summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-03-26 17:14:53 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2020-03-26 17:14:53 +0000
commitbce0b6b20578e7e6b3da987ccc23bdf07bc79a72 (patch)
treec034ed3b2a589019085c204144094ca85f8a7791
parentd0dd2bfdcf137f073c6bb832742bf3762446226a (diff)
downloadtdedocker-bce0b6b2.zip
tdedocker-bce0b6b2.tar.gz
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate. Translation: applications/tdedocker Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/applications/tdedocker/
-rw-r--r--translations/messages/bg.po293
-rw-r--r--translations/messages/cs.po278
-rw-r--r--translations/messages/de.po299
-rw-r--r--translations/messages/es.po281
-rw-r--r--translations/messages/fr.po291
-rw-r--r--translations/messages/hu.po291
-rw-r--r--translations/messages/id.po285
-rw-r--r--translations/messages/it.po291
-rw-r--r--translations/messages/ja.po266
-rw-r--r--translations/messages/nl.po290
-rw-r--r--translations/messages/pl.po295
-rw-r--r--translations/messages/pt_BR.po284
-rw-r--r--translations/messages/ru.po269
-rw-r--r--translations/messages/sv.po293
14 files changed, 2176 insertions, 1830 deletions
diff --git a/translations/messages/bg.po b/translations/messages/bg.po
index bb03137..b1f9ab5 100644
--- a/translations/messages/bg.po
+++ b/translations/messages/bg.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Petar Toushkov <peter.toushkov@mail.bg>\n"
"Language-Team: bg <bg@li.org>\n"
@@ -29,85 +29,68 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "Възстановяване при нова сесия"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Зареждане със стартирането на системата"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "Задаване икона"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr "Колко дълго се задържа подсказката"
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Прибиране при пълно закриване"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Прибиране при минимизиране"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Прескачане на лентата със задачите"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "За TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Прибиране на друг прозорец"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "Извеждане от системния трей (всички)"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Извеждане от системния трей"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#: customtraylabel.cpp:217
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 не е валидна икона"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
#, fuzzy
msgid "TDEDocker"
msgstr "TDEDocker"
-#: customtraylabel.cpp:218
-msgid "%1 is not a valid icon"
-msgstr "%1 не е валидна икона"
-
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:228
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr "Въвеждане продължителност на подсказката (секунди). 0 за изключване"
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr "\"%1\" не е валиден изпълнителен файл или не е намерен в $PATH"
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
-msgstr "Избиране програма"
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Показване на %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Скриване на %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
@@ -116,131 +99,120 @@ msgstr ""
"го направите в прозореца, който се появява след като задържите\n"
"обекта върху иконата в системния трей"
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr "tdedocker: невалидна опция -- %1"
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Употреба: TDEDocker [опции] команда\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr "Прибира всяко дадено приложение в системния трей\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "команда\tКоманда, който искате да изпълните\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \tПоказване на информация за автора"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Засечен е сигнал %1. Почистване."
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+#, fuzzy
+#| msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr "-b \tБез предупреждение за абнормални прозорци (сляп режим)"
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tИзключване управление на сесиите"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tВключване управление на сесиите"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f \tПрибиране на текущия (активен) прозорец"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tПокажи помощен екран"
-
-#: tdedocker.cpp:105
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+#: main.cpp:58
+#, fuzzy
+#| msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i icon\tИзбиране на друга икона"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tЗареждане със стартирането на системата"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr ""
"-m \tОставяне приложението в лентата със задачите (не се скрива при "
"прибиране)"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o \tПрибиране при пълно закриване"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+#: main.cpp:61
+#, fuzzy
+#| msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr "-p secs\tУказване времето за изчезване на подсказката"
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q \tИзключване на известяването с подсказки (тих режим)"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tПремахване на даденото приложение от лентата със задачите"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-v \tПоказване на версията"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+#: main.cpp:64
+#, fuzzy
+#| msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w wid \tid на прозореца, който прибирате в системния трей\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "БЕЛЕЖКА: Използвайте -d за всички стартови скриптове.\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "За бъгове и желания - gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Информация за проекта на http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr "Прибира всяко дадено приложение в системния трей\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Засечен е сигнал %1. Почистване."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
msgstr ""
-"Бъгове/Желания - Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Български превод - Петър Тушков (peter.toushkov@mail.bg)\n"
-"\n"
-"За обновления - http://tdedocker.sourceforge.net"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
-msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "Системният трей е скрит или премахнат"
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr "Използвайте button1, за да приберете желаното приложение/прозорец."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Всеки друг бутон отменя\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr "Прозорецът, който се опитвате на приберете, не е нормален."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -248,23 +220,86 @@ msgstr ""
"Този прпозорец вече е прибран. Можете\n"
"да го управлявате от системния трей."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Невъзможност да се изпълни [%1]: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr "Failed to fork: %1"
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "Системният трей е скрит или премахнат"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "Игнориране"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "Системният трей е скрит или премахнат"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Зареждане със стартирането на системата"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "За TDEDocker"
+
+#~ msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+#~ msgstr "\"%1\" не е валиден изпълнителен файл или не е намерен в $PATH"
+
+#~ msgid "Select program"
+#~ msgstr "Избиране програма"
+
+#~ msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+#~ msgstr "tdedocker: невалидна опция -- %1"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Употреба: TDEDocker [опции] команда\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "команда\tКоманда, който искате да изпълните\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \tПоказване на информация за автора"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tПокажи помощен екран"
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tЗареждане със стартирането на системата"
+
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o \tПрибиране при пълно закриване"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-v \tПоказване на версията"
+
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "БЕЛЕЖКА: Използвайте -d за всички стартови скриптове.\n"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "За бъгове и желания - gramakri@uiuc.edu"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Информация за проекта на http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Бъгове/Желания - Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Български превод - Петър Тушков (peter.toushkov@mail.bg)\n"
+#~ "\n"
+#~ "За обновления - http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#~ msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Настройки"
diff --git a/translations/messages/cs.po b/translations/messages/cs.po
index c2af928..cd51cdb 100644
--- a/translations/messages/cs.po
+++ b/translations/messages/cs.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Jiri Hofman <jiri.hofman@tut.fi>\n"
"Language-Team: cs <cs@li.org>\n"
@@ -29,210 +29,179 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "Dokovat při obnovení sezení"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Spustit při startu"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "Nastavit ikonu"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Dokovat při překrytí"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Dokovat při minimalizaci"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Nepoužívat panel aplikací"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "O aplikaci TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Dokovat jiné okno"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
msgid "Undock All"
msgstr "Propustit všechna okna"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Propustit"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
-msgid "TDEDocker"
-msgstr "TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:218
+#: customtraylabel.cpp:217
msgid "%1 is not a valid icon"
msgstr "%1 není platné okno "
-#: customtraylabel.cpp:229
-msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr ""
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
+#: customtraylabel.cpp:228
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Ukázat %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Skrýt %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr ""
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Použití: TDEDocker [volby] příkaz\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr "Dokuje jakoukoli aplikaci do systémové části panelu\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "příkaz \tPříkaz ke spuštění\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \tUkáže informace o autorovi"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Zachycen signál %1. Čištění."
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tVypne správu sezení"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tZapne správce sezení"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f \tDokuje okno, které je právě aktivní"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tZobrazí tuto nápovědu"
-
-#: tdedocker.cpp:105
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+#: main.cpp:58
+#, fuzzy
+#| msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i ikona\tVlastní ikona doku"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tSpustit při startu"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr "-m \tNeskrývat aplikaci při dokování"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o \tDokovat při překrytí"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+#: main.cpp:61
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q \tVypne balónek při změně názvu"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tOdstraní tuto aplikaci z panelu aplikací"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-h \tZobrazí tuto nápovědu"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+#: main.cpp:64
+#, fuzzy
+#| msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w wid \tID okna aplikace k dokování\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "Poznámka: Používejte -d pro všechny startovací skripty.\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "Chyby a přání posílejte na gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Informace o projektu na http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr "Dokuje jakoukoli aplikaci do systémové části panelu\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Zachycen signál %1. Čištění."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
msgstr ""
-"Chyby a přání posílejte Girishovi Ramakrishnanovi (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Český překlad Jiří Hofman (jiri.hofman#a.t#tut.fi)\n"
-"\n"
-"Nové verze na http://tdedocker.sourceforge.net"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
-msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "Systémová část panelu je skrytá nebo odstraněná"
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr "Tlačítkem 1 vyberte aplikaci / okno k zadokování."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Zrušte výběr kliknutím na jakékoli jiné tlačítko\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr "Okno, které se snažíte dokovat, se nezdá býti normálním oknem."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -240,23 +209,76 @@ msgstr ""
"Toto ono je už v doku.\n"
"Klikněte na ikonu v systémové části panelu k zadokování."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Nepovedlo se spustit [%1]: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr "Nepovedlo se forkovat: %1"
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "Systémová část panelu je skrytá nebo odstraněná"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorovat"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "Systémová část panelu je skrytá nebo odstraněná"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Spustit při startu"
+
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "O aplikaci TDEDocker"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Použití: TDEDocker [volby] příkaz\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "příkaz \tPříkaz ke spuštění\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \tUkáže informace o autorovi"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tZobrazí tuto nápovědu"
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tSpustit při startu"
+
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o \tDokovat při překrytí"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-h \tZobrazí tuto nápovědu"
+
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "Poznámka: Používejte -d pro všechny startovací skripty.\n"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "Chyby a přání posílejte na gramakri@uiuc.edu"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Informace o projektu na http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chyby a přání posílejte Girishovi Ramakrishnanovi (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Český překlad Jiří Hofman (jiri.hofman#a.t#tut.fi)\n"
+#~ "\n"
+#~ "Nové verze na http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#~ msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Volby"
diff --git a/translations/messages/de.po b/translations/messages/de.po
index 8ed1285..0480a75 100644
--- a/translations/messages/de.po
+++ b/translations/messages/de.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-23 23:40+0000\n"
"Last-Translator: Chris <xchrisx@uber.space>\n"
"Language-Team: German <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
@@ -31,85 +31,67 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "Andocken, wenn Sitzung wiederhergestellt wird"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Autostart"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "Symbol festlegen"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr "Auszeit der Sprechblase festlegen"
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Andocken wenn verdeckt"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Andocken wenn minimiert"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr "Andocken wenn Fokus verloren"
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Nicht in Fensterleiste anzeigen"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "Über TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Docke Weiteres"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
msgid "Undock All"
msgstr "Alle abdocken"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Abdocken"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
-msgid "TDEDocker"
-msgstr "TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:218
+#: customtraylabel.cpp:217
msgid "%1 is not a valid icon"
msgstr "%1 ist kein gültiges Symbol"
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
+
+#: customtraylabel.cpp:228
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr ""
"Auszeit der Sprechblase eingeben (Sek.). 0 zum Sprechblasen deaktivieren"
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr ""
-"\"%1\" ist keine gültige ausführbare Datei oder wurde nicht in Ihrem $PATH "
-"gefunden"
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
-msgstr "Programm auswählen"
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Zeige %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Verstecke %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
@@ -119,133 +101,122 @@ msgstr ""
"welches erscheint, wenn Sie das Objekt über dem Symbol im\n"
"Systembereich der Kontrollleiste halten"
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr "tdedocker: ungültige Option -- %1"
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Verwendung: TDEDocker [Einstellungen] Befehl\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr ""
-"Zeigt von einem beliebigen Programm ein Symbol\n"
-"im Systembereich der Kontrollleiste an\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "Befehl \tAuszuführender Befehl\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \tZeigt Autor-Informationen"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Empfing Signal %1. Säubern."
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+#, fuzzy
+#| msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr "-b Nicht vor nicht normalen Fenstern warnen (Blind-Modus)"
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tDeaktiviert Sitzungsverwaltung"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tAktiviert Sitzungsverwaltung"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f \tDockt das aktive Fenster"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tZeigt diese Hilfe"
-
-#: tdedocker.cpp:105
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+#: main.cpp:58
+#, fuzzy
+#| msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i icon\tEigenes Dock-Symbol"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tAutostart"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr "-m \tZeigt das Programmfenster (nicht durch Docken verstecken)"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o \tAndocken wenn verdeckt"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+#: main.cpp:61
+#, fuzzy
+#| msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr "-p Sek. Sprechblasen-Auszeit einstellen (Kurzinfo-Zeit)"
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q \tDeaktiviert das Anzeigen von Titelveränderungen"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tEntfernt Programm aus der Fensterleiste"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-h \tZeigt diese Hilfe"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+#: main.cpp:64
+#, fuzzy
+#| msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w wid \tFenster ID des anzudockenden Programmes\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "Anmerkung: Benutzen Sie -d für alle Startskripte.\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "Fehler und Wünsche an gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Projektinformationen auf http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr ""
+"Zeigt von einem beliebigen Programm ein Symbol\n"
+"im Systembereich der Kontrollleiste an\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Empfing Signal %1. Säubern."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
msgstr ""
-"Fehler/Wünsche an Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Deutsche Übersetzungen von Thomas Runge (try87@gmx.de)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net für Aktualisierungen"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
-msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "Der Systembereich der Kontrollleiste wurde ausgeblendet oder entfernt"
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr ""
"Wählen Sie das Programm/Fenster, das angedockt werden soll, mit Knopf1."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Klicken Sie einen anderen Knopf zum Abbrechen\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr ""
"Das Fenster, welches Sie versuchen zu docken, scheint kein normales zu sein."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -254,23 +225,87 @@ msgstr ""
"Klicken Sie auf das Symbol im Systembereich\n"
"der Kontrollleiste, um den Dockzustand zu verändern."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Fehler beim Ausführen von [%1]: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr "Fehler beim Abspalten: %1"
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "Der Systembereich der Kontrollleiste wurde ausgeblendet oder entfernt"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "Ignoriere"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "Der Systembereich der Kontrollleiste wurde ausgeblendet oder entfernt"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Autostart"
+
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Über TDEDocker"
+
+#~ msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+#~ msgstr ""
+#~ "\"%1\" ist keine gültige ausführbare Datei oder wurde nicht in Ihrem "
+#~ "$PATH gefunden"
+
+#~ msgid "Select program"
+#~ msgstr "Programm auswählen"
+
+#~ msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+#~ msgstr "tdedocker: ungültige Option -- %1"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Verwendung: TDEDocker [Einstellungen] Befehl\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "Befehl \tAuszuführender Befehl\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \tZeigt Autor-Informationen"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tZeigt diese Hilfe"
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tAutostart"
+
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o \tAndocken wenn verdeckt"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-h \tZeigt diese Hilfe"
+
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "Anmerkung: Benutzen Sie -d für alle Startskripte.\n"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "Fehler und Wünsche an gramakri@uiuc.edu"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Projektinformationen auf http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Fehler/Wünsche an Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Deutsche Übersetzungen von Thomas Runge (try87@gmx.de)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net für Aktualisierungen"
+
+#~ msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#~ msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Einstellungen"
diff --git a/translations/messages/es.po b/translations/messages/es.po
index 38d9434..e15d85b 100644
--- a/translations/messages/es.po
+++ b/translations/messages/es.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Edulix <edulix@tumundoweb.com>\n"
"Language-Team: es <es@li.org>\n"
@@ -29,85 +29,68 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "Iconificar al restablecer sesión"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Lanzar al arranque "
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "Cambiar Icono"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Iconificar al ocultar "
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Iconificar al minimizar "
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "No mostrar en la barra de tareas"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "Acerca de TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Iconificar otra ventana"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "Liberar todo"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Liberar"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#: customtraylabel.cpp:217
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 no es un icono válido"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
#, fuzzy
msgid "TDEDocker"
msgstr "TDEDocker"
-#: customtraylabel.cpp:218
-msgid "%1 is not a valid icon"
-msgstr "%1 no es un icono válido"
-
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:228
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Mostrar %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Ocultar %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
@@ -115,129 +98,114 @@ msgstr ""
"No puede soltar un elemento en el icono de la bandeja. Suéltelo sobre la "
"ventana que aparece cuando pasa con el ratón sobre el icono de la bandeja."
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr ""
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Uso: TDEDocker [opciones] comando\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr "Iconifica cualquier aplicación en la bandeja del sistema\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "comando \tComando a ejecutar\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \tMuestra información del autor"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Se recibió la señal %1. Saliendo."
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tDeshabilitar el manejo de sesiones"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tActivar el manejo de sesiones"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f \tIconifica la ventana que tenga el foco (ventana activa)"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tMuestra ésta ayuda"
-
-#: tdedocker.cpp:105
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+#: main.cpp:58
+#, fuzzy
+#| msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i icon\tPersonaliza el icono a usar"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tLanzar al inicio"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr "-m \tNo ocultar la ventana de la aplicación al iconificarla"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o \tIconificar al ocultar"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+#: main.cpp:61
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q \tDesactivar el informar de cambios de título (silencioso)"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tEliminar esta aplicación de la barra de tareas"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-h \tMuestra ésta ayuda"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+#: main.cpp:64
+#, fuzzy
+#| msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w wid \tId de la ventana de la aplicación a iconificar\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "NOTA: Use -d para todos los scripts de inicio\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "Enviar reportes de errores y suggerencias/deseos a gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Información del proyecto en http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr "Iconifica cualquier aplicación en la bandeja del sistema\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Se recibió la señal %1. Saliendo."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
msgstr ""
-"Enviar reportes de errores y suggerencias/deseos a gramakri@uiuc.edu\n"
-"Tradución al Español por Eduardo Robles Elvira (edulix@iespana.es)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net para actualizaciones"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
-msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "La Bandeja del sistema fue ocultada o eliminada"
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr "Seleccione la aplicación/ventana a iconificar con el botón 1."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Pulse cualquier otro botón para abortar\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr "La ventana que intenta iconificar no parece ser una ventana ordinaria."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -245,23 +213,78 @@ msgstr ""
"Ésta ventana ya está iconificada. \n"
"Pulse el icono de la la bandeja del sistema para iconificar/mostrar."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Fallo al ejecutar [%1]: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr "Fallo al intentar el fork: %1"
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "La Bandeja del sistema fue ocultada o eliminada"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorar"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "La Bandeja del sistema fue ocultada o eliminada"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Lanzar al arranque "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Acerca de TDEDocker"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Uso: TDEDocker [opciones] comando\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "comando \tComando a ejecutar\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \tMuestra información del autor"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tMuestra ésta ayuda"
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tLanzar al inicio"
+
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o \tIconificar al ocultar"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-h \tMuestra ésta ayuda"
+
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "NOTA: Use -d para todos los scripts de inicio\n"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr ""
+#~ "Enviar reportes de errores y suggerencias/deseos a gramakri@uiuc.edu"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Información del proyecto en http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Enviar reportes de errores y suggerencias/deseos a gramakri@uiuc.edu\n"
+#~ "Tradución al Español por Eduardo Robles Elvira (edulix@iespana.es)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net para actualizaciones"
+
+#~ msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#~ msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Preferencias"
diff --git a/translations/messages/fr.po b/translations/messages/fr.po
index be96e1b..90b1e91 100644
--- a/translations/messages/fr.po
+++ b/translations/messages/fr.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Al <altrash@altern.org>\n"
"Language-Team: fr <fr@li.org>\n"
@@ -29,85 +29,68 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "Icônifier au lancement de la session"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Lancer au démarrage"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "Choisir une icône"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr "Modifier le délai des Info-bulles"
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Icônifier si masquée"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Icônifier si réduite"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Invisible dans la barre des tâches"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "A propos de TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Icônifier une autre fenêtre"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "Libérer tout"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Libérer"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#: customtraylabel.cpp:217
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 n'est pas une icône valide"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
#, fuzzy
msgid "TDEDocker"
msgstr "TDEDocker"
-#: customtraylabel.cpp:218
-msgid "%1 is not a valid icon"
-msgstr "%1 n'est pas une icône valide"
-
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:228
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Affiche %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Cacher %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
@@ -116,135 +99,124 @@ msgstr ""
"miniature,\n"
"déposez le dans la fenêtre une fois celle-ci maximisée."
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr "tdedocker: option non valide -- %1"
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Usage: TDEDocker [options] commande\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr ""
-"Permet à n'importe quelle application d'être placée dans la boîte à "
-"miniatures\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "commande \tcommande à executer\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \tAffiche les informations sur l'auteur"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Signal %1 intercepté. Nettoyage en cours."
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+#, fuzzy
+#| msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr ""
"-b \tPas d'avertissement pour les fenêtres non conformes (mode aveugle)"
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tDésactiver le gestionnaire de session"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tActiver le gestionnaire de session"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f \tIcônifie la fenêtre active"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tAffiche cette aide"
-
-#: tdedocker.cpp:105
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+#: main.cpp:58
+#, fuzzy
+#| msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i icon\tIcône spécifique pour la miniature"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tLancer au démarrage"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr "-m \tGarder l'application visible lors de l'icônification"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o \tIcônifier si cachée"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+#: main.cpp:61
+#, fuzzy
+#| msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr "-p secs\tFixe le délai des Info-bulles"
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q \tDésactiver l'actualisation des Infos-bulles (silencieux)"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tRetirer de la barre des tâches"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-v \tAffiche le numéro de version"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+#: main.cpp:64
+#, fuzzy
+#| msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w wid \tIdentifiant de la fenêtre à icônifier\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "NOTE: Utiliser -d pour tous les scripts de démarrage.\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "Pour tout bogue ou suggestion contacter gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Plus d'informations sur http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr ""
+"Permet à n'importe quelle application d'être placée dans la boîte à "
+"miniatures\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Signal %1 intercepté. Nettoyage en cours."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
msgstr ""
-"Bogues/suggestions Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Traduction française par Al (altrash@altern.org)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net pour les mis-à-jour"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
-msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "La boite à miniatures est cachée ou a été enlevé"
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr ""
"Sélectionnez l'application/fenêtre à icônifier avec le bouton1 de la souris."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Cliquer sur n'importe quel autre bouton pour annuler\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr ""
"La fenêtre que vous tentez d'icônifier ne semble pas être une fenêtre "
"classique."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -252,23 +224,80 @@ msgstr ""
"Cette fenêtre est déjà icônifiée.\n"
"Cliquez sur son icône pour la faire apparaître."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "L'exécution de [%1] a échoué: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr "Le fork a échoué: %1"
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "La boite à miniatures est cachée ou a été enlevé"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorer"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "La boite à miniatures est cachée ou a été enlevé"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Lancer au démarrage"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "A propos de TDEDocker"
+
+#~ msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+#~ msgstr "tdedocker: option non valide -- %1"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Usage: TDEDocker [options] commande\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "commande \tcommande à executer\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \tAffiche les informations sur l'auteur"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tAffiche cette aide"
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tLancer au démarrage"
+
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o \tIcônifier si cachée"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-v \tAffiche le numéro de version"
+
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "NOTE: Utiliser -d pour tous les scripts de démarrage.\n"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "Pour tout bogue ou suggestion contacter gramakri@uiuc.edu"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Plus d'informations sur http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Bogues/suggestions Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Traduction française par Al (altrash@altern.org)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net pour les mis-à-jour"
+
+#~ msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#~ msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Options"
diff --git a/translations/messages/hu.po b/translations/messages/hu.po
index 3bc8f63..92634f4 100644
--- a/translations/messages/hu.po
+++ b/translations/messages/hu.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Nyitrai Sianis Istvan <siani@gmail.com>\n"
"Language-Team: hu <hu@li.org>\n"
@@ -30,90 +30,71 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "Dokk mikor munkamenet visszaáll"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Indításkor futtatás"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
#, fuzzy
msgid "Set Icon"
msgstr "Ikon beállítása"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
#, fuzzy
msgid "Set balloon timeout"
msgstr "Lufi idő"
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Dokk mikor jelentéktelen"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Dokk mikor minimalizált"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Tálca átugrása"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "A TDEDockerről"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Másik dokkolása"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "Mind kidokkolása"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Kidokkolás"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#: customtraylabel.cpp:217
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 nem érvényes ikon"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
#, fuzzy
msgid "TDEDocker"
msgstr "A TDEDockerről"
-#: customtraylabel.cpp:218
-msgid "%1 is not a valid icon"
-msgstr "%1 nem érvényes ikon"
-
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:228
#, fuzzy
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr "Írja be a lufi időt(mp). 0-val letilthatja."
-#: customtraylabel.cpp:262
-#, fuzzy
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr "\"%1\" nem futtatható vagy nem található meg itt: $PATH "
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-#, fuzzy
-msgid "Select program"
-msgstr "Program választás"
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, fuzzy, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Mutat %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, fuzzy, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Rejt %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
#, fuzzy
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
@@ -122,153 +103,110 @@ msgstr ""
"Nem lehet egy elemet a tálcaikonra dobni. Dobja arra az ablakra, amely "
"előtérbe jön, amikor az elemmel a tálcaikon felett áll."
-#: tdedocker.cpp:93
-#, fuzzy, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr "tdedocker: nem valós opció -- %1"
-
-#: tdedocker.cpp:95
-#, fuzzy
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Használat: TDEDocker [opció] parancs"
-
-#: tdedocker.cpp:96
+#: main.cpp:47
#, fuzzy
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr "Dokkol bármilyen alkalmazást a rendszer tálcára"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-#, fuzzy
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "parancs Futtatandó parancs"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-#, fuzzy
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a Szerzö információi"
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Szignál elkapása %1. Kitisztítás."
-#: tdedocker.cpp:100
+#: main.cpp:54
#, fuzzy
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr "-b Nincs riasztás nem normál ablakoknál(vak mód)"
-#: tdedocker.cpp:101
+#: main.cpp:55
#, fuzzy
-msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d Munkamenet kezelö letiltása"
-#: tdedocker.cpp:102
+#: main.cpp:56
#, fuzzy
-msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e Munkamenet kezelö engedélyezése"
-#: tdedocker.cpp:103
+#: main.cpp:57
#, fuzzy
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f Dokkolja a fókuszban lévö ablakot(aktív ablak)"
-#: tdedocker.cpp:104
-#, fuzzy
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h Ezen segítség kiírása"
-
-#: tdedocker.cpp:105
+#: main.cpp:58
#, fuzzy
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i ikonEgyedi dokk ikon"
-#: tdedocker.cpp:106
+#: main.cpp:59
#, fuzzy
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l Indításkor futtatás"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-#, fuzzy
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr "-m Alkalmazás ablak megtartása (nincs rejtés a dokkon)"
-#: tdedocker.cpp:108
+#: main.cpp:61
#, fuzzy
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o Dokk mikor jelentéktelen"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-#, fuzzy
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr "-p mpLufi idö beállítása (felbukkanási idö)"
-#: tdedocker.cpp:110
+#: main.cpp:62
#, fuzzy
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q Lufi változás letiltása (csendes)"
-#: tdedocker.cpp:111
+#: main.cpp:63
#, fuzzy
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t Ezen alkalmazás eltávolítása a tálcáról"
-#: tdedocker.cpp:112
-#, fuzzy
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-v Verzió kiírása"
-
-#: tdedocker.cpp:113
+#: main.cpp:64
#, fuzzy
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w wid Dokkolnadó alkalmazás ablakának id-e"
-#: tdedocker.cpp:115
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "Megjegyzés: Használjon -d minden induló scripthez."
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-#, fuzzy
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "Hiba és észrevétel: ramakri@uiuc.edu."
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
+#: main.cpp:73
#, fuzzy
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Projekt információ: http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr "Dokkol bármilyen alkalmazást a rendszer tálcára"
-#: main.cpp:43
-#, fuzzy
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Szignál elkapása %1. Kitisztítás."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
msgstr ""
-"Hibák/Észrevételek: Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Magyar fordítás: Nyitrai István (sianis@gmail.com)\n"
-"Frissítések: http://tdedocker.sourceforge.net"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "A Rendszer tálca rejtett vagy eltávolított"
+
+#: traylabelmgr.cpp:340
#, fuzzy
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr "Válassza ki az alkalmazást/ablakot, hogy dokkolja a bal egérgombbal."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Kattintson bármelyik más gombbal a megszakításhoz\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
#, fuzzy
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr "Az ablak amelyet dokkolni akar, úgy néz ki, hogy nem normális ablak."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
#, fuzzy
msgid ""
"This window is already docked.\n"
@@ -277,24 +215,97 @@ msgstr ""
"Ez az ablak jelenleg dokkolt. Kattintson a rendszer tálca ikonra, a "
"kidokkoláshoz."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
#, fuzzy
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Hiba a futtatásban [%1]: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr "Hiba létrehozáskor: %1"
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "A Rendszer tálca rejtett vagy eltávolított"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "Letiltás"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "A Rendszer tálca rejtett vagy eltávolított"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Indításkor futtatás"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "A TDEDockerről"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+#~ msgstr "\"%1\" nem futtatható vagy nem található meg itt: $PATH "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select program"
+#~ msgstr "Program választás"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+#~ msgstr "tdedocker: nem valós opció -- %1"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Használat: TDEDocker [opció] parancs"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "parancs Futtatandó parancs"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a Szerzö információi"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h Ezen segítség kiírása"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l Indításkor futtatás"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o Dokk mikor jelentéktelen"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-v Verzió kiírása"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "Megjegyzés: Használjon -d minden induló scripthez."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "Hiba és észrevétel: ramakri@uiuc.edu."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Projekt információ: http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Hibák/Észrevételek: Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Magyar fordítás: Nyitrai István (sianis@gmail.com)\n"
+#~ "Frissítések: http://tdedocker.sourceforge.net"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Beállítások"
diff --git a/translations/messages/id.po b/translations/messages/id.po
index 9305d95..e6a6e4d 100644
--- a/translations/messages/id.po
+++ b/translations/messages/id.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Eko Prasetiyo <e.prast@spymac.com>\n"
"Language-Team: id <id@li.org>\n"
@@ -29,85 +29,68 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "Lakukan docking saat sesi dipulihkan"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Jalankan saat memulai "
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "Pilih icon"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr "Tentukan waktu tampil petunjuk"
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Dock saat jendela dikecilkan"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Jangan tampilkan di taskbar"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "Tentang TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Dock jendela yang lain "
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "Undock semua jendela"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Undock"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#: customtraylabel.cpp:217
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 bukan icon yang benar"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
#, fuzzy
msgid "TDEDocker"
msgstr "TDEDocker"
-#: customtraylabel.cpp:218
-msgid "%1 is not a valid icon"
-msgstr "%1 bukan icon yang benar"
-
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:228
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Tampilkan %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Sembunyikan %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
@@ -116,133 +99,119 @@ msgstr ""
"ke jendela\n"
"yang ada di hadapan anda saat anda mengarahkan item tersebut ke tray icon"
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr "tdedocker: kesalahan pilihan --%1"
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Pemakaian: TDEDocker [pilihan] perintah\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr "Dock aplikasi apa saja ke system tray\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "perintah \tPerintah yang ingin dieksekusi\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \tTampilkan informasi pembuat"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Mendapat sinyal %1. Membereskan semua."
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+#, fuzzy
+#| msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr ""
"-b \tJangan peringatkan tentang jendela yang tidak normal (blind mode)"
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tNon aktifkan manajemen sesi"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tAktifkan manajemen sesi"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f \tDock jendela yang mendapatkan fokus ( jendela aktif )"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tTampilkan bantuan "
-
-#: tdedocker.cpp:105
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+#: main.cpp:58
+#, fuzzy
+#| msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i icon\tPilih icon sendiri"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tJalankan saat memulai"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr ""
"-m \tTetap memetakan jendela aplikasi (jangan sembunyikan saat docking)"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr ""
-
-#: tdedocker.cpp:109
+#: main.cpp:61
#, fuzzy
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr "-p detik\tTentukan waktu petunjuk (waktu tampil)"
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q \tMenonaktifkan petunjuk perubahan titlebar (quiet)"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tHilangkan aplikasi ini dari taskbar"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-v \tTampilkan versi program"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+#: main.cpp:64
+#, fuzzy
+#| msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w wid \tid jendela aplikasi yang di dock\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "CATATAN: Gunakan -d untuk semua startup script.\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "Bug dan masukan ke gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Informasi tentang proyek TDEDocker di http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr "Dock aplikasi apa saja ke system tray\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Mendapat sinyal %1. Membereskan semua."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
msgstr ""
-"Bug dan masukan ke Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Terjemahan Bahasa Inggris oleh Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Eko Prasetiyo (ekoprasetiyo@gmail.com)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net untuk mendapatkan update"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
-msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "System tray telah disembunyikan atau dihilangkan"
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr "Pilih aplikasi/jendela yang ingin di dock dengan tombol 1."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Klik tombol mana saja untuk membatalkan\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr "Jendela yang ingin Anda dock sepertinya bukan jendela yang normal."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -250,23 +219,79 @@ msgstr ""
"Jendela sepertinya sudah di dock\n"
"Klik icon di system tray untuk toggle docking."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Gagal mengeksekusi [%1]: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr "Gagal melakukan fork: %1"
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "System tray telah disembunyikan atau dihilangkan"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "Abaikan"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "System tray telah disembunyikan atau dihilangkan"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Jalankan saat memulai "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Tentang TDEDocker"
+
+#~ msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+#~ msgstr "tdedocker: kesalahan pilihan --%1"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Pemakaian: TDEDocker [pilihan] perintah\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "perintah \tPerintah yang ingin dieksekusi\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \tTampilkan informasi pembuat"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tTampilkan bantuan "
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tJalankan saat memulai"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-v \tTampilkan versi program"
+
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "CATATAN: Gunakan -d untuk semua startup script.\n"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "Bug dan masukan ke gramakri@uiuc.edu"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr ""
+#~ "Informasi tentang proyek TDEDocker di http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Bug dan masukan ke Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Terjemahan Bahasa Inggris oleh Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Eko Prasetiyo (ekoprasetiyo@gmail.com)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net untuk mendapatkan update"
+
+#~ msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#~ msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Pilihan"
diff --git a/translations/messages/it.po b/translations/messages/it.po
index b301d27..b45fa61 100644
--- a/translations/messages/it.po
+++ b/translations/messages/it.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Alessio Cassibba <swapon@gmail.com>\n"
"Language-Team: it <it@li.org>\n"
@@ -31,93 +31,75 @@ msgstr "Includi nel Pannello quando la sessione è ripristinata"
#: customtraylabel.cpp:70
#, fuzzy
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Lancia all'avvio"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
-#, fuzzy
msgid "Set Icon"
msgstr "Imposta Icona"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
#, fuzzy
msgid "Set balloon timeout"
msgstr "Imposta timeout suggerimenti"
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
#, fuzzy
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Includi nel pannello quando oscurato"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
#, fuzzy
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Includi nel pannello quando minimizzato"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
#, fuzzy
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Non mostrare nella barra delle applicazioni"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "Informazioni su TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
#, fuzzy
msgid "Dock Another"
msgstr "Includi nel pannello un'altra applicazione"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "Escludi dal pannello tutto"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
#, fuzzy
msgid "Undock"
msgstr "Escludi dal pannello"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
-#, fuzzy
-msgid "TDEDocker"
-msgstr "TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:218
+#: customtraylabel.cpp:217
#, fuzzy
msgid "%1 is not a valid icon"
msgstr "%1 non è un'icona valida"
-#: customtraylabel.cpp:229
-msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr ""
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
+#, fuzzy
+msgid "TDEDocker"
+msgstr "TDEDocker"
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
+#: customtraylabel.cpp:228
+msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, fuzzy, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Mostra %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, fuzzy, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Nascondi %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
#, fuzzy
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
@@ -127,155 +109,108 @@ msgstr ""
"Trascinalo nella finestra che appare passando sopra l'icona di un elemento "
"nel vassoio di sistema"
-#: tdedocker.cpp:93
-#, fuzzy, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr "tdedocker: opzione invalida -- %1"
-
-#: tdedocker.cpp:95
+#: main.cpp:47
#, fuzzy
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Uso: TDEDocker [opzioni] commando\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-#, fuzzy
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr "Includi ogni applicazione nel vassoio di sistema\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-#, fuzzy
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "comandoComando da eseguire\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-#, fuzzy
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a Mostra le informazioni sull'autore"
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Ricevuto segnale %1. Pulire."
-#: tdedocker.cpp:100
+#: main.cpp:54
#, fuzzy
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr "-b Non avvisare in caso di finestre anomale (modalità cieca)"
-#: tdedocker.cpp:101
+#: main.cpp:55
#, fuzzy
-msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d Disabilita la gestione della sessione"
-#: tdedocker.cpp:102
+#: main.cpp:56
#, fuzzy
-msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e Abilita la gestione della sessione"
-#: tdedocker.cpp:103
+#: main.cpp:57
#, fuzzy
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr ""
"-f Includi la finestra che ha il focus(finestra attiva) nel pannello"
-#: tdedocker.cpp:104
+#: main.cpp:58
#, fuzzy
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h Mostra questo aiuto"
-
-#: tdedocker.cpp:105
-#, fuzzy
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i iconIcona del pannello personalizzata"
-#: tdedocker.cpp:106
+#: main.cpp:59
#, fuzzy
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l Lancia all'avvio"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-#, fuzzy
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr ""
"-m Mantieni la finestra dell'applicazione mappata (non nascondere nel "
"pannello)"
-#: tdedocker.cpp:108
-#, fuzzy
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o Includi nel pannello quando oscurato"
-
-#: tdedocker.cpp:109
+#: main.cpp:61
#, fuzzy
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr "-p secsImposta timeout dei suggerimenti (durata popup)"
-#: tdedocker.cpp:110
+#: main.cpp:62
#, fuzzy
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q Disabilita cambio titolo nei suggerimenti (calmo)"
-#: tdedocker.cpp:111
+#: main.cpp:63
#, fuzzy
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t Rimuovi questa applicazione dalla barra delle applicazioni"
-#: tdedocker.cpp:112
+#: main.cpp:64
#, fuzzy
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-v Mostra versione"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-#, fuzzy
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w widId della Finestra da includere nel pannello\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "NOTA: Usa -d per tutti gli script di avvio.\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-#, fuzzy
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "Bugs e richieste a gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
+#: main.cpp:73
#, fuzzy
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Informazioni sul Progetto su http://tdedocker.sourceforge.net"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr "Includi ogni applicazione nel vassoio di sistema\n"
-#: main.cpp:43
-#, fuzzy
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Ricevuto segnale %1. Pulire."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
msgstr ""
-"Bugs/richieste a Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Tradotto in Italiano da Alessio Cassibba (swapon@gmail.com)\n"
-"\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net per aggiornamenti"
-#: traylabelmgr.cpp:209
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:84
#, fuzzy
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
-msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "Il Vassoio di sistema è stato nascosto o rimosso"
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:340
#, fuzzy
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr ""
"Seleziona l'applicazione/finestra da includere nel pannello con il tasto1."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
#, fuzzy
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Clicca un tasto qualsiasi per annullare\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
#, fuzzy
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
@@ -283,7 +218,7 @@ msgstr ""
"La finestra che si sta cercando di includere nel pannello non sembra essere "
"una finestra normale."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
#, fuzzy
msgid ""
"This window is already docked.\n"
@@ -292,25 +227,95 @@ msgstr ""
"Questa finestra è già inclusa nel pannello.\n"
"Clicca sull'icona del pannello per alternare l'inclusione nel pannello. "
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
#, fuzzy
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Fallito exec: [%1]: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr "Fallito fork: %1"
-#: traylabelmgr.cpp:431
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, fuzzy
-msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignora"
+
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
msgstr "Il Vassoio di sistema è stato nascosto o rimosso"
-#: traylabelmgr.cpp:432
#, fuzzy
-msgid "Ignore"
-msgstr "Ignora"
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Lancia all'avvio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Informazioni su TDEDocker"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+#~ msgstr "tdedocker: opzione invalida -- %1"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Uso: TDEDocker [opzioni] commando\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "comandoComando da eseguire\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a Mostra le informazioni sull'autore"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h Mostra questo aiuto"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l Lancia all'avvio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o Includi nel pannello quando oscurato"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-v Mostra versione"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "NOTA: Usa -d per tutti gli script di avvio.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "Bugs e richieste a gramakri@uiuc.edu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Informazioni sul Progetto su http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Bugs/richieste a Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Tradotto in Italiano da Alessio Cassibba (swapon@gmail.com)\n"
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net per aggiornamenti"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#~ msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
diff --git a/translations/messages/ja.po b/translations/messages/ja.po
index e781010..690058d 100644
--- a/translations/messages/ja.po
+++ b/translations/messages/ja.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Masaaki Kanno <hanoura@gmail.com>\n"
"Language-Team: ja <ja@li.org>\n"
@@ -29,87 +29,70 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "隠れた時にドックに入れる"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "スタートアップに開始"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "アイコンをセット"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr "バルーン タイムアウト をセット"
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "隠れた時にドックに入れる"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "最小化時にドックに入れる"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "タスクバーに表示しない"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "TDEDocker について"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "他のもドックに入れる"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "全てをドックから出す"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "ドックから出す"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#: customtraylabel.cpp:217
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 は有効なアイコンではありません。"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
#, fuzzy
msgid "TDEDocker"
msgstr "TDEDocker について"
-#: customtraylabel.cpp:218
-msgid "%1 is not a valid icon"
-msgstr "%1 は有効なアイコンではありません。"
-
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:228
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr ""
"バルーンタイムアウト(秒)を入力して下さい。0にするとバルーニングは無効になりま"
"す。"
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr "\"%1\" は実行可能でないか又は $PATH に見つかりませんでした。"
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
-msgstr "プログラムを選択"
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "%1 を表示"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "%1 を隠す"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
@@ -118,129 +101,122 @@ msgstr ""
"トレイアイコン上に アイテムをドラッグすると ウィンドウが表示されますので、表"
"示されたウィンドウに アイテムをドロップして下さい 。"
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr "tdedocker: 無効なオプション -- %1"
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "使用法: TDEDocker [オプション] コマンド\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "command \t実行するコマンド\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \t作者情報の表示"
-
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+#, fuzzy
+#| msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr "-b \t非正常なウィンドウについて警告しない (ブラインド モード)"
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tセッション管理を無効にする"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tセッション管理を有効にする"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr ""
"-f \tフォーカスを持ったウィンドウ(アクティブウィンドウ) をドックに入れる"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tこのヘルプを表示する"
-
-#: tdedocker.cpp:105
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+#: main.cpp:58
+#, fuzzy
+#| msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i icon\tカスタム ドックアイコン"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tスタートアップに開始する"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr "-m \tウィンドウの配置を保つ (ドックに隠さない)"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o \t隠れた時にドックに入れる"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+#: main.cpp:61
+#, fuzzy
+#| msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr "-p secs\tバルーニング タイムアウト(ポップアップ タイム) をセット"
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q \tバルーニングタイトルの変更を無効にする"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tタスクバーからこのアプリケーションを除く"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-v \tバージョンの表示"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+#: main.cpp:64
+#, fuzzy
+#| msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w wid \tドックに入れるアプリケーションのWindow ID\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "注: 全てのスタートアップ スクリプトの変わりに -d を使いましょう。\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "バグや要望は gramakri@uiuc.edu まで"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "プロジェクト情報 http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr "注: 全てのスタートアップ スクリプトの変わりに -d を使いましょう。\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "システムトレイは、隠されたか、または取り外されました。"
+
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr ""
"button1 にドッキングするためにアプリケーション/ウィンドウを選択してください。"
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr ""
"あなたがドッキングするのを試みているウィンドウは正常なウィンドウであるように"
"思えません。"
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -248,23 +224,69 @@ msgstr ""
"このウィンドウは既にドッキングされています。 \n"
"システムトレイアイコンをクリックして、ドッキングを切り換えてください。"
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "システムトレイは、隠されたか、または取り外されました。"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "無視する"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "システムトレイは、隠されたか、または取り外されました。"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "スタートアップに開始"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "TDEDocker について"
+
+#~ msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+#~ msgstr "\"%1\" は実行可能でないか又は $PATH に見つかりませんでした。"
+
+#~ msgid "Select program"
+#~ msgstr "プログラムを選択"
+
+#~ msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+#~ msgstr "tdedocker: 無効なオプション -- %1"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "使用法: TDEDocker [オプション] コマンド\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "command \t実行するコマンド\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \t作者情報の表示"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tこのヘルプを表示する"
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tスタートアップに開始する"
+
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o \t隠れた時にドックに入れる"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-v \tバージョンの表示"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "バグや要望は gramakri@uiuc.edu まで"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "プロジェクト情報 http://tdedocker.sourceforge.net"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "オプション"
diff --git a/translations/messages/nl.po b/translations/messages/nl.po
index ec4178a..051385b 100644
--- a/translations/messages/nl.po
+++ b/translations/messages/nl.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Jay Kamminga <jay.kamminga@home.nl>\n"
"Language-Team: nl <nl@li.org>\n"
@@ -29,86 +29,68 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "Aankoppelen tijdens herstel van de sessie"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Uitvoeren tijdens opstarten"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "Pictrogram instellen"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr "Ballon interval instellen"
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Aankoppelen tijdens verduistering"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Aankoppelen tijdens minimalisering"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Taakbalk overslaan"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "Info over TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Andere aankoppelen"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "Alles ontkoppelen"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Ontkoppelen"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#: customtraylabel.cpp:217
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 is niet een geldig pictogram"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
#, fuzzy
msgid "TDEDocker"
msgstr "Info over TDEDocker"
-#: customtraylabel.cpp:218
-msgid "%1 is not a valid icon"
-msgstr "%1 is niet een geldig pictogram"
-
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:228
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr "Voer ballon interval (sec.) in. 0 om ballonen uit te schakelen"
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr ""
-"\"%1\" is een ongeldig uitvoerbaar bestand of is niet gevonden in uw $PATH"
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
-msgstr "Programma selecteren"
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "%1 tonen"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Verberg %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
@@ -118,131 +100,120 @@ msgstr ""
"naar voren wordt gebracht wanneer u een tijdje boven het tray pictogram "
"blijft hangen"
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr "tdedocker: ongeldige optie -- %1"
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Gebruik: TDEDocker [opties] commando\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr "Koppelt elke toepassing aan in het systeem dienblad\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "commando \tCommando uit te voeren\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \tToon auteur informatie"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Signaal %1 ontvangen. Opruimen."
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+#, fuzzy
+#| msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr "-b \tNiet waarschuwen over niet normale vensters (blinde modus)"
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tSessiebeheer uitschakelen"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tSessiebeheer inschakelen"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f \tVenster dat focus heeft aankoppelen (actieve venster)"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tDeze hulp tonen"
-
-#: tdedocker.cpp:105
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+#: main.cpp:58
+#, fuzzy
+#| msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i pictogram\tAangepast pictogram voor aankoppelen"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tUitvoeren tijdens opstarten"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr "-m \tToepassingsvenster zichtbaar houden"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o \tAankoppelen tijdens verduisteren"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+#: main.cpp:61
+#, fuzzy
+#| msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr "-p sec.\tBallon interval instellen (popup tijd)"
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q \tBallonnen van titel wijzigingen uitschakelen (stil)"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tDeze toepassing verwijderen uit het systeem dienblad"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-v \tVersie tonen"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+#: main.cpp:64
+#, fuzzy
+#| msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w wid \tVenster id van de aan te koppelen applicatie\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "OPMERKING: Gebruik -d voor alle opstart scripten.\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "Bugs en wensen naar gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Project informatie op http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr "Koppelt elke toepassing aan in het systeem dienblad\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Signaal %1 ontvangen. Opruimen."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
msgstr ""
-"Bugs/wensen naar Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Nederlandse vertaling door Jay Kamminga (jay-kamminga@home.nl)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net voor updates"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "Het systeem dienblad was verborgen of verwijderd"
+
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr "Programma/venster selecteren om aan te koppelen met knop1."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Druk op elk andere knop om te annuleren\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr ""
"Het venster dat u probeert aan te koppelen lijkt niet een normaal venster te "
"zijn."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -250,23 +221,84 @@ msgstr ""
"Dit venster is reeds aangekoppeld.\n"
"Klik op het systeem dienblad pictogram om de aankoppelen aan/uit te zetten."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Mislukt [%1] uit te voeren: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "Het systeem dienblad was verborgen of verwijderd"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "Negeren"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "Het systeem dienblad was verborgen of verwijderd"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Uitvoeren tijdens opstarten"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Info over TDEDocker"
+
+#~ msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+#~ msgstr ""
+#~ "\"%1\" is een ongeldig uitvoerbaar bestand of is niet gevonden in uw $PATH"
+
+#~ msgid "Select program"
+#~ msgstr "Programma selecteren"
+
+#~ msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+#~ msgstr "tdedocker: ongeldige optie -- %1"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Gebruik: TDEDocker [opties] commando\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "commando \tCommando uit te voeren\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \tToon auteur informatie"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tDeze hulp tonen"
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tUitvoeren tijdens opstarten"
+
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o \tAankoppelen tijdens verduisteren"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-v \tVersie tonen"
+
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "OPMERKING: Gebruik -d voor alle opstart scripten.\n"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "Bugs en wensen naar gramakri@uiuc.edu"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Project informatie op http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Bugs/wensen naar Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Nederlandse vertaling door Jay Kamminga (jay-kamminga@home.nl)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net voor updates"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Opties"
diff --git a/translations/messages/pl.po b/translations/messages/pl.po
index fe11594..a4bd441 100644
--- a/translations/messages/pl.po
+++ b/translations/messages/pl.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: KonMan <dedalus@o2.pl>\n"
"Language-Team: pl <pl@li.org>\n"
@@ -29,88 +29,70 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "Dokuj po przywróceniu sesji"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Uruchamiaj przy starcie"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "Ustaw ikonę"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr "Określ czas wyświetlania podpowiedzi"
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Dokuj zakryte"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Dokuj zminimalizowane"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Nie wyświetlaj na pasku zadań"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "Informacje o programie TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Zadokuj..."
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "Oddokuj wszystko"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Oddokuj"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#: customtraylabel.cpp:217
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 nie jest poprawną ikoną"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
#, fuzzy
msgid "TDEDocker"
msgstr "TDEDocker"
-#: customtraylabel.cpp:218
-msgid "%1 is not a valid icon"
-msgstr "%1 nie jest poprawną ikoną"
-
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:228
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr ""
"Określ czas wyświetlania podpowiedzi (w sekundach). Wartość \"0\" wyłącza "
"podpowiedzi"
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr ""
-"\"%1\" nie jest prawidłową aplikacją lub nie znajduje się w zmiennej $PATH"
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
-msgstr "Wybierz program"
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Wyświetl %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Ukryj %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
@@ -118,136 +100,120 @@ msgstr ""
"Obiektów nie można upuszczać na ikonie w tacce systemowej. Aby przenieść\n"
"obiekt, przesuń go nad ikonę w tacce, a następnie upuść w wyświetlonym oknie"
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr "tdedocker: nieprawidłowa opcja -- %1"
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Użycie: TDEDocker [opcje] polecenie\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr "TDEDocker umożliwia zadokowanie dowolnej aplikacji w tacce systemowej\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "polecenie \tPolecenie, które ma zostać wykonane\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \tWyświetla informacje o autorze"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Odebrano sygnał %1. Zamykanie."
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+#, fuzzy
+#| msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr "-b \tWyłącza ostrzegania o nienormalnych oknach (tryb ślepy)"
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tWyłącza zarządzanie sesją"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tWłącza zarządzanie sesją"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f \tDokuje aktywne okno"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tWyświetla pomoc"
-
-#: tdedocker.cpp:105
+#: main.cpp:58
#, fuzzy
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i Umożliwia określenie własnej ikony dokowania"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tWłącza automatyczne uruchamianie"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr ""
"-m \tUmożliwia mapowanie okna aplikacji (okno nie jest ukrywane po "
"zadokowaniu)"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o \tDokuje zakryte"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+#: main.cpp:61
+#, fuzzy
+#| msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr "-p sekundy\tOkreśla czas wyświetlania podpowiedzi"
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q \tWyłącza informowanie o zmianach tytułu okna (tryb cichy)"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tUsuwa aplikację z paska zadań"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-v \tWyświetla informację o wersji programu"
-
-#: tdedocker.cpp:113
+#: main.cpp:64
#, fuzzy
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr ""
"-w Wyświetla identyfikator okna aplikacji, która ma zostać zadokowana"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "UWAGA: Proszę używać opcji -d w przypadku skryptów startowych.\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
msgstr ""
-"Informacje o błędach i życzenia proszę kierować na adres gramakri@uiuc.edu"
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Informacje o projekcie: http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr ""
+"TDEDocker umożliwia zadokowanie dowolnej aplikacji w tacce systemowej\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Odebrano sygnał %1. Zamykanie."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
msgstr ""
-"Na informacje o błędach i życzenia czeka Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc."
-"edu)\n"
-"Polskie tłumaczenie opracował KonMan (dedalus@o2.pl)\n"
-"\n"
-"Sprawdź, czy nie jest dostępna nowa wersja: http://tdedocker.sourceforge.net"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
-msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "Tacka systemowa jest ukryta lub została usunięta"
+
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr "Wybierz aplikację lub okno do zadokowania, naciskając button1."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Kilknij dowolny przycisk, aby anulować\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr "Okno, które zamierzasz zadokować, nie jest zwykłym oknem."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -255,23 +221,90 @@ msgstr ""
"To okno zostało już zadokowane.\n"
"Kliknij ikonę w tacce, aby je przywrócić."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Nie można wykonać [%1]: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr "Nie można uruchomić: %1"
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "Tacka systemowa jest ukryta lub została usunięta"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "Ignoruj"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "Tacka systemowa jest ukryta lub została usunięta"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Uruchamiaj przy starcie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Informacje o programie TDEDocker"
+
+#~ msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+#~ msgstr ""
+#~ "\"%1\" nie jest prawidłową aplikacją lub nie znajduje się w zmiennej $PATH"
+
+#~ msgid "Select program"
+#~ msgstr "Wybierz program"
+
+#~ msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+#~ msgstr "tdedocker: nieprawidłowa opcja -- %1"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Użycie: TDEDocker [opcje] polecenie\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "polecenie \tPolecenie, które ma zostać wykonane\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \tWyświetla informacje o autorze"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tWyświetla pomoc"
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tWłącza automatyczne uruchamianie"
+
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o \tDokuje zakryte"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-v \tWyświetla informację o wersji programu"
+
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "UWAGA: Proszę używać opcji -d w przypadku skryptów startowych.\n"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr ""
+#~ "Informacje o błędach i życzenia proszę kierować na adres gramakri@uiuc.edu"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Informacje o projekcie: http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Na informacje o błędach i życzenia czeka Girish Ramakrishnan "
+#~ "(gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Polskie tłumaczenie opracował KonMan (dedalus@o2.pl)\n"
+#~ "\n"
+#~ "Sprawdź, czy nie jest dostępna nowa wersja: http://tdedocker.sourceforge."
+#~ "net"
+
+#~ msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#~ msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Opcje"
diff --git a/translations/messages/pt_BR.po b/translations/messages/pt_BR.po
index bac7b50..6fc037b 100644
--- a/translations/messages/pt_BR.po
+++ b/translations/messages/pt_BR.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Paulo Ruthes <paulo.ruthes@uol.com.br>\n"
"Language-Team: pt_BR <pt_br@li.org>\n"
@@ -29,85 +29,68 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "Mostrar no painel quando restaurar sessão"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Executar ao iniciar"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "Atribuir ícone"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Mostrar no painel quando sair de foco"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Mostrar no painel quando minimizado"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Não mostrar na barra de tarefas"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "Sobre o TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Mostrar outra aplicação no painel"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "Remover todos do painel"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Remover do painel"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#: customtraylabel.cpp:217
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 não é um ícone válido"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
#, fuzzy
msgid "TDEDocker"
msgstr "TDEDocker"
-#: customtraylabel.cpp:218
-msgid "%1 is not a valid icon"
-msgstr "%1 não é um ícone válido"
-
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:228
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Mostrar %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Esconder %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
@@ -115,136 +98,122 @@ msgstr ""
"Você não pode arrastar um item no ícone no painel. Arraste para a\n"
"janela que aparece quando você passa o item sobre o ícone no painel"
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr ""
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Uso: TDEDocker [opções] comando\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr "Mostra qualquer aplicação no painel do sistema\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "comando \tComando a ser executado\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \tMostra informações do autor"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Sinal %1 recebido. Limpando."
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+#, fuzzy
+#| msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr "-b \tNão avise sobre janelas fora do normal (modo cego)"
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tDesabilita controle de sessão"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tHabilita controle de sessão"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f \tMostra janela que tem o foco (janela ativa) no painel"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tMostra esta ajuda"
-
-#: tdedocker.cpp:105
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+#: main.cpp:58
+#, fuzzy
+#| msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i ico\tPersonalizar ícone para o painel do sistema"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tExecutar ao iniciar"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr ""
"-m \tMantém janela do aplicativo mapeada (não esconde ao mostrar no "
"painel)"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o \tMostrar no painel ao sair de foco"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+#: main.cpp:61
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr ""
"-q \tDesabilita mostrar a mudança nos títulos em popups (silencioso)"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tRemove esta aplicação da barra de tarefas"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-v \tMostrar versão"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+#: main.cpp:64
+#, fuzzy
+#| msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w jan\tID da janela da aplicação para mostrar no painel do sistema\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "NOTA: Use -d para todos os scripts de inicialização.\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "Bugs e pedidos para gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Informações sobre o projeto em http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr "Mostra qualquer aplicação no painel do sistema\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Sinal %1 recebido. Limpando."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
msgstr ""
-"Bugs/Pedidos para Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Tradução para Português (Brasil) por Paulo Vinícius Vitto Ruthes (paulo."
-"ruthes@uol.com.br)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net para atualizações"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
-msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "O painel do sistema estava escondido ou não estava sendo executado"
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr ""
"Selecione a aplicação/janela para mostrar no painel do sistema com o botão 1."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Clique qualquer outro botão para cancelar\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr ""
"A janela que você está tentando mostrar no painel do sistema não aparenta "
"ser uma janela normal."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -252,23 +221,78 @@ msgstr ""
"A janela já está no painel do sistema.\n"
"Clique na bandeja do sistema para mostrar ou esconder a janela."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Falha ao executar [%1]: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr "Falha ao executar fork: %1"
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "O painel do sistema estava escondido ou não estava sendo executado"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorar"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "O painel do sistema estava escondido ou não estava sendo executado"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Executar ao iniciar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Sobre o TDEDocker"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Uso: TDEDocker [opções] comando\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "comando \tComando a ser executado\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \tMostra informações do autor"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tMostra esta ajuda"
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tExecutar ao iniciar"
+
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o \tMostrar no painel ao sair de foco"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-v \tMostrar versão"
+
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "NOTA: Use -d para todos os scripts de inicialização.\n"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "Bugs e pedidos para gramakri@uiuc.edu"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Informações sobre o projeto em http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Bugs/Pedidos para Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Tradução para Português (Brasil) por Paulo Vinícius Vitto Ruthes (paulo."
+#~ "ruthes@uol.com.br)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net para atualizações"
+
+#~ msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#~ msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Opções"
diff --git a/translations/messages/ru.po b/translations/messages/ru.po
index f7877c1..a0caeb5 100644
--- a/translations/messages/ru.po
+++ b/translations/messages/ru.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Aleksey Kirpichnikov <coder@paco.net>\n"
"Language-Team: ru <ru@li.org>\n"
@@ -29,85 +29,68 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "В трей при восстановлении сессии"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Запускать при загрузке"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "Выбрать иконку"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Прятать при перекрытии"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "В трей при сворачивании"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Не показывать в панели задач"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "О TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Поместить еще"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "Убрать все"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Убрать"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#: customtraylabel.cpp:217
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 не правильная иконка"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
#, fuzzy
msgid "TDEDocker"
msgstr "TDEDocker"
-#: customtraylabel.cpp:218
-msgid "%1 is not a valid icon"
-msgstr "%1 не правильная иконка"
-
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:228
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
-msgstr ""
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Показать %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Спрятать %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
@@ -115,129 +98,112 @@ msgstr ""
"Вы не можете переместить объект в трей. Переместите его в окно\n"
"которое будет наверху, когда Вы подведете объект к иконке в трее"
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr ""
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Использование: TDEDocker [options] command\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr "Поместить любое приложение в трей\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "command \tВыполнить команду\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \tИнформация об авторе"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Получен сигнал %1. Очистка."
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tОтключить менеджер сессий"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tВключить менеджер сессий"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f \tПоместить в трей окно с фокусом (активное окно)"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tПоказать справку"
-
-#: tdedocker.cpp:105
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+#: main.cpp:58
+#, fuzzy
+#| msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i icon\tДругой значек трея"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tЗапуск при старте"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr "-m \tОставть приложение в панели задач (не прятать в трей)"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o \tПрятать при перекрытии"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+#: main.cpp:61
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q \tПрятать всплывающие подсказки"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tУбрать приложение с панели задач"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-h \tПоказать справку"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+#: main.cpp:64
+#, fuzzy
+#| msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w wid \tWindow id приложения для помещения в трей\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте ключ -d для всех скриптов.\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "Ошибки и пожелания направляйте к gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Информация о проекте на http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr "Поместить любое приложение в трей\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Получен сигнал %1. Очистка."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
msgstr ""
-"Ошибки/пожелания направляйте к Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Русский перевод Aleksey kirpichnikov (coder@paco.net)\n"
-"\n"
-"Обновления на http://tdedocker.sourceforge.net"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "System tray appears to be hidden"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr "Выберите приложение/окно для помещения в трей первой кнопкой мыши."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr "Окно которое Вы хотите поместить в трей не похоже на обычное окно."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -245,23 +211,72 @@ msgstr ""
"Это окно уже в трее.\n"
"Кликните на иконке в трее для изменения статуса."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Невозможно выполнить [%1]: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
+#: traylabelmgr.cpp:423
+msgid "Ignore"
msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:432
-msgid "Ignore"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
msgstr ""
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Запускать при загрузке"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "О TDEDocker"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Использование: TDEDocker [options] command\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "command \tВыполнить команду\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \tИнформация об авторе"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tПоказать справку"
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tЗапуск при старте"
+
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o \tПрятать при перекрытии"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-h \tПоказать справку"
+
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте ключ -d для всех скриптов.\n"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "Ошибки и пожелания направляйте к gramakri@uiuc.edu"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Информация о проекте на http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ошибки/пожелания направляйте к Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Русский перевод Aleksey kirpichnikov (coder@paco.net)\n"
+#~ "\n"
+#~ "Обновления на http://tdedocker.sourceforge.net"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Настройки"
diff --git a/translations/messages/sv.po b/translations/messages/sv.po
index 9b2f4d7..23929a7 100644
--- a/translations/messages/sv.po
+++ b/translations/messages/sv.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TDEDocker 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-26 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-07 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: sv <sv@li.org>\n"
@@ -29,86 +29,69 @@ msgid "Dock when session restored"
msgstr "Docka när sessionen återställts"
#: customtraylabel.cpp:70
-msgid "Launch on startup"
-msgstr "Starta vid inloggning"
-
-#: customtraylabel.cpp:76
msgid "Set Icon"
msgstr "Ställ in ikon"
-#: customtraylabel.cpp:78
+#: customtraylabel.cpp:72
msgid "Set balloon timeout"
msgstr "Ställ in tidsgräns för ballongtext"
-#: customtraylabel.cpp:83
+#: customtraylabel.cpp:77 main.cpp:60
msgid "Dock when obscured"
msgstr "Docka när undangömd"
-#: customtraylabel.cpp:89
+#: customtraylabel.cpp:83
msgid "Dock when minimized"
msgstr "Docka när minimerad"
-#: customtraylabel.cpp:95
+#: customtraylabel.cpp:89
msgid "Dock when focus lost"
msgstr ""
-#: customtraylabel.cpp:101
+#: customtraylabel.cpp:95
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Hoppa över åtgärdsrad"
-#: customtraylabel.cpp:109 traylabelmgr.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "About TDEDocker"
-msgstr "Om TDEDocker"
-
-#: customtraylabel.cpp:112
+#: customtraylabel.cpp:103
msgid "Dock Another"
msgstr "Docka en annan"
-#: customtraylabel.cpp:113 traylabelmgr.cpp:432
+#: customtraylabel.cpp:104
#, fuzzy
msgid "Undock All"
msgstr "Avdocka alla"
-#: customtraylabel.cpp:118
+#: customtraylabel.cpp:109
msgid "Undock"
msgstr "Avdocka"
-#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:228 customtraylabel.cpp:261
-#: traylabelmgr.cpp:94 traylabelmgr.cpp:291 traylabelmgr.cpp:302
-#: traylabelmgr.cpp:313 traylabelmgr.cpp:430
+#: customtraylabel.cpp:217
+msgid "%1 is not a valid icon"
+msgstr "%1 är inte en giltig ikon"
+
+#: customtraylabel.cpp:217 customtraylabel.cpp:227 customtraylabel.cpp:320
+#: traylabelmgr.cpp:85 traylabelmgr.cpp:349 traylabelmgr.cpp:363
+#: traylabelmgr.cpp:374 traylabelmgr.cpp:493
#, fuzzy
msgid "TDEDocker"
msgstr "TDEDocker"
-#: customtraylabel.cpp:218
-msgid "%1 is not a valid icon"
-msgstr "%1 är inte en giltig ikon"
-
-#: customtraylabel.cpp:229
+#: customtraylabel.cpp:228
msgid "Enter balloon timeout (secs). 0 to disable ballooning"
msgstr ""
"Ange tidsgräns för ballongtext (sekunder). 0 för att inaktivera ballongtext"
-#: customtraylabel.cpp:262
-msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
-msgstr "\"%1\" är inte en giltig körbar fil eller fanns inte i din $PATH"
-
-#: customtraylabel.cpp:264
-msgid "Select program"
-msgstr "Välj program"
-
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Show %1"
msgstr "Visa %1"
-#: customtraylabel.cpp:285
+#: customtraylabel.cpp:240
#, c-format
msgid "Hide %1"
msgstr "Dölj %1"
-#: customtraylabel.cpp:359
+#: customtraylabel.cpp:319
msgid ""
"You cannot drop an item into the tray icon. Drop it on the window\n"
"that is brought in front when you hover the item over the tray icon"
@@ -116,129 +99,118 @@ msgstr ""
"Du kan inte släppa ett objekt på brickans ikon. Släpp det på fönstret\n"
"som visas framför när du svävar objektet över brickans ikon"
-#: tdedocker.cpp:93
-#, c-format
-msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
-msgstr "tdedocker: ogiltig flagga -- %1"
-
-#: tdedocker.cpp:95
-msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
-msgstr "Användning: TDEDocker [flaggor] kommando\n"
-
-#: tdedocker.cpp:96
-msgid "Docks any application into the system tray\n"
-msgstr "Dockar program i systembrickan\n"
-
-#: tdedocker.cpp:97
-msgid "command \tCommand to execute\n"
-msgstr "command \tKommando att köra\n"
-
-#: tdedocker.cpp:99
-msgid "-a \tShow author information"
-msgstr "-a \tVisa information om upphovsmannen"
+#: main.cpp:47
+msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
+msgstr "Tog emot signal %1. Rensar upp."
-#: tdedocker.cpp:100
-msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+#: main.cpp:54
+#, fuzzy
+#| msgid "-b \tDont warn about non-normal windows (blind mode)"
+msgid "Dont warn about non-normal windows (blind mode)"
msgstr "-b \tVarna inte om icke-normala fönster (blindläge)"
-#: tdedocker.cpp:101
-msgid "-d \tDisable session management"
+#: main.cpp:55
+#, fuzzy
+#| msgid "-d \tDisable session management"
+msgid "Disable session management"
msgstr "-d \tInaktivera sessionshantering"
-#: tdedocker.cpp:102
-msgid "-e \tEnable session management"
+#: main.cpp:56
+#, fuzzy
+#| msgid "-e \tEnable session management"
+msgid "Enable session management"
msgstr "-e \tAktivera sessionshantering"
-#: tdedocker.cpp:103
-msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+#: main.cpp:57
+#, fuzzy
+#| msgid "-f \tDock window that has the focus(active window)"
+msgid "Dock window that has the focus(active window)"
msgstr "-f \tDocka fönster som har fokus(aktivt fönster)"
-#: tdedocker.cpp:104
-msgid "-h \tDisplay this help"
-msgstr "-h \tVisa den här hjälpen"
-
-#: tdedocker.cpp:105
-msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+#: main.cpp:58
+#, fuzzy
+#| msgid "-i icon\tCustom dock Icon"
+msgid "Custom dock Icon"
msgstr "-i icon\tCustom Ikon för docka"
-#: tdedocker.cpp:106
-msgid "-l \tLaunch on startup"
-msgstr "-l \tStarta vid inloggning"
-
-#: tdedocker.cpp:107
-msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+#: main.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "-m \tKeep application window mapped (dont hide on dock)"
+msgid "Keep application window mapped (dont hide on dock)"
msgstr "-m \tBehåll programfönstret mappat (dölj inte vid dockning)"
-#: tdedocker.cpp:108
-msgid "-o \tDock when obscured"
-msgstr "-o \tDocka när undangömd"
-
-#: tdedocker.cpp:109
-msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+#: main.cpp:61
+#, fuzzy
+#| msgid "-p secs\tSet ballooning timeout (popup time)"
+msgid "Set ballooning timeout (popup time)"
msgstr "-p secs\tSet tidsgräns för ballongtext (popup-tid)"
-#: tdedocker.cpp:110
-msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+#: main.cpp:62
+#, fuzzy
+#| msgid "-q \tDisable ballooning title changes (quiet)"
+msgid "Disable ballooning title changes (quiet)"
msgstr "-q \tInaktivera titeländring för ballongtext (tyst)"
-#: tdedocker.cpp:111
-msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+#: main.cpp:63
+#, fuzzy
+#| msgid "-t \tRemove this application from the task bar"
+msgid "Remove this application from the task bar"
msgstr "-t \tTar bort det här programmet från åtgärdsraden"
-#: tdedocker.cpp:112
-msgid "-v \tDisplay version"
-msgstr "-v \tVisa version"
-
-#: tdedocker.cpp:113
-msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+#: main.cpp:64
+#, fuzzy
+#| msgid "-w wid \tWindow id of the application to dock\n"
+msgid "Window id of the application to dock"
msgstr "-w wid \tFönstrets id-nummer för programmet att dock\n"
-#: tdedocker.cpp:115
-msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
-msgstr "OBSERVERA: Använd -d för alla uppstartsskript.\n"
+#: main.cpp:65
+msgid "Application to dock"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:117
-msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
-msgstr "Felrapporter och önskemål till gramakri@uiuc.edu"
+#: main.cpp:72
+msgid "tdedocker"
+msgstr ""
-#: tdedocker.cpp:118
-msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
-msgstr "Projektinformation på http://tdedocker.sourceforge.net"
+#: main.cpp:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Docks any application into the system tray\n"
+msgid ""
+"Docks any application into the system tray\n"
+"NOTE: Use -d for all startup scripts."
+msgstr "Dockar program i systembrickan\n"
-#: main.cpp:43
-msgid "Caught signal %1. Cleaning up."
-msgstr "Tog emot signal %1. Rensar upp."
+#: main.cpp:74
+msgid "Original KDocker maintainer"
+msgstr ""
-#: traylabelmgr.cpp:66
-msgid ""
-"Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#: main.cpp:75
+msgid "Original KDocker developer"
+msgstr ""
+
+#: traylabelmgr.cpp:84
+msgid "No system tray found"
msgstr ""
-"Felrapporter/önskemål till Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
-"Svensk översättning av Daniel Nylander (po@danielnylander.se)\n"
-"\n"
-"http://tdedocker.sourceforge.net för uppdateringar"
-#: traylabelmgr.cpp:209
-msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
-msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#: traylabelmgr.cpp:84
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid "System tray appears to be hidden"
+msgstr "Systembrickan var dold eller borttagen"
-#: traylabelmgr.cpp:284
+#: traylabelmgr.cpp:340
msgid "Select the application/window to dock with button1."
msgstr "Välj programmet/fönstret att dock med knapp1."
-#: traylabelmgr.cpp:285
+#: traylabelmgr.cpp:341
msgid "Click any other button to abort\n"
msgstr "Klicka på någon annan knapp för att avbryta\n"
-#: traylabelmgr.cpp:303
+#: traylabelmgr.cpp:362
msgid ""
"The window you are attempting to dock does not seem to be a normal window."
msgstr "Fönstret du försöker att docka verkar inte vara ett normalt fönster."
-#: traylabelmgr.cpp:314
+#: traylabelmgr.cpp:373
msgid ""
"This window is already docked.\n"
"Click on system tray icon to toggle docking."
@@ -246,23 +218,86 @@ msgstr ""
"Det här fönstret är redan dockat. \n"
"Klicka på systembricksikonen för att växla dockning."
-#: traylabelmgr.cpp:355
+#: traylabelmgr.cpp:413
msgid "Failed to exec [%1]: %2"
msgstr "Misslyckades med att köra [%1]: %2"
-#: traylabelmgr.cpp:364
+#: traylabelmgr.cpp:423
#, c-format
msgid "Failed to fork: %1"
msgstr "Misslyckades med att grena process: %1"
-#: traylabelmgr.cpp:431
-msgid "The System tray was hidden or removed"
-msgstr "Systembrickan var dold eller borttagen"
-
-#: traylabelmgr.cpp:432
+#: traylabelmgr.cpp:423
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorera"
+#: traylabelmgr.cpp:492
+#, fuzzy
+#| msgid "The System tray was hidden or removed"
+msgid ""
+"The System tray was hidden or removed. All applications will be undocked."
+msgstr "Systembrickan var dold eller borttagen"
+
+#~ msgid "Launch on startup"
+#~ msgstr "Starta vid inloggning"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "About TDEDocker"
+#~ msgstr "Om TDEDocker"
+
+#~ msgid "\"%1\" is not a valid executable or was not found in your $PATH"
+#~ msgstr "\"%1\" är inte en giltig körbar fil eller fanns inte i din $PATH"
+
+#~ msgid "Select program"
+#~ msgstr "Välj program"
+
+#~ msgid "tdedocker: invalid option -- %1"
+#~ msgstr "tdedocker: ogiltig flagga -- %1"
+
+#~ msgid "Usage: TDEDocker [options] command\n"
+#~ msgstr "Användning: TDEDocker [flaggor] kommando\n"
+
+#~ msgid "command \tCommand to execute\n"
+#~ msgstr "command \tKommando att köra\n"
+
+#~ msgid "-a \tShow author information"
+#~ msgstr "-a \tVisa information om upphovsmannen"
+
+#~ msgid "-h \tDisplay this help"
+#~ msgstr "-h \tVisa den här hjälpen"
+
+#~ msgid "-l \tLaunch on startup"
+#~ msgstr "-l \tStarta vid inloggning"
+
+#~ msgid "-o \tDock when obscured"
+#~ msgstr "-o \tDocka när undangömd"
+
+#~ msgid "-v \tDisplay version"
+#~ msgstr "-v \tVisa version"
+
+#~ msgid "NOTE: Use -d for all startup scripts.\n"
+#~ msgstr "OBSERVERA: Använd -d för alla uppstartsskript.\n"
+
+#~ msgid "Bugs and wishes to gramakri@uiuc.edu"
+#~ msgstr "Felrapporter och önskemål till gramakri@uiuc.edu"
+
+#~ msgid "Project information at http://tdedocker.sourceforge.net"
+#~ msgstr "Projektinformation på http://tdedocker.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bugs/wishes to Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "English translation by Girish (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Felrapporter/önskemål till Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)\n"
+#~ "Svensk översättning av Daniel Nylander (po@danielnylander.se)\n"
+#~ "\n"
+#~ "http://tdedocker.sourceforge.net för uppdateringar"
+
+#~ msgid "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+#~ msgstr "Girish Ramakrishnan (gramakri@uiuc.edu)"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Flaggor"