstr "No s'ha especificat cap nom"
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:196
-msgid "Windows Media v2"
-msgstr "Windows Media v2"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:81
+msgid "Please specify an extension for the command."
+msgstr "Especifiqueu una extensió per a l'ordre."
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:198
-msgid "MPEG 1 Layer III"
-msgstr "MPEG 1 Layer III"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:82
+msgid "No extension specified"
+msgstr "No s'ha especificat cap extensió"
-#: ../plugins/decoder/ffmpeg/k3bffmpegwrapper.cpp:200
-msgid "Advanced Audio Coding (AAC)"
-msgstr "Codificació Avançada d'Àudio (AAC)"
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:86
+msgid "Please specify the command line."
+msgstr "Especifiqueu l'ordre."
+
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:87
+msgid "No command line specified"
+msgstr "No s'ha especificat cap ordre"
+
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:91
+#, c-format
+msgid "Please add the output filename (%f) to the command line."
+msgstr "Afegiu el nom del fitxer de sortida (%f) a la línia d'ordres."
+
+#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:92
+msgid "No filename specified"
+msgstr "No s'ha especificat cap nom de fitxer"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:102
+msgid "Low quality (56 kbps)"
+msgstr "Baixa qualitat (56 kbps)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:103
+msgid "Low quality (90 kbps)"
+msgstr "Baixa qualitat (90 kbps)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:105
+msgid "Portable (average 115 kbps)"
+msgstr "Portable (115 kbps en promig)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:106
+msgid "Portable (average 130 kbps)"
+msgstr "Portable (130 kbps en promig)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:107
+msgid "Portable (average 160 kbps)"
+msgstr "Portable (160 kbps en promig)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:109
+msgid "HiFi (average 175 kbps)"
+msgstr "Alta fidelitat (175 kbps en promig)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:110
+msgid "HiFi (average 190 kbps)"
+msgstr "Alta fidelitat (190 kbps en promig)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:111
+msgid "HiFi (average 210 kbps)"
+msgstr "Alta fidelitat (210 kbps en promig)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:112
+msgid "HiFi (average 230 kbps)"
+msgstr "Alta fidelitat (230 kbps en promig)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:114
+msgid "Archiving (320 kbps)"
+msgstr "Arxivament (320 kbps)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:409
+msgid "(Lame) Manual Quality Settings"
+msgstr "(Lame) Arranjament manual de qualitat"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:471
+msgid "Constant Bitrate: %1 kbps (%2)"
+msgstr "Taxa de bits constant: %1 kbps (%2)"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:475
+msgid "Variable Bitrate (%1)"
+msgstr "Taxa de bits variable (%1)"
#: ../plugins/encoder/ogg/k3boggvorbisencoder.cpp:434
msgid "Controls the quality of the encoded files."
@@ -10321,25 +7540,25 @@ msgstr "Controla la qualitat dels fitxers codificats."
#: ../plugins/encoder/ogg/k3boggvorbisencoder.cpp:435
msgid ""
-"<p>Vorbis' audio quality is not best measured in kilobits per second, but on a "
-"scale from -1 to 10 called <em>quality</em>."
-"<p>For now, quality -1 is roughly equivalent to 45kbps average, 5 is roughly "
-"160kbps, and 10 gives about 400kbps. Most people seeking very-near-CD-quality "
-"audio encode at a quality of 5 or, for lossless stereo coupling, 6. The quality "
-"3 gives, at approximately 110kbps a smaller filesize and significantly better "
-"fidelity than .mp3 compression at 128kbps."
-"<p><em>This explanation is based on the one from the www.vorbis.com FAQ.</em>"
+"<p>Vorbis' audio quality is not best measured in kilobits per second, but on "
+"a scale from -1 to 10 called <em>quality</em>.<p>For now, quality -1 is "
+"roughly equivalent to 45kbps average, 5 is roughly 160kbps, and 10 gives "
+"about 400kbps. Most people seeking very-near-CD-quality audio encode at a "
+"quality of 5 or, for lossless stereo coupling, 6. The quality 3 gives, at "
+"approximately 110kbps a smaller filesize and significantly better fidelity "
+"than .mp3 compression at 128kbps.<p><em>This explanation is based on the one "
+"from the www.vorbis.com FAQ.</em>"
msgstr ""
"<p>La qualitat d'àudio de Vorbis no es mesura en kilobits per segon, sinó en "
-"una escala de 0 a 10 anomenada <em>qualitat</em>."
-"<p>Per ara, la qualitat -1 és més o menys equivalent a un promig de 45kbps, 5 "
-"és aproximadament 160kbps, i 10 dóna uns 400kbps. La majoria de la gent que "
-"cerca una codificació molt a prop de la qualitat d'un CD d'àudio fan servir una "
+"una escala de 0 a 10 anomenada <em>qualitat</em>.<p>Per ara, la qualitat -1 "
+"és més o menys equivalent a un promig de 45kbps, 5 és aproximadament "
+"160kbps, i 10 dóna uns 400kbps. La majoria de la gent que cerca una "
+"codificació molt a prop de la qualitat d'un CD d'àudio fan servir una "
"qualitat de 5 o, per a una pèrdua inferior de l'acoblament estèreo, 6. La "
"qualitat 3 dóna aproximadament 110kbps, una menor mida de fitxer, i una "
"fidelitat significativament millor que la compressió .mp3 a 128kbps."
-"<p><em>Aquesta explicació està basada en la que hi ha a les PMF de "
-"www.vorbis.com.</em>"
+"<p><em>Aquesta explicació està basada en la que hi ha a les PMF de www."
+"vorbis.com.</em>"
#: ../plugins/encoder/ogg/k3boggvorbisencoder.cpp:473
msgid "(targetted VBR of %1)"
@@ -10421,151 +7640,6 @@ msgstr "Psion 8-bit A-law"
msgid "Raw"
msgstr "En brut"
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:102
-msgid "Low quality (56 kbps)"
-msgstr "Baixa qualitat (56 kbps)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:103
-msgid "Low quality (90 kbps)"
-msgstr "Baixa qualitat (90 kbps)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:105
-msgid "Portable (average 115 kbps)"
-msgstr "Portable (115 kbps en promig)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:106
-msgid "Portable (average 130 kbps)"
-msgstr "Portable (130 kbps en promig)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:107
-msgid "Portable (average 160 kbps)"
-msgstr "Portable (160 kbps en promig)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:109
-msgid "HiFi (average 175 kbps)"
-msgstr "Alta fidelitat (175 kbps en promig)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:110
-msgid "HiFi (average 190 kbps)"
-msgstr "Alta fidelitat (190 kbps en promig)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:111
-msgid "HiFi (average 210 kbps)"
-msgstr "Alta fidelitat (210 kbps en promig)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:112
-msgid "HiFi (average 230 kbps)"
-msgstr "Alta fidelitat (230 kbps en promig)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:114
-msgid "Archiving (320 kbps)"
-msgstr "Arxivament (320 kbps)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:409
-msgid "(Lame) Manual Quality Settings"
-msgstr "(Lame) Arranjament manual de qualitat"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:471
-msgid "Constant Bitrate: %1 kbps (%2)"
-msgstr "Taxa de bits constant: %1 kbps (%2)"
-
-#: ../plugins/encoder/lame/k3blameencoder.cpp:475
-msgid "Variable Bitrate (%1)"
-msgstr "Taxa de bits variable (%1)"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:35
-msgid "Editing external audio encoder"
-msgstr "S'està editant el codificador d'àudio extern"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:76
-msgid "Please specify a name for the command."
-msgstr "Especifiqueu un nom per a l'ordre."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:77
-msgid "No name specified"
-msgstr "No s'ha especificat cap nom"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:81
-msgid "Please specify an extension for the command."
-msgstr "Especifiqueu una extensió per a l'ordre."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:82
-msgid "No extension specified"
-msgstr "No s'ha especificat cap extensió"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:86
-msgid "Please specify the command line."
-msgstr "Especifiqueu l'ordre."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:87
-msgid "No command line specified"
-msgstr "No s'ha especificat cap ordre"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:91
-#, c-format
-msgid "Please add the output filename (%f) to the command line."
-msgstr "Afegiu el nom del fitxer de sortida (%f) a la línia d'ordres."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoderconfigwidget.cpp:92
-msgid "No filename specified"
-msgstr "No s'ha especificat cap nom de fitxer"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:200
-msgid "Invalid command: the command is empty."
-msgstr "Ordre no vàlida: l'ordre és buida."
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:245
-#, c-format
-msgid "Command failed: %1"
-msgstr "L'ordre ha fallat: %1"
-
-#: ../plugins/encoder/external/k3bexternalencoder.cpp:256
-msgid "Could not find program '%1'"
-msgstr "No s'ha pogut trobar el programa '%1'"
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:112
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:124
-#, c-format
-msgid "Internal Alsa problem: %1"
-msgstr "Problema intern d'ALSA: %1"
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:156
-msgid "Could not open alsa audio device '%1' (%2)."
-msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu ALSA d'àudio '%1' (%2)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:177
-msgid "Could not allocate hardware parameter structure (%1)"
-msgstr "No s'ha pogut assignar l'estructura de paràmetres del maquinari (%1)"
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:183
-msgid "Could not initialize hardware parameter structure (%1)."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut inicialitzar l'estructura de paràmetres del maquinari (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:190
-msgid "Could not set access type (%1)."
-msgstr "No s'ha pogut establir el tipus d'accés (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:198
-msgid "Could not set sample format (%1)."
-msgstr "No s'ha pogut establir el format de mostreig (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:211
-msgid "Could not set sample rate (%1)."
-msgstr "No s'ha pogut establir la taxa de mostreig (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:220
-msgid "Could not set channel count (%1)."
-msgstr "No s'ha pogut establir el nombre de canals (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:227
-msgid "Could not set parameters (%1)."
-msgstr "No s'han pogut establir els paràmetres (%1)."
-
-#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:260
-msgid "Alsa device:"
-msgstr "Dispositiu ALSA:"
-
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:87
msgid "Rename Pattern"
msgstr "Patró de reanomenat"
@@ -10597,12 +7671,12 @@ msgstr "Cerca fitxers a reanomenar"
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:118
msgid ""
-"<qt>This specifies how the files should be renamed. Currently only the special "
-"strings <em>%a</em> (Artist), <em>%n</em> (Track number), and <em>%t</em> "
-"(Title) ,are supported."
+"<qt>This specifies how the files should be renamed. Currently only the "
+"special strings <em>%a</em> (Artist), <em>%n</em> (Track number), and <em>"
+"%t</em> (Title) ,are supported."
msgstr ""
-"<qt>Això especifica com s'haurien de reanomenar els fitxers. Actualment només "
-"s'accepten les cadenes especials <em>%a</em> (artista), <em>%n</em> "
+"<qt>Això especifica com s'haurien de reanomenar els fitxers. Actualment "
+"només s'accepten les cadenes especials <em>%a</em> (artista), <em>%n</em> "
"(número de pista), i <em>%t</em> (títol)."
#: ../plugins/project/audiometainforenamer/k3baudiometainforenamerplugin.cpp:133
@@ -10646,3 +7720,2488 @@ msgstr "Seleccioneu un projecte d'àudio no buit per fer una consulta CDDB."
#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:140
msgid "Cddb error"
msgstr "Error de CDDB"
+
+#: k3bui.rc:4
+#, no-c-format
+msgid "&Project"
+msgstr "&Projecte"
+
+#: k3bui.rc:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Tools"
+msgstr "Eines"
+
+#: k3bui.rc:24
+#, no-c-format
+msgid "&Device"
+msgstr "&Dispositiu"
+
+#: k3bui.rc:45
+#, no-c-format
+msgid "&Help"
+msgstr ""
+
+#: k3bui.rc:50
+#, no-c-format
+msgid "Main Toolbar"
+msgstr ""
+
+#: k3bui.rc:56
+#, no-c-format
+msgid "Tools"
+msgstr "Eines"
+
+#: k3bui.rc:63
+#, no-c-format
+msgid "Quick Dir Selector"
+msgstr "Selector ràpid del directori"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:17
+#, no-c-format
+msgid "CDDB Options"
+msgstr "Opcions CDDB"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Local"
+msgstr "Local"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:57
+#, no-c-format
+msgid "Use local CDDB directory"
+msgstr "Fes servir el directori CDDB local"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:68
+#, no-c-format
+msgid "Save entries in local directory (the first directory in the list)"
+msgstr ""
+"Desa les entrades en un directori local (el primer directori de la llista)"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:102
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Directori:"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:135
+#, no-c-format
+msgid "Move directory down"
+msgstr "Mou directori avall"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:149
+#, no-c-format
+msgid "Add directory"
+msgstr "Afegeix directori"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:171
+#, no-c-format
+msgid "Remove directory"
+msgstr "Elimina directori"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "Move directory up"
+msgstr "Mou directori amunt"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:214
+#, no-c-format
+msgid "Remote"
+msgstr "Remot"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:251
+#, no-c-format
+msgid "Server:"
+msgstr "Servidor:"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:273
+#, no-c-format
+msgid "Server"
+msgstr "Servidor"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:284
+#, no-c-format
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:328
+#, no-c-format
+msgid "Port "
+msgstr "Port "
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:342
+#, no-c-format
+msgid "Add server"
+msgstr "Afegeix servidor"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:356
+#, no-c-format
+msgid "Remove server"
+msgstr "Elimina servidor"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:370
+#, no-c-format
+msgid "Move server up"
+msgstr "Mou servidor amunt"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:384
+#, no-c-format
+msgid "Move server down"
+msgstr "Mou servidor avall"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:411
+#, no-c-format
+msgid "Enable remote CDDB queries"
+msgstr "Habilita les consultes CDDB remotes"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:440
+#, no-c-format
+msgid "CGI Path"
+msgstr "Ruta CGI"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:460
+#, no-c-format
+msgid "~/cddb/cddb.cgi"
+msgstr "~/cddb/cddb.cgi"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:471
+#, no-c-format
+msgid "Path:"
+msgstr "Ruta:"
+
+#: option/base_k3bcddboptiontab.ui:479
+#, no-c-format
+msgid "Manual CGI path"
+msgstr "Ruta manual CGI"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:30
+#, no-c-format
+msgid "&Ask to save projects on exit"
+msgstr "Dem&ana si es volen desar els projectes en sortir"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:33
+#, no-c-format
+msgid "Ask to save modified projects on exit"
+msgstr "Demana si es volen desar els projectes modificats en sortir"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Default Temporary Directory:"
+msgstr "Directori temporal per omissió:"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:57
+#, no-c-format
+msgid "The directory where K3b stores temporary files"
+msgstr "El directori on el K3b emmagatzema els fitxers temporals"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:60
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>This is the default temporary directory. This is where K3b will store "
+"temporary files like iso images or decoded audio files.\n"
+"<p>Be aware that the temporary directory may also be changed in every "
+"project burn dialog."
+msgstr ""
+"<p>Aquest és el directori temporal per omissió. Aquí és on el K3b "
+"emmagatzemarà temporalment els fitxers, com les imatges ISO o els fitxers "
+"d'àudio descodificats.\n"
+"<p>Tingueu present que el directori temporal també es pot canviar en tots "
+"els diàlegs de gravació del projecte."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:73
+#, no-c-format
+msgid "System"
+msgstr "Sistema"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:84
+#, no-c-format
+msgid "&Check system configuration"
+msgstr "&Comprova la configuració del sistema"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:87
+#, no-c-format
+msgid "Check system Configuration"
+msgstr "Configuració de la comprovació del sistema"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:90
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will check the system configuration for any "
+"problems on startup and when the the user changes the settings."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b comprovarà la configuració del "
+"sistema per si hi ha problemes durant l'arrencada o quan l'usuari canviï les "
+"preferències."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Used audio output system:"
+msgstr "Sistema de sortida d'àudio emprat:"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Confi&gure..."
+msgstr "Confi&gura..."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "GUI Settings"
+msgstr "Arranjament de la IGU"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:142
+#, no-c-format
+msgid "Show progress &OSD"
+msgstr "Mostra el progrés &OSD"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:145
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will display the progress in an OSD which "
+"always stays on top of all other windows."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b mostrarà el progrés en un OSD que "
+"sempre romandrà a sobre de totes les demés finestres."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:153
+#, no-c-format
+msgid "Hide &main window while writing"
+msgstr "Oculta la finestra &principal durant l'escriptura"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:156
+#, no-c-format
+msgid "Hide the main window while displaying the progress window"
+msgstr "Oculta la finestra principal mentre es mosta la finestra de progrés"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:159
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will hide the main window while displaying "
+"the progress dialog."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b ocultarà la finestra principal "
+"mentre es mostra el diàleg de progrés."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Show splash screen"
+msgstr "Mostra la pantalla d'inici"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:170
+#, no-c-format
+msgid "Show the splash screen when K3b starts"
+msgstr "Mostra la pantalla d'inici quan arrenqui el K3b"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:178
+#, no-c-format
+msgid "E&nable Konqueror integration"
+msgstr "Habilita la i&ntegració amb el Konqueror"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:181
+#, no-c-format
+msgid "Enable integration of K3b actions into Konqueror menus"
+msgstr "Habilita la integració de les accions del K3b als menús del Konqueror"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:184
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>K3b can integrate itself into Konqueror. This integration allows to start "
+"K3b from the context menu in the file manager.\n"
+"<p>A typical example is: in order to burn a folder to a data CD one clicks "
+"on the folder using the right mouse button. In the appearing context menu "
+"one selects \"Create Data CD with K3b...\" and a new K3b project containing "
+"the folder is created.\n"
+"<p><em>Konqueror integration is not enabled by default to prevent unwanted "
+"cluttering of the Konqueror menus.</em>"
+msgstr ""
+"<p>El K3b pot integrar-se a sí mateix a dins del Konqueror. Aquesta "
+"integració permet iniciar el K3b des del menú contextual del gestor de "
+"fitxers.\n"
+"<p>Un exemple típic és: per gravar una carpeta a un CD de dades un fa clic "
+"sobre la carpeta amb el botó dret del ratolí. Al menú que apareix, se "
+"selecciona \"Crea CD de dades amb el K3b\", i es crea un nou projecte de K3b "
+"que conté la carpeta.\n"
+"<p><em>La integració amb el Konqueror no està habilitada per omissió per no "
+"sobrecarregar els menús del Konqueror.</em>"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:194
+#, no-c-format
+msgid "&Keep action dialogs open"
+msgstr "&Mantingues oberts els diàlegs d'acció"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:197
+#, no-c-format
+msgid "Do not close action dialogs after finishing the process"
+msgstr "No tanquis els diàlegs d'acció un cop acabat el procés"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:200
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will not close action dialogs such as the "
+"CD Copy dialog after the process has been finished. It will be kept open to "
+"start a new process like copying another CD."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b no tancarà els diàlegs d'acció, com "
+"ara el diàleg de còpia de CD, després d'acabar el procés. Es mantindrà obert "
+"per començar un nou procés, com ara copiar un altre CD."
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:216
+#, no-c-format
+msgid "&Default action dialog settings:"
+msgstr "&Arranjament per omissió dels diàlegs d'acció:"
+
+#: option/base_k3bmiscoptiontab.ui:227
+#, no-c-format
+msgid "Settings to load when opening an action dialog"
+msgstr "Arranjament a carregar quan s'inicii un diàleg d'acció"
+
+#: option/base_k3bpluginoptiontab.ui:28
+#, no-c-format
+msgid "Configure..."
+msgstr "Configura..."
+
+#: option/base_k3bpluginoptiontab.ui:58
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Here all <em>K3b Plugins</em> may be configured. Be aware that this does "
+"not include the <em>KPart Plugins</em> which embed themselves in the K3b "
+"menu structure.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Des d'aquí es poden configurar tots els <em>connectors del K3b</em>. "
+"Tingueu present que això no inclou els <em>connectors de KPart</em>, que "
+"s'encasten ells mateixos dins de l'estructura de menús del K3b.</p>"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:28
+#, no-c-format
+msgid "Theme Selection"
+msgstr "Selecció del tema"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:37
+#, no-c-format
+msgid "Theme"
+msgstr "Tema"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:70
+#, no-c-format
+msgid "Comment"
+msgstr "Comentari"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:136
+#, no-c-format
+msgid "no Theme selected"
+msgstr "no hi ha cap tema seleccionat"
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Install New Theme..."
+msgstr "Instal·la un nou tema..."
+
+#: option/base_k3bthemeoptiontab.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Remove Theme"
+msgstr "Elimina el tema"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:9
+#, no-c-format
+msgid "Custom Data Filesystems"
+msgstr "Sistemes de fitxers de dades a mida"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:26
+#, no-c-format
+msgid "File System Settings"
+msgstr "Arranjament del sistema de fitxers"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "ISO9660 Filesystem"
+msgstr "Sistema de fitxers ISO-9660"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:58
+#, no-c-format
+msgid "File Systems"
+msgstr "Sistemes de fitxers"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:69
+#, no-c-format
+msgid "&Generate Rock Ridge extensions"
+msgstr "&Genera les extensions Rock Ridge"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:75
+#, no-c-format
+msgid "Add Rock Ridge extensions to the file system"
+msgstr "Afegeix extensions Rock Ridge al sistema de fitxers"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:78
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b will generate the System Use Sharing "
+"Protocol records (SUSP) specified by the Rock Ridge Interchange Protocol "
+"(IEEE-P1282).\n"
+"<p>Rock Ridge extends the ISO-9660 filesystem by features equal to the UNIX "
+"filesystems (permissions, symbolic links, very long filenames, ...). It uses "
+"ISO-8859 or UTF-16 based characters and allows 255 octets.\n"
+"<p>Rock Ridge extensions are located at the end of each ISO-9660 directory "
+"record. This makes the Rock Ridge tree closely coupled to the ISO-9660 "
+"tree.\n"
+"<p><b>It is highly recommended to use Rock Ridge extensions on every data CD "
+"or DVD.</b>"
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b generarà el Protocol del sistema "
+"d'intercanvi de fitxers (SUSP) especificat pel protocol d'intercanvi Rock "
+"Ridge (IEEE-P1282).\n"
+"<p>Rock Ridge estén el sistema de fitxers ISO-9660 amb característiques "
+"iguals a les dels sistemes de fitxers tipus UNIX (permisos, enllaços "
+"simbòlics, noms de fitxer més grans , ...). Aquest fa servir caràcters "
+"basats en ISO-8859 o UTF-16 i permet bytes de 255.\n"
+"<p>La extensió Rock Ridge està localitzada al final de cada registre de "
+"directori ISO-9660. Això fa que l'arbre Rock Ridge estigui estretament "
+"acoplat a l'arbre ISO-9660.\n"
+"<p><b>És altament recomanable fer servir les extensions Rock Ridge en tots "
+"els CD de dades.</b>"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:89
+#, no-c-format
+msgid "Generate &Joliet extensions"
+msgstr "Genera les extensions &Joliet"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Add Joliet extensions to the file system"
+msgstr "Afegeix extensions Joliet al sistema de fitxers"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:95
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, K3b will add additional Joliet extensions to "
+"the ISO-9660 file system.\n"
+"<p>Joliet is not an accepted independent international standard like "
+"ISO-9660 or Rock Ridge. It is mainly used on Windows systems.\n"
+"<p>Joliet does not allow all characters, so the Joliet filenames are not "
+"identical to the filenames on disk (as compared to Rock Ridge). Joliet has a "
+"filename length limitation of 64 chars (independent from the character "
+"coding and type e.g. European vs. Japanese). This is annoying, as modern "
+"file systems all allow 255 characters per path name component.\n"
+"<p>Joliet uses UTF-16 coding.\n"
+"<p><b>Caution:</b> With the exception of Linux and FreeBSD, there is no "
+"POSIX-like OS that supports Joliet. So <b>never create Joliet-only CDs or "
+"DVDs</b> for that reason."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b afegirà extensions Joliet "
+"addicionals al sistema de fitxers ISO-9660.\n"
+"<p>Joliet no és un estàndard acceptat internacionalment com ara l'ISO-9660 o "
+"Rock Ridge. Es fa servir principalment en sistemes Windows.\n"
+"<p>Joliet no accepta tots els caràcters, per tant els noms de fitxer amb "
+"Joliet no són els mateixos que en el disc dur (al contrari que Rock Ridge). "
+"Joliet té els noms dels fitxers limitats a 64 caràcters (independentment de "
+"la codificació o tipus, p.ex. Europea vs. Japonesa). Això és molest, ja que "
+"tots els sistemes de fitxers moderns permeten 255 caràcters per cada "
+"component de la ruta.\n"
+"<p>Joliet fa servir la codificació UTF-16.\n"
+"<p><b>Atenció:</b> amb l'excepció de Linux i FreeBSD, no hi ha cap sistema "
+"operatiu POSIX que admeti Joliet. Per aquest motiu <b>mai s'han de crear els "
+"CD només amb Joliet</b>."
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:107
+#, no-c-format
+msgid "Generate &UDF structures"
+msgstr "Genera les estructures &UDF"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Add UDF structures to the file system"
+msgstr "Afegeix estructures UDF al sistema de fitxers"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:113
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will create UDF filesystem structures in "
+"addition to the ISO9660 filesystem.\n"
+"<p>The UDF (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>) is mainly "
+"used for DVDs."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b crearà les estructures del sistema "
+"de fitxers UDF a més de les del sistema de fitxers ISO-9660.\n"
+"<p>L'UDF (<em><b>U</b>niversal <b>D</b>isk <b>F</b>ormat</em>, format "
+"universal per a discs) es fa servir majoritàriament en els DVD."
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "Other Settings"
+msgstr "Altres arranjaments"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:143
+#, no-c-format
+msgid "F&orce input charset:"
+msgstr "For&ça el joc de caràcters d'entrada:"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:164
+#, no-c-format
+msgid "Preserve file permissions (bac&kup)"
+msgstr "Conserva els permisos de fit&xer (còpia de seguretat)"
+
+#: projects/base_k3badvanceddataimagesettings.ui:167
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, all files in the resulting file system will "
+"have exactly the same permissions as the source files. (Otherwise, all files "
+"will have equal permissions and be owned by root).\n"
+"<p>This is mainly useful for backups.<p><b>Caution:</b> The permissions may "
+"not make much sense on other file systems; for example, if a user that owns "
+"a file on the CD or DVD does not exist."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, tots els fitxers en el CD resultant "
+"tindran exactament els mateixos permisos que els fitxers d'origen. (En cas "
+"contrari, tots els fitxers tindran els mateixos permisos i seran propietat "
+"de root).\n"
+"<p>Això és útil principalment per realitzar còpies de seguretat.\n"
+"<p><b>Atenció:</b> els permisos poden no tenir gaire sentit sobre altres "
+"sistemes de fitxers; Per exemple, si un usuari que és propietari d'un fitxer "
+"del CD o DVD no existeix."
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:20
+#, no-c-format
+msgid "Messa&ge:"
+msgstr "Missat&ge:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:44
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:81
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:140
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:203
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:254
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:89
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:115
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:253
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:282
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:311
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "..."
+msgstr "..."
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:47
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:84
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:143
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:206
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:257
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:92
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:118
+#, no-c-format
+msgid "Copy to all tracks"
+msgstr "Copia a totes les pistes"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:57
+#, no-c-format
+msgid "&UPC EAN:"
+msgstr "&UPC EAN:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:94
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "So&ngwriter:"
+msgstr "Autor de la ca&nçó:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:105
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:102
+#, no-c-format
+msgid "&Composer:"
+msgstr "&Compositor:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:116
+#, no-c-format
+msgid "&Disk id:"
+msgstr "ID del &disc:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:153
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:91
+#, no-c-format
+msgid "&Arranger:"
+msgstr "&Arranjaments:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:179
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:129
+#, no-c-format
+msgid "&Performer:"
+msgstr "Intèr&pret:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextallfieldswidget.ui:216
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:128
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:151
+#, no-c-format
+msgid "&Title:"
+msgstr "&Títol:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:10
+#, no-c-format
+msgid "K3bAudioCDTextWidget"
+msgstr "K3bAudioCDTextWidget"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:21
+#, no-c-format
+msgid "Write CD-Text"
+msgstr "Escriu CD-Text"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:33
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p><b>CD-Text</b>\n"
+"<p>If this option is checked K3b uses some otherwise unused space on the "
+"Audio CD to store additional information, like the artist or the CD title.\n"
+"<p>CD-Text is an extension to the audio CD standard introduced by Sony.\n"
+"<p>CD-Text will only be usable on CD players that support this extension "
+"(mostly car CD players) and software like K3b, of course.\n"
+"<p>Since a CD-Text-enhanced Audio CD will work in any Hifi CD or DVD player "
+"even if the player does not support CD-Text explicitly, enabling it is never "
+"a bad idea (just remember to fill in the CD-Text information)."
+msgstr ""
+"<p><b>CD-Text</b>\n"
+"<p>Si aquesta opció esta marcada el K3b emprarà un espai del CD d'àudio, que "
+"d'altra manera quedaria sense usar, per desar informació addicional, com ara "
+"l'artista o el títol del CD.<p>CD-Text és una ampliació de l'estàndard de CD "
+"d'àudio introduïda per Sony.<p>CD-Text tan sols serà usable pels lectors de "
+"CD que admetin aquesta extensió (majoritàriament els lectors de CD dels "
+"cotxes) i programes com ara el K3b, evidentment.<p>Donat que un CD amb CD-"
+"Text funcionarà en qualsevol reproductor de CD, mai no està de més habilitar "
+"això (sempre i quan especifiqueu dades CD-Text)."
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:65
+#, no-c-format
+msgid "Perf&ormer:"
+msgstr "Intèr&pret:"
+
+#: projects/base_k3baudiocdtextwidget.ui:166
+#, no-c-format
+msgid "More Fiel&ds..."
+msgstr "Més &camps..."
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:9
+#, no-c-format
+msgid "K3bAudioTrackWidget"
+msgstr "K3bAudioTrackWidget"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:27
+#, no-c-format
+msgid "C&D-Text"
+msgstr "C&D-Text"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:113
+#, no-c-format
+msgid "&Message:"
+msgstr "&Missatge:"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:140
+#, no-c-format
+msgid "&ISRC:"
+msgstr "&ISRC:"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:204
+#, no-c-format
+msgid "Preemph&asis"
+msgstr "Preèmf&asi"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:207
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Preemphasis is mainly used in audio processing. Higher frequencies in "
+"audio Q_SIGNALS usually have lower amplitudes. This can lead to bad signal "
+"quality on noisy transmission because the high frequencies might become too "
+"weak. To avoid this effect, high frequencies are amplified before "
+"transmission (preemphasis); the receiver will then weaken them accordingly "
+"for playback."
+msgstr ""
+"<p>La preèmfasi es fa servir principalment en el processament d'àudio. Les "
+"altes freqüències en els senyals d'àudio acostumen a tenir amplituds més "
+"baixes. Això pot portar a una baixa qualitat del senyal en transmissions amb "
+"molt de soroll ja que les altes freqüències podrien arribar massa febles. "
+"Per evitar aquest efecte, les altes freqüències són amplificades abans de la "
+"transmissió (preèmfasi); el receptor les debilitarà adequadament per a la "
+"seva reproducció."
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:215
+#, no-c-format
+msgid "&Copy permitted"
+msgstr "&Còpia permesa"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:231
+#, no-c-format
+msgid "Post-Gap:"
+msgstr "Post-interval:"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:239
+#, no-c-format
+msgid "Set the length of the track's post-gap"
+msgstr "Estableix la longitud del post-interval de la pista"
+
+#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:242
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>On an audio CD each track (except for the last) can have a post-gap.\n"
+"This does not mean that K3b adds an additional gap of silence to the track. "
+"This setting simply influences the display on a Hifi audio CD player. The "
+"part of an audio track that is marked as post-gap is counted backwards.\n"
+"<p>This setting is irrelevant for most users as todays CD burners can put "
+"arbitrary audio data in the post-gap when burning in DAO mode.\n"
+"<p><i>In other CD-burning applications the post-gap might be called the pre-"
+"gap. The pre-gap of track 2 is the same as the post-gap of track 1.\n"
+"<p><b>Changing the post-gap does not change the length of the track!</b>\n"
+"<p><b>When writing in TAO writing mode (not recommended for Audio CDs) the "
+"post-gap will most likely be muted and on some burners forced to 2 seconds.</"
+"b>"
+msgstr ""
+"<p>En un CD d'àudio cada pista (excepte la darrera) pot tenir un post-"
+"interval.\n"
+"Això no vol dir que el K3b afegeixi un interval addicional per silenciar la "
+"pista. Aquesta opció simplement afecta a la manera en que es mostrarà en un "
+"reproductor de CD d'alta fidelitat. La part d'una pista d'àudio marcada com "
+"a post-interval es compta cap enrere.\n"
+"<p>Aquesta opció és irrellevant per a la majoria d'usuaris, ja que les "
+"gravadores de CD d'avui en dia poden posar dades d'àudio de manera "
+"arbitrària quan es grava en mode DAO. \n"
+"<p><i>En altres aplicacions de gravació de CD pot ser que el post-interval "
+"s'anomeni pre-interval. El pre-interval de la pista 2 és el mateix que el "
+"post-interval de la pista 1.\n"
+"<p><b>Canviar el post-interval no canvia la longitud de la pista!</b>\n"
+"<p><b>Quan s'escrigui en mode TAO (no recomanat per als CD d'àudio) el post-"
+"interval molt probablement serà silenciat i en moltes gravadores forçat a "
+"ser de 2 segons.</b>"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:36
+#, no-c-format
+msgid "Boot images:"
+msgstr "Imatges d'arrencada:"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:44
+#, no-c-format
+msgid "&New..."
+msgstr "&Nova..."
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:47
+#, no-c-format
+msgid "Add new boot image"
+msgstr "Afegeix una nova imatge d'arrencada"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:55
+#, no-c-format
+msgid "&Delete"
+msgstr ""
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:58
+#, no-c-format
+msgid "Remove selected boot image"
+msgstr "Elimina la imatge d'arrencada seleccionada"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:66 projects/base_k3bbootimageview.ui:112
+#, no-c-format
+msgid "Emulation Type"
+msgstr "Tipus d'emulació"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:123
+#, no-c-format
+msgid "Flopp&y"
+msgstr "Dis&quet"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:126
+#, no-c-format
+msgid "Emulate a 1440/2880 kb floppy"
+msgstr "Emula un disquet de 1440/2880 KB"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Emulate a harddisk"
+msgstr "Emula un disc dur"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:148
+#, no-c-format
+msgid "No emulation at all"
+msgstr "No emular res"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:177
+#, no-c-format
+msgid "No boot image"
+msgstr "Cap imatge d'arrencada"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:180
+#, no-c-format
+msgid "Do not boot from the emulated floppy/harddisk"
+msgstr "No arrencar des del disquet/disc dur emulat"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:188
+#, no-c-format
+msgid "Boot-info-table"
+msgstr "Taula de la informació d'arrencada"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:207 projects/base_k3bbootimageview.ui:218
+#, no-c-format
+msgid "0"
+msgstr "0"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:229
+#, no-c-format
+msgid "Boot load segment:"
+msgstr "Segment de càrrega de l'arrencada:"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:240
+#, no-c-format
+msgid "Boot load size:"
+msgstr "Mida de l'arrencada a carregar:"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:260
+#, no-c-format
+msgid "Show Advanced Op&tions"
+msgstr "Mostra o&pcions avançades"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:295
+#, no-c-format
+msgid "Boot catalog:"
+msgstr "Catàleg d'arrencada:"
+
+#: projects/base_k3bbootimageview.ui:303
+#, no-c-format
+msgid "boot/boot.catalog"
+msgstr "boot/boot.catalog"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:9
+#, no-c-format
+msgid "Data Image Settings"
+msgstr "Configuració de la imatge de dades"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:23
+#, no-c-format
+msgid "Volume Name"
+msgstr "Nom del volum"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:42
+#, no-c-format
+msgid "&More fields..."
+msgstr "&Més camps..."
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:52
+#, no-c-format
+msgid "File System"
+msgstr "Sistema de fitxers"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:77
+#, no-c-format
+msgid "File system presets"
+msgstr "Sistemes de fitxers predefinits"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:85
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:102
+#, no-c-format
+msgid "&Custom..."
+msgstr "&A mida..."
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:103
+#, no-c-format
+msgid "Symbolic Links"
+msgstr "Enllaços simbòlics"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:112
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:179
+#, no-c-format
+msgid "No Change"
+msgstr "Cap canvi"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Discard broken symlinks"
+msgstr "Descarta els enllaços simbòlics trencats"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:122
+#, no-c-format
+msgid "Discard all symlinks"
+msgstr "Descarta tots els enllaços simbòlics"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Follow symlinks"
+msgstr "Segueix els enllaços simbòlics"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:142
+#, no-c-format
+msgid "Symbolic link handling in the project"
+msgstr "Gestió dels enllaços simbòlics al projecte"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:145
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>K3b can create ISO9660 filesystems that contain symlinks if the Rock "
+"Ridge extensions are enabled (they are by default). You can change the way "
+"symlinks are handled in a K3b project.\n"
+"\n"
+"<p><b>No Change</b><br>\n"
+"Symlinks are used as they have been added to the project. \n"
+"\n"
+"<p><b>Discard broken symlinks</b><br>\n"
+"K3b will discard all symbolic links that do not point to a file inside the "
+"project. That includes all links to absolute paths like '/home/myhome/"
+"testfile'.\n"
+"\n"
+"<p><b>Discard all symlinks</b><br>\n"
+"K3b will discard all symbolic links that have been added to the project; "
+"meaning that the resulting file system will have no links at all.\n"
+"\n"
+"<p><b>Follow symlinks</b><br>\n"
+"Each symbolic link in the project will be replaced with the contents of the "
+"file it is pointing to. Thus, the resulting filesystem will not contain any "
+"symbolic links.<br>\n"
+"Be aware that in case Rock Ridge extensions are disabled (which is not "
+"recommended) symbolic links are always followed because ISO9660 does not "
+"support symbolic links.\n"
+"\n"
+"<p><b>Caution:</b> Symbolic links require Rock Ridge extensions."
+msgstr ""
+"<p>El K3b pot crear sistemes de fitxers ISO-9660 que continguin enllaços "
+"simbòlics si les extensions Rock Ridge estan habilitades (ho estan per "
+"omissió). Podeu canviar la manera de gestionar els enllaços simbòlics en un "
+"projecte del K3b.\n"
+"\n"
+"<p><b>Cap canvi</b><br>\n"
+"Els enllaços simbòlics es fan servir tal i com hagin estat afegits al "
+"projecte.\n"
+"\n"
+"<p><b>Descarta els enllaços trencats</b><br>\n"
+"El K3b descartarà tots els enllaços simbòlics que no apuntin a cap fitxer "
+"dins del projecte. Això inclou tots els enllaços amb camins absoluts com ara "
+"'/home/elmeudirectori/fitxer'.\n"
+"\n"
+"<p><b>Descarta tots els enllaços</b><br>\n"
+"El K3b descartarà tots els enllaços simbòlics que s'hagin afegit al "
+"projecte; això vol dir que el sistema de fitxers resultant no tindrà cap "
+"mena d'enllaç simbòlic.\n"
+"\n"
+"<p><b>Segueix els enllaços</b><br>\n"
+"Cada enllaç simbòlic al projecte serà substituït amb el contingut del fitxer "
+"al que estigui apuntant. Per tant, el sistema de fitxers resultant no tindrà "
+"cap mena d'enllaç simbòlic.\n"
+"<br>\n"
+"Tingueu en compte que en cas de que les extensions Rock Ridge estiguin "
+"deshabilitades (la qual cosa no es recomana) els enllaços simbòlics sempre "
+"es segueixen, ja que l'ISO-9660 no admet enllaços simbòlics.\n"
+"\n"
+"<p><b>Atenció:</b> els enllaços simbòlics requereixen les extensions Rock "
+"Ridge."
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:170
+#, no-c-format
+msgid "White space handling"
+msgstr "Gestió dels espais en blanc"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:184
+#, no-c-format
+msgid "Strip"
+msgstr "Elimina"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:189
+#, no-c-format
+msgid "Extended Strip"
+msgstr "Eliminació estesa"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:209
+#, no-c-format
+msgid "Handling of spaces in filenames"
+msgstr "Gestió dels espais en els noms de fitxer"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:212
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p><b>No Change</b><br>\n"
+"If this option is checked, K3b will leave all spaces in filenames as they "
+"are.\n"
+"<p><b>Strip</b><br>\n"
+"If this option is checked, K3b will remove all spaces from all filenames."
+"<br>\n"
+"Example: 'my good file.ext' becomes 'mygoodfile.ext'\n"
+"<p><b>Extended Strip</b><br>\n"
+"If this option is checked K3b will remove all spaces in all filenames and "
+"capitalize all letters following a space.<br>\n"
+"Example: 'my good file.ext' becomes 'myGoodFile.ext'\n"
+"<p><b>Replace</b><br>\n"
+"If this option is checked, K3b will replace all spaces in all filenames with "
+"the specified characters.<br>\n"
+"Example: 'my good file.ext' becomes 'my_good_file.ext'"
+msgstr ""
+"<p><b>Sense cap canvi</b> <br>\n"
+"Si aquesta opció està marcada, el K3b deixarà els espais als noms de fitxer "
+"tal com estiguin.\n"
+"<p><b>Elimina</b><br>\n"
+"Si aquesta opció està marcada, el K3b eliminarà tots els espais dels noms de "
+"fitxer.<br>\n"
+"Exemple: 'el meu fitxer.ext' es converteix en 'elmeufitxer.ext'\n"
+"<p><b>Eliminació estesa</b><br>\n"
+"Si aquesta opció està marcada, el K3b eliminarà tots els espais dels noms de "
+"fitxer i posarà en majúscules totes les lletres que vagin després d'un espai."
+"<br>\n"
+"Exemple: 'el meu fitxer.ext' es converteix en 'elMeuFitxer.ext'\n"
+"<p><b>Substitueix</b><br>\n"
+"Si aquesta opció està marcada, el K3b substituirà els espais als noms de "
+"fitxer amb els caràcters indicats.<br>\n"
+"Exemple: 'el meu fitxer.ext' es converteix en 'el_meu_fitxer.ext'"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:241
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:52
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:548
+#, no-c-format
+msgid "_"
+msgstr "_"
+
+#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:244
+#, no-c-format
+msgid "The string to replace spaces with"
+msgstr "La cadena amb la que substituir els espais"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:42
+#, no-c-format
+msgid "V&olume set name:"
+msgstr "N&om del conjunt del volum:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:80
+#, no-c-format
+msgid "P&reparer:"
+msgstr "P&reparador:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:91
+#, no-c-format
+msgid "P&ublisher:"
+msgstr "&Editor:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:102
+#, no-c-format
+msgid "Volu&me set size:"
+msgstr "&Mida del conjunt del volum:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "S&ystem:"
+msgstr "S&istema:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "&Application:"
+msgstr "&Aplicació:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:256
+#, no-c-format
+msgid "Select a bibliographic file from the project"
+msgstr "Seleccioneu un fitxer bibliogràfic des del projecte"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:285
+#, no-c-format
+msgid "Select an abstract file from the project"
+msgstr "Seleccioneu un fitxer de resum des del projecte"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:314
+#, no-c-format
+msgid "Select a copyright file from the project"
+msgstr "Seleccioneu un fitxer de copyright des del projecte"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:324
+#, no-c-format
+msgid "Abstract file:"
+msgstr "Fitxer de resum:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:332
+#, no-c-format
+msgid "Copyright file:"
+msgstr "Fitxer de copyright:"
+
+#: projects/base_k3bdatavolumedescwidget.ui:340
+#, no-c-format
+msgid "Bibliographic file:"
+msgstr "Fitxer bibliogràfic:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:23
+#, no-c-format
+msgid "Playback Settings"
+msgstr "Opcions de reproducció"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:34
+#, no-c-format
+msgid "MPlayer subtitle fontset:"
+msgstr "Joc de fonts per als subtítols de MPlayer:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:42
+#, no-c-format
+msgid "Select the font to be used to render subtitles"
+msgstr "Seleccioneu la font que es farà servir per mostrar els subtítols"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:50
+#, no-c-format
+msgid "Unwanted MPlayer options:"
+msgstr "Opcions no desitjades per a MPlayer:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:69
+#, no-c-format
+msgid "Pla&y files randomly"
+msgstr "Reproduei&x els fitxers aleatòriament"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:72
+#, no-c-format
+msgid "The files are played in random order"
+msgstr "Els fitxers es reprodueixen en ordre aleatori"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:75
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked the order in which the files are played is "
+"determined randomly every time it is played."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, l'ordre en el que es reprodueixen els "
+"fitxers serà determinada aleatòriament cada vegada que es reprodueixi."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:83
+#, no-c-format
+msgid "&Do not use DMA"
+msgstr "No facis servir el &DMA"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:86
+#, no-c-format
+msgid "Do not use DMA for media access"
+msgstr "No facis servir el DMA per accedir als suports"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:89
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked the resulting eMovix CD/DVD will not use DMA "
+"for accessing the drive. This will slow down reading from the CD/DVD but may "
+"be necessary on some systems that do not support DMA.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el CD/DVD eMovix resultant no farà servir "
+"el DMA per accedir a la unitat. Això alentirà la lectura del CD però pot ser "
+"necessari en alguns sistemes que no permeten l'ús del DMA.</p>"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:99
+#, no-c-format
+msgid "MPlayer options you want to be sure MPlayer will not use"
+msgstr ""
+"Opcions d'MPlayer que vulgueu assegurar-vos que l'MPlayer no farà servir"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:102
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Here one can specify MPlayer options that should never be used.\n"
+"<p>They have to be separated by spaces:\n"
+"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
+msgstr ""
+"<p>Aquí podeu especificar les opcions de l'MPlayer que mai seran usades.\n"
+"<p>Hauran d'estar separades per espais:\n"
+"<pre>opc1 opc2 opc3</pre>"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:112
+#, no-c-format
+msgid "Additional MPlayer options"
+msgstr "Opcions addicionals per a MPlayer"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:115
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>MPlayer options that should be used in any case.\n"
+"<p>They have to be separated by spaces:\n"
+"<pre>opt1 opt2 opt3</pre>"
+msgstr ""
+"<p>Les opcions de l'MPlayer que s'hauran de fer servir en qualsevol cas.\n"
+"<p>Hauran d'estar separades per espais:\n"
+"<pre>opc1 opc2 opc3</pre>"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:125
+#, no-c-format
+msgid "Additional MPlayer options:"
+msgstr "Opcions addicionals per a MPlayer:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:133
+#, no-c-format
+msgid "Loop playlist:"
+msgstr "Repeteix el repertori:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "infinity"
+msgstr "infinit"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:150
+#, no-c-format
+msgid "How many times should the playlist be looped"
+msgstr "Quantes vegades s'hauria de repetir el repertori"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:158
+#, no-c-format
+msgid "Audio Player Background:"
+msgstr "Fons del reproductor d'àudio:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:166
+#, no-c-format
+msgid "Background video to show during audio playback"
+msgstr "Vídeo de fons a mostrar durant la reproducció de l'àudio"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:169
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p><b>Audio Player Background</b>\n"
+"<p>During audio playback normally the screen would be black. However, if a "
+"background movie has been selected, eMovix will display it during playback.\n"
+"<p>Additional background movies can be installed. However, this is not as "
+"simple as a few mouse clicks. The background movies are stored in the emovix "
+"shared data folder (mostly <i>/usr/share/emovix</i> or <i>/usr/local/share/"
+"emovix</i>) under <em>backgrounds</em>. So to add a background one has to "
+"copy the file to that folder."
+msgstr ""
+"<p><b>Fons del reproductor d'àudio</b>\n"
+"<p>Durant la reproducció d'àudio normalment la pantalla serà negra. "
+"Tanmateix, si s'ha seleccionat una pel·lícula de fons, l'«eMovix» la "
+"mostrarà durant la reproducció.\n"
+"<p>Es poden instal·lar pel·lícules de fons addicionals. Tanmateix, això no "
+"és tan simple com un parell de clics de ratolí. Les pel·lícules de fons es "
+"troben a la carpeta de dades compartides de l'«eMovix» (normalment <i>/usr/"
+"share/emovix</i> o <i>/usr/local/share/emovix</i>), sota <em>backgrounds</"
+"em>. Així doncs, per afegir un fons cal copiar el fitxer a aquesta carpeta."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:181
+#, no-c-format
+msgid "Startup Behavior"
+msgstr "Comportament en començar"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:192
+#, no-c-format
+msgid "Keyboard Layout:"
+msgstr "Disposició del teclat:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:200
+#, no-c-format
+msgid "eMovix boot messages language:"
+msgstr "Idioma dels missatges d'arrencada per a eMovix:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:208
+#, no-c-format
+msgid "Select the language of the eMovix help screens"
+msgstr "Seleccioneu l'idioma de les pantalles d'ajuda de l'«eMovix»"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:216
+#, no-c-format
+msgid "Default boot label:"
+msgstr "Etiqueta d'arrencada per omissió:"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:224
+#, no-c-format
+msgid "Select the default Linux kernel configuration"
+msgstr "Selecciona la configuració per omissió del nucli de Linux"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:227
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p><b>eMovix Boot Labels</b>\n"
+"<p>eMovix provides are variety or different boot configurations which can be "
+"selected at boot time via a boot label (compare Lilo or Grub). The many "
+"different boot configurations mainly influence the Video output.\n"
+"<p>The <b>default</b>, <b>movix</b>, or <b>MoviX</b> labels start a general "
+"Vesa video driver.\n"
+"<p>The <b>TV</b> labels can be used to direct video to the TV output of the "
+"graphic board. eMovix provides TVout drivers for different brands of graphic "
+"boards.\n"
+"<p>The <b>FB</b> labels refer to configurations that start a Frame Buffer "
+"driver in different screen resolutions.\n"
+"<p>The <b>AA</b> labels make eMovix output the video through the Ascii-Art "
+"library which displays the picture in text mode through the usage of simple "
+"Acsii characters.\n"
+"<p>The <b>hd</b> label makes eMovix boot from the local harddisk instead of "
+"the medium. This can be used to prevent accidental starting of an eMovix "
+"medium.\n"
+"<p>The <b>floppy</b> label makes eMovix boot from the local floppy drive "
+"instead of the medium."
+msgstr ""
+"<p><b>Etiquetes d'arrencada d'«eMovix»</b>\n"
+"<p>L'«eMovix» proporciona una varietat de configuracions d'arrencada que es "
+"poden seleccionar a l'inici a través d'una etiqueta d'arrencada (com fan el "
+"«Lilo» o el «Grub»). Les diferents configuracions d'arrencada afecten "
+"principalment a la manera de mostrar el vídeo.\n"
+"<p>Les etiquetes <b>default</b>, <b>movix</b>, o <b>MoviX</b> inicien un "
+"controlador VESA genèric.\n"
+"<p>Les etiquetes <b>TV</b> es poden fer servir per dirigir el vídeo a la "
+"sortida de televisió de la targeta gràfica. L'«eMovix» proporciona "
+"controladors de sortida de televisió per diferents models de targetes "
+"gràfiques.\n"
+"<p>Les etiquetes <b>FB</b> es refereixen a configuracions que inicien un "
+"controlador de frame buffer en diferents resolucions de pantalla.\n"
+"<p>Les etiquetes <b>AA</b> fan que l'«eMovix» mostri el vídeo a través d'una "
+"biblioteca ASCII-art que dibuixa la imatge en mode text a base de caràcters "
+"ASCII simples.\n"
+"<p>Les etiquetes <b>hd</b> fan que l'«eMovix» arrenqui des del disc dur "
+"local en comptes del suport. Això es pot fer servir per evitar que un suport "
+"d'«eMovix» s'inicii accidentalment.\n"
+"<p>L'etiqueta <b>floppy</b> fa que l'«eMovix» arrenqui des de la unitat de "
+"disquet local en comptes del suport."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:242
+#, no-c-format
+msgid "Select the layout of the keyboard"
+msgstr "Seleccioneu la disposició del teclat"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:245
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>The keyboard layout selected here will be used for the eMovix commands "
+"like controlling the media player."
+msgstr ""
+"<p>La disposició de teclat seleccionada aquí serà emprada per ordres "
+"«eMovix» com ara controlar el reproductor multimèdia."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:263
+#, no-c-format
+msgid "Behavior After Playing"
+msgstr "Comportament després de la reproducció"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:274
+#, no-c-format
+msgid "E&ject disk"
+msgstr "E&xpulsa el disc"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:277
+#, no-c-format
+msgid "Eject the disk after playing has finished"
+msgstr "Expulsa el disc després de finalitzar la reproducció"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:280
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked the disk will be ejected after MPlayer has "
+"finished."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el disc serà expulsat després que el "
+"MPlayer hagi finalitzat."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:288
+#, no-c-format
+msgid "Sh&utdown"
+msgstr "Apa&ga"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:291
+#, no-c-format
+msgid "Shutdown after playing has finished"
+msgstr "Apaga després de finalitzar la reproducció"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:294
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked the PC will be shut down after MPlayer has "
+"finished playing."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el PC s'apagarà després que el MPlayer "
+"hagi finalitzat la reproducció."
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:302
+#, no-c-format
+msgid "Re&boot"
+msgstr "&Reinicia"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:305
+#, no-c-format
+msgid "Reboot after playing has finished"
+msgstr "Reinicia després de finalitzar la reproducció"
+
+#: projects/base_k3bmovixoptionswidget.ui:308
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked the PC will be rebooted after MPlayer has "
+"finished playing."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el PC es reiniciarà després que el MPlayer "
+"hagi finalitzat la reproducció."
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:25
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:392
+#, no-c-format
+msgid "Filetype"
+msgstr "Tipus de fitxer"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:52
+#, no-c-format
+msgid "Configure Plugin"
+msgstr "Configura connector"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:113
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:384
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:62
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Options"
+msgstr "Opcions CDDB"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:73
+#, no-c-format
+msgid "Create m&3u playlist"
+msgstr "Crea un repertori m&3u"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:76
+#, no-c-format
+msgid "Create playlist for the ripped files"
+msgstr "Crea un repertori dels fitxers extrets"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:79
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will create a playlist of the ripped files\n"
+"which can be used with programs like xmms or noatun.\n"
+"<p>You may use the special strings to give the playlist a unique filename."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b crearà un repertori dels fitxers\n"
+"extrets, el qual es podrà fer servir amb programes com «xmms» o «noatun».\n"
+"<p>Podreu fer servir les cadenes especials per donar al repertori un nom de "
+"fitxer únic."
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "&Use relative paths"
+msgstr "Fes servir r&utes relatives"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:120
+#, no-c-format
+msgid "Use relative paths instead of absolute"
+msgstr "Fes servir rutes relatives en comptes d'absolutes"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:123
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked, the entries in the playlist will be relative "
+"to its location.\n"
+"<p>Example: If your playlist is located in <em>/home/myself/music</em> and\n"
+"your audio files are in <em>/home/myself/music/cool</em>; then the entries "
+"in the\n"
+"playlist will look something like: <em>cool/track1.ogg</em>."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, les entrades del repertori hauran de ser "
+"relatives a la seva localització.\n"
+"<p>Exemple: si el vostre repertori es troba a <em>/home/usuari/musica</em> "
+"i\n"
+"els vostres fitxers d'àudio són a <em>/home/usuari/musica/rap</em> ;en "
+"aquest cas les entrades\n"
+"del repertori es veuran com: <em>rap/pista1.ogg</em>."
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:136
+#, no-c-format
+msgid "Create si&ngle file"
+msgstr "Crea un &sol fitxer"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Rip all tracks to a single file"
+msgstr "Extrau totes les pistes a un sol fitxer"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:142
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will create only one\n"
+"audio file no matter how many tracks are ripped. This\n"
+"file will contain all tracks one after the other.\n"
+"<p>This might be useful to rip a live album or a radio play.\n"
+"<p><b>Caution:</b> The file will have the name of the first track."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b tan sols crearà\n"
+"un fitxer d'àudio independentment de quantes pistes s'hagin\n"
+"extret. Aquest fitxer contindrà totes les pistes una rere l'altra.\n"
+"<p>Això pot ser útil per extreure un àlbum en directe o un\n"
+"programa de ràdio.\n"
+"<p><b>Atenció:</b> el fitxer tindrà el nom de la primera pista."
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:182
+#, no-c-format
+msgid "Write &cue file"
+msgstr "Escriu el fitxer &CUE"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "Write a cuefile"
+msgstr "Escriu un fitxer CUE"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:188
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will create a CDRWIN cue file which allows "
+"to easily write a copy of the audio CD on other systems."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b crearà un fitxer CUE de «cdrwin» "
+"que permet escriure fàcilment una còpia del CD d'àudio en altres sistemes."
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:208
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:165
+#, no-c-format
+msgid "Target Folder"
+msgstr "Carpeta destí"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:232
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:251
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:189
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:208
+#, no-c-format
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
+#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:243
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:200
+#, no-c-format
+msgid "Space needed:"
+msgstr "Espai requerit:"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "Ripping Pattern"
+msgstr "Patró d'extracció"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:41
+#, no-c-format
+msgid "Replace all blan&ks with:"
+msgstr "Substituei&x tots els espais per:"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Playlist pattern:"
+msgstr "Patró del repertori:"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:86
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:478
+#, no-c-format
+msgid "Ripped files pattern:"
+msgstr "Patró de fitxers extrets:"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:105
+#, no-c-format
+msgid "Insert your custom pattern here"
+msgstr "Inseriu aquí el vostre patró a mida"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:138
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:510
+#, no-c-format
+msgid "See special strings"
+msgstr "Veure cadenes especials"
+
+#: rip/base_k3bcddbpatternwidget.ui:149
+#, no-c-format
+msgid "About conditional inclusion"
+msgstr "Sobre la inclusió condicional"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:28
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Please select the audio streams you want to include in every ripped title"
+msgstr ""
+"Seleccioneu els fluxos d'àudio que vulgueu incloure a cada pista extreta"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Setti&ngs"
+msgstr "Arra&njament"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Video Quality"
+msgstr "Qualitat del vídeo"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:81
+#, no-c-format
+msgid "Video Size:"
+msgstr "Mida del vídeo:"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:120
+#, no-c-format
+msgid "Video Bitrate:"
+msgstr "Taxa de bits del vídeo:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:177
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:139
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:348
+#, no-c-format
+msgid " kbps"
+msgstr " kbps"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:221
+#, no-c-format
+msgid "Audio Quality"
+msgstr "Qualitat de l'àudio"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:250
+#, no-c-format
+msgid "Variable &Bitrate"
+msgstr "Taxa de &bits variable"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:266
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:340
+#, no-c-format
+msgid "Audio Bitrate:"
+msgstr "Taxa de bits de l'àudio:"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:308
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>No Audio Quality settings available for <em>AC3 pass-through</em>. The "
+"audio stream from the Video DVD is used without any changes."
+msgstr ""
+"<p>No hi ha cap arranjament de qualitat d'àudio per a l'<em>AC3 "
+"curtcircuitat</em>. Es fa servir el flux d'àudio del Video DVD sense cap "
+"canvi."
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:411
+#, no-c-format
+msgid "Video Codec:"
+msgstr "Còdec de vídeo:"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:419
+#, no-c-format
+msgid "Select the Video codec used to encode the DVD titles"
+msgstr ""
+"Seleccioneu el còdec de vídeo a emprar per codificar les pistes del DVD"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:437
+#, no-c-format
+msgid "Audio Codec:"
+msgstr "Còdec d'àudio:"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:445
+#, no-c-format
+msgid "Select the Audio codec used to encode the DVD titles"
+msgstr "Seleccioneu el còdec d'àudio a emprar per codificar les pistes del DVD"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:459
+#, no-c-format
+msgid "File Namin&g"
+msgstr "Nomenamen&t de fitxers"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:529
+#, no-c-format
+msgid "Replace all &blanks with:"
+msgstr "Substitueix tots els es&pais per:"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:588
+#, no-c-format
+msgid "&2-pass encoding"
+msgstr "Codificació en &2 passades"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:591
+#, no-c-format
+msgid "Alt+2"
+msgstr "Alt+2"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:597
+#, no-c-format
+msgid "Enable 2-pass encoding"
+msgstr "Habilita la codificació en 2 passades"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:600
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b encodes the video titles in two passes. The "
+"first pass is used to gather information about the video in order to improve "
+"the distribution of bits in the second pass. The resulting video will have a "
+"higher quality using a variable bitrate.\n"
+"<p>If this option is not checked K3b will create video files with a constant "
+"bitrate and a lower quality.\n"
+"<p>2-pass encoding results in a doubled encoding time."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b codifica les pistes de vídeo en dues "
+"passades. La primera passada es fa servir per recol·lectar informació sobre "
+"el vídeo per tal de millorar la distribució dels bits en la segona passada. "
+"El vídeo resultant tindrà una millor qualitat fent servir una taxa de bits "
+"variable.\n"
+"<p>Si aquesta opció no està marcada el K3b crearà fitxers de vídeo amb una "
+"taxa de bits constant i de menor qualitat.\n"
+"<p>La codificació en dues passades triga el doble que la normal."
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:610
+#, no-c-format
+msgid "Automatic &Video Clipping"
+msgstr "Retallat automàtic del &vídeo"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:616
+#, no-c-format
+msgid "Automatically detect the black borders of the video"
+msgstr "Detecta automàticament les vores negres del vídeo"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:619
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Most Video DVDs are encoded in a letterboxed format. <em>Letterboxed</em> "
+"refers to black bars used at the top and bottom (and sometimes at the sides) "
+"of the video to force it into one of the aspect ratios supported by the "
+"Video DVD standard.\n"
+"<p>If this option is checked K3b will automatically detect and remove these "
+"black bars from the resulting video.\n"
+"<p>Although this method is very reliable there may be problems if the source "
+"material is exceptionally short or dark."
+msgstr ""
+"<p>La majoria dels DVD de vídeo estan codificats en format de vores negres. "
+"<em>Vores negres</em> es refereix a les barres negres que es fan servir a "
+"dalt i a baix (i a vegades als costats) del vídeo per forçar-lo a tenir una "
+"de les relacions d'aspecte admeses per l'estàndard de DVD de vídeo.\n"
+"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b detectarà i eliminarà automàticament "
+"aquestes vores negres del vídeo resultant.\n"
+"<p>Encara que aquest mètode és molt segur, pot donar problemes si el "
+"material d'origen és excepcionalment curt o fosc."
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:629
+#, no-c-format
+msgid "Resample Audio to &44.1 KHz"
+msgstr "Torna a mostregar l'àudio a &44,1 kHz"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:632
+#, no-c-format
+msgid "Alt+4"
+msgstr "Alt+4"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:638
+#, no-c-format
+msgid "Change the sample rate of the audio stream to 44.1 KHz"
+msgstr "Canvia la freqüència de mostreig del flux d'àudio a 44,1 KHz"
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:641
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Video DVD audio streams normally are encoded with a sampling rate of "
+"48000 Hz. Audio CDs on the other hand are encoded with a sampling rate of "
+"44100 Hz.\n"
+"<p>If this option is checked K3b will change the sampling rate of the audio "
+"stream to 44100 Hz."
+msgstr ""
+"<p>Els fluxos d'àudio dels DVD de vídeo normalment estan codificats amb una "
+"freqüència de mostreig de 48000 Hz. Els CD d'àudio, en canvi, es codifiquen "
+"amb una freqüència de mostreig de 44100 Hz.\n"
+"<p>Si aquesta opció està marcada el K3b canviarà la freqüència de mostreig "
+"del flux d'àudio a 44100 Hz."
+
+#: rip/videodvd/base_k3bvideodvdrippingwidget.ui:650
+#, no-c-format
+msgid "Low s&cheduling priority for the video transcoding process"
+msgstr "Bai&xa prioritat per al procés de recodificació de vídeo"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:28
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>This dialog can be used to setup external command line applications as "
+"audio encoders. These can then be used by K3b to encode audio data (Tracks "
+"from an audio CD or the titles from an audio project) to formats that are "
+"normally not supported (i.e. no encoder plugin exists).\n"
+"<p>K3b comes with a selection of predefined external applications that "
+"depends on the installed applications."
+msgstr ""
+"<p>Aquest diàleg es fa servir per configurar aplicacions externes de consola "
+"com ara codificadors d'àudio. Aquests poden ser emprats pel K3b per "
+"codificar dades d'àudio (les pistes d'un CD o d'un projecte d'àudio) a "
+"formats que no s'accepten normalment (ja que no existeix el connector "
+"corresponent).\n"
+"<p>El K3b ve amb una selecció d'aplicacions externes predefinides que "
+"dependrà de les aplicacions instal·lades."
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:45
+#, no-c-format
+msgid "Configured Encoders"
+msgstr "Codificadors configurats"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:65
+#, no-c-format
+msgid "Extension"
+msgstr "Extensió"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:76
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:67
+#, no-c-format
+msgid "Command"
+msgstr "Ordre"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Edit..."
+msgstr "Edita..."
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:135
+#, no-c-format
+msgid "Add..."
+msgstr "Afegeix..."
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Name:"
+msgstr "Nom:"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:57
+#, no-c-format
+msgid "Filename extension:"
+msgstr "Extensió del nom de fitxer:"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:78
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p><b>Command</b><br>\n"
+"Please insert the command used to encode the audio data. The command has to "
+"read raw little endian (see <em>Swap Byte Order</em>) 16bit stereo audio "
+"frames from stdin.\n"
+"<p>The following strings will be replaced by K3b:<br>\n"
+"<b>%f</b> - The filename of the resulting file. This is where the command "
+"has to write its output to.<br>\n"
+"<em>The following refer to metadata stored for example in the ID3 tag of am "
+"mp3 file (Be aware that these values might be empty).</em><br>\n"
+"<b>%t</b> - Title<br>\n"
+"<b>%a</b> - Artist<br>\n"
+"<b>%c</b> - Comment<br>\n"
+"<b>%n</b> - Track number<br>\n"
+"<b>%m</b> - Album Title<br>\n"
+"<b>%r</b> - Album Artist<br>\n"
+"<b>%x</b> - Album comment<br>\n"
+"<b>%y</b> - Release Year"
+msgstr ""
+"<p><b>Ordre</b><br>\n"
+"Introduïu el comandament a emprar per codificar les dades d'àudio. El "
+"comandament ha de llegir àudio en brut \"little endian\" (veure "
+"<em>Intercanvia l'ordre dels bytes</em>) estèreo de 16 bits des de l'entrada "
+"estàndard.<p>Les cadenes següents seran substituïdes pel K3b:<br>\n"
+"<b>%f</b> - El nom del fitxer resultant. Aquí és on el comandament ha "
+"d'escriure la seva sortida.<br>\n"
+"<em> El que ve a continuació es refereix a les metadades desades, per "
+"exemple, a la marca ID3 d'un fitxer MP3 (tingueu en compte que aquests valor "
+"poden ser buits).</em><br>\n"
+"<b>%t</b> - Títol<br>\n"
+"<b>%a</b> - Artista<br>\n"
+"<b>%c</b> - Comentari<br>\n"
+"<b>%n</b> - Número de pista<br>\n"
+"<b>%m</b> - Títol de l'àlbum<br>\n"
+"<b>%r</b> - Artista de l'àlbum<br>\n"
+"<b>%x</b> - Comentari de l'àlbum<br>\n"
+"<b>%y</b> - Any de llançament"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "Swap &Byte Order"
+msgstr "Intercanvia l'ordre dels &bytes"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Swap the byte order of the input data"
+msgstr "Intercanvia l'ordre els bytes de les dades d'entrada"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:130
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p> If this option is checked K3b will swap the byte order of the input "
+"data. Thus, the command has to read big endian audio frames.\n"
+"<p>If the resulting audio file sounds bad it is highly likely that the byte "
+"order is wrong and this option has to be checked."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b intercanviarà l'ordre dels bytes de "
+"les dades d'entrada. Per tant, el comandament haurà de llegir l'àudio en "
+"\"big endian\".\n"
+"<p>Si el fitxer d'àudio resultant sona malament és molt probable que l'ordre "
+"dels bytes sigui incorrecte, i s'hagi de marcar aquesta opció."
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Write W&ave Header"
+msgstr "Escriu l&a capçalera WAVE"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:142
+#, no-c-format
+msgid "Create a wave header for the input data"
+msgstr "Crea una capçalera WAVE per a les dades d'entrada"
+
+#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:145
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked K3b will write a wave header. This is useful in "
+"case the encoder application cannot read plain raw audio data."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, el K3b escriurà una capçalera WAVE. Això "
+"és útil en cas que el codificador no pugui llegir dades d'àudio en brut."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:43
+#, no-c-format
+msgid "Quality Settings"
+msgstr "Arranjament de la qualitat"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Preset:"
+msgstr "Configuració predefinida:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:78
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:69
+#, no-c-format
+msgid "textLabel1"
+msgstr "textLabel1"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:144
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:361
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:149
+#, no-c-format
+msgid "high quality"
+msgstr "alta qualitat"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:160
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:165
+#, no-c-format
+msgid "small file"
+msgstr "fitxer petit"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:214
+#, no-c-format
+msgid "Manual settings:"
+msgstr "Arranjament manuals:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:230
+#, no-c-format
+msgid "textLabel2"
+msgstr "textLabel2"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:277
+#, no-c-format
+msgid "Change Settings..."
+msgstr "Canvia les opcions..."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:302
+#, no-c-format
+msgid "Encoder Quality"
+msgstr "Qualitat del codificador"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:316
+#, no-c-format
+msgid "Choose the noise shaping & psycho acoustic algorithm."
+msgstr "Escolliu l'algorisme psicoacústic i de forma de soroll."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:319
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Bitrate is of course the main influence on quality. The higher the "
+"bitrate, the higher the quality. But for a given bitrate, we have a choice "
+"of algorithms to determine the best scalefactors and huffman encoding (noise "
+"shaping).\n"
+"<p>The quality increases from 0 to 9 while the encoding speed drops.\n"
+"<p>9 uses the slowest & best possible version of all algorithms.\n"
+"<p><b>7 is the recommended setting</b> while 4 still produced reasonable "
+"quality at good speed.\n"
+"<p>0 disables almost all algorithms including psy-model resulting in poor "
+"quality.\n"
+"<p><b>This setting has no influence on the size of the resulting file.</b>"
+msgstr ""
+"<p>La taxa de bits és, evidentment, el que més influeix en la qualitat. Quan "
+"més alta sigui la taxa de bits, més alta serà la qualitat. Però per a una "
+"taxa de bits donada, tenim una sèrie d'algorismes per determinar els millors "
+"factors d'escalat i la codificació Huffman (forma del soroll).\n"
+"<p>La qualitat creix des de 0 fins a 9 mentre que la velocitat de "
+"codificació cau.\n"
+"<p>9 fa servir la versió millor i més lenta de tots els algorismes.\n"
+"<p><b>7 és l'arranjament recomanat</b>, tot i que 4 encara produeix una "
+"qualitat raonable a una bona velocitat.\n"
+"<p>0 desactiva gairebé tots els algorismes incloent el model psy, produint "
+"una pobre qualitat.\n"
+"<p><b>Aquest paràmetre no afecta a la mida del fitxer resultant.</b>"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:348
+#, no-c-format
+msgid "fast encoding"
+msgstr "codificació ràpida"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:395
+#, no-c-format
+msgid "Mark copyrighted"
+msgstr "Marca com a protegit per copyright"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:398
+#, no-c-format
+msgid "Mark the encoded file as being copyrighted."
+msgstr "Marca el fitxer codificat com a protegit per copyright."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:406
+#, no-c-format
+msgid "Mark as original"
+msgstr "Marca com a original"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:409
+#, no-c-format
+msgid "Mark the encoded file as being a copy."
+msgstr "Marca el fitxer codificat com a còpia."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:417
+#, no-c-format
+msgid "Strict ISO compliance"
+msgstr "Compatibilitat ISO estricta"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:420
+#, no-c-format
+msgid "Enforce strict ISO compliance"
+msgstr "Força la compatibilitat ISO estricta"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:423
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked LAME will enforce the 7680 bit limitation on "
+"total frame size.<br>\n"
+"This results in many wasted bits for high bitrate encodings but will "
+"ensure strict ISO compatibility. This compatibility might be important for "
+"hardware players."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada, LAME imposarà la limitació de 7680 bits en "
+"la mida total del marc.<br>\n"
+"Això farà que es malbaratin molts bits amb codificacions d'una alta taxa de "
+"bits, però assegurarà una estricta compatibilitat ISO. Aquesta "
+"compatibilitat pot ser important per als reproductors per maquinari."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:432
+#, no-c-format
+msgid "Error protection"
+msgstr "Protecció contra errors"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:435
+#, no-c-format
+msgid "Turn on CRC error protection."
+msgstr "Activa la protecció contra errors CRC."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:438
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>If this option is checked a cyclic redundancy check (CRC) code will be "
+"added to each frame, allowing transmission errors that could occur on the "
+"MP3 stream to be detected; however, it takes 16 bits per frame that would "
+"otherwise be used for encoding, thus slightly reducing the sound quality."
+msgstr ""
+"<p>Si aquesta opció està marcada s'afegirà un codi de comprobació cíclica "
+"redundant (CRC) a cada marc, permetent que es detectin els errors de "
+"transmissió en el flux MP3 que es poguessin produir; tanmateix, calen 16 "
+"bits per marc que d'altra manera es farien servir per codificar, la qual "
+"cosa redueix lleugerament la qualitat del so."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:24
+#, no-c-format
+msgid "Quality"
+msgstr "Qualitat"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:38
+#, no-c-format
+msgid "Constant Bitrate"
+msgstr "Taxa de bits constant"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:81
+#, no-c-format
+msgid "Variable Bitrate"
+msgstr "Taxa de bits variable"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:142
+#, no-c-format
+msgid "Maximum bitrate:"
+msgstr "Taxa de bits màxima:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:150
+#, no-c-format
+msgid "Minimum bitrate:"
+msgstr "Taxa de bits mínima:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:166
+#, no-c-format
+msgid "Average bitrate:"
+msgstr "Taxa de bits promig:"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:198
+#, no-c-format
+msgid "Channel Mode"
+msgstr "Mode de canal"
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:224
+#, no-c-format
+msgid "Select the channel mode."
+msgstr "Seleccioneu el mode de canal."
+
+#: ../plugins/encoder/lame/base_k3bmanualbitratesettingswidget.ui:227
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<p>Select the channel mode of the resulting Mp3 file:\n"
+"<p><b>Stereo</b><br>\n"
+"In this mode, the encoder makes no use of potential correlations between the "
+"two input channels; it can, however, negotiate the bit demand between both "
+"channel, i.e. give one channel more bits if the other contains silence or "
+"needs fewer bits because of a lower complexity.\n"
+"<p><b>Joint-Stereo</b><br>\n"
+"In this mode, the encoder will make use of correlations between both "
+"channels. The signal will be matrixed into a sum (\"mid\"), computed by L+R, "
+"and difference (\"side\") signal, computed by L-R, and more bits are "
+"allocated to the mid channel. This will effectively increase the bandwidth "
+"if the signal does not have too much stereo separation, thus giving a "
+"significant gain in encoding quality.\n"
+"<p><b>Mono</b><br>\n"
+"The input will be encoded as a mono signal. If it was a stereo signal, it "
+"will be downsampled to mono. The downmix is calculated as the sum of the "
+"left and right channel, attenuated by 6 dB."
+msgstr ""
+"<p>Seleccioneu el mode de canal del fitxer MP3 resultant:\n"
+"<p><b>Estèreo</b> <br>\n"
+"En aquest mode, el codificador no fa servir cap mena de correlació potencial "
+"entre els dos canals d'entrada; tanmateix, pot negociar la demanda de bits "
+"entre ambdós canals, p.e. donar més bits a un canal si l'altre conté silenci "
+"o necessita menys bits degut a una menor complexitat.\n"
+"<p><b>Estèreo conjunt</b><br>\n"
+"En aquest mode, el codificador farà ús de les correlacions entre ambdós "
+"canals. El senyal es dividirà en una part suma (\"central\"), calculada com E"
+"+D, i una part diferència (\"lateral\"), calculada com E-D, i s'assignaran "
+"més bits al canal central. Això incrementarà de manera eficaç l'ample de "
+"banda si el senyal no té gaire separació estereofònica, proporcionant així "
+"un augment significactiu en la qualitat de la codificació resultant.\n"
+"<p><b>Mono<b> <br>\n"
+"L'entrada serà codificada com un senyal mono. Si era un senyal estèreo, serà "
+"convertit a mono. La conversió es calcula com la suma del canal dret i "
+"l'esquerre, atenuats en 6dB."
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:28
+#, no-c-format
+msgid "File Quality"
+msgstr "Qualitat del fitxer"
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:47
+#, no-c-format
+msgid "&Quality level:"
+msgstr "Nivell de &qualitat:"
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:53
+#, no-c-format
+msgid "Controls the quality of the encoded files"
+msgstr "Controla la qualitat dels fitxers codificats"
+
+#: ../plugins/encoder/ogg/base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui:56
+#, no-c-format
+msgid ""
+