summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/messages/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'translations/messages/pl.po')
-rw-r--r--translations/messages/pl.po562
1 files changed, 562 insertions, 0 deletions
diff --git a/translations/messages/pl.po b/translations/messages/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..5ef79af
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/pl.po
@@ -0,0 +1,562 @@
+# translation of keep.po to Polish
+#
+# Micheal Bendowski <bendowski@gmail.com>, 2006.
+# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-24 16:16+0200\n"
+"Last-Translator: Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>\n"
+"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Michał Bendowski"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "bendowski@gmail.com"
+
+#: app/advancedbackupconfigdialog.cpp:34
+msgid "Advanced Backup Configuration"
+msgstr "Zaawansowana konfiguracja kopii zapasowych"
+
+#: app/backupconfigdialog.cpp:43 app/keepmainwindow.cpp:83
+msgid "Configure backups"
+msgstr "Konfiguruj kopie zapasowe"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:45
+msgid "Backup now"
+msgstr "Stwórz kopię zapasową"
+
+#: app/forcebackupdialog.cpp:96 kded/keepkded.cpp:59
+msgid "<p><b>An error occured making %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Wystąpił błąd przy tworzeniu kopii zapasowej %1:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/includeexcludedialog.cpp:39
+msgid "Inclusion/Exclusion Configuration"
+msgstr "Konfiguracja dołączonych/wyłączonych"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:49
+msgid "Backup System"
+msgstr "Kopia zapasowa systemu"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:82
+msgid "Check rdiff-backup"
+msgstr "Sprawdź rdiff-backup"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:85
+msgid "Add Backup"
+msgstr "Dodaj kopię zapasową"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:86
+msgid "Restore Backup"
+msgstr "Przywróć kopię zapasową"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:87
+msgid "Backup Now"
+msgstr "Stwórz kopię zapasową"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:88 app/logdialog.cpp:42
+msgid "View log"
+msgstr "Zobacz dziennik"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:108
+msgid "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Ok</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:116
+msgid "<p align=\"right\"><b>Not Running</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>Nie działa</b></p>"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:128
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has been detected on your system.</"
+"b><br><br> You're running version %1 of rdiff-backup."
+msgstr ""
+"<b>Program rdiff-backup został wykryty w Twoim systemie.</b><br><br>Używasz "
+"programu rdiff-backup w wersji %1."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:130
+msgid ""
+"<b>The application rdiff-backup has not been detected on your system.</"
+"b><br><br>If rdiff-backup is not installed, Keep will not be able to make "
+"backups. To fix this problem, install rdiff-backup on your system."
+msgstr ""
+"<b>Program rdiff-backup nie został wykryty w Twoim systemie.</"
+"b><br><br>Jeżeli rdiff-backup nie jest zainstalowany, Keep nie będzie mógł "
+"tworzyć kopii zapasowych. Żeby rozwiązać ten problem, zainstaluj rdiff-"
+"backup w Twoim systemie."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:164
+msgid "General"
+msgstr "Ogólne"
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:249
+msgid "Incorrect reply from KDED."
+msgstr "Niewłaściwa odpowiedź od KDED."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:255
+msgid "Unable to contact KDED."
+msgstr "Połączenie z KDED niemożliwe."
+
+#: app/keepmainwindow.cpp:271
+msgid "Unable to stop service."
+msgstr "Zatrzymanie usługi niemożliwe."
+
+#: app/main.cpp:29
+#, fuzzy
+msgid "TDE Backup System"
+msgstr "System kopii zapasowych dla KDE"
+
+#: app/main.cpp:33
+msgid "Keep"
+msgstr "Keep"
+
+#: app/main.cpp:35
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Opiekun"
+
+#: app/main.cpp:37
+msgid "Ubuntu packages"
+msgstr "Pakiety dla Ubuntu"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Application wording"
+msgstr "Formuła programu"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Useful patches"
+msgstr ""
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:50
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:51
+msgid "Show differences destination/backup"
+msgstr "Pokaż różnice pomiędzy celem i kopią zapasową"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:52
+msgid "List changed files"
+msgstr "Wypisz zmienione pliki"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:53
+msgid "List files"
+msgstr "Wypisz pliki"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:251
+msgid "List of modifications since the selected increment:"
+msgstr "Lista modyfikacji od wybranej kopii przyrostowej:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:252
+msgid "Modifications"
+msgstr "Zmiany"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:263
+msgid "Nothing."
+msgstr "Nic."
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:264
+msgid "List of changed files since the selected increment:"
+msgstr "Lista plików zmienionych od wybranej kopii przyrostowej:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:265
+msgid "Changed files"
+msgstr "Zmienione pliki"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:275
+#, fuzzy
+msgid "List of files in the selected increment:"
+msgstr "Lista plików w wybranej kopii przyrostowej:"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:276
+msgid "List of files"
+msgstr "Lista plików"
+
+#: app/restorebackupwizard.cpp:290
+msgid "<p><b>An error occured restoring %1 backup:</b></p><p>%2</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Wystąpił błąd przy przywracaniu kopii zapasowej %1:</b></p><p>%2</p>"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:271 common/backup.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Never delete"
+msgstr "Nigdy nie usuwaj"
+
+#: common/backup.cpp:163 common/backup.cpp:170 common/backuplistviewitem.cpp:49
+#: common/backuplistviewitem.cpp:54
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 dni"
+
+#: common/backup.cpp:168
+msgid "Source directory:"
+msgstr "Katalog źródłowy:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:100 common/backup.cpp:169
+#, no-c-format
+msgid "Destination directory:"
+msgstr "Katalog docelowy:"
+
+#: common/backup.cpp:170
+msgid "Interval:"
+msgstr "Odstęp czasu:"
+
+#: common/backup.cpp:171
+msgid "Delete after:"
+msgstr "Usuń po:"
+
+#: common/backup.cpp:172
+msgid "Use compression:"
+msgstr "Użyj kompresji:"
+
+#: common/backuplistviewitem.cpp:52
+msgid "Never"
+msgstr "Nigdy"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:57
+msgid "Included"
+msgstr "Dołączone"
+
+#: common/includeexcludeitem.cpp:59
+msgid "Excluded"
+msgstr "Wyłączone"
+
+#: kded/keepkded.cpp:68
+msgid "<p><b>Backup %1 successfully backuped to %2</b></p>"
+msgstr "<p><b>Kopia zapasowa %1 została pomyślnie utworzona w %2</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:51
+#, no-c-format
+msgid "Backup system:"
+msgstr "System kopii zapasowych:"
+
+#: app/actionview.ui:114
+#, no-c-format
+msgid "<i>Add directory to backup</i>"
+msgstr "<i>Dodaj tworzenie kopii zapasowej katalogu</i>"
+
+#: app/actionview.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "<i>Restore a backup</i>"
+msgstr "<i>Przywróć kopię zapasową</i>"
+
+#: app/actionview.ui:222
+#, no-c-format
+msgid "<i>Backup now</i>"
+msgstr "<i>Stwórz kopię zapasową</i>"
+
+#: app/actionview.ui:276
+#, no-c-format
+msgid "<i>Edit backup list</i>"
+msgstr "<i>Zmień listę kopii zapasowych</i>"
+
+#: app/actionview.ui:330
+#, no-c-format
+msgid "<i>View backup log</i>"
+msgstr "<i>Zobacz dziennik tworzenia kopii zapasowych</i>"
+
+#: app/actionview.ui:352
+#, no-c-format
+msgid "Backup daemon:"
+msgstr "Usługa kopii zapasowych:"
+
+#: app/actionview.ui:408
+#, no-c-format
+msgid "Keep daemon state:"
+msgstr "Stan usługi Keep:"
+
+#: app/actionview.ui:429
+#, no-c-format
+msgid "<p align=\"right\"><b>unknown</b></p>"
+msgstr "<p align=\"right\"><b>nieznany</b></p>"
+
+#: app/actionview.ui:461
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Włącz"
+
+#: app/actionview.ui:469
+#, no-c-format
+msgid "Unload"
+msgstr "Wyłącz"
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select a directory for backup."
+msgstr "Wybierz katalog, z którego utworzona zostanie kopia zapasowa."
+
+#: app/addbackupwizard1view.ui:137
+#, no-c-format
+msgid "Use inclusion/exclusion list"
+msgstr "Użyj listy dołączonych/wyłączonych"
+
+#: app/addbackupwizard2view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Select a location to place the backup."
+msgstr "Wybierz lokalizację, gdzie utworzona zostanie kopia zapasowa."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:108
+#, no-c-format
+msgid "Set the desired options for your backup."
+msgstr "Ustaw pożądane opcje kopii zapasowej."
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:124
+#, no-c-format
+msgid "General options:"
+msgstr "Opcje ogólne:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:167
+#, no-c-format
+msgid "Backup interval (days):"
+msgstr "Odstęp pomiędzy kopiami zapasowymi (w dniach):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:183
+#, no-c-format
+msgid "Delete after (days):"
+msgstr "Usuń po (w dniach):"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:293
+#, no-c-format
+msgid "Extra options:"
+msgstr "Opcje dodatkowe:"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:320
+#, no-c-format
+msgid "Use compression"
+msgstr "Użyj kompresji"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:331
+#, no-c-format
+msgid "Exclude special files"
+msgstr "Wyłącz pliki specjalne"
+
+#: app/addbackupwizard3view.ui:358
+#, no-c-format
+msgid "Use advanced configuration"
+msgstr "Użyj zaawansowanej konfiguracji"
+
+#: app/advancedbackupconfigview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Choose the options you want to use during the backup process:"
+msgstr "Wybierz opcje, których chcesz używać przy tworzeniu kopii zapasowej:"
+
+#: app/backuplistview.ui:44 app/forcebackupdialogview.ui:66
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:106
+#, no-c-format
+msgid "Source"
+msgstr "Źródło"
+
+#: app/backuplistview.ui:55 app/forcebackupdialogview.ui:77
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:117
+#, no-c-format
+msgid "Destination"
+msgstr "Cel"
+
+#: app/backuplistview.ui:66 app/forcebackupdialogview.ui:88
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:128
+#, no-c-format
+msgid "Backup Interval"
+msgstr "Odstęp czasu"
+
+#: app/backuplistview.ui:77 app/forcebackupdialogview.ui:99
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "Delete After"
+msgstr "Usuń po"
+
+#: app/forcebackupdialogview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "Select the sources to backup now."
+msgstr "Wybierz kopie zapasowe do utworzenia."
+
+#: app/generalconfigview.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "GeneralConfigView"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:35
+#, no-c-format
+msgid "Notifications"
+msgstr "Powiadomienia"
+
+#: app/generalconfigview.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup error"
+msgstr "Powiadom o błędzie"
+
+#: app/generalconfigview.ui:62
+#, no-c-format
+msgid "Notify backup success"
+msgstr "Powiadom o powodzeniu"
+
+#: app/generalconfigview.ui:74 common/keepsettings.kcfg:24
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority"
+msgstr "Powiadom o błędzie"
+
+#: app/generalconfigview.ui:93 common/keepsettings.kcfg:17
+#: common/keepsettings.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Control rdiff-backup priority"
+msgstr ""
+
+#: app/generalconfigview.ui:131
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup niceness"
+msgstr "Powiadom o powodzeniu"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:46
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Select the files/directories you want to include/exclude. You can use * "
+"(wildcard) generic character. You can drag and drop the items to tune the "
+"priority order."
+msgstr ""
+"Wybierz pliki/katalogi, które chcesz dołączyć/wyłączyć z kopii zapasowej. "
+"Możesz używać wieloznacznego znaku *. Możesz przeciągać i upuszczać "
+"elementy, by zmienić ich priorytet."
+
+#: app/includeexcludeview.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Include"
+msgstr "Włącz"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Exclude"
+msgstr "Wyłącz"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:110
+#, no-c-format
+msgid "Include/Exclude list:"
+msgstr "Lista dołączonych/wyłączonych:"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Item"
+msgstr "Element"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Action"
+msgstr "Akcja"
+
+#: app/includeexcludeview.ui:173
+#, no-c-format
+msgid "remove"
+msgstr "usuń"
+
+#: app/logview.ui:38 app/restorebackupwizard3view.ui:195
+#, no-c-format
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#: app/logview.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Event"
+msgstr "Zdarzenie"
+
+#: app/logview.ui:60
+#, no-c-format
+msgid "Backup"
+msgstr "Kopia zapasowa"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:100
+#, no-c-format
+msgid "Select the backup to restore."
+msgstr "Wybierz kopie zapasowe do przywrócenia."
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Custom backup directory:"
+msgstr "Własny katalog kopii zapasowej:"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:187
+#, no-c-format
+msgid "Use custom backup directory"
+msgstr "Użyj własnego katalogu kopii zapasowej"
+
+#: app/restorebackupwizard1view.ui:211 app/restorebackupwizard2view.ui:168
+#, no-c-format
+msgid "Directory:"
+msgstr "Katalog:"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:92
+#, no-c-format
+msgid "Choose a location to restore the selected backup."
+msgstr ""
+"Wybierz lokalizację, gdzie wybrana kopia zapasowa ma zostać odtworzona."
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:119
+#, no-c-format
+msgid "Use default directory"
+msgstr "Użyj domyślnego katalogu"
+
+#: app/restorebackupwizard2view.ui:144
+#, no-c-format
+msgid "Use custom directory:"
+msgstr "Użyj własnego katalogu:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "RestoreBackupWizard2View"
+msgstr "Asystent przywracania kopii zapasowych"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:95
+#, no-c-format
+msgid "Set the date to restore the selected backup."
+msgstr "Wybierz datę kopii zapasowej, która ma zostać przywrócona."
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:127
+#, no-c-format
+msgid "Current date:"
+msgstr "Bieżąca data:"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:143
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Last backup:"
+msgstr "Przywróć kopię zapasową"
+
+#: app/restorebackupwizard3view.ui:169 app/restorebackupwizard3view.ui:185
+#, no-c-format
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznane"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:7 common/keepsettings.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup error."
+msgstr "Powiadom o błędzie"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:12 common/keepsettings.kcfg:14
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Notify backup success."
+msgstr "Powiadom o powodzeniu"
+
+#: common/keepsettings.kcfg:22
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Rdiff-backup priority\""
+msgstr "Powiadom o błędzie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Konfiguruj kopie zapasowe"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Reload"
+#~ msgstr "Wyłącz"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "usuń"